הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - העני וסעודת השבת

הרב אליהו עמר

למה זוכה מי שמכבד את השבת? הרב אליהו עמר בסיפור מרגש על הבעל שם טוב הקדוש

(אורך 13:17)