הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - מעלת הצדקה

הרב עופר שרביט

באילו מעלות גדולות ומיוחדות זוכה המרבה בצדקה? הרב עופר שרביט במסר קצר, על פי הזוהר הקדוש

(אורך 2:15)