הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: הרווח מלימוד התורה

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 53

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,447 --> 00:00:19,460
שלום וברכה, ערב טוב
וחודש טוב ומבורך.

2
00:00:20,430 --> 00:00:25,120
אנחנו מתחילים היום, בעזרת השם,
פרק שישי בפרקי אבות.

3
00:01:15,610 --> 00:01:20,100
עד כאן לשון המשנה
במה שנוגע לעוסק בתורה לשמה,

4
00:01:20,430 --> 00:01:24,180
שזה גם מלמד את האדם להיכן
לשאוף בחיי היום-יום,

5
00:01:24,180 --> 00:01:27,470
להגיע לכל המדרגות האלה.
גם אם הוא לא זוכה לכולן,

6
00:01:27,630 --> 00:01:29,180
אבל לפחות לחלקן.

7
00:01:29,670 --> 00:01:31,970
אבל מה פירוש
"כל העוסק בתורה לשמה"?

8
00:01:32,370 --> 00:01:35,670
יש הרבה לומדי תורה.
לא כל לומד תורה זוכה

9
00:01:35,670 --> 00:01:36,980
לכל הרשימה הזו.

10
00:01:38,640 --> 00:01:43,480
אומרת המשנה: אדם שזוכה
ללמוד תורה לשמה,

11
00:01:43,480 --> 00:01:46,750
כלומר אין לו מטרות צדדיות.

12
00:01:47,390 --> 00:01:51,610
המטרה היא לדעת את התורה עצמה,
לדעת מה רצון השם,

13
00:01:52,160 --> 00:01:54,380
מה הקב"ה אומר.
הוא משתוקק, אומר:

14
00:01:54,380 --> 00:01:56,350
"יש מי שברא אותי,
אני רוצה לדעת

15
00:01:56,540 --> 00:01:59,590
"מה הדעה שלו בכל עניין,
רוצה להכיר את כל התורה".

16
00:02:00,080 --> 00:02:01,840
זה נקרא לומד תורה לשמה.

17
00:02:02,510 --> 00:02:07,960
הוא מרמז כאן, ראינו בסוף הפרק הקודם,
על התורה כתוב

18
00:02:07,960 --> 00:02:10,655
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

19
00:02:11,361 --> 00:02:16,530
אדם שעוסק בתורה, מגלה עם הזמן
שהוא מחכים בכל החוכמות,

20
00:02:16,970 --> 00:02:22,650
מקבל כלים בזוגיות, איך להתנהג
כדי להרוויח שלום בית,

21
00:02:23,300 --> 00:02:28,870
עבודת המידות, התגברות על כעסים,
איך לחנך את הילדים בצורה מאוזנת,

22
00:02:29,310 --> 00:02:32,420
איך להתמודד עם יצרים שונים שיש בעולם.

23
00:02:33,060 --> 00:02:37,590
גם מחכימה אותו בחוכמות שונות,
כמו שהזכרנו, אדם שלומד סדר נזיקין,

24
00:02:37,590 --> 00:02:38,750
הוא נהיה משפטן.

25
00:02:39,090 --> 00:02:42,270
כל המסכתות, בבא קמא,
בבא מציעא, בבא בתרא,

26
00:02:42,270 --> 00:02:46,690
רוויות בדיני ממונות.
בקי בהם, נהיה משפטן,

27
00:02:46,690 --> 00:02:50,370
כמו עורך דין, כמו שופט,
אבל על פי משפטי התורה.

28
00:02:51,320 --> 00:02:56,500
לומד סדר זרעים, ידע גדול בבוטניקה.
מסכת חולין - אנטומיה.

29
00:02:56,570 --> 00:03:01,840
אבות, מי שהיה איתנו בשיעורים
רואה כמה עומק חשיבה, כמה פסיכולוגיה

30
00:03:02,060 --> 00:03:05,540
יש בפרקי אבות.
ובכלל, כל מאמרי המוסר

31
00:03:05,540 --> 00:03:10,120
שמפוזרים בדברי חז"ל, בתלמוד,
מה שעולה מתוך הפסוקים,

32
00:03:10,850 --> 00:03:14,920
כל החוכמות, כל המידע
שאדם צריך לחיים יש לו בתורה.

33
00:03:15,380 --> 00:03:20,530
בנוסף, על התורה כתוב:
"אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד".

34
00:03:20,870 --> 00:03:26,510
כלומר, היא מעניקה לאדם המון כלים,
הרבה דברים לחיים

35
00:03:26,510 --> 00:03:29,170
שכל אדם יכול להרוויח בחיי היום-יום.

36
00:03:29,860 --> 00:03:34,680
אבל יש אדם שלומד תורה בשביל
להרוויח את כל העניינים הצדדיים האלה,

37
00:03:35,020 --> 00:03:38,710
ויש אדם שלומד תורה לשמה.
מה פירוש "לשמה"?

38
00:03:39,140 --> 00:03:45,300
לשם ידיעת התורה, בלי כל הרווחים.
הוא יודע: "אני אלך בדרך נכונה,

39
00:03:45,300 --> 00:03:48,350
"אני אלמד את התורה, אקבל חוכמה
בכל התחומים".

40
00:03:48,630 --> 00:03:52,250
לדעת להתמודד במצבים שונים,
לחיות בצורה נכונה.

41
00:03:52,650 --> 00:03:54,350
אבל לא את זה הוא מחפש.

42
00:03:55,420 --> 00:03:58,740
רק כאן חשוב להדגיש נקודה חשובה
שכתובה בגמרא.

43
00:03:59,440 --> 00:04:06,390
הגמרא אומרת: "לעולם יעסוק אדם
בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה,

44
00:04:06,880 --> 00:04:13,260
"שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה".
כלומר, האדם לא נולד מלאך.

45
00:04:13,750 --> 00:04:18,420
הוא לא יכול מיד להתחיל ללמוד תורה
ולנצל כל רגע פנוי ללימוד תורה,

46
00:04:18,780 --> 00:04:23,400
כשכל הכוונה שלו רק לשם שמיים,
שהוא רוצה להיות בקי בידיעת התורה

47
00:04:23,400 --> 00:04:25,820
של מי שברא את האדם, ברא את העולם.

48
00:04:27,150 --> 00:04:32,280
כדי להגיע למדרגה כזו, זה תהליך.
אומרים חז"ל: "לעולם יעסוק אדם

49
00:04:32,280 --> 00:04:36,290
"בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה".
שיגיד: אני לומד תורה,

50
00:04:36,290 --> 00:04:39,700
אני כל יום רוצה שיעור תורה
כדי שיהיו לי כלים לשלום בית.

51
00:04:39,890 --> 00:04:41,650
אז המטרה שלו פה שלום בית.

52
00:04:42,060 --> 00:04:46,850
בחור מתחזק בתורה ובמצוות,
כי הוא אומר "אני רוצה בחורה שומרת שבת,

53
00:04:47,300 --> 00:04:50,560
"צנועה, עם נאמנות, עם ישרות.

54
00:04:51,310 --> 00:04:54,610
"אבל אם אני במקום נמוך,
איזו בחורה תרצה אותי?"

55
00:04:54,610 --> 00:04:58,500
אז הוא מתעלה גם הוא, למה?
כי הוא רוצה להתחתן עם בחורה טובה.

56
00:04:58,870 --> 00:05:02,800
או שהיא מתחזקת כי היא רוצה בחור טוב,
שהוא שומר נגיעה,

57
00:05:02,800 --> 00:05:06,680
שלא בעבודה כל אחת הוא נוגע בה.

58
00:05:07,610 --> 00:05:13,050
אז היא מתחזקת בעצמה,
כי היא מצפה לאיכויות מסוימות

59
00:05:13,050 --> 00:05:14,900
של חיים בעולם הזה.

60
00:05:15,480 --> 00:05:18,050
זה בסדר או לא בסדר?
זה לא לשם שמיים.

61
00:05:18,330 --> 00:05:23,270
אומרת הגמרא: "לעולם יעסוק אדם
בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה".

62
00:05:23,640 --> 00:05:29,510
כמו שהרמב"ם כותב, כשילד נולד,
מגיע לגיל שלוש, לגיל ארבע, שבע,

63
00:05:29,820 --> 00:05:33,530
אתה רוצה ללמד אותו,
אין לו חשק ללמוד.

64
00:05:34,320 --> 00:05:37,810
מה עושים? נותנים לו ממתקים,
נותנים לו פרסים,

65
00:05:38,360 --> 00:05:40,360
הילד לומד בשביל הממתקים.

66
00:05:40,640 --> 00:05:46,390
אבל כשהוא יגדל, הוא פתאום יגלה
כמה הממתקים היו שטויות והבלים,

67
00:05:46,790 --> 00:05:49,460
כמה היה שווה לו ללמוד
כדי לדעת את הלימוד,

68
00:05:49,460 --> 00:05:51,430
זה דבר שתורם לו לכל החיים.

69
00:05:51,590 --> 00:05:53,530
אבל מתחילים בדברים קטנים.

70
00:05:53,600 --> 00:06:00,570
אומר הרמב"ם: אותו הדבר כל אדם
שמתחיל בעבודת השם אפילו שלא לשמה,

71
00:06:00,640 --> 00:06:01,800
זה גם בסדר.

72
00:06:01,880 --> 00:06:04,930
"יעסוק אדם בתורה ובמצוות
אפילו שלא לשמה",

73
00:06:05,060 --> 00:06:07,280
אבל ישאף כל הזמן להגיע ל"לשמה".

74
00:06:07,280 --> 00:06:12,010
יאמר לעצמו: היעד שאני רוצה להגיע,
להיות כמו אדם בוגר,

75
00:06:12,260 --> 00:06:15,820
אדם שמטרתו
לא בשביל הממתקים שמסביב,

76
00:06:15,860 --> 00:06:19,520
אלא בגלל שזאת תורת האלוקים,
ואני רוצה לדעת אותה,

77
00:06:19,520 --> 00:06:22,330
לדעת מה רצון השם מאיתנו.

78
00:06:22,640 --> 00:06:23,957
על זה אומרת המשנה:

79
00:06:29,320 --> 00:06:32,100
רבי מאיר זה רבי מאיר בעל הנס המפורסם.

80
00:06:33,790 --> 00:06:40,450
היו הרבה תנאים, אבל רבי מאיר
נקרא "בעל הנס", היה מלומד בניסים.

81
00:06:40,700 --> 00:06:43,750
חז"ל מספרים כמה דברים פלאיים
שהיו איתו.

82
00:06:44,090 --> 00:06:47,570
ועד היום אנשים מעידים,
זה גם דבר שטוב לדעת,

83
00:06:47,570 --> 00:06:53,490
פעמים שאדם נמצא במצוקה
וצריך להיחלץ מהמצוקה שהוא נמצא בה,

84
00:06:54,040 --> 00:06:55,740
ומחפש איזה סגולות.

85
00:06:56,100 --> 00:06:59,000
יש סגולות שאין להן שום בסיס,
אין להן שום מקור.

86
00:06:59,280 --> 00:07:02,930
יש סגולות שיש להן מקורות,
יש להן משקל.

87
00:07:03,210 --> 00:07:07,790
אחת הסגולות,
שנותן שלוש מטבעות לצדקה,

88
00:07:08,160 --> 00:07:11,910
וכל מטבע אומר: "אלהא דמאיר ענני".

89
00:07:11,910 --> 00:07:15,110
כלומר, אני נותן את זה לצדקה
שבזכות הצדקה הזו,

90
00:07:15,210 --> 00:07:17,510
"אלהא דמאיר ענני",

91
00:07:17,520 --> 00:07:20,420
האלוקים של רבי מאיר בעל הנס, תענה לי.

92
00:07:20,990 --> 00:07:25,640
ואנשים מספרים על ישועות,
בפרט אנשים שאיבדו חפצים וארנק אבד,

93
00:07:25,640 --> 00:07:27,790
מפתחות, שעות לא מוצא.

94
00:07:28,540 --> 00:07:31,720
עושה את הסגולה הזאת,
פתאום מולו, "איך לא ראיתי את זה לפני?"

95
00:07:31,720 --> 00:07:34,230
הוא רואה לפתע צץ לנגד עיניו.

96
00:07:34,410 --> 00:07:37,940
יש המון עדויות כאלה, על הסגולה
של "אלהא דמאיר ענני".

97
00:07:39,100 --> 00:07:42,660
זה היה רבי מאיר בעל הנס,
חברו של רבי שמעון בר יוחאי,

98
00:07:42,700 --> 00:07:45,180
יחד למדו אצל רבי עקיבא.

99
00:07:45,690 --> 00:07:46,467
אומר רבי מאיר:

100
00:07:50,400 --> 00:07:54,770
כלומר, לא רק כל הדברים
והמעלות שהזכרנו קודם,

101
00:07:54,770 --> 00:07:59,039
חוכמה וידע, כלים למצבים שונים.

102
00:08:02,430 --> 00:08:05,278
כלומר, היה שווה לקב"ה לברוא את העולם

103
00:08:05,302 --> 00:08:06,445
בשביל האדם הזה,

104
00:08:07,150 --> 00:08:10,320
כי האדם הזה הוא מגיע לשלמות רוחנית.

105
00:08:12,250 --> 00:08:16,330
אין שלמות יותר גדולה
מאשר אדם שעוסק בתורה,

106
00:08:16,330 --> 00:08:18,930
לומד את כל התורה, נהיה תלמיד חכם,

107
00:08:19,210 --> 00:08:23,970
ואת כל זה הוא עושה לשם שמיים,
בלי נגיעות אישיות, מדרגה מאוד גבוהה.

108
00:08:24,750 --> 00:08:28,730
רבי עקיבא, למשל, שהוא היה רבו
של רבי שמעון בר יוחאי

109
00:08:28,810 --> 00:08:30,840
ושל רבי מאיר בעל הנס ואחרים,

110
00:08:31,150 --> 00:08:33,300
מה דחף אותו ללכת ללמוד תורה?

111
00:08:33,490 --> 00:08:39,080
לא הרצון האישי שלו,
אלא רחל, בתו של כלבא שבוע,

112
00:08:39,660 --> 00:08:43,670
אמרה לו: אתה רוצה להתחתן איתי?
יש לי תנאי, לך לישיבה.

113
00:08:44,130 --> 00:08:46,880
ובשביל שהיא תסכים להתחתן איתו
הוא הלך לישיבה.

114
00:08:47,250 --> 00:08:51,950
בסוף מה נהיה? גדול הדור,
ענק בתורה.

115
00:08:51,950 --> 00:08:56,080
היה דורש כתרי אותיות, תילי תילים
של הלכות על קוצו של יו"ד.

116
00:08:56,660 --> 00:08:59,030
זה היה רבי עקיבא, שהגיע לגדלות בתורה.

117
00:08:59,030 --> 00:09:02,570
ובזכות מה הוא הגיע?
בזכות אשתו, שאמרה לו:

118
00:09:02,570 --> 00:09:04,840
אתה רוצה שנתחתן? לך לשם.

119
00:09:06,150 --> 00:09:11,270
כלומר, אין בזה חיסרון שאדם מתחיל להתחזק
כשיש לו גם מטרות של העולם הזה.

120
00:09:11,610 --> 00:09:14,220
אבל השאיפה תהיה: אני רוצה לשם שמיים,

121
00:09:14,220 --> 00:09:17,690
רוצה להגיע למצב שאני עושה
את הדברים לכבוד השם.

122
00:09:18,640 --> 00:09:19,980
ממשיכה המשנה:

123
00:09:22,210 --> 00:09:27,310
יש פסוק: "ולי מה יקרו רעיך אל",
כך אומר דוד המלך.

124
00:09:27,310 --> 00:09:31,830
כמה יקרים, אלוקים, אותם
שהם הרעים שלך, החברים שלך.

125
00:09:32,140 --> 00:09:35,220
מי נקרא רע של הקב"ה, חבר של הקב"ה?

126
00:09:35,820 --> 00:09:41,120
זה אדם שזוכה לעסוק בתורה לשמה,
הקב"ה קורא לו: אתה כמו חבר שלי.

127
00:09:41,370 --> 00:09:46,880
נתאר לעצמנו, נשיא ארצות הברית
עומד על במה לפני עשרות אלפי אנשים

128
00:09:47,570 --> 00:09:51,970
ומצביע על אחד מהם ואומר
"זה חברי הטוב".

129
00:09:52,860 --> 00:09:56,250
איך האדם מרגיש באותה שעה?
נשיא ארצות הברית אמר עליו

130
00:09:56,250 --> 00:10:00,350
שהוא חברו הטוב, מרגיש חשוב,
מרגיש על גג העולם.

131
00:10:00,780 --> 00:10:04,520
ופה הקב"ה מכריז על האדם הזה
שזה הרע שלי.

132
00:10:07,090 --> 00:10:11,670
מה זה "אהוב"? גם אהוב לקב"ה,
וגם אהוב לבריות.

133
00:10:13,280 --> 00:10:17,221
לקב"ה מובן, אבל למה
בני האדם אוהבים אותו?

134
00:10:18,399 --> 00:10:19,480
התשובה פשוטה.

135
00:10:20,420 --> 00:10:27,850
רוב הסכסוכים שאדם מסתכסך בחיים,
ואז זה שונא אותו וההוא שונא אותו,

136
00:10:28,700 --> 00:10:33,670
הדברים מתחילים מתוך
שאדם מרוכז בענייני העולם הזה.

137
00:10:34,250 --> 00:10:38,560
כשאדם מרוכז בענייני העולם הזה,
הוא מסתכסך בקלות עם הרבה אנשים.

138
00:10:38,750 --> 00:10:44,910
במקרה אחד הוא הסתכסך על כסף,
עם השכנים הוא הסתכסך על תוספת בנייה,

139
00:10:45,640 --> 00:10:49,180
עם חברים בעבודה הוא הסתכסך
בגלל שהוא מרגיש שהם דיברו עליו

140
00:10:49,180 --> 00:10:50,400
ופגעו בכבודו.

141
00:10:50,770 --> 00:10:56,640
ובמשך החיים פתאום הוא מגלה
שהוא צובר לעצמו עוד ועוד שונאים ואויבים.

142
00:10:57,090 --> 00:11:02,180
אבל אדם שמראש מרגיל את עצמו:
"מה שחשוב לי בחיים זה העבודה הרוחנית,

143
00:11:02,590 --> 00:11:07,800
"מה שחשוב לי בחיים זה לנצל כל דקה
כדי להחכים בחוכמתו של הקב"ה",

144
00:11:08,320 --> 00:11:14,080
אז האדם הזה, כל הדברים מתגמדים בעיניו,
כל הנושאים האחרים נעשים פשוטים,

145
00:11:14,080 --> 00:11:15,510
הם כבר לא מעניינים אותו,

146
00:11:15,880 --> 00:11:19,030
אז קל לו להבליג, קל לו לוותר,
הוא לא לוקח ללב.

147
00:11:19,030 --> 00:11:21,390
יש אנשים, מגיעים לגיל מסוים,

148
00:11:21,730 --> 00:11:26,100
אפשר להעמיס משאיות
רק מהכאב שיש להם בלב.

149
00:11:26,500 --> 00:11:31,320
פגועים ונעלבו מזה, והם זוכרים הכול,
שומרים טינה בלב.

150
00:11:31,320 --> 00:11:34,783
כשאדם שומר טינה בלב, פירוש המילה
"טינה" מלשון טין.

151
00:11:34,808 --> 00:11:36,290
"טין" בארמית זה בוץ.

152
00:11:36,570 --> 00:11:40,670
כל מקרה שקורה, עוד קצת בוץ ללב
ועוד קצת בוץ,

153
00:11:41,010 --> 00:11:43,610
בסופו של דבר הוא קורס מבחינה נפשית.

154
00:11:43,650 --> 00:11:45,480
השמחת חיים שלו נגמרת

155
00:11:45,480 --> 00:11:47,870
והוא לא שם לב שזה הצטברויות של שנים.

156
00:11:48,310 --> 00:11:53,220
אבל אדם שמרגיל את עצמו מראש,
הוא אומר: "עזוב, אין טעם לשמור טינה.

157
00:11:54,120 --> 00:12:00,210
"כל הדברים האלה הם קטנים,
לא שווה לי לכעוס, לא שווה לי להיפגע.

158
00:12:00,210 --> 00:12:02,090
"יש דברים יותר חשובים בחיים",

159
00:12:02,920 --> 00:12:07,320
באמת שם לעצמו את המרכזיות של החיים
בעבודה הרוחנית שלו.

160
00:12:07,540 --> 00:12:11,860
הוא משתוקק, מתאווה לדעת
כמה שיותר הלכות ומוסר

161
00:12:11,860 --> 00:12:16,050
והנהגה ודרך ארץ, לומד את הדברים,
משקיע בהם.

162
00:12:17,410 --> 00:12:23,770
האדם הזה מתאהב בתורה,
והדברים האחרים מתגמדים בפניו.

163
00:12:24,390 --> 00:12:29,720
אביו של הרב חיים קנייבסקי
היה הסטייפלר, הרב יעקב ישראל קנייבסקי,

164
00:12:30,923 --> 00:12:35,720
הוא היה גדול הדור לפני ארבעים שנה,
בין הבודדים שהובילו את עולם התורה.

165
00:12:36,590 --> 00:12:38,290
אני אז הייתי בחור בישיבה.

166
00:12:38,750 --> 00:12:43,630
הגעתי פעם אליו לבני ברק.
הוא היה צדיק וקדוש ופרוש.

167
00:12:45,120 --> 00:12:52,680
וסיפרו שם שכשהוא היה בחור בישיבה,
היו שם מאות בחורים בבית המדרש, לומדים.

168
00:12:52,680 --> 00:12:56,440
מי שראה ישיבה בזמן הסדר,
כמו גלי ים, חברותות,

169
00:12:56,690 --> 00:13:00,070
המיה כזו. לומדים וקושיות ותירוצים.

170
00:13:00,810 --> 00:13:03,080
לומדים גמרא, לומדים ראשונים.

171
00:13:03,910 --> 00:13:10,780
לפתע עבר איזה רחש בבית המדרש
וכולם התחילו לדבר בסגנון שונה.

172
00:13:11,210 --> 00:13:14,860
הוא לומד בהתלהבות,
פתאום הוא מרגיש שקרה משהו.

173
00:13:15,410 --> 00:13:17,320
שאל את מי שלידו: "מה קרה?"

174
00:13:18,810 --> 00:13:22,680
אמר לו שהחייט
שכל הישיבה קונים ממנו חליפות,

175
00:13:22,680 --> 00:13:27,780
אז לא היה יבוא מסין, היה חייט שכולם
היו מזמינים אצלו את החליפות שלהם.

176
00:13:29,600 --> 00:13:35,640
והתברר שבאחת החליפות,
בבטנה, מצאו שעטנז.

177
00:13:36,900 --> 00:13:40,400
הרי התורה אומרת "לא תלבש שעטנז,
צמר ופשתים יחדיו".

178
00:13:40,950 --> 00:13:46,550
היום בתעשייה הרגילה לא כל כך מצוי
שעטנז, אבל עדיין יש כאלה

179
00:13:46,550 --> 00:13:48,410
נוסעים לאוקראינה או מקומות כאלה

180
00:13:48,410 --> 00:13:51,910
וקונים מעילים,
קונים כובעים של צמר.

181
00:13:52,010 --> 00:13:55,810
מצוי מאוד שיש בהם שעטנז
של צמר ופשתן ביחד.

182
00:13:57,520 --> 00:14:01,110
בארץ היצרנים, כשמביאים מסין,
ממקומות שונים,

183
00:14:02,450 --> 00:14:07,990
אפשר לראות בבטנה מבפנים בכיס,
יש כזה תו שהוא תפור

184
00:14:08,010 --> 00:14:11,580
ושם כתוב "ללא חשש שעטנז",
כי הם מראש נזהרים

185
00:14:11,580 --> 00:14:12,810
שלא להכשיל את האנשים.

186
00:14:12,810 --> 00:14:17,080
גם כל אדם הולך לקנות חליפה,
הולך לקנות בגדים שיש בהם בטנה,

187
00:14:17,080 --> 00:14:19,200
צריך לחשוש, אולי הכניסו שם שעטנז.

188
00:14:20,010 --> 00:14:23,550
יש מקומות מיוחדים שאם יש ספק,
נותנים את הבגד והם בודקים

189
00:14:23,550 --> 00:14:24,860
אם יש בזה שעטנז.

190
00:14:24,990 --> 00:14:26,180
זה איסור מהתורה.

191
00:14:27,210 --> 00:14:32,090
והנה בישיבה נכנס איזה בחור
ואמר שהתברר שבחליפה שלו

192
00:14:32,310 --> 00:14:34,100
מצאו שעטנז בבטנה.

193
00:14:34,500 --> 00:14:37,790
ואז במקום ללמוד, כולם התחילו
לדבר על זה.

194
00:14:38,680 --> 00:14:40,570
מה הדין עכשיו של החליפות שלהם?

195
00:14:40,570 --> 00:14:45,080
הם היו באותה שעה לבושים בחליפות.
האם מותר להמשיך ללבוש?

196
00:14:45,080 --> 00:14:47,170
האם חייבים לשלוח לבדיקה?

197
00:14:47,470 --> 00:14:49,990
זה רק מקרה אחד.
זה נדיר. עד היום לא היה.

198
00:14:49,990 --> 00:14:51,180
התחילו להתדיין.

199
00:14:52,270 --> 00:14:54,850
הוא, הסטייפלר,
אביו של הרב חיים קנייבסקי,

200
00:14:54,850 --> 00:14:58,950
אחד הבחורים בישיבה.
להפתעת כולם ראו אותו

201
00:14:58,950 --> 00:15:02,480
שהוא מכניס את היד לבטנה,
קורע את הבטנה, תולש אותה,

202
00:15:02,490 --> 00:15:04,400
מניח בצד וממשיך ללמוד.

203
00:15:05,900 --> 00:15:07,660
אצלו זה בזבוז זמן.

204
00:15:07,940 --> 00:15:11,980
אדם שמשתוקק כל כך לתורה,
כל כך מתאווה לדעת את התורה,

205
00:15:12,280 --> 00:15:16,180
אז זה כמו אחד שצמא למים,
קשה לו עכשיו לבזבז זמן

206
00:15:16,180 --> 00:15:20,650
על דיבורים ודיונים וויכוחים.
יש ספק, קרע את הבטנה, שם בצד,

207
00:15:20,650 --> 00:15:21,990
שהוא יוכל להמשיך ללמוד.

208
00:15:23,050 --> 00:15:28,740
נקרא את לשונו של אור החיים הקדוש
בדברים, פרק כ"ו, פסוק י"א.

209
00:15:28,870 --> 00:15:33,240
הוא מדבר על הלימוד תורה,
אבל מזה נלמד איך הוא חווה את הדברים.

210
00:15:33,729 --> 00:15:41,690
הוא אומר כך, ש"אם היו בני אדם
מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה,

211
00:15:42,150 --> 00:15:45,290
"היו משתגעים ומתלהטים אחריה.

212
00:15:45,640 --> 00:15:50,460
"ולא ייחשב בעיניהם
מלוא עולם כסף וזהב למאומה,

213
00:15:50,620 --> 00:15:53,400
"כי התורה כוללת
כל הטובות שבעולם".

214
00:15:53,880 --> 00:15:59,150
אדם שמתאהב בחוכמה שבתורה,
כל הדברים האחרים מתגמדים בעיניו.

215
00:15:59,490 --> 00:16:02,810
ממילא בודק מה עיקר, מה טפל.

216
00:16:03,240 --> 00:16:05,010
אבל גם אדם שלא זכה להגיע

217
00:16:05,010 --> 00:16:09,890
לדרגה כזו של אהבת תורה בעוצמות
כאלה שהכול מתגמד בעיניו,

218
00:16:10,170 --> 00:16:13,910
כמה חשוב שירגיל את עצמו
לעשות סדר בדברים.

219
00:16:14,670 --> 00:16:17,780
לא מכל דבר להיפגע,
לא כל דבר לקחת ללב.

220
00:16:18,150 --> 00:16:22,860
גם אם איבד כסף,
לא להחזיק מעצמו שהוא טיפש.

221
00:16:22,860 --> 00:16:28,400
דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, בפרט
אנשים בגילאי ה-20 ומשהו, 30,

222
00:16:28,400 --> 00:16:32,620
בחורים שעבדו וחסכו הרבה כסף,
פתאום עשו איזו עסקה אחת

223
00:16:32,620 --> 00:16:36,390
שהם מגדירים אותה עסקה טיפשית,
וכל הכסף נמחק.

224
00:16:36,920 --> 00:16:44,590
ומאותה שעה האדם הזה נכנס לעצבות,
נכנס לדכדוך, מסתכל על עצמו

225
00:16:44,590 --> 00:16:49,260
בדימוי עצמי נמוך, מרגיש
שהוא טיפש, "איך טעיתי בטעות כזאת?"

226
00:16:49,850 --> 00:16:53,470
ותמיד צריך לזכור מה
שאמרו חכמים על הפסוק:

227
00:16:53,570 --> 00:16:57,580
"משיב חכמים אחור ודעתם יסכל".

228
00:16:58,710 --> 00:17:01,190
פעמים שהקב"ה רוצה שמשהו יקרה.

229
00:17:01,710 --> 00:17:05,040
יש איזו גזירה על האדם
שחס ושלום יהיה באיזו תאונה

230
00:17:05,040 --> 00:17:07,740
או בית חולים, הקב"ה
רוצה לבטל לו את הגזירה הזאת

231
00:17:07,740 --> 00:17:08,990
כי הוא עשה מעשה טוב.

232
00:17:09,430 --> 00:17:12,730
מה עושה בורא עולם?
גורם לו שיאבד את ממונו,

233
00:17:12,730 --> 00:17:17,260
יש לו 30 אלף דולר שהוא חסך,
הקב"ה גורם שהכסף הזה יימחק

234
00:17:17,570 --> 00:17:23,570
ואז הכסף הזה מכפר, במקום שיהיה
בבית חולים, במקום מחלות - הכסף הלך.

235
00:17:24,150 --> 00:17:26,960
אם היה יודע את זה,
היה רוקד משמחה, לא היה עצוב.

236
00:17:27,390 --> 00:17:34,370
כמו המעשה שאליהו הנביא,
פנה אליו רבי יהושע בן לוי,

237
00:17:34,370 --> 00:17:35,830
היו יושבים לומדים חברותא.

238
00:17:36,500 --> 00:17:41,540
רבי יהושע בן לוי היה בסוף תקופת התנאים
והיה לומד חברותא עם אליהו הנביא,

239
00:17:41,540 --> 00:17:42,520
זכות גדולה.

240
00:17:42,930 --> 00:17:46,740
ופעם אחת אמר לו: אני יודע שהקב"ה
שולח אותך לשליחויות שונות.

241
00:17:46,740 --> 00:17:50,360
אני רוצה לבוא איתך,
לראות את דרכי ההנהגה של הקב"ה.

242
00:17:50,970 --> 00:17:54,770
אמר לו: אבל אני לפעמים עושה
דברים תמוהים שיהיה קשה לך לעכל.

243
00:17:56,350 --> 00:17:59,950
ואם תתעקש, אני אסביר לך
למה עשיתי,

244
00:17:59,950 --> 00:18:05,000
אני אסביר, אבל אז נאלץ להיפרד.
שווה לך לבוא בלי לשאול שאלות?

245
00:18:05,460 --> 00:18:07,890
אמר לו: אני אבוא.
נשתדל לא לשאול.

246
00:18:07,890 --> 00:18:12,710
אם אשאל, ניפרד.
נקבל את ההסבר וניפרד.

247
00:18:13,080 --> 00:18:17,150
שם זה סיפור ארוך, הלך איתו,
ראה באמת דברים תמוהים, אבל שתק.

248
00:18:17,610 --> 00:18:22,490
עד שראה דבר אחד שהוא לא יכל להתאפק,
אמר: כאן אני חייב הסבר.

249
00:18:24,640 --> 00:18:29,320
באותו היום אמר לו אליהו הנביא:
אני הערב נמצא בשליחות

250
00:18:29,320 --> 00:18:33,520
להעמיד בניסיון משפחה ענייה,
זוג צעיר עם ילדים קטנים,

251
00:18:33,520 --> 00:18:36,100
מתפרנסים מפרה, הייתה להם
פרה אחת כחושה,

252
00:18:36,100 --> 00:18:37,950
שמהחלב שלה כל הפרנסה.

253
00:18:38,390 --> 00:18:41,740
הערב אני צריך להעמיד אותם
בניסיון של הכנסת אורחים.

254
00:18:42,200 --> 00:18:44,690
ואתה בא איתי, אז תתלבש בהתאם.

255
00:18:44,690 --> 00:18:46,850
אנחנו הערב צריכים להתלבש
כמו שני עניים.

256
00:18:46,850 --> 00:18:50,920
בגדים בלויים וטלאים.
בסדר, כך עשה.

257
00:18:51,110 --> 00:18:56,500
הוא לא יכול לשאול שאלות מה המטרה,
אבל הוא מבין למה מעמידים אדם בניסיון.

258
00:18:56,970 --> 00:19:00,410
הוא מנסה לנחש לעצמו,
כנראה שאם הוא יעמוד בניסיון,

259
00:19:00,900 --> 00:19:02,880
אליהו הנביא...
הוא לא יודע שזה אליהו הנביא,

260
00:19:02,880 --> 00:19:07,200
יראה שיש הכנסת אורחים כמו שצריך,
אז אליהו הנביא ישאיר לו

261
00:19:07,200 --> 00:19:12,290
איזו מעטפה על השולחן עם סכום גדול
או איזה יהלומים, ככה מתאר לעצמו.

262
00:19:13,040 --> 00:19:16,160
אמצע הלילה, שניהם נוקשים בדלת
ברעש גדול.

263
00:19:16,160 --> 00:19:17,710
כל הילדים התעוררו.

264
00:19:18,410 --> 00:19:20,920
האדם הזה פותח את הדלת, העני.

265
00:19:22,340 --> 00:19:26,590
רואה שם את שניהם עומדים ושותקים.

266
00:19:26,930 --> 00:19:31,030
חשבו שהם... לא העלו בדעתם
שזה אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי.

267
00:19:31,670 --> 00:19:35,780
והאישה שואלת אותם ברכות:
אתם מחפשים איפה לישון?

268
00:19:35,780 --> 00:19:37,960
אכלתם ארוחת ערב?
בבקשה, תיכנסו.

269
00:19:38,340 --> 00:19:41,040
במקום לצעוק עליהם: אמצע הלילה,
אתם מפריעים?

270
00:19:41,040 --> 00:19:43,530
ראתה עניים, אמרה: בטח באו מהדרך,
מה יעשו?

271
00:19:43,530 --> 00:19:45,740
ראו את הבית הזה, נקשו בדלת.

272
00:19:46,510 --> 00:19:47,700
איזה רחמים.

273
00:19:49,030 --> 00:19:52,380
בקושי יש להם מה לאכול,
אבל הכינה להם שיאכלו.

274
00:19:54,510 --> 00:19:58,740
היא ובעלה הניחו
איזה סדין על הרצפה וישנו.

275
00:19:58,740 --> 00:20:02,150
את המיטות שלהם נתנו לאורחים.
הכנסת אורחים מדהימה.

276
00:20:02,940 --> 00:20:07,910
ומרגע לרגע רבי יהושע בן לוי שמח בשבילם.
הוא אומר: הם לא יודעים שזה אליהו הנביא,

277
00:20:08,460 --> 00:20:13,410
וכך מקבלים אותנו יפה,
אין ספק שכשנצא מכאן הם יהיו עשירים.

278
00:20:13,990 --> 00:20:17,250
אחרי שכולם נרדמו, אליהו הנביא
אומר לרבי יהושע:

279
00:20:17,350 --> 00:20:19,410
הם עמדו בניסיון, אפשר ללכת.

280
00:20:21,060 --> 00:20:26,190
קמו לצאת, הוא עוקב אחריו לראות,
משאיר צ'ק, משאיר מעטפה, יהלומים.

281
00:20:26,190 --> 00:20:31,170
כלום. ואם לא די בכך,
יצאו בשקט מהבית, סגרו את הדלת,

282
00:20:31,330 --> 00:20:35,970
ניגש אליהו הנביא לפרה
שהייתה נמצאת שם בחצר, הרג אותה

283
00:20:36,340 --> 00:20:37,560
והמשיכו ללכת.

284
00:20:38,230 --> 00:20:39,750
זה הוא כבר לא יכל להתאפק.

285
00:20:41,160 --> 00:20:44,900
אמר לו: אני הייתי בטוח שתעשיר אותם,
לא שתהרוס להם את הפרנסה.

286
00:20:45,030 --> 00:20:47,210
ככה קיבלו אותנו יפה, זה מה שמגיע?

287
00:20:48,010 --> 00:20:49,830
אמר לו: אני אסביר לך וניפרד.

288
00:20:50,110 --> 00:20:53,370
אמר לו: תדע לך, כל אדם
לפני שהוא בא לעולם

289
00:20:53,720 --> 00:21:00,110
הקב"ה קובע לו כמה שנים הוא יחיה בעולם
לפי מספר השנים שהוא צריך לתיקון שלו.

290
00:21:00,110 --> 00:21:02,770
יש אדם צריך תשעים שנה לתיקון,
אז הוא מקבל תשעים.

291
00:21:03,050 --> 00:21:05,920
יש אדם שלושים, יש אדם שבע,
יש אדם חמש,

292
00:21:06,050 --> 00:21:10,300
כל אדם לפי התיקון שלו, המסלול
שהוא צריך לתקן בעולם, כך הוא נולד.

293
00:21:11,953 --> 00:21:18,170
הרמב"ם באחד המכתבים שלו כתב,
החתם סופר מצטט אותו הרבה,

294
00:21:18,520 --> 00:21:22,230
אומר הרמב"ם שהוא מקנא
באדם שנפטר בגיל צעיר.

295
00:21:23,330 --> 00:21:26,540
אצלנו כשרואים אדם שנפטר בגיל צעיר,
כולם מרחמים עליו,

296
00:21:26,540 --> 00:21:28,850
מרגישים שהוא מסכן, מת בגיל צעיר.

297
00:21:28,850 --> 00:21:32,850
אומר הרמב"ם שהוא מקנא בו
כי הוא סיים את המסלול שלו מוקדם,

298
00:21:32,920 --> 00:21:36,940
זה אומר שלא היה לו הרבה מה לתקן.
סיים מהר והגיע לעולם האמת.

299
00:21:36,940 --> 00:21:40,830
כמו בתחרות ריצה, מי שמגיע ראשון
זה אומר שהוא יותר חשוב מהאחרים.

300
00:21:41,170 --> 00:21:42,960
כך ההסתכלות של הרמב"ם.

301
00:21:43,480 --> 00:21:46,510
על כל פנים, אומר לו אליהו הנביא:
תדע, כל אדם בא לעולם,

302
00:21:46,510 --> 00:21:49,680
מראש הקב"ה קובע לו כמה הוא יחיה בעולם.

303
00:21:51,540 --> 00:21:58,190
יש מצבים שהאדם יכול להאריך
את הימים על ידי מעשים טובים,

304
00:21:58,230 --> 00:22:01,820
ואז הוא זוכה להרוויח עוד מצוות,
אף על פי שהוא כבר סיים את התיקון,

305
00:22:01,920 --> 00:22:04,190
יכול להמשיך להרוויח עוד.

306
00:22:04,810 --> 00:22:06,700
כי בפחות מהשנים שקצבו לו,

307
00:22:06,700 --> 00:22:11,210
אין מצב שהאדם יסיים את התיקון
לפני השנים, אפילו יעשה הכי טוב,

308
00:22:11,210 --> 00:22:13,570
הוא לא יכול לסיים לפני השנים שקצבו לו.

309
00:22:14,000 --> 00:22:16,000
אבל להאריך הוא יכול.

310
00:22:16,340 --> 00:22:19,640
למשל, צדקה תציל ממוות,
אז אם נגזר עליו למות,

311
00:22:19,640 --> 00:22:22,570
יכול להאריך בעוד שנים
על ידי מצוות צדקה.

312
00:22:24,490 --> 00:22:29,350
העני הזה ואשתו לא יודעים
שהאישה הזו שברוך השם

313
00:22:29,350 --> 00:22:33,240
כמה הם אוהבים ושמחים וחיים ביחד
עם ילדים קטנים, מגדלים,

314
00:22:33,610 --> 00:22:36,690
הם לא יודעים שהאישה הזו
לפני שבאה לעולם,

315
00:22:36,940 --> 00:22:39,240
קבעו לה להיפטר בגיל צעיר.

316
00:22:39,520 --> 00:22:42,610
והלילה הזה שהיינו בביתם,

317
00:22:42,610 --> 00:22:45,090
זה היה אמור להיות הלילה האחרון
בחיים שלה.

318
00:22:45,440 --> 00:22:49,210
כלומר, הוא היה קם בבוקר,
רואה את אשתו חס ושלום ללא רוח חיים.

319
00:22:49,960 --> 00:22:54,210
אבל הם כל כך עושים צדקות,
כל כך אנשים טובים, עוזרים לכולם.

320
00:22:54,860 --> 00:23:00,847
הקב"ה שלח אותי להעמיד אותם
בניסיון קשה ואחרון,

321
00:23:00,878 --> 00:23:03,150
שהוא יקבע אם להאריך לה את החיים או לא.

322
00:23:03,900 --> 00:23:08,430
הם עמדו בניסיון.
ומראש, כשהקב"ה שלח את אליהו הנביא

323
00:23:08,430 --> 00:23:13,730
להעמיד אותם בניסיון, ההוראה הייתה:
אם הם עומדים בניסיון,

324
00:23:14,115 --> 00:23:16,770
הפרה תמות במקום האישה.

325
00:23:17,020 --> 00:23:19,620
הפרה תהיה כפרה עליה,
היא תכפר עליה.

326
00:23:20,050 --> 00:23:22,890
וכשעמדו בניסיון, יצאתי, הרגתי את הפרה.

327
00:23:23,500 --> 00:23:27,570
אז נכון, העני הזה יקום בבוקר,
יראה את הפרה מתה,

328
00:23:27,790 --> 00:23:29,830
ירים עיניים למעלה ויגיד:
ריבונו של עולם,

329
00:23:29,830 --> 00:23:34,860
זה מה שמגיע לי? דווקא עכשיו
שהכנסת אורחים כל כך יפה,

330
00:23:35,500 --> 00:23:38,070
נגמרה לי הפרנסה?
למה דווקא הלילה?

331
00:23:38,430 --> 00:23:43,210
והוא לא ידע שבזכות זה
קיבלת את אשתך.

332
00:23:43,310 --> 00:23:45,220
תהיה מאושר, תהיה שמח.

333
00:23:46,480 --> 00:23:48,940
אחרי מאה ועשרים יבוא לעולם האמת,
הוא יהיה שמח,

334
00:23:48,940 --> 00:23:51,660
אבל עכשיו הוא מרגיש עצבות.

335
00:23:52,260 --> 00:23:57,860
הגדולה של האדם, שגם כשהוא לא מבין
למה קורה לי מאורע כזה,

336
00:23:57,990 --> 00:23:59,550
בפרט כשהוא עושה מעשה טוב.

337
00:23:59,550 --> 00:24:03,360
כמה פעמים אנשים שאלו:
"נתן צדקה, עשה מעשים טובים,

338
00:24:03,360 --> 00:24:06,560
"עמד בניסיונות לא פשוטים,
אותו היום תאונת דרכים".

339
00:24:06,840 --> 00:24:10,370
עכשיו הוא מוסיף: "הרכב נהרס,
אני יצאתי בשלום.

340
00:24:10,710 --> 00:24:13,100
"אבל למה הייתה לי תאונה?
למה הרכב הלך?"

341
00:24:13,290 --> 00:24:17,030
והוא לא שם לב, ייתכן
שבלי המעשה הטוב שהוא עשה,

342
00:24:17,313 --> 00:24:21,274
היה אמור חס ושלום להוריד יד, רגל,
אולי לקפח את חייו.

343
00:24:21,720 --> 00:24:25,460
ובזכות המעשה הטוב
רק הרכב הלך ולא יותר מזה.

344
00:24:25,610 --> 00:24:30,400
זו הסתכלות אמיתית, שככה אדם
צריך להרגיל את עצמו ולהיות שמח תמיד.

345
00:24:30,770 --> 00:24:34,890
במקום דאגות, לחצים, הבסיס
של ההסתכלות הזו

346
00:24:34,890 --> 00:24:38,250
זה מה שכתוב
"כל דעביד רחמנא לטב עביד",

347
00:24:38,250 --> 00:24:41,880
הגמרא במסכת ברכות, שכך רבי עקיבא
היה רגיל לומר,

348
00:24:41,880 --> 00:24:46,850
"כל דעביד" - כל מה שעושה "רחמנא",
המרחם, שזה הקב"ה,

349
00:24:47,040 --> 00:24:48,050
"לטב עביד".

350
00:24:48,290 --> 00:24:51,370
רק חשוב להדגיש, אין הכוונה
שאם אדם עושה עוונות,

351
00:24:51,440 --> 00:24:53,440
אז הוא יגיד: "זה לטובה, זה משמיים".

352
00:24:53,770 --> 00:24:55,560
כתוב "כל דעביד רחמנא",

353
00:24:56,500 --> 00:24:58,020
מה שהקב"ה עושה.

354
00:24:58,270 --> 00:25:01,650
אבל אם האדם עושה טוב או רע,
זה לא הקב"ה קובע לו.

355
00:25:02,080 --> 00:25:05,370
כתוב "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמיים".

356
00:25:05,560 --> 00:25:10,380
הקב"ה נתן לאדם את האפשרות
של הבחירה בין טוב לרע, בין אמת לשקר,

357
00:25:10,410 --> 00:25:12,860
כדי שיקבל שכר כשהוא מתגבר.

358
00:25:12,930 --> 00:25:16,250
אם לא הייתה לאדם אפשרות
לעשות רע, רק טוב,

359
00:25:17,580 --> 00:25:21,650
הקב"ה יכל לעשות את זה כך,
יכל לברוא את האדם מתוכנת כמו רובוט,

360
00:25:21,840 --> 00:25:26,220
אין לו יצר להסתכל בדברים שהם לא צנועים,
בסרטים ובשטויות,

361
00:25:26,220 --> 00:25:30,260
אין לא יצר לשום תאווה,
כל דבר שאסור,

362
00:25:30,580 --> 00:25:33,180
יכל לברוא את האדם שהוא לא יימשך לזה.

363
00:25:33,700 --> 00:25:37,750
וכשהוא אוכל הוא לא יוכל לפתוח את הפה
בלי ברכה,

364
00:25:37,750 --> 00:25:42,120
יכל הקב"ה לעשות שהקוד
שפותח את הפה, כמו בכספת,

365
00:25:42,267 --> 00:25:44,260
תברך, עכשיו אפשר לפתוח את הפה.

366
00:25:44,480 --> 00:25:48,370
בשבת הכול ננעל.
אתה מתניע את הרכב, לא נוסע.

367
00:25:48,960 --> 00:25:50,690
יכל הקב"ה לסדר את זה.

368
00:25:51,180 --> 00:25:55,320
אבל אם זה היה המצב של העולם,
על מה מגיע לאדם שכר?

369
00:25:55,320 --> 00:25:57,410
מגיע לעולם האמת, לא מגיע לו כלום.

370
00:25:58,510 --> 00:26:01,500
כמו שהוא נולד, כך הוא מת.
לא בנה את עצמו.

371
00:26:01,810 --> 00:26:07,940
אבל כשיש לאדם ניסיונות, יש יצרים,
והוא שולט ביצרים שלו, על זה מגיע לו שכר.

372
00:26:08,280 --> 00:26:11,910
אז זה נקרא "הכול בידי שמיים" -
כל הדברים האחרים,

373
00:26:11,910 --> 00:26:14,420
"חוץ מיראת שמיים" -
זו ההתנהגות של האדם.

374
00:26:14,780 --> 00:26:18,490
אז כשמדברים על "כל דעביד
רחמנא לטב עביד", למה הכוונה?

375
00:26:19,100 --> 00:26:21,110
מה שעביד רחמנא, מה שבידי שמיים.

376
00:26:21,110 --> 00:26:24,580
למה אני נראה כך?
למה חבר שלי יותר יפה?

377
00:26:24,770 --> 00:26:30,250
למה יש לו כסף יותר? למה קיבלתי
ילד כזה והוא ילד הרבה יותר טוב משלי?

378
00:26:30,290 --> 00:26:34,400
כל הטענות האלה, האדם שם אותן בצד,
כי הוא יודע שהקב"ה נותן לי

379
00:26:34,400 --> 00:26:37,480
מה שהכי טוב בשבילי בגלגול הזה.

380
00:26:37,830 --> 00:26:43,590
אז המראה פנים, הגוף, הכסף, הילדים,
כל דבר שאדם קיבל,

381
00:26:43,590 --> 00:26:49,370
יאמר לעצמו "זה מה שהכי טוב בשבילי
בגלגול הזה" וכך יהיה תמיד שמח וטוב לב.

382
00:26:50,800 --> 00:26:52,350
נמשיך את דברי המשנה:

383
00:26:55,090 --> 00:26:58,560
האדם הזה זוכה להגיע לאהבת השם.

384
00:27:00,000 --> 00:27:04,190
צריך לדעת כלל, אדם שזוכה
להגיע לאהבה טהורה,

385
00:27:04,650 --> 00:27:06,860
אין אדם מאושר יותר ממנו.

386
00:27:07,480 --> 00:27:14,100
אדם שיש לו אהבה טהורה, אהבת אמת,
זה אדם הכי מאושר בעולם.

387
00:27:15,420 --> 00:27:18,770
נתאר לעצמנו אבא שיושב
במרפסת של הבית,

388
00:27:19,200 --> 00:27:20,980
יש לו ילד בן שלוש,

389
00:27:21,522 --> 00:27:24,450
והוא רואה אותו למטה משחק בדשא, בחול,

390
00:27:24,730 --> 00:27:28,410
הוא מסתכל עליו והוא יכול להרגיש
שליבו יוצא מרוב אהבה.

391
00:27:28,450 --> 00:27:32,780
איזה עונג יש לו באותה שעה.
זו אהבה אמיתית כשאדם אוהב.

392
00:27:33,120 --> 00:27:36,950
אדם שזוכה להגיע לאהבת השם,
אין עונג גדול מזה.

393
00:27:37,180 --> 00:27:39,090
אבל איך מגיעים לאהבת השם?

394
00:27:40,050 --> 00:27:47,720
פסוק בתורה: "ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

395
00:27:48,180 --> 00:27:51,080
הפסוק הזה מלמד איך מגיעים לאהבת השם.

396
00:27:51,610 --> 00:27:57,970
הרב דסלר שואל שאלה מעניינת,
והיסוד הזה הוא נכון גם בזוגיות.

397
00:27:57,970 --> 00:28:03,090
לפעמים אנשים נשואים 15 שנה,
והוא מרגיש שאין לו כבר

398
00:28:03,090 --> 00:28:04,880
את הרגש כלפי אשתו,

399
00:28:05,820 --> 00:28:08,540
אין לו את האהבה
שהוא הרגיש בזמן החתונה.

400
00:28:09,610 --> 00:28:10,780
סוג של דעיכה כזו.

401
00:28:10,780 --> 00:28:13,510
ומחפש דרכים איך לרענן שוב את האהבה.

402
00:28:13,510 --> 00:28:18,480
איך בונים אהבה בזוגיות, אהבת הבריות,
אהבה כלפי בורא עולם?

403
00:28:20,150 --> 00:28:28,450
אומר הרב דסלר: שים לב,
כשאומן יוצר יצירה הוא מאוהב ביצירה שלו.

404
00:28:29,260 --> 00:28:34,920
אומן צייר ציור, השקיע בו ימים ולילות,
מסתכל על הציור, מאוד אוהב את הציור.

405
00:28:35,360 --> 00:28:42,160
פסל פיסל איזו דמות, ישב שעות
עם פטיש ועבד קשה עד שפיסל,

406
00:28:42,520 --> 00:28:44,970
הוא אוהב את היצירה שלו.
למה?

407
00:28:45,730 --> 00:28:49,560
שואל הרב דסלר: למה אומן
אוהב את היצירה שהוא עשה?

408
00:28:49,880 --> 00:28:53,350
ייתכן שלחבר יש יצירה הרבה יותר יפה,
אבל הוא אוהב את שלו.

409
00:28:54,330 --> 00:28:55,400
מאיפה זה נובע?

410
00:28:56,100 --> 00:28:58,940
אז התשובה שכולם עונים על השאלה הזו:
כי הוא השקיע.

411
00:28:59,190 --> 00:29:00,650
שואל הרב דסלר: אז מה?

412
00:29:01,720 --> 00:29:03,930
למה אם הוא משקיע הוא מתאהב בדבר?

413
00:29:04,360 --> 00:29:10,140
משיב תשובה יסודית, שמזה אדם ילמד
איך לרענן אהבה אחרי 20 שנות נישואין.

414
00:29:11,070 --> 00:29:15,290
אומר הרב דסלר: כשאדם משקיע במשהו,

415
00:29:15,780 --> 00:29:19,100
הוא מרגיש שחלק ממנו
נכנס לתוך הדבר הזה.

416
00:29:20,530 --> 00:29:27,330
צייר ציור, השקיע בו המון, לילות וימים,
הוא מרגיש: חלק ממני נמצא בתוך הציור.

417
00:29:28,060 --> 00:29:34,400
לכן, אומר הרב דסלר, תשים לב
שהורים שיש להם ברוך השם הרבה ילדים,

418
00:29:34,620 --> 00:29:38,330
אבל אחד הילדים כשהיה ילד היה חודשים
בבית חולים, חס ושלום,

419
00:29:38,850 --> 00:29:43,700
וההורים ישבו לידו בלילות ובימים
והתאמצו המון בשבילו.

420
00:29:44,580 --> 00:29:49,050
במשך החיים התברר שההורים מרגישים
רגשות של אהבה לילד הזה

421
00:29:49,050 --> 00:29:50,420
יותר מלכל הילדים.

422
00:29:50,610 --> 00:29:54,480
אבל למה? הוא הטריח אתכם.
הייתם צריכים להרגיש איתו הכי כעס.

423
00:29:54,480 --> 00:29:56,330
אבל אוהבים אותו יותר.
למה?

424
00:29:56,700 --> 00:30:01,340
כשמשקיעים בדבר, מרגיש האדם:
חלק ממני עבר לתוכו,

425
00:30:01,380 --> 00:30:02,570
אז האהבה גדלה.

426
00:30:02,970 --> 00:30:06,140
לכן הוא אומר: אדם שרוצה
לאהוב את אשתו, שישקיע בה,

427
00:30:06,900 --> 00:30:10,610
שיתמסר למענה, שיחפש דרכים
איך להפתיע אותה,

428
00:30:10,860 --> 00:30:13,070
איך להקריב מעצמו בשבילה.

429
00:30:13,530 --> 00:30:16,880
תקריב למען אשתך,
אתה תרגיש שאתה אוהב אותה יותר.

430
00:30:17,120 --> 00:30:21,310
אישה מקריבה למען בעלה,
היא תרגיש שהיא אוהבת את בעלה יותר.

431
00:30:21,680 --> 00:30:26,350
אבל אדם שיושב, לא מוכן לעשות כלום
בשביל השני, רוצה רק שישרתו אותו,

432
00:30:26,350 --> 00:30:28,590
הוא לא יכול לפתח רגשות של אהבה.

433
00:30:29,200 --> 00:30:32,820
הנתינה היא זו שמולידה את האהבה.

434
00:30:33,220 --> 00:30:36,600
זה בבין אדם לחברו,
בין אדם לאשתו.

435
00:30:37,000 --> 00:30:43,080
גם כלפי בורא עולם, אדם שרוצה להרגיש
אהבת השם, שיקריב לכבודו של הקב"ה.

436
00:30:43,660 --> 00:30:52,270
לכן אומרת התורה "ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

437
00:30:52,640 --> 00:30:57,290
מה פירוש שלושת הדברים האלה?
לבבך, נפשך מאודך.

438
00:30:58,570 --> 00:31:04,600
אומרים חז"ל: "בכל לבבך" - בשני יצרך,
ביצר הטוב וביצר הרע.

439
00:31:05,360 --> 00:31:07,180
מאיפה זה יצא מהפסוק הזה?

440
00:31:07,600 --> 00:31:11,070
היה צריך להיות כתוב
"ואהבת את ה' אלוקיך בכל ליבך".

441
00:31:11,440 --> 00:31:14,050
לבבך זה לשון רבים.
משמע, שני לבבות.

442
00:31:14,050 --> 00:31:15,390
לאדם יש שני לבבות?

443
00:31:16,010 --> 00:31:17,410
למה "בכל לבבך"?

444
00:31:17,690 --> 00:31:19,910
משיבים חז"ל: בשני יצריך.

445
00:31:19,910 --> 00:31:22,930
יש לך לב פיזי אחד,
אבל בפנים יש שני יצרים:

446
00:31:23,150 --> 00:31:25,450
יצר הטוב ויצר הרע.

447
00:31:25,870 --> 00:31:30,900
היצר הטוב מושך את האדם לכיוונים טובים,
היצר הרע מושך לכיוונים אחרים.

448
00:31:31,390 --> 00:31:34,990
אומרת התורה "ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך" -

449
00:31:34,990 --> 00:31:39,280
קח גם את היצר הרע, תרתום אותו
למרכבה של עבודת השם.

450
00:31:40,090 --> 00:31:44,700
יש פה גם יסוד גדול שלימדו אותנו חכמים,
שאת היצר הרע לא הורגים,

451
00:31:45,210 --> 00:31:46,800
את היצר הרע כובשים.

452
00:31:46,800 --> 00:31:49,940
יש הבדל בין להרוג לבין לכבוש.

453
00:31:50,580 --> 00:31:52,760
נתאר לעצמנו מדינת אויב,

454
00:31:53,170 --> 00:31:57,900
יש שם אלפי טנקים, מטוסים,
כמויות של זהב במשרד האוצר,

455
00:31:58,360 --> 00:32:02,190
ואתה ראש הממשלה של המדינה השנייה,
ויש לך שתי אפשרויות:

456
00:32:02,450 --> 00:32:07,330
או להוריד שם אטום ולמחוק את כל המדינה
או לכבוש את המקום

457
00:32:08,210 --> 00:32:12,340
ולקחת לעצמך את כל הטנקים,
כל המטוסים, כל הכסף, כל הזהב.

458
00:32:12,960 --> 00:32:16,610
מה עדיף יותר - להרוס את הכול
או לכבוש?

459
00:32:17,190 --> 00:32:18,350
עדיף לכבוש.

460
00:32:18,550 --> 00:32:22,530
כשאדם כובש, אתה מרוויח,
אתה לוקח את הנכסים אליך.

461
00:32:23,020 --> 00:32:29,380
כך אומרת התורה, "ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך" - בשני יצריך,

462
00:32:29,510 --> 00:32:34,570
אל תהרוג את היצר הרע,
אלא תכבוש אותו, תיקח אותו למקום טוב.

463
00:32:35,065 --> 00:32:40,610
המשנה שראינו למעלה,
"איזהו גיבור הכובש את יצרו",

464
00:32:40,770 --> 00:32:42,440
לא כתוב "ההורג את יצרו".

465
00:32:42,750 --> 00:32:46,280
חבל להרוג אותו, יש לו כוח חזק.
תשתמש בו.

466
00:32:47,180 --> 00:32:48,910
איך משתמשים ביצר הרע?

467
00:32:50,570 --> 00:32:53,720
אדם שיש לו את מידת הקנאה,
מקנא תמיד,

468
00:32:53,720 --> 00:32:57,670
כואב לו למה יש לשני רכב מפואר
והוא אין לו רכב כזה,

469
00:32:59,060 --> 00:33:03,340
ייקח את היצר של הקנאה
וישתמש בו לדבר אחר.

470
00:33:03,590 --> 00:33:08,590
יאמר: במקום לקנא ברכב של השכן,
שזה סתם גרוטאת מתכת,

471
00:33:09,920 --> 00:33:14,470
אני אקנה בשכן השני
שהוא כל יום קובע עיתים לתורה.

472
00:33:14,810 --> 00:33:19,000
למה הוא הולך כל יום לשיעור תורה,
שלוש תפילות במניין, ואני בקושי?

473
00:33:20,520 --> 00:33:26,180
הוא לוקח את מידת הקנאה שיש בו,
הופך אותה ל"קנאת סופרים תרבה חוכמה".

474
00:33:26,410 --> 00:33:29,760
אז אל תהרוג את היצר של הקנאה,
תשתמש בו לטובה.

475
00:33:30,160 --> 00:33:31,300
אותו הדבר תאווה.

476
00:33:31,300 --> 00:33:34,290
יש אדם שסובל מתאווה,
יש לו יצר חזק,

477
00:33:34,540 --> 00:33:38,730
שמירת עיניים, שמירת הקדושה שלו,
יש לו יצר של תאווה.

478
00:33:40,060 --> 00:33:43,510
במקום להרוג את היצר הזה,
תאמר לעצמך:

479
00:33:43,510 --> 00:33:48,600
אני מהיום מתאווה לדעת
את כל התורה כולה.

480
00:33:49,530 --> 00:33:53,450
לא בדרגה של כל התורה?
אני מתאווה לדעת ספר הלכות מסוים,

481
00:33:53,950 --> 00:33:55,620
לסיים ספר מוסר.

482
00:33:56,470 --> 00:34:01,770
לקחת את התאווה שיש לו
ולהשקיע אותה בסוג של תאווה רוחנית.

483
00:34:01,930 --> 00:34:04,170
אני רוצה להתעלות ברוחניות שלי.

484
00:34:04,730 --> 00:34:10,180
על התורה נאמר "איילת אהבים
ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת".

485
00:34:10,620 --> 00:34:16,220
כותב הרמב"ם: אין מחשבת עריות מתגברת
אלא בלב הפנוי מהחוכמה".

486
00:34:17,610 --> 00:34:22,460
אדם שמחפש איך להיפטר
ממחשבות לא טובות, מהרהורים אסורים,

487
00:34:22,950 --> 00:34:25,100
שיכניס הרבה דברי תורה לראש שלו.

488
00:34:26,310 --> 00:34:31,880
כמה שיש במוח יותר דברי תורה,
כך הוא משתחרר מדברים אחרים.

489
00:34:32,160 --> 00:34:36,040
המוח הוא כמו בלנדר, כל הזמן טוחן.
טוחן מחשבות.

490
00:34:36,680 --> 00:34:39,490
איזה מחשבות הוא טוחן?
תלוי מה מכניסים לתוכו.

491
00:34:39,770 --> 00:34:43,270
אם האדם מכניס דברי תורה,
דברים טובים, סיפורי צדיקים,

492
00:34:43,430 --> 00:34:46,330
דברי מוסר, הנהגה, הרצאות, שיעורים,

493
00:34:46,620 --> 00:34:48,740
אז המוח מתחיל לטחון דברים טובים.

494
00:34:49,430 --> 00:34:54,810
אבל אם הבור ריק, אצל יוסף כתוב
שהאחים זרקו אותו לבור,

495
00:34:54,940 --> 00:34:57,270
"והבור ריק, אין בו מים".

496
00:34:57,880 --> 00:35:01,530
בתורה אין אות מיותרת,
ודאי שאין מילים מיותרות.

497
00:35:02,010 --> 00:35:06,620
שואלים חז"ל: אם כתוב "והבור ריק",
למה צריך להוסיף "אין בו מים"?

498
00:35:07,770 --> 00:35:09,770
תאמר "הבור ריק", ברור: אין מים.

499
00:35:10,650 --> 00:35:17,970
אומרת הגמרא שהתורה באה לומר:
הבור ריק, אבל אל תחשוב שהוא ריק לחלוטין,

500
00:35:18,110 --> 00:35:21,400
אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו.

501
00:35:21,830 --> 00:35:24,970
הבור שזרקו את יוסף אליו
היה עם נחשים ועקרבים.

502
00:35:27,300 --> 00:35:31,730
זה נאמר על יוסף, אבל חכמי המוסר
למדו מזה גם לעצמנו.

503
00:35:31,800 --> 00:35:36,210
המוח של האדם הוא כמו בור.
כשהבור ריק, אין בו מים,

504
00:35:36,210 --> 00:35:39,000
מים זה תורה.
אם הבור ריק מתורה,

505
00:35:39,000 --> 00:35:41,970
מיד מה הוא מתמלא?
נחשים ועקרבים:

506
00:35:42,280 --> 00:35:47,670
מחשבות לא טובות, יצר הרע,
לחצים, חרדות, שטויות, דברים לא טובים.

507
00:35:47,800 --> 00:35:49,630
אבל אל תיתן למוח להיות ריק.

508
00:35:49,630 --> 00:35:54,270
חז"ל אומרים: "בטלה מביאה לידי שעמום,
שעמום מביא לידי שיגעון".

509
00:35:54,540 --> 00:35:56,930
אל תהיה בטל, כל הזמן תהיה בעשייה.

510
00:35:57,150 --> 00:36:02,870
אתה בדרכים, במקום סתם להרהר שטויות,
תשים ברקע איזה דיסק עם דברי תורה,

511
00:36:03,060 --> 00:36:04,820
עם מוסר, הנהגה.

512
00:36:04,980 --> 00:36:07,410
אישה עובדת בבית, ברקע דברי תורה.

513
00:36:07,410 --> 00:36:09,980
כל הזמן שהראש יהיה מלא בדברי תורה,

514
00:36:10,340 --> 00:36:15,190
כי אם הבור ריק, אין בו מים,
נחשים ועקרבים מתחילים להיכנס לתוכו.

515
00:36:15,530 --> 00:36:19,840
אומרת התורה "ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך" - בשני יצריך.

516
00:36:21,040 --> 00:36:24,730
אל תהרוג את היצר הרע שלך,
תהפוך אותו לטובה,

517
00:36:24,730 --> 00:36:27,780
תשתמש בו במקום טוב,
יצא לך מזה רק טוב.

518
00:36:28,420 --> 00:36:33,630
"ובכל נפשך" - אפילו נוטל את נפשך,
מוכן למות על קידוש השם.

519
00:36:34,350 --> 00:36:40,400
"ובכל מאודך" - אומרים חז"ל,
"מאודך" זה דברים שאתה מאוד אוהב.

520
00:36:41,010 --> 00:36:45,540
מה הדבר שהכי חשוב לאדם,
שהוא מאוד אוהב בעולם

521
00:36:45,540 --> 00:36:48,800
מבחינה פיזית בעולם הגשמי?
זה הממון שלו.

522
00:36:49,390 --> 00:36:51,220
"בכל מאודך" - בכל ממונך.

523
00:36:51,220 --> 00:36:54,850
כלומר, שהאדם אומר "אם אני צריך
להקריב את כל הממון לכבוד השם,

524
00:36:54,850 --> 00:36:55,650
"אני מקריב".

525
00:36:56,050 --> 00:37:00,520
כשמגיעים למצב כזה, שאדם באמת
בלב שלם מוכן להקריב הכול

526
00:37:00,520 --> 00:37:05,000
לכבודו של בורא עולם, הוא מגלה
שיש לו אהבת השם.

527
00:37:05,400 --> 00:37:08,010
למה? כי נתינה מולידה אהבה.

528
00:37:08,010 --> 00:37:11,920
כשאדם מוכן להקריב, זה עצמו
נותן לו אהבה.

529
00:37:12,670 --> 00:37:14,070
ממשיכה המשנה:

530
00:37:16,210 --> 00:37:17,700
מה זה "אוהב את הבריות"?

531
00:37:19,130 --> 00:37:21,580
כלומר, שהוא לא מרוכז רק בעצמו.

532
00:37:22,520 --> 00:37:26,410
יש אדם שמרוכז רק בעצמו,
אוהב רק את עצמו

533
00:37:26,780 --> 00:37:30,820
ורואה את כל הסובבים
רק בתור המשרתים שלו.

534
00:37:31,040 --> 00:37:34,960
תמיד השכל שלו עובד: "איך אני מוציא
מאחרים כדי שיהיה לי טוב?"

535
00:37:36,010 --> 00:37:37,410
האדם הזה מסכן.

536
00:37:38,360 --> 00:37:42,850
אבל אדם שהוא אוהב את הבריות,
פירושו הוא רוצה שלכולם יהיה טוב.

537
00:37:43,280 --> 00:37:47,350
מי שמרוכז בעצמו בלבד,
אין לו שמחת חיים

538
00:37:47,570 --> 00:37:49,600
כי העולם הזה מאוד מאכזב.

539
00:37:50,030 --> 00:37:54,230
אבל מי ששואף שלכולם יהיה טוב,
הוא אוהב את הבריות,

540
00:37:54,230 --> 00:37:55,720
רוצה שיהיה טוב לכולם.

541
00:37:56,650 --> 00:38:01,140
כשהוא רואה טוב לאחרים,
הוא מקבל שמחה כאילו שטוב לו.

542
00:38:01,720 --> 00:38:03,750
אז תמיד יש לו עין טובה.

543
00:38:05,130 --> 00:38:09,230
אדם שמרכיב משקפיים שחורות,
איפה שהוא מסתכל, רואה הכול שחור.

544
00:38:09,510 --> 00:38:11,870
ואם הוא שכח שהוא כעת
עם משקפיים שחורות,

545
00:38:11,910 --> 00:38:15,890
אז הוא שואל את חברו: "מה קרה
שהיום חשוך? השמש לא זרחה היום?"

546
00:38:16,260 --> 00:38:19,130
השמש זרחה, אבל אתה מסתכל
במשקפיים שחורות.

547
00:38:19,740 --> 00:38:23,010
אדם שמסתכל במשקפיים ורודות,
משקפיים צהובות,

548
00:38:23,010 --> 00:38:27,350
רואה את כל העולם ורוד, צהוב,
כי המבט שלו שונה.

549
00:38:27,720 --> 00:38:32,360
אדם שאוהב את הבריות, ההסתכלות שלו
על העולם היא הסתכלות חיובית,

550
00:38:32,550 --> 00:38:37,430
תמיד טוב לו שטוב לכולם,
שמח בשמחתם, מאושר יחד איתם.

551
00:38:41,600 --> 00:38:46,690
כשאדם זוכה לעסוק בתורה לשמה,
הוא גם משמח את הקב"ה

552
00:38:46,910 --> 00:38:50,280
וגם משמח את בני האדם.

553
00:38:52,070 --> 00:38:58,690
רואים את העדינות, את הדרך ארץ,
העצות שהוא נותן להם, הכול מתוך התורה,

554
00:38:59,210 --> 00:39:04,450
אז גם משמח את המקום, את הקב"ה,
במעשים שלו, וגם את הבריות.

555
00:39:05,610 --> 00:39:11,780
הזכרנו כבר בעבר למה הכינוי
של הקב"ה "מקום", "משמח את המקום".

556
00:39:12,160 --> 00:39:15,450
מה הקשר בין בורא עולם לבין מקום?

557
00:39:16,300 --> 00:39:18,970
זה שם קצת מוזר.
גם בהגדה של פסח בליל הסדר

558
00:39:18,970 --> 00:39:22,690
אנחנו אומרים "ברוך המקום, ברוך הוא".

559
00:39:23,560 --> 00:39:25,650
אחד הכינויים של הקב"ה זה מקום.

560
00:39:26,930 --> 00:39:28,820
ולמה פה נקט את המילה הזו?

561
00:39:28,820 --> 00:39:33,730
יש מקומות שכתוב אחרת:
אלוקים, השם, הקב"ה.

562
00:39:33,740 --> 00:39:34,990
פה הוא אומר "המקום".

563
00:39:36,280 --> 00:39:37,680
יש כאן מסר עמוק.

564
00:39:38,560 --> 00:39:44,120
אצלנו, בני אדם, המקום שאנחנו נמצאים
זה המקום שלנו.

565
00:39:44,460 --> 00:39:46,520
אדם יושב על הכיסא, זה המקום שלו.

566
00:39:47,360 --> 00:39:53,380
אבל על הקב"ה אומרים חז"ל: "הוא מקומו
של עולם ואין העולם מקומו".

567
00:39:54,560 --> 00:39:58,730
זאת אומרת, לא כמו שיש כאלה
שחושבים שהעולם זה כמו בית,

568
00:39:58,730 --> 00:40:00,760
והקב"ה נמצא בתוך הבית.

569
00:40:00,920 --> 00:40:06,200
זאת אומרת, שהעולם זה המקום של הקב"ה.
בדיוק הפוך, הוא מקומו של עולם.

570
00:40:06,600 --> 00:40:08,840
העולם נמצא באור האלוקי.

571
00:40:09,190 --> 00:40:13,620
ולא שהקב"ה משתמש בעולם
שיהיה לו מקום איפה להיות,

572
00:40:13,990 --> 00:40:15,900
אלא הבריאה נמצאת בו.

573
00:40:16,780 --> 00:40:20,680
נתאר לעצמנו אוקיינוס של אור אינסופי,
והבריאה נמצאת שם.

574
00:40:20,680 --> 00:40:22,860
זה על דרך המשל רק לסבר את האוזן.

575
00:40:23,110 --> 00:40:25,680
אז הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.

576
00:40:25,920 --> 00:40:31,160
אז כשאדם אומר "ברוך אתה ה'",
צריך לזכור, הקב"ה כאן.

577
00:40:31,380 --> 00:40:35,730
וכשאני אומר "אתה", אני מתכוון "אתה",
יש כאן מי ששומע אותי,

578
00:40:35,730 --> 00:40:36,980
יש מי שאני מדבר אליו.

579
00:40:37,420 --> 00:40:41,670
לפעמים אנשים שואלים: "למה אני מתפלל
כל כך הרבה והקב"ה לא עונה לי?"

580
00:40:42,555 --> 00:40:49,110
צריך לדעת, אבא שהבן מבקש ממנו בקשות,
גם כשהוא אומר לבן שלו "לא"

581
00:40:49,570 --> 00:40:51,030
זו גם תשובה לגיטימית.

582
00:40:52,110 --> 00:40:54,890
זה אבא, והוא יודע יותר טוב מה טוב לילד.

583
00:40:55,800 --> 00:40:59,030
ילד יכול לפעמים לבקש מאבא בקשות
שהן לא טובות בשבילו.

584
00:40:59,730 --> 00:41:03,590
אז אנחנו, בתור ילדים של בורא עולם,
רוצים משהו, מבקשים.

585
00:41:03,900 --> 00:41:07,850
אבל אסור להתאכזב כשהתשובה היא "לא"
או שהתשובה היא "לא עכשיו".

586
00:41:08,670 --> 00:41:11,840
יבוא הזמן, אם זה בשידוכים,
אם זה בכל עניין.

587
00:41:12,880 --> 00:41:17,380
אבל החיבור של האדם לקב"ה
צריך להיות חיבור תמידי.

588
00:41:19,210 --> 00:41:24,420
כשאדם מתבונן שהקב"ה
מקומו של עולם ואין העולם מקומו,

589
00:41:26,194 --> 00:41:33,920
הוא מגלה לפתע שהוא מקבל
ענווה כלפי בורא עולם, וממילא אהבת השם.

590
00:41:34,530 --> 00:41:39,930
כי הוא מתבונן בגדולת האלוקים,
כמה הקב"ה גדול, שהוא מקומו של עולם,

591
00:41:40,270 --> 00:41:43,710
והאלוקים הגדול הזה
כל כך אוהב אותי ודואג לי.

592
00:41:43,950 --> 00:41:46,700
אם ניקח שוב כדוגמה את
נשיא ארצות הברית, להבדיל,

593
00:41:48,320 --> 00:41:51,550
אדם יתאר לעצמו, אתה יושב בבית,
הטלפון מצלצל.

594
00:41:52,540 --> 00:41:57,330
מרים את הטלפון, ואומרים לך:
"שלום, מדברים כאן מהבית הלבן.

595
00:41:57,740 --> 00:42:01,150
"נשיא ארצות הברית מחפש אותך
כבר כמה ימים, רוצה לדבר איתך".

596
00:42:02,330 --> 00:42:06,300
אתה אומר להם: "מי זה שרוצה לעבוד עליי?
מה לי ולנשיא ארצות הברית?"

597
00:42:06,940 --> 00:42:09,660
ושם עונים לך ברצינות:
"מדברים פה מהבית הלבן".

598
00:42:11,050 --> 00:42:12,900
אתה אומר "בטוח שעובדים עליי".

599
00:42:13,800 --> 00:42:17,310
אדם שחושב שעובדים עליו בטלפון,
שמתקשרים מאיזה מקום,

600
00:42:17,310 --> 00:42:20,810
והוא לא יודע,
אולי מישהו רוצה לצחוק עליו,

601
00:42:21,790 --> 00:42:23,340
איך בודקים דבר כזה?

602
00:42:24,170 --> 00:42:27,290
אתה אומר לו "תסגור את הטלפון.
אם באמת אתה מהבית הלבן,

603
00:42:27,290 --> 00:42:28,840
"אני אתקשר לבית הלבן".

604
00:42:29,830 --> 00:42:35,070
באמת סוגר את הטלפון, מברר מה המספר,
מצלצל לבית הלבן.

605
00:42:35,790 --> 00:42:37,580
"שלום, מדבר פלוני".

606
00:42:37,740 --> 00:42:40,640
אמרו לו: "אה, זה אתה,
הנשיא מחפש אותך כבר כמה ימים".

607
00:42:40,650 --> 00:42:41,900
עכשיו הוא רואה, זה אמיתי.

608
00:42:42,950 --> 00:42:45,220
"אפשר להעביר את השיחה?"
"בבקשה".

609
00:42:45,770 --> 00:42:51,210
ואז אתה שומע את נשיא ארצות הברית,
הוא אומר לך: "שלום, מדבר הנשיא.

610
00:42:51,520 --> 00:42:58,460
"אני שמעתי עליך דברים טובים, ואני רוצה
לומר לך שמהיום אני, נשיא ארצות הברית,

611
00:42:58,460 --> 00:43:04,110
"כל צבא ארצות הברית, כל משרד האוצר,
כל הפנטגון, כל ארצות הברית לשירותך.

612
00:43:05,070 --> 00:43:08,780
"כל מה שאתה צריך, הנה המספר
האישי שלי, תתקשר.

613
00:43:09,100 --> 00:43:11,830
"אני לא מבטיח לך שתקבל
כל מה שאתה מבקש,

614
00:43:11,830 --> 00:43:16,920
"כי זה תלוי בהרבה גורמים, אבל אני אעשה
הכול כדי שאתה תהיה מאושר".

615
00:43:18,590 --> 00:43:19,990
סגרת את הטלפון.

616
00:43:20,740 --> 00:43:24,930
מה התחושה שאדם מרגיש בליבו
אחרי שיחת טלפון כזו?

617
00:43:25,700 --> 00:43:28,610
פתאום הוא אומר: "איך אני אוהב
את הנשיא הזה".

618
00:43:28,610 --> 00:43:32,390
לפני כן הוא לא חשב עליו בכלל,
אבל פתאום הוא מרגיש שהוא אוהב אותו,

619
00:43:32,390 --> 00:43:36,690
כמה הוא בן אדם טוב,
איך הוא רגיש לזולת, איך הוא חשב עליי.

620
00:43:37,450 --> 00:43:40,200
הוא מפתח רגשות של אהבה
כלפי אותו נשיא.

621
00:43:40,210 --> 00:43:43,020
ומי זה הנשיא? זה היום כאן,
ומחר במקום אחר.

622
00:43:44,920 --> 00:43:51,440
הקב"ה בכבודו ובעצמו אומר לאדם:
אני, עם כל מה שבראתי,

623
00:43:52,040 --> 00:43:54,130
אעשה הכול כדי שלך יהיה טוב.

624
00:43:55,150 --> 00:43:56,580
תבקש מה שאתה רוצה.

625
00:43:56,590 --> 00:44:00,900
אני לא מבטיח שתמיד אתה תקבל,
כי לפעמים אני יודע שזה לא טוב בשבילך,

626
00:44:01,650 --> 00:44:03,440
אבל תהיה איתי בקשר תמידי.

627
00:44:03,780 --> 00:44:08,150
כשאדם מתבונן בגדולת השם
ובאפשרות שנתן לנו לתקשר איתו,

628
00:44:08,360 --> 00:44:12,250
צריך לזכור שכל כוח הדיבור
שבורא עולם נתן לבני אדם,

629
00:44:12,260 --> 00:44:13,880
זה רק כדי שנוכל לתקשר איתו.

630
00:44:13,880 --> 00:44:17,080
כי בינינו היינו יכולים להסתדר
כמו כל בעלי החיים.

631
00:44:17,210 --> 00:44:20,080
יש דומם, צומח, חי, מדבר.

632
00:44:20,490 --> 00:44:23,700
אם לא היה לנו את כוח הדיבור,
היינו שייכים למחלקת החי,

633
00:44:23,700 --> 00:44:29,250
היינו מסתדרים כמו שכל בעלי חיים
מסתדרים עם רמזים של שפת סימנים

634
00:44:29,250 --> 00:44:30,600
ונהימות וקולות.

635
00:44:30,600 --> 00:44:36,320
הם לא מדברים בתקשורת כמו בני אדם,
אבל יש להם את הסגנון שלהם.

636
00:44:37,260 --> 00:44:40,910
מה שהקב"ה נתן לאדם
את היכולת לדבר,

637
00:44:41,100 --> 00:44:45,360
נועד אך ורק כדי שאדם יוכל להיות
מחובר לבורא עולם.

638
00:44:45,670 --> 00:44:53,120
בתפילה האדם מדבר עם הקב"ה,
בלימוד תורה הקב"ה מדבר איתו, עם האדם,

639
00:44:53,250 --> 00:44:56,660
דרך הלימוד תורה
האדם לומד מה רצון השם בכל עניין.

640
00:44:58,360 --> 00:45:01,055
לכן כאן נקט: "אוהב את המקום",

641
00:45:01,360 --> 00:45:04,290
ולא אמר "אוהב את אלוקים",
"אוהב את השם".

642
00:45:04,540 --> 00:45:08,160
"אוהב את המקום" - רמז כאן,
אתה יודע איך להגיע לאהבת השם?

643
00:45:08,670 --> 00:45:12,480
על ידי שתזכור שהוא מקומו של עולם
ואין העולם מקומו.

644
00:45:12,480 --> 00:45:17,790
ועם כל גדולתו, שלגדולתו אין חקר,
הוא אומר לך: אני איתך.

645
00:45:18,340 --> 00:45:20,310
כשאתה רוצה משהו, תפנה אליי.

646
00:45:20,410 --> 00:45:22,080
האדם מגיע לאהבת השם.

647
00:45:28,400 --> 00:45:30,280
ענווה, מידה כל כך חשובה.

648
00:45:30,470 --> 00:45:35,380
הגמרא אומרת: "מאן דיהיר
אפילו אאנשי ביתיה לא מתקבל".

649
00:45:35,710 --> 00:45:40,380
אדם שהוא יהיר, שהוא גאוותן,
אפילו על אנשי ביתו הוא לא מקובל.

650
00:45:40,510 --> 00:45:44,010
הילדים, המשפחה,
בלב אין להם הערכה כלפיו.

651
00:45:44,750 --> 00:45:50,320
כשיש אבא, אימא, כמה חשוב
שהילדים ירגישו הערצה כלפי ההורים,

652
00:45:51,040 --> 00:45:53,250
כבוד, אהבה מיוחדת.

653
00:45:53,530 --> 00:45:56,680
אבל אם הילדים רואים שהאבא הזה
גאוותן ושחצן,

654
00:45:56,680 --> 00:45:58,800
כל העניין שלו זה רק כבוד עצמו,

655
00:45:59,009 --> 00:46:03,730
ומגדל את עצמו, לא אמיתי,
לא טהור בהתנהלות שלו,

656
00:46:03,985 --> 00:46:06,330
אלא הכול שיקולים של כבוד ואגו,

657
00:46:06,630 --> 00:46:08,750
אז אפילו על אנשי ביתו לא מתקבל.

658
00:46:09,000 --> 00:46:13,340
קל וחומר בעבודה, בסביבה,
אנשים לא אוהבים אדם שהוא גאוותן.

659
00:46:13,850 --> 00:46:16,850
אבל אדם שיש בו ענווה,
מה זו ענווה?

660
00:46:16,850 --> 00:46:18,550
לא שהוא לא מכיר בערך עצמו.

661
00:46:19,010 --> 00:46:23,840
מכיר בערך עצמו, אבל לא מתגאה,
לא מתנשא, לא מחפש עכשיו

662
00:46:23,840 --> 00:46:25,420
שיעשו אותו מלך העולם,

663
00:46:25,940 --> 00:46:31,820
אלא יודע: יש לו מעלות כאלה וכאלה,
ומפנה את כולן כתודה לבורא עולם

664
00:46:31,820 --> 00:46:33,440
שנתן לי את המתנה הזו.

665
00:46:33,440 --> 00:46:37,220
זו ענווה אמיתית, שהוא מכיר בערך עצמו,
אבל לא מתנשא,

666
00:46:37,220 --> 00:46:39,430
אלא רק מודה לבורא עולם שקיבלתי.

667
00:46:39,730 --> 00:46:44,170
אדם עוסק בתורה לשמה,
היא מלבישה אותו בענווה ויראה,

668
00:46:44,170 --> 00:46:46,110
יראת שמיים, יראת הרוממות.

669
00:46:51,070 --> 00:46:54,120
"צדיק" מלשון צדק,
עושה בדיוק מה שצריך.

670
00:46:54,350 --> 00:46:57,760
חסיד זה מלשון חסד,
עוד יותר, לפנים משורת הדין.

671
00:46:58,160 --> 00:47:03,640
"ישר" - בתוך תוכו החשיבה שלו
נקייה, ישרה, טהורה.

672
00:47:03,920 --> 00:47:09,700
"ונאמן" - מבחינה חברתית.
הוא אדם אמין, המילה שלו היא מילה.

673
00:47:09,740 --> 00:47:13,000
אם הוא אמר לך שתקבל, אתה תקבל.

674
00:47:13,070 --> 00:47:17,750
אם הוא אמר לך שהוא יגיע, הוא יגיע.
המילה שלו מדויקת.

675
00:47:17,750 --> 00:47:22,370
זה הכוח של התורה, שגם אם האדם
נולד עם תכונות אופי אחרות,

676
00:47:22,370 --> 00:47:24,610
התורה מיישרת אותו בדברים האלה.

677
00:47:25,070 --> 00:47:29,590
כמו שחז"ל מספרים, שאחד החכמים
היה לו חפץ למכירה,

678
00:47:29,720 --> 00:47:31,870
אז הוא שם לידו עם פתק "למכירה",

679
00:47:32,060 --> 00:47:34,270
והוא יושב, קורא קריאת שמע.

680
00:47:35,010 --> 00:47:39,870
הגיע לשם אדם,
ראה את החפץ הזה למכירה,

681
00:47:39,870 --> 00:47:43,180
שאל אותו: "אתה מוכן למכור לי במאתיים?"

682
00:47:44,450 --> 00:47:46,420
הוא לא ענה לו, כי הוא באמצע קריאת שמע,

683
00:47:47,890 --> 00:47:50,880
וזה לא יודע הלכות שבקריאת שמע
אפילו אסור לרמוז.

684
00:47:51,580 --> 00:47:56,630
הוא חשב שזה שהוא לא עונה,
זה אומר ש"איזה סכום מצחיק אמרת".

685
00:47:57,120 --> 00:48:01,170
והוא מאוד רצה את החפץ הזה.
הכפיל לו את הסכום, ארבע מאות.

686
00:48:01,630 --> 00:48:02,640
וזה שותק.

687
00:48:03,070 --> 00:48:05,380
אמר לו: "גם ארבע מאות לא מספיק?
אני מאוד צריך את זה,

688
00:48:05,380 --> 00:48:06,690
"אני מוכן לתת שש מאות".

689
00:48:07,230 --> 00:48:09,920
והוא ממשיך בקריאת שמע.
אסור לרמוז כלום.

690
00:48:10,200 --> 00:48:13,520
וזה מטפס ומטפס במחירים,
מגיע לסכומים גבוהים.

691
00:48:14,380 --> 00:48:18,270
כשסיים קריאת שמע, אמר לו:
"כן, אני מוכן למכור לך".

692
00:48:18,460 --> 00:48:21,390
הוא בא להוציא את הסכום האחרון,
אמר לו: "לא, לא, לא בסכום הזה,

693
00:48:21,710 --> 00:48:25,550
"בסכום הראשון שאמרת.
כשאמרת מאתיים, אני בלב אמרתי בסדר,

694
00:48:25,550 --> 00:48:26,950
"רק לא יכולתי לרמוז לך.

695
00:48:27,410 --> 00:48:32,360
"וכתוב 'ודובר אמת בלבבו',
אם בלב שלי אני גמרתי בדעתי

696
00:48:32,360 --> 00:48:36,230
"שאני מוכר לך במאתיים, גם אם אתה
מוכן עכשיו לשלם 1,500,

697
00:48:36,230 --> 00:48:40,270
"אני לא לוקח 1,500,
רק מאתיים, כמו שהיה לי בלב בתחילה".

698
00:48:40,910 --> 00:48:44,590
זה אדם שיש לו נאמנות, אמינות וישרות.

699
00:48:49,260 --> 00:48:52,430
אנשים מחפשים איך להתגבר על יצר הרע.
תלמד תורה.

700
00:48:52,710 --> 00:48:56,090
כמה שאדם לומד תורה
ותכוון שיהיה יותר לשם שמיים.

701
00:48:56,250 --> 00:48:59,460
אמרנו, אפילו מי שלא לומד לשם שמיים,
להתחלה זה גם טוב.

702
00:48:59,460 --> 00:49:02,150
"יעסוק אדם בתורה ובמצוות
אפילו שלא לשמה",

703
00:49:02,490 --> 00:49:04,770
בשביל שידוך טוב,
בשביל פרנסה טובה,

704
00:49:04,770 --> 00:49:06,540
בשביל שיקולים אחרים.

705
00:49:06,540 --> 00:49:10,250
תתחיל בזה, אבל תשאף
שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

706
00:49:16,810 --> 00:49:22,630
אדם שעוסק בתורה הוא מחכים,
ואז אנשים שיש להם התמודדויות

707
00:49:22,630 --> 00:49:26,070
באים להתייעץ ומקבלים עצות טובות.

708
00:49:26,230 --> 00:49:27,960
זו עצה. מה זו תושייה?

709
00:49:28,000 --> 00:49:29,790
תושייה זה חוזק, זה כוח.

710
00:49:30,040 --> 00:49:34,450
יש אנשים שבורי לב,
קשה להם בחיים עם ההתמודדות.

711
00:49:34,520 --> 00:49:38,410
כמה אנשים היו נכנסים
למרן הרב עובדיה יוסף שבורים ורצוצים,

712
00:49:38,480 --> 00:49:40,090
ויוצאים מלאי חיות.

713
00:49:40,520 --> 00:49:44,530
נתן להם כוח. בכמה מילים שהיה אומר להם
היה נותן להם כוח.

714
00:49:49,660 --> 00:49:53,970
זה באמת דבר מעניין, מהרח"ו,
רבי חיים ויטאל, אומר:

715
00:49:54,250 --> 00:49:58,060
אדם שעוסק בתורה ורוצה לדעת
האם אני לומד לשמה

716
00:49:58,060 --> 00:50:01,440
או שאני עדיין לא בדרגה הגבוהה
של לימוד תורה לשמה,

717
00:50:01,610 --> 00:50:06,490
הוא אומר: תבדוק אם כל זה התקיים בך,
זה אומר שאתה לומד תורה לשמה.

718
00:50:06,740 --> 00:50:10,780
אם עדיין לא התקיים בך כל זה,
כנראה שהתורה שלך עדיין לא לשמה.

719
00:50:11,460 --> 00:50:14,900
ובדור שלנו, כל מי שהכיר
את מרן הרב עובדיה יוסף,

720
00:50:14,910 --> 00:50:17,900
יכול להעיד שכל אלה התקיימו בו אחד לאחד.

721
00:50:18,060 --> 00:50:20,690
גם זה, "נותנת לו מלכות וממשלה".

722
00:50:21,280 --> 00:50:29,390
כמה בחירות היו, מיליונים יוצאים לקלפיות,
משקיעים הון עתק לפרסומים, תעמולה וכו',

723
00:50:30,030 --> 00:50:35,190
בסופו של דבר שני הגושים לשון מאזניים.
מי היה מחליט מי יהיה ראש הממשלה?

724
00:50:35,190 --> 00:50:38,720
מי היה מחליט מי יהיה נשיא המדינה?
הרב עובדיה יוסף.

725
00:50:38,820 --> 00:50:41,990
הפסיקה שלו הייתה
מטה את הכף לכאן או לשם

726
00:50:43,650 --> 00:50:45,780
וזה נהיה ראש ממשלה, זה נהיה הנשיא.

727
00:50:45,780 --> 00:50:52,970
כמה כל אלה שהתמנו בשנים
שמאז שהוא התפרסם בגדולתו,

728
00:50:53,230 --> 00:50:54,660
רואים זה דבר פלא.

729
00:50:54,820 --> 00:50:58,480
"נותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין".

730
00:50:58,480 --> 00:51:02,160
כשהוא יושב בתור דיין בבית המשפט,
הדברים מדויקים.

731
00:51:05,310 --> 00:51:08,600
לומד תורה לשמה, משמיים פותחים לו
מעיינות של חוכמה.

732
00:51:08,610 --> 00:51:12,650
כמו אדם שהולך, פתאום אוצר של זהב,
אוצר של מים פורץ.

733
00:51:16,040 --> 00:51:18,250
שהמים הולכים ונוספים.

734
00:51:19,520 --> 00:51:22,690
הנהר יכול להתחיל צר, והולך ומתרחב.

735
00:51:25,440 --> 00:51:26,540
לא כועס מהר.

736
00:51:29,040 --> 00:51:33,900
פגעו בו, מבליג בקלות, הוא לא לוקח ללב
כי יש לו דברים יותר חשובים בחיים.

737
00:51:38,330 --> 00:51:42,710
במשנה הזו, אם נסכם את הדברים,
לימד אותנו התנא

738
00:51:42,710 --> 00:51:46,700
גם להיכן לשאוף להגיע,
וגם איך להגיע לכל זה.

739
00:51:47,280 --> 00:51:50,270
כשרואים את זה, מיד חושבים
על גדולי התורה שבדור.

740
00:51:51,000 --> 00:51:53,090
זה נכון, הם בדרגות הגבוהות,

741
00:51:53,220 --> 00:51:56,870
אבל כל אדם לעצמו, שלא יאמר
"אין לי שייכות בדברים האלה".

742
00:51:57,037 --> 00:52:02,620
גם אדם שעובד לפרנסתו, ירגיל את עצמו
לנצל כל רגע פנוי לתורה.

743
00:52:02,780 --> 00:52:06,490
כתוב "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי".

744
00:52:06,860 --> 00:52:08,320
מה זה קבע ועראי?

745
00:52:08,690 --> 00:52:11,600
קבע זה אומר שזה המרכז,
אפילו אם יש לך אילוץ

746
00:52:11,600 --> 00:52:14,410
שאתה עובד יותר שעות
מאשר שעות הלימוד,

747
00:52:14,710 --> 00:52:19,890
הסך הכול של היום יוצא שאתה עובד
יותר שעות מאשר הזמן שאתה לומד,

748
00:52:20,140 --> 00:52:23,490
אבל השאלה, מה המרכזי אצלך בחיים?

749
00:52:23,810 --> 00:52:26,900
יש אדם עובד והוא מחכה לרגע
שהוא יסיים את העבודה

750
00:52:26,900 --> 00:52:28,400
ויוכל ללכת לשיעור תורה.

751
00:52:28,400 --> 00:52:30,070
זה נקרא שאצלו התורה קבע.

752
00:52:30,440 --> 00:52:34,280
מחכה לרגע שהוא יוכל להמשיך
את השיעור שבדרך לעבודה הוא שמע,

753
00:52:34,280 --> 00:52:38,320
נעצר לו שם באמצע הדיסק,
באמצע שיעור.

754
00:52:38,330 --> 00:52:42,190
נאלץ להיכנס, מחכה, "אני רוצה
לשמוע את המשך השיעור".

755
00:52:42,430 --> 00:52:44,100
זה נקרא שתורתך קבע.

756
00:52:44,350 --> 00:52:47,890
"ומלאכתך עראי" - שאתה אומר:
כל העולם הזה עראי, דומה לפרוזדור

757
00:52:47,890 --> 00:52:52,200
בפני העולם הבא. "התקן עצמך בפרוזדור
כדי שתיכנס לטרקלין".

758
00:52:52,600 --> 00:52:57,330
ואדם שמרגיל את עצמו בכך,
מגלה שהוא עולה לקומה רוחנית.

759
00:52:57,610 --> 00:53:00,210
הוא חי עם בני אדם,
אבל הוא בקומה אחרת.

760
00:53:00,460 --> 00:53:04,750
הם, הראש שלהם טרוד בדברים מסוימים,
הוא בכלל חוויות אחרות,

761
00:53:04,750 --> 00:53:07,230
ריגושים אחרים, התפעלות אחרת.

762
00:53:07,360 --> 00:53:12,240
מה שפעם עניין אותו, פתאום נהיה הבלי
בעיניו, כעת הוא רואה דברים בצורה נכונה.

763
00:53:12,580 --> 00:53:15,390
גם חי חיים אמיתיים וגם מאושרים.

764
00:53:15,720 --> 00:53:18,840
ונסיים בברכה לכל הציבור
שנמצא איתנו כאן,

765
00:53:18,840 --> 00:53:20,720
לכל הצופים בכל מקום שהם,

766
00:53:20,940 --> 00:53:25,100
שהדברי תורה יהיו להצלחת כולם
לבריאות איתנה, פרנסה טובה,

767
00:53:25,340 --> 00:53:28,150
דורות ישרים ומבורכים, זיווגים הגונים,

768
00:53:28,310 --> 00:53:31,190
ושהשם ישמור את חיילי ישראל
בכל מקום שהם,

769
00:53:31,190 --> 00:53:34,227
לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה