הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: מסלול החיים

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 51

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,393 --> 00:00:21,780
שלום וברכה, ערב טוב.
בשיעור הקודם לא הספקנו לסיים את המשנה

2
00:00:21,805 --> 00:00:25,590
אז נמשיך במקום שעצרנו.
המשנה הזו עוסקת במסלול

3
00:00:25,590 --> 00:00:31,812
החיים של האדם, מה הוא
אמור לעבור במהלך החיים,

4
00:00:31,837 --> 00:00:36,415
ומתוך כך ייקח גם מוסר השכל
לעצמו בכל גיל שהוא נמצא

5
00:00:36,804 --> 00:00:42,340
במה להשקיע, איך לנתב את עצמו נכון.
ראינו גם, שמתוך כך

6
00:00:42,365 --> 00:00:48,857
האדם לומד שלא לראות את
עצמו ככישלון כשטעה ונכשל במשהו.

7
00:00:49,744 --> 00:00:54,093
כי פעמים שאדם
צעיר ועשה איזושהי טעות

8
00:00:54,284 --> 00:00:59,090
הוא עלול להגיע למסקנה שכנראה
שאין בו דעת, שהוא לא חכם,

9
00:00:59,120 --> 00:01:02,950
שאין לו סיכוי להצליח.
אבל כשמראש הוא רואה

10
00:01:02,982 --> 00:01:08,405
שיש מסלול חיים, יש שינויים
שאדם עובר במהלך החיים, יותר קל לו

11
00:01:08,430 --> 00:01:12,030
לקבל את עצמו, להכיל את עצמו,
להשלים עם טעויות,

12
00:01:12,030 --> 00:01:13,170
להפיק לקחים.

13
00:01:15,430 --> 00:01:18,699
וגם יודע כיצד להתייחס למבוגרים.

14
00:01:18,850 --> 00:01:24,170
בשיעור הקודם התייחסנו בעיקר לחלק
הראשון של החיים, אז רק נקריא

15
00:01:24,170 --> 00:01:29,421
כעת את מה שהרחבנו בשיעור
הקודם ונתקדם הלאה.

16
00:01:30,024 --> 00:01:31,325
אומרת המשנה:

17
00:01:48,610 --> 00:01:52,862
עד כאן הגענו.
ראינו שארבעים זה גיל מעבר,

18
00:01:52,887 --> 00:01:57,640
ראינו שהסוד של האות מ',
מ' מלשון מים.

19
00:01:57,676 --> 00:02:04,390
בעברית כל אות היא לא צליל
כמו בשפות האחרות, "איי, בי, סי",

20
00:02:04,660 --> 00:02:10,374
בעברית לא "איי", אלא אל"ף, מלשון אלוף.
לא "בי", אלא בי"ת מלשון בית.

21
00:02:10,779 --> 00:02:16,382
גימ"ל מלשון גומל, וכן על זה הדרך.
האות מ' מלשון מים.

22
00:02:16,432 --> 00:02:21,130
מה התכונה של המים?
זה חומר שעובר ממקום למקום.

23
00:02:21,193 --> 00:02:25,819
חומרים בדרך כלל, אתה מניח אותם,
איפה שהנחת הם נשארים.

24
00:02:26,089 --> 00:02:28,613
אבל המים, התכונה שלהם לעבור.

25
00:02:29,137 --> 00:02:33,946
אז הכוח הרוחני שטמון באות מ',
תכונה של מעבר.

26
00:02:35,240 --> 00:02:43,009
לכן רואים בטבע הבריאה,
כל מעבר ממצב אחד למצב אחר משמעותי,

27
00:02:43,525 --> 00:02:50,694
קשור לאות מ', לארבעים.
למשל, יצירת העובר ארבעים יום.

28
00:02:51,278 --> 00:02:54,793
אז העובר מקבל צורה של אדם.

29
00:02:55,682 --> 00:02:59,071
כבר לפני יש לו חיים,
לא שמותר להפיל לפני גיל ארבעים.

30
00:02:59,685 --> 00:03:03,829
אבל ביום הארבעים הוא הופך
להיות עם צורה של אדם,

31
00:03:03,854 --> 00:03:11,571
אומנם קטנטן, אבל אדם.
ולכן האם נקראת "אם", אם בגימטרייה 41.

32
00:03:11,596 --> 00:03:16,690
מיום ה-41 היא כבר נקראת אימא,
כי יש לה כבר אדם.

33
00:03:16,715 --> 00:03:19,556
עד עכשיו היה יצור מתפתח שיש לו נשמה,

34
00:03:19,581 --> 00:03:22,573
אבל עוד לא היה לו שם של אדם.
כעת הוא נקרא אדם.

35
00:03:23,517 --> 00:03:29,159
מייצרי היינות יודעים שכשהיין
מתחיל לתסוס ולא ראוי לשתייה,

36
00:03:29,184 --> 00:03:34,498
כמה זמן צריך להמתין? ארבעים יום.
לאחר ארבעים יום בגת

37
00:03:34,680 --> 00:03:37,656
היין כעת ראוי לשתייה.

38
00:03:38,351 --> 00:03:43,571
משה רבנו עלה להר סיני,
התקדש, קרן עור פניו.

39
00:03:44,810 --> 00:03:47,317
הפך להיות, כך מוגדר בתורה,

40
00:03:47,342 --> 00:03:51,860
איש האלוהים.
ככה התורה מגדירה אותו, את משה רבנו.

41
00:03:52,490 --> 00:03:56,520
כמה זמן הוא היה בהר סיני
כדי להתעלות ולהיות איש האלוהים?

42
00:03:56,545 --> 00:04:00,886
ארבעים יום וארבעים לילה.
כעת הוא ירד, זה לא אותו אדם שעלה.

43
00:04:01,044 --> 00:04:04,160
הוא נמצא בקומה אחרת.
קרן עור פני משה.

44
00:04:05,390 --> 00:04:09,260
אף אחד לא יכל להתקרב אליו,
כולם ברחו עד ששם מסווה.

45
00:04:09,410 --> 00:04:15,533
לא הרבה שמים לב שעם ישראל
במדבר לא ראו את משה

46
00:04:16,232 --> 00:04:20,915
מלבד ה-49 ימים
הראשונים שיצאו ממצרים.

47
00:04:22,068 --> 00:04:25,948
כשהגיעו למעמד הר סיני, מאז שירד,
אף אחד לא ראה את פניו.

48
00:04:25,973 --> 00:04:31,305
"וייתן על פניו מסווה".
רק כשהיה נכנס לאוהל מועד לדבר עם הקב"ה,

49
00:04:31,330 --> 00:04:35,140
אז היה מוריד את המסווה.
אבל כשהיה מדבר עם העם,

50
00:04:35,170 --> 00:04:39,060
היה נותן מסווה על פניו.
היה שם ארבעים יום.

51
00:04:39,441 --> 00:04:42,774
עם ישראל היה צריך
להיטהר במדבר ארבעים שנה,

52
00:04:42,799 --> 00:04:47,983
המבול היה ארבעים יום כדי לטהר את העולם,
מקווה ארבעים סאה.

53
00:04:48,821 --> 00:04:56,248
רואים שהמספר ארבעים בכל מקום
שיש מעבר ממצב אחד למצב שונה, ארבעים.

54
00:04:56,273 --> 00:05:00,128
זה הסוד של האות מ'.
לכן אומרים חז"ל במדרש:

55
00:05:00,153 --> 00:05:03,693
יש תפילה שמתקבלת לארבעים יום.

56
00:05:04,415 --> 00:05:10,170
יש מצב שאדם מתפלל והוא לא מקבל.
אבל כשמתפלל ארבעים יום, כעת אתה

57
00:05:10,170 --> 00:05:13,357
יכול לעלות קומה.
שם המדרש אומר את זה בפשטות,

58
00:05:13,382 --> 00:05:17,381
לא מסביר את העומק שבדברים,
אבל כשבודקים את כל התורה,

59
00:05:17,406 --> 00:05:22,020
הכול סביב הציר של האות מ'.
גם השפה העברית היא בנויה

60
00:05:22,045 --> 00:05:27,506
על סוד האותיות.
כשאדם אומר "באתי מירושלים לתל אביב",

61
00:05:28,250 --> 00:05:32,560
למה הוא משתמש באות מ'? "מירושלים"?
כי היא אות של מעבר.

62
00:05:33,020 --> 00:05:35,748
יש הרבה אותיות,
יכל להגיד "באתי דירושלים",

63
00:05:35,772 --> 00:05:38,211
"דירושלים". למה "מירושלים"?

64
00:05:38,829 --> 00:05:42,890
לעומת זאת האות ל'
היא אות גבוהה, לימוד,

65
00:05:42,915 --> 00:05:47,735
ל' מלשון לימוד, שאיפה למרחקים,
זה בעצם היעד.

66
00:05:48,956 --> 00:05:53,110
האות ל' מעניקה סקרנות לאדם
שהיא מופיעה בשמו.

67
00:05:53,424 --> 00:06:00,716
האות מ', דחף לעבור ממצב למצב.
יכול להשתמש בכל אות לטובה,

68
00:06:00,741 --> 00:06:04,079
ויכול להשתמש לרעה.
בספר "הצופן" הרחבנו בעניין הזה,

69
00:06:04,104 --> 00:06:09,410
בכל אות ואות, מה טמון באות,
וכיצד האדם יכול לנתב את עצמו

70
00:06:09,410 --> 00:06:13,490
לטובה ולרעה כדי שלפי
האותיות שמרכיבות את שמו ידע

71
00:06:13,820 --> 00:06:19,264
איך לנתב את עצמו.
האות מ' מעניקה לאדם דחף למעבר.

72
00:06:19,531 --> 00:06:23,848
הוא יכול לעבור בקלות,
זה טוב או לא טוב? תלוי היכן.

73
00:06:24,308 --> 00:06:31,354
הוא יכול לנתב את התכונה הזו
לעבור בקלות מטיפוס כעסן לטיפוס רגוע.

74
00:06:31,379 --> 00:06:33,181
הרבה יותר קל לו מאשר אחרים,

75
00:06:34,483 --> 00:06:40,380
כי המעבר נטוע בו, הוא יכול לשנות
את המידות, לתקן את עצמו.

76
00:06:41,526 --> 00:06:45,073
אם צריך לעבור דירה לעיר אחרת,
הוא מתאקלם בקלות.

77
00:06:45,098 --> 00:06:49,493
יש אנשים שמאוד נקשרים למקום
שהם נמצאים בו, מאוד קשה להם לעבור,

78
00:06:49,518 --> 00:06:53,828
אפילו כשיש צורך אמיתי לעבור דירה.
אבל התרגלו למקום, קשה להם.

79
00:06:54,193 --> 00:06:57,970
בעלי האות מ', כל הנושא
של מעבר הרבה יותר קל.

80
00:06:59,210 --> 00:07:03,740
מצד שני, עלול לפעול בהם
לכיוון לא טוב, האדם הזה עלול

81
00:07:03,740 --> 00:07:08,300
להגיע למצב של חוסר שקט.
בכל מקום שהוא נמצא לא נוח לו,

82
00:07:08,330 --> 00:07:09,970
מחפש להיות במקום אחר.

83
00:07:10,541 --> 00:07:12,492
עובד בעבודה מסוימת, הכול טוב,

84
00:07:12,517 --> 00:07:17,090
יש משכורת, מרוצה, אחרי זמן
קצר "משעמם לי פה, רוצה לעבור".

85
00:07:17,150 --> 00:07:19,683
עבר למקום אחר, עכשיו הוא
רוצה עבודה אחרת.

86
00:07:20,493 --> 00:07:24,707
נמצא בבית, רוצה לצאת לשם.
מגיע לשם, רוצה לחזור לבית.

87
00:07:26,141 --> 00:07:29,815
נמצא בדחף של מעברים.
אבל אם הוא ידע לזהות את עצמו,

88
00:07:29,840 --> 00:07:33,498
"יש לי את האות מ' בשם",
בפרט אם היא האות הראשונה.

89
00:07:33,523 --> 00:07:37,347
תמיד האות הראשונה בשם הכי דומיננטית,
הכי משפיעה על האדם.

90
00:07:37,514 --> 00:07:40,340
אז הוא יודע: יש לי את ההתמודדות הזו,
צריך להיות יותר רגוע

91
00:07:40,760 --> 00:07:45,942
במקומות שאני נמצא בהם
ולהשתמש ב-מ' לעשות שינויים לטובה,

92
00:07:46,204 --> 00:07:50,506
לעבור ממצב למצב בצורה נכונה.
לי הרבה יותר קל מאחרים.

93
00:07:50,768 --> 00:07:52,443
וכך עולה ומתעלה.

94
00:07:52,848 --> 00:07:54,959
באות מ' יש גם רגיעה של המים.

95
00:07:55,060 --> 00:08:00,141
יש כמה תכונות, כמו שהרחבנו
שם בספר בפרק שעוסק באות מ'.

96
00:08:01,467 --> 00:08:03,030
לכן אומרת המשנה:

97
00:08:05,625 --> 00:08:07,815
כשאדם מגיע לגיל ארבעים שנה,

98
00:08:08,283 --> 00:08:12,204
הוא מקבל בינה, ההתבוננות שלו בפרטים

99
00:08:12,269 --> 00:08:15,790
היא הרבה יותר נכונה, מדויקת,
הוא שם לב לפרטים

100
00:08:15,790 --> 00:08:19,291
שאחרים לא שמים לב
כי הוא הגיע כבר לגיל ארבעים.

101
00:08:19,608 --> 00:08:23,330
לפני כן ראינו "בן עשרים לרדוף,
בן שלושים לכוח",

102
00:08:23,425 --> 00:08:26,274
ראינו ששלושים הוא כבר יותר
מאוזן מאשר עשרים,

103
00:08:26,600 --> 00:08:32,996
אבל ארבעים הוא עובר עכשיו לקומה אחרת,
הוא נמצא במצב של בינה, של התבוננות.

104
00:08:33,265 --> 00:08:36,519
מזה גם כל אדם
יעקוב אחרי הגיל של עצמו.

105
00:08:36,544 --> 00:08:41,970
הגיע לגיל ארבעים, יתבונן ויראה
כיצד להשתמש בגיל הזה לטובה,

106
00:08:41,995 --> 00:08:47,113
לא ייכנס לעצבות, "התחלתי להזקין",
אלא ייקח את הדברים לטובה.

107
00:08:47,763 --> 00:08:49,205
ממשיכה המשנה:

108
00:08:52,882 --> 00:08:59,260
כשאדם מגיע לגיל חמישים, החוכמת חיים
שלו נעשית הרבה יותר יציבה

109
00:08:59,260 --> 00:09:02,301
מאשר לפני כן, שווה לקבל ממנו עצה.

110
00:09:02,971 --> 00:09:06,011
יש צעירים שבטוחים שהם החכמים הגדולים

111
00:09:06,336 --> 00:09:12,080
והמבוגרים שייכים לדור הקודם,
הם לא בדיוק מבינים בטכנולוגיה, אז כנראה

112
00:09:12,080 --> 00:09:14,390
שהם לא מספיק חכמים.
זאת טעות גדולה.

113
00:09:15,970 --> 00:09:20,266
אם יש במשפחה אדם שכבר
הגיע לגיל חמישים שווה להתייעץ איתו,

114
00:09:21,012 --> 00:09:24,226
לשאול אותו.
תעשה אחר כך מה שאתה רוצה,

115
00:09:24,473 --> 00:09:31,000
אבל לפחות תשמע עצה,
תקבל עצה, תחכים, תחליט מה הלאה.

116
00:09:32,500 --> 00:09:35,718
איפה רואים את זה שגיל
חמישים האדם מגיע לעצה?

117
00:09:35,912 --> 00:09:40,063
יש פסוק בתורה, נקריא את הפסוק,
זה נאמר בלוויים:

118
00:09:40,404 --> 00:09:47,930
"ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה
ולא יעבוד עוד ושירת את אחיו".

119
00:09:49,150 --> 00:09:54,107
הלוויים היו עובדים בבית המקדש
עד גיל חמישים.

120
00:09:54,642 --> 00:09:59,090
אבל בגיל חמישים היו יוצאים
לפנסיה, מה שנקרא, לא עובדים

121
00:09:59,090 --> 00:10:03,931
יותר בבית המקדש.
מה התפקיד שלהם? "ושירת את אחיו".

122
00:10:04,328 --> 00:10:09,960
מה יש לשרת את אחיו? כותב רש"י
כאן במשנה, שהשירות שהלוי

123
00:10:09,990 --> 00:10:14,554
שהגיע לגיל חמישים היה
נותן לאחיו היה ייעוץ.

124
00:10:15,161 --> 00:10:18,269
היה מייעץ להם, היה מדריך אותם,
היה מלמד אותם.

125
00:10:18,294 --> 00:10:23,479
באים צעירים, לוויים, אין להם
את המומחיות, את הפרטים.

126
00:10:23,534 --> 00:10:30,150
גיל חמישים, הוא היה המדריך שלהם.
לכן הדרכה וחוכמה ועצה ותבונה

127
00:10:30,180 --> 00:10:34,891
מאדם שהגיע לגיל חמישים
שווה הרבה יותר מגילאים מוקדמים יותר.

128
00:10:35,335 --> 00:10:38,837
גיל ארבעים
הוא כבר הגיע לבינה, התבוננות,

129
00:10:38,901 --> 00:10:42,820
יש לו מעמד אחר,
אבל גיל חמישים עלה קומה.

130
00:10:43,720 --> 00:10:44,691
ממשיכה המשנה:

131
00:10:47,116 --> 00:10:52,284
כשאדם מגיע לגיל שישים,
מוגדר שהגיע לגיל זקנה.

132
00:10:52,308 --> 00:10:53,507
נקרא עוד משפט:

133
00:10:56,364 --> 00:11:00,648
יש הבדל בין זקן לבין איש שיבה.

134
00:11:01,720 --> 00:11:06,499
על דוד המלך כתוב שהוא מת
שבע ימים, בשיבה טובה.

135
00:11:07,680 --> 00:11:13,521
בן כמה מת דוד המלך? בגיל שבעים
הלך לעולמו וכתוב שנפטר בשיבה טובה.

136
00:11:13,886 --> 00:11:17,545
יש עוד שכתוב עליהם
שנפטרו בשיבה והיו בגיל יותר מאוחר,

137
00:11:17,861 --> 00:11:22,433
אבל מי שנפטר לפני גיל שבעים,
אי אפשר לומר שהוא נפטר בשיבה.

138
00:11:22,703 --> 00:11:27,163
כשאדם מגיע לגיל שבעים,
משם והלאה נקרא שהוא נפטר בשיבה.

139
00:11:28,393 --> 00:11:35,299
שישים זקנה.
הזקנה שכאן היא שונה מהעברית של היום,

140
00:11:36,061 --> 00:11:39,512
כי אם זקן ואיש שיבה זה אותו דבר,

141
00:11:39,862 --> 00:11:43,523
אז למה לגיל שישים קורא זקן
ולגיל שבעים איש שיבה?

142
00:11:44,529 --> 00:11:51,480
אבל הפירוש הוא, בתורה כתוב
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן".

143
00:11:52,025 --> 00:11:57,652
על פי ההלכה, כשנכנס אדם בגיל
שבעים, אנחנו מצווים לעמוד לקראתו,

144
00:11:58,064 --> 00:12:01,475
אף על פי שאין לו שום השכלה,
הוא לא למד שום דבר,

145
00:12:01,500 --> 00:12:04,254
אין לו שום ידע,
עבד לפרנסתו כל חייו,

146
00:12:04,279 --> 00:12:09,976
אפילו לא יודע קרוא וכתוב.
כשנכנס אדם שהגיע לגיל שבעים,

147
00:12:10,001 --> 00:12:14,477
מצוות עשה מהתורה
לעמוד בפניו ולכבד אותו.

148
00:12:15,366 --> 00:12:23,472
הגמרא אומרת שאביי, היה אחד
מגדולי האמוראים, היה מכבד גויים זקנים.

149
00:12:24,683 --> 00:12:28,905
שאלו אותו תלמידיו:
כבוד הרב גדול הדור, תלמיד חכם חשוב,

150
00:12:30,032 --> 00:12:33,452
זה לפי כבודו לכבד גויים של זקנים?

151
00:12:33,929 --> 00:12:40,160
אמר להם: "כמה הרפתקאי עדו עליהו".
כמה הרפתקאות עברו עליהם במהלך החיים.

152
00:12:40,185 --> 00:12:42,762
במילים אחרות: יש להם חוכמת חיים.

153
00:12:43,333 --> 00:12:48,145
אדם שעובר הרבה בחיים יש לו חוכמת חיים,
את החוכמה שלו אני מכבד.

154
00:12:49,018 --> 00:12:55,145
אפילו שהוא לא יהודי, אבל יש לו חוכמה,
צריך לכבד את החוכמה שיש באדם הזה.

155
00:12:55,589 --> 00:13:00,541
קל וחומר אחד מעם ישראל,
אנחנו מצווים מהתורה "מפני שיבה תקום".

156
00:13:01,081 --> 00:13:04,104
אם כך, מה זה המשך הפסוק
"והדרת פני זקן"?

157
00:13:04,858 --> 00:13:07,150
הרי זקן זה בגיל שישים, יותר מוקדם.

158
00:13:08,110 --> 00:13:13,480
אומרת הגמרא: זקן, זה-קנה.
בעברית של היום קוראים זקן

159
00:13:13,480 --> 00:13:19,507
לאדם שהגיע לגיל מופלג,
אבל בגמרא כתוב שזקן שכתוב בתורה,

160
00:13:20,349 --> 00:13:24,430
המילה מתחלקת: זה-קנה.
מה הוא קנה? קנה חוכמה.

161
00:13:25,260 --> 00:13:29,220
כלומר, אם אנחנו רואים
תלמיד חכם, אפילו שהוא צעיר,

162
00:13:30,030 --> 00:13:34,613
אנחנו מכבדים אותו. למה?
מכבדים את התורה שבו.

163
00:13:34,890 --> 00:13:38,470
כשאדם עוסק בתורת השם,
האור האלוקי נכנס לתוכו,

164
00:13:38,755 --> 00:13:41,017
כמו שכותב הרמח"ל בספר "דרך השם",

165
00:13:41,374 --> 00:13:43,676
והדיבור שלו מקבל כוח.

166
00:13:44,374 --> 00:13:50,343
לא רק גדולי הדור, אפילו אדם עובד
לפרנסתו אבל קובע עיתים לתורה כל יום,

167
00:13:50,368 --> 00:13:53,891
יש לו את השיעור שלו,
אין מצב שעובר עליו יום בלי ללמוד תורה

168
00:13:54,192 --> 00:13:57,979
או חברותא או יוצא לבית הכנסת,
יושב בשיעור ולומד,

169
00:13:58,241 --> 00:14:00,987
בדרכים מנצל את הזמן לשמוע שיעורים,

170
00:14:01,693 --> 00:14:03,852
כמה שיכול למלא את עצמו בתורה.

171
00:14:04,241 --> 00:14:09,079
כשאדם עוסק בתורה, האור האלוקי
שבתורה נכנס לתוכו

172
00:14:10,012 --> 00:14:12,568
וממילא הדיבור שלו מקבל כוח.

173
00:14:13,393 --> 00:14:16,710
כשהוא הולך ברחוב וחבר מספר לו
על הקשיים שיש לו,

174
00:14:16,735 --> 00:14:19,050
והוא אומר לו "שהשם יעזור לך שתצליח",

175
00:14:19,290 --> 00:14:22,607
הדיבור הזה יש לו כוח,
כי זה אדם שלומד תורה.

176
00:14:22,940 --> 00:14:26,757
אף על פי שבחיצוניות הוא לא
נראה רב, אבל הוא לומד תורה.

177
00:14:26,908 --> 00:14:31,408
אם הולכים לאחד מגדולי ישראל
שכל חייו הקדיש את עצמו לתורה,

178
00:14:31,440 --> 00:14:33,666
אז הברכות שלו במשקל אחר.

179
00:14:33,911 --> 00:14:36,014
אבל כל אדם שעוסק בתורה צריך לדעת,

180
00:14:36,039 --> 00:14:39,710
האור האלוקי נכנס לתוכו.
מברך את ילדיו

181
00:14:39,710 --> 00:14:45,416
בערב שבת "ישימך אלוהים
כאפרים וכמנשה, יברכך ה' וישמרך".

182
00:14:45,900 --> 00:14:48,818
מאוד חשוב להכניס
את הנוהג הזה לבית.

183
00:14:49,067 --> 00:14:52,249
יש הרבה בתים שנוהגים.
יש כאלה שכחו את המנהג הזה,

184
00:14:52,669 --> 00:14:58,105
וזה מנהג חשוב. אבא חוזר
מבית הכנסת, מברך את הילדים,

185
00:14:58,130 --> 00:15:01,825
יש כאלה לפני הקידוש, יש אחרי
הקידוש, אבל לברך את הילדים.

186
00:15:01,850 --> 00:15:04,849
יש בסידורים את הנוסח
של הברכה, זה דבר גדול.

187
00:15:05,214 --> 00:15:09,794
ואחר כך מנשקים הילדים את ידי האב.
לא רק ילדים בגיל שנתיים, שלוש, חמש.

188
00:15:10,294 --> 00:15:14,697
גם אם הילד בגיל ארבעים,
 יקבל ברכה מאביו בערב שבת,

189
00:15:14,722 --> 00:15:16,368
יש לזה משקל גדול.

190
00:15:16,968 --> 00:15:23,530
הברכה של אדם שעוסק בתורה, האור האלוקי,
כך כותב הרמח"ל, מאיר בתוכו של האדם,

191
00:15:23,590 --> 00:15:29,360
מאיר את נשמתו וממילא
הדיבור שלו מקבל הרבה יותר כוח.

192
00:15:30,250 --> 00:15:34,517
פעם הסברנו את העניין הזה
על פי היסוד הגדול של הרמח"ל,

193
00:15:34,786 --> 00:15:39,064
מה זה אור אלוקי שזורם באדם,
כך כותב הרמח"ל,

194
00:15:39,089 --> 00:15:43,632
שהקב"ה את האור האלוקי של עצמו
הוא הכניס במילים של התורה.

195
00:15:44,204 --> 00:15:48,220
כשאדם עוסק בתורה,
הוא מתחבר לצינור השפע האלוקי הזה

196
00:15:48,482 --> 00:15:50,532
והנשמה מקבלת את האור הפנימי.

197
00:15:51,236 --> 00:15:58,004
מזה מובן איך ייתכן שמשה רבנו,
הקב"ה אמר לו: תדבר עם הסלע

198
00:15:58,029 --> 00:16:02,763
והוא יוציא מים.
ומשה רבנו לקח את המטה והכה את הסלע

199
00:16:02,788 --> 00:16:03,624
ויצאו מים.

200
00:16:04,632 --> 00:16:08,538
ובשביל זה הוא לא נכנס לארץ.
איזה צער היה למשה רבנו,

201
00:16:08,563 --> 00:16:12,240
הוא הוציא את עם ישראל,
כל הצרות שעשו לו במדבר,

202
00:16:12,240 --> 00:16:16,780
התנהל איתם, עבר את הכול,
לפני שהם נכנסים לארץ, עלה להר נבו,

203
00:16:16,805 --> 00:16:20,701
נפטר שם ולא נכנס לארץ.
יהושע בן נון היה המנהיג במקומו.

204
00:16:20,924 --> 00:16:25,202
עשינו את כל המסלול הזה
להגיע ליעד, ונפטר במדבר.

205
00:16:25,227 --> 00:16:30,570
למה? אחרי הסיפור
של הסלע, של הכה במקום לדבר,

206
00:16:30,630 --> 00:16:34,820
אמר לו הקב"ה:
"יען לא האמנתם בי להקדישני".

207
00:16:35,050 --> 00:16:40,280
בגלל שלא האמנתם בי להקדיש אותי
אז אתם לא תיכנסו לארץ.

208
00:16:41,907 --> 00:16:46,790
הפרשה הזאת מאוד תמוהה.
אנחנו כולנו לא בדרגה של משה רבנו,

209
00:16:47,280 --> 00:16:52,743
אבל אם היינו זוכים להתגלות אלוקית,
הקב"ה היה מתגלה אלינו נבואה,

210
00:16:52,973 --> 00:16:56,513
ואומר לנו: אתה רואה את הסלע הזה?
תדבר איתו, הוא יוציא מים.

211
00:16:56,783 --> 00:16:58,420
מישהו מאיתנו היה הולך להכות אותו?

212
00:16:59,290 --> 00:17:02,360
התגלות אלוקית.
ודאי שהיינו מדברים,

213
00:17:02,360 --> 00:17:04,490
יודעים: הוא ברא את העולם,
הוא שולט בכול.

214
00:17:05,270 --> 00:17:08,810
משה רבנו, כמה ניסים, כמה מופתים.
היה בהר סיני,

215
00:17:09,230 --> 00:17:12,950
איך יכול להיות שהקב"ה אומר לו
"תדבר עם הסלע" והוא מכה?

216
00:17:13,610 --> 00:17:16,250
והקב"ה אומר:
"לא האמנתם בי להקדישני".

217
00:17:16,370 --> 00:17:21,280
משה רבנו לא האמין בקב"ה?
פלא גדול הסיפור של הפרשה שם.

218
00:17:22,370 --> 00:17:25,640
אבל לפי היסוד שאומרים המקובלים,
ההסבר פשוט.

219
00:17:27,130 --> 00:17:33,850
כל זמן שמשה רבנו לא קיבל את התורה,
האור האלוקי שבתורה לא היה בתוכו.

220
00:17:34,570 --> 00:17:38,820
כדי לשנות את הטבע
הוא היה חייב לעשות מעשים.

221
00:17:38,910 --> 00:17:42,720
מי שיעקוב אחרי כל הניסים
שעשה משה רבנו לפני מתן תורה,

222
00:17:43,080 --> 00:17:44,370
הכול היה במעשה.

223
00:17:45,610 --> 00:17:50,620
הקב"ה אומר לו: קח את המטה,
תן לאהרון, יכה את העפר,

224
00:17:50,710 --> 00:17:51,790
העפר יהיה כינים.

225
00:17:51,820 --> 00:17:53,740
יכה את היאור, יהיה דם.

226
00:17:54,010 --> 00:17:57,580
קח פיח כבשן, תעיף אותו לשמיים,
יהיה מכת שחין.

227
00:17:57,940 --> 00:18:00,370
כל המכות במעשים, אפילו קריעת ים סוף,

228
00:18:00,370 --> 00:18:04,420
"ואתה נטה ידך על הים ובקעהו",
תרים את היד עם המטה,

229
00:18:05,170 --> 00:18:09,130
על המקל היה את השם המפורש
של הקב"ה, והים ייבקע.

230
00:18:09,640 --> 00:18:13,850
הכול במעשים. למה?
כי לדיבור שלו לא היה עדיין כוח.

231
00:18:14,510 --> 00:18:18,050
אחרי שהוא קיבל את התורה,
אומר לו הקב"ה:

232
00:18:18,050 --> 00:18:23,510
מעכשיו אתה לא צריך מעשים,
תיקח את המקל, אבל תדבר עם הסלע.

233
00:18:23,630 --> 00:18:28,650
אתה לא צריך מעשים.
הדיבור שלך הפך אותך להיות כמוני.

234
00:18:28,800 --> 00:18:33,420
אני, איך בראתי את העולם? בדיבור.
האור שלי נכנס אליך דרך התורה

235
00:18:33,420 --> 00:18:37,080
שאתה לומד,
והדיבור שלך יכול להוציא מים מהסלע.

236
00:18:38,660 --> 00:18:45,170
אבל משה רבנו, כתוב "והאיש משה
עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה".

237
00:18:45,820 --> 00:18:52,343
מהענווה שבו אמר משה רבנו:
אני לא מסוגל בדיבור,

238
00:18:53,026 --> 00:18:55,070
לעשות את עצמי כאילו אני אלוקים.

239
00:18:55,910 --> 00:18:58,400
אני לא אלוקים.
רק אלוקים בדיבור עושה מעשים.

240
00:18:58,400 --> 00:19:01,250
אני ממשיך להיות אדם פשוט
כמו שהייתי לפני.

241
00:19:01,430 --> 00:19:05,090
איך לפני כן הייתי עושה ניסים,
משנה את הטבע? על ידי מעשה.

242
00:19:05,180 --> 00:19:07,850
אני ממשיך עם המעשה,
לוקח את המקל עם השם המפורש

243
00:19:08,210 --> 00:19:10,460
ואני מכה את הסלע כי אני אדם פשוט.

244
00:19:10,490 --> 00:19:14,510
מהענווה שבו, זה לא בא ממקום של זלזול,
זה בא מענווה.

245
00:19:15,580 --> 00:19:20,260
אבל הקב"ה הקפיד עליו על זה.
אמר לו: נכון שאצלך זה בא ממקום טוב,

246
00:19:20,350 --> 00:19:23,440
אבל כשאני נותן לך הוראה,
אתה צריך לעשות. למה?

247
00:19:24,050 --> 00:19:27,530
"יען לא האמנתם בי להקדישני".
מה הנזק שנוצר.

248
00:19:28,760 --> 00:19:32,960
לא כתוב "לא האמנתם".
בעברית בלשון התורה כל מילה מדויקת,

249
00:19:32,990 --> 00:19:39,440
גם צורת הקריאה מדויקת. יש הבדל
בין המילה האמנתם לבין האמנתם.

250
00:19:39,980 --> 00:19:44,710
האמנתם זה אתם בעצמכם.
האמנתם זה את האחרים.

251
00:19:45,640 --> 00:19:51,340
אתה משה ודאי אתה מאמין,
אבל לא האמנתם את עם ישראל להקדישני.

252
00:19:51,890 --> 00:19:57,410
אם היו עם ישראל רואים את משה רבנו
מדבר עם הסלע ויוצאים מים,

253
00:19:58,150 --> 00:20:02,410
זה היה שיחת היום.
היו מדברים על זה כל הזמן.

254
00:20:03,190 --> 00:20:06,850
איך משה קיבל כוח בדיבור שלו,
וכי הוא הפך להיות אלוקים?

255
00:20:07,060 --> 00:20:10,450
אנחנו מכירים אותו, כל הניסים
שהוא עשה עד היום היו עם מעשה.

256
00:20:10,750 --> 00:20:12,220
פתאום הוא מדבר וזה נהיה.

257
00:20:12,810 --> 00:20:16,710
מה היו עונים כולם?
כי משה רבנו למד תורה,

258
00:20:16,860 --> 00:20:20,430
האור האלוקי נכנס לתוכו
ועכשיו הוא עלה מדרגה

259
00:20:20,910 --> 00:20:23,610
שהוא יכול לדבר והדיבור שלו יוצר מציאות.

260
00:20:24,130 --> 00:20:27,310
ואז היה נהיה קידוש השם,
כולם היו רצים ללמוד תורה

261
00:20:27,550 --> 00:20:29,110
כי היו רואים מה זה כוח של תורה.

262
00:20:29,640 --> 00:20:33,930
אבל עכשיו שראו, משה קיבל את התורה,
ממשיך עם המעשים כמו לפני.

263
00:20:34,020 --> 00:20:38,850
זאת אומרת שהתורה היא לא מי יודע מה,
לא ראו בחוש מה התורה עושה לאדם.

264
00:20:39,290 --> 00:20:44,270
על זה אמר לו הקב"ה
"לא האמנתם", את עם ישראל, "להקדישני",

265
00:20:44,330 --> 00:20:46,430
לכן אתה לא תביא את העם לארץ ישראל.

266
00:20:46,950 --> 00:20:52,260
ההסבר הזה מסביר גם את העומק
שיש בעניין הזה של משה רבנו,

267
00:20:52,260 --> 00:20:54,870
שחס ושלום לחשוב שהוא לא האמין בקב"ה,

268
00:20:55,380 --> 00:21:00,150
וגם מלמד אותנו מה זה כוח של תורה.
אדם עוסק בתורה, אנחנו לא משה רבנו

269
00:21:00,210 --> 00:21:04,890
שבדיבור כבר נוציא מים הסלע.
זה לפי הדרגה הרוחנית של כל אדם,

270
00:21:04,980 --> 00:21:07,440
כמה מקדש את עצמו, כמה מרומם את עצמו.

271
00:21:07,470 --> 00:21:11,100
אבל כל יהודי, כל יהודייה,
 בין איש, בין אישה,

272
00:21:12,120 --> 00:21:17,250
הלכות, מוסר, גמרא, תהילים,
כל דבר ודבר שאדם עוסק בתורה,

273
00:21:17,310 --> 00:21:21,390
האור האלוקי נכנס לתוכו,
הדיבור שלו מקבל כוח,

274
00:21:21,600 --> 00:21:23,460
הברכות שלו שוות הרבה יותר.

275
00:21:25,770 --> 00:21:31,920
אז כשכתוב בתורה "מפני שיבה תקום"
זה אדם מבוגר שהגיע לגיל שבעים.

276
00:21:32,130 --> 00:21:36,060
"והדרת פני זקן" זה-קנה,
אדם שקנה חוכמה.

277
00:21:36,150 --> 00:21:40,830
אפילו שלא כתוב שם חוכמה, לא כתוב תורה.
 אבל זה הקניין היחיד שהוא שייך לאדם.

278
00:21:40,830 --> 00:21:46,900
כל הקניינים האחרים הם לא אמיתיים.
אדם שיש לו אלף בתים ומאה ג'יפים

279
00:21:46,900 --> 00:21:51,190
ומאות מיליונים בבנק שלו,
זה חלק ממהותו?

280
00:21:51,430 --> 00:21:55,560
זה לא חלק ממנו.
עוזב את העולם, "ועזבו לאחרים חילם".

281
00:21:56,160 --> 00:21:58,230
עבד כל החיים כדי שאחרים ייהנו.

282
00:21:59,460 --> 00:22:03,600
ואת הזמן שלו במקום להשקיע בתורה,
רק עוד כסף ועוד כסף

283
00:22:03,600 --> 00:22:05,880
ולראות איך החשבון בנק שלו הולך ותופח,

284
00:22:06,240 --> 00:22:08,670
והוא עצמו לא לומד תורה
ולא מתקדם שום דבר.

285
00:22:08,970 --> 00:22:10,980
אז בשביל מה עבד כל החיים שלו? לאחרים.

286
00:22:11,880 --> 00:22:17,460
אבל כשאדם עוסק בתורה,
התורה נהיית קניין אמיתי שלו, חלק ממהותו.

287
00:22:17,610 --> 00:22:18,960
את זה אי אפשר לקחת לו.

288
00:22:19,500 --> 00:22:24,600
זאת אומרת כך, אם היה לנו מכשיר
שעורך סריקה של רנטגן לבן אדם,

289
00:22:25,610 --> 00:22:26,900
אבל רנטגן רוחני.

290
00:22:28,560 --> 00:22:31,440
מה הרכוש האמיתי שיש לאדם הזה?

291
00:22:32,090 --> 00:22:36,770
אז גם אם יש לו מכוניות ובתים וכסף,
בסריקה הרוחנית זה לא חלק ממנו.

292
00:22:37,280 --> 00:22:40,910
אבל המצוות שהוא עושה,
החסדים שהוא עושה, השבת שהוא שומר,

293
00:22:40,940 --> 00:22:44,210
התפילין שהוא מניח, התורה שהוא לומד
זה חלק ממנו.

294
00:22:44,480 --> 00:22:50,320
בסריקה של הרנטגן רואים את זה עליו.
לכן זקן, זה-קנה.

295
00:22:50,830 --> 00:22:53,710
אפילו לא כתוב מה הוא קנה,
כי ברור מה הוא קנה.

296
00:22:53,740 --> 00:22:59,110
הקניין היחיד זה הקניין הרוחני,
שהופך להיות חלק ממהותו של האדם

297
00:22:59,210 --> 00:23:00,350
כשהוא עוסק בתורה.

298
00:23:00,950 --> 00:23:05,670
לכן כתוב בגמרא,
כמה טיפשים, שם זה כתוב בארמית,

299
00:23:05,700 --> 00:23:09,990
כמה טיפשים אותם בני אדם
שכשספר תורה מההיכל יוצא,

300
00:23:10,140 --> 00:23:14,020
הם מיד עומדים לפניו.
בחור ישיבה נכנס, לא מתייחסים.

301
00:23:14,410 --> 00:23:18,070
אבל בחור ישיבה זהו ספר תורה מהלך,
כל היום הוא עוסק בתורה.

302
00:23:18,620 --> 00:23:24,050
פה בארץ, לצערנו, יש אווירה תקשורתית כזאת
 של הסתה נגד הישיבות.

303
00:23:24,080 --> 00:23:28,280
לא מבינים שהישיבות, כמה בחורי ישיבות
 יש ביחס לכל תושבי המדינה?

304
00:23:28,700 --> 00:23:33,830
ברוך השם, במדינה יש היום שבעה מיליונים,
יותר מזה, של יהודים ועוד הרבה לא יהודים.

305
00:23:34,240 --> 00:23:37,930
לומדי תורה - כמה עשרות אלפים,
שהם בעצם המגדל אור

306
00:23:37,930 --> 00:23:39,430
שמאיר את כל עם ישראל.

307
00:23:40,810 --> 00:23:47,800
כל המחקרים מוכיחים שמקומות בעולם,
ריכוז יהודי שלא הייתה בו ישיבה,

308
00:23:48,400 --> 00:23:53,230
היהודים נמחקו והתבוללו בין הגויים.
כשיש ישיבה במקום,

309
00:23:53,320 --> 00:23:57,400
אפילו בישיבה כמה עשרות יושבים לומדים,
 הם מקרינים על כל העיר.

310
00:23:57,820 --> 00:24:01,090
כל התושבים, יש להם קשר לתורה,
יש להם חיבור לתורה,

311
00:24:01,090 --> 00:24:04,420
זה שומר עליהם בהתבוללות.
כי יש שם את הלב שפועם,

312
00:24:04,450 --> 00:24:06,010
הלב הרוחני של עם ישראל.

313
00:24:06,590 --> 00:24:10,970
כלומר, עולם הישיבות הוא אינטרס לאומי
של עם ישראל.

314
00:24:11,240 --> 00:24:14,990
כמו שמשקיעים כל כך הרבה כדי לשמר
את עם ישראל בדורות הבאים,

315
00:24:15,140 --> 00:24:20,150
בזה צריך להשקיע יותר מכל דבר אחר.
לא כולם יכולים לשבת בישיבות וללמוד,

316
00:24:20,270 --> 00:24:24,200
אבל לכל הפחות לשמור על האוצר הזה
של אותם שעוסקים בתורה,

317
00:24:24,530 --> 00:24:32,240
שהם בעצם הלב של כל כלל ישראל
שמזרים את החמצן ואת הדם לכל האיברים

318
00:24:32,330 --> 00:24:33,860
ונותן את החיות.

319
00:24:34,330 --> 00:24:36,700
זה הפירוש של זקן.
לכן אומרת הגמרא:

320
00:24:36,700 --> 00:24:39,250
אתה רואה בחור ישיבה נכנס?
תעמוד מפניו.

321
00:24:39,640 --> 00:24:42,820
אדם שעומד לפני ספר תורה
ולא לפני בחורי ישיבה,

322
00:24:42,880 --> 00:24:47,570
אומרת הגמרא שזה טיפש
כי זה, האדם הזה שכל היום עוסק בתורה

323
00:24:47,570 --> 00:24:52,130
וקנה תורה לעצמו,
הוא ספר תורה חי, ספר תורה מהלך.

324
00:24:53,100 --> 00:24:57,000
וגם ללמוד מוסר לעצמנו,
גם אדם שלא זוכה כל היום ללמוד תורה,

325
00:24:57,570 --> 00:25:04,780
אבל יקדיש זמן כל יום ויום. הגוף מקבל
שתיים-שלוש ארוחות ליום לפחות

326
00:25:04,810 --> 00:25:08,380
אצל רוב האנשים?
לפחות ארוחה אחת לנשמה.

327
00:25:08,740 --> 00:25:10,750
נותן לה את המזון הזה ומתרומם.

328
00:25:12,090 --> 00:25:13,161
נמשיך הלאה.

329
00:25:20,690 --> 00:25:24,230
זה דבר שדורש הסבר.
אדם שמגיע לגיל שמונים הוא גיבור?

330
00:25:24,590 --> 00:25:28,460
נראה מאוד חלש, קשה לו ללכת.
איך אפשר להגדיר אותו גיבור?

331
00:25:29,430 --> 00:25:35,460
אבל יש פסוק, "ימי שנותינו בהם
שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה".

332
00:25:36,010 --> 00:25:38,680
משמע ששמונים שנה, הגיע לגבורות.

333
00:25:39,250 --> 00:25:44,560
אבל הפירוש הוא כך,
בגלל שגופו גיבור וחזק, הוא הגיע לגיל הזה.

334
00:25:45,200 --> 00:25:48,470
אם הוא היה חלש,
היה עוזב את העולם לפני הגיל הזה.

335
00:25:48,860 --> 00:25:51,740
אם זכה להגיע לגיל שמונים,
גם אם עכשיו רואים אותו חלש,

336
00:25:51,770 --> 00:25:57,740
אבל הבסיס שלו הוא בסיס של חזק,
גבורה שהקב"ה נתן לאדם.

337
00:25:57,770 --> 00:25:59,360
"ואם בגבורות שמונים שנה".

338
00:26:03,591 --> 00:26:07,380
אדם שהגיע לגיל תשעים,
בדרך כלל כבר הולך כפוף, "לשוח".

339
00:26:08,010 --> 00:26:10,350
יש שהסבירו, "לשוח" מלשון שוחה,

340
00:26:10,620 --> 00:26:13,800
כבר הוא מתחיל לחשוב על השלב הבא,
 לאיפה הוא עתיד להגיע.

341
00:26:14,410 --> 00:26:19,930
ויש שגרסו, לא לשׁוח, אלא לשׂוח.
בן תשעים לשׂוח.

342
00:26:20,170 --> 00:26:23,350
הנקודה בש' עוברת לצד השני.

343
00:26:23,530 --> 00:26:29,190
מה זה לשׂוח?
כמו "אשפוך לפניו שיחי", תפילה.

344
00:26:29,400 --> 00:26:32,610
אדם מגיע לגיל תשעים,
התפילות שלו שוות הרבה.

345
00:26:33,180 --> 00:26:37,050
קשה לו להיות מרוכז בדברים אחרים,
קשה לו להיות צלול בלימוד,

346
00:26:37,140 --> 00:26:39,570
אבל תתפלל על עם ישראל, על הצרות.

347
00:26:39,570 --> 00:26:43,080
התפילה של אדם בגיל הזה שווה הרבה בשמיים.

348
00:26:43,470 --> 00:26:49,110
זה אדם שכבר העולם הזה הבל בפניו,
כל השטויות שעניינו אותו בגיל צעיר,

349
00:26:49,610 --> 00:26:52,340
כבר הכול הפך...
הוא יודע שזה הבל הבלים,

350
00:26:52,340 --> 00:26:56,390
לא יוצא מזה שום דבר.
עושה תשובה על כל הטעויות של העבר.

351
00:26:56,720 --> 00:26:58,610
לא כל אדם זוכה להגיע לגיל הזה.

352
00:26:59,210 --> 00:27:04,520
הגמרא אומרת שרבי אליעזר היה אומר
לתלמידיו: "שוב יום אחד לפני מיתתך".

353
00:27:06,240 --> 00:27:09,360
אמר לתלמידים: תשמעו עצה טובה,
כל אחד, יום לפני שהוא מת,

354
00:27:09,360 --> 00:27:10,230
שיחזור בתשובה.

355
00:27:11,160 --> 00:27:14,580
הם לא הבינו מה הוא אומר.
אמרו לו: כבוד הרב, וכי אדם יודע מתי ימות?

356
00:27:15,210 --> 00:27:18,390
אם היינו יודעים מתי, מצוין.
יום לפני היינו מתארגנים,

357
00:27:18,450 --> 00:27:21,000
מגיעים נקיים לעולם האמת.
מי יודע מתי ימות?

358
00:27:21,790 --> 00:27:27,700
אמר להם: זה בדיוק מה שאני מתכוון.
כל יום יעשה תשובה שמא מחר הוא מת,

359
00:27:28,220 --> 00:27:30,170
ונמצא כל ימיו בתשובה.

360
00:27:31,010 --> 00:27:33,260
אדם שאומר לעצמו:
אני לא יודע מתי היום האחרון,

361
00:27:33,320 --> 00:27:38,270
כל יום, מה שעשיתי טעות אני מתחרט.
מחר שוב עשיתי טעות, מתחרט על זה.

362
00:27:38,270 --> 00:27:41,630
משתדל להתקדם.
אבל גם אם נופל לא מתייאש,

363
00:27:41,870 --> 00:27:45,860
"שבע ייפול צדיק וקם".
נופל ונקרא צדיק. למה?

364
00:27:45,860 --> 00:27:49,170
כי הוא קם. הוא לא רוצה להיות שם,
הוא שואף לא ליפול.

365
00:27:50,070 --> 00:27:52,410
היצר התגבר, נפל - שוב הוא קם.

366
00:27:52,860 --> 00:27:58,350
זה נקרא צדיק אפילו בזמן שהוא נפל,
כי הוא שוב עולה, לא מתייאש

367
00:27:58,380 --> 00:28:02,610
עד שמתייצב ועולה מקומה לקומה
למדרגות המושלמות.

368
00:28:02,940 --> 00:28:06,360
אז זה כל החיים ככה,
אדם צריך לחיות בחשבון נפש.

369
00:28:06,810 --> 00:28:13,080
אבל בגיל תשעים, כשאדם מגיע לגיל הזה,
"בן תשעים לשׂוח", לפי הגרסה הזו

370
00:28:13,590 --> 00:28:18,880
שמביא אותה רבנו יונה.
הפירוש, להרבות בתפילה.

371
00:28:19,000 --> 00:28:22,840
התפילות באות מעומק הלב.
גם אדם שיש לו במשפחה,

372
00:28:22,870 --> 00:28:26,170
הסבא, הסבתא מבוגרים שהגיעו לגילאים האלה,

373
00:28:26,350 --> 00:28:30,100
שילך לבקש מהם ברכות.
יבקש מהם שיתפללו עליו.

374
00:28:30,520 --> 00:28:34,900
אף על פי שהוא אומר:
אבל סבא שלי כל ימיו היה בעל מכולת,

375
00:28:34,930 --> 00:28:36,310
הוא לא היה תלמיד חכם.

376
00:28:36,770 --> 00:28:40,310
אבל הוא הגיע לגיל הזה,
הסבתא הגיעה לגילאים מבוגרים,

377
00:28:40,370 --> 00:28:41,780
שווה לקבל מהם ברכה.

378
00:28:42,630 --> 00:28:48,690
בכלל, יש היום דבר שצריך לשנות אותו,
את התחושה הזו שהעולם שייך לצעירים,

379
00:28:49,440 --> 00:28:51,540
והמבוגרים כאילו עשו את שלהם.

380
00:28:52,170 --> 00:28:58,120
בחז"ל רואים בדיוק הפוך,
כמה צריך לכבד את המבוגרים,

381
00:28:58,150 --> 00:29:01,210
את החוכמת חיים שלהם.
אפילו שהוא לא מהמשפחה,

382
00:29:01,570 --> 00:29:07,960
קל וחומר מדובר בהורים, בסבא וסבתא,
כמה צריך לייקר ולכבד אותם.

383
00:29:08,420 --> 00:29:12,770
מקיים מצווה מהתורה וגם ישמע עצות.

384
00:29:13,900 --> 00:29:17,140
אדם שאפילו יש לו איזה
קרוב משפחה מבוגר בבית אבות,

385
00:29:17,940 --> 00:29:22,560
יבקר אותו, גם מקיים מצווה גדולה
שאדם יושב בודד, משעמם לו,

386
00:29:22,590 --> 00:29:25,560
שב איתו: "סבא, תן לי עצות לחיים".

387
00:29:26,010 --> 00:29:29,208
"דוד, דודה, תנו לי עצות לחיים.
 יש לכם הרבה ניסיון".

388
00:29:29,724 --> 00:29:32,970
המבוגרים רואים לפעמים
את הצעירים עושים שטויות,

389
00:29:32,970 --> 00:29:36,100
יש להם המון מה להגיד, אבל הם לא מדברים.

390
00:29:36,130 --> 00:29:37,840
הוא אומר: טוב, אחרי שהוא יסבול הוא...

391
00:29:38,020 --> 00:29:39,670
הרי אם אני אדבר הוא לא יתייחס.

392
00:29:39,972 --> 00:29:44,410
אני רואה שהוא הולך לכיוון לא טוב,
אני יודע שהוא הולך לחיים של צרות,

393
00:29:44,760 --> 00:29:47,520
אבל הוא לא שואל אותי,
אז הוא ילמד מהניסיון שלו.

394
00:29:48,210 --> 00:29:49,500
צעיר שהוא חכם

395
00:29:49,587 --> 00:29:53,470
מבקש מהמבוגרים עצות,
"תחכימו אותי, תלמדו אותי,

396
00:29:53,470 --> 00:29:56,970
"תנו לי עצות לחיים". אתה לא
חייב לקחת כל מה שיגידו,

397
00:29:56,970 --> 00:29:59,790
אולי חלק לא מתאים לך,
אבל לפחות תשמע.

398
00:29:59,970 --> 00:30:02,460
גם עושה חסד, גם מקבל עצה.

399
00:30:03,300 --> 00:30:08,700
גם העניין הזה שאנשים יוצאים לפנסיה
בגיל מסוים, כשכוחם עדיין במותנם,

400
00:30:09,260 --> 00:30:12,980
ויושבים בבית משועממים,
פתאום מתחיל לריב עם אשתו.

401
00:30:13,490 --> 00:30:16,010
שלושים שנה חי איתה,
היה להם שלום בית.

402
00:30:16,220 --> 00:30:19,970
יצא לפנסיה, הוא מסתכל עליה,
היא מסתכלת עליו, מתחילים לריב.

403
00:30:22,110 --> 00:30:28,370
בגיל הזה שיוצאים לפנסיה,
צריך כל אדם למלא את הסדר יום שלו.

404
00:30:28,870 --> 00:30:31,750
יש בתי כנסת
שעושים בהם שיעורים לפנסיונרים.

405
00:30:31,930 --> 00:30:36,280
עוד מי שהולך להתפלל שלוש
תפילות ביום, יוצא מהבית, חוזר.

406
00:30:36,820 --> 00:30:40,420
מי שלא הולך להתפלל בבית כנסת,
יושב מבוקר עד ערב בבית,

407
00:30:40,450 --> 00:30:44,380
צופה בטלוויזיה, מסתכל על אשתו,
נמאס לו להיות שם, מתחילים לריב.

408
00:30:45,020 --> 00:30:49,160
הולך לבית כנסת, חוזר.
בספר "המהפך" הבאנו גם את המחקר הזה,

409
00:30:49,160 --> 00:30:52,190
שעשו אותו לפני כמה שנים
באוניברסיטה העברית,

410
00:30:52,740 --> 00:30:59,670
שהתברר שאחד הדברים המרכזיים שגורמים
לתוחלת חיים ארוכה יותר אצל גברים,

411
00:31:00,890 --> 00:31:05,720
כי הציבור יודע, בכל העולם
תוחלת החיים של הנשים יותר משל הגברים.

412
00:31:06,180 --> 00:31:08,850
אז בדקו מה גורם
לגברים תוחלת חיים ארוכה.

413
00:31:09,270 --> 00:31:13,920
ערכו רשימה. אלפי גברים
שנבדקו פה בארץ באוניברסיטה העברית,

414
00:31:14,340 --> 00:31:18,750
התברר שגבר שמתפלל
כל בוקר במניין בבית הכנסת

415
00:31:19,200 --> 00:31:25,980
מאריך ימים מתוך בריאות יותר מאותם
שלא הולכים להתפלל כל בוקר.

416
00:31:26,250 --> 00:31:29,940
הם מנסים להבין מה הסיבה.
מחפשים סיבות טכניות,

417
00:31:29,970 --> 00:31:34,620
שאולי הוא נמצא בכמו מועדון כזה מסבירים,
כל בוקר הוא הולך, יש לו חברים,

418
00:31:34,920 --> 00:31:36,540
נותן לו תוחלת חיים ארוכה.

419
00:31:36,960 --> 00:31:43,020
יש מסבירים שכשהוא קם בבוקר ולא הולך
מיד לעבודה, אלא קודם מתפלל,

420
00:31:43,050 --> 00:31:47,100
הזרימה של הדם פועלת אחרת,
מיושב, אחר כך הולך לעבוד.

421
00:31:48,000 --> 00:31:50,760
יש אנשים בגיל צעיר לא הולכים
להתפלל, מתפלל בבית.

422
00:31:51,120 --> 00:31:53,070
שואלים אותו: למה אתה
 לא מתפלל בבית כנסת?

423
00:31:53,340 --> 00:31:56,760
הוא אומר: יש לי עסק, אני רוצה להגיע
שעה יותר מוקדם לפתוח את החנות,

424
00:31:56,760 --> 00:31:57,900
להרוויח עוד כסף.

425
00:31:58,320 --> 00:32:00,780
הוא חושב שאם הוא יתפלל
בבית כנסת הוא יפסיד.

426
00:32:01,730 --> 00:32:04,207
לא רק שירוויח את כל האמנים והקדושות

427
00:32:04,231 --> 00:32:08,007
והקדישים והתפילות וברכת כוהנים,
שזה דבר עצום,

428
00:32:08,830 --> 00:32:12,850
אלא הקב"ה בסוף החיים
מחזיר לו כמה שנים טובות

429
00:32:12,850 --> 00:32:17,180
כנגד כל שעה שכל בוקר הוא הלך בגיל צעיר.

430
00:32:17,570 --> 00:32:21,830
אין מצב שאדם נותן לקב"ה
והקב"ה לא יחזיר לו פי כמה.

431
00:32:21,920 --> 00:32:24,520
לא תמיד הוא חושב על זה.
בלי המחקר הזה, מישהו חשב?

432
00:32:24,910 --> 00:32:28,840
אומנם בגמרא זה כתוב.
הגמרא אומרת שאמרו לרבי יוחנן:

433
00:32:29,170 --> 00:32:35,170
"איכא סבי בבבל".
יש מבוגרים מאריכים ימים בבבל. עיראק.

434
00:32:36,160 --> 00:32:38,560
אומרת הגמרא שהוא התפלא, אמר להם:

435
00:32:38,560 --> 00:32:42,970
אבל כתוב בתורה
"למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה".

436
00:32:43,180 --> 00:32:48,940
בארץ ישראל, "אווירא דארץ ישראל מחכים"
וגם נותן אריכות ימים.

437
00:32:49,120 --> 00:32:50,980
איך שם מאריכים ימים כל כך הרבה?

438
00:32:51,440 --> 00:32:56,720
כשאמרו לו "מדובר באנשים שכל בוקר
הולכים להתפלל בבית כנסת, בערב מתפללים",

439
00:32:56,780 --> 00:32:58,070
אמר: אם כך זה לא פלא.

440
00:32:58,400 --> 00:33:01,700
מי שמתפלל בבית כנסת
יש לו אריכות ימים. זה כתוב בגמרא.

441
00:33:02,030 --> 00:33:06,500
היום המחקרים מוכיחים את הדבר.
הבאנו את המקורות שם בספר "המהפך"

442
00:33:06,770 --> 00:33:09,050
עם המחקר הזה שנעשה באוניברסיטה העברית.

443
00:33:10,460 --> 00:33:15,020
על כל פנים, גם אדם שיוצא לפנסיה
צריך למצוא את הסדר יום,

444
00:33:15,440 --> 00:33:20,690
שהיום שלו יהיה רווי בתוכן,
אם זה חברותא, שיעורים, הרצאות,

445
00:33:21,050 --> 00:33:22,940
פעילות, חסד, עשייה.

446
00:33:23,470 --> 00:33:26,590
ואם יהיה מישהו שיקים,
כמו שיש לשכת התעסוקה,

447
00:33:27,160 --> 00:33:33,140
אם מישהו יקים איזה משרד תיווך
בין אנשים שיצאו לפנסיה,

448
00:33:33,530 --> 00:33:37,160
שכוחם במותנם
והם חכמים ונבונים ובעלי ניסיון,

449
00:33:37,520 --> 00:33:40,866
ברוב המקרים הם מוצלחים יותר
מהצעירים בגילאי העשרים ומשהו,

450
00:33:40,890 --> 00:33:42,424
שמיד מתקבלים לעבודה.

451
00:33:42,830 --> 00:33:46,820
רוב מקומות העבודה מקבלים צעירים,
מבוגרים כבר לא מקבלים.

452
00:33:47,660 --> 00:33:52,030
וחבל, יש תחומים
שהמבוגר יכול לתרום יותר מהצעיר.

453
00:33:52,510 --> 00:33:54,354
חשוב שיקימו איזה משרד תיווך

454
00:33:54,378 --> 00:33:59,200
שיתווך בין מקומות שמחפשים עבודה
לבין מבוגרים שיצאו לפנסיה,

455
00:33:59,530 --> 00:34:02,200
אפילו במחיר יותר זול מאשר אחרים,

456
00:34:02,590 --> 00:34:05,920
אבל זה גם חסד למבוגרים.
פתאום מרגיש "מיציתי את עצמי,

457
00:34:05,920 --> 00:34:08,920
"אין לי יותר טעם בחיים".
חס ושלום לחשוב כך.

458
00:34:09,250 --> 00:34:12,280
אבל תמיד לחשוב על פעילות ועשייה.

459
00:34:12,900 --> 00:34:13,709
נמשיך הלאה.

460
00:34:19,110 --> 00:34:20,490
כך מסיימת המשנה.

461
00:34:20,730 --> 00:34:25,050
אדם שהגיע לגיל מאה,
זה כבר כאילו מת ועבר, בטל מן העולם

462
00:34:25,260 --> 00:34:28,320
כי כבר הגוף לא כמו בעבר, המבט.

463
00:34:29,310 --> 00:34:35,610
כמה יש כמו משה רבנו שעליו נאמר
בגיל 120 "לא כהתה עינו ולא נס ליחו"?

464
00:34:36,270 --> 00:34:42,030
משה רבנו, כשהגיע לגיל 120,
גופו היה רענן בלי קמטים,

465
00:34:42,090 --> 00:34:45,840
העין שלו הייתה בהירה, צלולה,
כמו של בחור צעיר.

466
00:34:46,110 --> 00:34:49,980
מי שהיה רואה את משה רבנו
בגיל 120, היה רואה אותו בחור צעיר,

467
00:34:50,280 --> 00:34:54,030
"לא כהתה עינו ולא נס ליחו".
זה מיוחד במשה רבנו

468
00:34:54,030 --> 00:35:01,620
שכל כך התקדש ברוחניות שלו
עד שגם הגוף כבר לא איבד את הרעננות.

469
00:35:01,770 --> 00:35:05,260
אבל רוב האנשים, מגיע לגיל מאה,
כמו שאומרת המשנה,

470
00:35:05,260 --> 00:35:08,140
כאילו מת ועבר ובטל מן העולם.

471
00:35:08,770 --> 00:35:11,400
למה צריך לומר את זה?
לייאש אותנו מראש?

472
00:35:12,230 --> 00:35:13,280
לא בשביל לייאש.

473
00:35:13,790 --> 00:35:17,030
התנא אומר לאדם:
תהיה חכם הרואה את הנולד.

474
00:35:17,570 --> 00:35:22,550
אל תתלהב מזה שאתה מסתכל בראי
ורואה אדם צעיר ורענן,

475
00:35:22,760 --> 00:35:26,330
בסוף כולם מגיעים למצב שהגוף לא כמו בעבר,

476
00:35:26,860 --> 00:35:33,790
אז מעכשיו תהיה חכם הרואה את הנולד,
אל תיתן לגוף שלך לעשות שטויות.

477
00:35:34,200 --> 00:35:38,400
תשמור על עצמך בקדושה,
תשקיע במה שעיקר.

478
00:35:38,430 --> 00:35:43,500
כמו שראינו למעלה במשנה,
"העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא.

479
00:35:43,830 --> 00:35:47,370
"התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".

480
00:35:47,610 --> 00:35:52,840
לכן התנא מתחיל מבן חמש למקרא
ועד גיל מאה.

481
00:35:52,930 --> 00:35:57,430
נותן לאדם את המסלול חיים של האדם,
לומר לו: תשים לב,

482
00:35:57,600 --> 00:36:02,190
אתה אמור לעבור את המסלולים האלה.
יש תחנות שבהן אתה תתרומם,

483
00:36:02,190 --> 00:36:03,870
יש תחנות עם קשיים.

484
00:36:04,880 --> 00:36:10,580
תכין את עצמך נכון, תצעד בדרך טובה,
תרוויח גם עולם הזה וגם עולם הבא.

485
00:36:12,230 --> 00:36:19,380
אומנם רבנו בחיי,
יש לו פירוש על התורה והוא מגלה סוד

486
00:36:20,100 --> 00:36:24,870
שהמדענים היום מחפשים לפצח
את החידה הזאת ולא יודעים מה הפתרון.

487
00:36:25,660 --> 00:36:30,040
ורבנו בחיי כותב מה השורש
שנמצא בטבע הבריאה.

488
00:36:31,880 --> 00:36:37,950
החוקרים היום יודעים שמי שיצליח
לגלות ולפצח את החידה

489
00:36:39,290 --> 00:36:41,030
יקבל פרס נובל לפני כולם.

490
00:36:41,900 --> 00:36:48,200
מה גורם לתאים של הגוף
לעבור שינויים ולהתבלות במשך החיים?

491
00:36:50,940 --> 00:36:54,210
תינוק נולד, יש לו גוף רענן.
גדל, נהיה בחור.

492
00:36:54,750 --> 00:36:59,040
לפתע התאים מתחילים לשנות
את הצורה שלהם,

493
00:36:59,100 --> 00:37:03,100
העור מתחיל להתקמט.
מה גורם לשינוי הזה?

494
00:37:04,310 --> 00:37:08,240
מה בעצם המחשבה שלהם?
אם נגלה מה גורם לשינוי

495
00:37:08,420 --> 00:37:13,230
ונוכל לנטרל את השינוי, מה נקבל?

496
00:37:13,800 --> 00:37:21,260
שאדם יישאר עם גוף רענן כל ימי חייו,
עד זקנה ושיבה, לא קמטים ולא זקנה,

497
00:37:21,680 --> 00:37:26,210
וממילא אם הגוף לא מתבלה
יש סיכוי שגם לא ימות הוא לעולם.

498
00:37:27,200 --> 00:37:31,400
כי הגוף עובר שינויים, מתחיל להתפרק
לאט לאט, לא מגיב כמו בעבר,

499
00:37:31,460 --> 00:37:32,690
עד שהוא קורס ומת.

500
00:37:33,320 --> 00:37:39,620
אבל אם נצליח לגלות מה גורם לתא
להתחיל להזקין ולהתבלות

501
00:37:40,150 --> 00:37:45,340
וננטרל את הגורם,
יכולים להגיע לתוחלת חיים ארוכה

502
00:37:45,460 --> 00:37:48,160
עם רעננות ואפילו לבטל את המוות.

503
00:37:48,980 --> 00:37:53,360
אבל מי יכול היום לגלות?
מחפשים ומחפשים וחוקרים.

504
00:37:53,540 --> 00:37:57,050
רבנו בחיי כותב מה הסוד,
מה גורם להתבלות של הגוף.

505
00:37:57,560 --> 00:38:01,820
הוא אומר כך, כשאדם הראשון נברא
הוא היה אמור למות?

506
00:38:03,310 --> 00:38:08,540
הוא לא היה אמור למות.
רק אחרי שאכל מעץ הדעת אמר לו הקב"ה,

507
00:38:08,600 --> 00:38:11,750
כבר לפני הודיע לו:
"ביום אכולך ממנו תמות".

508
00:38:14,300 --> 00:38:20,560
פשט הדברים, שביום שתאכל אגזור עליך מיתה.

509
00:38:20,650 --> 00:38:24,160
לא שבאותו יום ממש תמות,
אלא "ביום אכולך ממנו תמות",

510
00:38:24,160 --> 00:38:27,280
הכוונה תיגזר עליך הגזירה הזאת של המוות.

511
00:38:28,310 --> 00:38:33,110
ויש הסבירו, כתוב בפסוק
"כי אלף שנים בעניך כיום אתמול כי יעבור",

512
00:38:33,440 --> 00:38:37,220
אז כשאמר לו "ביום אכולך ממנו תמות",
הכוונה יום שלי, לא יום שלך.

513
00:38:37,600 --> 00:38:41,170
ואדם הראשון היה צריך לחיות אלף שנים,
תרם שבעים שנה לדוד המלך,

514
00:38:41,170 --> 00:38:46,840
כמו שכתוב במדרש שהוא היה צריך להיות נפל,
והוא עצמו מת בגיל 930, כמו שכתוב בתורה.

515
00:38:47,730 --> 00:38:53,100
על כל פנים, יוצא שכשאדם הראשון נברא
הוא לא היה אמור למות. למה?

516
00:38:53,100 --> 00:38:57,607
כי תאי הגוף היו אמורים להישאר
רעננים כל הזמן,

517
00:38:58,346 --> 00:39:01,068
צעירים, רעננים, לא עוברים שינויים.

518
00:39:01,750 --> 00:39:06,130
ואדם ממילא לא מת.
מה קרה כשהוא אכל מעץ הדעת?

519
00:39:06,880 --> 00:39:10,030
יש כלל, כתוב בפסוק "תייסרך רעתך".

520
00:39:10,600 --> 00:39:14,860
כשאדם עובר עבירה ואחר כך
הוא סובל מהעבירה שהוא עבר,

521
00:39:15,310 --> 00:39:19,510
זה לא שהקב"ה מתנקם בו:
לא שמעת בקולי, אני אכה אותך.

522
00:39:19,540 --> 00:39:24,490
כל הענישה, גם עולם הבא, גיהינום,
עולם הזה, סבל שיש בעולם,

523
00:39:24,610 --> 00:39:29,500
זה לא נקמה שהקב"ה מתנקם באדם,
"כי לא שמעת בקולי, אני אכה אותך".

524
00:39:31,070 --> 00:39:34,220
אלא זאת תוצאה של המעשה עצמו.

525
00:39:34,760 --> 00:39:38,780
זה כמו שאדם יודע "אם אני אלחץ
על הכפתור יצא מכאן אגרוף ויכה בפנים",

526
00:39:38,810 --> 00:39:43,400
והוא בחר ללחוץ,
אז בעצם הוא הכה את עצמו

527
00:39:44,090 --> 00:39:45,800
כי הוא בחר ללחוץ על הכפתור הזה.

528
00:39:46,270 --> 00:39:51,970
כך אומר הפסוק, "תייסרך רעתך",
כשאדם עושה רע, הרע עצמו מייסר אותו.

529
00:39:52,470 --> 00:39:55,200
זה סוג של תוצאה,
של מנגנון שפועל אוטומטית.

530
00:39:56,700 --> 00:40:02,190
מה קרה בעץ הדעת?
המקובלים מסבירים מה זה בכלל עץ הדעת.

531
00:40:02,370 --> 00:40:03,390
זה לא עץ השכל.

532
00:40:03,630 --> 00:40:06,450
יש ילדים בכיתה א',
חושבים עץ הדעת זה עץ השכל.

533
00:40:06,450 --> 00:40:09,600
אז מה הם מבינים?
שלפני שאדם הראשון אכל מעץ הדעת,

534
00:40:09,600 --> 00:40:13,470
לא היה לו שכל, ואחרי שאכל קיבל שכל.
חס ושלום לחשוב כך.

535
00:40:13,930 --> 00:40:19,120
אדם הראשון, לפני שאכל מעץ הדעת
כבר היה חכם ונבון והכיר בסודות הבריאה,

536
00:40:19,390 --> 00:40:23,350
קרא שמות לבעלי חיים
לפי התכונה המרכזית עם תורת הסוד,

537
00:40:23,530 --> 00:40:27,790
היה חכם גדול, אדם הראשון.
יציר כפיו של אלוקים, זה שלמות של אדם.

538
00:40:29,810 --> 00:40:33,500
אז מה זה עץ הדעת?
פירוש המילה "דעת" בעברית זה חיבור.

539
00:40:33,620 --> 00:40:37,790
כמו שכתוב "והאדם ידע את חווה אשתו".
ידיעה זה חיבור.

540
00:40:37,790 --> 00:40:42,290
כשאדם אומר "אני יודע שזה כך",
פירושו "אני מחובר לדבר בוודאות גמורה".

541
00:40:42,930 --> 00:40:43,950
ידיעה זה חיבור.

542
00:40:44,730 --> 00:40:48,690
עץ הדעת טוב ורע זה עץ החיבור לטוב ולרע.

543
00:40:49,210 --> 00:40:55,090
כלומר, כל זמן שאדם הראשון לא אכל
מעץ הדעת, הוא היה נקי מיצרים לחלוטין.

544
00:40:55,670 --> 00:40:57,830
לא היה בו שום יצר רע בתוכו.

545
00:40:58,130 --> 00:41:05,110
לא היה מצב שהמין האנושי היה יכול לחשוב
להציק למישהו, לעשות מעשה רע,

546
00:41:05,290 --> 00:41:09,820
לעבור על רצון השם.
אין דבר כזה כי האדם היה טהור לחלוטין.

547
00:41:10,340 --> 00:41:15,470
לכן כדי להתפתות לאכול מעץ הדעת,
הוא לא חשב על זה לבד.

548
00:41:15,560 --> 00:41:17,120
אלוקים אמר לא לאכול - לא אוכלים.

549
00:41:18,170 --> 00:41:24,620
מה גרם לו שיאכל? גורם חיצוני.
בא הנחש, שהזוהר דן מה זה הנחש.

550
00:41:25,170 --> 00:41:30,360
שהס"מ התלבש בתוכו, רכב עליו.
אבל איך שלא יהיה, היה צריך גורם חיצוני

551
00:41:30,360 --> 00:41:32,820
שיבוא ויפתה אותו לאכול מעץ הדעת.

552
00:41:34,800 --> 00:41:38,700
ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, הוא התחבר לרע.

553
00:41:39,690 --> 00:41:42,720
זה כאילו שהוא לקח את היצר הרע
ובלע אותו לתוכו.

554
00:41:43,380 --> 00:41:48,420
עכשיו הוא עצמו מתחיל לחשוב
מחשבות לא טובות, מה שלא היה לו לפני.

555
00:41:48,970 --> 00:41:53,020
לכן ברגע שאכל מעץ הדעת
התבייש שהוא בלי בגדים.

556
00:41:53,290 --> 00:41:55,240
חיפש עלה תאנה, חיפש דברים.

557
00:41:55,840 --> 00:41:59,260
למה לפני כן הוא לא התבייש?
כי לא היה לו יצר פנימי.

558
00:41:59,710 --> 00:42:02,470
אז הכול טבעי, הכול רגוע, הכול שלו.

559
00:42:02,830 --> 00:42:07,000
אחרי שאכל מעץ הדעת,
היצר התחיל לבעור בתוכו, מתחיל להתבלבל.

560
00:42:07,400 --> 00:42:10,910
אז הוא התבייש גם בכך
שהוא בלי בגדים, בגלל היצר הזה.

561
00:42:11,690 --> 00:42:18,170
יוצא שמה היה החטא באכילת עץ הדעת?
להכניס יצר הרע לתוך האדם.

562
00:42:19,000 --> 00:42:23,170
אומר רבנו בחיי:
עכשיו תבין למה התוצאה הייתה מוות.

563
00:42:24,560 --> 00:42:30,560
וכאן הוא אומר חידוש גדול.
כל זמן שאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת

564
00:42:30,560 --> 00:42:36,720
ולא היו בו יצרים, כשהוא היה אוכל
מאכלים שונים, מה הוא היה אוכל?

565
00:42:37,290 --> 00:42:39,780
בדיוק לפי מה שנחסר לו מהגוף.

566
00:42:40,800 --> 00:42:46,140
כל יום כשאדם מתפקד, מבזבז אנרגיה,
הגוף שלו מאבד קצת ברזל, קצת סידן,

567
00:42:46,170 --> 00:42:47,910
חומרים שונים שהגוף מבזבז.

568
00:42:48,690 --> 00:42:54,510
כשלא היו לו יצרים, הוא לא היה אוכל בשביל
התאווה, הוא היה אוכל נטו לפי מה שנחסר.

569
00:42:54,970 --> 00:42:59,620
כלומר, המוח שלו היה מתפקד
כמו מחשב משוכלל, סורק את הגוף.

570
00:43:00,280 --> 00:43:06,490
כמה נחסר לי מהיום? ארבעה מ"ג סידן,
שמונה מ"ג ברזל, ויטמינים כאלה.

571
00:43:06,520 --> 00:43:08,350
הוא היה אוכל בדיוק את מה שנחסר.

572
00:43:08,980 --> 00:43:12,340
ואז מה התוצאה? שהגוף נשאר רענן כל הזמן,

573
00:43:12,940 --> 00:43:16,660
כי מה שהגוף היה מוציא
זה בדיוק מה שהיה מקבל חזרה.

574
00:43:17,720 --> 00:43:23,540
לכן הוא גם לא היה אמור למות.
כי כשהגוף מקבל בדיוק את מה שנחסר ממנו

575
00:43:23,750 --> 00:43:27,560
הוא נשאר צעיר ורענן
ומאריך ימים ולא מת אף פעם.

576
00:43:27,560 --> 00:43:28,880
למה שהוא ימות? הוא רענן.

577
00:43:29,570 --> 00:43:32,990
אחרי שאכל מעץ הדעת,
הכניס את היצר הרע לתוכו,

578
00:43:33,340 --> 00:43:38,020
הוא מסתכל על האוכל, המוח שלו עכשיו
סורק לפי האמת או לפי התאוות?

579
00:43:38,940 --> 00:43:42,620
עכשיו המוח סורק לפי התאוות:
"זה טעים, זה יעשה לי טוב",

580
00:43:42,860 --> 00:43:44,630
אז אוכל כמויות בלי חשבון.

581
00:43:46,050 --> 00:43:52,320
כלומר, כשאכל מעץ הדעת הכניס
את היצר לתוכו, השתבשה המערכת הפנימית

582
00:43:52,350 --> 00:43:56,100
שידעה ממה לאכול וכמה לאכול.

583
00:43:56,880 --> 00:44:03,030
ואז כשהגוף מתחיל לקבל תזונה בהתפרעות,
מתחיל להתפורר, מתחיל להתקלקל,

584
00:44:03,060 --> 00:44:07,080
התאים משתבשים, כי יש חומרים מיותרים
וחסרים חומרים אחרים.

585
00:44:07,350 --> 00:44:09,930
מה שהוא צריך הוא לא אכל,
מה שלא צריך הוא כן אכל.

586
00:44:10,580 --> 00:44:14,660
ואז הגוף מתחיל להתבלות ולהתקלקל עד שמת.

587
00:44:16,700 --> 00:44:22,980
כשיבוא משיח לעתיד לבוא אחרי
בניין בית המקדש, שיש לנו נבואות על כך,

588
00:44:23,460 --> 00:44:29,340
שאגב, כל הסימנים היום מראים
שלא היה דור שהוא סמוך כל כך לגאולה

589
00:44:29,340 --> 00:44:30,270
כמו הדור שלנו.

590
00:44:30,810 --> 00:44:34,890
יש הרצאה, מי שירצה יוכל לראות,
הרצאה שנקראת "נבואות אחרית הימים",

591
00:44:35,340 --> 00:44:37,980
ושם הבאנו את כל הסימנים שנאמרו.

592
00:44:38,010 --> 00:44:42,750
לא את הכול, הבאנו את רוב הסימנים
שנאמרו על התקופה שלפני ביאת המשיח.

593
00:44:42,780 --> 00:44:46,860
אני מדבר על סימנים מפורשים.
יש הרבה נבואות סתומות, שעליהן דילגנו

594
00:44:47,010 --> 00:44:48,960
כי זה יסביר ככה, הוא יסביר אחרת.

595
00:44:49,530 --> 00:44:52,830
נבואות מפורשות בעברית ברורה
מה יהיה לפני שיבוא.

596
00:44:53,350 --> 00:44:58,060
ורואים היום שהכול מתקיים.
מאז חורבן הבית ועד היום לא היה דור

597
00:44:58,060 --> 00:45:01,930
שכל הסימנים התגשמו בזה אחר זה,
חוץ מהדור הזה.

598
00:45:02,520 --> 00:45:07,740
כולל קיבוץ הגלויות, פריחת ארץ ישראל,
החוצפה שגדלה, הסכסוך עם המוסלמים,

599
00:45:08,000 --> 00:45:11,720
אחרי שסיימנו עם הנוצרים.
עוד המון המון סימנים שנאמרו,

600
00:45:11,720 --> 00:45:16,430
אתה רואה כל הדורות לא היה דור
שהכול התקיים בזה אחר זה, חוץ מהדור שלנו.

601
00:45:16,830 --> 00:45:25,680
אז רואים שכל העניין הזה ממש קרוב.
ואז כשמגיע הזמן ש"מלכותו בכול משלה",

602
00:45:25,740 --> 00:45:31,470
מלכות השם, היצר הרע מתבטל מהעולם
כי העולם מגיע לשלמותו ולתיקונו,

603
00:45:31,890 --> 00:45:37,740
ואז האדם חוזר שוב לאותו מנגנון שהיה
לאדם הראשון לפני שהוא אכל מעץ הדעת.

604
00:45:38,360 --> 00:45:41,510
אז אנחנו נמשיך לאכול ולשתות
אחרי תחיית המתים,

605
00:45:41,870 --> 00:45:45,260
אבל כל אדם יאכל וישתה
בדיוק לפי מה שהגוף שלו צריך.

606
00:45:45,260 --> 00:45:46,730
וכך הוא יאריך ימים.

607
00:45:47,250 --> 00:45:52,950
בינתיים משיח לא בא, אבל גם בתקופה הזאת
אדם שיזכור את דברי רבנו בחיי

608
00:45:53,340 --> 00:45:58,800
וייקח לעצמו את הכלל שלימד
אותנו הרמב"ם, שלעולם יאכל האדם

609
00:45:58,830 --> 00:46:01,920
מה שבריא לגוף ולא מה שטעים לחך.

610
00:46:03,320 --> 00:46:06,650
אין לנו את המנגנון הזה
של הסריקה לדעת כמה בדיוק,

611
00:46:07,280 --> 00:46:13,000
אבל לפחות, תמיד יושבים ליד השולחן,
בפרט באירועים, יש היום ברוך השם

612
00:46:13,000 --> 00:46:17,870
שפע של מאכלים, תמיד יחשוב
מה בריא לגוף ולא מה טעים לחך.

613
00:46:18,440 --> 00:46:21,830
אדם שירגיל את עצמו
 בכללי הבריאות האלה של הרמב"ם,

614
00:46:22,800 --> 00:46:25,770
זוכה לחיים רעננים ובריאים.

615
00:46:26,160 --> 00:46:32,040
במדרש כתוב שאומנם אנשים חושבים
שכל אחד מת בזמן שהקב"ה קבע לו.

616
00:46:33,260 --> 00:46:36,080
מי שיש לו אמונה ככה הוא מבין,
כל אדם מתי מת?

617
00:46:36,350 --> 00:46:37,790
כשהקב"ה קבע הוא מת.

618
00:46:38,240 --> 00:46:43,460
במדרש כתוב שרוב האנשים מתים
לפני הזמן שאלוקים נתן להם

619
00:46:43,850 --> 00:46:47,150
בגלל שהם פשעו
בשמירת הבריאות של הגוף שלהם.

620
00:46:47,990 --> 00:46:51,260
כלומר, היה צריך לחיות עוד כמה שנים,
אבל הוא לא שמר על הבריאות,

621
00:46:51,320 --> 00:46:56,420
פשע בשמירת הגוף, אכל דברים לא בריאים,
עישן דברים שלא צריך, הזיק לעצמו,

622
00:46:56,690 --> 00:46:57,710
מת יותר מוקדם.

623
00:46:58,170 --> 00:47:03,390
וכתוב שם בחז"ל שזה רוב בני האדם כך.
כמה צריך לקחת את היסוד הזה

624
00:47:03,390 --> 00:47:05,460
של שמירת הבריאות ולהצליח.

625
00:47:07,530 --> 00:47:11,880
לקראת סיום, כשמדברים
על המסלול חיים של האדם,

626
00:47:12,870 --> 00:47:14,970
כדאי להתבונן בעוד נקודה אחת.

627
00:47:17,870 --> 00:47:26,170
שלמה המלך אומר "וגם הנפש לא תימלא",
כלומר הנשמה הרוחנית,

628
00:47:26,800 --> 00:47:30,100
אי אפשר למלא אותה בגשמיות של העולם הזה.

629
00:47:30,750 --> 00:47:36,090
כאן המשנה מדברת על מסלול חיים של אדם
מאז שהיה בגיל חמש ועד גיל מאה.

630
00:47:38,400 --> 00:47:42,090
כשבאמת בוחנים מסלול חיים,
אומר רבי עקיבא,

631
00:47:42,090 --> 00:47:46,780
זה כתוב בספר "אותיות דרבי עקיבא".
רבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי.

632
00:47:47,470 --> 00:47:52,150
הוא אומר: תשים לב שהאדם עובר
מסלול חיים מאוד מוזר.

633
00:47:52,830 --> 00:47:55,920
בכל גיל כשהוא
מרגיש לא טוב עם עצמו

634
00:47:56,010 --> 00:47:59,070
ומחפש מה שיספק אותו,
שיעשה אותו מאושר,

635
00:47:59,580 --> 00:48:05,300
הוא מציב לעצמו יעד, והוא בטוח
"כשאשיג את זה אני אהיה מאושר".

636
00:48:06,180 --> 00:48:10,380
מתאמץ, טורח. מה אדם לא יעשה
כדי להיות מאושר?

637
00:48:10,830 --> 00:48:12,270
יכול לעבוד כמה שנים.

638
00:48:13,020 --> 00:48:22,500
כבש את הפסגה, הגשים את השאיפה שלו,
ואז תוך זמן קצר משעמם אותו,

639
00:48:22,830 --> 00:48:27,180
הוא רוצה עכשיו משהו אחר.
מציב יעד חדש, כובש את הפסגה,

640
00:48:27,210 --> 00:48:29,790
וגם זה כבר לא מעניין.
ואז הוא רוצה דבר אחר.

641
00:48:31,250 --> 00:48:36,790
למשל, ניקח נער בן 16,
גיל שכבר מתחיל להסתכל על החיים

642
00:48:36,850 --> 00:48:39,310
במבט לא כמו של ילד ממש.

643
00:48:40,350 --> 00:48:43,410
רואים אותו בלי מצב רוח, שואלים אותו
"מה יעשה לך טוב?"

644
00:48:44,100 --> 00:48:49,500
הוא מהרהר, ואומר "רישיון נהיגה".
הוא בטוח שאם יהיה לו רישיון,

645
00:48:49,530 --> 00:48:50,850
אין מצב שהוא יהיה עצוב.

646
00:48:52,000 --> 00:48:56,860
כשאדם חושב על משהו ומשתוקק אליו,
הוא בטוח שזה יעשה אותו מאושר לכל החיים.

647
00:48:58,400 --> 00:49:01,760
פוגשים אותו אחרי שנה-שנתיים,
יש לו רישיון נהיגה ביד.

648
00:49:02,210 --> 00:49:04,100
חוזר מרוצה, מראה לכולם.

649
00:49:04,950 --> 00:49:09,570
כמה זמן האושר הזה מחזיק מעמד?
עד שהוא שם לב שאין לו רכב.

650
00:49:11,040 --> 00:49:14,880
רישיון אבל בלי רכב מה זה שווה?
עכשיו הוא רוצה רכב.

651
00:49:15,540 --> 00:49:19,080
הצליח להשיג רכב מיושן, העיקר נוסע,
מאוד מרוצה.

652
00:49:19,480 --> 00:49:24,130
כמה זמן מחזיק האושר הזה מעמד? חודש.
מתרגל לרכב, משעמם.

653
00:49:24,130 --> 00:49:25,450
עכשיו הוא רוצה דגם אחר.

654
00:49:26,140 --> 00:49:33,060
עובד כמה שנים, משיג את הדגם שהוא רצה,
מסתובב שכולם יראו מה יש לו, מתרגל.

655
00:49:33,900 --> 00:49:36,990
כבר משעמם אותו.
אבל רצית רישיון - יש לך,

656
00:49:36,990 --> 00:49:39,360
רצית רכב כזה - יש לך.
למה אתה לא מאושר?

657
00:49:40,150 --> 00:49:43,930
"נראה לי כשאני אתחתן
אני אהיה מאושר. אני חייב להתחתן".

658
00:49:45,320 --> 00:49:48,260
והנה מצא כלה שהוא שמח בה, התחתנו.

659
00:49:48,800 --> 00:49:53,080
פוגשים אותו ב"שבע ברכות":
אתה עכשיו נשוי, זהו?

660
00:49:53,140 --> 00:49:56,470
יש לך רכב, רישיון, כלה. אתה מאושר?

661
00:49:57,930 --> 00:50:04,150
"תראה, אני גר בשכירות.
כשתהיה לי דירה משלי, אז אני אהיה מאושר".

662
00:50:04,960 --> 00:50:09,040
פוגשים אותו אחרי כמה שנים,
קנה דירה, נכנס לדירה החדשה.

663
00:50:09,480 --> 00:50:15,760
הנה, הגשמת את החלום, אתה מאושר?
"זה לא בדיוק שלי, לקחתי משכנתה.

664
00:50:16,680 --> 00:50:19,854
"נראה לי שעוד שלושים שנה
כשאסיים את המשכנתה,

665
00:50:19,878 --> 00:50:22,370
"אז אני אהיה מאושר
כשהדירה תהיה שלי באמת".

666
00:50:23,180 --> 00:50:31,110
פוגשים אותו אחרי שלושים שנה,
הוא כבר בן שבעים, "אתה מאושר?"

667
00:50:32,040 --> 00:50:36,940
"אני לא יכול לגור בקומה שלישית.
אם תהיה לי קומת קרקע עם גינה,

668
00:50:36,940 --> 00:50:38,020
"אולי גם בריכה".

669
00:50:38,840 --> 00:50:42,770
זו צורת חיים שאצל כל אדם עוברת
בצורה אחרת, זה מחכה לילדים,

670
00:50:42,800 --> 00:50:47,120
ההוא מחכה להתקדמות בעבודה,
וכשמשיג את זה רוצה משהו אחר.

671
00:50:47,540 --> 00:50:51,530
מה פשר המסלול חיים המוזר הזה
שאדם מציב יעד, אף פעם הוא לא מרוצה?

672
00:50:52,050 --> 00:50:56,280
כמו שחז"ל סיכמו ואמרו:
"אין אדם מת וחצי תאוותו בידו".

673
00:50:56,790 --> 00:51:01,080
"יש לו מנה", מנה זה מאה, "רוצה מאתיים.
"יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות".

674
00:51:02,271 --> 00:51:06,730
כשמעמיקים בדברי חז"ל רואים דבר מעניין,
זה שיש לו יותר חסר לו יותר,

675
00:51:07,270 --> 00:51:09,820
זה שיש לו מאה חסר לו רק מאה,
הוא רוצה מאתיים.

676
00:51:09,910 --> 00:51:11,767
זה שיש לו מאתיים רוצה ארבע מאות,

677
00:51:11,791 --> 00:51:14,322
חסר לו מאתיים, חסר לו יותר,
מרגיש יותר גרוע.

678
00:51:15,340 --> 00:51:16,480
מה פשר הדבר הזה?

679
00:51:17,350 --> 00:51:21,700
הרמח"ל ב"מסילת ישרים" מביא את הפסוק
הזה של שלמה עם המדרש,

680
00:51:21,730 --> 00:51:23,560
"וגם הנפש לא תימלא".

681
00:51:24,430 --> 00:51:32,540
משל לבן כפר שנשא בת מלך.
אפילו ייתן לה כל מה שבידו לתת לה,

682
00:51:32,930 --> 00:51:35,120
אינם כלום לה, כי היא בת מלך.

683
00:51:37,349 --> 00:51:40,640
אדם, בן כפר התמזל מזלו, התחתן עם בת מלך.

684
00:51:41,422 --> 00:51:44,630
אומר לה: את בת מלך,
אני אכין לך ארוחת בוקר חגיגית.

685
00:51:44,930 --> 00:51:50,430
היא מסתכלת, רואה הוא רגיל גבינה וסלט.
שתי גבינות ו-5 סלטים.

686
00:51:50,922 --> 00:51:54,570
היא צוחקת עליו: זו ארוחת בוקר?
תבוא תראה מה יש לי בארמון.

687
00:51:54,810 --> 00:51:56,250
אני אקנה לך בגדי פאר.

688
00:51:57,090 --> 00:52:02,760
היא רואה את הבגדי פאר שלו,
זה לא מתקרב רק למחיר של הבד שקונים,

689
00:52:02,760 --> 00:52:05,460
עוד לפני שמשלמים לתופרים ולכל השאר.

690
00:52:06,720 --> 00:52:08,520
"אינם כלום לה כי היא בת מלך".

691
00:52:09,060 --> 00:52:15,420
ממשיכים חז"ל: כך היא הנשמה.
אפילו ייתן לה האדם את כל הנאות העולם הזה,

692
00:52:15,480 --> 00:52:19,380
אינם כלום לה, למה? לפי שהיא מן העליונים.

693
00:52:21,440 --> 00:52:25,880
אומר שלמה: הנפש היא רוחנית,
אתה לא יכול למלא אותה בגשמיות.

694
00:52:26,240 --> 00:52:29,300
מה הטעות שלנו,
מסביר שלמה שהיה החכם באדם?

695
00:52:29,840 --> 00:52:33,500
הטעות שלנו, שאנחנו מקשרים
בין שני דברים שהם לא קשורים

696
00:52:33,500 --> 00:52:35,300
כשאנחנו מרגישים רע עם עצמנו.

697
00:52:35,660 --> 00:52:41,290
כשאדם מרגיש לא טוב,
הוא מחפש "מה חסר לי? מה ייתן לי סיפוק?

698
00:52:41,290 --> 00:52:42,520
"מה יעשה אותי מאושר?"

699
00:52:43,000 --> 00:52:45,040
אז בגיל 16 הוא אומר "זה הרישיון".

700
00:52:45,600 --> 00:52:48,390
אבל זה לא נכון, לא זה יעשה אותך מאושר.

701
00:52:48,390 --> 00:52:50,929
אתה רוצה רישיון - תוציא,
אתה רוצה רכב - תיקח,

702
00:52:51,009 --> 00:52:52,953
אבל לא זה יעשה אותך מאושר.

703
00:52:54,160 --> 00:52:57,820
אתה לא יכול לקחת דבר חומרי
ולהפוך אותו למזון רוחני.

704
00:52:58,270 --> 00:53:04,750
רק המוח שלנו מתרגם לא נכון את המציאות.
מרגיש לא טוב כי הנשמה צמאה למזון רוחני,

705
00:53:04,840 --> 00:53:08,120
הוא מנסה לתת לה מזון גשמי.
ואז מה קורה?

706
00:53:08,990 --> 00:53:14,060
כשהוא משיג וכובש את הפסגה,
הנשמה מרגישה: זה לא מה שחיפשתי.

707
00:53:14,180 --> 00:53:18,740
אז בהתחלה טשטש אותה, כמו תינוק בוכה,
שמים לו בקבוק ריק בפה, הוא שותק שתי דקות,

708
00:53:19,170 --> 00:53:22,140
אבל כשמגלה שעבדו עליו,
בוכה יותר מאשר לפני.

709
00:53:22,590 --> 00:53:25,530
גם הנשמה, עבדו עליה. זה לא מה שחיפשתי.

710
00:53:26,010 --> 00:53:30,980
אז עכשיו אם קודם, כשהיה לו מנה
רצה מאתיים, עוד מאה הספיק לו,

711
00:53:31,490 --> 00:53:35,320
עכשיו שיש לו מאתיים,
אתה לא יכול להגיד לו "אני אתן לך עוד מאה",

712
00:53:35,590 --> 00:53:39,400
כי הנשמה כבר יודעת שהמאה זה לא מספק.
את זה כבר ניסינו.

713
00:53:39,700 --> 00:53:42,010
מה צריך לעשות? להעלות את המינון.

714
00:53:42,860 --> 00:53:45,920
יש לו מאתיים - רוצה ארבע מאות.
אולי זה יעשה לי טוב?

715
00:53:46,700 --> 00:53:49,730
ככה זה גם בעישון ואלכוהול
וכל התחומים האחרים,

716
00:53:50,090 --> 00:53:54,740
שאדם מבלבל את עצמו
וכל פעם מעלה את הסף,

717
00:53:55,250 --> 00:54:01,520
עד שבסופו של דבר מגיע למצב
שהוא עבר מסלול חיים ולא הגיע לסיפוק.

718
00:54:02,060 --> 00:54:04,773
אבל כשנותן לנשמה את המזון הרוחני שלה,

719
00:54:05,226 --> 00:54:07,825
חי בעולם אז הוא דואג
שיהיה לו מה שצריך בעולם,

720
00:54:07,850 --> 00:54:11,520
מקום לגור ופרנסה,
אבל הוא יודע מה עיקר בחיים.

721
00:54:12,090 --> 00:54:15,330
נותן לנשמה את המזון האמיתי שלה,
המזון הרוחני,

722
00:54:15,360 --> 00:54:17,490
שהמקובלים אומרים: אלה שלושה דברים.

723
00:54:17,930 --> 00:54:21,200
האחד זה לימוד תורה,
שהאור האלוקי מאיר את הנשמה.

724
00:54:21,710 --> 00:54:27,020
הדבר השני, המצוות עצמן, שיש לנו
רמ"ח מצוות עשה, שס"ה מצוות לא תעשה,

725
00:54:27,410 --> 00:54:31,130
כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים.
הכול מקביל אחד לשני.

726
00:54:31,430 --> 00:54:36,580
והדבר השלישי זה עבודת המידות.
כשאדם עובד על המידות, מתגבר על כעסים,

727
00:54:36,610 --> 00:54:43,720
שולט בגאווה, ביצרים, האדם הזה
הופך להיות אדם מאושר באמת. למה?

728
00:54:44,290 --> 00:54:47,980
כי הנשמה קיבלה את המזון הרוחני שלה,
שזה מה שהיא רצתה.

729
00:54:48,480 --> 00:54:53,250
הנפש לא תימלא מתאוות העולם,
אבל טוב לה עם הרוחניות.

730
00:54:53,600 --> 00:54:58,550
כשאדם מתמלא ברוחניות הוא רוצה עוד.
אז מה ההבדל בין זה לגשמיות?

731
00:54:59,060 --> 00:55:04,100
בגשמיות הוא מרגיש "כל מה שהשגתי
זה שטויות והבלים ומשעמם

732
00:55:04,130 --> 00:55:05,390
"ואני מחפש משהו אחר".

733
00:55:05,850 --> 00:55:11,220
ברוחניות הוא מרגיש מלא ומאושר
ממה שהשגתי עד היום, ואני רוצה עוד.

734
00:55:11,400 --> 00:55:13,110
אבל טוב לי עם כל מה שהשגתי.

735
00:55:13,170 --> 00:55:17,160
זה הבדל גדול ובסיסי שנותן לאדם דרך חיים.

736
00:55:17,820 --> 00:55:22,230
נסיים בברכה שהדברי תורה
יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן,

737
00:55:22,230 --> 00:55:23,910
כל הצופים בכל מקום שהם.

738
00:55:24,240 --> 00:55:27,300
שהשם ימלא משאלות לב כולם לטובה ולברכה,

739
00:55:27,330 --> 00:55:30,960
בבריאות איתנה,
פרנסה טובה, זיווגים הגונים

740
00:55:31,110 --> 00:55:33,780
וישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם.

741
00:55:33,780 --> 00:55:36,540
שנזכה לגאולה שלמה,
אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה