x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - פרשת פנחס: אהבת האמת ושנאת האדישות

הרב אייל אונגר

מדוע מעשהו הקנאי לדבר השם של פנחס מעיד על אהבתו לעם ישראל? הרב אייל אונגר במסר מפרשת השבוע על מעלתה של  קנאת האמת

(אורך 32:12)