הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: מהי אהבה?

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 64

תמלול ההרצאה

1
00:00:19,160 --> 00:00:24,690
שלום וברכה וערב טוב לכולם.
אנחנו בפרקי אבות, פרק ו', משנה ו',

2
00:00:25,580 --> 00:00:32,250
במשנה שעוסקת בקנייני תורה.
דברים שאדם אמור לפעול

3
00:00:32,250 --> 00:00:36,180
ולעבוד עם עצמו כדי להגיע
למדרגות רוחניות גבוהות,

4
00:00:36,180 --> 00:00:40,340
וכך הוא מכשיר את עצמו
להיות כלי לקניין תורה.

5
00:00:41,200 --> 00:00:46,060
והגענו ל"אהוב, אוהב את המקום,
אוהב את הבריות".

6
00:00:47,470 --> 00:00:50,280
יש כאן רצף של כמה סוגים של אהבה,

7
00:00:50,280 --> 00:00:54,870
אז ניכנס לעומקם של דברים
מהי בעצם אהבה.

8
00:00:56,300 --> 00:00:58,320
מה המטרה במילה "אהוב".

9
00:00:58,660 --> 00:01:02,220
הרי לכאורה כל הקנייני תורה
שהמשנה מדברת כאן,

10
00:01:02,720 --> 00:01:08,870
היא עוסקת בתחומים שאדם אמור
לפעול ולעשות כדי לשמש ככלי טהור,

11
00:01:08,870 --> 00:01:11,660
כלי נקי להכיל את השפע של התורה.

12
00:01:12,450 --> 00:01:18,947
אהוב לכאורה זה תלוי באחרים,
אבל מלמדת המשנה שהאדם צריך

13
00:01:19,240 --> 00:01:26,130
בהליכות ובהנהגות שלו להיות כל כך מתוקן,
כל כך איכותי, כל כך טוב,

14
00:01:26,470 --> 00:01:28,390
עד שיהיה אהוב אצל הבריות.

15
00:01:28,390 --> 00:01:34,439
כלומר, אצל הקב"ה אחד המבחנים
של אדם מושלם, של אדם מתוקן,

16
00:01:34,700 --> 00:01:39,190
שרואים שהסובבים שלו אוהבים אותו,
המכרים שלו אוהבים אותו.

17
00:01:39,830 --> 00:01:44,630
לא כמו שיש כאלה שאומרים "אני חי
את חיי ולא אכפת לי מה אנשים חושבים

18
00:01:44,630 --> 00:01:46,540
"ומי כועס ומי לא כועס",

19
00:01:47,070 --> 00:01:53,209
הוא מרגיש שהוא חשוב בזה שהוא מצפצף
על כל הסביבה, מאשתו ועד החברים בעבודה.

20
00:01:53,542 --> 00:01:55,140
המשנה אומרת שזה לא נכון.

21
00:01:55,480 --> 00:02:02,607
האדם צריך לבחון את עצמו
האם הוא אהוב או שהוא מורחק אצל אנשים.

22
00:02:03,980 --> 00:02:06,250
אין הכוונה שהוא צריך לרצות את כולם.

23
00:02:07,660 --> 00:02:10,840
אין הכוונה שהאדם אמור להקריב
את הערכים שלו

24
00:02:10,840 --> 00:02:14,880
ואת המדרגות הרוחניות שלו
כדי לרצות אחרים, זה ודאי שלא.

25
00:02:15,260 --> 00:02:19,330
אם יש אנשים שרוצים
להוריד אותו מהדרגות הרוחניות,

26
00:02:19,850 --> 00:02:21,830
מפתים אותו לדברים שליליים,

27
00:02:21,830 --> 00:02:24,640
הוא יודע שזה לא בסדר,
אבל לא נעים לו לסרב,

28
00:02:25,010 --> 00:02:28,460
אז הוא אומר: טוב, צריך להיות אהוב,
אז אני אוותר על הערכים שלי.

29
00:02:28,460 --> 00:02:29,860
ודאי שלא לזו הכוונה.

30
00:02:30,320 --> 00:02:33,370
אדם צריך לשמור
על הערכים הרוחניים הגבוהים שלו.

31
00:02:33,760 --> 00:02:38,915
אבל כשמדברים על הנהגה כללית,
איך הציבור מתייחס אליו,

32
00:02:38,940 --> 00:02:40,724
איך הסביבה מתייחסת אליו,

33
00:02:41,000 --> 00:02:47,040
אומרת המשנה: אתה רוצה
לקנות תורה? תדאג להיות אהוב,

34
00:02:47,040 --> 00:02:54,060
כלומר מתוקן בהליכות ובהנהגות שלך.
"אוהב את המקום, אוהב את הבריות".

35
00:02:55,530 --> 00:02:57,540
ניכנס קצת לעומקם של דברים,

36
00:02:57,540 --> 00:02:59,690
מהי בעצם ההגדרה של אהבה.

37
00:03:00,620 --> 00:03:05,646
יש טעות גדולה אצל רבים בעולם
כשמשתמשים במילה אהבה.

38
00:03:06,830 --> 00:03:12,730
הוא אומר לאדם אחר
שהוא חש אהבה כלפיו או כלפיה.

39
00:03:13,770 --> 00:03:17,330
לעיתים יש כאן שיבוש במינוח.

40
00:03:18,300 --> 00:03:23,180
יש סוג של בעירה יצרית שאנשים
בטעות קוראים לה בשם "אהבה",

41
00:03:23,870 --> 00:03:26,150
ויש אהבה שהיא אהבה טהורה.

42
00:03:26,150 --> 00:03:30,790
תמיד האדם צריך לבדוק את עצמו,
האם כשאני אומר "אני אוהב"

43
00:03:31,730 --> 00:03:36,920
אני מתכוון לבעירה יצרית שיש לי,
במילים אחרות: אני אוהב את עצמי

44
00:03:36,920 --> 00:03:40,930
ורוצה להשתמש במישהו אחר
כדי לספק את הצרכים שלי,

45
00:03:41,720 --> 00:03:43,000
זה לא נקרא אהבה.

46
00:03:43,490 --> 00:03:46,630
או שבאמת אני רוצה שלשני יהיה טוב.

47
00:03:47,780 --> 00:03:52,410
דוגמה לאהבה טהורה,
אהבת ההורים לילדיהם.

48
00:03:54,560 --> 00:03:59,314
כשההורים אומרים לילד, אבא או אימא
אומרים לילד שהם אוהבים אותו,

49
00:03:59,495 --> 00:04:01,580
מה הם מתכוונים לומר?
ולכן מה?

50
00:04:02,050 --> 00:04:05,740
לכן אני רוצה שתדאג לי,
שתספק את הצרכים שלי?

51
00:04:06,070 --> 00:04:09,150
או שאני אעשה הכול
כדי שאתה תהיה מאושר?

52
00:04:10,190 --> 00:04:13,829
אצל הורים זה ברור, אני אעשה הכול
כדי שאתה תהיה מאושר.

53
00:04:14,060 --> 00:04:15,734
זו הגדרה של אהבה.

54
00:04:16,310 --> 00:04:21,495
יש פסוק, כולנו מכירים אותו,
פסוק מפורסם בתורה, משתמשים בו המון

55
00:04:21,790 --> 00:04:29,030
והוא בעצם השורש של מצוות האהבה
שמופיעה בתורה: "ואהבת לרעך כמוך".

56
00:04:29,750 --> 00:04:31,435
מצטטים תמיד את הפסוק הזה.

57
00:04:32,190 --> 00:04:37,660
הרמב"ן, רבי משה בר נחמן,
בביאורו לתורה שואל שאלה גדולה.

58
00:04:37,826 --> 00:04:45,250
בעברית כשאומרים לאהוב אדם אחר,
באיזו מילה משתמשים, מילת הקישור?

59
00:04:45,710 --> 00:04:51,430
ל' או את?
"ואהבת לרעך" או "ואהבת את רעך"?

60
00:04:52,240 --> 00:04:55,620
בעברית צריכים לומר
"ואהבת את רעך כמוך",

61
00:04:56,270 --> 00:04:58,630
כמו "ואהבת את ה' אלוקיך".

62
00:05:00,460 --> 00:05:04,000
כולנו משתמשים בפסוק הזה המון,
"ואהבת לרעך כמוך",

63
00:05:04,000 --> 00:05:08,380
תולים אותו בפוסטרים, במודעות.
התרגלנו ללשון.

64
00:05:08,380 --> 00:05:12,810
אבל שואל הרמב"ן: לכאורה הרי כל
הדקדוק העברי, לומדים אותו מהתורה.

65
00:05:13,390 --> 00:05:18,010
כשיש ויכוח בין פרופסורים באוניברסיטה
איך המילה הנכונה בעברית,

66
00:05:18,010 --> 00:05:20,320
מביאים ראיה מהתנ"ך,
השני מיד שותק.

67
00:05:20,320 --> 00:05:22,540
אם כתוב בתנ"ך אז זו האמת.

68
00:05:24,430 --> 00:05:30,630
אז איך ייתכן שכאן התורה אומרת "ואהבת
לרעך כמוך" ולא "ואהבת את רעך כמוך"?

69
00:05:31,090 --> 00:05:33,029
שאלה שנייה שואל הרמב"ן:

70
00:05:35,250 --> 00:05:42,010
יש כלל בתורה שהקב"ה לא דורש
מהאדם דרישה שהיא מעבר לכוחותיו.

71
00:05:43,148 --> 00:05:47,620
גם ניסיון, לא רק המצוות שבתורה,
אין מצווה שהיא מעבר לכוחות,

72
00:05:47,620 --> 00:05:52,590
גם בניסיון היומיומי אין מצב
שהקב"ה יביא את האדם לניסיון

73
00:05:52,590 --> 00:05:54,830
שאין לו כוחות לעמוד באותו ניסיון.

74
00:05:55,330 --> 00:05:58,380
כלומר, זה שאנשים אומרים
"זה היה חזק ממני ולכן נפלתי,

75
00:05:58,380 --> 00:06:03,180
"אף על פי שאני מאוד מצטער",
המילים "חזק ממני" אינן נכונות.

76
00:06:04,810 --> 00:06:08,620
אין מצב שהקב"ה יביא לאדם ניסיון
שהוא לא יכול לעמוד בו.

77
00:06:08,830 --> 00:06:13,090
גם המצוות שבתורה,
אין מצווה שהיא מעבר לכוחותיו של האדם.

78
00:06:13,490 --> 00:06:18,514
יש דתות בעולם, כתות בעולם,
שהן היגיון אנושי, המצאה של בני אדם,

79
00:06:18,729 --> 00:06:23,980
שם אתה יכול לראות דרישות באמת
לא שפויות, דרישות שהן מעבר לכוחות.

80
00:06:24,750 --> 00:06:32,200
למשל בנצרות, מייסד הנצרות הורה לתלמידיו,
הוא רצה להראות שהוא צדיק,

81
00:06:32,510 --> 00:06:39,213
אז אמר לתלמידיו: אם הכה אותך אדם
על הלחי הימנית, הושט לו את הלחי השמאלית.

82
00:06:40,700 --> 00:06:45,190
אם כפה אותך אדם ללכת איתו מיל,
לך איתו שני מיל.

83
00:06:46,200 --> 00:06:51,151
אם לקח לך אדם את הבגד העליון,
תן לו גם את הכותונת.

84
00:06:51,330 --> 00:06:53,380
כלומר, תוציא גם את הגופייה ותיתן לו.

85
00:06:55,870 --> 00:07:00,980
ביהדות אין דבר כזה.
ביהדות "הבא להורגך השכם להורגו",

86
00:07:00,980 --> 00:07:01,910
תגן על עצמך.

87
00:07:01,910 --> 00:07:05,701
מה פירוש לוקח לך את הבגד,
תן לו גם את הגופייה שלך?

88
00:07:05,820 --> 00:07:10,760
בספר הוצאנו על הזיוף הנוצרי.
שם הבאתי את הדוגמה הזאת,

89
00:07:10,760 --> 00:07:15,200
וציינתי שדרישות כאלה
הן בגדר צביעות מתחסדת.

90
00:07:15,200 --> 00:07:17,690
אתה מנסה להראות את עצמך
צדיק יותר מדי.

91
00:07:19,440 --> 00:07:27,359
בהתחלה כתבתי ואחר כך מחקתי את זה:
אם אדם ילך לאפיפיור ויסטור לו על הלחי,

92
00:07:27,530 --> 00:07:29,790
הוא יושיט לו את הלחי השמאלית גם כן?

93
00:07:32,230 --> 00:07:36,630
רק אחר כך מחקתי, שלא יגידו
שאני מסית לאלימות נגד האפיפיור.

94
00:07:37,880 --> 00:07:45,180
אבל כל בר דעת מבין,
הדרישות האלה להראות שאתה צדיק.

95
00:07:45,180 --> 00:07:47,880
ביהדות אין דברים כאלה.
התורה שלנו היא תורת אמת,

96
00:07:47,880 --> 00:07:50,750
השכל האנושי הולך לקיצוניות לכאן ולשם.

97
00:07:51,810 --> 00:07:55,520
אין דרישות שהתורה דורשת מהאדם
שהן מעבר לכוחותיו.

98
00:07:57,260 --> 00:08:03,180
שואל הרמב"ן: אם כך,
איך התורה אומרת "ואהבת לרעך כמוך"?

99
00:08:04,380 --> 00:08:08,060
באמת האדם יכול לאהוב את זולתו
כמו שהוא אוהב את עצמו?

100
00:08:09,580 --> 00:08:12,728
ברוך השם, יושב כאן קהל גדול.
כל אחד יחשוב לעצמו,

101
00:08:13,116 --> 00:08:17,060
אתה אומר: זה שלידי אני לא מכיר אותו,
אבל הוא יהודי, אני אוהב אותו.

102
00:08:17,400 --> 00:08:18,840
אבל אני אוהב אותו כמוני?

103
00:08:18,840 --> 00:08:21,740
אדם יכול לומר שהוא אוהב את השני
כמו שהוא אוהב את עצמו?

104
00:08:22,410 --> 00:08:24,230
הרמב"ן שואל כאן שאלה גדולה.

105
00:08:25,080 --> 00:08:29,300
הורים יכולים לאהוב את ילדיהם
כמו את עצמם, אפילו יותר מעצמם.

106
00:08:30,340 --> 00:08:36,310
אח יכול לאהוב את אחיו, את אחותו,
אבל לאהוב כל אחד מישראל כמוך?

107
00:08:36,310 --> 00:08:39,150
יש כאן דרישה שהיא נשמעת
מעבר לכוחות של האדם.

108
00:08:40,310 --> 00:08:43,510
משיב הרמב"ן:
שתי השאלות עונות אחת על השנייה.

109
00:08:44,659 --> 00:08:48,940
זו הסיבה שלא כתוב בתורה
"ואהבת את רעך כמוך",

110
00:08:48,940 --> 00:08:51,510
כי לאהוב את השני כמוך זה מעבר לכוחות.

111
00:08:52,850 --> 00:08:57,404
מה התורה ציוותה? "ואהבת לרעך כמוך".

112
00:08:57,580 --> 00:09:03,134
כלומר, תאהב שיהיה טוב לרעך
כמו שאתה רוצה שיהיה טוב לך.

113
00:09:03,360 --> 00:09:08,280
לכן כתוב בל', "ואהבת לרעך",
תאהב שיהיה לו טוב. זה לא קשה.

114
00:09:08,830 --> 00:09:12,940
עם התבוננות נכונה, אם כל אחד
מהיושבים כאן, מהיושבות כאן,

115
00:09:12,940 --> 00:09:20,070
כל אחד יאמר לעצמו: אני מאחל לכל אחד ואחת
מהיושבים כאן וכל אחד מישראל,

116
00:09:20,390 --> 00:09:24,550
שכל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי,
שייתן גם לו.

117
00:09:25,569 --> 00:09:26,489
מה הבעיה?

118
00:09:27,410 --> 00:09:30,380
יש אנשים שיכולים להרגיש
התקוממות בשנייה הראשונה:

119
00:09:30,380 --> 00:09:32,110
רגע, אני רוצה שרק לי יהיה טוב.

120
00:09:32,110 --> 00:09:34,070
אבל אחרי שהוא חושב, אומר:
תגיד, אתה שפוי?

121
00:09:34,070 --> 00:09:37,440
מה אכפת לך שיהיה טוב לכולם?
לקב"ה חסר?

122
00:09:37,930 --> 00:09:40,870
אדם יאמר: מה אני רוצה שיהיה לי?
בית, שיהיה לי רכב?

123
00:09:40,870 --> 00:09:43,660
שיהיה לי אישה, ילדים, משפחה?

124
00:09:43,660 --> 00:09:45,160
הלוואי שהשם ייתן לכולם.

125
00:09:45,160 --> 00:09:49,750
כל הטוב שאני רוצה שהשם ייתן לי,
בריאות ושפע, שייתן לכולם.

126
00:09:49,750 --> 00:09:55,890
זה הפירוש של "ואהבת לרעך",
תאהב שיהיה טוב לרעך כמוך. זה בהישג יד.

127
00:09:56,730 --> 00:10:00,470
לאהוב את השני רגשית
כמו שאתה אוהב את עצמך, קשה.

128
00:10:02,050 --> 00:10:09,280
אומנם חשוב לציין, אצל המקובלים האדם יכול
להגיע למדרגה של "ואהבת את רעך כמוך".

129
00:10:09,280 --> 00:10:13,720
רק התורה לא דרשה את זה מכלל ישראל.
אבל כל אדם בהתבוננות נכונה,

130
00:10:13,720 --> 00:10:17,220
יכול להגיע למצב שהוא אוהב
את השני כמו את עצמו.

131
00:10:17,610 --> 00:10:23,500
מסבירים חכמי הקבלה כך,
כל נשמות ישראל קשורות וכרוכות זו בזו.

132
00:10:23,500 --> 00:10:27,742
זה יסוד גדול ביהדות, שלא רק
שכל ישראל ערבין זה לזה,

133
00:10:28,070 --> 00:10:30,400
אלא כל ישראל ערבין זה בזה.

134
00:10:31,660 --> 00:10:34,860
יש כאלה ששואלים:
מה אכפת ליהודי שגר בירושלים

135
00:10:34,860 --> 00:10:36,970
אם מפעילים תחבורה ציבורית בתל אביב?

136
00:10:36,970 --> 00:10:39,550
אתה תחיה את החיים שלך,
הוא רוצה לנסוע בשבת,

137
00:10:39,550 --> 00:10:43,060
למה זה כואב לך בכלל?
ואתה רואה שאנשים באמת כאובים.

138
00:10:43,840 --> 00:10:48,123
התשובה היא, כי יש אחריות.
אדם שיש לו יראת שמיים, יש לו אהבת השם,

139
00:10:48,496 --> 00:10:52,430
הוא מרגיש אחריות.
כל נשמות ישראל כרוכות וקשורות זו בזו,

140
00:10:52,430 --> 00:10:55,710
אז ודאי שאכפת לי. אכפת לי ממך,
אני רוצה שיהיה לך טוב.

141
00:10:55,765 --> 00:11:03,170
כל ארגוני החסד שהקימו, וברוך השם
חוסכים כל כך חיי אדם ונותנים בריאות

142
00:11:03,170 --> 00:11:08,320
ומסייעים גם לקופת המדינה, מיליארדים
חוסכים, כל ארגוני החסד המפורסמים.

143
00:11:08,698 --> 00:11:11,300
אם זה "יד שרה, "עזרה למרפא",

144
00:11:11,300 --> 00:11:15,820
וכולם מכירים את הארגונים הגדולים
שעושים גדולות ונצורות.

145
00:11:16,060 --> 00:11:21,640
וכשבודקים מי בעצם הקים, המתנדבים,
רובם ככולם הם מהציבור השומר מצוות.

146
00:11:22,750 --> 00:11:26,131
מאיפה זה בא להם?
מתוך הרגש הזה של האחריות.

147
00:11:26,650 --> 00:11:32,280
אז אותו רגש שמפעיל את הרצון
לעשות כל כך הרבה ארגוני חסד

148
00:11:32,590 --> 00:11:36,730
מתוך אחריות וערבות הדדית, ארגוני הצלה,

149
00:11:36,730 --> 00:11:39,270
באמצע הלילה קופצים מהמיטות,
רצים, אופנועים.

150
00:11:39,270 --> 00:11:43,440
תפילת כיפור, אמצע כיפור הוא יזרוק
את הטלית, יקום, ירוץ לאופנוע שלו

151
00:11:43,440 --> 00:11:48,410
וייסע כדי להציל, כי הוא קיבל
התרעה בהודעות שם.

152
00:11:50,420 --> 00:11:52,930
יש ערבות הדדית, כל ישראל אחראים.

153
00:11:53,860 --> 00:11:59,000
אותו רגש של ערבות ואחריות,
שהיא שדוחפת לעשות את כל פעילות החסד,

154
00:11:59,215 --> 00:12:04,795
היא זו שגם כואבת ליהודי
כשיודע שיהודי אחר נוסע בשבת,

155
00:12:04,980 --> 00:12:09,490
וקל וחומר כשבמרחב הציבורי
מחללים את השבת.

156
00:12:10,900 --> 00:12:17,125
כל ישראל ערבין זה בזה.
מסבירים חכמי הקבלה: אדם שמבין

157
00:12:17,180 --> 00:12:22,826
שהנשמות של כולנו מחוברות,
כלומר אם הייתה לנו ראייה רוחנית,

158
00:12:22,950 --> 00:12:28,517
היינו רואים כמו רשת כזו שמחברת
בין כל נשמות ישראל, שכולם גוף אחד,

159
00:12:28,699 --> 00:12:32,280
כולם נשמה אחת, מקשה אחת.
רק יש איברים איברים.

160
00:12:34,520 --> 00:12:38,990
אדם שמפנים את הידיעה הזו,
כשהוא רואה יהודי שהוא לא מכיר,

161
00:12:38,990 --> 00:12:40,540
הוא אוהב אותו כמו את עצמו.

162
00:12:41,350 --> 00:12:46,170
למה? אני אוהב את עצמי כי אני זה אני,
אבל הוא גם אני, וגם הוא אני.

163
00:12:47,140 --> 00:12:51,450
זו דרגה גבוהה שאדם יכול להגיע למצב,
זה הסוד של גדולי ישראל,

164
00:12:51,450 --> 00:12:54,741
שאנשים שהם לא מכירים בכלל
הם אוהבים אותם כנפשם.

165
00:12:55,090 --> 00:12:57,810
שומעים על צער של בן אדם,
בוכים ביחד איתו.

166
00:12:58,820 --> 00:13:03,100
ומי שבא מתפלא, על מה אתה בוכה?
אתה פעם ראשונה פוגש אותי בכלל.

167
00:13:03,340 --> 00:13:08,030
התשובה: הוא מרגיש אותך, הוא חי אותך,
הוא מרגיש שאתה זה הוא, והוא זה אתה.

168
00:13:09,560 --> 00:13:14,020
מספרים שיהודי אחד הגיע לביתו
של החפץ חיים, מארצות הברית הוא הגיע

169
00:13:14,880 --> 00:13:20,070
לראדין שברוסיה, ורצה לקבל ברכה מהרב.

170
00:13:21,720 --> 00:13:26,150
אז הרבנית אמרה לו שהרב נמצא,
היו כאלה מדרגות שעולים לעליית הגג,

171
00:13:26,700 --> 00:13:29,750
הרב עלה לשם להתפלל,
אז עוד מעט הוא יחזור.

172
00:13:30,295 --> 00:13:37,232
הוא ישב. לפתע הוא שומע בכיות מלמעלה,
בכיות ממש, בכיות ותחנונים

173
00:13:37,530 --> 00:13:41,670
"שהשם יעזור לה", הוא מזכיר שם,
"ושהיא תלד לידה קלה

174
00:13:41,670 --> 00:13:45,620
"ושהיא לא תתייסר בלידה,
היא בצער גדול". והוא בוכה ובוכה.

175
00:13:46,510 --> 00:13:50,680
הוא היה בטוח שכנראה בתו של הרב
נמצאת בחדר לידה והוא בוכה.

176
00:13:50,680 --> 00:13:54,270
אבל הוא לא מבין, הרבנית במטבח
מדיחה כלים, ממשיכה לארגן את הבית.

177
00:13:54,540 --> 00:13:57,751
לכאורה צריך להיות הפוך,
האישה יותר לחוצה והבעל...

178
00:13:58,910 --> 00:14:03,215
הוא פנה לרבנית ושאל אותה: הרבנית,
מי צריכה ללדת שהיא בצער כזה?

179
00:14:03,520 --> 00:14:05,890
היא אומרת: אני לא יודעת,
קודם בא מישהו, אמר לרב

180
00:14:05,890 --> 00:14:13,119
שאשתו בחדר לידה, נמצאת עם צירים
והיא מקשה ללדת.

181
00:14:14,480 --> 00:14:16,660
הוא אומר לה:
אז אתם אפילו לא מכירים אותה?

182
00:14:17,190 --> 00:14:19,760
היא אומרת: לא, גם הרב לא מכיר אותה,
אבל היא יהודייה.

183
00:14:20,570 --> 00:14:24,170
הרבנית הייתה רגילה לזה,
כשהחפץ חיים שומע על צער של יהודי,

184
00:14:24,170 --> 00:14:28,720
הוא יכול לעלות ולבכות ולהתחנן,
עד שהשם ירפא את אותו אדם ויעזור לו.

185
00:14:29,100 --> 00:14:33,233
זה נקרא אהבת ישראל, שאדם מרגיש
את השני, הוא זה אני, אני זה הוא.

186
00:14:33,570 --> 00:14:35,970
זו כבר מדרגה גבוהה שהיא לא בהישג יד

187
00:14:35,970 --> 00:14:40,310
של כל אדם להגיע למצב
של "ואהבת את רעך כמוך".

188
00:14:40,830 --> 00:14:47,145
אבל להגיע למצב של "ואהבת לרעך כמוך",
כל אדם יכול להשיג, וזו מצוות עשה מהתורה.

189
00:14:47,410 --> 00:14:54,730
כמו שיש מצווה על כולנו, ברית מילה,
קידוש בשבת, לולב, ארבעת המינים בסוכות,

190
00:14:54,730 --> 00:14:59,680
יש מצווה מדאורייתא תפילין כל יום,
כך יש מצווה שאדם צריך לעבוד על זה,

191
00:14:59,680 --> 00:15:04,100
יש מצוות שהן מעשיות.
אז קונים תפילין ומניחים תפילין כל יום.

192
00:15:04,100 --> 00:15:08,160
יש מצוות שהן תלויות במחשבה,
וכמו שאדם צריך לקנות תפילין

193
00:15:08,810 --> 00:15:14,750
שיהיה לו באופן קבוע כדי לקיים את המצווה,
כך צריך להרגיל את עצמו, לחנך את עצמו

194
00:15:14,750 --> 00:15:21,540
מדי יום עד שמצוות "ואהבת לרעך כמוך"
תהיה חלק ממנו, טבועה בנשמתו.

195
00:15:22,510 --> 00:15:24,030
נתקדם צעד נוסף.

196
00:15:24,750 --> 00:15:30,620
אדם שזוכה להגיע לקניין כזה
של "ואהבת לרעך כמוך",

197
00:15:31,020 --> 00:15:35,300
כלומר הוא חי את הדברים
שהוא רוצה שלכולם יהיה רק טוב,

198
00:15:37,180 --> 00:15:41,514
מי המרוויח הגדול מזה?
אנשים אחרים או הוא עצמו?

199
00:15:42,060 --> 00:15:44,332
מתברר שהוא עצמו המרוויח הגדול.

200
00:15:45,522 --> 00:15:51,760
הוא יגלה תוך שבועיים-שלושה
שהוא הופך להיות אדם מאושר, אדם שמח,

201
00:15:52,530 --> 00:15:57,410
כי כל דבר טוב שהוא רואה שיש לאחרים
הוא מאושר כאילו שהוא קיבל.

202
00:15:58,080 --> 00:16:01,580
אדם שמרוכז רק בעצמו,
רק ב"אני" של עצמו,

203
00:16:02,436 --> 00:16:07,660
כדי ליהנות ממשהו, הוא צריך
לאכול בעצמו, הוא צריך שיהיה לו.

204
00:16:07,660 --> 00:16:09,900
שיש לאחרים זה לא משמח אותו.

205
00:16:10,330 --> 00:16:14,560
ולפעמים לא רק לא משמח אותו,
גם מכאיב לו יותר, הקנאה שבו בוערת,

206
00:16:14,560 --> 00:16:16,930
"למה יש לו ואין לי?"
הוא לא שמח.

207
00:16:17,420 --> 00:16:19,630
אדם שמרגיל את עצמו מדי יום,

208
00:16:20,870 --> 00:16:25,670
בדרך לעבודה, אפשר מי שלא היה רגיל בזה,
שיעשה תרגיל, כל בוקר יאמר לעצמו בדרך

209
00:16:25,670 --> 00:16:30,620
שהוא נוסע לעבודה או בדרך
לבית הכנסת לתפילה, ירגיל את עצמו להקדיש

210
00:16:30,620 --> 00:16:36,490
או אפילו לומר בפה, במילים פשוטות
יאמר לעצמו: אני מאחל

211
00:16:36,490 --> 00:16:43,140
לכל אחד ואחת מישראל שכל הטוב
שאני רוצה שהשם ייתן לי, שייתן גם לו.

212
00:16:44,290 --> 00:16:48,090
שניות. ירגיל את עצמו לומר
פעם ביום דבר כזה.

213
00:16:49,210 --> 00:16:53,740
תוך כמה שבועות, שבועיים-שלושה,
האדם הזה יגלה שהפנימיות שלו משתנית.

214
00:16:54,370 --> 00:16:56,755
הוא רואה שטוב לאחרים,
הוא שמח בשמחתם,

215
00:16:56,780 --> 00:17:00,340
כי הרי זה מה שבדיוק אני רוצה.
כמו שאני רוצה שלי יהיה טוב,

216
00:17:00,340 --> 00:17:01,900
רוצה שיהיה טוב לאחרים.

217
00:17:03,240 --> 00:17:08,760
בזמנם מתי היו מברכים ברכת "שהחיינו"?

218
00:17:09,850 --> 00:17:16,230
בדברי חז"ל כתוב: "הרואה פרי חדש מברך עליו
'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'".

219
00:17:17,260 --> 00:17:21,780
זה היה בדורות ההם.
בדורות האלה, אדם שרואה פרי חדש מברך?

220
00:17:22,500 --> 00:17:25,430
אתה הולך בשוק, רואה פרי חדש,
לא מברך, רק כשאתה אוכל.

221
00:17:26,410 --> 00:17:31,931
אדם אוכל פרי חדש שלא היה עונה שלמה
ועכשיו הגעת לפרי החדש הזה,

222
00:17:32,040 --> 00:17:36,750
בחורף אין אבטיחים, תחילת הקיץ מגיע אבטיח,
אתה פוגש לראשונה אבטיח,

223
00:17:36,750 --> 00:17:41,910
מברך עליו "בורא פרי האדמה" ואחר כך
"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

224
00:17:41,910 --> 00:17:42,907
כל פרי חדש.

225
00:17:44,590 --> 00:17:50,350
בזמנם, אדם שאפילו היה הולך בשוק,
כך כתוב, "הרואה פרי חדש מברך".

226
00:17:51,320 --> 00:17:56,431
מה ההבדל בין זמננו לזמנם?
"שהחיינו" מברכים כשאדם שמח.

227
00:17:57,080 --> 00:18:01,970
בזמנם כשאדם היה רואה פרי חדש,
הוא היה כבר שמח, היה מברך.

228
00:18:02,550 --> 00:18:06,780
אבל עם הדורות אנשים הגיעו למצב
שכל זמן שהוא לא אוכל בעצמו,

229
00:18:06,780 --> 00:18:07,880
הוא לא נהנה מזה.

230
00:18:08,930 --> 00:18:10,675
אבל הנה, יש פרי, אנשים נהנים.

231
00:18:10,700 --> 00:18:15,130
כן, אבל אני לא נהניתי.
הוא לא שמח, הוא לא יכול לברך "שהחיינו".

232
00:18:15,130 --> 00:18:17,818
רק כשהוא אוכל.
סוג של ירידת הדורות.

233
00:18:18,810 --> 00:18:24,460
אבל כל אדם צריך להרגיל את עצמו,
וזו מדרגה נפלאה שמובילה את האדם

234
00:18:24,460 --> 00:18:28,060
לשמחת תמידית. הוא תמיד
יהיה מאושר, תמיד יהיה שמח.

235
00:18:28,520 --> 00:18:31,890
זה הביאור של "ואהבת לרעך כמוך".

236
00:18:32,470 --> 00:18:36,321
מתוך כך גם נבין מה זה
שאומר הרמב"ם בזוגיות:

237
00:18:36,820 --> 00:18:43,910
"ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד
את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו".

238
00:18:45,360 --> 00:18:50,130
בספר "המדריך לנישואין מאושרים"
הרחבנו בפירוט של כל דברי הרמב"ם,

239
00:18:50,130 --> 00:18:56,320
בהוראות שלו לאיש ובהוראות לאישה.
שבני זוג שמיישמים את ההנחיות האלה,

240
00:18:56,320 --> 00:18:59,570
אם הבעל מיישם כל מה
שהרמב"ם אמר לו לעשות,

241
00:18:59,570 --> 00:19:02,790
והאישה מיישמת כל מה
שהרמב"ם אמר לה לעשות,

242
00:19:02,790 --> 00:19:07,540
זה מאה אחוז שלום בית.
לא ספק או אולי, זה מאה אחוז.

243
00:19:07,940 --> 00:19:09,670
ודברים שהם לא בשמיים.

244
00:19:09,670 --> 00:19:14,030
פעם דיברנו על כך בהרחבה
במסגרת השיעור, פירטנו את כל ההנחיות

245
00:19:14,030 --> 00:19:15,700
של הרמב"ם לאיש, לאישה.

246
00:19:16,670 --> 00:19:20,960
אחת ההוראות לבעל: "אוהבה כגופו".
מה זה "אוהבה כגופו"?

247
00:19:20,960 --> 00:19:22,220
מה פירוש המילים האלה?

248
00:19:24,587 --> 00:19:30,020
בשתי המילים האלה הרמב"ם קיפל
מהי ההגדרה של אהבה

249
00:19:30,670 --> 00:19:35,220
ואיך מרעננים אהבה
אחרי 10-15 שנות נישואים.

250
00:19:35,970 --> 00:19:42,280
לא פעם שומעים בני זוג שמדברים על כך
ש"כשהתחתנו באמת היה רגש גדול בינינו,

251
00:19:42,700 --> 00:19:48,680
"אבל עם השנים הרגש הזה נרדם",
ומחפשים משהו שירענן את האהבה.

252
00:19:49,290 --> 00:19:51,210
אז קודם כול, הכלל הבסיסי, בני זוג

253
00:19:51,210 --> 00:19:55,373
שרוצים לשמר את האהבה
שהייתה להם בחתונה כל החיים,

254
00:19:55,640 --> 00:19:59,130
שיקפידו על העניין של המקווה
עם כל ההלכות שמסביב.

255
00:20:00,320 --> 00:20:04,250
זה דבר שהוא בסיסי, בלי קשר עכשיו
ל"אוהבה כגופו" שכותב הרמב"ם.

256
00:20:04,250 --> 00:20:09,130
אם רוצים לשמר רגשות אהבה
אחרי 10, 20, 50 שנה,

257
00:20:09,610 --> 00:20:13,110
אם מקפידים על העניין הזה
של המקווה, טהרת המשפחה,

258
00:20:13,420 --> 00:20:18,300
מרעננים את האהבה כל חודש מחדש,
כי ההפסקה גורמת לגעגועים.

259
00:20:18,300 --> 00:20:21,590
יש ימים שאסורים במגע, אפילו לא לחיצת יד.

260
00:20:23,160 --> 00:20:30,080
מבחינה רגשית הבעל צריך להיות לצד אשתו
בימי האיסור, להתעניין בשלומה,

261
00:20:30,080 --> 00:20:32,774
לגלות הבנה, אוזן קשבת.

262
00:20:33,750 --> 00:20:37,790
אסור רק בדברים שעלולים
לגרור אותם לדבר עבירה. מה שאסור.

263
00:20:39,020 --> 00:20:44,140
אבל מבחינה רגשית, תהיה איתה בקשר,
שינויי הורמונים, היא צריכה אותך לצידה.

264
00:20:45,430 --> 00:20:48,360
אבל פיזית אסורים במגע,
אפילו לא לחיצת יד.

265
00:20:49,280 --> 00:20:53,702
כשהיא חוזרת מהמקווה,
אומרת הגמרא במסכת נידה:

266
00:20:53,910 --> 00:20:57,230
"חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה".

267
00:20:59,290 --> 00:21:03,640
בני זוג כאלה לא צריכים לפזול החוצה,
יש להם ריגושים כל חודש מחדש,

268
00:21:03,640 --> 00:21:07,110
מרעננים את האהבה,
משמרים אותה לאורך שנים.

269
00:21:08,590 --> 00:21:09,740
זה נושא בפני עצמו.

270
00:21:09,740 --> 00:21:13,710
אבל הרמב"ם אומר "אוהבה כגופו".
מה פירוש "אוהבה כגופו"?

271
00:21:15,690 --> 00:21:22,770
כל אדם אוהב את גופו, והאהבה הזו מתבטאת
בכך שהוא קשוב לצרכים של גופו.

272
00:21:23,210 --> 00:21:28,717
כל אדם קשוב לצרכים של הגוף.
כואב לו, מיד מחפש איך לפתור את הבעיה.

273
00:21:28,950 --> 00:21:32,480
רעב, רוצה לאכול.
צמא, ניגש לשתות.

274
00:21:33,170 --> 00:21:37,210
הוא לא ממתין לעילפון, לקריסת מערכות
כדי שהוא ידאג לגופו.

275
00:21:37,770 --> 00:21:39,920
האדם מטפח את הגוף, דואג לגוף.

276
00:21:40,780 --> 00:21:43,690
אומר הרמב"ם לבעל: אתה יודע
מה פירוש לאהוב את אשתך?

277
00:21:43,690 --> 00:21:47,040
זה לא רק להגיד לה שאתה אוהב.
מילים זה קל.

278
00:21:47,620 --> 00:21:52,800
תהיה קשוב לצרכים שלה
כשם שאתה קשוב לצרכים של הגוף.

279
00:21:53,570 --> 00:21:57,460
לגוף שלך אתה דואג?
תהיה קשוב לצרכים שלה.

280
00:21:57,920 --> 00:22:02,330
כשהיא אומרת משהו, רמזה משהו,
אתה רואה שהיא זקוקה, אפילו לא ביקשה,

281
00:22:02,330 --> 00:22:04,340
אבל אתה רואה
שהיא באמת צריכה את העזרה,

282
00:22:04,340 --> 00:22:08,328
אתה מיד יוזם וניגש ועושה,
קשוב לצרכים שלה.

283
00:22:08,558 --> 00:22:10,090
זה סימן שאתה אוהב אותה.

284
00:22:10,650 --> 00:22:16,050
אומר הרב דסלר שכשהאדם מיישם
את ההנחיה הזו של הרמב"ם,

285
00:22:16,050 --> 00:22:22,144
של "אוהבה כגופו", קשוב לצרכים שלה
ומשמח אותה, מקריב למענה,

286
00:22:22,360 --> 00:22:26,620
הוא יגלה שהאהבה מתעצמת
 יותר ויותר מזמן לזמן.

287
00:22:29,370 --> 00:22:31,660
והוא מסביר את הדבר על ידי הוכחות פשוטות.

288
00:22:32,360 --> 00:22:37,037
הוא אומר: כשיש במשפחה חס ושלום ילד קטן
שהוא חולה כמה חודשים בבית חולים,

289
00:22:37,210 --> 00:22:43,660
ההורים ישבו ליד מיטתו במשך לילות וימים.
המציאות מוכיחה, כשהילד הזה גדל,

290
00:22:43,792 --> 00:22:48,244
ההורים מרגישים קרבה וקשר אליו
יותר מכל הילדים האחרים.

291
00:22:48,720 --> 00:22:52,411
אבל למה? הוא עייף אתכם,
הטריח כל כך טרחה, מאמץ,

292
00:22:52,713 --> 00:22:55,757
אתם אוהבים אותו יותר?
מרגישים קשורים אליו יותר?

293
00:22:56,130 --> 00:23:01,080
התשובה היא שכן. למה?
כי דבר שהאדם מקריב למענו,

294
00:23:01,080 --> 00:23:03,740
אדם שהוא מקריב למענו,
הוא נקשר אליו יותר.

295
00:23:04,495 --> 00:23:07,890
הוא מסביר שזו הסיבה שאומן אוהב
את היצירה שלו.

296
00:23:08,290 --> 00:23:11,640
גם אם יש יצירות אחרות יפות יותר,
הוא אוהב את היצירה שלו.

297
00:23:12,620 --> 00:23:14,850
כששואלים "למה?" כולם עונים:
כי הוא השקיע.

298
00:23:14,850 --> 00:23:17,330
שואל הרב דסלר: אז מה?
אז מה אם הוא השקיע?

299
00:23:18,200 --> 00:23:25,450
משיב: כשאדם משקיע במשהו, הוא מרגיש:
חלק ממני עבר אל תוך הדבר הזה.

300
00:23:26,370 --> 00:23:31,940
אם השקעתי בזה שעות, מאמץ, טרחה,
חלק ממני נמצא כאן ביצירה הזו.

301
00:23:32,630 --> 00:23:37,900
וכל אדם אוהב את עצמו, אז הוא אוהב
את החלק של עצמו שנמצא בתוך אותה יצירה.

302
00:23:38,510 --> 00:23:41,540
לכן הוא אוהב את היצירה,
לכן אוהבים את הילד שהקרבנו,

303
00:23:41,540 --> 00:23:44,110
לכן בעל אוהב את אשתו
אם הוא מקריב למענה.

304
00:23:46,370 --> 00:23:50,380
יש גברים שהוא מרוכז בעצמו
ורוצה שכל העולם ישרת אותו,

305
00:23:51,175 --> 00:23:53,030
והוא לא מבין למה הוא לא אוהב את אשתו.

306
00:23:53,437 --> 00:23:58,128
אתה לא משקיע בה.
תשקיע, תתאמץ, תקריב מעצמך,

307
00:23:58,220 --> 00:24:00,680
אתה תגלה שאתה אוהב אותה יותר ויותר.

308
00:24:02,390 --> 00:24:08,640
יש את הסיפור המפורסם שרבי ישראל מסלנט
היה פעם בחתונה של אחד מתלמידיו.

309
00:24:09,120 --> 00:24:11,040
יש מספרים את הסיפור הזה על מישהו אחר,

310
00:24:11,040 --> 00:24:15,140
אבל לא משנה מי הרב,
העיקר היסוד שבמעשה הזה.

311
00:24:15,490 --> 00:24:20,860
היה בחתונה של אחד התלמידים,
והמלצר כדרכו ניגש עם המגש

312
00:24:20,860 --> 00:24:24,660
ושואל כל אדם מה הוא רוצה.
יש לו במגש שפע של מאכלים,

313
00:24:25,150 --> 00:24:28,080
בורקסים, דגים וכן על זה הדרך ושואל.

314
00:24:29,880 --> 00:24:36,570
הרב ישב עם התלמידים באותו שולחן,
וכל אחד בוחר את המנה שהוא מעדיף.

315
00:24:38,074 --> 00:24:43,040
והנה הרב שומע את אחד הבחורים
של הישיבה, כשהמלצר שואל אותו

316
00:24:43,040 --> 00:24:46,540
"מה להגיש לך?" הוא ענה לו:
"אני אוהב דגים".

317
00:24:47,860 --> 00:24:50,850
והמלצר הניח לו דג בצלחת לפי בקשתו.

318
00:24:51,710 --> 00:24:55,780
המילים האלה: "אני אוהב דגים",
צרמו מאוד לרבי ישראל מסלנט.

319
00:24:58,020 --> 00:25:02,402
באותו מעמד הוא לא אמר כלום.
לא מביישים אדם לפני כולם.

320
00:25:03,053 --> 00:25:07,650
למחרת קרא לו למשרד בישיבה.
אותו תלמיד התרגש, מתוך המון תלמידים

321
00:25:07,650 --> 00:25:11,140
הרב קורא לו.
ניגש לראש הישיבה.

322
00:25:11,731 --> 00:25:18,100
הרב קיבל אותו בסבר פנים יפות כדרכו,
התעניין בשלומו ואחר כך שאל אותו:

323
00:25:18,100 --> 00:25:23,070
אתה זוכר במקרה מה אמרת אתמול
למלצר כששאל אותך מה אתה רוצה לאכול?

324
00:25:25,080 --> 00:25:28,400
התפלא, אמר לו: כן, הרב, אני זוכר.
אמרתי לו שאני אוהב דגים.

325
00:25:29,472 --> 00:25:31,550
אמר לו הרב: אתה באמת אוהב דגים?

326
00:25:32,200 --> 00:25:35,400
אמר לו: כן, אני אוהב דגים.
משהו לא בסדר עם זה?

327
00:25:36,360 --> 00:25:42,520
אמר לו הרב: את מי שאוהבים
לא הורגים ומטגנים ובסוף אוכלים.

328
00:25:44,620 --> 00:25:49,680
אתה אוהב דגים? תקנה אקווריום,
תפנק אותם, תן להם אוכל טעים, תדאג להם.

329
00:25:51,080 --> 00:25:52,630
זה הפירוש לאהוב דגים.

330
00:25:54,150 --> 00:25:57,501
עכשיו בואו נשאל שאלה:
מה אכפת לרב שהוא אמר "אני אוהב דגים"?

331
00:25:58,150 --> 00:26:00,970
אז הוא אמר כך, אמר כך, מה,
צריך כל כך לדייק איתו על המילים?

332
00:26:00,970 --> 00:26:02,550
קורא לו למשרד, יושב איתו.

333
00:26:03,530 --> 00:26:11,820
הרב דאג שכנראה הבחור הזה
לא למד את הרמב"ן, לא למד את הרמב"ם.

334
00:26:12,380 --> 00:26:15,130
ההגדרה של אהבה היא לא ברורה לו בכלל.

335
00:26:16,132 --> 00:26:19,910
אם כשהוא אומר "אני אוהב דגים"
פירושו להרוג, לטגן ולאכול,

336
00:26:20,080 --> 00:26:23,020
מה יהיה כשאחרי החתונה יאמר לאשתו
שהוא אוהב אותה?

337
00:26:24,620 --> 00:26:31,180
קצת מסוכן. זה לא יהיה עד כדי כך,
אבל זה אומר שהמושג של אהבה משובש אצלו.

338
00:26:31,740 --> 00:26:35,129
אמר: אני חייב לקרוא לו
וללמד אותו מה זו אהבה.

339
00:26:35,351 --> 00:26:40,610
לאהוב זה לדאוג לשני, לא שאתה
משתמש בשני לספק את הצרכים של עצמך.

340
00:26:41,250 --> 00:26:44,850
וכמה היום ההגדרה הזו השתבשה
אצל צעירים, צעירות,

341
00:26:44,850 --> 00:26:50,260
משתמשים במילה "אהבה",
זורקים "אוהב". יש בנות שהן מאמינות.

342
00:26:50,260 --> 00:26:55,880
בדרך כלל כשבנות שומעות שהוא אוהב אותה,
אז היא מפרשת את זה בהגדרה הנכונה:

343
00:26:55,880 --> 00:27:00,370
"אתה אוהב אותי, פירושו אתה דואג לי",
והוא מתכוון לדברים אחרים לחלוטין,

344
00:27:00,370 --> 00:27:02,560
ואז יוצא הרבה תקלות מהעניין הזה.

345
00:27:03,164 --> 00:27:06,940
לאהוב את השני, פירושו של דבר
לספק את הצרכים שלו,

346
00:27:06,940 --> 00:27:10,160
להיות קשוב לצרכים שלו.
וזה המבחן האמיתי.

347
00:27:10,160 --> 00:27:15,730
כשרוצים לדעת, בחורה רוצה לדעת
"האם באמת הוא אוהב אותי?" תבדקי:

348
00:27:16,530 --> 00:27:21,710
האם הוא מקריב למענך?
הוא מוותר על האגו שלו כדי שלך יהיה טוב?

349
00:27:22,890 --> 00:27:25,080
זו הגדרה של אהבה, שהוא דואג.

350
00:27:25,080 --> 00:27:29,135
לא שהוא משתמש בשני
כדי לספק את היצרים שלו, את הצרכים שלו.

351
00:27:29,405 --> 00:27:34,429
אלה דברים שצריך כל כך לפרסם אותם היום
אצל הצעירים והצעירות

352
00:27:34,540 --> 00:27:40,100
שלא יגיעו חלילה לכל כך הרבה תקלות ובעיות
שהן נובעות מהגדרה לא נכונה.

353
00:27:40,620 --> 00:27:45,159
יש הרבה מילים כאלה
שאומרים מילה שפירושה משמעות אחת,

354
00:27:45,320 --> 00:27:47,360
ואנשים מפרשים לכיוונים אחרים.

355
00:27:47,730 --> 00:27:52,841
הרמב"ם האריך כבר בהגדרה של המידות,
שכל מידה צריך לדעת את דרך האמצע,

356
00:27:52,940 --> 00:27:55,140
לא להקצין לכאן ולא לשם.

357
00:27:55,140 --> 00:28:00,230
למשל אדם שמקבל משכורת
ותוך כמה ימים מחלק את הכול לצדקה.

358
00:28:02,180 --> 00:28:05,940
הסביבה יכולה להעריץ אותו.
אדם נדיב.

359
00:28:06,740 --> 00:28:11,927
אבל אחרי שבוע אין לו אוכל לילדים.
הוא לא יודע לשמור על כסף, מחלק את הכול.

360
00:28:12,220 --> 00:28:15,770
אז הוא נקרא נדיב? אומר הרמב"ם:
הוא נקרא פזרן.

361
00:28:16,670 --> 00:28:23,421
כמו שקמצן לא טוב להיות קיצוני לצד הזה,
גם פזרן לא טוב להיות, זה קיצוני לצד השני.

362
00:28:23,610 --> 00:28:24,940
נדיב זה דרך האמצע.

363
00:28:25,610 --> 00:28:29,318
לכן הוא אומר שאדם לא יהיה קמצן
ולא יהיה פזרן, אלא יהיה נדיב.

364
00:28:29,691 --> 00:28:32,858
לא יהיה עצוב ולא מתהולל, אלא שמח.

365
00:28:34,220 --> 00:28:39,250
יש כאלה ליצנים, צוחקים על כל הסביבה,
מביישים את כולם, יורדים על כל החברים,

366
00:28:39,250 --> 00:28:42,880
ומגדירים אותו בחור שמח.
זה בחור שמח? זה בחור מתהולל,

367
00:28:42,880 --> 00:28:46,630
עושה שטויות, מזיק לכולם, פוגע בכולם.
זה לא בחור שמח.

368
00:28:47,726 --> 00:28:51,060
שמח זה אמצע, איזון בין זה לבין זה.

369
00:28:51,430 --> 00:28:55,120
וכל אדם תמיד צריך שיגדיר לעצמו
את ההגדרות, צריך ללמוד את הדברים.

370
00:28:55,120 --> 00:28:59,520
יש לנו את הסדרה על הלכות דעות לרמב"ם,
שלמדנו במסגרת של השיעור הזה.

371
00:29:00,780 --> 00:29:06,081
זה נמצא באתר הידברות, אפשר לראות
את כל ההדרכה שראינו שם של הרמב"ם

372
00:29:06,140 --> 00:29:09,129
על האיזון הנכון
בכל מה שנוגע לעבודת המידות.

373
00:29:10,020 --> 00:29:14,649
נחזור לדברי המשנה.
"אוהב את המקום".

374
00:29:14,880 --> 00:29:20,451
חוץ מ"אוהב את הבריות", יש גם
"אוהב את המקום", זה אחד מקנייני התורה.

375
00:29:20,760 --> 00:29:25,141
ראשית, למה הקב"ה נקרא בשם "מקום"?
המשנה קוראת לו "מקום".

376
00:29:25,830 --> 00:29:28,890
יש מצוות שבין אדם לחברו,
מצוות שבין אדם למקום.

377
00:29:28,890 --> 00:29:34,590
המילה "מקום", כשמדברים על בורא עולם
היא הגדרה מוזרה. למה הוא נקרא מקום?

378
00:29:35,380 --> 00:29:38,412
בהגדה של פסח גם אומרים:
"ברוך המקום, ברוך הוא".

379
00:29:38,640 --> 00:29:45,130
למה הוא נקרא מקום? אומרים חז"ל:
מפני שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.

380
00:29:46,080 --> 00:29:51,020
מה ההגדרה של מקום?
כל אדם יושב על הכיסא, הכיסא זה המקום שלו.

381
00:29:52,860 --> 00:29:58,736
אומרים חז"ל: אל תחשוב שהקב"ה
נמצא בעולם, אלא העולם נמצא בו.

382
00:29:58,880 --> 00:30:01,940
הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.

383
00:30:02,660 --> 00:30:06,610
נתאר לעצמנו על דרך המשל
אוקיינוס של אור אין-סופי,

384
00:30:07,340 --> 00:30:11,620
וכל הבריאה, כוכבים, גלקסיות,
הכול נמצא בתוך האור הזה.

385
00:30:11,960 --> 00:30:15,723
והאור הזה הוא לא רק מקיף,
הוא גם חודר פנימה, ממלא את הכול,

386
00:30:16,040 --> 00:30:17,580
כמו נשמה בתוך גוף.

387
00:30:19,000 --> 00:30:22,548
אז יוצא שאלוקים נמצא בבריאה?
הבריאה נמצאת בו.

388
00:30:22,700 --> 00:30:27,627
הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.
זה הפירוש של "מלוא כל הארץ כבודו".

389
00:30:28,410 --> 00:30:31,460
וזה גם ההסבר לשאלה
שילדים שואלים את ההורים:

390
00:30:32,310 --> 00:30:36,260
אם אלוקים נמצא פה, אז איך הוא נמצא
עכשיו גם בבית של החברים שלי?

391
00:30:36,960 --> 00:30:44,000
כי בראש של ילד הוא רגיל למגבלות של גוף,
אז אם אתה פה, אתה לא נמצא שם.

392
00:30:44,810 --> 00:30:49,900
אצלנו, שאנחנו בני אדם עם גוף,
יש לנו גבולות, אז אם אני פה, אני לא שם.

393
00:30:50,680 --> 00:30:55,390
אבל אצל הקב"ה, שאינו גוף
ואין לו דמות הגוף, מלוא כל הארץ כבודו,

394
00:30:55,390 --> 00:30:59,770
זה מה שהוא אומר בפסוק: "היסתר איש
במסתרים ואנוכי לא אראנו נאום ה'"?

395
00:31:00,900 --> 00:31:06,080
אדם מתחבא בחושך בלילה, הוא אומר:
"לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה".

396
00:31:06,080 --> 00:31:10,525
כל אלה פסוקים בתנ"ך, שאצל הקב"ה
גם בחושך הוא רואה מה האדם עושה.

397
00:31:11,104 --> 00:31:15,247
היום קל להבין את זה, יש היום מצלמות
שמצלמות גם מה שקורה בחושך.

398
00:31:15,590 --> 00:31:18,340
פעם היה קשה להבין,
איך רואים מה אני עושה בחושך?

399
00:31:19,020 --> 00:31:23,014
אבל שם כתוב: "לילה כיום יאיר,
כחשיכה כאורה" אצל הקב"ה.

400
00:31:23,200 --> 00:31:26,458
הוא קורא את המחשבות של האדם,
יודע מה בליבו.

401
00:31:26,960 --> 00:31:31,460
שניים עושים את אותו מעשה,
השכר שלהם שמיים וארץ, שני הבדלים.

402
00:31:31,660 --> 00:31:37,127
ניקח למשל דוגמה.
שני בני אדם חתמו על צ'ק,

403
00:31:37,210 --> 00:31:43,680
תרומה מיליון דולר לבניית בית כנסת.
מצווה גדולה עשו.

404
00:31:44,200 --> 00:31:47,550
בית הכנסת עולה שני מיליון דולר,
כל אחד תרם מיליון

405
00:31:48,070 --> 00:31:52,650
ושני האנשים האלה
זהים במידת העושר.

406
00:31:53,442 --> 00:31:57,188
כלומר, לא שאחד הקריב יותר מהשני,
כי אם אחד מקריב,

407
00:31:57,420 --> 00:32:02,220
נתאר לעצמנו עשיר גדול
שנתן מיליון דולר ויש לו מאה מיליארד.

408
00:32:02,620 --> 00:32:05,319
נתן מיליון דולר לצדקה.
כולם מתפעלים.

409
00:32:05,650 --> 00:32:10,605
אדם אחר בקושי יש לו מה לאכול,
הכניס שקל לקופה של בניית בית הכנסת.

410
00:32:12,042 --> 00:32:15,398
אצל הקב"ה העני יקבל שכר
יותר מהעשיר.

411
00:32:16,010 --> 00:32:17,830
הוא נתן שקל, מה כבר עשו
עם זה?

412
00:32:18,320 --> 00:32:22,280
אבל אצלו הוא נתן מהלחם שלו.
העשיר שיש לו מיליארדים,

413
00:32:22,280 --> 00:32:26,280
עוד יש עליו תביעה: למה נתת רק מיליון?
אצלך מיליון זה פרוטות.

414
00:32:26,280 --> 00:32:29,518
תראה, הם נתקעו שם, לא סיימו
את הבנייה, ואתה יכולת לעזור להם.

415
00:32:29,830 --> 00:32:32,811
אצל בורא עולם ההסתכלות היא לא
כמו אצלנו, היא שונה לחלוטין.

416
00:32:33,050 --> 00:32:38,335
אבל נניח שניים באותה דרגת עושר,
שניהם בכול הם זהים לחלוטין,

417
00:32:38,557 --> 00:32:39,954
כל אחד תרם מיליון דולר.

418
00:32:41,270 --> 00:32:44,290
מגיעים שניהם לעולם הבא,
מקבלים שכר גדול.

419
00:32:44,810 --> 00:32:48,533
יש פה בית כנסת שנבנה מהתרומות
של שניהם, תפילות, שיעורי תורה,

420
00:32:48,605 --> 00:32:51,190
יש להם מניות בכל הזכויות האלה.

421
00:32:52,650 --> 00:32:57,695
והנה כשבאים לקבל את השכר,
האחד רואה שהוא קיבל שכר גדול ועצום,

422
00:32:58,037 --> 00:33:04,730
מסתכל מה השני קיבל על אותו צ'ק,
על אותה מצווה - פי אלף ממנו.

423
00:33:05,070 --> 00:33:07,730
אולי פי מיליון, אנחנו לא שם
כדי לדעת את ההפרשים.

424
00:33:08,390 --> 00:33:10,820
הוא שואל: רגע, ריבונו של עולם,
אני כתבתי את אותו סכום.

425
00:33:10,820 --> 00:33:12,550
למה הוא מקבל הרבה יותר ממני?

426
00:33:13,640 --> 00:33:19,010
אומרים חז"ל שמראים לו באותה שעה
מה עבר לך בראש ומה עבר לו בראש

427
00:33:19,010 --> 00:33:20,380
כשחתמתם על הצ'ק.

428
00:33:22,700 --> 00:33:27,020
החבר שלו כשחתם על הצ'ק
הרהר לעצמו: אני עכשיו תורם

429
00:33:27,020 --> 00:33:30,200
שיהיה בית לכבוד השם,
בית של תפילה,

430
00:33:30,200 --> 00:33:34,910
מקום שאנשים יבואו ללמוד תורה,
מקום שיהיה מגדל אור רוחני לכל הסביבה.

431
00:33:35,490 --> 00:33:38,910
אבל הוא, אומרים לו: אתה כשחתמת
על הצ'ק, מה עבר לך בראש?

432
00:33:38,910 --> 00:33:43,100
השם שלי יהיה בשלט,
כל מי שייכנס יראה שאני עשיתי

433
00:33:43,100 --> 00:33:47,417
וכשאני אבוא כולם יכבדו אותי,
ייתנו לי לשבת בראש כי אני ואני...

434
00:33:47,500 --> 00:33:50,530
אז נכון, מגיע לך, אבל אי אפשר
להשוות את זה אליו.

435
00:33:50,870 --> 00:33:55,630
המחשבה של האדם משנה את המעשה,
משדרגת מקצה לקצה.

436
00:33:55,940 --> 00:33:59,780
בואו ניקח דוגמה פשוטה יותר,
לא כולנו תורמים עכשיו מיליון דולר לצדקה.

437
00:33:59,780 --> 00:34:00,740
ניקח דוגמה פשוטה.

438
00:34:00,740 --> 00:34:06,850
שניים יושבים בערב שבת ליד שולחן השבת
ואוכלים בשר ודגים וכל מיני מטעמים.

439
00:34:09,390 --> 00:34:13,100
באים לעולם האמת, מקבלים שכר,
קיימו מצווה: "וקראת לשבת עונג".

440
00:34:13,100 --> 00:34:15,110
יש מצווה לענג את השבת.

441
00:34:15,620 --> 00:34:21,030
אבל האחד יכול לקבל שכר הרבה יותר גדול
מהשני. מה עבר לו בראש?

442
00:34:21,690 --> 00:34:25,738
אדם שאוכל סעודת שבת ואומר
"זה לכבוד שבת קודש",

443
00:34:26,340 --> 00:34:28,740
אפילו רק חושב על זה: זה לכבוד שבת.

444
00:34:28,740 --> 00:34:30,950
אם היה יום חול
הייתי אוכל חביתה עם סלט.

445
00:34:31,320 --> 00:34:36,300
למה אני אוכל עכשיו בשר ודגים ויין
וחגיגה ושמחה, נרות דולקים?

446
00:34:36,400 --> 00:34:39,010
לכבוד שבת, להראות שהשבת יקרה בעיניי.

447
00:34:39,010 --> 00:34:42,350
זה היום שבו אני מכריז
על האמונה שלי בבורא עולם,

448
00:34:42,350 --> 00:34:45,721
"כי בו שבת מכל מלאכתו".
השכר שלו עצום

449
00:34:46,100 --> 00:34:50,830
הרבה יותר מאחר שאכל ואמר:
כמה האוכל טעים, איך אשתי יודעת לבשל טוב.

450
00:34:51,710 --> 00:34:56,360
מגיע לו שכר שהוא אכל אוכל טעים
בשבת, אבל אי אפשר להשוות.

451
00:34:56,360 --> 00:35:02,140
המחשבה יש לה עוצמה אדירה
והקב"ה בוחן ליבות וכליות.

452
00:35:03,680 --> 00:35:07,480
אז זה הסברנו למה נקרא שמו המקום.
"ברוך המקום ברוך הוא",

453
00:35:08,330 --> 00:35:09,763
מלוא כל הארץ כבודו.

454
00:35:10,300 --> 00:35:12,330
אומרת המשנה: "אוהב את המקום".

455
00:35:14,636 --> 00:35:17,970
במה מתבטאת אהבת האדם
למי שברא אותו?

456
00:35:19,250 --> 00:35:23,140
פסוק בתורה. התורה מפרטת
איך מקיימים את אהבת השם.

457
00:35:23,750 --> 00:35:29,640
"ואהבת את ה' אלוקיך
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך".

458
00:35:30,700 --> 00:35:35,310
שואלים חז"ל: מה זה "בכל לבבך"?
היה צריך להיות כתוב "בכל ליבך".

459
00:35:35,920 --> 00:35:39,610
כמה לבבות יש לאדם?
"לבבך" לשון רבים,

460
00:35:39,610 --> 00:35:42,660
היה צריך שיהיה כתוב
"ואהבת את ה' אלוקיך בכל ליבך".

461
00:35:43,120 --> 00:35:46,950
אומרים חז"ל: בשני יצריך,
ביצר הטוב וביצר הרע.

462
00:35:47,320 --> 00:35:52,080
כל אדם, יש לו בלב דחפים
למעשים טובים ודחפים למעשים רעים.

463
00:35:52,750 --> 00:35:59,190
אומרת התורה: תאהב את השם על ידי
שגם את הדחף לדברים רעים תיקח את זה לטובה.

464
00:36:00,390 --> 00:36:04,310
יש לך דחף למידת הקנאה, יש פה יצר הרע.

465
00:36:04,920 --> 00:36:12,896
עד היום הרגשת רגשות של קנאה
בכסף של השכנים, בדירה שלהם, ברכב שלהם?

466
00:36:13,015 --> 00:36:18,200
תיקח את היצר הזה, תעביר אותו לכיוון אחר,
ל"קנאת סופרים תרבה חוכמה".

467
00:36:18,830 --> 00:36:22,315
השכן הזה הולך כל יום לשיעור תורה,
גם אני רוצה.

468
00:36:22,610 --> 00:36:25,823
האדם הזה תורם לצדקה, גם אני רוצה.

469
00:36:26,220 --> 00:36:30,593
האדם הזה יש לו שלום בית
כי הוא שולט על היצרים שלו, גם אני רוצה.

470
00:36:32,130 --> 00:36:34,950
זה נקרא "בכל לבבך" - ביצר הטוב ויצר הרע.

471
00:36:34,950 --> 00:36:37,666
את שניהם אתה רותם
למרכבה של עבודת השם.

472
00:36:38,410 --> 00:36:43,610
"ובכל נפשך" - יש עבירות בתורה
שדינן ייהרג ואל יעבור.

473
00:36:43,870 --> 00:36:50,150
אז לא כל אחד מגיע לניסיונות מהסוג הזה.
אבל יאמר לעצמו: גם אם אגיע לניסיון כזה,

474
00:36:50,811 --> 00:36:52,990
אני מוכן למסור את נפשי על קידוש השם.

475
00:36:53,560 --> 00:36:57,653
זה נקרא "בכל נפשך".
כל התורה נדחית מפני פיקוח נפש,

476
00:36:57,950 --> 00:37:01,902
חוץ משלוש עבירות חמורות שבתורה
שדינן ייהרג ואל יעבור:

477
00:37:02,290 --> 00:37:05,704
עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים.

478
00:37:06,910 --> 00:37:09,850
כלומר, הקב"ה אומר לאדם: אם אומרים לך

479
00:37:09,850 --> 00:37:13,032
"או שתחלל שבת או שנהרוג אותך" -
תחלל שבת.

480
00:37:14,230 --> 00:37:18,300
"או שתאכל חזיר או שנהרוג אותך" -
החיים שלך חשובים לי יותר.

481
00:37:18,760 --> 00:37:22,130
תעבור, אבל תשמור על החיים.

482
00:37:22,940 --> 00:37:27,491
יש שלושה דברים שאומר הקב"ה לאדם:
עם זה לא שווה לי שתחיה.

483
00:37:27,579 --> 00:37:31,250
כמה שאני אוהב אותך ורוצה אותך,
אבל עם זה לא שווה לי שתחיה.

484
00:37:31,880 --> 00:37:35,260
מאיימים עליך שיהרגו אותך -
ייהרג ואל יעבור:

485
00:37:35,590 --> 00:37:42,770
עבודה זרה. "או שתשתחווה לפסל,
תתנצר או שנהרוג אותך" - ייהרג ואל יעבור.

486
00:37:42,770 --> 00:37:45,320
איך אפשר לחיות בכפירה באלוקים?

487
00:37:45,870 --> 00:37:52,750
גילוי עריות: אשת איש, אימו, אחותו, בתו -
ייהרג ואל יעבור.

488
00:37:52,750 --> 00:37:56,035
אומר לו הקב"ה: לא שווה לחיות
אם נכשלים בעבירות כאלה.

489
00:37:57,350 --> 00:38:02,210
שפיכות דמים. "או שתרצח או שנהרוג אותך" -
ייהרג ואל יעבור.

490
00:38:02,690 --> 00:38:08,400
כשאדם אומר "בכל לבבך ובכל נפשך"
יהרהר: אם אגיע לניסיון כזה

491
00:38:08,400 --> 00:38:12,438
של אחת מהעבירות החמורות שבתורה,
אני מוכן למות על קידוש השם.

492
00:38:12,690 --> 00:38:16,660
אפילו שהוא לא הגיע לניסיון כזה,
אבל זה שהוא מוכן למות על קידוש השם,

493
00:38:16,660 --> 00:38:19,140
כבר מקבל על זה שכר, "בכל נפשך".

494
00:38:19,660 --> 00:38:25,425
"ובכל מאודך" - מה זה "מאודך"?
אומרים חז"ל: דברים שהאדם מאוד אוהב.

495
00:38:25,750 --> 00:38:31,640
מה אדם מאוד אוהב? כסף.
כלומר, שיהיה מוכן לתת מממונו לכבוד השם.

496
00:38:31,990 --> 00:38:36,202
אם זה רצון השם, אז אני אתן גם
את הכסף שלי לכבודו של הקב"ה.

497
00:38:36,580 --> 00:38:38,160
זה נקרא "אוהב את המקום".

498
00:38:38,680 --> 00:38:43,601
כשיש לאדם את הבסיס של
"אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות",

499
00:38:43,950 --> 00:38:50,270
יש לו כבר את היסוד לשמש ככלי
של הכלת התורה, מגיע לקניין תורה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה