הרב זמיר כהן - מסרים לחיים מפרקי אבות: המכיר את מקומו והשמח בחלקו

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן מציג נותן טיפים ועצות מעשיות מתוך מסכת אבות, המדריכה את האדם כיצד להתנהג בחיי היומיום. לפניכם פרק 63

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,459 --> 00:00:23,391
אנחנו נמצאים בפרקי אבות, פרק ו'.
סיימנו את משנה ה' בשיעור הקודם.

2
00:00:24,128 --> 00:00:28,768
נתחיל היום בעזרת השם את משנה ו'
שממשיכה בקנייני התורה.

3
00:00:28,779 --> 00:00:33,787
אדם שרוצה לקנות תורה,
מהן הדרכים שצריך להקפיד עליהן?

4
00:00:34,283 --> 00:00:38,993
אז ראינו לפני כן את העניין
של אמונת חכמים, קבלת ייסורים,

5
00:00:39,017 --> 00:00:40,615
ארך אפיים, לב טוב.

6
00:00:41,337 --> 00:00:46,393
וכעת במשנה ו' כתוב:
"המכיר את מקומו והשמח בחלקו".

7
00:00:46,993 --> 00:00:51,229
לכל אדם יש מעמד מסוים שהוא שייך אליו

8
00:00:51,965 --> 00:00:53,886
והוא צריך להכיר את מקומו.

9
00:00:54,972 --> 00:01:00,010
כלומר, לא לדמיין שהוא במקומות גבוהים
ואז מתוך כך מתחיל לעשות שטויות

10
00:01:01,067 --> 00:01:03,113
עם גאווה ושחצנות.

11
00:01:03,926 --> 00:01:07,626
ומצד שני, גם לא לראות את עצמו במקום נמוך

12
00:01:07,772 --> 00:01:13,005
ומתוך כך לזלזל בעצמו
ולהתנהל בצורה ירודה.

13
00:01:13,024 --> 00:01:16,520
אלא צריך להכיר את מקומו,
להכיר את המעלות שיש בו,

14
00:01:17,020 --> 00:01:20,206
ולהכיר גם את החסרונות,
מה שעדיין יש לו לתקן,

15
00:01:20,629 --> 00:01:21,793
היכן הוא נמצא.

16
00:01:23,323 --> 00:01:26,542
"והשמח בחלקו", לכל אדם יש חלק.

17
00:01:26,577 --> 00:01:31,954
זה שני דברים, יש מקום של האדם -
שזה המעמד, המדרגה שהוא נמצא בה,

18
00:01:32,575 --> 00:01:35,172
ויש את החלק שהקב"ה נתן לו.

19
00:01:35,187 --> 00:01:39,057
כמו שיש עוגה ומחלקים אותה פרוסות,
פרוסה גדולה, פרוסה קטנה.

20
00:01:39,577 --> 00:01:42,497
ולפעמים האדם מרגיש
"למה קיבלתי פרוסה קטנה?

21
00:01:42,514 --> 00:01:44,824
"למה פלוני קיבל פרוסה יותר גדולה?"

22
00:01:45,400 --> 00:01:46,478
שמח בחלקו.

23
00:01:46,500 --> 00:01:50,029
החלק שהקב"ה נתן לו, הוא שמח בו.

24
00:01:50,266 --> 00:01:56,626
השורש של שתי המעלות האלה -
להיות מכיר את מקומו ושמח בחלקו,

25
00:01:56,794 --> 00:01:58,100
זו מידת האמת.

26
00:01:58,853 --> 00:02:05,217
אדם שהוא אמיתי עם עצמו,
הוא גם מכיר את מקומו וגם שמח בחלקו.

27
00:02:05,740 --> 00:02:12,594
אדם שחי בשקר, בדמיונות,
מגיע מתוך כך למצבים

28
00:02:13,020 --> 00:02:17,088
שבמהלך החיים הוא יראה
שהם פוגעים בו בכל כך הרבה תחומים.

29
00:02:17,680 --> 00:02:19,160
אפילו בשלום בית,

30
00:02:19,640 --> 00:02:23,895
בעבודת המידות שלו, בעבודה הרוחנית שלו,
בלימוד תורה שלו,

31
00:02:24,433 --> 00:02:27,368
כי הדברים נובעים אצלו מנקודת שקר.

32
00:02:27,389 --> 00:02:31,146
כשיש שקר, מה שצומח מזה, זה כל הקלקולים.

33
00:02:32,462 --> 00:02:35,878
אם ננסה לצייר אילן של עבודת המידות,

34
00:02:36,193 --> 00:02:39,205
סוג של עץ כזה של עבודת המידות,

35
00:02:40,730 --> 00:02:45,806
הגזע שמצמיח את כל הענפים
של המידות הטובות

36
00:02:46,749 --> 00:02:48,019
זו מידת הענווה.

37
00:02:49,139 --> 00:02:54,161
הגזע שמצמיח את כל הענפים
של המידות הרעות זו מידת הגאווה.

38
00:02:54,189 --> 00:02:55,050
שחצנות.

39
00:02:55,923 --> 00:02:57,076
וההסבר פשוט.

40
00:02:58,486 --> 00:03:01,558
אדם שהוא עניו הוא לא כועס מהר.

41
00:03:03,107 --> 00:03:06,088
אדם שהוא גאוותן כועס מהר מאוד,

42
00:03:06,106 --> 00:03:10,476
כי כל דבר קטן עם הגאווה שבו הוא מרגיש:
איך ייתכן שלא עשו כמו שרציתי?

43
00:03:10,751 --> 00:03:11,648
מתפרץ.

44
00:03:12,059 --> 00:03:16,533
הכעס הוא ענף שצומח מתוך הגזע
של מידת הגאווה.

45
00:03:16,688 --> 00:03:20,733
לעומת זאת, רוגע ושלווה
זו תוצאה של מידת הענווה.

46
00:03:21,600 --> 00:03:24,831
אדם שלא מתנשא מעל האחרים,
מכיר את מקומו,

47
00:03:25,281 --> 00:03:29,285
"אז אשתי אמרה, אז ההוא אמר, אז קרה",
מבליג, לא קרה שום דבר,

48
00:03:29,680 --> 00:03:33,147
יש בו את מידת הענווה,
הוא הופך להיות רגוע ושלו.

49
00:03:34,222 --> 00:03:36,857
אדם שהוא גאוותן הוא רודף כבוד,

50
00:03:37,636 --> 00:03:42,318
כי הוא מרגיש את עצמו כזה חשוב
אז מכל דבר קטן הוא נפגע

51
00:03:44,052 --> 00:03:45,267
כי פגעו בכבודו.

52
00:03:47,366 --> 00:03:50,932
יש לו גם מידת הקנאה,
גם הקנאה נובעת ממידת הגאווה.

53
00:03:51,126 --> 00:03:55,354
כי אם הוא מרגיש את עצמו כזה חשוב,
"איך ייתכן שיש לו מה שאין לי?

54
00:03:55,380 --> 00:03:59,553
"הרי אני יותר חשוב ממנו", הוא מרגיש,
"אז איך ייתכן שיש לו יותר?"

55
00:04:00,212 --> 00:04:03,403
גם הקנאה, שהאדם מקנא שכתוב:

56
00:04:03,413 --> 00:04:07,066
"הקנאה, התאווה והכבוד
מוציאים את האדם מן העולם",

57
00:04:07,283 --> 00:04:08,885
זה נובע מתוך הגאווה.

58
00:04:09,438 --> 00:04:12,584
אבל אדם שיש בו ענווה
הוא לא מקנא באחרים.

59
00:04:12,993 --> 00:04:16,085
הוא מבין, הוא זה הוא, אני זה אני,
אין מה לקנא.

60
00:04:16,556 --> 00:04:18,278
וכך אפשר להמשיך ולפרט,

61
00:04:18,307 --> 00:04:22,306
כל המידות הטובות הן ענפים שצומחים
ממידת הענווה,

62
00:04:22,671 --> 00:04:25,833
וכל המידות הרעות צומחות ממידת הגאווה.

63
00:04:26,067 --> 00:04:27,796
זה לגבי גזע וענפים.

64
00:04:28,158 --> 00:04:29,380
אבל מה השורש?

65
00:04:30,006 --> 00:04:34,533
מהו השורש שמצמיח גאווה
ומה השורש שמצמיח ענווה?

66
00:04:37,673 --> 00:04:40,368
מידת האמת מול מידת השקר.

67
00:04:41,111 --> 00:04:42,892
האמת מצמיחה ענווה,

68
00:04:44,073 --> 00:04:45,940
השקר מצמיח גאווה.

69
00:04:46,690 --> 00:04:51,377
אדם שהוא אמיתי עם עצמו, כמו שהרמב"ן כותב
באיגרת המפורסמת שלו,

70
00:04:51,652 --> 00:04:53,224
אז האדם בוחן את עצמו,

71
00:04:55,685 --> 00:04:59,337
הוא רואה אנשים,
מרגיש: "לי יש מעלה שאין לו".

72
00:04:59,634 --> 00:05:03,803
אומר הרמב"ן: אבל כנגד זה תחשוב על כך
שהוא יש לו מעלה שאין לך.

73
00:05:04,429 --> 00:05:07,000
וכמו שהרמח"ל כותב ב"מסילת ישרים"

74
00:05:07,325 --> 00:05:11,690
שכשם שהשור לא יכול להתגאות
על הציפור בשרירים שלו.

75
00:05:12,803 --> 00:05:18,805
שור חורש, בימים ההם לא היה מה שיש היום,
היו מניחים מחרשה כבדה על השור

76
00:05:19,189 --> 00:05:21,300
והוא מפלח תלמים באדמה.

77
00:05:21,603 --> 00:05:25,726
ותוך כדי שהוא צועד בשדה,
הוא מאוד מרוצה מעצמו

78
00:05:25,740 --> 00:05:28,525
ומרגיש "אני ואני",
איזה שרירים ואיזה כוח.

79
00:05:28,779 --> 00:05:30,457
והוא רואה ציפור קטנה נוחתת לידו,

80
00:05:30,467 --> 00:05:31,827
הוא מתחיל להתגאות עליה:

81
00:05:32,982 --> 00:05:37,093
"כמה את קטנה, כמה את חלשה
וכמה אני חזק וגיבור".

82
00:05:38,742 --> 00:05:42,346
הציפור שומעת את הדברים, פורשת כנפיים,
עפה לראש העץ.

83
00:05:43,040 --> 00:05:45,165
ומשם היא אומרת לו: "תגיד לי, אדוני השור,

84
00:05:45,184 --> 00:05:46,450
"אתה יכול לעוף כמוני?

85
00:05:48,128 --> 00:05:51,029
"כשאתה רוצה לעבור ממקום למקום,
כמה זמן לוקח לך?

86
00:05:51,036 --> 00:05:52,368
"אני בשניות עוברת את זה.

87
00:05:52,805 --> 00:05:55,495
"אתה ראית את הנוף היפה
שאני רואה מלמעלה?

88
00:05:55,506 --> 00:05:58,177
"תמיד הראש שלך תחוב בתוך הבוץ,
מה אתה מתגאה?"

89
00:05:58,913 --> 00:06:03,986
שואל הרמח"ל: האם השור יכול להתגאות
בשרירים שלו על פני הציפור?

90
00:06:04,363 --> 00:06:08,460
האם הציפור יכולה להתגאות
בכנפיים שלה על השור?

91
00:06:08,803 --> 00:06:14,059
אתה תגיד תודה לבורא עולם שקיבלת שרירים,
את תגידי תודה לבורא עולם שקיבלת כנפיים.

92
00:06:14,453 --> 00:06:16,146
כל זה מתנות מבורא עולם.

93
00:06:16,533 --> 00:06:18,146
כשהאדם מכיר את מקומו,

94
00:06:18,160 --> 00:06:21,260
הוא יודע להודות לקב"ה על המתנות שנתן לו,

95
00:06:21,273 --> 00:06:23,053
לא מתנשא מעל האחרים.

96
00:06:23,163 --> 00:06:26,003
אפילו שהוא אדם הכי עשיר בעולם,

97
00:06:26,620 --> 00:06:28,822
הכי גיבור בעולם, מנצח את כולם,

98
00:06:28,838 --> 00:06:30,316
הכי חכם, הכי יפה,

99
00:06:30,339 --> 00:06:35,913
כל מעלה שיש לו, כשהוא אומר תודה
לבורא עולם על המתנה שהוא נתן לי,

100
00:06:35,932 --> 00:06:39,206
הוא לא מתנשא מעל האחרים, זו מידת האמת.

101
00:06:39,794 --> 00:06:42,415
הוא יודע, כל זה לא שלי, זו מתנה מהקב"ה.

102
00:06:44,057 --> 00:06:49,020
אומר התנא: המכיר את מקומו
זה תנאי כדי לקנות תורה,

103
00:06:50,659 --> 00:06:55,325
כי כשהאדם מכיר את מקומו,
הוא חי יותר רגוע, יותר שלו,

104
00:06:55,500 --> 00:06:57,958
הוא לא מדבר בפני מי שגדול ממנו.

105
00:06:58,356 --> 00:07:02,208
יושבים אנשים, הוא יודע: יש פה
אנשים חשובים, חכמים, מלומדים.

106
00:07:02,681 --> 00:07:06,777
נותן להם שיביעו דעה, לא הדיוט קופץ בראש,
מיד אומר מה שהוא חושב.

107
00:07:06,791 --> 00:07:07,876
מכיר את מקומו.

108
00:07:08,857 --> 00:07:10,417
לא מקנא באחרים.

109
00:07:12,944 --> 00:07:16,930
והדבר השני, אומר התנא: "השמח בחלקו".

110
00:07:20,373 --> 00:07:22,231
איך האדם יהיה שמח בחלקו?

111
00:07:22,716 --> 00:07:27,619
למעלה ראינו במשנה, המשנה אומרת:
"איזהו עשיר השמח בחלקו".

112
00:07:27,640 --> 00:07:28,641
זה משפט יפה.

113
00:07:29,803 --> 00:07:32,744
אבל קל להיות שמח בחלקו?

114
00:07:33,154 --> 00:07:35,142
ישאל אדם: איך אני אהיה שמח בחלקי?

115
00:07:35,172 --> 00:07:39,657
אני רואה מה שיש לאחרים
ואני מרגיש שלי מגיע לא פחות מהם,

116
00:07:40,520 --> 00:07:42,215
איך אהיה שמח בחלקי?

117
00:07:43,095 --> 00:07:51,958
שאלה שנייה: כשמעמיקים בדברי התנא,
מה פשר המילים "איזהו עשיר השמח בחלקו"?

118
00:07:52,620 --> 00:07:57,417
בעברית ידוע, המילה עושר בע'
פירושה כסף חומרי.

119
00:07:58,356 --> 00:07:59,417
מילוי חומרי.

120
00:07:59,455 --> 00:08:02,535
אדם שהוא מלא בעניינים חומריים נקרא עשיר.

121
00:08:03,939 --> 00:08:07,699
לעומת זאת, אושר בא' זה מילוי רוחני.

122
00:08:08,092 --> 00:08:11,968
אדם שטוב לו מרגיש מילוי, מרגיש סיפוק,
מרגיש שמחה,

123
00:08:12,718 --> 00:08:14,880
הוא לא נקרא עשיר, הוא נקרא מאושר.

124
00:08:16,880 --> 00:08:21,746
לכאורה, היה התנא צריך לומר:
"איזהו מאושר השמח בחלקו".

125
00:08:21,786 --> 00:08:23,779
מה זה "איזהו עשיר השמח בחלקו"?

126
00:08:25,283 --> 00:08:32,916
אדם שחי נורמלי, בקושי גומר את החודש,
אין לו חסכונות, והוא שמח בחלקו,

127
00:08:32,932 --> 00:08:34,170
אתה יכול לקרוא לו עשיר?

128
00:08:35,071 --> 00:08:36,888
הוא לא עשיר, תקרא לו מאושר.

129
00:08:38,888 --> 00:08:43,406
ובאמת, הראו לי בספר של גדול חכמי סין
של כל הדורות,

130
00:08:43,424 --> 00:08:46,686
מישהו שלח לי את הספר הזה,
קראו לו קונפוציוס.

131
00:08:48,805 --> 00:08:52,961
הוא נחשב אצל הסינים גדול החכמים
של כל הדורות שלהם.

132
00:08:53,175 --> 00:08:54,892
תרגמו את הספר שלו לעברית.

133
00:08:56,737 --> 00:08:59,770
גם הוא מתייחס לאדם ששמח בחלקו.

134
00:09:00,533 --> 00:09:05,627
אבל החכם הסיני לא אומר כמו חז"ל, להבדיל,
"איזהו עשיר השמח בחלקו",

135
00:09:06,413 --> 00:09:10,913
הוא כותב: "אשרי העני ששמח בחלקו".

136
00:09:11,257 --> 00:09:13,330
איך שתרגמו את זה לעברית,

137
00:09:13,608 --> 00:09:17,481
רואים שאלה שתרגמו השתדלו לקחת
את הניסוח של המשנה בפרקי אבות,

138
00:09:17,500 --> 00:09:20,906
להבדיל אלף אלפי הבדלות, וכך תרגמו.

139
00:09:21,394 --> 00:09:27,466
אבל לפי איך שהם תרגמו מהמילים שלו,
"אשרי העני ששמח בחלקו".

140
00:09:28,933 --> 00:09:33,777
לכאורה, במבט פשוט,
הדברים של הסיני הזה יותר מובנים:

141
00:09:34,636 --> 00:09:37,566
אם הוא עני ושמח בחלקו,
אתה לא יכול לקרוא לו עשיר.

142
00:09:38,046 --> 00:09:39,302
אתה יכול לומר "אשריו".

143
00:09:39,949 --> 00:09:41,055
מה זה "אשריך"?

144
00:09:41,281 --> 00:09:42,293
אתה מאושר.

145
00:09:43,340 --> 00:09:47,045
והתנא למעלה אומר:
"איזהו עשיר השמח בחלקו",

146
00:09:47,194 --> 00:09:51,034
שנאמר: "יגיע כפיך כי תאכל,
אשריך וטוב לך.

147
00:09:51,326 --> 00:09:54,561
"אשריך בעולם הזה
וטוב לך לחיי העולם הבא".

148
00:09:54,906 --> 00:09:55,966
זה דורש הסבר.

149
00:09:58,102 --> 00:10:02,003
אבל כשמעמיקים, כמו בכל דבר,
רואים עד כמה חז"ל צדקו

150
00:10:02,024 --> 00:10:03,464
ולא החכם הסיני הזה.

151
00:10:04,269 --> 00:10:09,808
חז"ל נתנו לנו כאן הדרכה
איך כל אדם יכול להיות עשיר באמת.

152
00:10:09,960 --> 00:10:14,335
הרי אם נשאל את כולנו:
"בידיים שלך להיות עשיר?"

153
00:10:15,446 --> 00:10:18,224
רוב האנשים מה יענו?
"הלוואי שזה היה בידיים שלי.

154
00:10:18,509 --> 00:10:20,784
"לא בידיים שלי, בידיים של בורא עולם.

155
00:10:21,238 --> 00:10:23,380
"אם הוא רוצה הוא יעשיר אותי,
אם לא אז לא".

156
00:10:23,580 --> 00:10:26,213
יש אנשים שמכלום הפכו להיות עשירים,

157
00:10:26,236 --> 00:10:29,093
יש אנשים התאמצו ימים ולילות
ונשארו עניים.

158
00:10:29,206 --> 00:10:30,502
זה בידי בורא עולם.

159
00:10:32,146 --> 00:10:35,864
התנא מלמד אותנו
שבידיים של האדם להיות עשיר

160
00:10:37,565 --> 00:10:39,163
על יד הסתכלות נכונה.

161
00:10:40,217 --> 00:10:41,572
כי נגדיר: מה זה עשיר?

162
00:10:42,139 --> 00:10:44,660
עשיר בע' זה אדם שהוא רווי בכסף,

163
00:10:44,690 --> 00:10:47,507
אדם שהוא מלא בכסף נקרא בשם עשיר.

164
00:10:49,031 --> 00:10:54,946
אבל נתאר לעצמנו שני יהודים
תושבי תל אביב.

165
00:10:56,970 --> 00:11:06,405
האחד חי סביר, בקושי גומר את החודש,
אבל כל מה שהוא צריך יש לו, ברוך השם.

166
00:11:06,434 --> 00:11:07,344
חי נורמלי.

167
00:11:08,749 --> 00:11:13,022
סוף כל חודש בודק את מצב החשבון,
מינוס 500 שקל.

168
00:11:13,885 --> 00:11:15,827
מחר מקבל משכורת, מכסה.

169
00:11:17,511 --> 00:11:20,330
כי יש לו משכנתה שהוא משלם אותה
כבר הרבה שנים.

170
00:11:20,702 --> 00:11:25,793
המשכנתה הזו היא 1,000 שקלים,
כבר 20 שנה הוא משלם 1,000 שקלים לחודש.

171
00:11:26,681 --> 00:11:31,309
ובסוף החודש, מתוך המשכורת שלו,
זה לוקח לו נתח נכבד, הוא לא מרוויח הרבה,

172
00:11:31,316 --> 00:11:33,920
הוא חי בסדר אבל לא מרוויח הרבה,

173
00:11:34,320 --> 00:11:37,850
סוף החודש - מינוס 500.
למחרת מקבל משכורת, מכסה.

174
00:11:38,448 --> 00:11:42,045
וכך הוא רגיל שנים על גבי שנים,
פחות או יותר זה המסלול.

175
00:11:44,045 --> 00:11:53,206
לעומתו יש אדם אחר באותה העיר,
יש לו דירת פאר עם בריכה פרטית,

176
00:11:54,057 --> 00:11:56,674
חיסכון של מיליון דולר בחשבון.

177
00:11:57,340 --> 00:11:59,137
בשפה הרגילה קוראים לזה מיליונר.

178
00:11:59,151 --> 00:12:02,504
אדם שיש לו מיליון דולר סגורים בחשבון,
מיליונר.

179
00:12:04,540 --> 00:12:07,245
והנה שניהם חוזרים לביתם באותו ערב.

180
00:12:08,165 --> 00:12:13,634
האדם הזה עם המיליון דולר
נכנס לבית עצוב, כעוס.

181
00:12:14,918 --> 00:12:16,250
אשתו חושבת שהוא חולה.

182
00:12:16,963 --> 00:12:18,200
"מה קרה?" היא שואלת אותו.

183
00:12:19,253 --> 00:12:21,267
מנסה להתחמק, בסוף הוא מספר לה.

184
00:12:22,168 --> 00:12:28,147
הוא אומר לה שהוא חוזר עכשיו מפגישת עסקים
במגדלי עזריאלי עם עשיר גדול שהגיע לארץ

185
00:12:28,154 --> 00:12:30,518
לצורכי עסקים, אבל ההוא מיליארדר.

186
00:12:31,695 --> 00:12:34,412
והוא אומר לאשתו: "את יודעת כמה כסף
יש לבן אדם הזה?

187
00:12:35,613 --> 00:12:40,246
"יש לו רשת חנויות בכל ארצות הברית
של ביגוד, של הנעלה, של מוצרי חשמל.

188
00:12:41,027 --> 00:12:43,667
"הוא הגיע לארץ במטוס הפרטי שלו.

189
00:12:44,380 --> 00:12:48,902
"רק המטוס שלו לבד, שאצלו זה כמו צעצוע
ביחס לכסף שיש לו,

190
00:12:49,113 --> 00:12:52,236
"המטוס שלו לבד שווה 25 מיליון דולר.

191
00:12:52,911 --> 00:12:58,586
"ואני מסכן ואומלל,
רק מיליון דולר עלובים בחשבון".

192
00:12:59,806 --> 00:13:02,820
והוא אומר: "כל הדרך אני חושב,
איך אני מגיע לכסף שלו?

193
00:13:02,918 --> 00:13:06,295
"כמה כסף הבן אדם הזה עשה?
לכן אני עצוב.

194
00:13:06,309 --> 00:13:07,373
"לא מוצא דרך".

195
00:13:08,401 --> 00:13:11,606
אשתו אומרת לו: "טוב,
הכנתי ארוחת ערב, שב לאכול".

196
00:13:11,718 --> 00:13:13,433
יושב, מסתכל, אין לו תיאבון.

197
00:13:14,507 --> 00:13:18,236
הולך לישון רעב, מתהפך במיטה
מצד לצד עד ארבע בבוקר.

198
00:13:19,170 --> 00:13:22,180
כל החודשים שאחרי הולך עם פנים נפולות.

199
00:13:22,770 --> 00:13:26,382
תמיד רואה מול העיניים את אותו מיליארד,
וזה אוכל אותו מבפנים,

200
00:13:26,563 --> 00:13:28,876
"איך אני מגיע לכסף שיש לבן אדם הזה?

201
00:13:28,897 --> 00:13:29,845
"איך הוא הצליח?

202
00:13:30,212 --> 00:13:32,320
"למד איתי בכיתה, תראה לאיפה הוא הגיע".

203
00:13:34,365 --> 00:13:40,297
לעומתו, האדם הזה שבסוף החודש
תמיד במינוס של 500 שקל,

204
00:13:40,626 --> 00:13:42,746
גם הוא חוזר לביתו באותו הערב,

205
00:13:43,488 --> 00:13:46,824
אבל הוא נכנס לבית מחייך, צוהל ושמח.

206
00:13:47,966 --> 00:13:49,935
קורא לאשתו: "תשמעי בשורה טובה,

207
00:13:49,942 --> 00:13:51,641
"את לא תאמיני למה שאני אספר לך".

208
00:13:52,749 --> 00:13:55,794
אשתו נרגשת, באה, רוצה לשמוע בשורה טובה.

209
00:13:56,982 --> 00:14:02,384
הוא אומר לה: "את יודעת, בסוף כל חודש
אני בודק את מצב החשבון.

210
00:14:02,403 --> 00:14:03,613
"מה המצב שלנו?"

211
00:14:04,114 --> 00:14:06,542
היא אומרת לו: "אני יודעת,
פחות או יותר מינוס 500".

212
00:14:07,584 --> 00:14:10,653
הוא אומר לה: "את לא תאמיני.
לא שמנו לב

213
00:14:10,676 --> 00:14:15,450
"שבחודש הקודם שילמנו
את התשלום האחרון של המשכנתה.

214
00:14:16,358 --> 00:14:20,170
"היום אני בודק את המצב,
לא רק שאנחנו לא במינוס 500,

215
00:14:20,678 --> 00:14:22,890
"אנחנו ביתרה, בפלוס של 500.

216
00:14:23,770 --> 00:14:27,339
"וזה לא רק החודש, זה יתחיל להיות עכשיו
כל חודש יתרה של 500.

217
00:14:27,803 --> 00:14:33,191
"וכל הדרך אני חושב לעצמי מה עושים
עם כל כך הרבה כסף מיותר כל חודש.

218
00:14:34,288 --> 00:14:36,246
"הרי גם ככה, ברוך השם, חיים טוב.

219
00:14:37,280 --> 00:14:41,953
"ולאחר מחשבה החלטתי שאת אישה נפלאה,
זה בשבילך לבזבוזים".

220
00:14:43,269 --> 00:14:47,617
והיא לא מאמינה למשמע אוזניה, "500 שקל?
תן לי לחשוב מה עושים עם זה".

221
00:14:48,132 --> 00:14:53,045
הוא שמח והיא שמחה, כל החודשים הקרובים
הולכים מאושרים ופורחים,

222
00:14:53,067 --> 00:14:55,874
פנים מאירות, יש להם 500 שקל יתרה.

223
00:14:56,862 --> 00:14:59,285
עכשיו נשאל את עצמנו: מי העשיר האמיתי,

224
00:14:59,309 --> 00:15:03,057
האדם עם המיליון דולר
או הזוג עם היתרה של ה-500?

225
00:15:03,768 --> 00:15:05,702
ברור שהזוג עם היתרה של ה-500.

226
00:15:05,720 --> 00:15:07,222
אבל למה? יש להם פחות.

227
00:15:08,194 --> 00:15:11,146
תקרא להם מאושרים,
למה אתה קורא להם עשירים בע'?

228
00:15:11,168 --> 00:15:12,201
התשובה פשוטה.

229
00:15:12,655 --> 00:15:15,034
כי הגדרה של עשיר זה רווי בכסף.

230
00:15:15,473 --> 00:15:19,760
מי קובע לך אם אתה רווי בכסף או שאין לך?

231
00:15:19,928 --> 00:15:21,031
ההסתכלות שלך.

232
00:15:22,448 --> 00:15:27,810
אם יש לך מיליון ואתה מרגיש "אין לי"
כי ההוא יש לו יותר,

233
00:15:28,547 --> 00:15:29,841
זה נקרא אביון.

234
00:15:30,210 --> 00:15:32,857
כלפי העולם יכול להיות שהוא יהיה
ברשימת העשירים,

235
00:15:32,892 --> 00:15:36,760
אבל בהגדרה האמיתית הוא אביון,
הוא אווה לעוד, לא טוב לו עם עצמו.

236
00:15:37,453 --> 00:15:40,556
אבל אם יש לך יתרה של 500
ואתה מרגיש "יש לי כסף מיותר,

237
00:15:40,575 --> 00:15:42,246
"לא יודע מה עושים עם זה",

238
00:15:43,260 --> 00:15:44,403
אתה נקרא עשיר.

239
00:15:44,770 --> 00:15:47,040
לכן חז"ל צדקו ולא הסיני הזה.

240
00:15:47,525 --> 00:15:50,240
הסיני הזה אומר: אשרי העני ששמח בחלקו.

241
00:15:50,257 --> 00:15:53,459
חז"ל אומרים: אתה טועה, אם הוא שמח בחלקו,
הוא כבר לא עני,

242
00:15:53,471 --> 00:15:55,241
הוא עשיר, הוא רווי בכסף,

243
00:15:55,255 --> 00:15:56,716
הוא מלא, יש לו הכול.

244
00:15:57,730 --> 00:16:04,761
ועל זה המשיכו ואמרו: "שנאמר,
יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך.

245
00:16:05,085 --> 00:16:07,946
"אשריך בעולם הזה
וטוב לך לחיי העולם הבא".

246
00:16:09,088 --> 00:16:12,718
פה כבר הכניסו את המילה "אשריך",
אתה גם מאושר.

247
00:16:13,193 --> 00:16:15,754
חוץ ממה שאתה עשיר, אתה גם מאושר.

248
00:16:16,464 --> 00:16:17,926
מה זה קשור לעולם הבא?

249
00:16:17,940 --> 00:16:19,862
מה זה "וטוב לך לחיי העולם הבא"?

250
00:16:20,593 --> 00:16:23,257
למה אדם שהוא שמח בחלקו
הוא מרוויח עולם הבא?

251
00:16:23,270 --> 00:16:25,158
טוב לו בעולם הזה, מה זה קשור לעולם הבא?

252
00:16:25,170 --> 00:16:27,366
הוא עשה מצווה בזה שהוא שמח בחלקו?

253
00:16:28,095 --> 00:16:35,572
אבל התשובה פשוטה, אדם שהוא שמח בחלקו,
הוא ינצל את זמנו ללימוד תורה,

254
00:16:35,690 --> 00:16:37,619
למצוות, לחסדים,

255
00:16:38,215 --> 00:16:41,295
הוא לא יהיה כמו אותם
של "מרבה נכסים מרבה דאגה".

256
00:16:41,617 --> 00:16:44,878
אדם שהוא לא שמח בחלקו,
אפילו שהוא חי נורמלי,

257
00:16:45,118 --> 00:16:46,888
אבל הוא לא שלם עם מה שיש לו.

258
00:16:47,645 --> 00:16:51,622
הוא מתפרנס, אבל יש לך חנות אחת
שעובדת טוב,

259
00:16:52,029 --> 00:16:53,608
אתה ברוך השם חי נורמלי,

260
00:16:53,920 --> 00:16:55,342
הוא רוצה לפתוח עוד חנות.

261
00:16:56,490 --> 00:16:59,238
פתח עם סניף, עכשיו הוא רוצה לבלוע
את כל המדינה.

262
00:16:59,888 --> 00:17:03,146
כמו שחז"ל אמרו: "אין אדם מת
וחצי תאוותו בידו".

263
00:17:03,172 --> 00:17:06,271
"יש לו מנה רוצה מאתיים,
יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות".

264
00:17:07,325 --> 00:17:11,620
אדם שנמשך אחר הכסף, אומרים חז"ל:
"אוהב כסף לא ישבע כסף".

265
00:17:11,796 --> 00:17:16,940
זה כמו מים מלוחים, כמה שהוא שותה
יותר מים מלוחים כדי להרוות את הצימאון,

266
00:17:16,958 --> 00:17:18,133
נעשה יותר צמא.

267
00:17:18,932 --> 00:17:22,113
והוא לא שם לב שהזמן הכל כך יקר.

268
00:17:22,342 --> 00:17:24,467
מה זה זמן? זמן זה החיים של האדם.

269
00:17:24,827 --> 00:17:29,380
אדם שיתבונן יחשוב לעצמו, מה ההבדל
בין חמש דקות בסוף החיים

270
00:17:29,410 --> 00:17:31,497
שאם יבוא אליהו הנביא ויאמר לו:

271
00:17:31,532 --> 00:17:33,897
"אני מוכן לתת לך עכשיו חמש דקות",

272
00:17:33,907 --> 00:17:35,678
הוא יודע שעכשיו הוא צריך למות, עוד דקה,

273
00:17:36,121 --> 00:17:38,086
"תקבל חמש דקות מתוך בריאות,

274
00:17:38,121 --> 00:17:39,982
"בריא לגמרי, אתה יכול...

275
00:17:40,643 --> 00:17:41,968
"מה תיתן לי בתמורה?"

276
00:17:43,450 --> 00:17:45,253
אדם שהולך למות ובא אליהו הנביא,

277
00:17:45,260 --> 00:17:50,535
עכשיו בן אדם בגיל 85 שוכב במיטה,
לא יכול לזוז ועוד דקה צריך למות,

278
00:17:50,547 --> 00:17:54,193
ואליהו הנביא אומר לו: "מה תיתן לי
ואתן לך חמש דקות של חיים?

279
00:17:54,219 --> 00:17:56,321
"בריאות, אתה יכול לקום, לטייל, ללכת".

280
00:17:56,845 --> 00:17:57,537
מה הוא יענה?

281
00:17:57,553 --> 00:17:58,888
"אני אתן לך הכול, מה שאתה רוצה.

282
00:17:58,899 --> 00:18:00,933
"קח את הבית,
את החשבון של הבנק, את הכול".

283
00:18:01,939 --> 00:18:05,398
אדם יחשוב לעצמו: מה ההבדל
בין חמש דקות בסוף החיים

284
00:18:05,853 --> 00:18:07,575
לבין חמש דקות באמצע החיים

285
00:18:07,591 --> 00:18:09,250
שהוא מוכן לשרוף אותן על כלום?

286
00:18:09,822 --> 00:18:11,993
לעמוד ליד החלון, להסתכל על מכוניות.

287
00:18:12,019 --> 00:18:13,245
לא חבל על הזמן הזה?

288
00:18:13,699 --> 00:18:17,493
יכול לפתוח ספר, ללמוד עוד כמה הלכות,
ללמוד פסוק עם פירוש,

289
00:18:17,758 --> 00:18:19,520
לקבל עוד ידע לחיים,

290
00:18:20,403 --> 00:18:27,057
לעשות חסד, אולי יש איזה אדם מבוגר,
שכן שהגיע לבית אבות

291
00:18:27,182 --> 00:18:30,333
ואתה יכול להרים אליו טלפון, לעודד אותו,
לתמוך בו, "מה שלומך?"

292
00:18:30,363 --> 00:18:32,634
פתאום הוא מקבל חיים, "מישהו זוכר אותי".

293
00:18:33,003 --> 00:18:37,827
קל וחומר אם מדובר בקרובי משפחה
שנמצאים במקום שזקוקים לעידוד, לתמיכה.

294
00:18:38,092 --> 00:18:41,720
תנצל את הדקות האלה לעשות מצוות,
"חכם לב ייקח מצוות".

295
00:18:42,396 --> 00:18:44,271
כל דקה בחיים היא יקרה.

296
00:18:45,088 --> 00:18:49,332
אדם שהוא שמח בחלקו,
הוא לא מבזבז את הזמן על שטויות והבלים.

297
00:18:49,344 --> 00:18:51,733
אם צריך להתפרנס - הוא עובד כדי להתפרנס.

298
00:18:51,834 --> 00:18:53,393
אבל מה שצריך, לא מעבר.

299
00:18:54,460 --> 00:18:55,669
ובאמת מה הגבול?

300
00:18:55,695 --> 00:18:58,340
כמה אדם צריך, אדם שהוא נשוי...

301
00:18:58,354 --> 00:19:01,615
בחור צעיר שיכול להרשות לעצמו
לעלות לישיבה, ללמוד.

302
00:19:01,631 --> 00:19:05,921
אין מתנה יותר טובה מזו שבחור נותן לעצמו
שעולה לישיבה, עוסק בתורה,

303
00:19:06,280 --> 00:19:10,326
בונה לעצמו עתיד רוחני לחיי נצח.

304
00:19:10,786 --> 00:19:13,360
אבל אדם נשוי, יש לו כבר אישה,
ילדים, פרנסה,

305
00:19:13,382 --> 00:19:15,685
הוא לא יכול עכשיו לעזוב הכול,
להיכנס ללמוד תורה.

306
00:19:17,339 --> 00:19:27,010
אדם כזה יאמר לעצמו: אני עובד לפרנסתי
לפי השעות הנדרשות כדי לחיות נורמלי.

307
00:19:27,973 --> 00:19:34,219
מכאן והלאה, אני בוטח בהשם
שאם הוא רוצה שאני אהיה עשיר

308
00:19:34,264 --> 00:19:36,377
יש לו את הדרכים שלו איך להעשיר אותי.

309
00:19:39,010 --> 00:19:41,994
כמה אנשים מספרים על כך
שפתאום צנח עליהם רכוש

310
00:19:42,006 --> 00:19:43,495
מכיוונים שהם לא חשבו.

311
00:19:43,800 --> 00:19:47,233
כשהקב"ה רוצה להעשיר את האדם,
הוא מעשיר אותו בשניות.

312
00:19:48,154 --> 00:19:52,900
מצד האמת, לא היינו צריכים אפילו
לעשות השתדלות לפרנסה.

313
00:19:54,196 --> 00:19:59,107
הקב"ה ברא את האדם, כמו שנותן לו חמצן,
היה נותן לו גם אוכל.

314
00:19:59,121 --> 00:20:01,549
כך היה אדם הראשון לפני שאכל מעץ הדעת.

315
00:20:02,027 --> 00:20:05,833
אחרי שאכל מעץ הדעת נתקלל:
"בזיעת אפיך תאכל לחם".

316
00:20:06,361 --> 00:20:08,034
אז אחרי הקללה צריך לעשות השתדלות,

317
00:20:08,053 --> 00:20:09,718
מה לעשות? בלי השתדלות לא מקבלים.

318
00:20:09,740 --> 00:20:10,920
זה סוג של קללה.

319
00:20:11,544 --> 00:20:13,093
אבל בקללות לא צריך להדר.

320
00:20:13,113 --> 00:20:14,622
מצוות צריך להדר.

321
00:20:15,106 --> 00:20:19,944
אבל כאן אדם משתדל לפרנסה
לפי הצורך האמיתי, מה שבאמת הוא זקוק.

322
00:20:20,942 --> 00:20:23,055
מספיק לו חמש שעות? עובד חמש שעות.

323
00:20:23,568 --> 00:20:25,455
לפעמים אין ברירה, מספיק לך חמש שעות,

324
00:20:25,467 --> 00:20:27,640
אבל אם לא תעבוד שמונה
יפטרו אותך מהעבודה,

325
00:20:27,659 --> 00:20:29,243
אז אין ברירה, אז אתה עובד שמונה.

326
00:20:30,170 --> 00:20:33,600
אבל כשהבסיס, נקודת המוצא של האדם,

327
00:20:33,620 --> 00:20:37,655
שהוא אומר: "אני עושה את ההשתדלות שלי
והקב"ה ייתן לי את הברכה.

328
00:20:37,662 --> 00:20:39,664
"אם הוא רוצה להעשיר אותי,
הוא יעשיר אותי".

329
00:20:40,389 --> 00:20:45,177
זה מה שכתוב שם: "אשריך בעולם הזה",
כי אתה לא חי בלחץ,

330
00:20:45,184 --> 00:20:48,147
לא מרבה דאגה,
כמו "מרבה נכסים מרבה דאגה",

331
00:20:48,617 --> 00:20:50,386
וגם "טוב לך לעולם הבא",

332
00:20:50,403 --> 00:20:54,958
כי יש לך המון זמן שאתה מקדיש אותו
למה שבאמת חשוב בחיים,

333
00:20:55,149 --> 00:20:58,951
לתורה, למצוות, למעשים טובים,
"והלך לפניך צדקך".

334
00:20:59,111 --> 00:21:05,034
"העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא.
התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".

335
00:21:06,584 --> 00:21:09,608
השאלה הגדולה היא:
איך מגיעים להיות "שמח בחלקו"?

336
00:21:10,518 --> 00:21:15,380
זה יפה, זה נפלא, אדם שמח בחלקו,
אז הוא עשיר, הוא מאושר, יש לו גם עולם הבא,

337
00:21:15,396 --> 00:21:16,389
מרוויח הכול.

338
00:21:16,986 --> 00:21:19,846
אבל להגיד "איזהו עשיר השמח בחלקו" זה קל.

339
00:21:19,939 --> 00:21:24,573
איך אפשר להיות שמח בחלקו
כשאדם רואה מה יש לי ומה יש לאחרים,

340
00:21:24,763 --> 00:21:28,071
ובאופן טבעי הקנאה עולה בלב,
"גם אני רוצה כמו שיש לו".

341
00:21:28,871 --> 00:21:32,867
ולפעמים הקנאה היא לא ברכוש,
לפעמים הקנאה היא בדברים אחרים,

342
00:21:32,888 --> 00:21:34,577
למה הוא קולט מהר את הלימוד?

343
00:21:34,902 --> 00:21:36,829
לומד דף גמרא, מיד קולט הכול,

344
00:21:36,857 --> 00:21:40,434
ולי לוקח... צריך לשבור את הראש
בשביל להבין כל דבר.

345
00:21:40,871 --> 00:21:45,692
למה הוא יש לו ילדים כאלה מוצלחים
ואצלי הילדים עם קשיים שונים?

346
00:21:47,304 --> 00:21:50,991
יש סוג של התמודדויות ברמות
הרבה יותר גבוהות מאשר רכוש.

347
00:21:51,513 --> 00:21:53,366
איך האדם יהיה שמח בחלקו?

348
00:21:55,116 --> 00:21:59,796
נתחיל קודם כול בעניין של הרכוש
ואחר כך נעבור לקומות היותר גבוהות.

349
00:22:00,040 --> 00:22:02,440
מספרים שבזמן המגיד ממזריטש,

350
00:22:02,721 --> 00:22:07,720
המגיד ממזריטש היה גאון עולם,
היה גם בקי בסוד האותיות, קדוש עליון.

351
00:22:08,491 --> 00:22:12,350
היום מה שיודעים מעט
מסוד האותיות,

352
00:22:13,041 --> 00:22:18,070
כל כך מתפעלים מהיופי והעומק
והפנימיות שיש באותיות.

353
00:22:18,371 --> 00:22:24,000
והמגיד ממזריטש היה גאון בסוד האותיות,
וצדיק ומקובל, קדוש.

354
00:22:24,781 --> 00:22:27,260
אחד מתלמידיו היה רבי זושא מאניפולי.

355
00:22:28,471 --> 00:22:32,060
בהתחלה הוא היה נסתר,
אחר כך התפרסם, נהיה אדמו"ר גדול.

356
00:22:32,951 --> 00:22:36,660
בזמן שהוא היה עדיין נסתר
היה עני מרוד.

357
00:22:38,221 --> 00:22:42,000
ומספרים שהגיעו פעם כמה תלמידים
של המגיד ממזריטש ואמרו לו:

358
00:22:42,001 --> 00:22:46,070
כבוד הרב, אנחנו תמהים,
למדנו בגמרא כתוב:

359
00:22:46,071 --> 00:22:49,990
"חייב אדם לברך על הרעה
כשם שמברך על הטובה".

360
00:22:50,541 --> 00:22:55,190
אם היה כתוב "חייב אדם לברך על הרעה",
בסדר, להגיד: ריבונו של עולם,

361
00:22:55,191 --> 00:22:57,410
ברוך דיין האמת.
מה שעשית זה טוב.

362
00:22:57,411 --> 00:22:58,870
הלך לי כסף, אתה צודק.

363
00:22:59,121 --> 00:23:02,020
קרה ככה, אתה יודע
איך אתה מנהל את העולם.

364
00:23:02,380 --> 00:23:08,460
אבל כשאתה מברך על הרעה,
באופן טבעי האדם מברך מתוך כאב,

365
00:23:09,291 --> 00:23:12,700
ושם כתוב "כשם שמברך על הטובה".

366
00:23:13,041 --> 00:23:16,270
מה זה "כשם"? באותו מצב רוח,
באותה שמחה.

367
00:23:16,771 --> 00:23:18,440
שאלו אותו: "כבוד הרב, זה אפשרי?"

368
00:23:18,961 --> 00:23:22,740
אדם שאיבד אלף דולר
ואדם שמצא אלף דולר

369
00:23:22,740 --> 00:23:25,310
יכולים לומר "תודה, בורא עולם"
באותה שמחה?

370
00:23:25,871 --> 00:23:29,140
איך אפשר להגיד "חייב אדם לברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה"?

371
00:23:29,141 --> 00:23:30,150
קושיה עצומה.

372
00:23:31,101 --> 00:23:33,100
אמר להם הרב: "זו שאלה גדולה.

373
00:23:33,971 --> 00:23:39,090
"כדי לקבל תשובה תיסעו לעיירה אניפולי".
אז אף אחד לא הכיר את רבי זושא מאניפולי,

374
00:23:39,611 --> 00:23:42,880
אבל הרב שלו הכיר אותו.
אמר: "תיסעו לשם, יש לי שם תלמיד,

375
00:23:42,881 --> 00:23:46,570
"קוראים לו רבי זושא,
לכו אליו, שם תקבלו את התשובה".

376
00:23:47,648 --> 00:23:52,070
הם, מרוב שהיו להוטים לקבל תשובה,
נסעו לאותו כפר כמה ימים על סוס ועגלה.

377
00:23:52,071 --> 00:23:52,850
הגיעו לשם.

378
00:23:53,460 --> 00:23:57,990
רק נכנסו לכפר, הבינו למה הרב
שלח אותם לרבי זושא מאניפולי.

379
00:23:58,460 --> 00:24:01,710
כל הבתים של הכפר מטים ליפול,
בתים ישנים,

380
00:24:01,721 --> 00:24:06,610
שבקושי כבשים יכולים לגור שם.
ובני אדם...

381
00:24:06,611 --> 00:24:08,010
עיירה של עוני עצום.

382
00:24:08,657 --> 00:24:11,250
שאלו את העוברים ושבים:
"איפה גר רבי זושא?"

383
00:24:12,341 --> 00:24:15,970
הצביעו על הבית.
ראו את הבית, הבינו למה הרב שלח אליו.

384
00:24:16,491 --> 00:24:20,950
כל הבתים של העיירה של הכפר הזה
ביחס לבית הזה כמו ארמונות.

385
00:24:21,351 --> 00:24:24,180
ממש בית במצב חמור.

386
00:24:24,871 --> 00:24:29,180
אז מסתדר להם לאט לאט,
אדם סובל כל כך הרבה בחיים, עני מרוד,

387
00:24:29,341 --> 00:24:32,570
הוא אמור לענות איך אדם מברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה.

388
00:24:33,631 --> 00:24:39,540
נקשו בדלת. הרבנית פתחה.
מסתכלים, רואים את הילדים הקטנים,

389
00:24:39,540 --> 00:24:41,020
כל הבגדים עם טלאים.

390
00:24:42,281 --> 00:24:45,610
אז לא היה כמו היום, שקונים לכתחילה
ג'ינס קרוע עם טלאים,

391
00:24:45,611 --> 00:24:47,400
זה שיגעון של הדור הזה.

392
00:24:49,900 --> 00:24:51,720
אז עניים היו עושים טלאים.

393
00:24:51,851 --> 00:24:52,800
"איפה הרב?"

394
00:24:53,940 --> 00:24:56,720
"כל רגע צריך לחזור מבית הכנסת.
אתם יכולים להמתין כאן".

395
00:24:57,551 --> 00:25:00,370
תוך כדי שהם ממתינים, מסתכלים על הבית,
מימיהם לא...

396
00:25:00,371 --> 00:25:03,210
ראו אנשים עניים, אבל עוני כזה
מימיהם לא ראו.

397
00:25:03,771 --> 00:25:06,850
ריהוט ישן, שבור, בקושי אפשר לשבת.

398
00:25:07,763 --> 00:25:11,760
טוב, אמרו: מובן למה הרב שלח אותנו
לאדם שרע לו וסובל כל כך הרבה,

399
00:25:11,761 --> 00:25:15,260
שילמד אותנו איך מברכים על הרעה
כשם שמברכים על הטובה.

400
00:25:15,651 --> 00:25:18,250
רבי זושא נכנס כולו צוהל ושמח.

401
00:25:18,441 --> 00:25:21,290
יש המון סיפורים על שמחת החיים
של רבי זושא מאניפולי,

402
00:25:21,291 --> 00:25:24,320
היה אדם שמח בצורה יוצאת דופן.

403
00:25:25,901 --> 00:25:30,240
הכול מתחבר. אדם סובל, רע לו
והוא שמח, יכול להסביר.

404
00:25:31,811 --> 00:25:34,500
ניגש אליהם בסבר פנים יפות,
"ברוכים הבאים.

405
00:25:35,620 --> 00:25:38,230
"מי כבודכם?" אמרו לו:
"תלמידים של המגיד".

406
00:25:38,581 --> 00:25:40,160
"למה הגעתם?" סיפרו לו.

407
00:25:40,201 --> 00:25:45,080
"שאלנו את הרב: איך אפשר שאדם יברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה,

408
00:25:45,081 --> 00:25:46,930
"מתוך שמחה, באותה עוצמה?

409
00:25:47,771 --> 00:25:49,710
"והוא אמר שפה נקבל את התשובה".

410
00:25:51,340 --> 00:25:54,900
כשהרב שמע את המילים האלה,
הפנים שהיו צוהלות ושמחות,

411
00:25:54,901 --> 00:25:57,920
פתאום נהיו רציניות,
התחיל לשקוע בהרהורים.

412
00:25:58,441 --> 00:26:00,800
אמר להם: "אתם בטוחים?
שלח אתכם אליי?"

413
00:26:01,741 --> 00:26:03,890
אמרו לו: "יש פה בעיירה הזאת
עוד רבי זושא?"

414
00:26:04,201 --> 00:26:05,630
אמר להם: "לא, אני היחיד".

415
00:26:08,211 --> 00:26:10,150
"אז אתה צריך לספר, אתה התלמיד".

416
00:26:10,641 --> 00:26:12,340
אמר להם: "משהו לא מסתדר לי.

417
00:26:13,611 --> 00:26:19,090
"שאלה כזו הרב היה צריך לשלוח אתכם
לאדם שפעם היה לו רע בחיים,

418
00:26:19,541 --> 00:26:23,160
"ואז הוא יוכל להסביר איך מברכים
על הרעה כשם שמברכים על הטובה.

419
00:26:23,171 --> 00:26:27,770
"אבל אני, זה שאני כל כך שמח,
כי אף פעם לא היה לי רע, הכול טוב אצלי.

420
00:26:27,771 --> 00:26:29,980
"אני לא יודע איך אני אסביר.
אין לי מה להסביר לכם.

421
00:26:30,621 --> 00:26:33,100
"אצלי הכול טוב. תחפשו מישהו
שהיה לו פעם רע".

422
00:26:33,771 --> 00:26:35,170
אמרו לו: "הבנו את התשובה".

423
00:26:36,431 --> 00:26:40,950
אם האדם חי מתוך אמונה כזו בבורא עולם
עד שהוא אפילו לא מרגיש,

424
00:26:41,051 --> 00:26:44,950
אם השם נתן לי את זה, זה הכי טוב בשבילי.
הוא לא מרגיש שחסר לו,

425
00:26:44,951 --> 00:26:45,970
הוא לא מרגיש שרע לו.

426
00:26:45,971 --> 00:26:48,810
הוא יודע שיש אנשים בעולם
חיים בארמונות, חיים...

427
00:26:49,211 --> 00:26:50,400
למה הדבר דומה?

428
00:26:51,061 --> 00:26:57,780
נניח שיש שלושים תלמידים בכיתה ח'
ואמורים להתכונן לקראת הופעה.

429
00:26:58,771 --> 00:27:03,710
אז מטעם ההנהלה קונים להם
בגדי פאר והדר ובגדים יפים

430
00:27:03,711 --> 00:27:05,110
לכבוד ההופעה שלהם.

431
00:27:06,211 --> 00:27:09,110
ויודעים שהבד הוא מאוד יקר ויש תכשיטים.

432
00:27:11,461 --> 00:27:16,610
אחד הנערים - מטר ושבעים.
נער אחר - מטר ושלושים.

433
00:27:18,140 --> 00:27:20,790
וכל אחד מקבל בגדים לפי המידה שלו.

434
00:27:23,140 --> 00:27:27,520
מה יקרה אם אותו אחד
של המטר ושלושים יאמר

435
00:27:27,521 --> 00:27:32,130
"זה לא בסדר שהוא מקבל בגדים
כאלה גדולים, מטר ושמונים, מטר ושבעים.

436
00:27:32,141 --> 00:27:34,080
"אני גם רוצה בגדים כאלה גדולים".

437
00:27:34,961 --> 00:27:37,800
ייתנו לו, זה טוב בשבילו?
זה לא טוב לך.

438
00:27:38,500 --> 00:27:41,640
"אבל רגע, הבגד הזה יותר יקר,
יש פה עוד חצי מטר בד

439
00:27:41,641 --> 00:27:44,820
"שהוא שווה עוד 300 שקל.
למה לי נתתם בגדים פשוטים?"

440
00:27:44,821 --> 00:27:48,860
כי לך זה לא טוב.
בשבילו זה טוב, לך זה לא טוב.

441
00:27:49,140 --> 00:27:52,300
את היסוד הזה אומר הרמח"ל ב"דרך השם".

442
00:27:52,941 --> 00:27:58,370
בספר "דרך השם" כותב הרמח"ל:
איך האדם לא יגיע לקנאה באחרים

443
00:27:58,371 --> 00:28:00,460
ויהיה שמח תמיד בחלקו?

444
00:28:01,601 --> 00:28:07,300
על ידי שיאמר לעצמו כך: אני באתי לעולם
עם פרצוף שונה מכל בני האדם,

445
00:28:07,301 --> 00:28:09,220
כי לי יש תיקון פרטי שלי.

446
00:28:09,220 --> 00:28:13,730
אנחנו לא כמו מטבעות, שמכונה
מנפיקה שקלים, כל השקלים אותו דבר.

447
00:28:14,111 --> 00:28:17,830
כל אדם קיבל פרצוף שונה מחברו,
מבנה גוף שונה מחברו,

448
00:28:17,831 --> 00:28:21,990
שכל, איי-קיו שונה מחברו,
ילדים שונים, הכול שונה,

449
00:28:22,441 --> 00:28:26,390
כי לתיקון שלך בגלגול הזה
זה מה שהכי טוב בשבילך.

450
00:28:27,171 --> 00:28:29,940
אדם שחי בצורה כזו הוא אפילו
לא מנסה לפזול החוצה.

451
00:28:30,141 --> 00:28:32,890
"מה אכפת לי מה יש לו?
מה שהוא קיבל זה טוב לו.

452
00:28:32,901 --> 00:28:36,460
"אם אני הייתי מקבל מה שיש לו,
לא הייתי מגיע לתיקון שלי".

453
00:28:37,171 --> 00:28:40,580
וזה נכון לא רק בכסף, אפילו בילדים.

454
00:28:41,761 --> 00:28:46,830
אדם שחס ושלום יש לו בבית ילד חולה,
נולד עם בעיה בלב או במוח

455
00:28:46,831 --> 00:28:50,570
או בעיות אחרות, בראייה.
והוא כאוב: "למה אחרים

456
00:28:50,581 --> 00:28:53,000
"נולד להם ילד בריא,
ואני צריך לקבל ילד כזה?"

457
00:28:53,581 --> 00:28:58,940
יאמר לעצמו: הקב"ה נתן לי את הילדים
שהם הכי טובים בשבילי

458
00:28:59,121 --> 00:29:00,660
במהלך הגלגול הזה.

459
00:29:01,101 --> 00:29:05,660
עם זה אני אמור להתמודד,
בזה אני צריך להשקיע, זה הכי טוב בשבילי.

460
00:29:05,841 --> 00:29:09,790
למה הוא יש לו בית כזה, ולי יש בית אחר?
זה הבית שהוא הכי טוב בשבילי.

461
00:29:10,061 --> 00:29:14,500
מותר לאדם לעשות השתדלות
כדי להשיג בית יותר גדול, כדי לפתור בעיות.

462
00:29:14,501 --> 00:29:17,070
זה בסדר, זה מצד ההשתדלות.

463
00:29:17,301 --> 00:29:20,030
אבל אם הוא רואה שעשה ולא הצליח,
יאמר לעצמו:

464
00:29:20,031 --> 00:29:22,990
הקב"ה נותן לי מה שהכי טוב בשבילי.

465
00:29:23,591 --> 00:29:26,820
אדם כזה זוכה
להיות עשיר השמח בחלקו.

466
00:29:27,311 --> 00:29:31,150
הוא גם עשיר - מוגדר מבחינה
כלכלית, מוגדר שהוא רווי,

467
00:29:31,151 --> 00:29:34,350
כי באמת הוא מרגיש מילוי
ושמחה וסיפוק.

468
00:29:35,071 --> 00:29:41,740
הוא גם זוכה לחיי העולם הבא,
כי אין לו את הקנאה הזאת שיש באחרים

469
00:29:41,761 --> 00:29:44,870
שגורמת לו לבזבז את זמנו
על שטויות והבלים.

470
00:29:46,211 --> 00:29:49,950
אדם שהקנאה מובילה אותו,
לא מה שהוא באמת צריך,

471
00:29:50,171 --> 00:29:51,740
אלא מקנא, רואה.

472
00:29:53,161 --> 00:29:55,130
כמה זמן מחייו הוא מאבד.

473
00:29:55,441 --> 00:29:57,540
גם מכניס את עצמו לניסיונות לא פשוטים.

474
00:29:57,541 --> 00:30:04,530
בעסקים הוא יכול להיות נוכל ורמאי,
כי הוא בוער על כבוד וגדולה וכסף

475
00:30:04,531 --> 00:30:09,650
יותר ממה שיש, אז הוא גם עלול לנסות
להשיג בדרכים שאינן ישרות.

476
00:30:11,711 --> 00:30:15,200
מספרים, היה אדם אחד

477
00:30:16,811 --> 00:30:20,640
שהוא יודע להיות מהנדס,
התפקיד שלו מהנדס.

478
00:30:20,971 --> 00:30:23,210
זה מה שהוא למד.
דברים אחרים הוא לא יודע לעשות.

479
00:30:23,931 --> 00:30:29,350
ובעיר שלו היו המון מהנדסים.
מחפש עבודה ולא מוצא.

480
00:30:29,571 --> 00:30:33,850
ולא נעים לו שאשתו...
בימים ההם לא היו מכונות כביסה.

481
00:30:34,291 --> 00:30:40,940
אשתו הייתה מכבסת לאנשים בידיים,
בגיגית, ומזה הוא והילדים אוכלים.

482
00:30:40,981 --> 00:30:44,880
וכאב לו, "אשתי צריכה לעבוד ככה
בצורה כזאת לכבס בגדים

483
00:30:44,881 --> 00:30:47,570
"כדי שאני אתפרנס ממנה?
אני צריך לפרנס, לא היא".

484
00:30:48,641 --> 00:30:51,330
מחפש עבודה, אבל אין,
יש המון מהנדסים.

485
00:30:52,051 --> 00:30:55,100
כמה פעמים פנה לאשתו אמר לה:
"תרשי לי לצאת מהבית".

486
00:30:55,111 --> 00:30:59,180
אז בימים ההם לא היו מכוניות,
היו עגלות וסוסים ואוניות רעועות.

487
00:30:59,731 --> 00:31:02,670
"תרשי לי לצאת, אני אעבור
מעיר לעיר, ממדינה למדינה,

488
00:31:02,671 --> 00:31:05,370
"עד שאמצא מקום שיודעים להעריך
את מה שאני יודע לעשות.

489
00:31:05,371 --> 00:31:07,460
"אני אחסוך כסף,
אפילו שנתיים-שלוש,

490
00:31:07,651 --> 00:31:12,180
"נחזור לבית עם הרבה כסף
ונפתח איזה עסק אחר, חנות או משהו".

491
00:31:12,671 --> 00:31:15,310
בתחילה התנגדה.
אחרי כמה חודשים ראתה

492
00:31:15,311 --> 00:31:17,970
שבאמת המצב לא טוב,
אמרה לו: "בסדר".

493
00:31:18,900 --> 00:31:21,930
הלך לעגלון של העיר, אמר לו:
"כשיש לך נסיעה לעיר אחרת,

494
00:31:21,931 --> 00:31:25,200
"אני רוצה להצטרף אליך.
אין לי לשלם, אבל אני אעזור לך

495
00:31:25,201 --> 00:31:28,280
"לסחוב דברים בתור פועל,
רק תוציא אותי מפה".

496
00:31:29,701 --> 00:31:33,480
הגיע לעיר אחרת, שואל אותם:
"צריכים מהנדס?" לא צריכים.

497
00:31:33,481 --> 00:31:38,120
עבר לעיר הבאה, ושוב ממקום למקום,
רק העיקר עלה לאונייה,

498
00:31:38,121 --> 00:31:39,700
מפליג ממקום למקום.

499
00:31:40,731 --> 00:31:45,340
והנה באחת ההפלגות האונייה נטרפה בים.

500
00:31:45,561 --> 00:31:48,740
סערה גדולה,
כבר הם לא יודעים לאיפה הם הגיעו.

501
00:31:48,741 --> 00:31:52,590
התנפצה האונייה סמוך לאיזה חוף,

502
00:31:52,591 --> 00:31:53,990
חוף שאף אחד לא מכיר.

503
00:31:54,620 --> 00:31:55,780
הצליח לעלות שם.

504
00:31:57,191 --> 00:32:01,030
כשהגיע לאותו החוף, הגיע
למקום שבזמנם היו קוראים לזה

505
00:32:01,031 --> 00:32:04,260
"מעבר להרי החושך".
כך היה הכינוי בימים ההם,

506
00:32:04,511 --> 00:32:10,910
והכוונה לקוטב, המקומות
שהשמש שם זורחת כמה חודשים רצוף,

507
00:32:10,911 --> 00:32:13,270
ואחר כך כמה חודשים רצופים של חושך.

508
00:32:14,251 --> 00:32:16,730
הגיע לשם, רואה עיירה קטנה.

509
00:32:16,861 --> 00:32:21,740
מי הולך לגור במקומות כאלה? האנשים
שם מתפרנסים ממחצבים של זהב ועניינים.

510
00:32:23,521 --> 00:32:25,700
שאל אותם: "אתם צריכים פה מהנדס?"

511
00:32:26,551 --> 00:32:29,070
אמרו לו: "נשלם לך משכורת גדולה,
רק תישאר איתנו.

512
00:32:29,071 --> 00:32:32,160
"אנשים לא רוצים לבוא לפה.
פה יש כמה חודשים חושך,

513
00:32:32,161 --> 00:32:33,470
"אף אחד לא רוצה להיות כאן".

514
00:32:33,711 --> 00:32:37,000
אמר להם: "אז איך אתם מתפקדים
כשיש חושך כמה חודשים?"

515
00:32:37,491 --> 00:32:40,970
אמרו לו: "יש פה עדרי צאן ובקר.
אנחנו מהחלב עושים נרות".

516
00:32:40,971 --> 00:32:46,320
חלב זה השומן של הבעלי חיים.
"מזה אנחנו עושים נרות ומשתמשים בזה.

517
00:32:46,361 --> 00:32:49,240
"וכשכל הזמן אור,
מורידים את התריסים, ישנים,

518
00:32:49,241 --> 00:32:51,990
"ממשיכים לנהל אורח חיים
בלי קשר למה שקורה בחוץ.

519
00:32:52,631 --> 00:32:56,060
"ובימי החושך מדליקים
את מה שצריך להדליק עם החלב הזה".

520
00:32:56,961 --> 00:33:00,310
נשאר שם, התחיל לחסוך כסף,
חוסך וחוסך.

521
00:33:01,441 --> 00:33:03,800
לאחר שנתיים נהיה עשיר מופלג.

522
00:33:04,381 --> 00:33:06,420
אמר להם: "אני עכשיו רוצה לחזור לאשתי.

523
00:33:06,420 --> 00:33:08,930
"יש לי אישה וילדים, אני רוצה לחזור לשם.

524
00:33:09,211 --> 00:33:10,400
"איך יוצאים מכאן?"

525
00:33:11,257 --> 00:33:14,230
אמרו לו: "כמו שאתה לא יודע איך הגעת,
אתה גם לא יודע איך אתה יוצא.

526
00:33:14,921 --> 00:33:19,150
"אתה צריך להמתין שאיזו אונייה
שהיטלטלה בים במקרה עוגנת כאן

527
00:33:19,151 --> 00:33:21,780
"לצורכי שיפוצים,
מי שרוצה רק אז.

528
00:33:21,780 --> 00:33:25,040
"זה יכול לקחת חצי שנה-שנה
עד שתבוא אונייה. תמתין".

529
00:33:26,421 --> 00:33:27,220
כך עשה.

530
00:33:29,141 --> 00:33:33,060
והנה לאחר מספר חודשים
הודיעו לו שאונייה עגנה לתיקונים.

531
00:33:33,731 --> 00:33:36,220
מיד רץ לרב החובל:
"אני יכול להצטרף?

532
00:33:36,221 --> 00:33:38,700
"אני אשלם לך כל מה שצריך".
אמר לו: "בשמחה".

533
00:33:39,211 --> 00:33:42,140
אמר לו: "אבל תראה, פה הכסף
של המקום כאן.

534
00:33:42,361 --> 00:33:46,430
"אני רוצה... יש לי המון כסף,
אני רוצה מזה לייצר עוד כסף.

535
00:33:46,911 --> 00:33:50,380
"אני אקנה כאן סחורה בזול, אקנה כמויות,

536
00:33:50,381 --> 00:33:54,870
"אביא אותה לעיר שלי, אני אמכור אותה
במחיר יותר יקר, נרוויח עוד.

537
00:33:55,341 --> 00:34:00,160
"אז אני רוצה ממך מקום באונייה
לשמונים חביות. כמה זה יעלה לי?"

538
00:34:01,491 --> 00:34:02,500
אמר לו. שילם.

539
00:34:03,781 --> 00:34:08,550
שמונים חביות, גם על הנסיעה שלו
עד העיר שהוא גר בה.

540
00:34:08,551 --> 00:34:10,640
בדרך יעגנו שם וימשיכו.

541
00:34:12,101 --> 00:34:14,190
עכשיו הוא צריך לדעת איזו סחורה הוא קונה.

542
00:34:14,691 --> 00:34:18,610
שאל את אנשי המקום שם:
"מה הסחורה הכי יקרה שיש לכם כאן?

543
00:34:19,071 --> 00:34:22,730
"אני רוצה לקנות בכל הכסף שלי סחורה יקרה
ולמכור שם. זהב?"

544
00:34:23,220 --> 00:34:26,150
אמרו לו: "פה יש סחורה ששווה יותר מזהב.

545
00:34:28,211 --> 00:34:29,070
"החלב".

546
00:34:29,871 --> 00:34:36,340
בתקופת החושך היו צריכים חלב.
קילו וחצי זהב מקביל לקילו של חלב.

547
00:34:36,341 --> 00:34:38,130
"חלב שווה יותר מזהב אצלנו".

548
00:34:38,580 --> 00:34:41,590
אמר: "מצוין. מצאתי מה לקנות".

549
00:34:41,871 --> 00:34:45,460
שכח ששם מה יעשו בחלב?
פה חלב כל כך יקר.

550
00:34:45,631 --> 00:34:48,940
קנה שמונים חביות של חלב
והעמיס באונייה, קשר טוב.

551
00:34:49,141 --> 00:34:51,650
זו סחורה יקרה.
כל ההון שלו שם.

552
00:34:53,940 --> 00:35:00,090
וכשראה שקושרים את כל החוויות,
ראה שהיו כמה חוויות שלא עומדות יציב,

553
00:35:00,091 --> 00:35:03,940
ירד לחוף. כל החוף היה זרוע שם,
כמו שיש צדפים,

554
00:35:03,940 --> 00:35:07,630
כל החוף היה זרוע
באבנים כאלה צבעוניות קטנות.

555
00:35:07,701 --> 00:35:11,660
לקח כמה אבנים, העלה אותן,
תקע אותן מתחת החביות, קשר, סידר.

556
00:35:11,661 --> 00:35:12,700
יצאו להפלגה.

557
00:35:13,311 --> 00:35:19,660
כשהגיע לעירו, הוא לבוש הדר,
שלח לקרוא לאשתו ולילדים: "הגעתי".

558
00:35:19,660 --> 00:35:22,500
הם מיד לקחו עגלה, באו מהר,
קבלת פנים.

559
00:35:22,501 --> 00:35:25,160
אשתו אומרת לו: "לפי הבגדים
אני רואה שאתה נהיית עשיר".

560
00:35:25,381 --> 00:35:27,620
הוא אומר לה: "את מסודרת לכל החיים.

561
00:35:28,021 --> 00:35:31,400
"הבאתי כאן סחורה יקרה יותר מזהב.
אנחנו עשירים".

562
00:35:32,051 --> 00:35:33,810
המכס פותח את החביות.

563
00:35:34,301 --> 00:35:38,190
מה קורה לחביות שנמצאות בשמש
כמה חודשים, חביות של שומן?

564
00:35:39,031 --> 00:35:40,310
אי אפשר להריח את זה.

565
00:35:41,031 --> 00:35:46,360
אמרו לו: "תגיד, אתה שפוי? מה הבאת?
צריך לזרוק את הכול לים".

566
00:35:47,111 --> 00:35:50,020
אמר להם: "אבל על זה עבדתי..."
פתאום קלט איזו טעות,

567
00:35:50,020 --> 00:35:53,910
מרוב שהייתי שם, התפעלתי מהחלב,
לא שמתי לב שכאן אין מה לעשות עם חלב.

568
00:35:54,541 --> 00:35:56,000
זרקו את הכול לים.

569
00:35:56,461 --> 00:35:58,700
הגיע לביתו אבל וחפוי ראש.

570
00:35:59,481 --> 00:36:02,170
אפילו מתנות לא הביא לילדים.
תכנן לקנות להם.

571
00:36:02,541 --> 00:36:05,740
אבל לקח את האבנים הקטנות האלה
שהוא שם מתחת החביות.

572
00:36:05,991 --> 00:36:08,440
אמר: "פה אין אבנים
צבעוניות כאלה מבריקות,

573
00:36:08,791 --> 00:36:11,390
"ניתן להם ששיחקו חמש אבנים".
 שם בכיס.

574
00:36:12,231 --> 00:36:15,740
בערב ישב עם אשתו לאכול ארוחת ערב,
על חשבון מי?

575
00:36:15,991 --> 00:36:16,970
חשבון אשתו.

576
00:36:18,151 --> 00:36:20,740
ולילדים נתן את האבנים שישחקו.

577
00:36:21,721 --> 00:36:23,300
היה לו שכן צורף.

578
00:36:24,191 --> 00:36:26,580
השכן הזה גם יושב עם אשתו לארוחת ערב.

579
00:36:27,331 --> 00:36:29,790
ותוך כדי מדברים, אומר לה:
"שמעת על הטיפש הזה?

580
00:36:29,791 --> 00:36:33,540
"הלך הביא שמונים חביות של חלב,
חשב שפה יש מה לעשות עם זה.

581
00:36:33,541 --> 00:36:34,670
"זרקו לו את הכול".

582
00:36:34,931 --> 00:36:39,850
תוך כדי שהוא מדבר איתה,
הוא מסתכל מהחלון, רואה אורות מרצדים.

583
00:36:39,851 --> 00:36:44,740
אז היו מדליקים נר בבית, ואלה משחקים
חמש אבנים, הוא רואה אורות מרצדים שם.

584
00:36:45,701 --> 00:36:48,660
עצר את האוכל, אמר לאשתו:
"השכן הזה עבד על כולם.

585
00:36:49,651 --> 00:36:54,140
"כנראה לא רצה שכל העניים יבואו
לקחת צדקה, עשה תרגיל של החלב הזה.

586
00:36:54,691 --> 00:36:59,010
"אני מבין באבנים יקרות.
לפי הצבעים והאורות המרצדים,

587
00:36:59,011 --> 00:37:02,180
"הוא בטח מראה עכשיו לאשתו
את כל האבנים היקרות שהוא הביא.

588
00:37:02,291 --> 00:37:05,250
"אני אלך להפתיע אותו
שידע שאי אפשר לעבוד עליי".

589
00:37:05,801 --> 00:37:07,180
הלך, דפק בדלת.

590
00:37:09,601 --> 00:37:12,200
השכן פתח את הדלת אבל וחפוי ראש.

591
00:37:12,901 --> 00:37:16,250
הוא כאוב, עוד לא עיכל
מה שקרה מהצהריים.

592
00:37:16,651 --> 00:37:20,180
והצורף אומר בלב: הוא יודע לשחק טוב,
יודע להיות שחקן,

593
00:37:20,181 --> 00:37:22,180
פתאום להראות את עצמו עצוב.

594
00:37:23,421 --> 00:37:26,710
"שלום, שכני היקר, הרבה שנים
לא ראינו אותך. איפה היית?"

595
00:37:27,540 --> 00:37:30,210
אמר לו: "אני לא יודע אם שמעת,
עשיתי טעות, הבאתי חלב".

596
00:37:31,221 --> 00:37:34,870
אמר לו הצורף: "ומה זה האורות
המרצדים האלה שאני רואה מהחלון?"

597
00:37:35,771 --> 00:37:39,570
אמר לו: "זה כלום, אבנים.
שמתי מתחת החביות, הבאתי לילדים, משחקים".

598
00:37:40,321 --> 00:37:41,990
"אפשר לראות את אחת האבנים?"

599
00:37:42,091 --> 00:37:43,400
קרא לילדים, הראה לו.

600
00:37:43,921 --> 00:37:48,780
הצורף הסתכל, אמר לו:
"אבן יקרה כזו, אני מסופק

601
00:37:48,781 --> 00:37:53,260
"אם למלך של המדינה יש כסף
לשלם לך כדי להכניס את האבן לכתר שלו.

602
00:37:53,931 --> 00:37:55,150
"אתה יודע כמה זה שווה?"

603
00:37:55,311 --> 00:37:56,080
התעלף.

604
00:37:56,951 --> 00:37:58,680
מעירים אותו, שוב מתעלף.

605
00:38:00,001 --> 00:38:02,330
הוא אומר לו: "אבל אתה עשיר,
למה אתה לחוץ?"

606
00:38:02,788 --> 00:38:03,800
פרץ בבכי.

607
00:38:05,181 --> 00:38:09,070
אמר לו: "כשהייתי שם, החוף היה מלא
באבנים האלה.

608
00:38:09,351 --> 00:38:10,970
"היו לי שמונים חביות.

609
00:38:10,971 --> 00:38:14,080
"אם במקום חלב הייתי ממלא אותן
באבנים האלה...

610
00:38:14,331 --> 00:38:16,720
"אתה אומר לי, אבן אחת
אתה עשיר יותר מהמלך,

611
00:38:17,051 --> 00:38:19,920
"אז אם הייתי ממלא שמונים,
איפה הייתי היום?

612
00:38:21,921 --> 00:38:25,100
"אני מבין, אתה אומר לי
'תשמח על האבנים, שנהיית עשיר גדול',

613
00:38:25,101 --> 00:38:27,190
"אבל אתה יודע מה הפסדתי?

614
00:38:27,511 --> 00:38:29,990
"עכשיו אין דרך לחזור לשם.
מה אני יכול לעשות?"

615
00:38:31,722 --> 00:38:36,470
אומרים חכמי המוסר, המשל הזה
נועד ללמד מוסר השכל את האדם.

616
00:38:36,791 --> 00:38:41,460
אדם בא לעולם, "ימי שנותינו בהם
שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה".

617
00:38:41,531 --> 00:38:44,340
יש לו שמונים חביות.
עכשיו תמלא את זה במה שאתה רוצה.

618
00:38:44,901 --> 00:38:48,370
יש אדם חכם, ממלא ביהלומים.
"חכם לב ייקח מצוות".

619
00:38:48,711 --> 00:38:53,510
כל הזמן מחפש איך לנצל את הזמן,
לא מעסיק את עצמו מה יש לאחרים,

620
00:38:53,511 --> 00:38:58,660
למה לי אין, אוכל את הלב ומקנא
ומבזבז את הזמן רק כדי להראות את עצמו

621
00:38:58,661 --> 00:39:01,110
ש"הנה אני ויש לי מותגים ואני נראה כך".

622
00:39:01,151 --> 00:39:02,590
כל החשבונות האלה שם בצד.

623
00:39:02,591 --> 00:39:05,880
הוא אומר: יש עכשיו שמונים חביות,
צריך למלא אותן בתוכן.

624
00:39:06,231 --> 00:39:12,790
מנצל את הזמן למלא אותן במעשים טובים,
עוזר לאשתו בבית, יושב עם הילדים,

625
00:39:12,961 --> 00:39:17,820
מחכים, לומד.
שלוש תפילות בבית כנסת, שבת, צניעות.

626
00:39:17,821 --> 00:39:20,450
הטלפון שלו חסום,
בלי לראות דברים לא טובים.

627
00:39:21,611 --> 00:39:23,850
יודע, העולם הזה דומה לפרוזדור.

628
00:39:24,371 --> 00:39:29,820
ויש אדם שבעולם הזה מתלהב,
ממלא את החביות בחלב, בשטויות והבלים,

629
00:39:29,861 --> 00:39:35,870
אחרי מאה ועשרים בא לעולם הבא,
שואלים אותו: "מה הבאת? מה עשית?"

630
00:39:36,151 --> 00:39:40,780
אומר: "מה פירוש? יש לי חמישה בתים,
ארבעה ג'יפים, 12 מכוניות מרצדס

631
00:39:41,731 --> 00:39:43,670
"ו-300 אלף דולר בבנק".

632
00:39:44,401 --> 00:39:46,910
אומרים לו: "זה שטויות והבלים,
זה שייך לשם.

633
00:39:47,011 --> 00:39:50,780
"במדינה הקודמת שהיית,
החלב הזה היה חשוב. פה זה לא חשוב.

634
00:39:50,971 --> 00:39:52,430
"מה הבאת איתך לכאן?"

635
00:39:52,861 --> 00:39:55,780
פתאום הוא נזכר: הייתי פעם
באיזה שיעור תורה, פתאום הייתי...

636
00:39:55,780 --> 00:39:59,640
כמו האבנים הקטנות האלה שם מתחת,
דרך אגב הייתי באיזו אזכרה, אמרו קדיש,

637
00:39:59,641 --> 00:40:00,560
עניתי אמן.

638
00:40:00,721 --> 00:40:04,760
הוא רואה את השכר שהוא מקבל שם
על המצוות, הוא מתחיל לבכות.

639
00:40:05,251 --> 00:40:08,420
הוא אומר: למה כשהייתי שם
לא ניצלתי את הזמן

640
00:40:08,421 --> 00:40:12,740
כמו שעכשיו אני רואה את השכר הגדול הזה
שמקבלים על כל דבר ודבר?

641
00:40:12,921 --> 00:40:18,710
הבסיס להגיע למדרגות האלה
של "אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא"

642
00:40:18,841 --> 00:40:21,800
זה "איזהו עשיר השמח בחלקו"
שאומרת המשנה.

643
00:40:22,451 --> 00:40:27,510
וכאן המשנה אצלנו מוסיפה:
אתה רוצה קניין תורה? תהיה שמח בחלקך.

644
00:40:27,881 --> 00:40:31,560
כי אם אתה טרוד ולא שמח בחלקך,
אתה לא יכול לקנות תורה.

645
00:40:31,777 --> 00:40:35,600
איך הראש שלך יהיה פנוי לדברי תורה
כשיש לך בראש עוד מיליון דברים

646
00:40:35,601 --> 00:40:37,860
של העולם הזה שאתה מצפה?

647
00:40:37,860 --> 00:40:41,650
כדאי להוסיף עוד, העניין הזה
של שמח בחלקו,

648
00:40:41,860 --> 00:40:44,270
גם בחינוך ילדים צריך לתת על זה דגש.

649
00:40:45,051 --> 00:40:49,270
פעמים שההורים עצמם כן שמחים בחלקם,

650
00:40:49,961 --> 00:40:52,740
אבל מרוב שרוצים
שהילדים יהיו מאושרים,

651
00:40:52,991 --> 00:40:56,130
זו תופעה נפוצה, שהיום ברוך השם
זה דור של שפע,

652
00:40:56,351 --> 00:40:59,110
אז כל דבר שהילד מבקש -
קונים לו ונותנים לו

653
00:40:59,111 --> 00:41:03,090
ומתאמצים יותר ממה שיכולים,
העיקר שלא ירגיש מחסור.

654
00:41:03,791 --> 00:41:05,010
לא תמיד זה נכון.

655
00:41:05,441 --> 00:41:10,110
פעמים שהילד גדל, ולא רק
שהוא לא יודע להעריך מה קיבל מההורים,

656
00:41:10,551 --> 00:41:14,530
אלא זה מתהפך נגד ההורים
שנתנו כל כך הרבה שפע,

657
00:41:14,631 --> 00:41:18,790
פתאום הילד מרגיש: "חייבים לי הכול"
והוא מלך העולם, ויש לו רק תלונות.

658
00:41:19,071 --> 00:41:22,540
גם את הילד צריך להרגיל מגיל קטן
שיהיה שמח בחלקו.

659
00:41:22,940 --> 00:41:27,400
ילד לפעמים צריך לשמוע:
"נכון שאתה רוצה, אבל זה יקר".

660
00:41:27,401 --> 00:41:29,520
אפילו שההורים עשירים,
יכולים לקנות לו הכול.

661
00:41:30,011 --> 00:41:33,570
אבל מבקש משהו שהם יודעים
שלא מקובל לקנות בגיל הזה דברים כאלה.

662
00:41:34,291 --> 00:41:38,750
יגידו לו: "זה יקר. נחכה.
נקנה לך בחג, לא עכשיו".

663
00:41:39,271 --> 00:41:43,300
דחיית סיפוקים, להרגיל את הילד
לשליטה עצמית,

664
00:41:43,481 --> 00:41:45,390
שלא כל דבר משיגים בקלות.

665
00:41:45,581 --> 00:41:49,850
היום מרוב שנותנים שפע לילדים,
הם כבר לא נהנים משום דבר.

666
00:41:50,071 --> 00:41:52,650
כשההורים רוצים כבר לרגש
את הילד במשהו,

667
00:41:52,651 --> 00:41:53,930
אין להם כבר מה לתת.

668
00:41:54,751 --> 00:41:57,560
כשרוצים לתת פרס אמיתי,
יש לו כבר הכול.

669
00:41:58,201 --> 00:42:02,810
סיפר לי הגאון הרב ציון לוי,
זכר צדיק לברכה, הרב של פנמה,

670
00:42:03,632 --> 00:42:08,440
הוא היה מהשורה של גדולי הדור,
מהתלמידים של הרב עזרא עטייה.

671
00:42:08,811 --> 00:42:13,510
הוא היה ידיד נפש של מרן הרב עובדיה יוסף,
הוא והרב בן-ציון אבא שאול,

672
00:42:13,641 --> 00:42:15,560
וייבדל לחיים טובים, הרב שלום כהן.

673
00:42:15,561 --> 00:42:19,380
כל אלה שייכים לאותו דור דעה
של תלמידי הרב עזרא עטייה.

674
00:42:20,501 --> 00:42:24,810
והוא היה ענק בתורה, אבל אמרו לו
שבפנמה יש שממה רוחנית

675
00:42:24,821 --> 00:42:25,890
ושילך לשם.

676
00:42:26,421 --> 00:42:30,350
אז הוא הלך לשם והרים את הקהילה,

677
00:42:30,351 --> 00:42:34,740
ממש הביא את המצב
שלא תהיה התבוללות בקהילה

678
00:42:34,740 --> 00:42:37,890
ומקום רווי בתורה.

679
00:42:38,871 --> 00:42:41,500
והקהל שם החזיר לו אהבה תחת אהבתו.

680
00:42:41,631 --> 00:42:45,610
כל הקהל שם אהבו אותו אהבת נפש,
הוא היה כמו מלך, מלך ביופיו.

681
00:42:45,781 --> 00:42:48,590
כל דבר שהיה אומר, מיד היו עושים הכול.

682
00:42:48,631 --> 00:42:52,100
סיפורים מפליאים יש על הקשר המיוחד
בין הקהילה לבין הרב.

683
00:42:52,291 --> 00:42:54,620
זה היה הרב ציון לוי,
נפטר לפני כמה שנים.

684
00:42:57,741 --> 00:43:02,210
היו שם חגיגות לרגל איזה זמן
של הקהילה מאז שהיא נוסדה,

685
00:43:02,211 --> 00:43:03,940
ביקשו שנבוא לשם לתת הרצאות.

686
00:43:05,460 --> 00:43:08,730
אז כשהגעתי, ישבתי איתו
לשיחה ואמרתי לו

687
00:43:08,731 --> 00:43:12,180
שאני מאוד שמח סוף סוף להכיר מקרוב
את מי ששומעים עליו

688
00:43:12,181 --> 00:43:14,000
כל כך הרבה גדולות ונצורות.

689
00:43:14,281 --> 00:43:17,930
אמרתי לו: את מרן הרב עובדיה יוסף
זכינו לראות, הרב בן-ציון אבא שאול,

690
00:43:18,031 --> 00:43:19,680
ייבדל לחיים טובים, הרב שלום כהן.

691
00:43:19,681 --> 00:43:24,770
הוא היחיד שכל כך רציתי לשמוע
מחוכמתו ולדבר, וסוף סוף יושבים איתו.

692
00:43:25,571 --> 00:43:30,430
אז הוא סיפר באריכות על עמל התורה
בזמנם וכמה עצות טובות.

693
00:43:30,431 --> 00:43:32,760
גדוש ומלא בחוכמה.

694
00:43:33,671 --> 00:43:40,620
בתוך דבריו הוא אמר: "תדע לך,
כל ההנאות שנותנים היום

695
00:43:41,180 --> 00:43:48,840
"לצעירים, למבוגרים, זה לא משתווה
להנאה שהייתה לנו לפני קום המדינה

696
00:43:49,331 --> 00:43:51,540
"כשהיו מביאים לנו מלפפון לאכול".

697
00:43:53,461 --> 00:43:57,770
היה בירושלים עוני ומחסור כל כך,
לא היה מלפפון כל השנה.

698
00:43:59,151 --> 00:44:03,280
הוא אומר: "כשהיה מגיע מלפפון
הם היו שמחים עליו כמוצאי שלל רב,

699
00:44:03,281 --> 00:44:05,050
"היו אוכלים, נהנים מהטעם שלו".

700
00:44:05,051 --> 00:44:06,670
הוא אומר: "היום את כל ההנאות שיש,

701
00:44:06,671 --> 00:44:10,010
"אי אפשר להשוות
להנאה של המלפפון באותו זמן".

702
00:44:10,851 --> 00:44:13,600
היו מברכים "שהחיינו" בהתרגשות
על מלפפון.

703
00:44:13,646 --> 00:44:19,140
כך הוא אומר. למה? כי היה חסר.
כשחסר אז האדם נהנה בעוצמות.

704
00:44:19,391 --> 00:44:21,970
כשיש שפע, אנשים כבר לא נהנים יותר.

705
00:44:22,260 --> 00:44:27,920
ילד שגדל... ברוך השם שיש שפע,
אבל ילד שגדל שכל מה שהוא רוצה משיג,

706
00:44:27,921 --> 00:44:29,530
הוא כבר לא נהנה משום דבר.

707
00:44:29,751 --> 00:44:33,860
אם רוצים לרגש אותו במשהו,
צריכים לעשות דברים לא שפויים,

708
00:44:33,861 --> 00:44:38,060
לא הגיוניים כדי שבכל זאת הוא ישמח.
צריך לדעת את הגבולות.

709
00:44:38,721 --> 00:44:41,980
ממתקים ביום חול - עד רמה מסוימת.

710
00:44:42,620 --> 00:44:45,760
רוצה ממתק אחר,
"נקנה את זה לשבת".

711
00:44:45,921 --> 00:44:48,610
הילד גם מתגעגע לשבת,
אוהב את השבת.

712
00:44:48,991 --> 00:44:51,000
אבל ההורים אומרים:
"מה זה משנה? זה עוד כמה שקלים.

713
00:44:51,001 --> 00:44:52,100
"אין לי שום בעיה לתת".

714
00:44:52,531 --> 00:44:55,820
לך אין שום בעיה, אבל תן לילד...
הוא חדש בעולם הילד הזה,

715
00:44:56,281 --> 00:45:00,900
תן לו להתרגל לעולם בהדרגה,
שילמד להיות שמח בחלקו,

716
00:45:00,901 --> 00:45:05,880
לפתח ציפיות, לדחות סיפוקים,
ליהנות ממה שצריך.

717
00:45:06,341 --> 00:45:10,730
ככה גם שבת, סתם דבר נכון,
שההורים ירגילו את הילדים

718
00:45:10,831 --> 00:45:13,070
ששבת זה יום של עונג מיוחד.

719
00:45:14,401 --> 00:45:17,300
המבוגרים יכולים להרגיש
מה זה עונג שבת.

720
00:45:18,071 --> 00:45:20,740
יודעים, כל השבוע טלפונים,
נסיעות, עניינים.

721
00:45:20,741 --> 00:45:24,790
שבת זה הרפיה, שלוות נפש,
בית כנסת, סעודות שבת,

722
00:45:24,791 --> 00:45:26,700
שירים, דברי תורה, מנוחה.

723
00:45:26,831 --> 00:45:31,140
המבוגר חי את המתיקות של השבת.
יום רביעי-חמישי מתגעגע כבר לשבת,

724
00:45:31,181 --> 00:45:32,640
מי ששומר שבת כהלכה.

725
00:45:33,811 --> 00:45:39,060
אבל ילד אין לו את זה עדיין,
אז מה הוא מרגיש? שבשבת אסור לצייר,

726
00:45:39,431 --> 00:45:43,080
בשבת המשחקים שיש להם צלילים,
לא משתמשים בהם.

727
00:45:43,451 --> 00:45:46,950
כל הורה צריך מראש להכין את הבית
בצורה נכונה.

728
00:45:47,791 --> 00:45:53,640
קודם כול לפני שבת, אם יש בבית ילדים
שאין להם עדיין הבנה, קטנים,

729
00:45:53,641 --> 00:45:56,360
אז את כל מה שמוקצה
להעלות למעלה.

730
00:45:56,921 --> 00:46:00,690
אבל לפני שבת האימא מכינה
שקית מלאה ממתקים,

731
00:46:01,031 --> 00:46:02,880
שאין שקית כזו כל השבוע.

732
00:46:03,341 --> 00:46:06,610
ואחרי שהיא מדליקה נרות שבת,
כל ילד מקבל שקית,

733
00:46:06,611 --> 00:46:08,640
ואומרים לו: "זה ממתק של שבת".

734
00:46:08,821 --> 00:46:11,780
מה הוא למד? שבת זה יום נעים.

735
00:46:12,091 --> 00:46:15,540
משחקים מיוחדים, ספרים מיוחדים,
שהם בארון, מורידים אותם

736
00:46:15,541 --> 00:46:17,360
רק בשבת לשחק עם הילדים.

737
00:46:17,991 --> 00:46:19,430
לקשר להם בתודעה,

738
00:46:19,431 --> 00:46:21,790
זה פעם אמר לי הרב וולבה,
זכר צדיק לברכה,

739
00:46:21,921 --> 00:46:24,730
הוא אמר: "תדע שעיקר החינוך
של הדור שלנו,

740
00:46:24,861 --> 00:46:29,110
"לקשר בתודעה של הילדים
מצוות ומעשים טובים

741
00:46:29,151 --> 00:46:30,730
"עם מתיקות ונעימות".

742
00:46:31,241 --> 00:46:37,270
כי היצר הרע והניסיונות והפיתויים שבחוץ
כל כך אורבים לפתח להפיל את הילדים

743
00:46:37,271 --> 00:46:43,120
בדברים קשים, אבל אם הילד גדל במקום
שנעים וטוב לחיות בו,

744
00:46:43,191 --> 00:46:44,680
מקום כזה לא עוזבים.

745
00:46:44,691 --> 00:46:47,261
כך הוא הגדיר. הוא אומר:
הבית צריך להיות מקום

746
00:46:47,286 --> 00:46:49,060
שנעים וטוב לחיות בו.

747
00:46:49,771 --> 00:46:51,900
אם נעים לו בבית, טוב לו בבית,

748
00:46:51,901 --> 00:46:54,920
הדרך של התורה, של המצוות
נעימה ומתוקה,

749
00:46:55,121 --> 00:47:00,420
גם כשבגיל ההתבגרות יהיו לו ניסיונות,
מקום שנעים וטוב לחיות בו לא עוזבים.

750
00:47:02,731 --> 00:47:10,310
ולקראת סיום נוסיף, אדם שרוצה באמת
לקבל כוחות ולעמוד בכל הניסיונות,

751
00:47:10,651 --> 00:47:12,560
רק על ידי קביעות עיתים לתורה.

752
00:47:13,171 --> 00:47:16,540
אדם שקובע עיתים לתורה,
שיום-יום...

753
00:47:16,671 --> 00:47:21,220
הרי העולם הזה כל כך מושך,
היצר היום כל כך אורב,

754
00:47:21,741 --> 00:47:23,560
גם למבוגרים, לא רק לצעירים.

755
00:47:23,991 --> 00:47:27,820
הדבר היחיד שבאמת יכול לתת,
נקרא לזה החומר משמר

756
00:47:28,021 --> 00:47:32,540
שנותן את הכוח,
זה הלימוד תורה שאדם לומד מדי יום.

757
00:47:33,471 --> 00:47:37,300
נקרא עוד שני קטעים קטנים
בזריזות ובזה נסיים.

758
00:47:39,231 --> 00:47:42,560
במשנה ו' אומר התנא:
"המכיר את מקומו והשמח בחלקו",

759
00:47:42,561 --> 00:47:46,620
אלה שני דברים שדיברנו עכשיו.
"והעושה סייג לדבריו".

760
00:47:46,631 --> 00:47:48,070
מה זה "העושה סייג לדבריו"?

761
00:47:48,071 --> 00:47:52,960
כלומר, זהיר בדיבור, לא פזיז.
לא כל מה שעולה לו בראש, מיד מוציא.

762
00:47:53,241 --> 00:47:55,250
אלא יש לו גדרות, יש לו סייגים,

763
00:47:55,251 --> 00:47:57,300
הוא מדבר מתוך איזון נכון.

764
00:47:57,541 --> 00:47:59,630
"ואינו מחזיק טובה לעצמו".

765
00:47:59,701 --> 00:48:01,940
חז"ל אומרים: איזהו
בן העולם הבא?

766
00:48:03,041 --> 00:48:09,120
אדם שהוא... שם זה כתוב בארמית,
"שייף עייל, שייף נפק",

767
00:48:09,121 --> 00:48:12,940
כלומר, הולך עם ראש...
לא גאווה ובוז.

768
00:48:13,311 --> 00:48:15,250
"ולא מחזיק טובה לעצמו".

769
00:48:15,771 --> 00:48:17,960
מה זה "לא מחזיק..."?
גם אם הוא עשה דברים טובים,

770
00:48:17,961 --> 00:48:22,310
הוא לא מרגיש "אני עשיתי ואני ואני",
אלא הוא אומר: צריך לעשות.

771
00:48:23,020 --> 00:48:26,740
העולם ניתן כדי לעשות,
אז אני משתדל לעשות מה שאני יכול.

772
00:48:27,031 --> 00:48:31,320
אבל לא מחזיק טובה לעצמו כדי להרגיש
שהוא נמצא במקום חשוב,

773
00:48:31,321 --> 00:48:32,720
עם כל הגאווה.

774
00:48:33,611 --> 00:48:36,870
אלה דברים שאדם בזכותם זוכה לקניין תורה.

775
00:48:37,301 --> 00:48:41,950
כשיש לו את השמירה על האיזון בדיבור,
יודע, עושה סייג לדבריו,

776
00:48:41,951 --> 00:48:45,210
לא פזיז בדיבור שלו,
שוקל כל מילה שהוא מוציא מהפה,

777
00:48:46,591 --> 00:48:49,640
הולך בדרכי הענווה,
לא מחזיק טובה לעצמו.

778
00:48:49,951 --> 00:48:54,840
אז במה הראש מרוכז?
במה שבאמת צריך לעשות.

779
00:48:54,851 --> 00:48:57,540
יש לו יותר יישוב הדעת והצלחה בחיים.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה