הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי - מעלת יום הושענא רבה

הרב יצחק בצרי

יום הושענא רבה הוא יום החיתום הסופי, כיצד אפשר לבטל גזירות ביום זה? הרב יצחק בצרי במסר קצר וחשוב

(אורך 1:13)