הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: מעלת הצדקה

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 45

(אורך 35:35)

תמלול ההרצאה

1
00:00:16,480 --> 00:00:19,000
פרקי אבות, פרק ה', משנה י"ג.

2
00:00:19,160 --> 00:00:20,240
אומרת המשנה:

3
00:00:38,160 --> 00:00:41,240
המשנה כאן ממשיכה
את הסדרה של ארבע מידות,

4
00:00:41,880 --> 00:00:44,280
ארבע תכונות אופי בנושאים שונים.

5
00:00:44,680 --> 00:00:48,640
ראינו במידת הכעס
שיש ארבעה סגנונות של בני אדם.

6
00:00:48,720 --> 00:00:50,880
כלומר, אם אתה לוקח את כל האנושות

7
00:00:52,080 --> 00:00:54,520
במה שנוגע להתמודדות עם מידת הכעס,

8
00:00:54,600 --> 00:00:59,680
ראינו שיש ארבע קטגוריות,
וכך בכל עניין ועניין.

9
00:00:59,880 --> 00:01:01,960
כאן המשנה עוסקת בנותני צדקה.

10
00:01:02,640 --> 00:01:04,000
יש ארבע מידות.

11
00:01:04,800 --> 00:01:07,200
כלומר, תכונות אופי, דרכי הנהגה,

12
00:01:07,280 --> 00:01:11,680
שאנשים מתנהגים בפועל בעולם, בנותני צדקה.

13
00:01:13,000 --> 00:01:16,560
למה חשוב לדעת את זה?
כדי שכל אדם יבחן את עצמו

14
00:01:17,200 --> 00:01:21,200
ויבדוק להיכן הוא שייך מבין ארבעת אלה.

15
00:01:21,960 --> 00:01:26,880
אם הוא במקום טוב, שישמח.
אם הוא רואה שיש מה לתקן, שישפר.

16
00:01:28,120 --> 00:01:31,800
הצדקה עצמה, המילה "צדקה",
היא מילה שדורשת הסבר.

17
00:01:33,880 --> 00:01:39,320
בדרך כלל כשמשתמשים
במילה "חסד" מבינים יותר.

18
00:01:40,040 --> 00:01:41,640
מה פירוש המילה "חסד"?

19
00:01:41,840 --> 00:01:44,440
חס דל"ת - חס על הדל.

20
00:01:45,400 --> 00:01:48,880
האות דל"ת, כמו כל אות,
יש לה צד חיובי וצד שלילי.

21
00:01:49,400 --> 00:01:53,640
כל אות, והיא גם משפיעה
על האדם לפי המורכבות.

22
00:01:53,720 --> 00:01:56,640
שמו של האדם
משפיע מאוד על אופיו, על גורלו.

23
00:01:57,960 --> 00:02:02,280
והאות דל"ת, מהצד החיובי
היא מלשון "דלייה", "הרמה",

24
00:02:02,720 --> 00:02:05,160
כמו: "ארוממך השם כי דיליתני".

25
00:02:06,560 --> 00:02:10,800
ומהצד השני שלה,
נחשבת אות נמוכה מלשון "דלות".

26
00:02:10,960 --> 00:02:12,560
"דלייה" מול "דלות".

27
00:02:13,280 --> 00:02:15,440
לכן האות דל"ת נראית כמו מנוף,

28
00:02:16,400 --> 00:02:19,560
כי אדם שהאות דל"ת
מרכיבה או מופיעה בשמו,

29
00:02:19,960 --> 00:02:21,960
בפרט האות הראשונה, הכי משפיעה,

30
00:02:22,480 --> 00:02:26,120
זה אדם שבדרך כלל
הוא לא יהיה במצב של אמצע בחיים.

31
00:02:26,520 --> 00:02:28,160
או למעלה או למטה.

32
00:02:28,520 --> 00:02:31,200
כך ברוחניות, כך מבחינה כלכלית,

33
00:02:31,760 --> 00:02:34,000
לכן הוא צריך תמיד לשאוף להיות למעלה,

34
00:02:34,080 --> 00:02:35,760
כי אם לא למעלה, הוא יהיה למטה.

35
00:02:36,240 --> 00:02:41,800
ניקח למשל אדם מפורסם
שהיה לו פעמיים את האות דל"ת בשמו,

36
00:02:42,640 --> 00:02:43,880
דוד המלך.

37
00:02:45,320 --> 00:02:49,400
בתחילת דרכו היה נרדף
על ידי שאול שרצה להורגו,

38
00:02:50,120 --> 00:02:52,880
ואחר כך עלה לגדולה, נהיה מלך ישראל.

39
00:02:53,360 --> 00:02:55,560
אין פה אמצע, או למעלה או למטה.

40
00:02:57,800 --> 00:02:59,280
המילה "חסד",

41
00:02:59,800 --> 00:03:02,120
חס דל"ת, חס על הדל.

42
00:03:02,360 --> 00:03:05,720
אז זה מובן. אתה עושה חסד
עם בן אדם, אתה חס על הדל.

43
00:03:06,280 --> 00:03:09,400
אבל "צדקה", המילה הזו לא מובנת.

44
00:03:09,640 --> 00:03:11,360
צדקה היא מלשון "צדק",

45
00:03:12,040 --> 00:03:14,800
ואדם מרגיש: "כשאני עושה טובה לבן אדם

46
00:03:15,760 --> 00:03:17,360
"אז אני עושה איתו חסד.

47
00:03:18,640 --> 00:03:21,440
"מצד הצדק, מצד האמת, אני לא חייב לו כלום.

48
00:03:21,960 --> 00:03:25,880
"אם אני קונה, אז נכון,
הצדק מחייב שאני אשלם.

49
00:03:26,680 --> 00:03:29,360
"אבל אם אני לא קונה,
אני עוזר לבן אדם נזקק,

50
00:03:29,680 --> 00:03:31,280
"אז אני עושה איתו חסד".

51
00:03:32,040 --> 00:03:34,200
למה המילה "צדקה" מלשון "צדק"?

52
00:03:34,920 --> 00:03:37,800
כי בעומקם של דברים אומר הקב"ה לאדם:

53
00:03:38,840 --> 00:03:42,560
תדע שכל מה שיש לך זה בעצם שלי,

54
00:03:42,640 --> 00:03:44,800
של בורא עולם, "אני נתתי לך את זה".

55
00:03:45,040 --> 00:03:47,480
כתוב בפסוק: "לה' הארץ ומלואה".

56
00:03:48,000 --> 00:03:52,480
וכשאני אומר לך שיש כאן אדם נזקק
ואני מבקש שתעזור לו,

57
00:03:52,640 --> 00:03:54,200
פסוקים מפורשים בתורה,

58
00:03:54,280 --> 00:03:56,680
כמה צריך לעזור לנזקק, לתמוך,

59
00:03:57,120 --> 00:03:59,560
לתת צדקה, לתת הלוואות לנזקקים.

60
00:04:00,240 --> 00:04:03,160
אדם שיש לו כסף,
שהוא יכול להלוות בלי ריבית,

61
00:04:03,440 --> 00:04:05,520
ויש אדם אחר שנזקק להלוואה,

62
00:04:05,800 --> 00:04:08,240
אז תעזור, תתמוך.

63
00:04:08,760 --> 00:04:11,000
התורה אוסרת עלינו להלוות בריבית.

64
00:04:13,200 --> 00:04:16,320
יש היתר עסקה,
אבל בלי היתר עסקה יהיה אסור להלוות.

65
00:04:17,720 --> 00:04:19,480
אומר הקב"ה לאדם:

66
00:04:21,080 --> 00:04:23,720
כל הרכוש הזה שיש לך הוא בעצם שלי,

67
00:04:24,800 --> 00:04:26,200
קיבלת אותו ממני,

68
00:04:26,320 --> 00:04:30,440
וכשאני אומר לך שתיתן לאותו אדם נזקק,

69
00:04:31,600 --> 00:04:35,120
אל תחשוב שאתה עושה איתו
משהו לפנים משורת הדין,

70
00:04:35,400 --> 00:04:39,280
אלא אתה עושה צדק,
על פי האמת אתה צריך לתת לו.

71
00:04:40,320 --> 00:04:43,600
הדבר דומה למלך גדול או לגביר עשיר

72
00:04:43,720 --> 00:04:46,400
שיש לו פקיד, והוא אומר לפקיד:

73
00:04:46,520 --> 00:04:50,360
"תן לפלוני ממשרד האוצר,
מהרכוש שלי תיתן לפלוני".

74
00:04:50,760 --> 00:04:54,880
אז הוא חייב לתת לו. אתה פקיד
ויש פה את הבוס והוא אומר לך "תיתן".

75
00:04:55,840 --> 00:05:01,960
זה בעצם מה שכתוב בפסוק:
"כי ממך הכול ומידך נתנו לך".

76
00:05:02,760 --> 00:05:05,920
"ממך הכול ומידך..."

77
00:05:06,000 --> 00:05:08,560
זה כמו שאני לוקח מהיד שלך ומחזיר לך,

78
00:05:08,640 --> 00:05:11,600
כך בכל ענייני צדקה שהאדם נותן.

79
00:05:12,080 --> 00:05:15,560
רק הקב"ה מודע להתמודדות ולקושי שיש לאדם.

80
00:05:15,640 --> 00:05:17,720
אדם עבד על כסף, הוא מרגיש "זה שלי".

81
00:05:18,000 --> 00:05:19,640
למה שהוא ייתן אותו לאחרים?

82
00:05:20,040 --> 00:05:22,680
לכן גדול שכרו של נותן הצדקה.

83
00:05:23,160 --> 00:05:27,760
עד כדי כך, פסוק בתנ"ך:
"וצדקה תציל ממוות".

84
00:05:27,960 --> 00:05:31,440
עד כדי כך. אדם נותן צדקה, חלילה תאונה,

85
00:05:31,720 --> 00:05:35,840
הוא יוצא משם, רק הרכב נפגע והוא אומר:
"לא יודע איך יצאתי בנס מהעניין הזה".

86
00:05:35,920 --> 00:05:40,080
כל מי שרואה את הרכב אומר:
"אין סיכוי לצאת בחיים ממצב כזה".

87
00:05:40,520 --> 00:05:44,960
והוא לא יודע שזה בזכות הצדקה
שהוא נתן אתמול, לפני שבוע, לפני חודש.

88
00:05:45,120 --> 00:05:47,000
"וצדקה תציל ממוות".

89
00:05:47,360 --> 00:05:50,240
אגב, נציין,
לפעמים אנשים דווקא באים בקושיה.

90
00:05:50,840 --> 00:05:54,160
הוא אומר: "איך יכול להיות
שנתתי צדקה והלך לי הרכב?"

91
00:05:55,160 --> 00:05:58,400
והוא לא מבין שבלי הצדקה
המצב היה צריך להיות הרבה יותר גרוע.

92
00:05:58,480 --> 00:06:00,560
כך רק הרכב הלך, ולא הוא בעצמו.

93
00:06:01,040 --> 00:06:03,520
כי חשבונות שמיים עמוקים ומורכבים,

94
00:06:03,600 --> 00:06:07,920
וודאי שכשאדם עושה טוב, לא יצא לו מזה רע.

95
00:06:08,040 --> 00:06:09,600
מטוב יוצא רק טוב.

96
00:06:10,760 --> 00:06:13,440
ועל צדקה נאמר: "צדקה תציל ממוות".

97
00:06:13,880 --> 00:06:18,440
הגמרא מספרת במסכת שבת
שאבלט ושמואל...

98
00:06:18,800 --> 00:06:23,120
אבלט היה גדול חכמי הגויים
באותה תקופה, בבבל.

99
00:06:23,880 --> 00:06:27,040
שמואל האמורא היה גדול חכמי ישראל,

100
00:06:27,280 --> 00:06:31,280
ולא רק שהיה ענק בתורה,
היה בקי בכל החוכמות.

101
00:06:31,360 --> 00:06:34,680
היה רופא דגול, היה בקי באסטרונומיה,

102
00:06:35,160 --> 00:06:37,120
עד כדי כך שהוא אמר לתלמידיו:

103
00:06:37,240 --> 00:06:40,480
"נהירים לי שבילי רקיעא כשבילי נהרדעא".

104
00:06:40,800 --> 00:06:45,680
אני בקי בשבילי הכוכבים בשמיים
כמו שאני בקי בשבילים של נהרדעא,

105
00:06:45,760 --> 00:06:47,840
העיר שהוא גר בה, מכיר את הדרכים.

106
00:06:48,320 --> 00:06:50,560
כל כך היה חכם ובקי.

107
00:06:51,160 --> 00:06:53,920
מלך בבל היה מאוד מכבד אותו, את שמואל.

108
00:06:55,800 --> 00:07:00,080
ושני המלומדים האלה היו מדי פעם
מחליפים דברי חוכמה ביניהם, משוחחים.

109
00:07:01,280 --> 00:07:04,480
מספרת הגמרא שפעם אחת
עמדו שניהם בשוק ודיברו,

110
00:07:06,440 --> 00:07:10,040
ועברו שם קבוצה של יהודים
שהפרנסה שלהם הייתה,

111
00:07:11,360 --> 00:07:14,040
היו חותכים קני סוף.

112
00:07:14,480 --> 00:07:17,080
שם בבבל יש נהר פרת, נהר החידקל.

113
00:07:17,720 --> 00:07:21,360
אז על שפת הנהר היו צומחים קנים.
הם היו חותכים את הקנים,

114
00:07:21,800 --> 00:07:25,680
מכינים חבילות והולכים למכור
את החבילות האלה. זו הפרנסה שלהם.

115
00:07:26,560 --> 00:07:28,880
כשעברו שם אמר לו אבלט לשמואל,

116
00:07:28,960 --> 00:07:31,880
אבלט היה בקי גדול באסטרולוגיה.

117
00:07:32,640 --> 00:07:35,840
יש אסטרונומיה,
שזו חוכמת הכוכבים מהצד הטבעי.

118
00:07:37,040 --> 00:07:39,680
ואסטרולוגיה, מההיבט היותר רוחני,

119
00:07:39,760 --> 00:07:43,320
של השפעת הכוכבים
על האדם לפי תאריך הלידה שלו.

120
00:07:44,800 --> 00:07:46,440
אבלט היה בקי גדול,

121
00:07:47,400 --> 00:07:50,440
ואמר לשמואל...
החכם הגוי אומר לחכם היהודי:

122
00:07:50,880 --> 00:07:53,600
"אתה רואה את האדם הזה
עם החולצה הירוקה, נגיד?

123
00:07:53,680 --> 00:07:54,880
"אתה רואה אותו?

124
00:07:55,640 --> 00:08:00,280
"לפי המזל שלו, היום הוא עתיד למות.

125
00:08:00,360 --> 00:08:03,080
"הוא הולך לנהר והוא לא יחזור משם,

126
00:08:03,600 --> 00:08:05,080
"כי יכיש אותו נחש".

127
00:08:05,720 --> 00:08:09,280
תראו איזו בקיאות. איפה יש היום
אסטרולוגים שבקיאים בחוכמה כזאת,

128
00:08:09,640 --> 00:08:13,880
שיכולים לתת תאריך מדויק
וגם ממה הוא ימות,

129
00:08:13,960 --> 00:08:16,320
שנחש יכיש אותו היום. הוא לא יחזור מהנהר.

130
00:08:17,160 --> 00:08:21,880
אמר לו שמואל:
"אם הוא יהודי, אל תהיה בטוח כל כך.

131
00:08:23,640 --> 00:08:26,480
"היהודים, יש להם יכולות
לשנות את המזל שלהם".

132
00:08:26,880 --> 00:08:30,760
כתוב "אין מזל לישראל". מה זה "אין מזל"?
לא שאין להם מזל. גם יהודי יש לו מזל.

133
00:08:30,840 --> 00:08:32,800
כל אחד נולד, יש לו מזל.

134
00:08:32,880 --> 00:08:36,160
"מזל" זה מלשון אדם שמזיל דמעה.

135
00:08:36,240 --> 00:08:38,480
מה זה "מזיל"? יורד מלמעלה למטה.

136
00:08:39,000 --> 00:08:42,160
כך מזלו של האדם מטפטף במהלך החיים.

137
00:08:42,520 --> 00:08:46,320
בתאריך הזה, עוד לפני שהוא נולד,
בתאריך הזה נגזר עליו להתחתן,

138
00:08:46,760 --> 00:08:48,760
בתאריך הזה ייוולד לו ילד,

139
00:08:48,920 --> 00:08:50,760
בתאריך הזה תהיה לו דירה.

140
00:08:51,280 --> 00:08:54,240
זה על פי הטבע. כל אדם יש לו את המזל שלו.

141
00:08:54,720 --> 00:08:57,520
אבל עם ישראל לא משועבדים למזל.

142
00:08:57,600 --> 00:09:02,080
הם יכולים לשנות את המזל
על ידי המערכת של כל המצוות שיש להם,

143
00:09:02,160 --> 00:09:03,880
יכולים להתעלות מעל הטבע.

144
00:09:04,200 --> 00:09:09,400
הרמח"ל מסביר שכל העניין של המזלות,
זה שייך לגלגל הטבעי של הבריאה,

145
00:09:09,480 --> 00:09:11,560
מערכת טבעית שהקב"ה הטביע,

146
00:09:12,000 --> 00:09:16,280
אבל כשאדם מתעלה ומתגבר על היצרים שלו,

147
00:09:16,480 --> 00:09:19,880
הוא מתעלה מעל המזל, מעל הגלגל הטבעי.

148
00:09:19,960 --> 00:09:21,560
זה הפירוש "אין מזל לישראל".

149
00:09:22,080 --> 00:09:24,640
אז שמואל אומר לאבלט:
"אם הוא יהודי, אל תהיה בטוח".

150
00:09:24,720 --> 00:09:28,280
אמר לו: "אין מצב, אני בדקתי,
ברור לי שהוא מת שם".

151
00:09:29,040 --> 00:09:33,080
אחר הצהריים הם נפגשים שם,
רואים את קבוצת היהודים חוזרת,

152
00:09:33,160 --> 00:09:35,440
כל אחד עם חבילת קנים על הכתף,

153
00:09:36,000 --> 00:09:37,680
וגם הוא נמצא ביניהם.

154
00:09:39,440 --> 00:09:42,200
אבלט אמר: "משהו כאן לא מסתדר".

155
00:09:42,800 --> 00:09:44,480
ניגשו אליהם שני החכמים.

156
00:09:45,320 --> 00:09:47,760
אותה קבוצה של פועלים מאוד התרגשו,

157
00:09:48,040 --> 00:09:52,480
גדול חכמי היהודים
וגדול חכמי הגויים מתקרבים אליהם,

158
00:09:53,280 --> 00:09:57,880
ואבלט, החכם הגוי, אמר לאותו יהודי:

159
00:09:57,960 --> 00:10:01,280
"אתה מוכן להוריד
את חבילת העצים ולפתוח את החבלים?"

160
00:10:02,120 --> 00:10:03,440
הוריד, פתח.

161
00:10:03,520 --> 00:10:06,080
ראו שם נחש ארסי חתוך לשניים, מת.

162
00:10:07,120 --> 00:10:08,640
אמר לשמואל: "אתה רואה?

163
00:10:09,160 --> 00:10:10,920
"הנחש הזה היה אמור להכיש אותו".

164
00:10:11,480 --> 00:10:13,040
אני לא יודע, משהו פה השתבש.

165
00:10:14,200 --> 00:10:15,920
אמר לו שמואל: "תגיד לי,

166
00:10:16,920 --> 00:10:19,200
"עשית היום איזה מעשה טוב? תשתף אותנו".

167
00:10:21,920 --> 00:10:23,640
אמר לו: "אצלנו נוהגים...

168
00:10:23,720 --> 00:10:26,280
"הרי כולנו עניים, מתפרנסים מקנה סוף.

169
00:10:27,200 --> 00:10:31,440
"אצלנו נוהגים, כשעושים את
הפסקת ארוחת עשר, ארוחת צהריים,

170
00:10:31,520 --> 00:10:33,320
"מה שיש שם באמצע העבודה,

171
00:10:34,400 --> 00:10:38,040
"המצב הכלכלי לא מאפשר
לכל אחד להביא ארוחה מלאה.

172
00:10:38,760 --> 00:10:41,600
"אז אחד מביא כמה פרוסות לחם,
אחד מביא כמה ביצים,

173
00:10:41,680 --> 00:10:44,000
"אחד מביא כמה ירקות.
כל אחד מביא מה שיש לו.

174
00:10:44,360 --> 00:10:46,920
"יש לו תרנגולות מטילות ביצים, מביא ביצים,

175
00:10:47,000 --> 00:10:49,920
"ההוא, יש לו חקלאות קצת, מביא פירות.

176
00:10:50,000 --> 00:10:51,440
"כל אחד מביא מה שיש לו.

177
00:10:52,240 --> 00:10:56,520
"ובכל יום יש תורנות בינינו.
אחד מסתובב עם קערה,

178
00:10:56,600 --> 00:11:00,120
"כל אחד שם בקערה מה שהביא,
ההוא מכין לכולם את הארוחה

179
00:11:00,360 --> 00:11:02,160
"ויושבים כולם לאכול ביחד.

180
00:11:03,400 --> 00:11:05,480
"היום", הוא אומר, "כשהסתובבתי עם הקערה,

181
00:11:05,560 --> 00:11:07,480
"היה התור שלי להסתובב עם הקערה,

182
00:11:08,000 --> 00:11:12,200
"הגעתי לאחד העובדים
וראיתי שהוא מרכין את הראש,

183
00:11:12,320 --> 00:11:15,120
"מבויש, לא הצליח להביא כלום,

184
00:11:15,200 --> 00:11:16,520
"אפילו לא דבר קטן.

185
00:11:17,000 --> 00:11:21,960
"הבנתי שאם אני אראה
שאני לא לוקח, הוא יתבייש.

186
00:11:22,200 --> 00:11:26,160
"עשיתי עצמי כאילו אני לוקח ממנו
והוצאתי מהתיק שלי, שמתי במקומו.

187
00:11:27,080 --> 00:11:29,680
"אחר כך אכלנו כולנו
ביחד בלי שהוא יתבייש".

188
00:11:30,160 --> 00:11:33,800
אמר לו שמואל:
"זאת אומרת שקיימת מצוות צדקה".

189
00:11:34,400 --> 00:11:38,240
זה מה שנאמר: "וצדקה תציל ממוות".

190
00:11:38,960 --> 00:11:41,880
יש בגמרא עוד מעשה שם
על בתו של רבי עקיבא ועוד.

191
00:11:42,120 --> 00:11:44,000
צדקה, יש לה כוח להציל את האדם.

192
00:11:44,080 --> 00:11:46,480
אבל למה? הרי זה צדק.
מצד האמת הוא חייב לתת.

193
00:11:46,560 --> 00:11:48,880
הקב"ה אומר לו: הכסף שלי.

194
00:11:49,800 --> 00:11:52,120
"ממך הכול ומידך נתנו לך".

195
00:11:52,280 --> 00:11:54,120
למה מגיע שכר כזה לאדם?

196
00:11:54,600 --> 00:11:57,520
התשובה היא, כי זו האמת,
אבל יש לאדם ניסיונות.

197
00:11:57,600 --> 00:12:01,640
אדם עובד על כסף.
הוא מרגיש: "הכסף הזה הוא חלק ממני,

198
00:12:01,720 --> 00:12:04,240
"אני יכול ליהנות ממנו.
למה שאתן אותו לאחרים?"

199
00:12:05,000 --> 00:12:07,480
חז"ל קוראים לכסף בשם "דמים".

200
00:12:08,000 --> 00:12:12,800
למה? כי האדם נותן את דמו כדי להשיג כסף.

201
00:12:13,560 --> 00:12:16,280
עובד, לפעמים עבודה כרוכה בסכנת חיים,

202
00:12:16,360 --> 00:12:18,520
נסיעות למרחקים, עולה, יורד.

203
00:12:18,800 --> 00:12:20,720
אבל הוא צריך להתפרנס, מה הוא יעשה?

204
00:12:22,000 --> 00:12:25,720
כשאדם לוקח את הכסף
שהוא טרח עליו ונותן לאחרים,

205
00:12:26,000 --> 00:12:29,360
הוא מרגיש שהוא קורע משהו מעצמו ונותן.

206
00:12:30,000 --> 00:12:33,240
לכן אומרת הגמרא במסכת ראש השנה:

207
00:12:33,320 --> 00:12:36,240
"ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם,

208
00:12:36,800 --> 00:12:40,920
"ואלו הם צדקה, צעקה", תפילה שבאה מהלב,

209
00:12:41,200 --> 00:12:44,280
"שינוי השם ושינוי מעשה".

210
00:12:44,560 --> 00:12:47,920
כשאדם מתקן את מעשיו, יודע
"בזה הייתי לא בסדר", עושה על זה תשובה,

211
00:12:48,120 --> 00:12:52,120
מתקן את עצמו. אלה ארבעת הדברים,
אבל אחד מהם הוא צדקה.

212
00:12:53,320 --> 00:12:55,080
ובאמת, התורה רמזה את זה.

213
00:12:56,240 --> 00:12:58,680
כשהתורה מדברת על תרומת מחצית השקל,

214
00:12:59,800 --> 00:13:01,640
שם כתוב: "ונתנו".

215
00:13:02,640 --> 00:13:06,240
המילה "ונתנו איש כופר נפשו",

216
00:13:06,840 --> 00:13:11,240
היא אחת המילים היחידות בתורה
שאפשר לקרוא אותה

217
00:13:11,320 --> 00:13:13,800
מההתחלה לסוף ומהסוף להתחלה.

218
00:13:14,400 --> 00:13:17,320
המילה "ונתנו", אתה קורא מהתחלה "ונתנו".

219
00:13:17,400 --> 00:13:20,600
תקרא עכשיו מהסוף להתחלה, גם כן "ונתנו".

220
00:13:21,480 --> 00:13:24,280
לומר, אומר הקב"ה למשה רבנו:

221
00:13:24,360 --> 00:13:28,720
תגיד להם שכשהם ייתנו זה
חוזר אליהם. הם נותנים לעצמם.

222
00:13:28,880 --> 00:13:33,840
אתה נותן נניח מיליון דולר,
הרווחת מיליארד דולר.

223
00:13:34,320 --> 00:13:36,920
שווה לתת.
אדם שנותן מיליון, מרוויח מיליארד.

224
00:13:37,080 --> 00:13:39,280
כך בצדקה. אדם נותן שקל לצדקה,

225
00:13:39,360 --> 00:13:43,120
כנגד זה מקבל מבורא עולם
בריאות והצלה וחיים.

226
00:13:43,280 --> 00:13:44,640
כל אחד לפי עניינו.

227
00:13:45,440 --> 00:13:48,440
אם נתאר לעצמנו אדם עשיר,

228
00:13:49,000 --> 00:13:50,440
מפורסם, מיליארדר,

229
00:13:51,440 --> 00:13:54,880
ייכנס לכאן עכשיו ויאמר,
בונים פה איזה בית חולים:

230
00:13:54,960 --> 00:13:59,800
"אני תורם עכשיו מיליון דולר
לבית החולים או לישיבה או לבית כנסת",

231
00:13:59,880 --> 00:14:01,280
כולם יתפעלו ממנו.

232
00:14:02,080 --> 00:14:03,360
מיליון דולר.

233
00:14:04,120 --> 00:14:07,520
יבוא אחד מאיתנו, מהקהל, וייתן שקל.

234
00:14:08,840 --> 00:14:11,840
מי יתייחס אליו?
ההוא של המיליון, מתרגשים ממנו.

235
00:14:12,320 --> 00:14:17,200
בשמיים זה הפוך. אם האדם הזה
יש לו מיליארדים ונתן מיליון,

236
00:14:18,480 --> 00:14:22,000
הקב"ה יכול עוד להקפיד עליו:
למה נתת רק מיליון?

237
00:14:22,680 --> 00:14:25,200
לפי המסוגלות שלך,
אתה יכול לתת 10 מיליון.

238
00:14:25,280 --> 00:14:26,960
למה נתת רק מיליון לצדקה?

239
00:14:27,480 --> 00:14:29,720
ההוא נתן שקל מהאוכל שלו,

240
00:14:30,320 --> 00:14:34,560
הקב"ה נותן לו שכר פי כמה וכמה
מאותו עשיר שנתן מיליון.

241
00:14:35,160 --> 00:14:39,560
כי השקל הזה שהוא נתן, הוא נתן
מצורך שהוא צריך את זה ליום-יום שלו,

242
00:14:40,160 --> 00:14:42,520
ובכל זאת הוא נתן את השקל לצדקה,

243
00:14:42,600 --> 00:14:45,160
כי הוא רוצה להיות
שותף בבניית בית החולים.

244
00:14:45,440 --> 00:14:50,160
להיות שותף בבניית בית הכנסת,
בבניית הישיבה. הוא רוצה להיות שותף.

245
00:14:51,240 --> 00:14:54,840
וקשה לו. אצל הקב"ה שכרו הרבה יותר גדול.

246
00:14:55,440 --> 00:15:00,520
"ונתנו", אתה נותן,
אבל תדע "ונתנו" זה חוזר אליך חזרה.

247
00:15:01,160 --> 00:15:04,360
גם המילה "מחצית",
"מחצית השקל", יש בה רמז גדול.

248
00:15:04,960 --> 00:15:08,080
המילה "מחצית" מורכבת מחמש אותיות.

249
00:15:09,160 --> 00:15:11,640
האות האמצעית היא האות צדי"ק

250
00:15:12,680 --> 00:15:14,640
מה זה "צדי"ק"? זה צדקה.

251
00:15:14,840 --> 00:15:16,120
זו האות האמצעית.

252
00:15:16,280 --> 00:15:19,280
המילה מחצית, לפני הצדי"ק יש חי"ת

253
00:15:19,960 --> 00:15:21,480
ואחרי יש יו"ד.

254
00:15:21,560 --> 00:15:22,680
חי.

255
00:15:22,760 --> 00:15:25,920
תחילת המילה מ"ם, סוף המילה תי"ו.

256
00:15:26,000 --> 00:15:27,160
מת.

257
00:15:27,520 --> 00:15:29,440
כלומר, אדם שנותן צדקה

258
00:15:30,000 --> 00:15:32,760
מקרב אליו את החי ומרחיק את המוות.

259
00:15:33,760 --> 00:15:35,240
"צדקה תציל ממוות".

260
00:15:35,320 --> 00:15:38,160
זה טמון במילה "מחצית", נרמז הדבר הזה.

261
00:15:39,080 --> 00:15:42,160
גמילות חסד, המילה "גמילות".

262
00:15:42,320 --> 00:15:44,760
"לגמול", מה זה "לגמול"?
יש לזה שתי משמעויות.

263
00:15:45,560 --> 00:15:48,720
משמעות אחת, לגמול זה לתת, להעניק.

264
00:15:49,320 --> 00:15:51,800
משמעות שנייה, לגמול זה לנתק,

265
00:15:52,440 --> 00:15:56,040
כמו אדם נגמל מעישון, התנתק.

266
00:15:57,280 --> 00:16:01,520
נגמל משתייה.
היה רגיל לשתות אלכוהול, כעת הוא נגמל.

267
00:16:02,000 --> 00:16:03,240
הוא התנתק.

268
00:16:04,760 --> 00:16:06,600
אלה שני דברים שנראים הופכיים.

269
00:16:07,120 --> 00:16:10,560
לגמול זה "לתת" ולגמול זה "להתנתק".

270
00:16:11,200 --> 00:16:15,640
גמילות חסד. אמרנו "חסד",
חס דל"ת, חס על הדל.

271
00:16:16,200 --> 00:16:18,640
גמילות חסד, השלמות של החסד

272
00:16:19,000 --> 00:16:20,720
זה כשאתה גומל איתו,

273
00:16:21,280 --> 00:16:23,120
נותן לו, מעניק לו,

274
00:16:23,400 --> 00:16:25,480
אבל עוזר לו שיעמוד על הרגליים

275
00:16:25,560 --> 00:16:29,080
עד שהוא יתנתק מהצורך להיות תלוי בחסד.

276
00:16:29,760 --> 00:16:31,960
זאת אומרת כך, אם יש לך אפשרות,

277
00:16:33,360 --> 00:16:37,400
יש לך שכן או קרוב משפחה
שהוא כל היום יושב מובטל בבית,

278
00:16:38,520 --> 00:16:41,680
מחפש עבודה ולא מוצא ואין לו אוכל.

279
00:16:42,680 --> 00:16:44,080
ויש לך יכולת.

280
00:16:44,240 --> 00:16:46,560
אפשרות אחת,
כל חודש אתה נותן לו תקציב,

281
00:16:46,760 --> 00:16:50,440
כדי שהוא יוכל להתפרנס, הוא ומשפחתו.

282
00:16:51,320 --> 00:16:53,360
אפשרות שנייה, אתה לא נותן לו תקציב.

283
00:16:53,840 --> 00:16:57,360
אתה אומר לו: "אני אפתח לך עסק,
בוא תעבוד בעסק. לך אין כסף לפתוח.

284
00:16:57,440 --> 00:17:01,840
"אני אפתח, בוא תעבוד, המשכורת לך.
לאט לאט תחזיר לי את הכסף".

285
00:17:02,800 --> 00:17:06,520
לכאורה לא הוצאת כלום מעצמך,
רק נתת לו הלוואה שחזרה.

286
00:17:07,560 --> 00:17:09,280
איזו מצווה יותר גדולה?

287
00:17:10,200 --> 00:17:11,720
לגמול אותו מהחסד,

288
00:17:11,800 --> 00:17:14,800
להביא אותו למצב
שהוא לא יצטרך להיות תלוי בחסד.

289
00:17:15,200 --> 00:17:16,640
תעמיד אותו על הרגליים.

290
00:17:17,080 --> 00:17:20,400
זו מצוות צדקה יותר גדולה
מאשר לתת לו כל חודש

291
00:17:20,480 --> 00:17:23,240
ואתה משאיר אותו נזקק כל החיים שלו.

292
00:17:23,400 --> 00:17:25,160
גמלת אותו מהחסד.

293
00:17:25,760 --> 00:17:28,720
ככה הוא יושב כל היום בבית,
מסתכל על הקירות, לא עושה שום דבר.

294
00:17:29,000 --> 00:17:32,360
עזרת לו שיתחיל להתפרנס,
העמדת אותו על הרגליים.

295
00:17:33,040 --> 00:17:37,080
זה בקווים כלליים ההגדרה
של צדקה וחסד מנקודת מבט יהודית.

296
00:17:37,160 --> 00:17:38,320
כעת נעבור למשנה.

297
00:17:38,880 --> 00:17:40,000
אומרת המשנה:

298
00:17:42,760 --> 00:17:45,160
יש ארבעה סוגים של אנשים,

299
00:17:45,400 --> 00:17:50,120
כשלכל אחד יש גישה אחרת
לכל הנושא הזה של הנתינה, של הצדקה.

300
00:17:56,240 --> 00:17:58,560
יש אדם שאומר: רק אני נותן.

301
00:17:58,720 --> 00:18:01,440
לא מסכים שאף אחד ייתן
לאותה מטרה של צדקה.

302
00:18:03,040 --> 00:18:05,520
לכאורה, רואים אותו אדם טוב,
הוא רוצה לתת הכול.

303
00:18:06,200 --> 00:18:09,840
אבל אם כואב לו שאחרים נותנים,
אומרת המשנה, יש בזה חיסרון.

304
00:18:09,920 --> 00:18:11,680
זה יפה מצידך שאתה רוצה לתת,

305
00:18:12,280 --> 00:18:15,040
אבל אם כואב לך
שאחרים נותנים, למה כואב לך?

306
00:18:15,800 --> 00:18:19,960
או בגלל שהוא לא רוצה שהם יקבלו כבוד.
הוא רוצה את כל הכבוד לקחת לעצמו.

307
00:18:20,440 --> 00:18:22,320
או שהוא לא רוצה שיהיה להם עולם הבא.

308
00:18:22,400 --> 00:18:25,440
את כל השכר הוא רוצה לעצמו.
יכול להיות גם מההיבט הרוחני.

309
00:18:26,400 --> 00:18:29,160
אומרת המשנה:
זה אדם ש"עינו רעה בשל אחרים".

310
00:18:29,320 --> 00:18:30,840
התכונה הזאת היא לא טובה.

311
00:18:31,480 --> 00:18:34,800
אלא תראה תמיד את המטרה לנגד עיניך.

312
00:18:34,920 --> 00:18:36,000
מה המטרה?

313
00:18:36,440 --> 00:18:38,040
שהכולל הזה יתפקד?

314
00:18:38,360 --> 00:18:40,680
אז תיתן אתה וגם אחרים ייתנו.

315
00:18:41,120 --> 00:18:43,240
אם אין, אתה רוצה לתת הכול, תיתן הכול,

316
00:18:43,320 --> 00:18:45,920
אבל אם אתה רואה
שיש מי שנותן וגם הוא רוצה,

317
00:18:46,000 --> 00:18:48,480
תפנה אתה את המשאבים שלך לעוד דברים,

318
00:18:48,680 --> 00:18:51,160
לעוד מקומות של ענייני צדקה.

319
00:18:51,800 --> 00:18:56,440
אבל אל תמנע את האחרים
שיעשו את המצווה הזאת.

320
00:18:56,720 --> 00:18:58,240
זה נכון לא רק בצדקה.

321
00:18:58,720 --> 00:19:02,320
יש אנשים שכשיש איזו פעילות
שצריכים לארגן בשכונה או בעיר,

322
00:19:02,560 --> 00:19:06,320
איזו פעילות של עשייה רוחנית כלשהי,

323
00:19:06,680 --> 00:19:09,840
הגישה שלהם:
או שאני עושה או שאף אחד לא עושה.

324
00:19:10,480 --> 00:19:13,920
כלומר, אם לא הוא יעשה, אז הוא
מעדיף שהכול יתבטל ולא יהיה שום דבר.

325
00:19:14,520 --> 00:19:17,880
זה מראה שהאדם הזה
לא רואה את המטרה לנגד עיניו,

326
00:19:17,960 --> 00:19:19,520
אלא רואה את עצמו לנגד עיניו.

327
00:19:19,600 --> 00:19:23,240
הוא רוצה לגדל את עצמו,
הוא רוצה לקדם את עצמו, להחשיב את עצמו.

328
00:19:23,720 --> 00:19:26,720
אבל אדם שהוא אמיתי,
הוא רואה את המטרה לנגד עיניו.

329
00:19:26,920 --> 00:19:29,720
אז מה זה משנה?
אני אעשה, הוא יעשה, העיקר שעושים.

330
00:19:29,800 --> 00:19:31,400
ואדרבה, משתף איתו אחרים:

331
00:19:31,480 --> 00:19:34,960
"בואו נעשה ביחד", העיקר שהדבר יפעל ויזוז.

332
00:19:36,760 --> 00:19:37,920
תכונה שנייה:

333
00:19:41,280 --> 00:19:43,200
יש אדם שרוצה שכולם ייתנו,

334
00:19:43,680 --> 00:19:45,680
אבל הוא עצמו לא מוציא כלום מהכיס שלו.

335
00:19:48,080 --> 00:19:50,760
האדם הזה, "עינו רעה בשלו".

336
00:19:52,200 --> 00:19:55,760
מוגדר שיש לו עין שהיא רעה, עין מצומצמת,

337
00:19:56,240 --> 00:19:59,160
כי כל אדם צריך
להרגיל עצמו גם לתת לאחרים.

338
00:19:59,560 --> 00:20:02,560
אף על פי שהוא מפעיל
שאחרים ייתנו ואחרים יעשו.

339
00:20:03,200 --> 00:20:04,960
יש לו יכולות, הוא מפעיל אחרים,

340
00:20:05,120 --> 00:20:08,640
אבל גם מה איתך?
אתה גם צריך להיות שותף בעניין,

341
00:20:08,800 --> 00:20:10,200
שייתן גם משלו.

342
00:20:14,520 --> 00:20:16,680
הדרגה השלישית, שהיא המושלמת,

343
00:20:17,200 --> 00:20:19,640
כשאדם אומר: "גם אני נותן, גם אתם תיתנו,

344
00:20:19,720 --> 00:20:24,360
"בואו נרים את הפרויקט הזה ביחד".
באמת פועל ועושה, זה נקרא "חסיד".

345
00:20:24,720 --> 00:20:28,520
חסיד זה מתחסד,
עושה אפילו יותר ממה שנדרש.

346
00:20:28,600 --> 00:20:30,680
הוא מצוין. מעלה גדולה יש לו.

347
00:20:34,720 --> 00:20:38,080
אדם שלא רק שהוא לא נותן,
גם מפריע לאחרים שלא ייתנו.

348
00:20:38,320 --> 00:20:40,960
זה מוגדר "רשע".
אתה לא נותן, לפחות תן לאחרים שייתנו.

349
00:20:41,320 --> 00:20:43,840
אבל כואב לו. הוא לא נותן כי הוא קמצן.

350
00:20:44,200 --> 00:20:46,400
כואב לו שאחרים ייתנו ויקבלו כבוד?

351
00:20:46,480 --> 00:20:48,320
אז הוא גם מונע אותם, שלא יקבלו.

352
00:20:48,520 --> 00:20:51,120
ונמצא שהציבור מפסיד, העניים מפסידים,

353
00:20:51,320 --> 00:20:52,840
המטרה הטובה מפסידה.

354
00:20:53,240 --> 00:20:55,280
לכן זה מוגדר בשם "רשע".

355
00:20:55,720 --> 00:20:58,600
ובאמת, כל אדם צריך לבחון את עצמו ולבדוק:

356
00:20:59,520 --> 00:21:01,800
מתי הפעם האחרונה שנתתי צדקה?

357
00:21:02,880 --> 00:21:05,200
יש אנשים שיש להם לב טוב,
אבל לא חושבים על זה.

358
00:21:05,280 --> 00:21:06,880
בא אדם, מבקש, הם נותנים לו.

359
00:21:07,000 --> 00:21:08,560
אבל הוא עצמו לא יוזם.

360
00:21:08,880 --> 00:21:13,200
הוא לא פונה מעצמו,
ולא תמיד יודעים שאתה רוצה לתת.

361
00:21:13,280 --> 00:21:17,360
כל אדם צריך לראות עם עצמו
מה הוא כן יכול לתת לצדקה

362
00:21:17,560 --> 00:21:19,360
ויהיה הוא היוזם.

363
00:21:19,680 --> 00:21:23,560
יש כולל ליד הבית.
ייגש לשם, ישאל את המנהל של הכולל:

364
00:21:23,720 --> 00:21:26,360
"כמה עולה להחזיק אברך?
אני רוצה להחזיק אברך",

365
00:21:26,440 --> 00:21:29,360
רוצה להחזיק חצי אברך,
רבע, עשרה אחוז מאברך.

366
00:21:29,440 --> 00:21:31,400
מה שהוא יכול לפי היכולות שלו.

367
00:21:31,800 --> 00:21:33,880
פעילות של חסד. ילך...

368
00:21:34,360 --> 00:21:35,560
חגים, מגיעים חגים,

369
00:21:35,640 --> 00:21:41,400
יש בשכונה ארגון שמחלק
מצרכי מזון לפסח, לסוכות, לראש השנה.

370
00:21:41,480 --> 00:21:43,360
יש הרבה שכונות שיש ארגונים כאלה.

371
00:21:43,800 --> 00:21:46,680
שלא יחכה שיפנו אליו.
הוא יפנה לגבאי של בית הכנסת:

372
00:21:46,760 --> 00:21:48,440
"אני רוצה לתת, כמה עולים סלים?"

373
00:21:48,520 --> 00:21:51,640
כל סל עולה 200 שקל,
"אני לוקח על עצמי עשרה סלים".

374
00:21:51,800 --> 00:21:53,280
כל אחד לפי היכולות שלו.

375
00:21:53,600 --> 00:21:57,240
אבל שתמיד יהיה שותף
בענייני צדקה מתוך יוזמה עצמית.

376
00:21:57,760 --> 00:21:59,240
ב"שולחן ערוך" כתוב

377
00:22:00,000 --> 00:22:03,920
שהמעלה הגדולה,
אדם שזוכה להגיע למעשר כספים.

378
00:22:04,600 --> 00:22:07,960
כלומר, מהנטו שנשאר לו, לא מהברוטו,

379
00:22:08,400 --> 00:22:10,800
מהנטו שנשאר לו מההכנסות שלו,

380
00:22:11,280 --> 00:22:14,040
נותן עשרה אחוז לצדקה. 90 אחוז הוא אוכל,

381
00:22:14,480 --> 00:22:18,520
עשרה אחוז לצדקה.
זו מעלה גדולה, כשאדם נותן מעשר כספים.

382
00:22:19,040 --> 00:22:20,880
מה הכוונה נטו וברוטו?

383
00:22:21,400 --> 00:22:23,160
הוא משלם שכירות על החנות?

384
00:22:23,720 --> 00:22:25,600
מוריד מההכנסות את השכירות.

385
00:22:26,080 --> 00:22:29,200
משלם חשמל,
יש לו פועלים שהוא משלם, מוריד.

386
00:22:29,520 --> 00:22:31,640
הרוויח למשל 100 אלף שקל לחודש,

387
00:22:32,000 --> 00:22:35,720
וההוצאות שהוא מוציא על הכול
מסתכמות ב-70 אלף שקל.

388
00:22:35,800 --> 00:22:37,240
נשארו לו 30 נטו.

389
00:22:37,560 --> 00:22:40,480
מה-30 האלה, במקום שייקח לכיס את כל ה-30,

390
00:22:40,640 --> 00:22:42,360
עשרה אחוז נותן לצדקה,

391
00:22:42,480 --> 00:22:46,800
שזה כל אחד לפי הכנסותיו.
יש אדם, הנטו שנשאר לו הוא 2,000 שקל.

392
00:22:46,960 --> 00:22:49,560
מה שיכול, ייתן עשרה אחוז לצדקה,

393
00:22:50,360 --> 00:22:52,440
ובלבד שהוא לא שקוע בחובות.

394
00:22:52,640 --> 00:22:55,720
אדם ששקוע בחובות,
קודם כול שיפרע את החובות שלו.

395
00:22:56,320 --> 00:22:59,920
לקח הלוואות מקרובי משפחה
והם מחכים שיחזיר.

396
00:23:00,440 --> 00:23:02,200
מצלצלים אליו: "מה עם החוב?"

397
00:23:02,600 --> 00:23:05,480
אם נותנים לו לטווח ארוך,
לא לחוצים, שייתן מעשרות,

398
00:23:05,960 --> 00:23:08,920
אבל אם יש כאלה
שהוא חייב להם כסף והם דוחקים אותו.

399
00:23:09,480 --> 00:23:11,560
לא שהוא לקח עכשיו משכנתה ל-30 שנה.

400
00:23:11,800 --> 00:23:14,760
יש לו אנשים שהוא לקח הלוואות
והם דוחקים אותו, "מה עם הכסף?"

401
00:23:15,160 --> 00:23:17,360
האדם הזה, קודם כול שיחזיר את החובות שלו,

402
00:23:17,560 --> 00:23:21,080
אחר כך שייתן את המעשרות לצדקה,

403
00:23:21,480 --> 00:23:24,680
כי זה עוול. אם הלוו לו
והגיע הזמן והוא לא מחזיר,

404
00:23:25,160 --> 00:23:27,720
גם כתוב בפסוק: "עבד לווה לאיש מלווה".

405
00:23:28,160 --> 00:23:30,800
אדם שחייב כסף לאחרים מרגיש עבד,

406
00:23:30,880 --> 00:23:33,920
כל הזמן משועבד.
תשתחרר מזה, תהיה בן חורין.

407
00:23:34,400 --> 00:23:37,200
בכלל חובות,
צריך לדעת לברוח מחובות כמו מאש.

408
00:23:37,280 --> 00:23:42,760
כמה שאפשר שאדם לא ייכנס לחובות,
אפילו יצמצם בהוצאות שלו כל חודש

409
00:23:42,880 --> 00:23:46,480
ולא ייכנס לחובות,
זה מצב הכי בריא והכי טוב.

410
00:23:46,720 --> 00:23:51,440
חובות לוקחים רק כשאין ברירה
וגם כשהוא יודע מה הכיוונים של ההחזרה.

411
00:23:51,520 --> 00:23:53,280
אפילו שמלווים לו בלי ריבית.

412
00:23:53,680 --> 00:23:55,680
קל וחומר הלוואה, יש כאלה מסתבכים.

413
00:23:55,760 --> 00:23:57,320
מדי פעם פונים אליי אנשים,

414
00:23:58,120 --> 00:24:00,480
אין איך לעזור להם, אבל שופכים את ליבם,

415
00:24:01,480 --> 00:24:03,920
שלקחו הלוואות, מה שנקרא, בשוק האפור.

416
00:24:04,400 --> 00:24:07,320
אז בהתחלה הוא שמח:
"הנה, הייתי צריך כסף, הגיע סכום גדול",

417
00:24:08,000 --> 00:24:10,000
אבל אחר כך נוגסים ממנו כל חודש.

418
00:24:10,080 --> 00:24:12,240
למה הריבית, התורה קוראת לה "נשך"?

419
00:24:14,320 --> 00:24:17,960
"כספך לא תיתן לו בנשך
ובמרבית לא תיתן אוכלך".

420
00:24:19,240 --> 00:24:21,360
הריבית, התורה קוראת לזה "נשך",

421
00:24:21,680 --> 00:24:25,920
כי כל חודש הוא מרגיש
שלקחו עוד נגיסה מהבשר שלו.

422
00:24:26,200 --> 00:24:27,280
נשכו אותו.

423
00:24:27,920 --> 00:24:29,720
לא מספיק שיש לו את הקרן,

424
00:24:29,920 --> 00:24:32,520
עוד הריבית בשוק האפור,
זה סכומים מפחידים.

425
00:24:33,000 --> 00:24:36,320
הבנק, עוד יש להם
היתר עסקה ויש חוקים, יש פיקוח,

426
00:24:36,720 --> 00:24:38,880
אבל בהלוואות רגילות
אדם מאוד צריך להיזהר,

427
00:24:38,960 --> 00:24:42,160
לא להתפתות, חס ושלום,
להלוואות מהסוג הזה.

428
00:24:42,240 --> 00:24:43,640
אפילו שהוא מאוד דחוק,

429
00:24:44,160 --> 00:24:48,840
גם עובר איסור תורה של ריבית
וגם ממש אחרי כמה זמן

430
00:24:48,920 --> 00:24:52,520
פתאום מגלה לאיזה בור בלי תחתית הוא נפל.

431
00:24:55,520 --> 00:24:57,120
נעבור כעת למשנה הבאה:

432
00:25:00,440 --> 00:25:03,600
המשנה כאן ממשיכה את
הסדרה של ארבע המידות.

433
00:25:03,880 --> 00:25:07,560
אדם שהולך ללמוד תורה,
לישיבה או לשיעור תורה,

434
00:25:08,120 --> 00:25:10,960
כל יום הולך לשיעור תורה. יש ארבעה סוגים.

435
00:25:25,520 --> 00:25:30,960
אומרת המשנה: יש אדם שהוא
הולך לבית המדרש, אבל אינו עושה.

436
00:25:31,040 --> 00:25:33,360
מה פירוש "אינו עושה"?
לא יוצא לו מזה פירות.

437
00:25:34,680 --> 00:25:36,400
הוא חוזר מהעבודה עייף,

438
00:25:36,480 --> 00:25:38,720
אבל הוא יודע שצריכים
לקבוע עיתים לתורה כל יום,

439
00:25:38,840 --> 00:25:41,040
אז הוא הולך לבית כנסת, יושב בשיעור,

440
00:25:41,640 --> 00:25:45,160
ומרוב שהראש שלו כבד מה...
עייף, כמעט לא מבין כלום.

441
00:25:45,840 --> 00:25:47,760
יוצא מהשיעור, אומר: "מה יצא לי מהשיעור?

442
00:25:47,880 --> 00:25:50,560
"בקושי הבנתי כמה פרטים או שלא הבנתי כלום".

443
00:25:52,600 --> 00:25:56,800
או שלא מצד העייפות,
אלא המוח שלו לא קולט.

444
00:25:57,120 --> 00:25:58,200
קשה לו להבין.

445
00:25:59,240 --> 00:26:01,320
זה נקרא: "הולך ואינו עושה".

446
00:26:01,760 --> 00:26:03,640
אחרי שבוע-שבועיים מה הוא אומר לעצמו?

447
00:26:03,720 --> 00:26:05,840
"אז בשביל מה אני הולך? נפסיק ללכת".

448
00:26:06,320 --> 00:26:08,680
אומרת המשנה: "שכר הליכה בידו".

449
00:26:09,040 --> 00:26:14,360
עצם זה שאתה הולך לשיעור תורה,
אתה מקבל שכר על ההליכה שלך.

450
00:26:14,760 --> 00:26:17,880
אתה רצית, באת, עשית את שלך,
אפילו לא הבנת כלום,

451
00:26:18,400 --> 00:26:22,680
אבל הגעת לשיעור,
הקב"ה נותן לך שכר פסיעות, שכר הליכה.

452
00:26:23,800 --> 00:26:26,600
"עושה ואינו הולך - שכר מעשה בידו".

453
00:26:27,240 --> 00:26:29,520
אדם שאומר:
"אני יושב בבית ואני לומד תורה בבית.

454
00:26:29,600 --> 00:26:31,120
"בשביל מה אני צריך ללכת לשיעור תורה?

455
00:26:32,160 --> 00:26:34,120
"הנה, אני לומד, גם בבית אני לומד".

456
00:26:35,080 --> 00:26:36,600
"שכר מעשה בידו".

457
00:26:36,960 --> 00:26:41,240
יש לו את השכר של התוצאה, של הלימוד,
אבל הוא מפסיד את שכר ההליכה.

458
00:26:41,680 --> 00:26:46,920
רואים כאן במשנה שיש שכר מיוחד
לאדם שטורח ללכת לשיעור תורה.

459
00:26:48,360 --> 00:26:52,160
אדם בא לשיעור, מחפש חניה,
קשה לו למצוא חניה,

460
00:26:52,680 --> 00:26:55,760
הולך ברגל, החנה רחוק, טרח, התאמץ.

461
00:26:56,800 --> 00:26:58,160
מה הוא מרגיש אחר כך?

462
00:26:58,960 --> 00:27:00,720
"לפחות הייתי בשיעור, הרווחתי את השיעור".

463
00:27:00,800 --> 00:27:02,000
זה לא "לפחות".

464
00:27:02,160 --> 00:27:06,360
על ההליכה שלך אתה מקבל שכר,
על הטרחה שלך, על המאמץ,

465
00:27:06,440 --> 00:27:08,400
על הסיבובים עד שמצאת את החניה,

466
00:27:08,560 --> 00:27:10,280
על זה עצמו אתה מקבל שכר.

467
00:27:10,360 --> 00:27:11,920
כך רואים כאן במשנה.

468
00:27:12,080 --> 00:27:15,480
אצלנו, בני האדם,
ההסתכלות היא תמיד לפי התוצאה.

469
00:27:16,640 --> 00:27:19,720
זו הסתכלות אנושית. מה התוצאה, עשית.

470
00:27:19,800 --> 00:27:22,800
אין תוצאה, לא עשית כלום.
אצל בורא עולם זה לא כך.

471
00:27:22,880 --> 00:27:26,920
גם אם אין תוצאה,
התאמצת, השתדלת, טרחת,

472
00:27:27,160 --> 00:27:28,440
מגיע לך שכר.

473
00:27:29,160 --> 00:27:32,640
דרך העולם
אדם שהזמין רהיט והנגר אומר לו:

474
00:27:32,720 --> 00:27:34,960
"נכון שהרהיט הזה עולה 3,000 שקל,

475
00:27:35,920 --> 00:27:38,600
"אבל אתה יודע איזה סיפורים
היה לי עם הרהיט הזה?

476
00:27:38,680 --> 00:27:41,120
"כמה פעמים נשברו חלקים, כמה התאמצתי.

477
00:27:41,600 --> 00:27:44,120
"ארון רגיל אני עושה בשבוע.
זה לקח לי חודשיים.

478
00:27:44,480 --> 00:27:45,960
"תשלם לי על החודשיים האלה".

479
00:27:46,680 --> 00:27:48,080
יש אדם שישלם לו?

480
00:27:49,000 --> 00:27:50,840
"משתתף בצערך שטרחת רבות,

481
00:27:50,920 --> 00:27:54,000
"אבל ארון כזה,
מחירו 3,000 שקל, זה מה שתקבל".

482
00:27:54,760 --> 00:27:56,960
הוא לא מוטרד מזה. הוא משתתף בצערו,

483
00:27:57,040 --> 00:27:59,440
אבל הוא לא ישלם לו על כך שהוא טרח יותר.

484
00:27:59,560 --> 00:28:02,640
יש מחיר קבוע, זה מחיר מחירון,
זה מה שאתה מקבל.

485
00:28:02,960 --> 00:28:06,000
אצל הקב"ה זה לא כך. שניים למדו גמרא.

486
00:28:07,760 --> 00:28:11,640
זה קורא ומיד מבין.
זה מתאמץ, מאמץ את החשיבה

487
00:28:11,880 --> 00:28:16,880
ובאמצע מרגיש בתוכו מרמור:
"אני לא מבין, אני רוצה להבין",

488
00:28:16,960 --> 00:28:19,080
ובכל זאת מתאמץ, עד שבסוף הבין.

489
00:28:19,760 --> 00:28:22,120
מקבל שכר על העמל שלו הרבה יותר מהשני,

490
00:28:22,200 --> 00:28:24,320
ואפילו אם בסוף לא הבין, גם מקבל שכר.

491
00:28:24,840 --> 00:28:26,440
כי הקב"ה משלם על העמל.

492
00:28:26,520 --> 00:28:28,200
"אשרי מי שעמלו בתורה".

493
00:28:28,960 --> 00:28:35,080
כשאדם עמל,
הקב"ה משלם על הטרחה, על המאמץ,

494
00:28:35,160 --> 00:28:36,240
על העמל.

495
00:28:43,080 --> 00:28:46,480
אדם שגם הולך לשיעור תורה, הולך לישיבה,

496
00:28:46,880 --> 00:28:49,480
וגם לומד, זה חסיד.

497
00:28:49,600 --> 00:28:51,040
זו הדרגה הכי גבוהה,

498
00:28:51,200 --> 00:28:56,240
שאדם מקבל שכר גם על הטרחה,
גם על התוצאות שהוא השיג.

499
00:28:56,320 --> 00:28:57,400
זה נפלא מאוד.

500
00:29:00,320 --> 00:29:04,160
אדם שהוא גם לא הולך ללמוד וגם לא לומד.

501
00:29:04,240 --> 00:29:06,280
כל החיים שלו לא פותח ספר, לא לומד תורה.

502
00:29:07,120 --> 00:29:09,080
אז איך הוא יתקדם? איך הוא ידע?

503
00:29:09,840 --> 00:29:12,400
איך הוא יקבל את האור האלוקי שיש בתורה?

504
00:29:12,880 --> 00:29:14,960
הרמח"ל בספר "דרך ה"' כותב:

505
00:29:15,200 --> 00:29:17,680
יש השפעות שונות שהקב"ה מוריד לעולם.

506
00:29:17,760 --> 00:29:21,160
סוגים שונים של שפע רוחני.
צינורות שפע רוחני שיורד לעולם.

507
00:29:22,120 --> 00:29:25,120
אנחנו בעולם הזה
רואים גשמיות, לא רואים רוחניות.

508
00:29:25,520 --> 00:29:27,640
אבל בדור שלנו, שהמדע התקדם,

509
00:29:27,720 --> 00:29:32,000
יותר קל להבין את דברי המקובלים
שמדברים על השפעות של אנרגיות,

510
00:29:32,200 --> 00:29:34,880
ואתה מדבר כאן, משפיע במרחקים.

511
00:29:35,240 --> 00:29:38,200
פעם אנשים לא...
מי שלא היה לו אמונה, הוא לא הבין את זה.

512
00:29:38,280 --> 00:29:41,040
איך יכול להיות שאני מדבר
ויש לזה השפעות בכל העולם?

513
00:29:41,680 --> 00:29:48,120
אבל היום יש דלתות שנפתחות
לפי הזיהוי של הקול של בעל הבית שמדבר,

514
00:29:48,440 --> 00:29:49,560
הדלת נפתחת.

515
00:29:50,200 --> 00:29:51,840
פעם זה היה נחשב מדע בדיוני,

516
00:29:51,920 --> 00:29:57,000
שקול יפתח דלת, והוא יודע לזהות
אם זה בעל הבית או קול של מישהו אחר.

517
00:29:57,360 --> 00:29:58,640
דברים פלאיים.

518
00:29:59,160 --> 00:30:02,760
והמקובלים תמיד דיברו
על כך שהתוכן של המילים.

519
00:30:02,840 --> 00:30:06,880
למשל, כתוב שכשאדם לומד תורה
הוא מקיים את כל הבריאה,

520
00:30:07,200 --> 00:30:09,760
ואם זה ילד שלומד תורה,
מעלתו עוד יותר גדולה.

521
00:30:09,840 --> 00:30:13,400
"בזכות הבל פיהם של תינוקות
של בית רבן, העולם עומד".

522
00:30:13,480 --> 00:30:15,440
יש לך ילד, אתה שולח אותו לתלמוד תורה,

523
00:30:15,840 --> 00:30:19,000
השכר שאתה מקבל
על לימוד התורה שלו הוא עצום.

524
00:30:19,360 --> 00:30:21,720
כל יום שהוא לומד חומש שם בתלמוד תורה,

525
00:30:21,840 --> 00:30:23,400
לומד גמרא, לומד משנה,

526
00:30:23,520 --> 00:30:26,240
הוא מקיים את כל הבריאה הרבה יותר ממבוגר.

527
00:30:27,040 --> 00:30:29,720
כך אומרת הגמרא, שאחד החכמים אמר לשני:

528
00:30:30,120 --> 00:30:33,200
אתה כל כך משבח את הבל פיהם
של תינוקות של בית רבן,

529
00:30:33,280 --> 00:30:34,800
"דידי ודידך מאי"?

530
00:30:34,880 --> 00:30:37,000
שלי ושלך מה? התורה שלנו לא שווה כלום?

531
00:30:37,640 --> 00:30:40,160
והם אמוראים שהיו מחיים מתים בדיבור שלהם.

532
00:30:40,720 --> 00:30:43,040
אמר לו: ודאי שגם התורה שלנו חשובה,

533
00:30:43,320 --> 00:30:47,640
אבל אינו דומה הבל פה שיש בו חטא
להבל פה שאין בו חטא.

534
00:30:47,920 --> 00:30:51,520
אנחנו המבוגרים, יש לנו גם עוונות,
כל אחד לפי דרגתו. יש עוונות.

535
00:30:51,840 --> 00:30:54,920
אז גלי הקול שיוצאים מהפה
הם לא טהורים ונקיים.

536
00:30:55,360 --> 00:30:59,680
המכשיר שמנפיק אותם
הוא מכשיר לא כל כך נקי, לא כל כך צלול,

537
00:31:00,000 --> 00:31:02,440
אבל ילד לפני בר-מצווה טהור.

538
00:31:03,320 --> 00:31:05,760
הוא עדיין לא חייב במצוות.
כשהוא לומד תורה,

539
00:31:06,080 --> 00:31:08,880
הדיבור שיוצא לו מהפה מקיים את כל הבריאה.

540
00:31:09,720 --> 00:31:11,880
באמת צריך לדעת, יש אנשים חכמים...

541
00:31:13,200 --> 00:31:14,920
כתוב: "חכם לב ייקח מצוות".

542
00:31:15,240 --> 00:31:16,800
יוזמים יוזמות

543
00:31:17,520 --> 00:31:19,080
בשכונה שהם גרים.

544
00:31:20,680 --> 00:31:23,320
מודיעים בשבת בבית כנסת,
מתאמים עם הגבאי.

545
00:31:23,760 --> 00:31:26,960
מודיעים:
"יום שבת בשעה אחת, שתיים בצהריים,

546
00:31:27,680 --> 00:31:30,880
"כל הילדים של השכונה
מוזמנים לקריאת תהילים".

547
00:31:31,480 --> 00:31:34,440
ובאים 10 ילדים, 20 ילדים, 30 ילדים.

548
00:31:35,160 --> 00:31:38,200
והוא נותן להם
ספרי תהילים שיקראו, מנגן איתם.

549
00:31:38,880 --> 00:31:41,440
אחר כך מספר להם
איזה סיפור עם מוסר השכל.

550
00:31:41,960 --> 00:31:45,760
יש ילדים, תינוקות שנשבו,
לומדים בבתי ספר חילוניים,

551
00:31:46,600 --> 00:31:48,280
בורים ועמי ארצות.

552
00:31:48,360 --> 00:31:50,440
לא יודעים א'-ב' ביהדות.

553
00:31:50,800 --> 00:31:53,800
מסכנים הילדים האלה.
ממש כמו תינוק שנשבה לבין הגויים,

554
00:31:53,880 --> 00:31:55,240
ההגדרה שיש בחז"ל.

555
00:31:56,240 --> 00:31:59,120
והאדם הזה בשבת מביא אותם לבית כנסת,

556
00:31:59,320 --> 00:32:03,400
נותן להם לקרוא תהילים,
מספר להם סיפור, קצת הלכות, קצת מוסר,

557
00:32:03,760 --> 00:32:07,280
מדבר איתם על כיבוד הורים.
בבית ספר מדברים איתם על כיבוד הורים?

558
00:32:07,440 --> 00:32:09,560
בתלמודי תורה זה אחד מהנושאים המרכזיים.

559
00:32:09,880 --> 00:32:11,560
יש היום בתי ספר, אני שומע את זה מההורים,

560
00:32:11,640 --> 00:32:14,760
שנה שלמה חולפת,
אפילו פעם אחת לא דיברו איתם

561
00:32:14,840 --> 00:32:16,720
על "איזהו גיבור הכובש את יצרו",

562
00:32:17,000 --> 00:32:19,040
על "איזהו עשיר השמח בחלקו",

563
00:32:19,400 --> 00:32:21,120
"כבד את אביך ואת אימך",

564
00:32:21,360 --> 00:32:23,240
"איזהו מכובד המכבד את הבריות".

565
00:32:23,320 --> 00:32:26,280
משפטים כל כך קצרים וחכמים ונפלאים,

566
00:32:26,360 --> 00:32:28,880
שדורות על גבי דורות עם ישראל נבנה עליהם.

567
00:32:29,320 --> 00:32:31,480
ויש ילדים, לא יודעים כלום מזה.

568
00:32:31,840 --> 00:32:33,680
הוא מביא אותם בשבת לבית כנסת.

569
00:32:33,760 --> 00:32:37,160
אפילו הורים לא דתיים,
אבל שולחים לבית כנסת שיקראו קצת תהילים,

570
00:32:37,240 --> 00:32:38,600
אחר כך נותן להם ממתקים.

571
00:32:39,920 --> 00:32:41,640
כמה עולה ממתקים כל שבת?

572
00:32:41,720 --> 00:32:44,480
יקנה חבילה של ממתקים, יחלק להם.

573
00:32:44,560 --> 00:32:47,520
מדי פעם יעשה להם הגרלות
עם פרסים, לעודד אותם שיבואו.

574
00:32:48,200 --> 00:32:51,320
אם אין לו כסף: "אין לי,
לא יכול להרשות לעצמי לקנות ממתקים",

575
00:32:51,560 --> 00:32:55,520
תיגש לבעל הסופר השכונתי,
תשאל אותו אם הוא מוכן לתרום

576
00:32:55,840 --> 00:32:57,720
לפעילות שאתה עושה בשביל הילדים.

577
00:32:57,800 --> 00:33:01,080
"ונעשה את זה להצלחתך,
לבריאותך, לעילוי נשמת..."

578
00:33:01,160 --> 00:33:04,240
מה שהוא רוצה.
אתה גם מזכה אותו, גם מזכה את הילדים.

579
00:33:04,560 --> 00:33:07,400
אבל "חכם לב ייקח מצוות".
תמיד צריך לחשוב

580
00:33:07,560 --> 00:33:11,440
איך אני פועל גם בשביל האחרים,
לא רק לעצמי, אלא איך אני פועל.

581
00:33:11,520 --> 00:33:14,120
יש אנשים שעושים בטלפון קבוצות,

582
00:33:14,320 --> 00:33:17,560
שולחים שיעורי תורה, קישורים,

583
00:33:17,800 --> 00:33:19,080
לכל מי שהם מכירים.

584
00:33:19,240 --> 00:33:21,000
מקרבים אותם, מחזקים אותם.

585
00:33:21,080 --> 00:33:24,000
כל אדם צריך ליזום לדאוג גם לאחרים.

586
00:33:25,000 --> 00:33:28,720
אומר הרמח"ל:
יש השפעות רוחניות שונות שיורדות לעולם.

587
00:33:29,240 --> 00:33:34,000
אבל יש שפע אחד
שהוא גבוה יותר מכל האחרים,

588
00:33:34,520 --> 00:33:36,840
שהוא מעין אמיתת...

589
00:33:37,400 --> 00:33:39,600
מלשון "אמת", כן? באל"ף.

590
00:33:39,920 --> 00:33:42,640
"מעין אמיתת מציאותו יתברך".

591
00:33:43,240 --> 00:33:47,840
יש שפע שיורד לעולם
שזה מעין האמת המציאותית של הקב"ה.

592
00:33:47,960 --> 00:33:51,880
מילים מאוד גבוהות שהמקובלים
יכולים להבין את עומקם של דברים.

593
00:33:52,880 --> 00:33:56,120
אבל גם אנחנו שלא מבינים עד הסוף,
אבל מבינים שזה עניין גבוה.

594
00:33:56,200 --> 00:34:00,880
שפע שיורד לעולם,
שזה מעין האמת המציאותית של הקב"ה בעצמו.

595
00:34:01,400 --> 00:34:03,720
ואת האור הגדול הזה, אומר הרחמ"ל,

596
00:34:04,200 --> 00:34:08,120
הקב"ה הכניס בדבר שהוא ברא לצורך זה.

597
00:34:08,200 --> 00:34:10,080
שיהיה כלי שמקבל את האור הזה,

598
00:34:10,680 --> 00:34:14,120
וכל מי שמתחבר לכלי הזה, האור עובר אליו.

599
00:34:15,360 --> 00:34:16,600
מה זה הכלי הזה?

600
00:34:16,960 --> 00:34:19,160
אומר הרמח"ל: "והוא התורה".

601
00:34:19,880 --> 00:34:24,680
הספר שהקב"ה נתן לאנושות
זה לא רק ספר שיש בו מידע.

602
00:34:25,520 --> 00:34:29,200
אנשים חושבים שספר התורה
זה ספר הוראות, זה מותר וזה אסור,

603
00:34:29,280 --> 00:34:30,560
זה תעשה ואל תעשה.

604
00:34:31,320 --> 00:34:34,280
יש אנשים שרואים
את ספר התורה לא רק כספר הלכות,

605
00:34:34,600 --> 00:34:38,120
לא רק הוראות. כמה מידע וחוכמה יש שם.

606
00:34:38,480 --> 00:34:40,880
כל התהוות היקום בששת ימי בראשית.

607
00:34:41,440 --> 00:34:45,360
הייתה לנו כאן סדרה בעבר
על ששת ימי בראשית במדע ובקבלה.

608
00:34:45,560 --> 00:34:48,640
מדהים. רואים איך המדע היום
מגלה מה שכתוב אצלנו בתורה.

609
00:34:48,840 --> 00:34:51,560
בספרי "המהפך" הבאנו את הדברים בהרחבה.

610
00:34:52,880 --> 00:34:57,480
אבל התורה היא לא רק זה,
לא רק ספר של הלכות, ספר של מדע,

611
00:34:58,040 --> 00:35:00,440
שיש בה את כל המידע שאדם רוצה לדעת,

612
00:35:00,960 --> 00:35:06,640
אלא אומר הרמח"ל: במילים של התורה
הקב"ה קישר את האור האלוקי שלו בעצמו.

613
00:35:07,200 --> 00:35:09,200
כך שכשכל אדם לומד תורה,

614
00:35:10,280 --> 00:35:14,400
מתחבר לאותו צינור שפע רוחני,
מזרים לתוך הנשמה שלו.

615
00:35:14,920 --> 00:35:18,880
זה הכוח של התורה.
כשאדם לומד תורה האור האלוקי נכנס לעצמו,

616
00:35:19,240 --> 00:35:21,480
עד שהוא עצמו מתקדש, הוא עצמו מתעלה.

617
00:35:21,840 --> 00:35:25,440
השם יזכה את כולנו שנזכה
עם כל בית ישראל לחג שמח

618
00:35:25,520 --> 00:35:28,440
בבריאות ובשמחה, לאורך ימים ושנות חיים,

619
00:35:28,760 --> 00:35:30,040
אמן ואמן.