הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: ענווה ושמחה

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 58

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,617 --> 00:00:25,180
בשיעור האחרון בפרקי
אבות הגענו לפרק ו', משנה ה'.

2
00:00:26,350 --> 00:00:28,980
קניינים שונים שהתורה נקנית בהם,

3
00:00:29,410 --> 00:00:33,660
דברים שאדם לוקח אותם לעצמו,
הם תורמים לו בכל תחומי החיים.

4
00:00:35,360 --> 00:00:38,740
והגענו לקניינים של ענווה ושמחה.

5
00:00:40,920 --> 00:00:42,620
המשנה התחילה במילים:

6
00:00:53,910 --> 00:00:57,890
אז חלק מהדברים ראינו.
הגענו לענווה ושמחה.

7
00:00:58,200 --> 00:01:00,600
בשיעור הקודם גם נגענו מעט באלה,

8
00:01:00,600 --> 00:01:03,200
אבל נתבונן בדברים מזוויות נוספות.

9
00:01:05,770 --> 00:01:11,940
אדם שרוצה להצליח, אומרת המשנה
שיקנה לעצמו את מידת הענווה.

10
00:01:12,800 --> 00:01:13,930
מה פירוש ענווה?

11
00:01:14,690 --> 00:01:18,400
יש הרבה בעולם שמגדירים
את הענווה בצורה לא נכונה.

12
00:01:20,010 --> 00:01:24,230
אדם שחי בתחושה של חוסר
מסוגלות, של דכדוך,

13
00:01:24,600 --> 00:01:30,410
אדם שמאפשר לכולם לדרוך עליו
ולרמוס אותו, הוא מוגדר אדם עניו?

14
00:01:31,570 --> 00:01:34,500
זו מעלה? זה חיסרון. זה לא מעלה.

15
00:01:35,550 --> 00:01:41,990
מצד שני, אדם שמתנשא מעל כולם,
מרגיש את עצמו שהוא הגדול וכולם קטנים,

16
00:01:42,590 --> 00:01:45,130
גם זו תכונה שלילית לכיוון ההפוך.

17
00:01:45,970 --> 00:01:49,500
ורואים, רואים כאלה בעולם
שאוהבים להקטין את כולם.

18
00:01:50,490 --> 00:01:53,420
כל שם שמזכירים, מיד הם מוצאים חסרונות.

19
00:01:54,710 --> 00:01:57,610
מה פשר התענוג הזה לומר שכולם לא בסדר?

20
00:01:58,260 --> 00:02:00,600
כל מי שאתה מדבר איתו, הוא מוצא חסרונות

21
00:02:00,600 --> 00:02:04,110
ומדבר כמה הוא לא מוצלח
וכמה הוא לא חכם וכמה הוא טיפש

22
00:02:04,110 --> 00:02:06,770
וזה יש לו מידות רעות,
וזה מכוער וההוא כך.

23
00:02:07,260 --> 00:02:08,300
מאיפה זה נובע?

24
00:02:08,310 --> 00:02:11,850
אדם שמנסה להקטין את כולם,
מה בעצם הוא רוצה להרוויח?

25
00:02:11,850 --> 00:02:16,020
שאם זה קטן וזה קטן וזה קטן,
הוא היחיד שנשאר גדול.

26
00:02:16,540 --> 00:02:21,990
כלומר, הגאווה של האדם יכולה להביא אותו
למצב שבו הוא מנסה להקטין את כולם

27
00:02:22,230 --> 00:02:28,560
והוא אפילו לא מודע לכך שהדחף
שמניע אותו מבפנים למצוא חסרונות בכולם

28
00:02:28,560 --> 00:02:29,750
זו מידת הגאווה.

29
00:02:30,410 --> 00:02:32,410
וזה נכון לא רק אצל אנשים רחוקים.

30
00:02:33,140 --> 00:02:37,390
ביקורתי יותר מדי כלפי אשתו,
אישה ביקורתית כלפי בעלה.

31
00:02:37,740 --> 00:02:40,970
מחפשים תמיד רק לומר מה לא בסדר בצד השני.

32
00:02:41,490 --> 00:02:44,160
וגם כשאדם מנסה לבדוק את עצמו:

33
00:02:44,160 --> 00:02:49,490
"למה אני מחפש כל כך הרבה חסרונות
באדם הכי קרוב אליי בחיים?"

34
00:02:50,860 --> 00:02:55,320
כשיחפור קצת בעומק, יוכל לגלות
שהוא לוקה במידת הגאווה.

35
00:02:55,570 --> 00:02:59,100
רוצה להרגיש את עצמו מעל כולם
ואז הוא מקטין את האחרים.

36
00:03:02,070 --> 00:03:05,540
פירוש המילה "גאווה",
כמו שיש בים גאות ושפל.

37
00:03:06,030 --> 00:03:12,180
גאות זו התרוממות, האדם מרגיש
התנשאות בליבו מעל האחרים.

38
00:03:12,990 --> 00:03:18,840
מצד שני, גם לא טוב שהאדם ירגיש
את עצמו כאדם שהוא חסר ושפל.

39
00:03:19,570 --> 00:03:20,850
הוא לא יתקדם בחיים,

40
00:03:21,370 --> 00:03:24,810
אדם שלא מאמין בעצמו,
לא מאמין במסוגלות שלו.

41
00:03:26,040 --> 00:03:30,800
אומרים בשם האדמו"ר מקוצק,
היו לו תמיד משפטים קצרים וחריפים.

42
00:03:31,800 --> 00:03:39,490
הוא אמר לתלמידיו: "כשם שהאדם צריך
להאמין באלוקים, כך צריך להאמין בעצמו".

43
00:03:40,180 --> 00:03:44,590
הוא לא התכוון לומר שאדם יאמין בעצמו
שהוא אלוהות והוא ברא את העולם.

44
00:03:44,590 --> 00:03:46,590
ודאי לא לזה הכוונה, זו עבודה זרה.

45
00:03:47,450 --> 00:03:51,760
אלא כשם שהאדם צריך להאמין
באלוקים שהוא ברא את העולם,

46
00:03:52,040 --> 00:03:58,900
האדם צריך להאמין בעצמו
שאלוקים נתן לו כוחות ויכולות ומסוגלות

47
00:03:59,030 --> 00:04:04,630
להזיז דברים, להפעיל, לעזור לאנשים,
לעזור לעצמו, להזיז מערכות שונות.

48
00:04:05,140 --> 00:04:10,710
כשאדם חי מתוך אמונה בעצמו
ובבורא עולם שנתן לו את הכוחות האלה,

49
00:04:10,840 --> 00:04:15,880
מצד אחד הוא לא מתנשא מעל האחרים.
מצד שני, הוא גם מודע ליכולות שלו.

50
00:04:17,060 --> 00:04:22,870
היה אחד מגדולי ישראל שאמר פעם
שלכל אדם צריך שיהיו בכיס שני פתקים.

51
00:04:23,680 --> 00:04:31,060
בפתק אחד יהיה כתוב מה שכתוב בגמרא
במסכת סנהדרין: "בשבילי נברא העולם".

52
00:04:32,220 --> 00:04:38,090
בפתק השני יהיה כתוב מה שאמר
אברהם אבינו: "ואנוכי עפר ואפר".

53
00:04:38,890 --> 00:04:39,810
שני פתקים.

54
00:04:40,758 --> 00:04:43,380
וצריך להוציא כל פתק בזמן הנכון.

55
00:04:43,984 --> 00:04:49,130
בזמן שהוא מרגיש התנשאות,
עשה עסקה והצליח והוא אומר לעצמו

56
00:04:49,130 --> 00:04:54,760
"איזה גאון אני, אחרים נכשלו
ואני הצלחתי", מרגיש את עצמו מעל כולם,

57
00:04:54,890 --> 00:04:58,890
שיוציא את הפתק "ואנוכי עפר ואפר".
מה אתה מתגאה?

58
00:04:59,290 --> 00:05:01,930
מה זה שאמר אברהם אבינו
"ואנוכי עפר ואפר"?

59
00:05:01,930 --> 00:05:06,540
למה לא מספיק לומר "ואנוכי עפר"?
או שיאמר "ואנוכי אפר".

60
00:05:07,810 --> 00:05:09,750
מה ההבדל בין עפר לבין אפר?

61
00:05:10,410 --> 00:05:14,450
עפר זה עפר מהאדמה.
אפר - עץ ששרפו אותו, הפך להיות אפר.

62
00:05:15,520 --> 00:05:24,950
ההבדל בין עפר לאפר, שהעפר אין לו עבר,
אבל יש לו עתיד. זורעים בו, הוא יצמיח.

63
00:05:25,030 --> 00:05:30,850
האפר בדיוק הפוך, יש לו עבר,
הוא היה פעם עץ, אבל אין לו עתיד.

64
00:05:30,850 --> 00:05:34,770
אחרי שהפך להיות אפר, אתה לא יכול
לזרוע בו, אין מה לעשות, זה אפר.

65
00:05:35,540 --> 00:05:39,710
אומר אברהם אבינו: אני מרגיש את עצמי כלום,
לא בעבר ולא בעתיד. אני שום דבר.

66
00:05:39,710 --> 00:05:44,300
כלפי בורא עולם אני מרגיש
את עצמי כלום, "ואנוכי עפר ואפר".

67
00:05:44,790 --> 00:05:48,570
כשאדם מרגיש גאווה והתנשאות,
מקטין את האחרים

68
00:05:48,570 --> 00:05:52,160
ומרומם את עצמו בתחושות שלו, מיד שיירגע.

69
00:05:52,540 --> 00:05:55,590
כתוב בפסוק "תועבת ה' כל גבה לב".

70
00:05:57,230 --> 00:06:01,910
אדם שהוא גבה לב, מתנשא
מעל האחרים, הקב"ה מתעב אותו.

71
00:06:01,910 --> 00:06:03,760
איזה אדם רוצה שהשם יתעב אותו?

72
00:06:04,320 --> 00:06:08,450
כי הקב"ה אומר לו: מה אתה מתגאה?
הרי כל מה שיש לך זה ממני.

73
00:06:09,000 --> 00:06:15,250
נתאר לעצמנו אדם שאין לו מה לאכול,
ולקח אותו מיליונר, נתן לו פרנסה

74
00:06:15,250 --> 00:06:19,290
ואמר לו: "אתה יודע מה אני רוצה
שאתה תעבוד? אתה תחלק את כספי צדקה שלי.

75
00:06:20,230 --> 00:06:25,820
"תחלק צ'קים. לבית כנסת הזה
עשרת אלפים שקל, לבית חולים ההוא,

76
00:06:26,080 --> 00:06:32,490
"לכולל, לישיבה למשפחות נזקקות", סכומי ענק,
והוא כל חודש מחלק מיליוני שקלים.

77
00:06:32,950 --> 00:06:37,290
הוא יכול להתגאות,
"כמה אני חשוב, איזה סכומים אני מחלק"?

78
00:06:37,690 --> 00:06:42,560
אתה בסך הכול פקיד
של אותו עשיר שנותן לך שתחלק.

79
00:06:42,900 --> 00:06:46,170
כך כל אדם שיש לו מעלות צריך לומר לעצמו

80
00:06:46,170 --> 00:06:48,980
"אני מודה לבורא עולם
שנתן לי את המעלות האלה.

81
00:06:49,260 --> 00:06:51,440
"אני לא יכול להתגאות מעל האחרים".

82
00:06:51,780 --> 00:06:58,080
לכן כשהאדם מתגאה,
מבלי להרגיש הוא בעצם רומז

83
00:06:58,080 --> 00:07:00,380
שאלוקים לא נמצא בתמונה, אלא אני.

84
00:07:01,040 --> 00:07:04,720
כמה שיש לאדם יותר אמונה בבורא עולם,
כך הוא יותר עניו.

85
00:07:05,120 --> 00:07:10,120
כמה שהוא יותר חי בדמיונות ש"אני ואני"
ואת הקב"ה הוא שם בצד,

86
00:07:10,310 --> 00:07:15,000
מזה הוא מגיע לגאווה,
כי הקב"ה לא מרכזי אצלו בחיים.

87
00:07:15,220 --> 00:07:17,310
לכן "תועבת ה' כל גבה לב".

88
00:07:17,440 --> 00:07:18,721
הוא אומר לו: אתה תופס את מקומי.

89
00:07:18,746 --> 00:07:21,870
זה כמו אדם שבא, יושב על כיסא המלך,
שם כתר על הראש.

90
00:07:22,030 --> 00:07:25,440
אתה בסך הכול פקיד, אתה לא יכול
לתפוס את מקומו של המלך.

91
00:07:27,410 --> 00:07:31,820
ההסבר הזה גם עונה תשובה לשאלה
שלא פעם אנשים שואלים,

92
00:07:31,820 --> 00:07:38,660
גאווה זה דבר שלילי, נכון?
אז מה זה שכתוב "ה' מלך גאות לבש"?

93
00:07:39,180 --> 00:07:43,160
אם גאווה זה דבר שלילי, אז איך אפשר
להגיד שהקב"ה גאות לבש?

94
00:07:44,980 --> 00:07:47,310
אבל לפי מה שהסברנו עכשיו, התשובה פשוטה.

95
00:07:47,770 --> 00:07:53,160
פירוש המילה גאות זה התרוממות,
התנשאות מעל כולם.

96
00:07:53,950 --> 00:07:57,910
אצלנו התנשאות היא שקר, וזה החיסרון.

97
00:07:58,340 --> 00:08:01,210
כי כל מעלה שיש לנו קיבלנו מבורא עולם.

98
00:08:01,790 --> 00:08:04,780
אבל כשהקב"ה מעל כולם זה אמיתי.

99
00:08:05,250 --> 00:08:09,470
אז כשהקב"ה מלך,
והוא בעצם מתרומם מעל כולם,

100
00:08:10,050 --> 00:08:12,470
זה אמיתי לחלוטין, הוא באמת מעל כולם.

101
00:08:12,900 --> 00:08:17,150
לכן אצל בורא עולם זה
שההתרוממות שלו מעל כולם זה לא חיסרון.

102
00:08:17,760 --> 00:08:22,670
זה לא תחושות של דמיון, כמו אצלנו
שיש גאווה כזו שמקטינים את כולם,

103
00:08:22,920 --> 00:08:25,220
אלא מציאות אלוקית שהוא מעל כולם.

104
00:08:25,670 --> 00:08:32,390
אצלנו ההתנשאות נובעת משקר,
היא נובעת מתוך הגאווה השלילית,

105
00:08:32,390 --> 00:08:36,130
וזה בעצם החיסרון שיש במידת הגאווה.

106
00:08:36,680 --> 00:08:41,870
אבל כשאדם יודע שכשהוא קצת מתנשא,
מיד מוציא את הפתק מהכיס

107
00:08:41,870 --> 00:08:46,100
או שיוציא מהמוח שלו מהזיכרון:
"ואנוכי עפר ואפר".

108
00:08:46,440 --> 00:08:52,160
אבל יש מצבים שבדיוק הפוך.
ביישו אותו, בעבודה השפילו אותו,

109
00:08:53,360 --> 00:08:55,000
הטיחו בו מילים קשות.

110
00:08:55,990 --> 00:08:57,820
או שלפעמים הוא מדבר עם עצמו.

111
00:08:57,820 --> 00:09:01,500
לפעמים אדם עושה טעות כלשהי
ואז הוא אומר לעצמו "כמה אני טיפש,

112
00:09:01,880 --> 00:09:06,220
"כמה אני לא חכם. איזו טעות עשיתי.
איך נפלתי בדבר הזה",

113
00:09:07,571 --> 00:09:09,650
מקטין את עצמו בעיני עצמו.

114
00:09:10,080 --> 00:09:14,270
מה יעשה אדם במצב שהאחרים
הקטינו אותו והוא עלול להאמין להם

115
00:09:14,580 --> 00:09:18,510
או שהוא מקטין את עצמו בעיני עצמו?
שיוציא את הפתק השני.

116
00:09:19,950 --> 00:09:23,510
חז"ל אומרים: "חייב אדם לומר
בשבילי נברא העולם".

117
00:09:24,000 --> 00:09:28,640
מה זה, חינוך לגאווה, "בשבילי נברא העולם",
אין עוד אנשים בעולם? לא זו הכוונה.

118
00:09:29,040 --> 00:09:35,160
אלא בזמן שהוא מרגיש את עצמו קטן שיזכור:
היה שווה לקב"ה לברוא את כל העולם,

119
00:09:35,160 --> 00:09:37,820
את כל הבריאה, כל הכוכבים רק בשבילך.

120
00:09:38,230 --> 00:09:41,020
הוא ישאל: "מה, אתה עובד עליי?
בשבילי באמת שווה...

121
00:09:41,020 --> 00:09:44,000
"מי אני בכלל? שווה לקב"ה
לברוא את הכול בשבילי?"

122
00:09:44,000 --> 00:09:50,600
התשובה פשוטה. כשהקב"ה ברא את העולם,
הוא ברא אריה אחד, דוב אחד,

123
00:09:51,070 --> 00:09:56,890
דשא אחד, איזה גבעול אחד, עץ אחד?
הוא ברא המון, המון אריות, הרבה דובים,

124
00:09:56,890 --> 00:10:00,670
הרבה נמרים, רצה שהעולם יהיה מאוכלס
אז הוא ברא הרבה דשאים,

125
00:10:00,670 --> 00:10:05,530
הרבה עצים, הרבה פרחים.
מכל דבר הוא ברא הרבה, כך העולם יתמלא.

126
00:10:06,570 --> 00:10:11,460
אבל מה מכל הבריאה הוא ברא רק אחד
בלי שום העתק?

127
00:10:12,580 --> 00:10:16,470
רק את אדם הראשון.
את המין האנושי הוא ברא רק אדם אחד.

128
00:10:17,230 --> 00:10:21,570
ולמה? תברא הרבה בני אדם
והעולם יהיה מאוכלס הרבה יותר מהר.

129
00:10:22,572 --> 00:10:28,420
אומרים חז"ל שיש לכך כמה סיבות,
ואחת הסיבות כדי שכל אדם ידע

130
00:10:28,940 --> 00:10:32,230
שהיה שווה לבורא עולם לברוא
את העולם רק בשבילי.

131
00:10:32,560 --> 00:10:36,750
הרי את כל העולם הוא ברא רק בשביל
אדם אחד, אז זה היה אותו אדם.

132
00:10:36,750 --> 00:10:38,600
ואם אני הייתי, אז היה בורא בשבילי.

133
00:10:39,046 --> 00:10:42,830
היה שווה לקב"ה לברוא
את כל הבריאה בשביל אדם אחד,

134
00:10:43,050 --> 00:10:47,310
ומהאדם הזה תראה איזה עולם מלא,
כמה אנושות.

135
00:10:47,860 --> 00:10:53,350
היה אחד מגדולי ישראל בארצות הברית,
כשהיה זקן מופלג, הגיע...

136
00:10:53,350 --> 00:10:56,350
הוא היה ראש ישיבה.
ירדו שלגים כבדים בניו יורק.

137
00:10:56,350 --> 00:10:59,890
בשלג הוא יצא מביתו
ובוסס את דרכו לאט לאט,

138
00:10:59,890 --> 00:11:03,810
מאוד מסוכן, אדם זקן בשלג,
אבל הוא עם המקל.

139
00:11:04,560 --> 00:11:07,340
הגיע לישיבה, נכנס לחדר של השיעורים,

140
00:11:08,660 --> 00:11:10,630
והנה היה שם רק בחור אחד.

141
00:11:12,310 --> 00:11:19,150
כל יום יש 100-120 בחורים בשיעור שלו.
הגיע רק בחור אחד, בחור שגר קרוב לישיבה.

142
00:11:19,160 --> 00:11:21,940
על אף השלגים הוא הגיע.
כל השאר, אף אחד לא הגיע, שלגים כבדים.

143
00:11:22,810 --> 00:11:26,560
והרב התיישב ומסר שיעור כרגיל
והוא מדבר עם אותו בחור ודן איתו,

144
00:11:26,560 --> 00:11:29,100
כאילו יש קהל שלם לפניו.

145
00:11:30,080 --> 00:11:36,300
לאחר השיעור ניגש אליו אותו בחור ואמר לו:
"כבוד הרב, אני ממש מרגיש שלא בנוח.

146
00:11:36,300 --> 00:11:39,890
"הרב טרח בשלגים להגיע רק בשבילי
למסור שיעור,

147
00:11:40,810 --> 00:11:44,190
"בגיל של הרב.
אני ממש מתנצל".

148
00:11:45,250 --> 00:11:50,160
אמר לו הרב: "אתה חושב שכשישבתי
על הכיסא שלי אני ראיתי אדם אחד לפניי?

149
00:11:50,535 --> 00:11:57,180
"אני ראיתי לא רק חדר מלא, ראיתי עולם מלא
לפניי, ראיתי פה אנושות שלמה,

150
00:11:57,900 --> 00:12:01,700
"כי התורה לימדה אותנו
שאדם אחד זה אנושות שלמה.

151
00:12:02,230 --> 00:12:06,240
"אז אם אתה כאן ושומע את השיעור,
היה שווה לי כל הדרך לבוא רק בשבילך,

152
00:12:06,267 --> 00:12:10,320
"כי זה לא רק אתה, כל הדורות הבאים.
אתה עולם שלם".

153
00:12:11,350 --> 00:12:17,430
ההתייחסות הזו שמלמדת אותנו התורה
היא נכונה גם ביחס לעצמנו וגם ביחס לזולת.

154
00:12:17,800 --> 00:12:21,120
לפעמים צריך להפעיל
את ההסתכלות הזאת גם על אחרים.

155
00:12:21,430 --> 00:12:29,400
כשאדם רואה ברחוב אדם שהמזל שלו
לא מוצלח והוא יושב על הרצפה ומקבץ נדבות

156
00:12:29,400 --> 00:12:34,840
ולבוש קרעים, יכול להיות
שהדעה שלו לא בדיוק מיושבת עליו,

157
00:12:35,360 --> 00:12:37,750
עלול להרגיש בליבו איזשהו זלזול.

158
00:12:39,360 --> 00:12:42,440
אומרת המשנה: "חביב אדם שנברא בצלם".

159
00:12:42,720 --> 00:12:46,190
כל אדם נברא בצלם אלוקים,
כל אדם הוא עולם מלא.

160
00:12:46,370 --> 00:12:52,420
וזה הסוד של גדולי ישראל שתמיד היו מכבדים
כל אדם באשר הוא אדם, אפילו גויים.

161
00:12:53,870 --> 00:12:58,120
הגמרא אומרת שאביי, היה אחד
מגדולי האמוראים ובזמנו הוא היה גדול הדור,

162
00:12:58,580 --> 00:13:06,050
וכשהיה רואה זקני גויים, אנשים זקנים
לא יהודים, שהולכים ברחוב וזקוקים לעזרה,

163
00:13:06,120 --> 00:13:09,890
הוא היה בא ותומך בהם, מחזיק להם את היד,
עוזר להם לעבור את הכביש.

164
00:13:10,410 --> 00:13:13,722
ותלמידיו נדהמו: גדול הדור,
ראש הרבנים של כל הדור,

165
00:13:13,746 --> 00:13:15,746
הוא צריך לעזור לזקן גוי שהולך...?

166
00:13:15,750 --> 00:13:19,460
תגיד לאחד התלמידים "תעזור לו".
הוא היה הולך בעצמו ועוזר.

167
00:13:20,130 --> 00:13:24,080
אומרת הגמרא: אמר להם
"כמה הרפתקי עדו עלייהו".

168
00:13:25,020 --> 00:13:27,530
הוא בכוונה היה עושה את זה,
ללמד אותם מוסר השכל.

169
00:13:27,840 --> 00:13:31,890
אמר להם: אתה רואה את האדם הזקן הזה?
אנשים חושבים שאדם זקן זה אדם

170
00:13:31,890 --> 00:13:39,140
שכאילו עבר זמנו. ביהדות הפוך, האדם הזקן
הוא הנכבד יותר, לפחות מצד החוכמה

171
00:13:39,140 --> 00:13:44,160
והניסיון חיים שיש לו. כמה הרפתקאות
עברו עליהם, כמה חוכמת חיים יש להם.

172
00:13:44,530 --> 00:13:49,300
תשב עם אדם מבוגר, תתייעץ איתו, תדבר.
לפעמים אנשים מבוגרים יש להם מה להעיר

173
00:13:49,300 --> 00:13:50,730
לצעירים, אבל הם שותקים.

174
00:13:51,600 --> 00:13:54,510
הוא אומר: "אני יודע שהוא הולך
לעשות טעות, אבל אני אדבר איתו,

175
00:13:54,510 --> 00:13:59,990
"הוא לא מתייחס אליי, הוא מזלזל בי,
אז טוב, שיקבל את הכוויה בעצמו

176
00:14:00,150 --> 00:14:02,690
"ואז יבין איך צריך להתנהל".

177
00:14:03,040 --> 00:14:05,590
אבל אדם חכם לומד מניסיונם של אחרים.

178
00:14:05,590 --> 00:14:09,660
התורה לימדה אותנו
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן".

179
00:14:09,660 --> 00:14:14,330
דווקא המבוגר, תכבד אותו, את החוכמה שלו,
תכבד את הגיל שלו.

180
00:14:15,100 --> 00:14:22,320
נמצא שמידת הענווה, אדם שיש בו ענווה
הוא נמצא במצב של איזון נכון,

181
00:14:22,450 --> 00:14:27,930
מצד אחד לא מתנשא מעל אחרים,
מצד שני הוא לא מרגיש את עצמו שפל ואומלל,

182
00:14:28,000 --> 00:14:34,140
שכולם יכולים לדרוך עליו ולרמוס אותו,
אלא יש בו ענווה, הוא מכיר בערך עצמו,

183
00:14:34,150 --> 00:14:36,030
ולא מתנשא מעל האחרים.

184
00:14:36,220 --> 00:14:41,700
הוא יודע שמצד אחד "ואנוכי עפר ואפר",
ומצעד שני "בשבילי נברא העולם".

185
00:14:42,014 --> 00:14:48,240
אדם כזה, יש לו שמחת חיים,
והחידוש הגדול שגם בעסקים הוא יצליח יותר.

186
00:14:48,630 --> 00:14:52,280
לכאורה עסקים זה קשור לכישרונות,
לא קשור לעבודת המידות.

187
00:14:52,650 --> 00:14:56,000
אבל זה לא נכון,
עסקים מאוד קשורים לעבודת המידות.

188
00:14:56,380 --> 00:15:03,460
אדם שהוא גאוותן, הוא יכול בגלל האגו שלו
לעשות טעויות כלכליות כאלה

189
00:15:03,460 --> 00:15:05,340
שימוטטו אותו מכל הנכסים.

190
00:15:06,460 --> 00:15:09,700
הוא יודע: "כאן אני יכול להרוויח המון.
לא, אבל נפגעתי ממנו,

191
00:15:09,700 --> 00:15:13,030
"לא רוצה לעשות איתו את העסקה.
למה פעם הוא אמר לי משפט כזה?"

192
00:15:13,030 --> 00:15:15,120
אבל אתה יכול להרוויח.

193
00:15:15,210 --> 00:15:18,860
נוקט במהלכים משובשים לחלוטין
שגורמים לו להפסדים.

194
00:15:19,080 --> 00:15:23,450
מאיפה זה בא? כי הוא עם האגו שלו
מרגיש את עצמו שם למעלה.

195
00:15:23,860 --> 00:15:26,730
אבל אדם שיש בו ענווה,
הוא תמיד בוחן עניינית.

196
00:15:27,040 --> 00:15:29,340
גם השלום בית שלו ברמה אחרת.

197
00:15:29,380 --> 00:15:34,490
אדם שהוא בעל ענווה אז הוא מבליג,
"אז אשתי אמרה", "אז בעלי אמר",

198
00:15:34,490 --> 00:15:37,480
"נכון שזה לא היה בסדר,
אבל עכשיו אם אני אגיב,

199
00:15:37,850 --> 00:15:41,980
"אמר כבר החכם באדם
'מוות וחיים ביד לשון'".

200
00:15:42,410 --> 00:15:46,720
אומר שלמה המלך: רוב האנשים
סבורים שהמוות ביד של כלי נשק,

201
00:15:47,210 --> 00:15:51,010
והחיים ביד של המזון
ושאר התנאים הגשמיים.

202
00:15:51,380 --> 00:15:56,290
אומר שלמה: תדע, יש כלי שהוא חזק יותר
מנשק וחזק יותר מכל דבר אחר,

203
00:15:56,490 --> 00:15:58,640
זה הלשון של האדם, הפה של האדם.

204
00:15:58,980 --> 00:16:04,370
אדם שמשתמש בפה בצורה נכונה,
יודע לתת את המילה הטובה, את המחמאה,

205
00:16:04,440 --> 00:16:07,500
מצד שני לשמור על איפוק.
יש לך מה להגיד, נכון.

206
00:16:07,500 --> 00:16:10,310
אתה חייב להגיד כל מה שיש לך?
נכון, אתה צודק.

207
00:16:10,670 --> 00:16:15,890
אבל אתה תדבר, היא תגיב, הוא יענה,
הכדור שלג הזה יתגלגל,

208
00:16:15,890 --> 00:16:17,350
בסוף מגיעים לבית הדין.

209
00:16:18,230 --> 00:16:22,810
חז"ל אמרו על הפסוק "תולה ארץ על בלימה",

210
00:16:23,090 --> 00:16:27,520
כל פסוק בתנ"ך יש לו פשט, רמז,
דרש וסוד, ארבעה רבדים של עומק,

211
00:16:27,530 --> 00:16:32,620
שכל רובד הוא קומה אחרת לחלוטין,
וכל קומה יש לה שבעים פנים ועוד רבדים.

212
00:16:33,260 --> 00:16:35,740
פשט הפסוק, מה זה "תולה ארץ על בלימה"?

213
00:16:36,810 --> 00:16:39,620
שהקב"ה תולה את כדור הארץ על כלום.

214
00:16:40,690 --> 00:16:46,980
פסוק בתנ"ך, שבעבר אומות העולם
לא היו מוכנים לקבל אותו בשום פנים ואופן.

215
00:16:48,620 --> 00:16:54,280
מי שמכיר את האמונות של כל אומות העולם,
הם האמינו שאיך העולם עשוי?

216
00:16:54,590 --> 00:16:58,790
היו בטוחים שהעולם הוא משטח
שעומד על בעלי חיים,

217
00:16:58,790 --> 00:17:02,540
אפשר לראות ציורים באנציקלופדיות,
ציורים, תרשימים של פעם,

218
00:17:03,060 --> 00:17:05,540
היו שהיו סבורים שהוא עומד על פילים.

219
00:17:06,690 --> 00:17:11,510
והפילים על מה עומדים? על שריון
של צב ענק שהוא שט באוקיינוס אינסופי.

220
00:17:12,260 --> 00:17:16,900
אחרים טענו שלא, העולם לא עומד על פילים,
הוא עומד על כמה לווייתנים

221
00:17:17,150 --> 00:17:20,770
שהם שטים ומשיטים את כל העולם.
אבל העולם הוא משטח.

222
00:17:22,110 --> 00:17:28,460
היו בטוחים שהשמיים הם כמו תקרה,
והכוכבים כמו מנורות שתקועות בתקרה.

223
00:17:28,880 --> 00:17:35,980
לא העלו בדעתם שהעולם עצמו הוא בסך הכול
כוכב, כדור מתוך אין-ספור כוכבים.

224
00:17:36,600 --> 00:17:41,310
ומי אמר להם שהעולם עומד על בעלי חיים?
היו דעות שונות על איזה בעלי חיים,

225
00:17:41,310 --> 00:17:43,100
אבל כולם הסכימו על בעלי חיים.

226
00:17:43,720 --> 00:17:47,020
אולי על סלעים?
למה הם החליטו שעל בעלי חיים?

227
00:17:47,020 --> 00:17:48,450
הייתה להם הוכחה מדעית.

228
00:17:49,030 --> 00:17:51,660
מדי פעם מתרחשת בעולם רעידת אדמה.

229
00:17:53,210 --> 00:17:54,910
מה גורם לאדמה לרעוד?

230
00:17:55,690 --> 00:18:03,290
הבעלי חיים שלמטה, לפילים גירד הגב,
הזיזו את הכתף, אתה מרגיש פה רעידת האדמה.

231
00:18:03,290 --> 00:18:08,170
הנה הוכחה מדעית שיש למטה בעלי חיים
ולא סלעים. כך הם הבינו.

232
00:18:08,630 --> 00:18:12,590
ואצלנו בתנ"ך כבר אז כתוב:
תדע שהעולם לא עומד על כלום,

233
00:18:12,590 --> 00:18:18,440
"תולה ארץ על בלי-מה" - על כלום.
העולם נמצא בחלל.

234
00:18:19,170 --> 00:18:22,280
אומות העולם לא היו מוכנים לקבל
את הפסוק הזה בתנ"ך,

235
00:18:22,650 --> 00:18:27,680
כי זה נגד ההיגיון. תעמיד משהו באוויר,
יכול לעמוד? הוא ייפול, אז איך העולם עומד?

236
00:18:28,380 --> 00:18:32,240
לא הבינו את כל המערכות של הכבידה
בין כוכבים, מה שהיום יודעים.

237
00:18:32,990 --> 00:18:35,210
אז זה פשט הפסוק "תולה ארץ על בלימה".

238
00:18:35,210 --> 00:18:38,380
ובספר "המהפך" הבאנו את דברי הזוהר,
שהעולם כדורי,

239
00:18:38,420 --> 00:18:42,970
יש אנשים למעלה ויש למטה ולא נופלים,
כשאצלנו אור, שם חושך,

240
00:18:43,040 --> 00:18:48,660
כל מה שלקח לחוקרים כל כך הרבה זמן
לחקור ולגלות, כוח המשיכה,

241
00:18:48,660 --> 00:18:53,180
הכול מופיע שם בזוהר, בפרשת ויקרא
אומר הזוהר את כל הנתונים האלה.

242
00:18:54,700 --> 00:18:59,310
בחלק הראשון של "המהפך"
אפשר לראות את הקטע הזה של הזוהר.

243
00:19:00,230 --> 00:19:05,440
אז זה פשט הפסוק.
אבל בדרש, בקומה היותר פנימית,

244
00:19:05,790 --> 00:19:08,330
אומרים חז"ל: "תולה ארץ על בלימה -

245
00:19:08,910 --> 00:19:13,460
"אין העולם מתקיים אלא בזכות
מי שבולם פיו בשעת מריבה".

246
00:19:15,670 --> 00:19:18,780
כשיש בעולם עוונות,
זה מעורר קטרוג למעלה,

247
00:19:19,390 --> 00:19:22,470
והקטרוגים האלה, חס ושלום,
מביאים צרות ואסונות.

248
00:19:22,720 --> 00:19:28,590
כשרואים צרות בעולם, זה לא שהקב"ה
רוצה לענות או לייסר או להציק למישהו.

249
00:19:29,130 --> 00:19:34,500
כתוב בפסוק "תייסרך רעתך".
כלומר, יש מנגנון שכשאדם עושה רע,

250
00:19:34,500 --> 00:19:35,840
אז הרע מתנקם בו.

251
00:19:36,050 --> 00:19:39,070
זה לא שהקב"ה אומר לו
"לא עשית אז אני עכשיו אעניש אותך",

252
00:19:39,320 --> 00:19:43,900
אלא הוא ברא מנגנון כזה בעולם:
תעשה טוב - שפע של טוב יבוא אליך.

253
00:19:44,010 --> 00:19:46,730
אתה עושה רע, אז הרע
הוא זה שיעניש אותך, לא אני.

254
00:19:47,220 --> 00:19:48,840
זה הפסוק "תייסרך רעתך".

255
00:19:48,840 --> 00:19:53,640
זה כמו מכשיר עם שני כפתורים,
אומרים לך: "תבחר. יש לך בחירה.

256
00:19:53,640 --> 00:19:57,770
"תלחץ כאן - יצא לך
כוס קפה עם חלב משובח, איכותי.

257
00:19:57,840 --> 00:20:02,300
תלחץ כאן - תצא יד עם אגרוף,
ותקבל לפנים. תבחר מה אתה רוצה.

258
00:20:02,910 --> 00:20:06,710
וזה מה שהוא אומר בתורה:
"ראה החיים והמוות נתתי לפניך,

259
00:20:06,870 --> 00:20:10,100
"את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים".

260
00:20:10,390 --> 00:20:13,060
אומר: אני נתתי לך את הבחירה,
אתה יכול ללחוץ על הכפתור הזה,

261
00:20:13,060 --> 00:20:18,090
לא אני מעניש אותך.
התוצאה של המעשים זה בעצם מה שקורה.

262
00:20:18,430 --> 00:20:22,390
אז כשיש גזירות קשות לעולם
שחס ושלום אגרופים צריכים לבוא

263
00:20:22,390 --> 00:20:27,830
בגלל שטויות שאנחנו עושים,
מה גורם לבטל את כל הגזירות האלה?

264
00:20:28,020 --> 00:20:30,380
כשהאדם בולם פיו בשעת מריבה.

265
00:20:31,270 --> 00:20:37,500
כלומר, שני חברים בעבודה, ברחוב,
באוטובוס, בבנק, קרה איזה ויכוח ביניהם,

266
00:20:38,410 --> 00:20:43,500
מתחיל להתפתח ריב.
אתה מרגיש צורך להתפרץ ויש לך מה לומר,

267
00:20:44,090 --> 00:20:47,950
ובכל זאת אתה שותק באותה שעה,
את שותקת באותה שעה.

268
00:20:48,230 --> 00:20:56,140
קל וחומר בין בני זוג,
כשאדם בולם פיו בשעת מריבה

269
00:20:56,690 --> 00:21:00,310
של זוגיות בעל ואישה,
שכרו גדול הרבה יותר

270
00:21:00,810 --> 00:21:04,010
מאשר כשהוא בולם את פיו
בשעת מריבה עם חברים.

271
00:21:05,510 --> 00:21:11,320
השלום בית אצל הקב"ה זה כל כך יקר
כי גבר ואישה נשואים הם נשמה אחת,

272
00:21:11,810 --> 00:21:15,920
אז כשהנשמה מתקוטטת בתוך עצמה,
יש צער לשכינה הרבה יותר,

273
00:21:15,920 --> 00:21:18,850
מאשר שני חצאים של נשמות שרבים.

274
00:21:19,290 --> 00:21:24,620
כשזוג נשוי זו נשמה אחת.
הפכו להיות "והיו לבשר אחד", כתוב בפסוק.

275
00:21:26,310 --> 00:21:30,360
יש כאלה לא מבינים: "למה צריך להתחתן?
נגור ביחד וזהו".

276
00:21:30,360 --> 00:21:34,160
שאלה שהיא מצויה
אצל אנשים שהתגרשו ורוצים לחזור.

277
00:21:36,220 --> 00:21:39,850
היה מתח ביניהם, הגיעו לבית הדין,
התגרשו. עכשיו רוצים לחזור,

278
00:21:39,850 --> 00:21:44,970
אבל יש להם שיקולים שונים,
אם זה שיקולים כספיים של חד-הורית

279
00:21:44,970 --> 00:21:49,220
או שיקולים אחרים שאולי
ניפרד עוד פעם, ואז חיים שוב ביחד.

280
00:21:49,560 --> 00:21:52,560
זאת טעות גדולה.
כל זמן שהאדם לא נשוי,

281
00:21:52,560 --> 00:21:55,160
יש כאן שני חצאים של נשמות נפרדות.

282
00:21:55,730 --> 00:22:01,160
המגע שביניהם הוא קצר, נזק לו ונזק לה.
לא טוב לו ולא טוב לה.

283
00:22:01,160 --> 00:22:02,800
פגיעה בנשמה של שניהם.

284
00:22:03,670 --> 00:22:08,460
אבל כשהם נשואים, "הרי את מקודשת לי",
שבע ברכות, הנשמות התחברו,

285
00:22:08,590 --> 00:22:10,200
הפכו להיות נשמה אחת.

286
00:22:10,630 --> 00:22:16,720
אחר כך גם יש את הקשר הגופני ביניהם,
שזה בעצם ביטוי אחרי שהנשמות התאחדו,

287
00:22:16,720 --> 00:22:18,900
אז גם גרים יחד עם כל המשתמע.

288
00:22:20,810 --> 00:22:29,810
לכן אומר הקב"ה: עדיף לי שיימחה שמי במים,
ובלבד שיהיה שלום בין איש לבין אשתו.

289
00:22:31,137 --> 00:22:34,320
למחוק את שם השם זו אחת העבירות
החמורות שיש בתורה.

290
00:22:34,330 --> 00:22:36,510
"לא תעשון כן לה' אלוקיכם".

291
00:22:37,200 --> 00:22:43,350
כתוב על העבודה זרה: "פסלי אלוהיהם
תשברון, מצבותיהם, אשריהם תשרפון באש".

292
00:22:43,350 --> 00:22:45,170
כל העבודה זרה, צריך לנפץ אותה.

293
00:22:45,960 --> 00:22:49,340
אבל "לא תעשון כן לה' אלוקיכם",
אסור למחוק את שם השם.

294
00:22:50,550 --> 00:22:54,450
ואומרת התורה: בעל שחשד באשתו
שהיא לא הייתה נאמנת לו,

295
00:22:54,450 --> 00:22:55,560
אין להם שלום בית יותר.

296
00:22:55,560 --> 00:22:58,500
היא כן הייתה נאמנת, הוא רק חושד.
מה עושים?

297
00:22:58,500 --> 00:23:03,060
אומרת התורה כשבית המקדש היה קיים,
היו הולכים שניהם לחצר של המשכן,

298
00:23:03,060 --> 00:23:06,710
הכהן היה נותן לה לשתות,
מה לשתות? מים, מי מעיין,

299
00:23:07,020 --> 00:23:12,680
שהיו מוחים בתוך המים
כמו מזוזה שפרשת סוטה כתובה עליה,

300
00:23:13,580 --> 00:23:15,010
ושם יש את שם השם.

301
00:23:15,500 --> 00:23:18,470
הדיו הוא דיו צמחי, זה לא מזיק.
זה כמו שאדם שותה תה.

302
00:23:18,470 --> 00:23:24,520
אומרת התורה שאם באמת היא לא הייתה
נאמנת לבעלה, אז הייתה מתה במקום

303
00:23:24,520 --> 00:23:29,080
במיתה משונה, שהתורה מתארת משהו מוזר,
היו כולם רואים שזה מעל הטבע.

304
00:23:29,540 --> 00:23:34,150
אבל אם היא הייתה נקייה וטובה
ורק בעלה חשד בה לחינם,

305
00:23:34,410 --> 00:23:38,510
זה לא לגמרי לחינם, כי לא נותנים לה לשתות
אם לא שהיא התייחדה עם מישהו,

306
00:23:38,700 --> 00:23:42,720
ובעלה הזהיר אותה "אל תתייחדי עם פלוני",
והיא בכל זאת התייחדה איתו,

307
00:23:42,720 --> 00:23:44,210
רק לא יודעים מה קרה שם בחדר.

308
00:23:44,280 --> 00:23:47,800
לא על כל מצב בעל יכול להגיד
"אני חושד באשתי", מביא אותה לבית המקדש.

309
00:23:47,800 --> 00:23:51,570
רק אם הוא אמר לה "אל תתייחדי עם פלוני",
וכן התייחדה ויש עדים,

310
00:23:51,730 --> 00:23:54,070
אז היו נותנים לה שתשתה.
אבל יכול להיות שהיא לא עשתה כלום.

311
00:23:54,070 --> 00:23:59,630
מצב כזה, לא רק שלא היה קורה לה
שום דבר, אלא אומרת התורה:

312
00:23:59,630 --> 00:24:04,105
"ונקתה ונזרעה זרע".
אפילו אם היא הייתה אישה עקרה,

313
00:24:04,570 --> 00:24:07,080
שנה הבאה הייתה יולדת בן.

314
00:24:08,520 --> 00:24:13,780
ואם היו לה כבר ילדים, הייתה יולדת בן,
שכולם רואים שזה בן מעל הטבע.

315
00:24:14,360 --> 00:24:18,680
החוכמה, היופי, הגבורה, הפיקחות,
היו רואים: זה לא ילד רגיל,

316
00:24:18,680 --> 00:24:22,110
ילד מעל ההיגיון, נולד דרך נס.

317
00:24:23,210 --> 00:24:27,980
הגמרא אומרת שחנה, אשתו של אלקנה,
רצתה להשתמש בזה.

318
00:24:27,980 --> 00:24:29,200
היא ידעה שזה עובד.

319
00:24:30,100 --> 00:24:35,920
שם כתוב שלחנה לא היו ילדים.
וכשהיא הלכה למשכן להתפלל,

320
00:24:37,270 --> 00:24:40,440
ראה אותה עלי, חשב שהיא שיכורה
לפי צורת התפילה שלה.

321
00:24:41,340 --> 00:24:45,470
והיא אמרה לו: אני לא השתכרתי,
"אלא אישה קשת רוח אנוכי", אני רוצה ילדים.

322
00:24:45,630 --> 00:24:49,640
בתפילה שלה מה היא אמרה?
"אם ראה תראה בעוני אמתך

323
00:24:51,110 --> 00:24:54,670
"ונתת לאמתך זרע אנשים",
כך היא מבקשת מהקב"ה.

324
00:24:55,040 --> 00:24:57,220
אומרת הגמרא: מה זה "אם ראה תראה"?

325
00:24:57,610 --> 00:25:03,000
חנה אמרה לו כך: ריבונו של עולם,
אם תיתן לי בן מעצמך, מוטב.

326
00:25:03,430 --> 00:25:06,480
ואם לא, תראה שעל כורחך אתה תיתן לי.

327
00:25:07,150 --> 00:25:09,780
היא אומרת לאלוקים: אני יכולה
להכריח אותך לתת לי בן.

328
00:25:10,340 --> 00:25:15,660
איך? אני אלך ואסתר בפני אלקנה בעלי.
אני אתייחד עם מישהו,

329
00:25:15,660 --> 00:25:20,490
לא נעשה כלום, אבל הוא יחשוד בי,
יביא אותי לשתות, אתה תהיה חייב לתת לי בן.

330
00:25:21,360 --> 00:25:24,680
אז עדיף שתיתן לי בטובות,
ואני לא אכריח אותך לתת לי בן.

331
00:25:24,790 --> 00:25:28,230
כך אמרה חנה, היא ידעה שזה עובד.
זה או או.

332
00:25:30,360 --> 00:25:36,410
אבל אומרים חז"ל, למה הקב"ה לקח
את השיטה של למחוק את שם השם במים?

333
00:25:37,930 --> 00:25:41,970
מה היא צריכה לשתות? לוקחים קלף,
רושמים עליו את כל פרשת סוטה

334
00:25:42,010 --> 00:25:44,580
עם שם השם, מוחקים במים, ואז היא שותה.

335
00:25:46,310 --> 00:25:48,410
למחוק את שם השם? חסר דברים אחרים?

336
00:25:48,410 --> 00:25:49,810
"הייפלא מה' דבר"?

337
00:25:50,000 --> 00:25:55,970
היה יכול לומר: תיקח הדס, תבשל אותו במים,
תן לה שתשתה ויהיה בדיוק אותו דבר.

338
00:25:57,410 --> 00:25:58,840
למה למחוק את שם השם?

339
00:25:59,428 --> 00:26:02,092
הקב"ה רצה להעביר מסר לעם ישראל.

340
00:26:03,600 --> 00:26:05,600
כמה השלום בית חשוב אצלו.

341
00:26:07,520 --> 00:26:13,120
בעל שאמר לאשתו, נניח
בשתיים בצהריים הוא מתקשר לבית,

342
00:26:13,120 --> 00:26:17,740
ואומר לה: "תשמעי, היום בעבודה
יש לחץ אדיר, הבוס שלח אותי בערב

343
00:26:17,740 --> 00:26:21,600
"לעוד כמה פגישות,
לא אכלתי מהבוקר, אני ממש רעב,

344
00:26:22,730 --> 00:26:24,730
"אני מגיע בחמש לעשר דקות.

345
00:26:26,030 --> 00:26:27,940
"תעשי הכול שהאוכל יהיה מוכן".

346
00:26:28,490 --> 00:26:31,670
הוא מכיר את אשתו,
אז הוא מתקשר במיוחד בשביל זה

347
00:26:31,670 --> 00:26:33,520
שהאוכל יהיה מוכן בשעה חמש.

348
00:26:34,840 --> 00:26:38,790
בשעה חמש הוא נכנס, כולו לחוץ,
עשר דקות כבר מתכנן איך הוא אוכל,

349
00:26:38,890 --> 00:26:40,650
רואה אותה מקלפת תפוחי אדמה.

350
00:26:42,980 --> 00:26:45,310
רק עכשיו נזכרה שהיא צריכה להתחיל לבשל.

351
00:26:46,240 --> 00:26:48,360
באופן טבעי, מה הוא מרגיש באותה שעה?

352
00:26:49,400 --> 00:26:52,450
הוא מרגיש צורך להתפרץ,
והוא בטוח שהוא צודק.

353
00:26:53,150 --> 00:26:57,830
"הרי התקשרתי במיוחד, ביקשתי.
למה היא מזלזלת בי כל כך?

354
00:26:58,050 --> 00:27:02,360
"למה אני צריך להישאר כזה רעב?
למה אני צריך לאכול בחוץ? ואין לי כבר זמן".

355
00:27:03,095 --> 00:27:04,420
הוא מרגיש שהוא צודק.

356
00:27:05,960 --> 00:27:10,570
אבל כשהמילים כבר עולות לו לפה והוא
עומד להתפרץ, מה הוא צריך לשאול את עצמו?

357
00:27:11,340 --> 00:27:14,900
זה שאשתי לא בישלה כעת בזמן
על אף הטלפון שלי,

358
00:27:15,360 --> 00:27:19,660
זה חמור יותר מלמחוק שם השם במים?
ודאי שלא.

359
00:27:19,910 --> 00:27:23,930
הקב"ה אומר: אני מסכים שיימחק
שם השם, השם שלי יימחה במים,

360
00:27:23,930 --> 00:27:26,390
העיקר אתם אל תריבו בין בני זוג.

361
00:27:26,670 --> 00:27:30,590
אז אני עכשיו הולך לריב איתה בגלל
אוכל? אני הולך לריב איתה בגלל...?

362
00:27:30,810 --> 00:27:35,600
זו הסיבה, אומרת הגמרא,
שהקב"ה בחר דווקא שיימחה שמו במים

363
00:27:35,730 --> 00:27:38,570
ולא בהדסים או רוזמרין או דברים אחרים,

364
00:27:39,040 --> 00:27:43,230
כדי שהאדם יבין כמה השלום בית
יקר ואהוב אצל הקב"ה.

365
00:27:44,500 --> 00:27:48,270
מה קורה כעת כשהוא בלם פיו
בשעת מריבה?

366
00:27:48,980 --> 00:27:52,720
יש לו סיבה לריב, או אפילו אם היא
אמרה והוא עומד להחזיר,

367
00:27:52,820 --> 00:27:54,490
אבל הוא שתק באותה שעה,

368
00:27:55,090 --> 00:27:58,500
באותה שעה הקב"ה מבטל גזירות
מעל עם ישראל.

369
00:27:58,600 --> 00:28:00,570
ולא רק מעם ישראל, מכל העולם.

370
00:28:00,830 --> 00:28:08,570
"אין העולם מתקיים אלא בזכות מי שבולם פיו
בשעת מריבה, שנאמר תולה ארץ על בלימה",

371
00:28:09,470 --> 00:28:11,710
אדם בולם פיו - בזכותך העולם קיים.

372
00:28:12,140 --> 00:28:16,330
האדם הזה בא אחרי מאה ועשרים
לעולם הבא, זה שבלם פיו בשעת מריבה,

373
00:28:16,740 --> 00:28:19,730
אם זה עם אשתו, עם השכנים,
בעבודה, ברחוב,

374
00:28:20,340 --> 00:28:23,570
הוא רואה שהוא מקבל שכר
על דברים שהוא לא עשה,

375
00:28:24,030 --> 00:28:27,710
על הצלת חיים של בני אדם,
על ביטול גזירות.

376
00:28:27,720 --> 00:28:29,310
הוא אומר: אבל איך כל זה קרה בגללי?

377
00:28:29,310 --> 00:28:33,330
מראים לו בסרט, אתה רואה?
הנה, צילמנו אותך באותו יום.

378
00:28:34,120 --> 00:28:38,350
איחרת, האוכל לא היה מוכן, עמדת
להתפרץ, שתקת בשביל השלום,

379
00:28:38,350 --> 00:28:41,560
תראה כמה גזירות ביטלת,
כמה הצלת חיים עשית,

380
00:28:41,560 --> 00:28:42,990
מגיע לך שכר גדול.

381
00:28:44,210 --> 00:28:45,710
כשאדם מודע לדברים האלה,

382
00:28:45,710 --> 00:28:49,540
מקבל כוחות להתמודד
עם הניסיונות הגדולים האלה,

383
00:28:49,640 --> 00:28:55,520
טוב לו בעולם הזה שיש לו שלום בית,
שחברים אוהבים אותו, שכולם מעריכים אותו,

384
00:28:55,830 --> 00:28:58,610
יודעים שהוא אדם נוח,
מדברים עליו רק טוב.

385
00:28:58,870 --> 00:29:02,040
וטוב לו בעולם הבא
מצד השכר הגדול שהוא מקבל.

386
00:29:02,470 --> 00:29:05,410
אז זו בעצם נקודה ראשונה
שהזכרנו כאן כעת במשנה

387
00:29:05,410 --> 00:29:08,310
בקנייני התורה, מידת הענווה.

388
00:29:08,540 --> 00:29:14,740
וראינו שענווה זה עניין
של לדעת לא להקצין לכאן ולא לשם.

389
00:29:14,840 --> 00:29:19,390
מצד אחד, "בשבילי נברא העולם".
מצד שני, "ואנוכי עפר ואפר",

390
00:29:19,490 --> 00:29:21,130
לדעת את המקום הנכון.

391
00:29:24,150 --> 00:29:28,280
ממשיכה המשנה עוד קניין
מקנייני התורה, "בשמחה".

392
00:29:28,530 --> 00:29:30,890
אדם שרוצה לקנות תורה,
צריך להיות שמח.

393
00:29:31,760 --> 00:29:34,990
ענווה, מובן איך הענווה
מועילה לקניין תורה.

394
00:29:35,030 --> 00:29:37,270
אדם שיש בו ענווה
הוא מחפש את האמת.

395
00:29:38,260 --> 00:29:41,070
אם הוא שומע...
 יושבים חברותא, לומדים גמרא,

396
00:29:42,550 --> 00:29:47,550
והוא הסביר את הגמרא בצורה לא נכונה,
והחבר מעמיד אותו על טעותו.

397
00:29:47,990 --> 00:29:52,060
אם יש לו גאווה, הוא יעמוד על שלו
כדי להוכיח שהוא צודק.

398
00:29:52,070 --> 00:29:56,247
"כי אחרי שאמרתי איך אני אגיד שטעיתי?"
אבל אם יש בו ענווה, הוא מחפש את האמת,

399
00:29:56,272 --> 00:29:57,500
הוא לא נשאר בטעות.

400
00:29:57,900 --> 00:30:01,990
הרמב"ם כותב במכתב,
היה אחד מגדולי הדור

401
00:30:01,990 --> 00:30:04,450
ששלח לו מכתב עם הערות על ספרו,

402
00:30:04,450 --> 00:30:08,970
קושיות על פסקי הלכה שהוא כתב,
אז הרמב"ם ענה לו על כל השאלות,

403
00:30:09,210 --> 00:30:13,800
אבל בתוך דבריו אותו רב כתב לו ש"אם
פגעתי בך שהראיתי לך כמה טעית

404
00:30:13,800 --> 00:30:16,940
"בכמה דברים, אז אני מתנצל
שהראיתי לך שטעית,

405
00:30:17,100 --> 00:30:21,050
"זה לא נעים לאדם לשמוע שהוא טועה,
אז אני מתנצל שהוכחתי לך שטעית".

406
00:30:21,960 --> 00:30:26,570
אחרי שהרמב"ם ענה לו תשובות על כל
השאלות, תירץ לו את כל הקושיות,

407
00:30:26,880 --> 00:30:30,130
הוא מוסיף:
"ומה שכתבת שאתה מתנצל..."

408
00:30:30,130 --> 00:30:32,370
זה לא המילים של הרמב"ם,
אבל הרעיון של הדברים,

409
00:30:32,560 --> 00:30:37,320
"שאתה מתנצל על כך שפגעת בי
על כך שטעיתי",

410
00:30:38,724 --> 00:30:43,060
הוא אומר שהקב"ה יכול להעיד עליו,
על הרמב"ם,

411
00:30:43,280 --> 00:30:47,470
"שיותר אני שמח באדם
שמעמיד אותי על טעותי

412
00:30:47,780 --> 00:30:50,530
"מאשר באדם שהביא לי הוכחה שצדקתי".

413
00:30:51,570 --> 00:30:54,330
נניח שיש דיון הלכתי,
הרמב"ם פסק את ההלכה,

414
00:30:54,330 --> 00:30:57,380
בא מישהו, אומר לו: יש ראיה
מהגמרא, מהמשנה שאתה צודק.

415
00:30:58,260 --> 00:31:00,900
אומר הרמב"ם: יפה, נחמד
שהוא הביא לי הוכחה שצדקתי,

416
00:31:00,900 --> 00:31:02,450
אבל אם הוא לא היה מביא את ההוכחה,

417
00:31:02,730 --> 00:31:06,140
אני גם כך פסקתי
את ההלכה לפי הוכחות אחרות.

418
00:31:06,190 --> 00:31:08,550
אז הוא הביא לי עוד הוכחה חזקה.
בסדר, יפה.

419
00:31:09,040 --> 00:31:12,390
אבל אדם שהעמיד אותי על טעותי,
אני שמח בו עוד יותר.

420
00:31:12,590 --> 00:31:16,380
למה? כי בלעדיו הייתי נשאר בטעות.

421
00:31:16,960 --> 00:31:19,210
אדם שמחפש אמת,
הוא לא מחפש שיגידו לו

422
00:31:19,210 --> 00:31:21,270
"אתה צודק ואתה חכם ואין כמוך".

423
00:31:21,950 --> 00:31:24,380
אם טעיתי, אדרבה, אני רוצה
שתגיד לי מה הטעות שלי,

424
00:31:24,380 --> 00:31:25,760
אני רוצה ללכת בדרך טובה,

425
00:31:25,760 --> 00:31:27,730
רוצה לדעת את האמת, את היושר.

426
00:31:28,130 --> 00:31:30,460
איך מגיעים לזה? על ידי מידת הענווה.

427
00:31:31,420 --> 00:31:33,750
לכן ענווה היא מקנייני התורה.

428
00:31:34,540 --> 00:31:36,030
דבר נוסף, שמחה.

429
00:31:36,490 --> 00:31:38,040
אדם שהוא עצוב הוא נעול.

430
00:31:38,530 --> 00:31:42,680
ואדם שהוא נעול,
הוא לא פתוח להבין ולא לקלוט.

431
00:31:43,290 --> 00:31:45,710
וגם כשהוא לומד תורה,
הוא לא מבין מה הוא לומד.

432
00:31:45,980 --> 00:31:48,640
השמחה זה אחד התנאים
של קנייני תורה.

433
00:31:49,430 --> 00:31:53,230
אלא מה? קושיה ידועה.
אתה צריך להגיד לי להיות שמח?

434
00:31:53,230 --> 00:31:56,050
אני גם רוצה להיות שמח,
אבל זה לא תלוי בי.

435
00:31:56,540 --> 00:32:00,050
תגיד לי להניח תפילין, זה תלוי בי,
אבל להגיד לי לשמוח,

436
00:32:00,050 --> 00:32:04,030
אני רוצה לשמוח, אבל יש לי קשיים,
יש לי התמודדויות, איך אני אהיה שמח?

437
00:32:06,010 --> 00:32:12,840
בלשון הקודש, כשלוקחים מילה ומפרקים
אותה לעומק, מגלים את הפנימיות שבה.

438
00:32:13,370 --> 00:32:18,470
ויש הרבה מילים שהן בעצם צירוף
של שתי מילים שמחברים אותן יחד

439
00:32:18,470 --> 00:32:20,260
ואז הן יוצרות את המילה.

440
00:32:20,540 --> 00:32:25,320
למשל, שמש זה צירוף של שם-אש.

441
00:32:25,450 --> 00:32:28,800
רק הא' נעלמת, אז שמש זה שם-אש.

442
00:32:29,050 --> 00:32:31,650
שמיים: שם-מים.

443
00:32:32,384 --> 00:32:36,830
כתוב "ויבדל אלוהים בין המים אשר מעל
לרקיע, ובין המים אשר מתחת לרקיע".

444
00:32:36,920 --> 00:32:43,390
בסוגריים נציין שפעם מדענים שראו את דברי
הפסוקים האלה, חייכו: איפה יש מים בחלל?

445
00:32:45,140 --> 00:32:50,500
ובמדרש כתוב
שהמים שבחלל קפואים כגלידים.

446
00:32:51,950 --> 00:32:59,330
ואם היה כתוב "ויבדל אלוהים בין המים אשר
מתחת לרקיע ובין המים אשר על הרקיע",

447
00:32:59,330 --> 00:33:02,890
אם היה כתוב כך.
בתורה כתוב "מעל לרקיע".

448
00:33:03,200 --> 00:33:05,090
אם היה כתוב "על הרקיע",

449
00:33:05,090 --> 00:33:09,260
היה משמע שיש אטמוספרה, שמיים,
ועל זה המים שוכבים, על הרקיע.

450
00:33:09,260 --> 00:33:12,080
אבל לא כתוב כך.
כתוב "מעל לרקיע",

451
00:33:12,510 --> 00:33:14,430
כלומר שהם תלויים במאמר.

452
00:33:14,430 --> 00:33:17,600
חז"ל מדייקים מהפסוקים של התורה.
הם, לא היו להם חלליות,

453
00:33:17,970 --> 00:33:22,270
אבל לפי הפסוקים שבתורה אמרו
שהמים שבחלל הם תלויים,

454
00:33:22,270 --> 00:33:26,430
כלומר משייטים בחלל,
והם כגלידים שהם קבועים,

455
00:33:26,630 --> 00:33:30,730
וזה מה שכתוב, שאלוקים הבדיל בין המים
שבכדור הארץ, שזה כולל עננים.

456
00:33:31,280 --> 00:33:34,780
כי הרקיע, האבן עזרא כותב:
מה זה הרקיע שכתוב שם?

457
00:33:34,910 --> 00:33:37,960
הרקיע זה שכבת האוויר
שעוטפת את כדור הארץ.

458
00:33:38,430 --> 00:33:39,710
מה שקוראים אטמוספרה.

459
00:33:39,960 --> 00:33:43,650
אז זאת אומרת, יש מים בתוך האטמוספרה,
שזה כולל עננים, כולל מה שיש,

460
00:33:43,650 --> 00:33:44,810
ויש מים בחלל.

461
00:33:45,880 --> 00:33:47,040
פעם לא הבינו את זה.

462
00:33:47,380 --> 00:33:52,090
רק לפני כמה עשרות שנים גילו,
יש אטלס קיימברידג' לאסטרונומיה.

463
00:33:52,090 --> 00:33:57,880
הם כותבים שם שכמויות המים שנמצאים
בחלל הם הרבה יותר מהמים שבכדור הארץ,

464
00:33:57,880 --> 00:34:03,270
עד כדי שכל המים שבכדור הארץ,
הציבור יודע, שני שליש מהעולם זה מים,

465
00:34:03,900 --> 00:34:10,250
האוקיינוסים, כל המים שבכדור הארץ,
הם כטיפה מן הים ביחס למים שבחלל.

466
00:34:11,030 --> 00:34:15,310
כי גילו שכוכבי שביט הם עשויים
מכמויות אדירות של קרח.

467
00:34:15,650 --> 00:34:18,080
כוכב השביט, כולם מכירים,
עם הזנב הארוך הזה.

468
00:34:18,080 --> 00:34:19,210
מה זה הזנב הזה?

469
00:34:20,020 --> 00:34:25,260
הכוכב עצמו הוא עשוי מקרח מלא אבק,
המדענים קוראים לזה כוכב מלוכלך,

470
00:34:25,420 --> 00:34:26,670
קרח מלא אבק.

471
00:34:26,920 --> 00:34:32,320
כשהוא מתקרב לשמש,
הקרח הופך להיות שובל של אדים.

472
00:34:32,320 --> 00:34:37,620
הזנב הארוך הזה יכול להגיע למיליוני
קילומטרים של אדים, רק של קרח שנמס.

473
00:34:37,750 --> 00:34:42,820
והם שם באטלס הזה הם כותבים:
בפינה אחת במערכת השמש

474
00:34:42,820 --> 00:34:46,860
יש מקום שקוראים לזה ענן אורט,
על שם האסטרונום ההולנדי שגילה אותו.

475
00:34:47,350 --> 00:34:51,240
ובמקום הזה לבד
יש כאלף מיליארד כוכבי שביט,

476
00:34:51,550 --> 00:34:54,960
שהקטן שבהם מכיל מיליארד טון של קרח.

477
00:34:55,920 --> 00:35:02,420
אלף מיליארד כוכבי שביט, שהקטן שבהם...
זה לא נתפס, כמויות המים שיש בחלל.

478
00:35:03,710 --> 00:35:09,040
וחז"ל כבר מפסוקים שבתורה יודעים,
יש מים בחלל והם כגלידים תלויים במאמר.

479
00:35:09,210 --> 00:35:13,710
כל מה שהמדענים היום מגלים.
גם לזה הקדשנו פרק שלם ב"מהפך",

480
00:35:13,710 --> 00:35:15,620
לעניין הזה של המים שבחלל.

481
00:35:16,150 --> 00:35:18,610
אגב, החתם סופר כותב שהמים שבחלל,

482
00:35:18,610 --> 00:35:22,320
מי שישתה אותם,
יותר בריאים מהמים שבכדור הארץ.

483
00:35:23,540 --> 00:35:27,850
לא יודע מי עכשיו יצא עם חלליות לשם,
אבל הוא אומר שהמים שם יותר בריאים,

484
00:35:28,340 --> 00:35:31,390
והוא מסביר למה הם יותר בריאים,

485
00:35:31,970 --> 00:35:37,410
כי המים שבתוך האטמוספרה של כדור הארץ
התלכלכו מהדיבורים שלנו.

486
00:35:38,020 --> 00:35:42,000
כשאדם מדבר מילים לא נקיות,
נראה לו "רק אמרתי",

487
00:35:42,400 --> 00:35:44,970
"רק קללתי, רק נבלתי את הפה".

488
00:35:45,470 --> 00:35:50,020
אומר: תדע שאתה מזהם את העולם.
והמים שבחלל הם יותר נקיים.

489
00:35:50,910 --> 00:35:57,680
גם שם הבאנו בספר שהתברר בנאס"א
מה שכתוב בגמרא שרבי יהושע אומר.

490
00:35:58,800 --> 00:36:01,170
לא חשבתי להיכנס,
אבל אם הזכרנו אז כדאי לומר,

491
00:36:01,170 --> 00:36:06,050
כי זה נותן חיזוק באמונה וביטחון
לדעת מה זה תורה מן השמיים.

492
00:36:09,464 --> 00:36:12,840
הגמרא אומרת, מאיפה יורדים המים לכאן?

493
00:36:13,240 --> 00:36:15,930
אתה יוצא החוצה, יורד גשם.
מאיפה המים האלה באים?

494
00:36:18,140 --> 00:36:25,810
רבי אליעזר אומר: כתוב בתורה
"ואד יעלה מן הארץ והשקה את פני האדמה".

495
00:36:26,300 --> 00:36:27,970
מה שקוראים היום מחזור המים.

496
00:36:28,130 --> 00:36:29,860
מה זה "ואד יעלה מן הארץ"?

497
00:36:30,010 --> 00:36:35,050
השמש מחממת את המים,
המים מתאדים, הופכים לעננים,

498
00:36:35,050 --> 00:36:37,290
ושוב הגשם יורד.
מחזור המים.

499
00:36:37,750 --> 00:36:41,040
שזה מהלך גאוני שהקב"ה עשה בבריאה.

500
00:36:42,054 --> 00:36:44,700
תאר לך שאתה,
אם אתה עכשיו היית בורא עולם,

501
00:36:44,796 --> 00:36:49,800
נניח שהיו לך יכולות לברוא עולם,
ואתה רוצה שהמים שבאוקיינוסים

502
00:36:49,800 --> 00:36:54,020
או מים שהתלכלכו, יהפכו להיות
מים נקיים בלי מלח ובלי לכלוך,

503
00:36:54,340 --> 00:36:58,470
וישטפו את הרחובות וייתנו מי שתייה ו...
איך תעשה את זה?

504
00:36:58,840 --> 00:37:03,390
הקב"ה סידר מערכת חוקים מדהימה,
שהמים יכולים להפוך להיות אדים.

505
00:37:04,260 --> 00:37:06,330
אנחנו התרגלנו לזה.
מי שישים לב זה פלא.

506
00:37:06,330 --> 00:37:08,080
השולחן הזה יכול להתאדות פתאום?

507
00:37:08,345 --> 00:37:11,530
המים מתאדים,
יש להם שלושה מצבי צבירה

508
00:37:11,530 --> 00:37:13,740
של נוזל, מוצק וגז.

509
00:37:14,380 --> 00:37:19,180
כשהופכים להיות אדים זה גז.
נעשים קלים, מתרוממים.

510
00:37:19,180 --> 00:37:21,600
את כל הלכלוך והמלח הם משאירים למטה.

511
00:37:22,030 --> 00:37:26,490
האדים שעולים הם מים מתוקים.
אפילו מים מלוכלכים בשלוליות, בביצות,

512
00:37:26,490 --> 00:37:30,570
אבל מה שמתאדה, רק המים הנקיים.
הופכים להיות עננים.

513
00:37:30,570 --> 00:37:33,150
טוב, נו, נהיו עננים,
הם יישארו מעל האוקיינוס

514
00:37:33,150 --> 00:37:35,870
ויורידו עוד פעם גשם לאוקיינוס.
מה הרווחנו?

515
00:37:36,300 --> 00:37:43,130
מה עשה הקב"ה? סידר עוד חוק טבע,
שאוויר חם עולה,

516
00:37:43,620 --> 00:37:47,160
ואז באזורים בעולם שהאוויר מתחמם,
האוויר עולה.

517
00:37:47,160 --> 00:37:48,980
כשהוא עולה, נוצר חלל.

518
00:37:49,460 --> 00:37:53,060
הרוחות נושבות. מה גורם לרוח לנשוב?

519
00:37:53,060 --> 00:37:55,360
אחת הסיבות, כשאוויר חם עולה,

520
00:37:55,460 --> 00:37:58,480
האוויר הקר שבמדינה אחרת
צריך לתפוס את מקומו,

521
00:37:59,350 --> 00:38:02,370
זה עלה, האוויר בא משם, כך נוצר רוח.

522
00:38:02,740 --> 00:38:06,480
ואז כשהאוויר הקר תופס את מקומו של זה,
הוא מביא איתו את העננים.

523
00:38:07,120 --> 00:38:12,640
ואז כמויות אדירות של מים שהיו באוקיינוס
יורדות לך בכביש, שוטפות לך את הרכב,

524
00:38:12,640 --> 00:38:15,350
משקות את השדות, את הכבישים.
כמה זה נפלא.

525
00:38:15,350 --> 00:38:18,130
ממלא מאגרי מים.
מערכת מדהימה.

526
00:38:19,590 --> 00:38:25,150
אומר רבי אליעזר: אתה יודע איך יורד גשם?
"ואד יעלה מן הארץ והשקה את פני האדמה".

527
00:38:25,150 --> 00:38:27,540
חז"ל לא עשו מחקרים,
הכול מתוך הפסוקים.

528
00:38:29,190 --> 00:38:36,650
רבי יהושע אומר משפט מפתיע:
"העולם כולו מן המים העליונים הוא שותה,

529
00:38:37,230 --> 00:38:40,190
"שנאמר 'למטר השמיים תשתה מים'".

530
00:38:43,150 --> 00:38:44,080
העולם כולו...

531
00:38:44,080 --> 00:38:47,020
הוא מסכים עם רבי אליעזר,
הוא לא יחלוק על פסוק בתורה:

532
00:38:47,020 --> 00:38:49,470
"ואד יעלה מן הארץ והשקה את פני האדמה".

533
00:38:49,990 --> 00:38:52,810
אבל הוא אומר: חוץ ממחזור המים
של "אד יעלה",

534
00:38:52,810 --> 00:38:55,770
יש עוד מקור אספקה של מים מהחלל לעולם,

535
00:38:56,520 --> 00:38:59,280
כי כתוב "למטר השמיים תשתה מים".

536
00:38:59,280 --> 00:39:01,620
מה זה שמיים? זה האטמוספרה שעוטפת...

537
00:39:01,620 --> 00:39:04,730
יש שבעה רקיעים.
הרקיע הראשון זה האטמוספרה.

538
00:39:05,220 --> 00:39:12,550
אז "למטר השמיים" זה אומר שמחוץ
לאטמוספרה יש מים שחודרים לכדור הארץ

539
00:39:12,550 --> 00:39:13,800
ומשקים את העולם.

540
00:39:15,790 --> 00:39:18,700
כל מי שרואה את הגמרא הזאת
עם דברי רבי יהושע מתפלא.

541
00:39:18,700 --> 00:39:22,390
אני זוכר גם אני, כשהייתי בחור בישיבה,
ראיתי את זה, ניסיתי להבין מה הוא מתכוון,

542
00:39:22,390 --> 00:39:25,650
איך מגיעים מים מהחלל לתוך כדור הארץ?

543
00:39:27,170 --> 00:39:30,250
לפני כמה שנים זה פורסם,
אפשר לראות באתר של נאס"א,

544
00:39:30,940 --> 00:39:32,850
אסטרונום בשם לואיס פרנק,

545
00:39:33,620 --> 00:39:37,130
עלתה בדעתו קושיה עצומה
שלפניו כנראה לא חשבו עליה אחרים,

546
00:39:37,130 --> 00:39:39,580
או שחשבו ולא מספיק דיברו,
והוא הציף את זה.

547
00:39:41,300 --> 00:39:44,380
הוא טען: הרי כולנו מכירים
את התופעה שנקראת,

548
00:39:44,780 --> 00:39:46,990
מה שאנשים רגילים לקרוא, "כוכב נופל".

549
00:39:47,690 --> 00:39:50,300
רואים איזה שובל של אור בשמיים שנעלם.

550
00:39:50,300 --> 00:39:51,760
מה זה הכוכב הנופל הזה?

551
00:39:52,490 --> 00:39:58,450
זה מטאור שנמצא בחלל, נכנס לאטמוספרה,
סלעים. יש סלעים שמשוטטים בחלל.

552
00:39:58,800 --> 00:40:02,300
כשהסלע נכנס לתוך האטמוספרה,
מהחיכוך הוא מתלהט,

553
00:40:02,430 --> 00:40:06,930
כמו שקרה ל"קולומביה", שהבידוד נפל
אז היא כולה עלתה בלהבות.

554
00:40:07,990 --> 00:40:12,450
מהחיכוך הסלע מתלהט ואז אתה רואה
כמו שובל של אש עד שהוא נגמר.

555
00:40:13,140 --> 00:40:14,660
זה בעצם הכוכב נופל.

556
00:40:15,030 --> 00:40:20,660
שאל האסטרונום הזה: בצילומים
מהחלל אנחנו יודעים שבכל רגע

557
00:40:21,240 --> 00:40:25,870
כדור הארץ מופצץ בכמויות של סלעים כאלה
שחודרים לאטמוספרה.

558
00:40:26,170 --> 00:40:27,660
למה אנחנו לא רואים אותם?

559
00:40:28,090 --> 00:40:32,130
בצילומים מהחלל רואים
שהמון סלעים חודרים לאטמוספרה.

560
00:40:32,620 --> 00:40:38,140
היינו צריכים, אתה יושב במרפסת של הבית
ומסתכל, היית צריך לראות כל הזמן גשם

561
00:40:38,140 --> 00:40:42,500
של שובלים כאלה של נקודות אור
של אותם סלעים.

562
00:40:42,500 --> 00:40:43,570
למה לא רואים אותם?

563
00:40:45,230 --> 00:40:49,920
הוא העלה השערה, שבתחילה התווכחו איתו
עד שהוכח סופית שהוא צודק.

564
00:40:51,409 --> 00:40:55,820
הוא העלה השערה שכנראה
רוב הסלעים שחודרים לאטמוספרה

565
00:40:55,820 --> 00:41:00,730
הם לא סלעים של אבן, כמו שחשבו,
אלא הם סלעים של קרח.

566
00:41:01,350 --> 00:41:05,510
כשסלע אבן נכנס הוא מתלהט
ואז אתה רואה שובל של אש.

567
00:41:06,090 --> 00:41:09,370
אבל כשסלע של קרח נכנס ומתלהט,
מה קורה לו?

568
00:41:09,770 --> 00:41:12,970
נמס, הופך למים ויורד כמו גשם.
אז אתה לא רואה אותו.

569
00:41:13,640 --> 00:41:18,460
התווכחו איתו, עד שתמונות
עם חלליות משוכללות הראו שהוא צודק.

570
00:41:19,840 --> 00:41:22,800
רוב הסלעים האלה שנכנסים עשויים קרח.

571
00:41:23,170 --> 00:41:25,700
אתה פותח את הגמרא,
מה אומר רבי יהושע?

572
00:41:26,020 --> 00:41:31,620
"העולם כולו מהמים העליונים הוא שותה,
שנאמר 'למטר השמיים תשתה מים'".

573
00:41:31,720 --> 00:41:35,400
גם השמיים ממטירים עוד גשם
חוץ ממחזור המים שעולה.

574
00:41:35,790 --> 00:41:38,240
אומר החתם סופר:
המים האלה יותר בריאים.

575
00:41:39,650 --> 00:41:43,600
נקיים יותר, בלי שליכלכו אותם בדיבורים.

576
00:41:44,240 --> 00:41:47,420
כמה צריך להתפעל מחוכמת חז"ל,
מפסוקים בתורה.

577
00:41:47,420 --> 00:41:53,200
לפעמים בתקשורת יוצאת איזו כתבה,
מצאו איזה מאובן שהוא סותר את התורה.

578
00:41:54,300 --> 00:41:58,730
עם ישראל, כל הדורות, כשראה דברים כאלה,
חייך, אף פעם לא התרגשו מזה.

579
00:41:59,190 --> 00:42:01,980
ידעו שאם בורא עולם אומר כך,
המדען אומר אחרת,

580
00:42:01,980 --> 00:42:05,090
הקב"ה צודק, לא המדען.
ייקח זמן עד שהם יגלו את זה,

581
00:42:05,270 --> 00:42:08,590
כמו שאין-ספור נתונים כאלה התגלו בזמננו.

582
00:42:09,400 --> 00:42:13,820
נחזור לעניין. אמרנו, אחד מקנייני התורה
זה שמחה.

583
00:42:14,400 --> 00:42:17,820
איך האדם יכול להגיע לשמחת חיים
אף על פי שהוא אומר

584
00:42:17,820 --> 00:42:21,920
"אני רוצה להיות שמח, אבל מה לעשות
שאני לא מרגיש שמחה?"

585
00:42:21,920 --> 00:42:23,200
איך בונים שמחה?

586
00:42:24,750 --> 00:42:29,030
בשיעור הקודם דיברנו מהיבט אחד,
היום נתבונן מהיבט נוסף.

587
00:42:29,748 --> 00:42:33,810
התורה מלמדת את האדם
להיות מאוזן בכל תחום.

588
00:42:34,390 --> 00:42:38,130
ואדם שהוא מאוזן בכל תחום,
הוא הופך להיות שמח.

589
00:42:39,150 --> 00:42:40,280
נסביר את הדברים.

590
00:42:41,880 --> 00:42:45,820
החג הכי שמח שיש לנו בשנה,
חג הסוכות.

591
00:42:45,980 --> 00:42:49,090
הפסוק "ושמחת בחגך"
נאמר על חג הסוכות.

592
00:42:50,070 --> 00:42:51,180
ובחג הסוכות כתוב:

593
00:42:51,180 --> 00:42:54,200
"מי שלא ראה שמחת בית השואבה,
לא ראה שמחה מימיו".

594
00:42:55,350 --> 00:42:57,050
מה זה שמחת בית השואבה?

595
00:42:57,240 --> 00:42:59,760
כל השנה היו מנסכים יין על המזבח,

596
00:42:59,760 --> 00:43:03,650
במזבח היה נקב בצד
שהיו מנסכים יין לתוכו.

597
00:43:03,990 --> 00:43:05,870
למה אסור לשתות יין של גויים?

598
00:43:07,170 --> 00:43:09,630
גוי שמזג יין או מייצרים יינות,

599
00:43:09,630 --> 00:43:13,080
לצערנו פה גם בארץ יש ברים
שמביאים יינות שהם מחוץ לארץ,

600
00:43:13,080 --> 00:43:14,220
וחושבים זה יוקרתי.

601
00:43:14,220 --> 00:43:15,770
זה אסור בשתייה היין הזה,

602
00:43:16,660 --> 00:43:21,100
בין אם גוי מזג אותו ובין
אם מייצרים אותו על ידי גויים.

603
00:43:21,100 --> 00:43:24,450
אסור לשתות יינות כאלה.
זה נקרא יין נסך.

604
00:43:25,860 --> 00:43:29,540
דרך הגויים היה לנסך
את היין על גבי המזבח,

605
00:43:29,610 --> 00:43:33,670
וזה יצר איסור בכל היינות של הגויים.

606
00:43:33,800 --> 00:43:36,160
אפילו אם זה יין של יהודי,
רק הגוי מזג לך.

607
00:43:36,350 --> 00:43:40,250
אלא אם כן הוא יין שהרתיחו אותו לפני.
יין מבושל יש לו דין אחר,

608
00:43:41,770 --> 00:43:46,080
כי יין מבושל לא מנסכים
על גבי המזבח, לכן לא נאסר.

609
00:43:47,200 --> 00:43:50,580
אבל גם יין, באמת הוא יין נקי,
בלי תערובות אחרות.

610
00:43:52,890 --> 00:43:58,220
לפני כמה זמן הייתי
בווינה, בהרצאה שם.

611
00:43:58,880 --> 00:44:05,050
אז בעל הבית שם הראה לי
בקבוק של יין, בקבוק של מיץ תפוזים,

612
00:44:05,810 --> 00:44:12,160
והיה כתוב על זה שזה טבעוני.
לא טבעי, אלא טבעוני.

613
00:44:13,220 --> 00:44:15,070
והוא חבר טוב של היצרן.

614
00:44:15,290 --> 00:44:18,910
הוא אומר שהוא שאל את היצרן:
מה זה טבעוני?

615
00:44:18,910 --> 00:44:21,720
הרי אם זה יין, אם זה מיץ תפוזים,
ברור שזה טבעוני.

616
00:44:22,020 --> 00:44:25,700
ואתה כותב שזה מאה אחוז.
אז מה זה טבעי, טבעוני?

617
00:44:26,590 --> 00:44:33,430
הוא אמר לו כך: "כדי לזרז
את הוצאת השמרים של היין,

618
00:44:34,277 --> 00:44:37,320
"אנחנו לוקחים בדים מיוחדים
ומסננים את היין".

619
00:44:37,320 --> 00:44:42,020
הרי יש שתי אפשרויות: או לתת לו הרבה זמן
שישב בחבית עד שהשמרים ישקעו,

620
00:44:42,550 --> 00:44:46,050
או שנסננן.
וכדי שהסינון יהיה איכותי,

621
00:44:46,420 --> 00:44:51,120
יש להם בדים כאלה שהם מורחים אותם
בשומן של בעלי חיים.

622
00:44:51,890 --> 00:44:57,680
והיין שיורד דרך השומן הזה,
הוא מסתנן בצורה הכי טובה,

623
00:44:57,680 --> 00:45:01,480
כי כל הפסולת נשארת למעלה.
וכך גם במיץ תפוזים.

624
00:45:01,870 --> 00:45:06,220
אז הוא אומר לו: "אם כתוב טבעי,
מותר לנו לסנן על פי חוק

625
00:45:06,220 --> 00:45:09,210
"גם בבד השומני הזה של שומן בעלי חיים.

626
00:45:09,540 --> 00:45:14,570
"אם זה טבעוני, זה אומר שלא סיננו
את זה דרך המסגרת הזאת".

627
00:45:15,220 --> 00:45:18,340
מישהו חושב על זה? אתה לוקח יין,
אתה יכול לחשוב שיש פה חזיר בפנים,

628
00:45:18,340 --> 00:45:20,400
שומן של חזיר בתוך היין הזה?

629
00:45:20,500 --> 00:45:25,290
נראה יין, כתוב עליו "מאה אחוז יין"
וכתוב "טבעי", ועדיין יכול להיות.

630
00:45:25,290 --> 00:45:29,880
היום התעשייה כל כך מפחידה.
יש צבעי מאכל, צבע אדום,

631
00:45:29,880 --> 00:45:33,620
אתה רואה צבועים יפה,
אתה בודק ברכיבים, זה עשוי מחרקים.

632
00:45:33,990 --> 00:45:39,270
יש חרקים שיש להם שפע אדום בצבע שלהם,
ומוציאים מזה, מייצרים צבע מאכל.

633
00:45:39,270 --> 00:45:40,940
התעשייה של היום היא מפחידה.

634
00:45:41,010 --> 00:45:45,530
אם לא לוקחים דבר עם הכשר טוב,
שאתה יודע שבדקו במפעל ופיקחו,

635
00:45:45,930 --> 00:45:47,180
אתה חושב ש...

636
00:45:47,940 --> 00:45:53,750
סיפר לי גם בחור, התקשר כולו שבור ובוכה
ועצוב, בחור ישראלי יצא לטייל בחו"ל

637
00:45:55,520 --> 00:45:57,520
ונכנס למסעדה של גויים.

638
00:45:57,680 --> 00:46:00,310
הוא מקפיד חס ושלום
לא לאכול דברים לא כשרים,

639
00:46:00,980 --> 00:46:05,500
אז הוא ביקש שיביאו לו רק קערת ירקות,
והוא מדגיש: "רק ירקות".

640
00:46:05,900 --> 00:46:10,990
אז הביאו לו קערת ירקות.
הוא רואה שם מלפפונים, עגבניות, חסה וכו'.

641
00:46:11,700 --> 00:46:13,790
והוא אוכל וטעים, תיבול.

642
00:46:14,040 --> 00:46:17,930
לקראת הסוף ראה שיש שם מין
כמו שרוכים כאלה.

643
00:46:18,330 --> 00:46:19,490
הוא שאל: "מה זה?"

644
00:46:20,370 --> 00:46:22,890
אז אמרו לו שזה שרימפסים שחתכו אותם.

645
00:46:22,890 --> 00:46:24,560
הוא אומר לו: "אבל אמרתי לך ירקות".

646
00:46:24,950 --> 00:46:28,120
הוא אומר: "כן, זה ירקות,
רק קצת הוספנו בשביל הטעם".

647
00:46:28,760 --> 00:46:31,600
אתה יכול להעלות...
אפשר לסמוך בדברים כאלה?

648
00:46:31,730 --> 00:46:36,370
הוא רצה להקיא את הנשמה שלו,
חוץ מהלהיכשל בדברים כאלה.

649
00:46:36,660 --> 00:46:40,610
אדם צריך להיזהר.
אם אין הכשר ברור, לא לסמוך על שום דבר.

650
00:46:40,860 --> 00:46:42,540
לראות הכשר טוב, לראות תעודה,

651
00:46:42,540 --> 00:46:45,740
לדעת שבאמת המקום הזה
מושגח כמו שצריך.

652
00:46:45,950 --> 00:46:48,670
לא לדמיין שזה בסדר ומה כבר יכול להיות.

653
00:46:49,070 --> 00:46:53,670
אפילו בלחם לבד, פעם מה היה לחם?
קמח, מים, שמרים.

654
00:46:54,130 --> 00:46:58,560
היום בלחם, רק תראו את הרכיבים
שרשומים שם על האריזה.

655
00:46:58,980 --> 00:47:04,170
וזה לא הכול, כי כל רכיב שם מורכב
גם הוא מעוד המון רכיבים אחרים.

656
00:47:04,170 --> 00:47:07,280
זאת אומרת, מאות פריטים
יכול להיות רק בלחם,

657
00:47:07,470 --> 00:47:10,340
שאתה אפילו לא מודע ממה מייצרים
את כל הדברים האלה.

658
00:47:10,530 --> 00:47:15,260
לכן כל מקום, אדם נמצא בארץ, בעולם,
תמיד צריך להקפיד על הכשרים טובים.

659
00:47:16,380 --> 00:47:20,990
על כל פנים, התורה מלמדת אותנו
את סוד האיזון בחיים.

660
00:47:21,090 --> 00:47:24,980
אדם שהוא תמיד מאוזן
הוא יכול להגיע לשמחת חיים.

661
00:47:26,180 --> 00:47:31,240
והאיזון זה בכל תחום,
בעבודת המידות, בהנאות העולם.

662
00:47:31,810 --> 00:47:36,460
אדם שנמשך אחר התאוות
בקיצוניות אחת, הוא מפסיק ליהנות,

663
00:47:36,460 --> 00:47:37,980
אז גם לא טוב לו עם עצמו.

664
00:47:38,310 --> 00:47:39,560
ורואים את זה בעולם.

665
00:47:39,870 --> 00:47:44,030
אלה שחושבים "אם התורה שמה לי גדרות,
היא חונקת אותי. נפרוץ את הגדרות",

666
00:47:45,320 --> 00:47:49,630
מה קורה לאדם הזה בסופו של דבר?
מפסיק ליהנות גם בעולם הזה.

667
00:47:49,790 --> 00:47:50,890
כבר אין לו טעם.

668
00:47:50,960 --> 00:47:55,990
כמו ששלמה המלך אמר: "דבש מצאת
אכול דייך פן תשבענו והקאתו",

669
00:47:56,290 --> 00:47:59,190
אפילו דבר הכי טעים, אם תקיא אותו
אתה כבר לא תיהנה.

670
00:47:59,470 --> 00:48:01,380
אז התורה שמה גבולות לטובתך.

671
00:48:01,720 --> 00:48:04,170
מצד שני, גם אל תקצין לצד השני.

672
00:48:04,540 --> 00:48:08,760
אותו שלמה שאמר
"אכול דייך פן תשבענו והקאתו",

673
00:48:09,790 --> 00:48:14,250
שלמה הזה אמר בספר קהלת, למדנו
את זה אז בשיעור כשלמדנו קהלת,

674
00:48:15,060 --> 00:48:20,410
"אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר
למה תישומם".

675
00:48:22,390 --> 00:48:23,710
מה פירוש "אל תהי צדיק הרבה"?

676
00:48:23,710 --> 00:48:26,830
תהיה צדיק, אבל לא הרבה.
מה זה הרבה?

677
00:48:28,010 --> 00:48:30,370
אל תהיה צדיק יותר ממה שהתורה אמרה.

678
00:48:31,010 --> 00:48:37,320
אם התורה אמרה שמותר להתחתן ולחיות
עם אישה, תתחתן ותחיה עם אישה.

679
00:48:37,320 --> 00:48:41,990
אל תהיה כמו הנזירים הנוצרים שבשביל
להתקדש פורשים מאישה כל ימיהם.

680
00:48:42,550 --> 00:48:47,850
אם התורה אמרה שתאכל ותשתה ותשמח
ותיהנה, אז תאכל ותשתה ותשמח ותיהנה.

681
00:48:47,860 --> 00:48:52,650
אל תהיה כמו הפאקירים ההודים שמסגפים
את עצמם ופורשים מכל ענייני עולם.

682
00:48:53,920 --> 00:48:56,860
מצד שני, התורה אמרה:
את זה תאכל ואת זה אל תאכל.

683
00:48:56,860 --> 00:48:59,100
אז תקפיד, מה שהיא אמרה
לא לאכול, אל תאכל.

684
00:48:59,570 --> 00:49:03,430
התורה אומרת:
רווק, רווקה, תשמרו על הקדושה.

685
00:49:03,470 --> 00:49:08,050
נשואים, יש ימים של הפסקה,
טהרת המשפחה, מקווה - תקפידו על זה.

686
00:49:08,540 --> 00:49:09,490
זה איזון.

687
00:49:09,500 --> 00:49:14,390
התורה מלמדת את האדם איך להיות מאוזן,
לא להקצין לא לכאן ולא לשם.

688
00:49:14,390 --> 00:49:18,430
לכן אומר שלמה: "אל תהי צדיק הרבה",
אל תהיה יותר מהתורה,

689
00:49:18,470 --> 00:49:19,930
אל תהיה צדיק יותר מהתורה.

690
00:49:20,180 --> 00:49:25,930
"ואל תתחכם יותר", יותר ממי?
ממי שברא אותך.

691
00:49:26,510 --> 00:49:32,840
"למה תישומם" - אדם שמנסה
יותר מדי להיות צדיק בקיצוניות,

692
00:49:32,840 --> 00:49:37,510
בסוף מגיע לשממה, שיממון נפש.
ריק לו עם עצמו, לא טוב לו עם עצמו.

693
00:49:37,580 --> 00:49:39,670
קפץ למדרגות שהוא לא שייך אליהן.

694
00:49:39,800 --> 00:49:42,230
אתה חי בעולם, יש לך גוף, יש לך נשמה.

695
00:49:42,230 --> 00:49:45,220
תן לגוף את הצרכים שלו
על פי מה שהתורה התירה,

696
00:49:45,440 --> 00:49:48,320
תן לנשמה את הצרכים שלה
על פי ההדרכה של תורה,

697
00:49:48,320 --> 00:49:50,350
אז אתה תהיה שמח, אתה תהיה מאושר.

698
00:49:51,610 --> 00:49:54,660
כל זה נכנס במילה "שמח".

699
00:49:55,090 --> 00:50:00,630
אמרנו שמש זה שם-אש.
שמיים: שם-מים.

700
00:50:01,000 --> 00:50:03,960
שמח. אנשים מבינים
ששמחה זה עניין של רגש.

701
00:50:04,060 --> 00:50:05,790
הוא אומר: "שמע, רגש לא תלוי בי".

702
00:50:05,960 --> 00:50:08,260
שמח זה שם-מוח.

703
00:50:09,050 --> 00:50:11,620
שמח, מחובר משתי המילים האלה.

704
00:50:11,800 --> 00:50:15,810
השמחה תלויה במוח של האדם,
בהסתכלות שלו על כל דבר.

705
00:50:16,420 --> 00:50:21,450
לא כמו שאנשים מרגישים ש"אם יהיה לי
רכב כזה ותאוות כאלה והנאות כאלה

706
00:50:21,580 --> 00:50:25,620
"ויהיה לי את כל הכסף שבעולם,
אז אני אהיה שמח, אז אני אהיה מאושר".

707
00:50:26,010 --> 00:50:29,000
זו טעות. הכול תלוי
בהסתכלות של האדם על החיים.

708
00:50:29,340 --> 00:50:33,800
אם ההסתכלות שלו נכונה,
ההסתכלות שלו מאוזנת, יודע לחיות נכון,

709
00:50:33,810 --> 00:50:38,900
הוא הופך להיות אדם שמח שיהיה לו טוב
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

710
00:50:39,420 --> 00:50:42,870
הזמן כבר הגיע, אז נעצור כאן.
אבל בלי נדר אולי שבוע הבא

711
00:50:42,870 --> 00:50:47,140
קצת נדבר עוד קצת על השמחה
לפני שנתקדם הלאה.

712
00:50:47,480 --> 00:50:52,190
בינתיים נסיים בברכה לכל הציבור
שנמצא איתנו כאן, לגבי בית הכנסת,

713
00:50:52,190 --> 00:50:53,770
לצופים שבכל מקום,

714
00:50:53,960 --> 00:50:57,050
שהשם ייתן לכולם,
שהדברי תורה יהיו להצלחת כולם,

715
00:50:57,050 --> 00:51:00,500
בריאות איתנה, פרנסה טובה,
זיווגים הגונים,

716
00:51:00,500 --> 00:51:03,610
שנזכה לאורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה