x
הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - איך אפשר לראות את בורא עולם?

הרב יגאל כהן

איך אפשר לראות את בורא עולם? הרב יגאל כהן בשיחה מלאת אמונה שתעזור לנו להרגיש בכל צעד בחיים את נוכחותו של אלוקים

(אורך 58:16)