הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: בתורה יש הכל

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 52

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,383 --> 00:00:18,615
שלום וברכה, ערב טוב לכולם.

2
00:00:18,870 --> 00:00:21,367
מסכת אבות, פרק ה', משנה כ"ב:

3
00:00:34,965 --> 00:00:39,610
שמו של התנא, בן בג בג,
שם לא שגרתי.

4
00:00:39,950 --> 00:00:41,372
גם המשנה הבאה:

5
00:00:43,650 --> 00:00:51,100
שני התנאים האלה, בן בג בג
ובן הא הא, שניהם היו גרי צדק.

6
00:00:52,810 --> 00:00:58,943
הם לא היו יהודים והתגיירו,
ופחדו שלא יוציאו אותם להורג.

7
00:01:00,721 --> 00:01:06,310
האומות שמהן הם באו,
כשהיו תופסים אדם שהתגייר,

8
00:01:06,320 --> 00:01:07,316
היו הורגים אותו.

9
00:01:08,721 --> 00:01:15,210
בדרך כלל הגרים
קרואים על שם אברהם ושרה.

10
00:01:16,690 --> 00:01:18,990
אברהם אבינו היה "אב המון גויים".

11
00:01:19,270 --> 00:01:23,700
הוא היה מגייר את האנשים,
ושרה מגיירת את הנשים.

12
00:01:25,330 --> 00:01:31,490
לכן כל הגרים בעולם נחשבים
כצאצאיהם של אברהם ושרה.

13
00:01:32,395 --> 00:01:35,640
לכן הגר נקרא בן אברהם.

14
00:01:36,520 --> 00:01:40,720
ויש הרבה גרים שכשמתגיירים משנים
את השם לשם אברהם,

15
00:01:40,720 --> 00:01:43,140
והרבה גיורות משנות לשרה.

16
00:01:43,740 --> 00:01:48,236
כששניהם התגיירו
ונהיו תלמידי חכמים מופלגים,

17
00:01:48,554 --> 00:01:55,730
בעם ישראל, לאחר שגר מתגייר גיור אמיתי,
לא גיור רפורמי, שהוא לא תופס,

18
00:01:56,070 --> 00:01:59,640
גיור אמיתי, עם ברית מילה,
טבילה וקבלת מצוות,

19
00:01:59,640 --> 00:02:02,480
זה שינוי במבנה הרוחני הפנימי של האדם.

20
00:02:02,930 --> 00:02:06,550
אז יש מצוות עשה מהתורה
"ואהבתם את הגר",

21
00:02:07,790 --> 00:02:11,830
מלבד המצווה שיש לנו כלפי כל יהודי,
"ואהבת לרעך כמוך",

22
00:02:12,220 --> 00:02:15,940
אדם שמתגייר, צריך לאהוב אותו.
יש עוד מצוות עשה מהתורה,

23
00:02:15,940 --> 00:02:19,010
מצוות עשה מיוחדת,
"ואהבתם את הגר".

24
00:02:19,760 --> 00:02:23,510
כי הוא עזב את עמו ואת אלוהיו
והצטרף לעם ישראל,

25
00:02:23,510 --> 00:02:25,750
אנחנו מכבדים אותו ומייקרים אותו.

26
00:02:28,630 --> 00:02:31,971
וכשהוא נהיה תלמיד חכם,
אפשר למנות אותו שיהיה גדול הדור,

27
00:02:31,996 --> 00:02:33,720
שיהיה המנהיג של הדור.

28
00:02:34,440 --> 00:02:39,176
שני התנאים האלה, לאחר שהתגיירו
נכנסו לישיבה, עסקו בתורה,

29
00:02:39,201 --> 00:02:40,790
נהיו תלמידי חכמים.

30
00:02:41,260 --> 00:02:45,030
אבל לא רצו לקרוא לעצמם בשמות
שיסגירו את מוצאם,

31
00:02:45,700 --> 00:02:50,130
מהיכן הם באו, שהם היו לא יהודים,
כדי שהגויים לא יתפסו אותם ויהרגו אותם.

32
00:02:50,570 --> 00:02:55,500
לקחו את האות ה' של אברהם.
קראו לו בתחילה אברם,

33
00:02:55,500 --> 00:02:57,230
הוסיפו לו שם, נהיה אברהם.

34
00:02:57,510 --> 00:03:01,496
שרי הפכה להיות שרה,
יש כאן פעמיים ה'.

35
00:03:01,890 --> 00:03:07,380
אז אחד מהם קרא לעצמו בן הא הא,
כלומר אני הבן של אברהם ושרה, ה' וה',

36
00:03:07,380 --> 00:03:09,159
אבל עם ישראל יודע מה הכוונה.

37
00:03:09,239 --> 00:03:11,720
אצל אומות העולם לא הבינו מה פשר השם הזה.

38
00:03:12,160 --> 00:03:15,010
והתנא השני כבר לא יכל
לקרוא לעצמו בן הא הא,

39
00:03:15,010 --> 00:03:18,340
זה כבר תפוס.
קרא לעצמו בן בג בג.

40
00:03:18,340 --> 00:03:25,690
ב' וג' זה ה'.
האות ה' מספרה 5, ב' =2, ג' = 3,

41
00:03:25,860 --> 00:03:30,680
אז זה נקרא בן בג בג
וזה נקרא בן הא הא, ונעשו מגדולי ישראל.

42
00:03:31,110 --> 00:03:32,196
נראה כעת את דבריו.

43
00:03:35,770 --> 00:03:41,370
אם אתה רוצה להחכים
בכל החוכמות שיש בעולם,

44
00:03:42,280 --> 00:03:46,630
אל תתנתק מהתורה.
מה פירוש "הפוך בה והפוך בה"?

45
00:03:46,630 --> 00:03:53,490
יש לפניך ארגז גדול, יש בו כל אוצרות תבל,
כל סוגי המאכלים, כל סוגי הבגדים,

46
00:03:53,530 --> 00:03:55,050
כל סוגי התכשיטים.

47
00:03:55,940 --> 00:04:00,850
גם אם מלמעלה אתה לא מוצא,
תהפוך פנימה,

48
00:04:01,160 --> 00:04:03,820
תגלה שיש שם את כל מה שאתה רוצה.

49
00:04:04,340 --> 00:04:07,990
כך הוא אומר על התורה שלנו,
הוא כל כך התפעל מתורת ישראל,

50
00:04:08,300 --> 00:04:11,470
הוא אומר: "הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

51
00:04:11,850 --> 00:04:16,610
ובאמת רואים, אדם שלא עוסק בתורה
אבל יש לו תואר באוניברסיטה,

52
00:04:17,850 --> 00:04:22,310
למד הנדסה, נהיה מהנדס
והוא בכיר במקצועו,

53
00:04:23,270 --> 00:04:31,000
רואה חשבון, משפטן, עורך דין, רופא,
כל אדם שהתמחה בתחום מסוים,

54
00:04:32,160 --> 00:04:36,163
כששואלים אותו בתחום של אדם אחר,
אדם שלמד משפטים,

55
00:04:37,051 --> 00:04:40,463
שואלים אותו בהנדסה, הוא אומר:
"זה לא התחום שלי,

56
00:04:40,488 --> 00:04:42,360
"אני לא מבין בהנדסה שום דבר".

57
00:04:43,380 --> 00:04:47,970
את רואה החשבון שואלים במשפטים,
"אני לא מבין בזה, לא למדתי".

58
00:04:48,760 --> 00:04:56,110
אדם שעוסק בתורה, עם הזמן הוא מגלה
שהוא מחכים בכל החוכמות שיש בעולם.

59
00:04:56,990 --> 00:05:04,380
מלבד עצם ההדרכה שהתורה
מעניקה לאדם, איך להתמודד עם כעסים,

60
00:05:04,380 --> 00:05:08,240
עם עבודת המידות, איך להיות אדם
יותר רגוע, יותר שלו,

61
00:05:08,670 --> 00:05:13,110
פחות מחלוקות, יותר שלום בית,
גישה לילדים.

62
00:05:13,110 --> 00:05:15,189
יש בתלמוד את כל ההנהגות האלה,

63
00:05:15,649 --> 00:05:21,110
בחינוך ילדים, "שמאל דוחה וימין מקרבת",
איך המבנה של הזוגיות בנוי,

64
00:05:21,110 --> 00:05:23,275
מה הצרכים של האיש,
מה הצרכים של האישה,

65
00:05:23,300 --> 00:05:27,850
להכיר את ההבדלים, לדעת להעניק
לצד השני את מה שהוא זקוק,

66
00:05:28,110 --> 00:05:31,620
שזו אחת העבודות הכי גדולות
ואחד הנעלמים הכי גדולים

67
00:05:31,620 --> 00:05:35,360
שחסרים היום אצל
הצעירים והצעירות שמתחתנים.

68
00:05:36,010 --> 00:05:39,120
היום צעיר וצעירה מתחתנים, הם בטוחים:

69
00:05:39,400 --> 00:05:42,940
"אם מצאתי בחורה טובה
שיש לה לב טוב, יש לה מידות טובות,

70
00:05:42,940 --> 00:05:47,640
"ואני מכיר את עצמי, יש  לי מידות טובות,
לב טוב", הוא בטוח שיהיה לו שלום בית.

71
00:05:48,595 --> 00:05:49,910
וזה בכלל לא נכון.

72
00:05:50,370 --> 00:05:55,700
הרמב"ם מלמד שיכולים להיות זוג
ששניהם אנשים טובים,

73
00:05:56,130 --> 00:05:59,310
אבל אם לא ילמדו
 את הצרכים הנפשיים של כל אחד,

74
00:05:59,310 --> 00:06:03,020
את ההבדלים שבין הצרכים הנפשיים
של הגבר ושל האישה,

75
00:06:03,340 --> 00:06:07,530
הם יכולים להגיע למחלוקות,
אפילו לגירושין, עם כל הטוב לב שיש להם.

76
00:06:08,080 --> 00:06:11,460
כי האיש עם הטוב לב שלו מתנהג עם האישה

77
00:06:11,560 --> 00:06:15,690
לפי איך שגברים,
מה שהם זקוקים מבחינה נפשית.

78
00:06:16,030 --> 00:06:18,270
אז הוא מעניק לה צרכים של איש.

79
00:06:18,550 --> 00:06:21,000
הוא מקריב המון, והיא לא מקבלת כלום.

80
00:06:22,220 --> 00:06:25,260
וכשהיא מתוסכלת, הוא כועס עוד יותר.

81
00:06:25,840 --> 00:06:30,100
הוא לא מבין: "אם לא הייתי משקיע,
אני מבין למה היא מתלוננת,

82
00:06:30,100 --> 00:06:34,630
"אבל אני כל כך מתאמץ, כל כך נותן.
למה לא טוב לה?"

83
00:06:35,030 --> 00:06:38,440
והוא לא קולט: אתה אומנם מעניק,
אבל לא מה שהיא צריכה.

84
00:06:38,790 --> 00:06:41,400
תיכנס לראש של אישה,
הקב"ה ברא את האישה,

85
00:06:41,400 --> 00:06:43,940
גם אם היא מנכ"לית, מנהלת בית ספר,

86
00:06:44,220 --> 00:06:47,880
אבל היא עדיין האישה מטבעה יותר משפחתית,

87
00:06:47,880 --> 00:06:52,940
היא צריכה לקבל ממך משפחתיות,
את האוזן הקשבת, את המילה הטובה,

88
00:06:53,210 --> 00:06:56,770
את החום ואת האהבה,
את היחס, את הגישה, אז היא תפרח.

89
00:06:58,580 --> 00:07:02,020
אותו הדבר הפוך,
אם אישה לא תלמד איך הגבר בנוי,

90
00:07:02,690 --> 00:07:06,130
גם הוא צריך חום ואהבה ויחס,
אבל במינון פחות מאישה.

91
00:07:06,650 --> 00:07:10,280
הוא צריך להרגיש שמחשיבים אותו,
מייקרים אותו, מכבדים אותו.

92
00:07:10,280 --> 00:07:14,240
גם אישה צריכה שייקרו, יכבדו,
אבל יש הבדל במינון.

93
00:07:15,180 --> 00:07:17,260
ושניהם משלימים אחד את השני.

94
00:07:17,285 --> 00:07:19,760
"אעשה לו עזר כנגדו", אומרת התורה.

95
00:07:20,100 --> 00:07:23,660
אדם שרואה את הפסוק הזה,
יכול לקבל ממנו מפתח לשלום בית.

96
00:07:24,180 --> 00:07:26,850
בפרשת בראשית אומרת התורה
שהקב"ה אמר:

97
00:07:26,850 --> 00:07:31,110
"לא טוב היות האדם לבדו,
אעשה לו עזר כנגדו".

98
00:07:31,110 --> 00:07:34,355
כל אחד שקורא את הפסוק, הוא לא מבין:
אם היא נגדו, איזה מין עזר זה?

99
00:07:35,299 --> 00:07:39,560
אבל התשובה: דווקא הניגוד,
שיש לה כישורים שאין לו

100
00:07:39,810 --> 00:07:44,180
ויש לה כישורים שאין...
לכל צד יש כישורים שונים,

101
00:07:44,190 --> 00:07:51,020
משלימים האחד את השני
וכך מגיעים לזוגיות מוצלחת.

102
00:07:51,640 --> 00:07:55,170
אז אם היא בנויה אחרת, זאת אומרת
שגם הצרכים הנפשיים שלה אחרים.

103
00:07:55,450 --> 00:07:57,630
הוא לומד להכיר איך אישה בנויה.

104
00:07:57,640 --> 00:08:02,290
הרמב"ם ליקט מדברי חז"ל בתלמוד,
איך המערכת הנשית בנויה,

105
00:08:02,570 --> 00:08:06,230
ונתן פירוט של הוראות לבעל
איך להתנהג עם האישה.

106
00:08:06,230 --> 00:08:09,560
בספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים"
הארכנו בזה,

107
00:08:09,560 --> 00:08:14,260
ספר לאיש וספר לאישה,
איך כל צד בנוי, מה הוא זקוק.

108
00:08:14,300 --> 00:08:16,580
יש היום מחקרים שמוכיחים את דברי הרמב"ם,

109
00:08:16,580 --> 00:08:18,940
אבל הוא כתב את הדברים על פי התלמוד.

110
00:08:20,990 --> 00:08:22,630
מפתח לשלום בית.

111
00:08:23,780 --> 00:08:27,040
כך עבודת המידות, אדם שמרגיש
שהוא מסתכסך עם כולם,

112
00:08:27,080 --> 00:08:29,690
והוא לא מבין: "למה איתי כולם רבים?"

113
00:08:29,690 --> 00:08:32,860
פתאום הוא שם לב: "זה לא
שכולם רבים איתי, אני רב עם כולם.

114
00:08:33,480 --> 00:08:37,140
"אני מטבעי נדלק מכל דבר, כועס,
מטיח מילים בוטות,

115
00:08:37,140 --> 00:08:39,227
"אז כולם מתרחקים ממני, כולם רבים".

116
00:08:39,798 --> 00:08:43,200
עלה על הבעיה, רוצה לפתור.
איך הוא יפתור?

117
00:08:45,620 --> 00:08:48,590
כשלמד מקצוע מסוים, למד תואר באוניברסיטה,

118
00:08:48,590 --> 00:08:50,290
אז יש לו את התואר באותו תחום,

119
00:08:50,490 --> 00:08:53,810
אבל הוא לא קיבל כלים לכל התחומים בחיים.

120
00:08:54,030 --> 00:08:59,300
אומר בן בג בג: כשאתה לומד תורה,
 "הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

121
00:09:00,630 --> 00:09:02,240
כך גם אסטרונומיה.

122
00:09:03,122 --> 00:09:05,800
אדם שלומד משפטים, מה לו ולאסטרונומיה?

123
00:09:06,770 --> 00:09:09,500
אבל אם הוא קובע עיתים לתורה,
גם אם הוא לומד משפטים,

124
00:09:09,500 --> 00:09:11,830
אבל יש לו כל יום את הקביעות עיתים לתורה.

125
00:09:12,620 --> 00:09:18,160
יש באמת הרבה יהודים בארץ,
בעולם, כל יום לומדים דף גמרא.

126
00:09:18,920 --> 00:09:22,720
בכל הארץ והעולם, יש שיעורים,
 שיעורי תורה של הדף היומי.

127
00:09:23,007 --> 00:09:28,810
והנפלא בדבר הזה, שבכל העולם לומדים
את אותו דף באותו יום.

128
00:09:29,060 --> 00:09:34,361
זאת אומרת, יושב יהודי בתל אביב,
יש לו בבית כנסת מניין של עשרה עם רב,

129
00:09:34,386 --> 00:09:37,090
אברך בא, מלמד אותם כל יום דף יומי,

130
00:09:37,300 --> 00:09:41,260
אבל יש לו עסקים.
יצא לאוסטרליה לצורכי עסקיו,

131
00:09:41,260 --> 00:09:44,370
הפסיד שלושה ימים,
הם התקדמו שלושה דפים שם.

132
00:09:44,970 --> 00:09:49,710
אבל נוחת באוסטרליה,
נכנס לבית הכנסת, יושב ליד השולחן,

133
00:09:49,710 --> 00:09:52,190
ממשיך את השיעור במקום שהוא הפסיק אתמול.

134
00:09:52,650 --> 00:09:55,550
כי כולם לומדים את אותו דף
בכל רחבי העולם.

135
00:09:55,920 --> 00:09:58,910
כל שבע שנים מסיימים את כל הש"ס.

136
00:09:59,460 --> 00:10:05,960
היום יש גם בכלי המדיה, אדם יכול גם
בנסיעות שלו ללמוד דף יומי בכל מקום בעולם.

137
00:10:07,110 --> 00:10:10,620
עוד כמה חודשים יש את הסיום
של השבע שנים, עושים סיום הש"ס.

138
00:10:10,620 --> 00:10:16,170
בסיום הקודם היה בירושלים
 באצטדיון טדי מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.

139
00:10:16,170 --> 00:10:18,860
היה מעמד אדיר עם כל גדולי הדור.

140
00:10:19,560 --> 00:10:24,140
כל שבע שנים עושים מעמד כזה.
ואדם יכול להצטרף ללימוד.

141
00:10:24,480 --> 00:10:28,260
לאחר שבע שנים הוא מגלה
שהוא סיים את כל הש"ס.

142
00:10:28,260 --> 00:10:31,280
כמה חוכמה הוא קיבל, כמה ידע בכל התחומים.

143
00:10:31,570 --> 00:10:33,998
כמה מידע יש בגמרא על אסטרונומיה.

144
00:10:34,482 --> 00:10:36,990
כשאדם לומד, אם הוא  מעמיק יותר,

145
00:10:37,020 --> 00:10:45,330
מי שילמד איך הסדר של המחזור
של הלבנה שעל פי זה מקדשים את החודש.

146
00:10:46,410 --> 00:10:49,100
היה אחד האמוראים, לפני כ-1,500 שנה,

147
00:10:49,290 --> 00:10:53,840
סידר לוח לדורות עולם
על פי מהלך הכוכבים והכול מתוך התורה,

148
00:10:53,880 --> 00:10:59,060
שאתה יכול לדעת את מולד הלבנה
גם בעוד מאתיים שנה איך זה אמור להיות.

149
00:11:00,620 --> 00:11:06,280
אדם שלומד מסכת חולין מקבל ידע נרחב
באנטומיה, האיברים הפנימיים.

150
00:11:06,320 --> 00:11:11,820
סדר זרעים, בוטניקה,
כמה ידע בעולם הצומח יש שם.

151
00:11:12,040 --> 00:11:15,220
מסכת שביעית, מה מותר, מה אסור בשביעית,

152
00:11:15,220 --> 00:11:17,280
מתוך כך אדם יכול ללמוד חקלאות.

153
00:11:17,440 --> 00:11:21,430
המון ידע יש בתורה שלנו
כשהוא עובר מנושא לנושא.

154
00:11:21,620 --> 00:11:27,050
הנה אנחנו כאן בשיעור הזה
לומדים קבוע פרקי אבות, כמה פסיכולוגיה.

155
00:11:27,610 --> 00:11:30,990
מי ששם לב, במהלך השיעורים
להכיר את נפש האדם,

156
00:11:31,300 --> 00:11:33,810
את העומק הפנימי, איך המערכת בנויה,

157
00:11:33,880 --> 00:11:35,640
איך להתמודד עם החיים.

158
00:11:36,270 --> 00:11:39,060
אנשים בעולם אין להם מנוחה,
לא בימים ולא בלילות,

159
00:11:39,060 --> 00:11:40,370
כי הוא רוצה להיות עשיר,

160
00:11:41,020 --> 00:11:43,140
והוא לא מבין למה לא טוב לו בחיים.

161
00:11:43,240 --> 00:11:47,340
לומד פרקי אבות: "איזהו עשיר השמח בחלקו".

162
00:11:49,970 --> 00:11:54,880
אם יש לך המון, ואתה מקנא
באחרים שיש להם יותר ממך,

163
00:11:55,260 --> 00:11:57,060
בלשון חז"ל נקרא אביון.

164
00:11:57,060 --> 00:11:59,240
זה אומר שחסר לך, אתה אובה לעוד.

165
00:11:59,790 --> 00:12:02,990
אם יש לך, ברוך השם,
פרנסה סבירה, אתה חי נורמלי

166
00:12:03,390 --> 00:12:08,360
וטוב לך עם מה שיש לך,
זאת אומרת שמבחינתך אתה רווי בכסף.

167
00:12:08,610 --> 00:12:11,420
ההגדרה של עשיר זה אדם שהוא רווי בכסף.

168
00:12:12,140 --> 00:12:15,610
במה זה תלוי האם הוא רווי או לא רווי?
בהתייחסות שלו.

169
00:12:15,680 --> 00:12:20,590
אם יש לו מיליונים, והוא מרגיש שהוא מסכן
כי הוא לא כמו ההוא שיש לו מיליארד,

170
00:12:22,810 --> 00:12:25,480
אי אפשר להגדיר אותו עשיר,
גם אם בעולם חושבים שהוא עשיר,

171
00:12:25,480 --> 00:12:28,020
הוא לא מרגיש עשיר.
הוא מרגיש שהוא עני, שחסר לו,

172
00:12:28,180 --> 00:12:29,140
כי אין לו את מה שיש...

173
00:12:29,140 --> 00:12:31,500
הוא מרגיש בדיוק מה שאדם עני מרגיש.

174
00:12:32,620 --> 00:12:35,640
יש הדרכה איך להגיע להיות שמח בחלקו.

175
00:12:36,640 --> 00:12:43,010
כשאדם לומד את חוכמת התורה, מגלה,
זה מה שאומר כאן בן בג בג:

176
00:12:43,010 --> 00:12:46,060
"הפוך בה והפוך בה דכולא בה".

177
00:12:46,190 --> 00:12:47,510
אתה מקבל את כל החוכמות.

178
00:12:47,510 --> 00:12:52,790
סדר נזיקין, מסכת בבא קמא,
בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין,

179
00:12:52,790 --> 00:12:56,770
כמה ידע שם במשפטים,
דיני ממונות, והכול לפי חוכמה אלוקית,

180
00:12:57,080 --> 00:13:00,940
לא המצאות שהמציאו.
היום במדינת ישראל

181
00:13:01,100 --> 00:13:03,940
חלק גדול מהחוקים
שיש היום בכנסת

182
00:13:04,010 --> 00:13:07,540
מבוססים על החוק המנדטורי
מלפני קום המדינה,

183
00:13:07,700 --> 00:13:13,550
ואפילו על החוק העות'מאני של הטורקים.
והמדינה עדיין מבוססת על החוקים של אז.

184
00:13:13,620 --> 00:13:17,430
היו מקרים שהלכו לברר בטורקיה
מה יש במקורות הטורקיים

185
00:13:17,430 --> 00:13:19,850
כדי לפסוק כאן בבתי משפט.

186
00:13:20,290 --> 00:13:25,360
זו בושה. עם ישראל, חסר לו חוקים?
צריך לקחת חוקים של העות'מאנים?

187
00:13:25,360 --> 00:13:27,270
יש לנו בתורה שלנו את הכול.

188
00:13:27,400 --> 00:13:31,380
על זה מתפללים "השיבה שופטינו
כבראשונה ויועצינו כבתחילה".

189
00:13:31,510 --> 00:13:35,700
שגם בתי משפט יתנהלו על פי דין תורה,
על פי האמת האלוקית.

190
00:13:36,190 --> 00:13:40,350
אדם שלומד, מחכים, מגלה פיקחות.

191
00:13:40,540 --> 00:13:45,250
התורה שלנו, גם נאמר עליה
"תורת ה' תמימה מחכימת פתי".

192
00:13:45,590 --> 00:13:49,330
אפילו אדם שמטבעו הוא תמים,
הוא פתי, אפשר לעבוד עליו בקלות,

193
00:13:49,840 --> 00:13:57,170
לומד תורה, פתאום הוא מגלה
בלימוד עצמו איך הרמאים עושים נוכלויות

194
00:13:57,380 --> 00:14:00,790
כי אתה בתור דיין, בתור שופט,
צריך להכיר את כל הרמאויות,

195
00:14:01,070 --> 00:14:04,000
ואז אתה לומד מתוך כך
שאתה לא תיפול בפח.

196
00:14:04,420 --> 00:14:08,590
אדם שרגיל ללמוד גמרא עם רש"י,
רואה איך מדייקים בלשון הגמרא,

197
00:14:08,590 --> 00:14:11,820
למה כתוב כך ולא כתוב כך,
משמע כך וכך.

198
00:14:12,410 --> 00:14:17,260
אדם שרגיל בלימוד גמרא,
קשה מאוד לעבוד עליו בחוזים משפטיים.

199
00:14:18,000 --> 00:14:23,030
יש כאלה לא רגילים בדיוקים לשוניים.
הלך, חתם חוזה על דירה,

200
00:14:23,620 --> 00:14:25,830
והוא ראה שהכול בסדר.
הוא קרא את הכול,

201
00:14:25,900 --> 00:14:32,010
אבל הוא לא יודע שהעורך דין ניסח משפט
שברגע של מקרה יוצא דופן,

202
00:14:32,080 --> 00:14:35,050
יגידו לו: "מה אתה רוצה? כתוב כך,
אבל לא במקרה כזה".

203
00:14:35,050 --> 00:14:37,080
ונפל בפח, לפי האותיות הקטנות.

204
00:14:37,420 --> 00:14:41,640
אדם שרגיל לדייק בגמרא,
לדייק ברש"י, אי אפשר לעבוד עליו,

205
00:14:41,800 --> 00:14:44,650
הוא מדייק בכל מילה.
"למה כתבת כך? משמע כך.

206
00:14:44,650 --> 00:14:47,530
"לא, אני רוצה שתשנה את הנוסח,
תרשום שיהיה מדויק".

207
00:14:47,530 --> 00:14:51,340
ובשעת המכירה יותר ישמעו לך
כי הוא רוצה למכור, אתה רוצה לקנות.

208
00:14:51,340 --> 00:14:56,220
אבל אם לא שמת לב,
אפשר להעביר דברים ולטעות.

209
00:14:56,800 --> 00:15:02,670
הנדסה. כמה ידע הנדסי,
מי שלומד איך לחשב את העירובי תחומין.

210
00:15:02,830 --> 00:15:07,530
יש מדרון, יש מישור, יש הר,
איך מחשבים? מספרים שונים.

211
00:15:07,660 --> 00:15:12,300
בית המקדש, כמה חישובים
יש בענייני הנדסה.

212
00:15:12,850 --> 00:15:16,860
ואם לא די בכל זאת,
האדם גם לומד מה רצון השם.

213
00:15:17,350 --> 00:15:22,950
אנחנו בשכל האנושי שלנו היינו יודעים
שאם אתה לוקח עור של בהמה טהורה

214
00:15:23,370 --> 00:15:26,390
ועושה ממנה קוביות כאלה,
צובע אותן בשחור,

215
00:15:26,610 --> 00:15:31,290
מכניס בתוכן פרשיות, ארבע פרשיות,
שיש בהן ארבע פרשיות מהתורה,

216
00:15:31,290 --> 00:15:34,010
קושר אותן ברצועות על הראש ועל היד,

217
00:15:35,030 --> 00:15:40,040
שמת על עצמך כמין אנטנה
שקולטת אור עליון, אור אלוקי,

218
00:15:40,040 --> 00:15:44,210
ומכניסה לתוך המוח, לתוך הלב,
הרגשות שלך אחרת,

219
00:15:44,210 --> 00:15:46,930
המחשבות שלך אחרת
כי הנחת תפילין בבוקר.

220
00:15:47,300 --> 00:15:49,430
אם לא שבורא עולם היה מגלה לנו
את זה בתורה,

221
00:15:49,430 --> 00:15:52,630
מי היה יודע?
היום במחקרים, במצלמות מיוחדות

222
00:15:52,750 --> 00:15:56,220
רואים את האנרגיות שמשתנות באדם
כשהוא מניח תפילין.

223
00:15:56,470 --> 00:15:59,380
בספר "המהפך" בחלק הראשון
אפשר לראות את התמונות.

224
00:15:59,380 --> 00:15:59,920
זה פלא.

225
00:15:59,920 --> 00:16:02,740
בוודאי שמה שהמדענים גילו
זה רק קצה הקרחון

226
00:16:02,740 --> 00:16:05,040
ממה שבפועל יש בתפילין.

227
00:16:05,740 --> 00:16:12,220
בן בג בג, דווקא בגלל שלא היה יהודי
והצטרף לעם ישראל, למד תורה,

228
00:16:12,220 --> 00:16:15,970
נפעם מהחוכמה.
אז הוא אומר לנו, לעם ישראל:

229
00:16:15,970 --> 00:16:18,310
אל תוותרו על האוצר שיש לכם ביד.

230
00:16:18,310 --> 00:16:22,170
כל יום תקבע עיתים לתורה,
כל הזדמנות, בנסיעות, בדרכים.

231
00:16:22,180 --> 00:16:27,170
אתה עובד לפרנסתך, צריך להתפרנס,
אבל אל תשכח את העיקר הזה.

232
00:16:27,960 --> 00:16:29,420
אז נחזור ללשונו:

233
00:16:35,129 --> 00:16:37,454
בארמית, בה תתבונן.

234
00:16:37,668 --> 00:16:40,121
כלומר, תיכנס לעומק, לא רק בשטחיות.

235
00:16:42,700 --> 00:16:45,940
"סיב" מלשון סב, מלשון אדם זקן.

236
00:16:45,940 --> 00:16:48,150
הוא אומר: תזדקן עם התורה.

237
00:16:48,610 --> 00:16:52,920
יש דברים שאדם בגיל צעיר משחק איתם,
מתבגר, שם אותם בצד,

238
00:16:52,920 --> 00:16:54,500
עכשיו יש לו דברים אחרים.

239
00:16:54,780 --> 00:17:01,090
אומר התנא: תזדקן "ובלה בה".
גם כשאדם מתבלה לעת זקנה,

240
00:17:01,090 --> 00:17:02,164
תהיה איתה ביחד.

241
00:17:03,910 --> 00:17:05,156
אל תזוז ממנה.

242
00:17:08,060 --> 00:17:11,380
מידה זה כלי שמחזיק עניינים שונים.
כלי של מידה.

243
00:17:11,600 --> 00:17:15,280
הוא אומר: אין לך כלי יותר טוב מזה
שהוא מכיל את הכול.

244
00:17:15,880 --> 00:17:21,940
מזה גם נלמד כמה חשוב את הילדים שלנו
לשלוח למערכות חינוך תורניות

245
00:17:21,940 --> 00:17:23,070
שילמדו תורה.

246
00:17:23,760 --> 00:17:29,640
היום כבר בגני ילדים מתחילים לעוות אותם,
שולחים להם מה שסיפרו לי בשנה האחרונה,

247
00:17:29,640 --> 00:17:32,360
שהתחילו לעשות, גני ילדים,
שולחים להם אנשים

248
00:17:32,470 --> 00:17:37,710
שהחיים המשפחתיים שלהם לא תקינים,
והם הולכים ומלמדים אותם

249
00:17:38,140 --> 00:17:42,310
בשביל שהילדים מגיל הגן כבר ידעו
שיש איזה דברי הבל.

250
00:17:42,310 --> 00:17:45,930
איך עושים דברים כאלה לילדים
שעוד לא מבינים בין ימינם לשמאלם?

251
00:17:46,180 --> 00:17:49,890
ילדים מגיעים לבית הספר היסודי,
כמה תורה הם לומדים?

252
00:17:49,890 --> 00:17:53,540
כמה חוכמה הם מחכימים?
חסר המון המון ידע.

253
00:17:53,760 --> 00:17:57,950
חושבים שאם האדם לא דתי,
אז כאילו שהתורה היא שייכת רק לדתיים.

254
00:17:57,960 --> 00:18:02,330
התורה שייכת לכל עם ישראל
וכולנו צריכים ללמוד אותה ולהחכים בה.

255
00:18:02,330 --> 00:18:05,500
לשלוח את הילדים שלנו
למקומות כאלה שיעסקו בתורה,

256
00:18:05,700 --> 00:18:10,370
ככה אנחנו בעצם מקנים להם
יסודות לכל החיים.

257
00:18:11,640 --> 00:18:15,960
אדם שלומד תלמוד, לא רק שהוא מחכים בידע,

258
00:18:16,420 --> 00:18:20,370
גם מקבל רעיונות מתוך הסיפורים
שמופיעים בתלמוד.

259
00:18:20,810 --> 00:18:23,740
יש בגמרא הרבה סיפורים
שיש בהם מוסר השכל.

260
00:18:24,050 --> 00:18:31,690
למשל, ניקח דוגמה, יש זוגות
שהאישה מנסה לשנות את בעלה

261
00:18:31,690 --> 00:18:34,780
בדבר שהיא מאוד צודקת.
עשרים שנה נשואים,

262
00:18:34,780 --> 00:18:37,260
מדברת איתו על זה עשרים שנה
והוא לא משתנה.

263
00:18:39,280 --> 00:18:44,080
או הפוך, הוא מנסה לשנות את אשתו
עשרים שנה בדבר שהוא צודק,

264
00:18:44,150 --> 00:18:45,790
והיא לא מוכנה להשתנות.

265
00:18:46,650 --> 00:18:51,050
ואז מגיעים לעצבות, כבר לא רואים
את הדברים הטובים.

266
00:18:51,300 --> 00:18:55,370
יש בעיה גדולה, כשאדם נמצא במצוקה,
מפריע לו משהו בזוגיות,

267
00:18:55,800 --> 00:19:01,670
מה עושה היצר הרע?
ממקד את האדם בחיסרון

268
00:19:01,670 --> 00:19:03,850
ומשכיח ממנו את כל המעלות.

269
00:19:04,950 --> 00:19:11,540
נתאר לעצמנו קיר ענק שיש עליו ציור פאר,
ציור מיוחד מאוד של נופים, מרחבים.

270
00:19:12,010 --> 00:19:15,390
בפינה אחת יש כתם שחור,
שנשפך שם צבע שחור.

271
00:19:16,340 --> 00:19:20,650
אם אתה מצלם את כל הקיר,
גם אם אתה רואה את הכתם השחור,

272
00:19:20,750 --> 00:19:23,560
אבל הוא לא מרשים.
אתה מתפעל מהיופי של הקיר.

273
00:19:24,050 --> 00:19:28,660
אבל אם תמקד את המצלמה
 רק בכתם השחור, מה תקבל בתמונה?

274
00:19:29,050 --> 00:19:31,630
תקבל רק כתם שחור.
ואז אתה חושב הכול שחור.

275
00:19:31,630 --> 00:19:34,320
אבל זה לא נכון, הכול יפה.
יש פה כתם קטן.

276
00:19:34,550 --> 00:19:41,330
היצר הרע בזוגיות, ובכלל בחיים של האדם,
השיטה שלו להכניס את האדם לעצבות

277
00:19:41,330 --> 00:19:45,790
ולאכזבה על ידי שהוא ממקד לו
את המבט בכתם השחור

278
00:19:45,790 --> 00:19:48,150
ומשכיח את כל שפע הטוב שיש לו.

279
00:19:50,590 --> 00:19:54,300
אישה נפלאה, כל כך טובה,
כמה מעלות יש לה.

280
00:19:54,520 --> 00:19:59,430
ובעלה כל היום עצוב ומתלונן ועצבני,
למה? כי יש לו תלונה על דבר אחד.

281
00:19:59,580 --> 00:20:03,770
אבל למה אתה שוכח את כל ה-98 אחוז
הדברים הנפלאים שיש לה?

282
00:20:04,080 --> 00:20:09,220
זה יצר הרע שממקד את האדם
במה שמפריע ומשכיח את כל השאר.

283
00:20:09,410 --> 00:20:12,100
לא רק בזוגיות, גם בחיים הפרטיים של האדם.

284
00:20:13,660 --> 00:20:20,840
נתאר לעצמנו אישה שהיא גם עובדת
 בבית וגם בחוץ, אין לה הרבה זמן,

285
00:20:20,840 --> 00:20:25,270
וחשוב לה לקנות איזה מוצר מסוים
שנמצא במרחק 40 דקות נסיעה,

286
00:20:25,610 --> 00:20:29,590
והיא דוחה כבר חודשיים-שלושה
ומאוד חשוב לה לקנות את המוצר הזה.

287
00:20:30,430 --> 00:20:32,730
יום אחד אומרת: "חייבת לקנות".

288
00:20:32,730 --> 00:20:37,050
לוקחת את היומן, מדפדפת, מפנה,
מזיזה פגישות חשובות.

289
00:20:37,050 --> 00:20:38,900
"ביום הזה אני יוצאת לקניות".

290
00:20:39,500 --> 00:20:45,400
הגיע אותו היום לאחר המאמצים המרובים,
נסעה 40 דקות, הגיעה לאותה חנות,

291
00:20:45,820 --> 00:20:50,100
ויש שם שלט על החנות:
"לרגל שמחה משפחתית החנות סגורה היום".

292
00:20:52,120 --> 00:20:56,440
איך היא חוזרת לבית? עצובה, כעוסה.

293
00:20:56,750 --> 00:21:02,390
מסכן הילד שיפגוש אותה בדלת של הכניסה,
היא שופכת את העצבים שלה על כל העולם.

294
00:21:02,390 --> 00:21:04,580
והיא מרגישה ש"אני צודקת, חודשים דחיתי,

295
00:21:04,580 --> 00:21:10,490
"עד שנסעתי, עד שפיניתי.
ארבעים דקות נסעתי והחנות סגורה".

296
00:21:11,160 --> 00:21:17,150
והיא לא שמה לב איך היצר הרע הפיל אותה
ברשת הזו של העצבות והכעס שלא כדין.

297
00:21:17,550 --> 00:21:20,750
אבל היא אומרת: "מה אני יכולה לעשות?
אני באמת כועסת עכשיו, עצובה".

298
00:21:21,110 --> 00:21:24,670
עצה טובה לאדם שנמצא בעצבות מסיבה כלשהי,

299
00:21:26,760 --> 00:21:32,610
תיכנסי לחדר, קחי דף ועט,
תרשמי לך בכותרת:

300
00:21:33,650 --> 00:21:37,290
"את הרשימה הבאה
אני צריכה שיהיה לי בחיים".

301
00:21:37,290 --> 00:21:41,580
כך כל אדם, תרשום לעצמך:
"אני צריך את הדברים הבאים שיהיה לי בחיים"

302
00:21:41,580 --> 00:21:42,740
ואז להתחיל לרשום.

303
00:21:42,870 --> 00:21:47,230
"עיניים לראות".
 יש כאלה שלא רואים, רוצים עיניים.

304
00:21:47,240 --> 00:21:48,320
לרשום "עיניים לראות".

305
00:21:48,320 --> 00:21:52,150
"אוזניים לשמוע,
מיטה לישון, רגליים שמתפקדות".

306
00:21:52,150 --> 00:21:56,280
יש כאלה שהרגליים לא מתפקדות.
"אצבעות שכולן בסדר.

307
00:21:56,650 --> 00:22:00,330
"לב פועם", כל מה שרוצים,
"אוכל לאכול".

308
00:22:00,850 --> 00:22:03,640
יש אחוז ענק בעולם שאין להם מיטות לישון.

309
00:22:03,640 --> 00:22:08,020
במספרים שאנחנו אפילו לא מאמינים
כמה יש שם באפריקה אנשים

310
00:22:08,020 --> 00:22:11,340
שהם חסרי הדברים הכי בסיסיים שיכול להיות.

311
00:22:12,550 --> 00:22:15,990
וכך לרשום את כל מה שצריכים.
"ילדים, בעל",

312
00:22:16,860 --> 00:22:19,580
ולהוסיף "שהחנות תהיה פתוחה היום".

313
00:22:20,220 --> 00:22:22,340
גם את זה את צריכה, תרשמי גם את זה.

314
00:22:22,920 --> 00:22:26,960
עכשיו תסמני "וי" ליד מה שיש
ו"איקס" ליד מה שאין.

315
00:22:27,940 --> 00:22:32,940
סיימת, תסתכלי על הכול, ותשאלי את עצמך:
"האם יש לי סיבה להיות עצובה?

316
00:22:33,490 --> 00:22:37,230
"כל כך הרבה שפע של טוב
שאנשים בעולם מתמודדים עם צרות.

317
00:22:37,480 --> 00:22:43,330
"אז אני בשביל הפרט הזה שלא הלך לי
מה שרציתי, כבר להיכנס לנעילה מרכזית?"

318
00:22:43,330 --> 00:22:47,610
העצבות זה כמו שיש ברכב כפתור,
החלונות, הדלתות, הכול פתוח,

319
00:22:47,610 --> 00:22:50,330
לוחצים על הכפתור בשלט,
פתאום הכול ננעל.

320
00:22:50,640 --> 00:22:54,020
העצבות זה כך.
נעילה מרכזית של כל מערכות הגוף.

321
00:22:54,360 --> 00:22:56,000
אסור לאדם להיות עצוב.

322
00:22:56,710 --> 00:23:02,860
גם כשעשה דברים שהם לא בסדר,
יכול לכעוס על עצמו, ידרוש מעצמו,

323
00:23:02,860 --> 00:23:06,990
יחפש דרכים איך לתקן פעם הבאה.
אבל לא להיות עצוב.

324
00:23:06,990 --> 00:23:11,120
העצבות נועלת את כל המערכות,
מכניסה את האדם לייאוש,

325
00:23:11,440 --> 00:23:15,900
חוסר מוטיבציה, שוקע בתוך עצמו.
היצר הרע מוחק אותו לחלוטין.

326
00:23:16,390 --> 00:23:21,220
למה? בגלל איזה פרט מסוים,
אפילו דבר שהוא נכשל בו באמת,

327
00:23:21,220 --> 00:23:23,220
שזה כישלון שאסור לעשות דבר כזה.

328
00:23:23,770 --> 00:23:28,690
אז תחפש דרכים, תתחרט על מה שהיה,
תתקן, אבל אל תיכנס לעצבות,

329
00:23:28,690 --> 00:23:30,630
שהיא בגדר נעילה מרכזית.

330
00:23:31,580 --> 00:23:35,900
נחזור כעת לאותו אדם שאומר "מה אני
יכול לעשות? עשרים שנה אני נשוי עם אשתי,

331
00:23:35,900 --> 00:23:40,730
"מדבר איתה שהיא תשתנה בנקודה הזו,
והיא לא, אין שום שינוי.

332
00:23:40,770 --> 00:23:43,430
"ואני יודע שאני צודק
 וכולם אומרים שאני צודק".

333
00:23:43,590 --> 00:23:46,100
או אישה שרוצה שבעלה ישתנה במשהו.

334
00:23:47,740 --> 00:23:50,340
לפעמים זה על דברים קטנים,
אבל זה מאוד מפריע לה.

335
00:23:50,980 --> 00:23:54,420
יש בתים שהאישה רבה
עם בעלה שנים על גבי שנים:

336
00:23:54,440 --> 00:23:58,310
"אתה מסיים לשתות את הקפה,
אל תשאיר את הכוס על השולחן בסלון.

337
00:23:58,310 --> 00:24:02,580
"אל תדיח, אני אדיח, רק תניח בכיור.
אני לא יכולה לראות את זה בסלון".

338
00:24:03,190 --> 00:24:07,740
והבעל לא מבין: "מה יש בזה?
כל הסלון מסודר, רק כוס אחת".

339
00:24:08,340 --> 00:24:14,090
בראש של אישה לפעמים כוס אחת בסלון
של קפה, כוס שאינה נקייה,

340
00:24:15,050 --> 00:24:19,150
מבחינתה היא מסתכלת על הסלון,
היא יכולה להרגיש "הסלון הפוך"

341
00:24:20,110 --> 00:24:22,919
בהסתכלות של אישה.
והוא לא מבין: "הכול מסודר,

342
00:24:22,944 --> 00:24:24,791
"יש פה רק דבר אחד.
למה זה מפריע?"

343
00:24:25,132 --> 00:24:27,190
עשרים שנה מתווכחים על אותו דבר.

344
00:24:28,010 --> 00:24:35,240
הגמרא מספרת, רבי חייא,
הייתה לו אישה קשה.

345
00:24:37,150 --> 00:24:42,660
בגמרא שם רואים, היא לא הייתה מכבסת
את הבגדים שלו, לא מבשלת עבורו.

346
00:24:43,990 --> 00:24:48,660
בילדים הייתה מטפלת מצוין,
כך כתוב בגמרא, הייתה מטפלת מצוין בילדים.

347
00:24:49,420 --> 00:24:54,340
אבל בעלה, היה לה איזה משהו בלב נגדו
והייתה כל הזמן מנסה להקטין אותו,

348
00:24:54,340 --> 00:24:55,350
להשפיל אותו.

349
00:24:57,494 --> 00:25:01,980
תלמידיו היו בטוחים שאישה כזו,
אי אפשר לחיות איתה, צריך להתגרש.

350
00:25:02,350 --> 00:25:05,250
התחתנת, בדרך כלל שואלים כל אחד:
למה אתה מתחתן?

351
00:25:05,730 --> 00:25:08,610
"אני רוצה שיהיה לי את הפינה שלי,
שיהיה מי שידאג לי".

352
00:25:08,610 --> 00:25:13,140
שזה עיוות גמור, אנשים מתחתנים
בשביל "שידאגו לי, שיהיה מי שיטפל בי".

353
00:25:13,140 --> 00:25:14,060
זו טעות גדולה.

354
00:25:14,220 --> 00:25:18,620
בספר על הנישואין הבאנו הסבר למה בכלל
צריך להתחתן, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.

355
00:25:19,130 --> 00:25:23,470
תלמידיו היו בטוחים
שעם הסבל שהוא סובל מאשתו,

356
00:25:23,660 --> 00:25:26,145
חייב להתגרש ולהתחתן עם מישהי אחרת.

357
00:25:27,100 --> 00:25:33,720
אומרת הגמרא שלמרבה הפלא,
בכל פעם שהיה רואה בשוק מתנה יפה

358
00:25:34,610 --> 00:25:36,910
שהיה יודע ש"אשתי אוהבת את זה",

359
00:25:36,920 --> 00:25:39,010
כל אישה יש לה את הסגנון שלה,
מה היא אוהבת.

360
00:25:39,710 --> 00:25:42,160
וראה "את זה אם יהיה לאשתי
היא תהיה מאושרת",

361
00:25:42,410 --> 00:25:47,770
היה קונה לה, אורז יפה.
למה הגמרא מוסיפה שהיה אורז יפה?

362
00:25:48,360 --> 00:25:51,701
כדי לומר שהוא היה מביא לה את זה
מכל הלב, לא במשחק כלפי חוץ.

363
00:25:52,268 --> 00:25:55,110
יש לפעמים בעל מביא מתנה
 לאשתו ליום הנישואין,

364
00:25:55,110 --> 00:25:58,730
ובלב הוא אומר: "רק שהיא תשתוק,
שלא תתלונן עכשיו שנה שלא זכרתי".

365
00:25:59,010 --> 00:26:02,030
הוא לא באמת מתכוון לשמח אותה,
הוא לא מביא לה את זה מהלב.

366
00:26:02,410 --> 00:26:07,170
רבי חייא היה קונה לה את זה
מכל הלב, אורז יפה, מגיש לה.

367
00:26:08,370 --> 00:26:10,460
שאלו אותו תלמידיו:
"מאיפה הכוחות?

368
00:26:10,860 --> 00:26:14,300
"איך אפשר לאהוב אישה כזו?
איך אפשר לחיות איתה בכלל?"

369
00:26:15,230 --> 00:26:21,940
אומרת הגמרא שענה להם: "דיינו
שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטא".

370
00:26:24,230 --> 00:26:28,120
מה העומק הפסיכולוגי
שמסתתר מאחורי המילים האלה?

371
00:26:29,890 --> 00:26:33,690
אומר להם רבי חייא:
נכון, לפני החתונה היו לי חלומות,

372
00:26:34,240 --> 00:26:38,830
חשבתי שכשנתחתן תהיה אישה
 שתכבס בשבלי, שתבשל, שתעשה את הכול

373
00:26:38,830 --> 00:26:41,940
ונחיה ביחד חיים משותפים.
אני אעניק, היא תעניק.

374
00:26:43,080 --> 00:26:46,370
ואני רואה שזה לא עובד כך.
היא לא מתנהגת בצורה כזו.

375
00:26:46,830 --> 00:26:49,620
במקום לריב איתה,
הרי ניסיתי,

376
00:26:49,620 --> 00:26:55,010
כמה שנים דיברתי, ניסיתי, לא הלך.
במקום להיות מאוכזב כל הזמן,

377
00:26:55,210 --> 00:26:58,530
צמצמתי את הציפיות שלי מאשתי לשני דברים.

378
00:26:59,080 --> 00:27:02,880
האחד, שהיא תטפל בילדים כמו שצריך.

379
00:27:03,820 --> 00:27:09,050
והשני, שאני לא אצטרך
לחטוא במחשבות, בהרהורים.

380
00:27:09,270 --> 00:27:11,780
יש ניסיונות ברחוב, אז יש לי את אשתי.

381
00:27:12,700 --> 00:27:17,700
את שני אלה אני מקבל ממנה.
מבחינתי יש לי אישה מצוינת.

382
00:27:19,720 --> 00:27:22,830
כשיש לאדם הרבה ציפיות,
יש לו גם הרבה אכזבות.

383
00:27:23,610 --> 00:27:29,940
אז נכון שבתחילה מנסים לשנות.
אבל יש דברים שאדם יכול לומר לעצמו:

384
00:27:29,940 --> 00:27:30,990
אני יכול לחיות עם זה.

385
00:27:30,990 --> 00:27:33,620
נכון שרציתי אחרת, אבל אפשר לחיות גם ככה.

386
00:27:33,990 --> 00:27:39,780
אז מה יותר טוב עכשיו,
להתגרש ועם כל המחלוקות וראיית ילדים,

387
00:27:39,780 --> 00:27:44,360
הסדרי ראייה, כספים, עורכי דין,
משפטים, צרות, מחלוקות?

388
00:27:45,260 --> 00:27:49,340
אני כבר מעדיף לצמצם
את הציפיות שלי מאשתי לשני דברים:

389
00:27:49,340 --> 00:27:53,500
שתטפל בילדים כמו שצריך
ומצילות אותנו מן החטא.

390
00:27:54,660 --> 00:27:55,560
וכעת אני רגוע.

391
00:27:55,560 --> 00:27:59,470
זאת אומרת כך, כשרבי חייא דיבר עם עצמו

392
00:28:00,010 --> 00:28:03,330
והוא שאל את עצמו:
יש לי אישה טובה או אישה רעה?

393
00:28:03,700 --> 00:28:04,980
מה הוא ענה לעצמו?

394
00:28:05,600 --> 00:28:10,930
יש לי אישה מצוינת,
 כל מה שאני רוצה היא עושה.

395
00:28:11,490 --> 00:28:15,380
אבל מה הוא רוצה? שני דברים. צמצם.

396
00:28:15,380 --> 00:28:18,170
השאר כבר לא מעניין אותי,
אני אכבס לעצמי, אני אבשל,

397
00:28:18,170 --> 00:28:19,600
אני יודע להסתדר לבד.

398
00:28:20,020 --> 00:28:24,060
הילדים, העיקר מטופלים,
יש יישוב הדעת, דברים טובים, מצוין.

399
00:28:24,490 --> 00:28:26,530
רבי חייא לימד אותנו כאן עצה נפלאה.

400
00:28:26,530 --> 00:28:27,910
זה סיפור שמופיע בגמרא.

401
00:28:27,910 --> 00:28:30,720
אבל אדם תוך כדי לימוד בגמרא
פתאום מקבל הברקה,

402
00:28:30,780 --> 00:28:32,580
אומר: "על מה אני רב עם אשתי?"

403
00:28:32,580 --> 00:28:34,140
"על מה אני רבה עם בעלי? שהקפה...

404
00:28:34,140 --> 00:28:37,500
"בסדר, אז נשלים עם זה
שהקפה מהיום נמצא על השולחן.

405
00:28:37,500 --> 00:28:40,730
"אני יותר לא מזכירה לו,
אני מחליטה שאני לוקחת, אני מסדרת".

406
00:28:41,360 --> 00:28:44,270
יש אומנם מצבים
שאין מנוס וזוגות חיביים להתגרש,

407
00:28:44,270 --> 00:28:45,730
יש מצבים שאין ברירה.

408
00:28:46,040 --> 00:28:50,050
אבל אלה מקרים מאוד נדירים.
רוב המקרים של גירושין,

409
00:28:50,060 --> 00:28:54,160
אם האדם מסתכל על הדברים
בצורה נכונה, יכול לפתור אותם.

410
00:28:55,050 --> 00:28:58,340
בפרט אדם שייקח לעצמו את הנקודה שהזכרנו,

411
00:28:58,860 --> 00:29:04,540
שבמקום להשקיע מאמץ בעורכי דין,
הסדרי ראייה, ריבים, כעסים,

412
00:29:04,540 --> 00:29:06,540
תשלומים, חלוקה, מזונות,

413
00:29:07,040 --> 00:29:14,250
אני אשקיע את זה בוויתור,
במתנות לאשתי, בלשמח אותה.

414
00:29:15,420 --> 00:29:17,690
סיפרנו כאן פעם את המעשה שהיה

415
00:29:18,190 --> 00:29:20,910
באותו אדם שהלך לעורך דין כולו נסער.

416
00:29:21,460 --> 00:29:26,280
נכנס לעורך דין: "כמה שיעלה אני אשלם לך,
תסדר לי גט לאשתי עוד חודשיים.

417
00:29:26,410 --> 00:29:27,840
"אתה חייב לסדר".

418
00:29:29,950 --> 00:29:35,840
ומספר, שופך את ליבו בפני העורך דין:
"נשואים חמש שנים, ממררת את חיי,

419
00:29:36,060 --> 00:29:39,740
"אני גם לא טלית שכולה תכלת,
אני אגיד לך את האמת, אני גם לא מושלם,

420
00:29:40,050 --> 00:29:45,050
"אבל עם האישה הזו אי אפשר לחיות.
חייבים להתגרש. רק צרות יש לי ממנה.

421
00:29:45,800 --> 00:29:49,790
"אז תארגן את הכול, תודיע לי מתי לבוא
לבית הדין שאני יכול לתת לה את הגט.

422
00:29:49,790 --> 00:29:52,810
"סדר עם העורך דין שלה.
היא תיקח גם עורך דין".

423
00:29:54,900 --> 00:29:59,870
אומר לו העורך דין: "אבל למה עוד חודשיים?
אני יכול לסדר לך תוך חודש, חודש וחצי".

424
00:30:00,620 --> 00:30:03,220
אמר לו: "לא, עוד חודשיים, לא לפני".

425
00:30:03,290 --> 00:30:04,480
והוא מסביר לו למה:

426
00:30:05,980 --> 00:30:08,400
"חמש שנים", הוא אומר, "אני סבלתי ממנה.

427
00:30:09,980 --> 00:30:14,630
"עכשיו לפני שנתגרש,
חודשיים אני רוצה שהיא תסבול ממני.

428
00:30:14,630 --> 00:30:16,220
"רוצה להציק לה, לצער אותה".

429
00:30:16,220 --> 00:30:17,230
ככה ראש עקום.

430
00:30:17,330 --> 00:30:21,120
"רוצה להכאיב לה, רוצה...
אז החלטתי חודשיים לצער אותה

431
00:30:21,120 --> 00:30:22,460
"ואז נתגרש".

432
00:30:24,090 --> 00:30:31,610
אמר לו העורך דין: "תהיה חכם.
אם אתה רוצה שאשתך תצטער באמת,

433
00:30:32,971 --> 00:30:35,150
"בשיטה שלך אתה רק תשמח אותה.

434
00:30:36,510 --> 00:30:41,490
"ביום שתיתן לה את הגט, היא תהיה
הכי מאושרת בעולם שהתפטרה מבעל כמוך

435
00:30:41,490 --> 00:30:42,860
"שציער אותה חודשיים.

436
00:30:43,911 --> 00:30:48,834
"אם אתה רוצה באמת לצער אותה,
חודשיים תתנהג הכי טוב שרק אפשר.

437
00:30:49,471 --> 00:30:52,742
"תקנה לה מתנות, תשמח אותה,
תעשה אותה מאושרת,

438
00:30:52,772 --> 00:30:55,375
"תקנה לה פרחים, תכתוב לה מכתבים יפים,

439
00:30:55,655 --> 00:31:00,135
"ואז כשתיתן לה את הגט בעוד חודשיים,
כל החיים היא תבכה ותצטער

440
00:31:00,153 --> 00:31:01,613
"שהיא הפסידה גבר כמוך".

441
00:31:02,841 --> 00:31:08,598
אמר לו האדם: "תשמע, אתה עורך דין חכם
שמימיי לא ראיתי חכם כמוך.

442
00:31:09,452 --> 00:31:11,518
"אני לוקח את העצה שלך עד הסוף".

443
00:31:13,003 --> 00:31:17,288
בדרך לבית קנה זר פרחים
בגודל שמהחתונה לא קנה לה.

444
00:31:17,838 --> 00:31:23,827
הוסיף שם מכתב עם דברי שבח
ומילים חמות וכמה היא נפלאה,

445
00:31:23,857 --> 00:31:25,321
מילים שאף פעם לא כתב לה.

446
00:31:26,540 --> 00:31:31,003
נכנס לבית, אשתו בהלם, בבוקר יצא עצבני
שהוא הולך להתגרש, חזר עם פרחים.

447
00:31:32,419 --> 00:31:35,081
בערב קרה משהו, היא צורחת עליו,

448
00:31:35,530 --> 00:31:36,796
הוא אומר לה: "באמת את צודקת,

449
00:31:36,810 --> 00:31:39,575
"אני מבקש סליחה, אני ממש מתנצל,
זו הייתה טעות".

450
00:31:41,019 --> 00:31:44,605
ערב למחרת, הוא אומר לה: "את יודעת,
כבר שנתיים לא יצאנו לאכול ביחד.

451
00:31:45,166 --> 00:31:47,556
"בואי נצא נאכל ביחד,
איזו מסעדה את אוהבת?"

452
00:31:48,220 --> 00:31:50,579
וכך חודשיים הוא דואג לה ומפנק.

453
00:31:51,556 --> 00:31:55,033
והעורך דין שם מתקדם,
מארגן את כל מה שצריך.

454
00:31:55,900 --> 00:31:58,219
אחרי חודשיים מתקשר אליו העורך דין,

455
00:31:58,429 --> 00:32:01,497
הוא אומר לו: "הכל מוכן,
סידרתי לך תור מחר בבית הדין.

456
00:32:01,787 --> 00:32:04,490
"תבוא עם אשתך, הכול מאורגן".

457
00:32:05,619 --> 00:32:07,083
אמר לו: "תגיד לי, אתה נורמלי?

458
00:32:07,495 --> 00:32:09,892
"אישה כזו נפלאה אתה רוצה שאני אגרש?

459
00:32:10,328 --> 00:32:13,977
"כל כך טובה, איך היא מכבדת אותי,
איך היא מתייחסת אליי יפה.

460
00:32:14,989 --> 00:32:17,800
"פעם חשבתי שהיא אישה רעה,
היא אישה נפלאה".

461
00:32:18,866 --> 00:32:20,921
ובאמת כל אדם שייקח לעצמו

462
00:32:20,939 --> 00:32:25,897
במקום את כל האנרגיות שהוא רוצה להשקיע
בריבים, בכעסים, בצרות שאחר כך,

463
00:32:26,290 --> 00:32:30,680
יאמר: א', נצמצם ציפיות, מה שאני יודע
שאי אפשר לשנות נוותר,

464
00:32:30,902 --> 00:32:35,619
דברים אחרים נשקיע,
נתאמץ עכשיו בוויתור, בהבלגה,

465
00:32:35,633 --> 00:32:37,984
להגיד לה "את צודקת, אני מתנצל".

466
00:32:38,006 --> 00:32:40,413
מה אכפת לך? תאמר,
גם אם אתה חושב שאתה צודק.

467
00:32:41,064 --> 00:32:42,273
אבל אתה מרוויח המון.

468
00:32:42,299 --> 00:32:43,834
כך גם אישה כלפי בעלה.

469
00:32:44,587 --> 00:32:45,650
אומר התנא:

470
00:32:50,005 --> 00:32:53,400
האדם עוסק בתורה, מחכים בכל העניינים,
מקבל הדרכה.

471
00:32:53,413 --> 00:32:55,286
לפעמים יכול לשמוע שעה שיעור,

472
00:32:55,422 --> 00:32:59,659
ומשפט אחד יכול לתרום לו ברגע של מבחן
בעוד שנתיים-שלוש,

473
00:32:59,822 --> 00:33:04,732
המשפט הזה דווקא תרם לו
לתפנית גדולה בחיים שהוא לא ייפול בפח.

474
00:33:06,073 --> 00:33:07,337
נעבור למשנה הבאה.

475
00:33:08,662 --> 00:33:10,320
עד כאן דברי בן בג בג.

476
00:33:10,347 --> 00:33:12,723
נעבור עכשיו לדברי בן הא הא.

477
00:33:17,142 --> 00:33:20,269
שלוש מילים, אבל יש בהן המון עוצמה,

478
00:33:20,283 --> 00:33:24,252
מילים שמעניקות כוח להתמודד
עם המון מצבים בחיים.

479
00:33:24,725 --> 00:33:29,140
אומר התנא: תדע שההנהגה של הקב"ה עם האדם

480
00:33:29,714 --> 00:33:34,646
היא לא כמו ההנהגה של בני אדם
עם בני אדם אחרים.

481
00:33:35,673 --> 00:33:41,137
הקב"ה נותן שכר "לפום צערא", לפי הצער,
"אגרא", כך השכר.

482
00:33:41,680 --> 00:33:45,142
לא כמו העברית של היום,
יש אגרה שמשלמים לעירייה.

483
00:33:45,593 --> 00:33:49,069
אלא בלשון חז"ל בארמית
פירוש המילה "אגרא" זה שכר.

484
00:33:49,460 --> 00:33:53,726
לפי הצער, המאמץ, הטרחה,
כך השכר שאתה מקבל.

485
00:33:55,158 --> 00:33:56,713
אצל בני אדם זה לא עובד כך.

486
00:33:57,460 --> 00:34:03,546
נתאר לעצמנו אדם שהלך לנגר פרטי
והזמין אצלו ריהוט,

487
00:34:04,074 --> 00:34:07,972
ריהוט שאפשר להשיג אותו גם בחנויות,
ידוע שהמחיר שלו הוא כך וכך,

488
00:34:08,293 --> 00:34:09,513
וסיכמו על מחיר.

489
00:34:10,036 --> 00:34:12,579
חמישים אלף שקל הוא משלם
על כל הריהוט שהוא הזמין.

490
00:34:14,323 --> 00:34:18,325
כשהוא מגיע לקבל את הריהוט,
אומר לו הנגר: "המחיר עלה ל-80".

491
00:34:19,241 --> 00:34:22,920
"אבל סיכמנו 50, בכל החנויות
זה עולה 50, כל הנגרים 50".

492
00:34:23,728 --> 00:34:29,220
הוא אומר לו: "נכון, אבל בזמן שעבדתי
לבנות לך את הריהוט הזה

493
00:34:29,810 --> 00:34:35,224
"קרה איזה אסון, חלק מהריהוט נשרף,
הייתי חייב לקנות עצים חדשים.

494
00:34:35,965 --> 00:34:38,509
"אני עצמי", הוא אומר לו, "חליתי בשפעת

495
00:34:38,686 --> 00:34:42,231
"וכשעבדתי על הריהוט שלך
כדי שהאספקה תהיה בזמן,

496
00:34:42,633 --> 00:34:46,210
"אני הייתי עם חום גבוה וכמה סבלתי
ובכל זאת עשיתי.

497
00:34:46,549 --> 00:34:48,441
"על עבודה כזאת משלמים 80".

498
00:34:49,262 --> 00:34:50,763
הוא יסכים לשלם לו 80?

499
00:34:52,038 --> 00:34:55,987
"אדוני, המחיר 50, או שתקבל 50
או שאני אזמין ממקום אחר".

500
00:34:57,085 --> 00:35:00,497
אבל הוא אומר לו: "אבל כל כך הצטערתי,
כל כך טרחתי עד שקיבלת".

501
00:35:00,939 --> 00:35:03,645
"משתתף בצערך, אבל אני לא משלם על זה".

502
00:35:03,960 --> 00:35:04,954
זה דרך העולם.

503
00:35:05,292 --> 00:35:06,713
אצל הקב"ה לא כך.

504
00:35:08,236 --> 00:35:10,170
כשהאדם טורח ומתאמץ,

505
00:35:10,233 --> 00:35:12,330
שניים באו להתפלל בבית הכנסת,

506
00:35:12,923 --> 00:35:17,827
זה הגיע כשיש לו קצת חום
והשני בריא לחלוטין,

507
00:35:18,165 --> 00:35:21,339
שכרו של זה יותר מזה כי הוא התאמץ.

508
00:35:21,916 --> 00:35:27,253
שני אנשים עמדו בניסיון של מידת הכעס
ושניהם שלטו בעצמם והתגברו.

509
00:35:28,829 --> 00:35:32,591
אותו ניסיון בדיוק היה לשניהם,
האישה אמרה משפט מאוד מכעיס

510
00:35:32,608 --> 00:35:37,600
או הפוך, האישה כלפי בעלה
וההתפרצות עמדה ממש בפה,

511
00:35:37,626 --> 00:35:39,800
אבל שלטו בעצמם ולא דיברו.

512
00:35:40,838 --> 00:35:46,137
אבל יש הבדל ביניהם: האדם הזה
הוא כעסן מטבעו ובכל זאת הוא שתק,

513
00:35:46,577 --> 00:35:49,191
והאדם השני נוח מטבעו ושתק.

514
00:35:49,267 --> 00:35:55,528
שניהם עמדו בניסיון, השכר לא יהיה
אותו דבר כי לך היה קשה הרבה יותר.

515
00:35:56,062 --> 00:36:00,947
כשקשה לאדם והוא מתאמץ יותר,
הקב"ה נותן לו שכר הרבה יותר גדול.

516
00:36:00,966 --> 00:36:02,961
"לפום צערא אגרא".

517
00:36:03,669 --> 00:36:06,036
שניים הולכים לשיעור תורה,
לומדים דף יומי,

518
00:36:06,071 --> 00:36:09,389
החליטו "מהיום אני לוקח דף יומי,
לוקח חברותא, לומד איתו".

519
00:36:09,716 --> 00:36:15,113
יש אנשים אין להם זמן ללכת לבית הכנסת
בזמן שיש דף יומי, למה?

520
00:36:15,120 --> 00:36:19,194
כי הוא איש עסקים ויש לו עבודות וטלפונים
מכל הרשת חנויות שיש לו.

521
00:36:19,629 --> 00:36:23,812
אבל לא בגלל שהשם נתן לו כסף
הוא צריך להפסיד את הקביעות עיתים לתורה.

522
00:36:24,307 --> 00:36:27,099
שישלם לאברך, יגיד לו: "בוא,
קח משכורת חודשית,

523
00:36:27,114 --> 00:36:29,852
"כל יום תבוא אליי למשרד,
אני רוצה ללמוד איתך שעה,

524
00:36:30,066 --> 00:36:31,614
"אני אשלם לך משכורת חודשית".

525
00:36:31,812 --> 00:36:33,153
לפועלים הוא לא משלם?

526
00:36:33,185 --> 00:36:36,168
אז ישלם גם על זה שהוא רוצה חברותא
לשבת ללמוד איתו.

527
00:36:37,311 --> 00:36:39,059
יש שניים יושבים לומדים תורה,

528
00:36:39,471 --> 00:36:42,582
האחד יש לו קליטה מהירה,
מיד קולט את הקושיות,

529
00:36:42,601 --> 00:36:45,817
את התירוצים, את המהלכים שבגמרא,
מסיים דף, עוד דף.

530
00:36:46,260 --> 00:36:50,243
יש אדם שהמוח שלו לא קולט,
מנסה להבין והוא לא מצליח,

531
00:36:50,603 --> 00:36:53,643
ועמל וטורח ומבקש "תסביר לי עוד פעם"

532
00:36:53,683 --> 00:36:55,342
ולא נעים לו, ושוב הוא מבקש.

533
00:36:57,200 --> 00:37:01,819
"לא הביישן למד".
לא הבנת, תבקש הסבר נוסף.

534
00:37:02,909 --> 00:37:04,212
עד שבסוף הוא קלט.

535
00:37:04,989 --> 00:37:07,680
הוא יודע את דף הגמרא
והוא יודע את דף הגמרא.

536
00:37:07,836 --> 00:37:10,471
מגיעים לעולם האמת, השכר לא אותו דבר.

537
00:37:10,817 --> 00:37:16,631
זה שעמל וטרח והתאמץ כי המוח שלו לא קלט,
אבל הוא עמל כדי להשיג,

538
00:37:16,648 --> 00:37:20,504
אף על פי שהתוצאה זהה בין שניהם,
השכר הרבה יותר גדול.

539
00:37:20,925 --> 00:37:22,066
כך גם בצדקה,

540
00:37:22,483 --> 00:37:26,605
נתאר לעצמנו שכעת יערכו מגבית
לבניית בית כנסת

541
00:37:26,615 --> 00:37:28,245
בשכונה שאין בה בית כנסת.

542
00:37:30,128 --> 00:37:32,587
ופונים לציבור: "מי שיכול לעזור שיעזור".

543
00:37:33,236 --> 00:37:35,909
קם מהציבור אדם שכולם יודעים
שהוא מיליארדר

544
00:37:37,309 --> 00:37:43,500
ומוציא פנקס צ'קים, רושם צ'ק מיליון דולר
ונותן את הצ'ק.

545
00:37:44,191 --> 00:37:48,706
ומניחים פה על השולחן קופה
"מי שיכול לעזור לבניית בית הכנסת".

546
00:37:49,177 --> 00:37:53,337
ורואים אדם שבקושי גומר את החודש,
הפרנסה שלו קשה,

547
00:37:53,862 --> 00:37:56,869
אבל הוא אומר: "בית כנסת, זכות גדולה,
אני רוצה להיות שותף",

548
00:37:56,893 --> 00:37:59,674
עולה במדרגות, מכניס שקל לקופה.

549
00:38:01,267 --> 00:38:05,721
אצל כולנו היושבים כאן, למי אנחנו
נתייחס יותר ונכבד ונייקר אותו?

550
00:38:06,412 --> 00:38:09,427
מיליון דולר, חצי מהבית כנסת
הוא כבר תרם.

551
00:38:09,834 --> 00:38:13,302
וההוא שקל, מצד הנימוס נגיד לו:
"תודה רבה, יפה מאוד".

552
00:38:13,718 --> 00:38:15,412
אצל בורא עולם זה הפוך,

553
00:38:15,951 --> 00:38:20,532
האדם עם השקל יקבל שכר הרבה יותר גדול
מהמיליארדר שנתן מיליון.

554
00:38:21,015 --> 00:38:23,507
כי הוא נתן מיליון ובכלל לא הרגיש
שהוא הוציא מיליון.

555
00:38:23,520 --> 00:38:26,292
בשבילו יותר מיליון, פחות 10 מיליון,
הכול אותו דבר,

556
00:38:26,332 --> 00:38:27,568
יש לו כבר מיליארדים.

557
00:38:28,001 --> 00:38:30,603
ההוא שנתן שקל הוא נתן מהלחם שלו.

558
00:38:31,005 --> 00:38:33,406
אצל הקב"ה "לפום צערא אגרא",

559
00:38:33,631 --> 00:38:34,996
כך הוא דן את האדם.

560
00:38:35,448 --> 00:38:37,401
שניים הולכים ברחוב עם כיפה,

561
00:38:37,994 --> 00:38:41,786
זה גדל במשפחה דתית חרדית,
כך הוא רגיל מגיל צעיר.

562
00:38:42,093 --> 00:38:46,045
וזה אדם גדל במשפחה לא דתית,
נוכח לראות שיש בורא לעולם, יש אמת.

563
00:38:46,318 --> 00:38:49,490
אומרת הגמרא: כסה ראשך
כדי שתהיה עליך יראת שמיים.

564
00:38:49,671 --> 00:38:51,563
בדור שלנו לכיפה יש עוד משקל,

565
00:38:51,579 --> 00:38:53,601
אתה הולך ברחוב עם כיפה זה קידוש השם.

566
00:38:54,325 --> 00:38:58,351
כשרואים אדם עם כיפה
יודעים שהאדם הזה שומר שבת.

567
00:38:59,126 --> 00:39:00,994
הולך בלי כיפה, אפילו אם הוא שומר שבת,

568
00:39:01,015 --> 00:39:01,841
הוא באמת שומר,

569
00:39:02,104 --> 00:39:04,151
אבל כשהוא הולך בלי כיפה
 מה חושבים אנשים?

570
00:39:04,274 --> 00:39:06,151
הנה עוד אחד שהוא לא מאמין בבורא עולם,

571
00:39:06,165 --> 00:39:08,351
אולי מאמין אבל לא שומר שבת.

572
00:39:08,464 --> 00:39:13,340
יש היום דברים שמייצגים, כמו במדים של צבא,
זה מראה לאיפה אתה שייך.

573
00:39:13,612 --> 00:39:17,819
אז אפילו אם אתה שייך לצבא השם,
אבל אתה לא משדר כלפי חוץ,

574
00:39:18,114 --> 00:39:19,057
חושבים שזה אחרת.

575
00:39:19,069 --> 00:39:20,737
אתה הולך עם כיפה, מקדש שם שמיים,

576
00:39:20,791 --> 00:39:23,313
אתה מכריז כלפי כולם "אני שומר שבת,

577
00:39:23,351 --> 00:39:24,892
"אני נאמן לבורא עולם".

578
00:39:25,954 --> 00:39:30,622
אבל מי שלא רגיל ומתחיל להניח
כיפה על הראש וללכת,

579
00:39:31,325 --> 00:39:33,116
יש כאלה שקל להם, הם אפילו גאים בזה,

580
00:39:33,123 --> 00:39:35,513
יש כאלה מרגישים לא נעים,
עכשיו מה יגידו, מה יאמרו,

581
00:39:35,551 --> 00:39:36,172
אולי קרה...

582
00:39:36,200 --> 00:39:37,560
אבל הוא אומר "אני עושה את זה".

583
00:39:37,739 --> 00:39:43,078
שניהם הולכים יחד ברחוב עם כיפה,
השכר של זה פי מיליון מהשכר של השני.

584
00:39:43,266 --> 00:39:44,549
ההוא רגיל לכיפה הזאת.

585
00:39:45,370 --> 00:39:48,982
אישה גדלה בבית שלובשים צנוע
וזאת גדלה בבית אחר,

586
00:39:48,994 --> 00:39:52,161
מחליטה ללכת בצניעות, משנה לבוש,
שמה כיסוי ראש,

587
00:39:52,473 --> 00:39:54,012
השכר שלה הרבה יותר.

588
00:39:54,408 --> 00:39:55,902
"לפום צערא אגרא".

589
00:39:56,605 --> 00:39:58,586
הידיעה הזאת, למה היא כל כך חשובה?

590
00:39:59,172 --> 00:40:03,215
לא רק מצד ידיעת האמת
שהקב"ה נותן שכר לפי הצער,

591
00:40:03,747 --> 00:40:09,295
יש בזה כדי לתת כוח לאדם
לעמוד בזמנים של התמודדות קשה.

592
00:40:11,231 --> 00:40:16,796
אנשים לפעמים מדברים על כך בקנאה:
"למה הוא נולד בבית כזה וכל כך קל לו?

593
00:40:17,885 --> 00:40:21,240
"למה אני לא נולדתי בבית
של שומרי תורה ומצוות?"

594
00:40:22,956 --> 00:40:27,013
"למה אני קיבלתי אופי של כעסן
וכל כך קשה לי להתגבר על הכעס?

595
00:40:27,580 --> 00:40:31,090
"וההוא, תראה, אדם נוח. כך הוא נולד,
אני מכיר אותו מאז שהיה ילד,

596
00:40:31,118 --> 00:40:32,507
"בטבעו הוא אדם נוח".

597
00:40:34,046 --> 00:40:41,542
כשיזכור "לפום צערא אגרא" ידע שאדרבה,
השכר שלי הרבה יותר גדול.

598
00:40:42,201 --> 00:40:46,160
שלא יצטער על המצב שהוא נולד איתו,
שהוא גדל איתו,

599
00:40:46,586 --> 00:40:49,335
אלא יאמר לעצמו: אקח את זה
כמנוף של עלייה,

600
00:40:49,422 --> 00:40:53,521
כמנוף של התרוממות כי השכר שלי
יהיה הרבה יותר גדול מחברי

601
00:40:53,539 --> 00:40:54,902
שקל לו הרבה יותר.

602
00:40:55,940 --> 00:40:58,669
שאל אותי פעם בחור מקיבוץ שהתחיל להתחזק,

603
00:41:00,179 --> 00:41:06,596
הוא אומר: "למה אלוקים שם אותי
שאני איוולד בקיבוץ עם כל מה שאוכלים שם

604
00:41:06,612 --> 00:41:07,526
"ואיך מתנהגים שם".

605
00:41:07,542 --> 00:41:10,059
הוא אומר: "אתה צריך לראות
בענייני קדושה מה קורה שם".

606
00:41:11,022 --> 00:41:13,773
בקיבוץ שהוא היה, אני לא יודע
מה קורה בכל הקיבוצים,

607
00:41:13,784 --> 00:41:15,600
איפה שהוא היה סיפר דברים קשים.

608
00:41:16,577 --> 00:41:20,940
"למה לא נולדתי", כך הוא שאל,
"כבנו של הרב עובדיה יוסף?

609
00:41:21,956 --> 00:41:24,227
"אם הייתי נולד בביתו של הרב עובדיה יוסף,

610
00:41:24,250 --> 00:41:26,441
"בתור הבן שלו, היה לי הרבה יותר קל.

611
00:41:26,467 --> 00:41:27,707
"למה אלוקים שם אותי שם?"

612
00:41:27,878 --> 00:41:30,683
זה לפני שנים עוד כשהרב היה חי
שאל את השאלה הזו.

613
00:41:33,488 --> 00:41:34,916
אמרתי לו: התשובה פשוטה.

614
00:41:36,989 --> 00:41:41,593
קיבלת כוחות נפש אדירים
יותר מבנו של הרב עובדיה יוסף.

615
00:41:42,612 --> 00:41:45,765
הקב"ה לא מביא ניסיון לאדם
אם הוא לא יכול לעמוד בו.

616
00:41:46,699 --> 00:41:51,224
ייתכן שהוא, אם היה נולד בקיבוץ,
הוא לא היה יכול לעמוד בניסיונות,

617
00:41:51,763 --> 00:41:53,513
אז הקב"ה לא שם אותו שם.

618
00:41:54,029 --> 00:41:58,382
אתה קיבלת כוחות שאתה יכול להתמודד
ולראות את האמת וללכת עם זה,

619
00:41:58,619 --> 00:42:02,556
אז הקב"ה שם אותך שם
כי קיבלת את הכוחות נפש.

620
00:42:03,194 --> 00:42:06,998
אין מצב שהקב"ה מביא ניסיון לאדם
אם הוא לא יכול לעמוד בו.

621
00:42:07,307 --> 00:42:12,681
האלשיך בביאורו לתורה מקשה קושיה עוצמה,

622
00:42:12,700 --> 00:42:16,716
והתשובה שלו יכולה לתת כוח
להתמודדויות בכל מצב.

623
00:42:17,634 --> 00:42:18,603
הוא שואל כך:

624
00:42:19,824 --> 00:42:26,565
בתורה כתוב שמשה רבנו בא לפרעה:
"כה אמר ה' שלח את עמי ויעבדוני במדבר.

625
00:42:28,206 --> 00:42:31,680
"דרך שלושת ימים נלך במדבר
ונזבחה לה' אלוקינו".

626
00:42:32,420 --> 00:42:35,394
לא הרבה שמים לב שכל המכות שפרעה קיבל

627
00:42:36,161 --> 00:42:39,027
לא היו בשביל לשלוח את עם ישראל
לארץ ישראל.

628
00:42:39,427 --> 00:42:41,097
משה בכלל לא ביקש את זה ממנו.

629
00:42:41,274 --> 00:42:44,500
הוא לא אמר לו: תשחרר את העם של העבדים
שלא יעבדו אצלך יותר.

630
00:42:45,180 --> 00:42:50,521
הוא אמר לו: יש לנו אלוקים,
 "כה אמר ה' אלוקי העברים",

631
00:42:51,471 --> 00:42:56,617
אנחנו על פי הוראת השם רוצים ללכת
דרך שלושה ימים במדבר

632
00:42:57,384 --> 00:43:01,358
להקריב קורבנות לאלוקים שלנו,
יש לנו חג, יש לנו עבודת השם.

633
00:43:02,375 --> 00:43:06,436
מה פרעה מבין? אם הוא אומר "שלושה ימים
נלך ונזבחה להשם", זה אומר שנחזור.

634
00:43:06,542 --> 00:43:09,380
משה לא אמר בפירוש "נחזור",
אבל כך הובן מתוך הדברים.

635
00:43:10,020 --> 00:43:12,160
שואל אותו פרעה: "מי ומי ההולכים"?

636
00:43:12,410 --> 00:43:14,716
אחרי שהוא קיבל כמה מכות כשהוא לא רצה,

637
00:43:14,815 --> 00:43:17,015
שאל אותו: טוב, אתם רוצים ללכת
לעבוד את השם,

638
00:43:17,029 --> 00:43:18,180
"מי ומי ההולכים"?

639
00:43:18,824 --> 00:43:22,888
אמר לו: "בנערינו ובזקנינו נלך",
אנחנו כולנו הולכים.

640
00:43:23,518 --> 00:43:27,384
אמר לו: "לא כן, לכו נא הגברים
ועבדו את ה' כי אותו אתם מבקשים.

641
00:43:27,457 --> 00:43:29,118
"ויגרש אותם מאת פני פרעה".

642
00:43:29,619 --> 00:43:34,255
רואים לאורך כל הדרך בפסוקים,
כל הוויכוחים עם פרעה, על מה היו?

643
00:43:34,951 --> 00:43:36,462
לא על ללכת לארץ ישראל,

644
00:43:36,640 --> 00:43:39,763
רק ללכת שלושה ימים במדבר,
ועל זה פרעה לא הסכים.

645
00:43:40,314 --> 00:43:41,812
קיבל את עשר המכות.

646
00:43:42,443 --> 00:43:45,895
במכה העשירית, מכת בכורות,
באמצע הלילה הוא יצא לרחובות

647
00:43:45,909 --> 00:43:49,071
וצעק "קומו צאו מתוך עמי",
כי הוא עצמו היה בכור.

648
00:43:49,589 --> 00:43:52,071
ראה שכל הבכורים מתו,
הוא פחד שהוא ימות עוד מעט.

649
00:43:52,446 --> 00:43:54,123
את העם שלו לא היה אכפת לו להפקיר,

650
00:43:54,147 --> 00:43:56,015
אבל כשזה נגע לחיים שלו, פתאום...

651
00:43:56,335 --> 00:43:59,227
זה כמו אצל החמאס ואש"ף וכל אלה,

652
00:44:00,297 --> 00:44:06,309
השיח'ים שלהם אומרים לצעירים "תהיו שהידים,
תתאבדו, תקבלו גן עדן, תקבלו שכר".

653
00:44:06,916 --> 00:44:09,179
אז למה אתה שולח אותם?
תלך אתה בעצמך.

654
00:44:10,092 --> 00:44:13,003
אם אתה באמת מאמין בזה,
למה אתה אומר לצעירים שילכו?

655
00:44:13,469 --> 00:44:17,342
אלא מה, הוא יושב בארמון שלו
ושולח אותם "לכו תתאבדו".

656
00:44:18,566 --> 00:44:21,337
כך היה פרעה, שולח את כולם שיסבלו,
העיקר...

657
00:44:21,347 --> 00:44:25,791
אבל כשזה נוגע אליו, פתאום קרא למשה:
"קומו צאו מתוך עמי",

658
00:44:25,815 --> 00:44:27,650
פחד שהוא ימות הלילה, הוא היה בכור.

659
00:44:28,149 --> 00:44:35,873
יצאו ממצרים, "וירא פרעה כי ברח העם",
מיד שלח אחריהם את הצבא.

660
00:44:36,353 --> 00:44:38,513
הגיעו לים סוף, הצבא שלו טבע שם.

661
00:44:39,041 --> 00:44:41,123
אבל מה זה "כי ברח העם"?
 אתה שלחת אותם.

662
00:44:41,711 --> 00:44:45,758
התשובה, אני שלחתי אותם לשלושה ימים
שיעבדו את השם, לא שימשיכו הלאה.

663
00:44:46,433 --> 00:44:48,396
כשראה שהם ממשיכים, רדף אחריהם.

664
00:44:49,020 --> 00:44:57,146
רואים לאורך כל הדרך שכל הסיפור של פרעה
עם עם ישראל היה רק על שלושת ימים.

665
00:44:57,163 --> 00:44:58,812
הוא לא ידע בכלל שהם רוצים ללכת.

666
00:45:00,041 --> 00:45:01,561
שואל האלשיך: למה?

667
00:45:03,699 --> 00:45:05,424
הקב"ה לא חושש מפרעה.

668
00:45:05,502 --> 00:45:07,293
היה אומר למשה: תגיד לו את האמת,

669
00:45:07,368 --> 00:45:11,292
אנחנו יוצאים ממצרים, הולכים לארץ ישראל,
אתה לא תראה אותנו לעולם.

670
00:45:12,012 --> 00:45:15,302
הוא לא יסכים - יקבל דם, צפרדע,
כינים, מכת בכורות,

671
00:45:15,330 --> 00:45:16,897
בסוף הוא ישלח, לא תהיה לו ברירה,

672
00:45:17,118 --> 00:45:18,702
הוא לא יכול להיאבק עם בורא עולם.

673
00:45:19,311 --> 00:45:23,819
למה הקב"ה הסתיר מפרעה את האמת?
קושיה עצומה ששואל האלשיך.

674
00:45:25,944 --> 00:45:29,326
היה אומר לו: אנחנו הולכים לארץ ישראל.
לא הייתה לו ברירה, היה שולח.

675
00:45:30,189 --> 00:45:34,873
משיב האלשיך תשובה מדהימה
שצריכה לתת לנו כוח לעמוד בכל ניסיון.

676
00:45:35,895 --> 00:45:39,880
הוא אומר: תדע לך שהקב"ה
לא מביא ניסיון לאדם

677
00:45:39,890 --> 00:45:42,688
אם הוא לא יכול לעמוד בו, אפילו לא לפרעה.

678
00:45:43,921 --> 00:45:48,149
לומר לפרעה "תשלח עם של עבדים
שבונים לך את כל הפירמידות",

679
00:45:48,293 --> 00:45:52,923
יוסף בן מתיתיהו לפני 2,000 שנה כותב:
"מסורת בידינו שאת הפירמידות בנו

680
00:45:53,029 --> 00:45:54,366
"אבותינו במצרים".

681
00:45:54,900 --> 00:45:57,838
יש כאלה חושבים שאחרים בנו.
כך כתוב שם.

682
00:45:58,344 --> 00:46:03,067
יש לו עם של עבדים, כל פירמידה
מיליונים של לבנים של טיט.

683
00:46:03,535 --> 00:46:04,787
אפשר לראות עד היום.

684
00:46:06,860 --> 00:46:10,194
איך הוא ישלח עם כזה לעולם שלא יראה אותם?

685
00:46:10,208 --> 00:46:11,669
זה מעבר לכוחות שלו.

686
00:46:12,267 --> 00:46:15,681
הקב"ה לא מביא אדם לניסיון
אם הוא לא יכול לעמוד בו.

687
00:46:16,358 --> 00:46:21,514
ואם משה היה אומר לפרעה "תשלח את עמי
כי אנחנו הולכים לארץ ישראל"

688
00:46:22,022 --> 00:46:23,772
והוא היה אומר לו "אני לא מסכים",

689
00:46:24,003 --> 00:46:26,914
הוא לא היה מקבל שום מכה,
לא דם ולא צפרדע ולא כינים,

690
00:46:26,933 --> 00:46:29,182
כי הוא צודק, הוא לא יכול לעמוד
בניסיון כזה.

691
00:46:29,904 --> 00:46:34,427
לכן אומר הקב"ה למשה: אל תגיד לו
שאתם הולכים לארץ ישראל.

692
00:46:34,443 --> 00:46:36,867
גם אל תשקר, תגיד לו
"דרך שלושת ימים הולכים במדבר",

693
00:46:37,342 --> 00:46:38,349
אחר כך תמשיכו.

694
00:46:38,909 --> 00:46:40,565
בניסיון הזה הוא כן יכול לעמוד.

695
00:46:40,594 --> 00:46:46,073
אני בורא האדם, אני יודע מה הוא יכול.
הוא לא ירצה, יקבל מכות עד שאתם תצאו.

696
00:46:46,721 --> 00:46:52,932
צריך לקחת לעצמנו מוסר השכל, לכל אדם
יש ניסיונות שהוא מרגיש "אני חייב ליפול,

697
00:46:52,949 --> 00:46:55,533
"לא, אני נופל, אני לא יכול יותר,
זהו, זה מעבר לכוחות".

698
00:46:55,690 --> 00:46:59,591
שקר גמור, דמיון של היצר הרע
שמכניס את האדם לתחושה

699
00:46:59,598 --> 00:47:01,182
שכאילו הוא חייב ליפול.

700
00:47:02,027 --> 00:47:03,193
אתה לא חייב ליפול.

701
00:47:03,831 --> 00:47:05,791
אבל הוא אומר: "אז למה אני מרגיש
שאני יכול?"

702
00:47:06,467 --> 00:47:07,259
דמיון.

703
00:47:08,659 --> 00:47:10,064
משל למה הדבר דומה,

704
00:47:10,462 --> 00:47:16,194
סיפור משל שמופיע בספרים קדומים,
אבל נותן תובנה נפלאה בעניין הזה.

705
00:47:17,142 --> 00:47:19,928
היה מלך אחד, חיפש חתן לבתו.

706
00:47:20,292 --> 00:47:22,518
בדק את כל נסיכי תבל שרצו,

707
00:47:22,542 --> 00:47:26,220
כולם רצו את בתו כי זה יהיה המלך הבא,
מדינת ענק, צבא גדול,

708
00:47:26,245 --> 00:47:28,106
הרבה כסף, עושר, שלטון.

709
00:47:28,916 --> 00:47:31,347
כל הנסיכים שבעולם לא מצאו חן בעיניו.

710
00:47:32,074 --> 00:47:35,069
אמר לעצמו: שלא יהיה נסיך,
שיהיה אדם רגיל.

711
00:47:35,925 --> 00:47:38,471
אבל אני רוצה שיתאים לתנאים שאני דורש,

712
00:47:38,909 --> 00:47:43,845
שיהיה חכם ונבון עם חשיבה
מעבר לסטנדרט של אנשים רגילים,

713
00:47:43,859 --> 00:47:48,015
אני רוצה מלך שינהיג את המדינה אחריי
כמו שצריך, לא פחות ממני.

714
00:47:48,669 --> 00:47:55,293
שיהיה אמיץ, שיהיה נחוש, שיהיה חזק, חכם,
יפה, גיבור חיל, בעל מידות טובות,

715
00:47:55,302 --> 00:47:58,601
יודע לכבד, יודע להעניק,
יודע לשלוט בכעסים.

716
00:47:58,737 --> 00:47:59,885
הרבה תנאים היו לו.

717
00:48:00,765 --> 00:48:05,400
פרסם מודעות בכל העיתונים של המדינה,
כל מודעה מתפרסת על עמוד שלם:

718
00:48:05,471 --> 00:48:07,330
"דרוש חתן לבת המלך.

719
00:48:08,358 --> 00:48:10,989
"דרישות..." רשימה של 100 דרישות.

720
00:48:11,506 --> 00:48:15,606
"מי שרואה את עצמו מתאים, יש ועדה,
תגיש קורות חיים, תגיש מועמדות,

721
00:48:15,619 --> 00:48:16,393
"יבדקו אותך".

722
00:48:18,182 --> 00:48:20,758
כמה נרשמו? עשרות אלפים.

723
00:48:21,450 --> 00:48:23,580
ישבו חברי הוועדה, התחילו למיין.

724
00:48:25,427 --> 00:48:28,913
בתחילה סיננו את כל המדומיינים
שחשבו שהם מתאימים.

725
00:48:29,615 --> 00:48:31,853
אחר כך השאירו את כל אלה שיש על מה לדבר,

726
00:48:32,024 --> 00:48:35,502
הזמינו אותם למבחנים של איי-קיו,
של עמידה בלחצים,

727
00:48:35,744 --> 00:48:37,920
ניסיונות וניסיונות ואתגרים.

728
00:48:38,198 --> 00:48:42,013
סיננו עוד ועוד ועוד עד שנשארו עשרה.

729
00:48:43,342 --> 00:48:48,135
אמרו למלך: "אדוני המלך, יש לנו עשרה,
כולם מתאימים לדרישות שאתה מחפש".

730
00:48:50,022 --> 00:48:52,372
המלך אומר: "אבל אני צריך אחד,
לא צריך עשרה".

731
00:48:53,335 --> 00:48:54,252
"תחליט אתה".

732
00:48:55,172 --> 00:48:58,420
ראיין אותם המלך, באמת הוא לא יכול לבחור,
כולם מצוינים.

733
00:48:59,365 --> 00:49:05,714
אמר להם: "תתכוננו למבחן. עברתם מבחנים
קשים ביותר, מבחן הכי קשה שעברתם בחיים.

734
00:49:06,299 --> 00:49:08,031
"מי שיצליח יזכה בבת".

735
00:49:09,728 --> 00:49:14,777
אומר להם המלך: "תדעו שהמבחן הזה,
ייראה שאי אפשר לעמוד בו.

736
00:49:15,133 --> 00:49:18,812
"כשאתם תשמעו מה צריך לעשות,
תהיו בטוחים שאי אפשר לעמוד.

737
00:49:19,490 --> 00:49:24,904
"אבל למי שיש חשיבה מחוץ למערכת הרגילה,
אומץ, נחישות, גבורה - יצליח".

738
00:49:25,606 --> 00:49:29,111
הגיע אותו היום של המבחן, הם במתח גדול,
הוציא אותם מחוץ לעיר.

739
00:49:29,883 --> 00:49:34,629
ראו סביב דונם אדמה, המלך בנה חומה בצורה,

740
00:49:35,347 --> 00:49:38,297
חומה שאתה לא רואה את הסוף שלה לגובה.

741
00:49:40,353 --> 00:49:45,413
אבנים ענקיות, כל אבן נראית כמו
מי שמכיר בכותל המערבי יש בפנים,

742
00:49:45,429 --> 00:49:50,038
במנהרות יש שם אבן כמו גודל של אוטובוס
שעד היום לא יודעים איך הצליחו

743
00:49:50,055 --> 00:49:51,109
לסחוב את זה לשם.

744
00:49:52,008 --> 00:49:57,671
אבנים ענקיות וחלקות לחלוטין
ואין פתח מסביב.

745
00:49:58,730 --> 00:50:01,092
אמר להם המלך: "בתי יושבת שם בפנים.

746
00:50:02,186 --> 00:50:03,801
"כל אחד מכם יש לו טבעת.

747
00:50:04,886 --> 00:50:11,130
"מי שיצליח להיכנס בלי להשתמש בשום כלי עזר,
לא סולם ולא פטיש ולא כלום,

748
00:50:11,172 --> 00:50:13,078
"רק שכל וידיים חשופות,

749
00:50:13,848 --> 00:50:18,549
"מי שיצליח יכול לקדש אותה, יש שם עדים,
אפשר לקדש אותה בטבעת, חופה וקידושין.

750
00:50:19,892 --> 00:50:23,333
"יש לכם חצי יום", אמר המלך והלך.

751
00:50:25,031 --> 00:50:28,563
הם מיד פתחו בריצה, השעון מתקדם,
צריך להספיק.

752
00:50:29,657 --> 00:50:33,926
קודם כול ערכו סקירה, אולי יש
איזה פתח נסתר, איזה סדק, משהו.

753
00:50:34,060 --> 00:50:35,947
כלום, הכול חלק, הכול אותו דבר.

754
00:50:36,556 --> 00:50:40,426
אולי יש איזה כפתור שאפשר.
מחפשים, שום כפתור, הכול אותו דבר.

755
00:50:41,483 --> 00:50:44,203
מסתכלים לגובה, אי אפשר לטפס, הכול חלק.

756
00:50:44,391 --> 00:50:48,046
כל אחד בפינה שלו תפס מקום,
התחיל לחפור מתחת לאדמה.

757
00:50:48,523 --> 00:50:52,606
באמת, יש חול, חופר חצי שעה, שעה,
מגיע לשכבה של סלע.

758
00:50:53,074 --> 00:50:55,714
עובר לשם, שכבה של סלע.
ממשיך שם...

759
00:50:55,977 --> 00:51:00,791
בזבזו שעות עד שקלטו גם מתחת לאדמה
אי אפשר להיכנס.

760
00:51:01,528 --> 00:51:05,944
חצי שעה נשארה, היו כמה ישבו שם
אבלים וחפויי ראש,

761
00:51:06,480 --> 00:51:08,813
"עד שעברנו את כל המבחנים, כאן נפלנו".

762
00:51:09,516 --> 00:51:12,135
היו כאלה שלא יכלו לשאת את זה, הלכו לביתם.

763
00:51:12,963 --> 00:51:16,006
אבל היה שם אחד שאמר לעצמו,

764
00:51:16,026 --> 00:51:19,820
מתחילת המבחן הזה אמר לעצמו: "תקשיב טוב,

765
00:51:20,509 --> 00:51:24,806
"המלך אמר מראש שייראה שאי אפשר,
אבל אפשר.

766
00:51:25,556 --> 00:51:28,389
"אם המלך אמר שאפשר זה אומר שאפשר".

767
00:51:29,521 --> 00:51:32,504
נשארו 20 דקות, הייאוש מתחיל להתגנב ללב.

768
00:51:32,530 --> 00:51:33,424
"אבל איך אפשר?

769
00:51:34,045 --> 00:51:38,674
"אתה לא מתייאש, אם המלך אמר שאפשר, אפשר.
תחשוב טוב, תאמץ את המחשבה".

770
00:51:38,921 --> 00:51:40,627
והוא מנסה, מה עוד יכול להיות?

771
00:51:41,499 --> 00:51:46,994
לפתע ראו אותו כולם הולך 20 מטר לאחור,
עוצם את העיניים,

772
00:51:48,043 --> 00:51:51,763
פתח בריצה ונכנס לתוך החומה

773
00:51:52,478 --> 00:51:56,104
ואז הקרטון נקרע והוא נכנס פנימה,
נתן לה את הטבעת.

774
00:51:56,970 --> 00:51:59,570
מה התברר? כל החומה הזו
הייתה קרטון בסך הכול.

775
00:51:59,980 --> 00:52:02,020
ציורים של אבנים ענקיות, הכותל...

776
00:52:02,050 --> 00:52:04,389
זה ציור, זה קשקוש. זה קרטון.

777
00:52:05,467 --> 00:52:07,751
קצת אומץ, נחישות, תיכנס, אתה...

778
00:52:07,946 --> 00:52:10,126
זכה במלוכה, זכה בבת המלך.

779
00:52:11,013 --> 00:52:15,346
היצר הרע, זו בדיוק השיטה שלו
שהוא מכשיל בני אדם.

780
00:52:15,979 --> 00:52:19,071
הוא נותן לאדם הרגשה "אתה לא יכול,
אתה חייב ליפול עכשיו"

781
00:52:19,100 --> 00:52:21,436
זה יצר שאני חזק יותר ממך,

782
00:52:21,525 --> 00:52:24,050
הוא צריך להגיד: מה השטויות האלה?
מה זה "אני נופל"? אני לא נופל!

783
00:52:24,907 --> 00:52:26,194
זה קרטון בסך הכול.

784
00:52:26,673 --> 00:52:31,245
אם הקב"ה אמר "ואליך תשוקתו
ואתה תמשול בו",

785
00:52:31,852 --> 00:52:34,236
מה כתוב בפסוק הזה? פסוק בפרשת בראשית,

786
00:52:34,561 --> 00:52:37,340
על היצר הרע אומר הקב"ה "לפתח חטאת רובץ",

787
00:52:37,363 --> 00:52:39,742
מחכה, רובץ בפתח, מחכה רק להפיל אותך,

788
00:52:39,928 --> 00:52:43,958
"ואליך תשוקתו", אין לו על מה לחשוב,
רק איך להכשיל אותך בעוונות,

789
00:52:44,311 --> 00:52:46,384
אבל "ואתה תמשול בו".

790
00:52:46,805 --> 00:52:49,320
אומר הקב"ה: אני בראתי אותו ובראתי אותך,

791
00:52:49,345 --> 00:52:52,113
ואני מודיע לך, בראתי אותך חזר יותר ממנו.

792
00:52:52,942 --> 00:52:55,158
כשאתה יודע שאם המלך אמר שאפשר

793
00:52:55,198 --> 00:52:58,290
ולא מעמיד את האדם בניסיון
שהוא לא יכול לעמוד בו,

794
00:52:58,492 --> 00:52:59,532
זה אומר שאפשר.

795
00:53:00,323 --> 00:53:04,459
ובאמת אנשים מעידים על כך שהרגישו
"אני עומד ליפול", פתאום הוא התעשת.

796
00:53:04,495 --> 00:53:05,314
"מה עומד ליפול?

797
00:53:05,744 --> 00:53:07,806
"מה מכריח אותי? אני לא נופל".

798
00:53:08,154 --> 00:53:11,306
מקרר את עצמו, מרגיע את עצמו, בורח משם.

799
00:53:11,311 --> 00:53:16,236
כמו יוסף, "ויעזוב בגדו בידה
וינוס ויצא החוצה".

800
00:53:17,589 --> 00:53:19,099
למה הוא השאיר את הבגד בידה?

801
00:53:20,093 --> 00:53:22,673
אתה גבר, יותר חזק, תחטוף את הבגד ותצא.

802
00:53:22,916 --> 00:53:24,321
הרי אחר כך היא תגיד שאתה אשם,

803
00:53:24,339 --> 00:53:26,793
כמו שהיא עשתה, העלילה עליו
שהנה, הבגד שלו,

804
00:53:26,819 --> 00:53:28,379
תראו מה הוא זמם לעשות.

805
00:53:29,452 --> 00:53:32,801
אבל יוסף פחד, "אם אני נשאר פה עוד דקה,
אני עלול ליפול בחטא.

806
00:53:33,848 --> 00:53:37,086
"והקב"ה נתן כוחות שאני לא אפול
אז אני בורח מכאן".

807
00:53:38,085 --> 00:53:39,320
"ואתה תמשול בו".

808
00:53:40,151 --> 00:53:43,055
כשהאדם מתבונן בכוחות שהקב"ה נתן לו,

809
00:53:43,066 --> 00:53:47,283
מסתכל במבט אמיתי, לא נותן לקרטון הזה
להפחיד אותו כאילו שאני לא יכול

810
00:53:47,363 --> 00:53:48,827
לעבור את המשוכה הזו,

811
00:53:49,424 --> 00:53:52,711
וזוכר ש"לפום צערא אגרא",
כמו שאומר כאן התנא,

812
00:53:53,424 --> 00:53:57,342
קשה, כמה שהניסיון יותר גדול,
גם השכר יותר גדול,

813
00:53:57,749 --> 00:53:58,507
אז זה שווה.

814
00:53:58,733 --> 00:54:00,257
אדם שהולך ללשכת התעסוקה,

815
00:54:00,274 --> 00:54:05,053
שניים מגיעים ללשכת התעסוקה מובטלים,
שנתיים אין להם אוכל לילדים.

816
00:54:05,177 --> 00:54:06,714
מחכים, משוועים לעבודה.

817
00:54:07,954 --> 00:54:09,933
האחד קיבל עבודה של שעה כל יום.

818
00:54:09,946 --> 00:54:13,398
אומרים לו: "אין לנו מה לתת לך,
כל יום שעה אחת 50 שקל.

819
00:54:13,886 --> 00:54:15,356
"על השעה הזאת תקבל 50".

820
00:54:15,415 --> 00:54:17,761
הוא אומר: "טוב, יותר טוב מכלום,
לפחות 50 שקל ליום".

821
00:54:17,848 --> 00:54:18,566
יצא.

822
00:54:19,069 --> 00:54:23,610
השני קיבל שמונה שעות כל יום,
חמישים שקל לשעה.

823
00:54:24,485 --> 00:54:26,311
מי שמח יותר כשהם יוצאים?

824
00:54:26,977 --> 00:54:28,424
האדם עם השמונה שעות.

825
00:54:29,462 --> 00:54:32,429
אבל נשאל אותו: למה אתה לא מקנא בו,
הוא קיבל רק שעה?

826
00:54:32,441 --> 00:54:33,346
הוא עובד פחות.

827
00:54:33,753 --> 00:54:35,511
"אני מחפש לעבוד פחות?

828
00:54:35,523 --> 00:54:37,805
"אני רוצה אוכל לילדים, רוצה פרנסה.

829
00:54:38,241 --> 00:54:39,288
"אני רוצה כסף".

830
00:54:39,732 --> 00:54:44,266
כשהאדם יודע שאדם לעמל יולד
ולפום צערא אגרא,

831
00:54:44,280 --> 00:54:45,398
הטרחה שלי יותר גדולה.

832
00:54:45,410 --> 00:54:47,648
ההוא עובד רק שעה, יש לו יצר הרע קטן,

833
00:54:47,838 --> 00:54:50,135
אני עובד שמונה שעות, יש לי יצר הרע גדול,

834
00:54:50,307 --> 00:54:51,904
אבל השכר שלי יותר גדול.

835
00:54:52,460 --> 00:54:55,638
ממילא האדם מקבל כוחות,
עומד בכל הניסיונות,

836
00:54:55,871 --> 00:54:59,422
מצליח ומרוויח גם בעולם הזה
וגם בעולם הבא.

837
00:55:00,194 --> 00:55:03,074
נסיים בברכה לכל הציבור
שנמצא איתנו כאן הערב,

838
00:55:03,090 --> 00:55:06,200
לכל הצופים בכל מקום שהם,
לכל חיילי ישראל,

839
00:55:06,225 --> 00:55:09,772
שהשם ישמור את כולם
בבריאות איתנה, פרנסה טובה,

840
00:55:10,067 --> 00:55:12,730
אורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה