הרב חיים פוקס

סגולה להצלחה במשפט - "סגולת אמת" עם הרב חיים פוקס

הרב חיים פוקס

הרב חיים פוקס מחפש, חוקר ובודק את מקור הסגולות ביהדות. והפעם, מה עושים כדי לזכות במשפט? הרב חיים פוקס מסביר.

להזמנת הרב חיים פוקס לחוגי בית, התקשרו 0732221240 או פנו למייל yael@htv.co.il

(אורך 16:10)

תמלול ההרצאה

1
00:00:08,100 --> 00:00:09,393
והפעם, סגולות למשפט.

2
00:00:10,400 --> 00:00:14,540
למי לא היה איזשהו
משפט כזה או אחר?

3
00:00:14,550 --> 00:00:16,290
דין תורה כזה או אחר?

4
00:00:16,530 --> 00:00:19,490
מה עושים כדי לזכות קצת יותר במשפט?

5
00:00:56,810 --> 00:00:58,810
בטח שמעתם על סגולה למשפט

6
00:00:58,820 --> 00:01:00,650
ללכת, לקחת מזוזה

7
00:01:01,260 --> 00:01:06,160
ולבקש שנצליח במשפט.

8
00:01:06,530 --> 00:01:09,200
מה הקשר בין מזוזה לבית המשפט?

9
00:01:09,220 --> 00:01:12,470
אנחנו כאן הרי מנסים במקום הזה
לבוא ולנסות להגיד לכם

10
00:01:12,490 --> 00:01:13,930
מה המקורות לכל דבר ודבר.

11
00:01:14,110 --> 00:01:18,170
דווקא לזה המקור הוא לא בדיוק
מה שאתם חושבים.

12
00:01:19,490 --> 00:01:23,236
המצווה, הרמב"ם אומר שמי שלוקח מזוזה

13
00:01:23,419 --> 00:01:25,419
בתור קמע "להנית עצמן",

14
00:01:25,760 --> 00:01:27,240
אין לו חלק לעולם הבא.

15
00:01:27,250 --> 00:01:28,250
אתם שומעים טוב?

16
00:01:28,260 --> 00:01:29,680
אין לו חלק לעולם הבא.

17
00:01:30,040 --> 00:01:32,650
עד כדי כך, מזוזה זה לא קמע,

18
00:01:32,670 --> 00:01:34,250
מזוזה זה לא סגולה,

19
00:01:34,690 --> 00:01:36,851
אז למה בכל זאת לוקחים מזוזה לבית המשפט?

20
00:01:37,020 --> 00:01:38,330
מסיבה אחת פשוטה:

21
00:01:38,920 --> 00:01:44,380
המקור למזוזה זה בדיוק כמו שאנחנו מבקשים
בסגולה הידועה של "נשמת כל חי",

22
00:01:44,630 --> 00:01:48,400
אנחנו מבקשים מהשם
שאם אנחנו בע"ה ניוושע,

23
00:01:48,600 --> 00:01:50,850
אנחנו נעשה לקב"ה כביכול מסיבה

24
00:01:50,970 --> 00:01:53,220
ונודה לו בכל הפסוקים של "נשמת כל חי".

25
00:01:53,550 --> 00:01:56,900
"נשמת כל חי תברך את שמך ה'",
כל הפסוקים האלה.

26
00:01:57,190 --> 00:02:00,950
זה מכל גדולי ישראל, אתם רוצים
לבקש מהקב"ה בקשה?

27
00:02:01,220 --> 00:02:04,200
תגידו לו: אני מבקש ואני אודה לקב"ה,
אני מודה לקב"ה,

28
00:02:04,210 --> 00:02:07,160
יהודי נקרא יהודי כי הוא מודה לקב"ה.

29
00:02:07,390 --> 00:02:10,170
"על כן יהודוך".
יהודה על שם "על כן יהודוך".

30
00:02:10,540 --> 00:02:13,670
בבוקר בן אדם קם,
הוא לא אומר "אני מודה",

31
00:02:13,680 --> 00:02:16,560
הוא אומר, קודם כול המילה הראשונה
"מודה אני".

32
00:02:16,760 --> 00:02:19,420
ההודאה זה דבר
שהוא יסוד הכרחי,

33
00:02:19,430 --> 00:02:23,910
לכן אנחנו מבקשים מהקב"ה: "אנא, השם,
אני לוקח את המזוזה עכשיו ביד שלי,

34
00:02:24,170 --> 00:02:26,710
"אני מבקש, תושיע אותי,

35
00:02:26,720 --> 00:02:31,440
"ובעזרת השם כשאני אחזור,
'שומר דלתות ישראל', אני אחזיר בחזרה

36
00:02:31,460 --> 00:02:34,600
"את המזוזה בברכה
כדי שאני אזכה בעזרת השם".

37
00:02:34,610 --> 00:02:37,370
לתת לקב"ה "שוחד" קטן, כביכול.

38
00:02:38,870 --> 00:02:41,740
עד כמה אנחנו באמת רוצים
שיהיה לנו משפט אמת?

39
00:02:42,130 --> 00:02:45,200
עד כמה באמת היום בימינו
יש משפט אמת?

40
00:02:45,470 --> 00:02:46,390
אנחנו לא יודעים,

41
00:02:46,750 --> 00:02:51,510
אבל אנחנו מבקשים:
"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה".

42
00:02:52,010 --> 00:02:57,850
זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהקב"ה:
תחזיר לנו את השופטים האמיתיים,

43
00:02:58,140 --> 00:03:00,740
תחזיר לנו את האמת ואת הצדק למשפט.

44
00:03:01,350 --> 00:03:05,690
וזו הסגולה שבעצם כתוב,
לפני שבן אדם נכנס לבית המשפט,

45
00:03:05,790 --> 00:03:10,100
הוא אוחז בידית של המשפט,
לפני שהוא פותח לדחוף להיכנס לאולם,

46
00:03:10,910 --> 00:03:12,989
ומבקש ואומר תשע פעמים:

47
00:03:17,120 --> 00:03:18,850
אנו מבקשים שהקב"ה יעזור לנו

48
00:03:18,860 --> 00:03:20,820
כבר בפתיחה, בתהליך הראשון,

49
00:03:21,130 --> 00:03:23,440
בדריכת רגל הימין, כמו שאנחנו אומרים,

50
00:03:23,800 --> 00:03:26,290
"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה".

51
00:03:26,530 --> 00:03:29,850
חכמים אומרים שיש אפילו
 שם קדוש לכוון אותו,

52
00:03:29,870 --> 00:03:32,950
זאת אומרת להבין אותו פה בראש,
לא להוציא מהפה:

53
00:03:35,460 --> 00:03:36,900
זה שם קדוש של מלאך

54
00:03:37,220 --> 00:03:41,490
שהכוח שלו הוא בעצם
לגרום לרכך את השופט,

55
00:03:41,850 --> 00:03:43,740
שישמע את הטענות שלנו.

56
00:03:44,090 --> 00:03:45,850
השם של המלאך הזה, אני אגלה לכם,

57
00:03:46,090 --> 00:03:48,680
יש אחד מלאך שהוא אחראי על כל המלאכים,

58
00:03:48,690 --> 00:03:50,740
כביכול המנכ"ל של כל המלאכים.

59
00:03:50,900 --> 00:03:52,760
כתוב ששמו הוא מט"ט:

60
00:03:55,249 --> 00:03:56,839
לא אומרים את השמות
של המלאכים בפה,

61
00:03:56,848 --> 00:03:57,696
צריך לזכור.

62
00:03:58,800 --> 00:03:59,680
ואחד מהשמות שלו...

63
00:03:59,690 --> 00:04:02,010
כתוב שיש לו 72 שמות,
כמו לקב"ה.

64
00:04:02,030 --> 00:04:04,670
אחד מהשמות שלו זה אותו שם
שאמרנו לפני כן:

65
00:04:04,690 --> 00:04:06,180
טפטפיה

66
00:04:06,450 --> 00:04:08,530
חכמים אומרים לכוון את השם הקדוש הזה,

67
00:04:08,810 --> 00:04:13,150
שהוא כביכול נמצא מול הפנים של השופט

68
00:04:13,170 --> 00:04:14,350
באותיות זהב.

69
00:04:14,720 --> 00:04:17,470
והשם הקדוש הזה יגרום לשופט

70
00:04:17,680 --> 00:04:19,210
לשמוע לנו לעשות רצוננו.

71
00:04:19,500 --> 00:04:24,500
יתרה מכך, חוץ מהשם הקדוש הזה
של המלאך שצריך לכוון,

72
00:04:24,800 --> 00:04:26,720
חכמים אומרים שיש אפילו לחש מסוים,

73
00:04:26,730 --> 00:04:29,610
לחש שאומרים אותו בלב

74
00:04:29,820 --> 00:04:32,130
כאשר אנחנו מסתכלים על השופט,

75
00:04:32,140 --> 00:04:34,300
כאשר הדין שלנו נמצא
בעיניים של השופט,

76
00:04:34,310 --> 00:04:37,090
אנחנו עכשיו מבקשים מהקב"ה,
בזכות הלחש הזה

77
00:04:37,090 --> 00:04:41,020
תמעיט מכוחו של השופט
שכל כך מרתיע אותנו ומפחיד אותנו,

78
00:04:41,130 --> 00:04:43,760
או מהקטגור שנמצא לידנו,

79
00:04:43,770 --> 00:04:45,280
שהוא כל כך מפחיד אותנו,

80
00:04:45,310 --> 00:04:46,760
שנוכל להגיד את מה שאנחנו רוצים.

81
00:04:46,770 --> 00:04:49,250
אתם בטח מכירים את זה
שאתם נמצאים במקום

82
00:04:49,540 --> 00:04:51,380
ומישהו אומר נגדכם משהו ואתם...

83
00:04:52,820 --> 00:04:53,850
לא יוצא לכם מהפה.

84
00:04:53,860 --> 00:04:56,780
תדעו לכם, יש פסוק ידוע,
זה בסדר גמור, זה נורמלי.

85
00:05:00,230 --> 00:05:02,930
זאת אומרת, לא משנה כמה תתכנן מה להגיד,

86
00:05:02,950 --> 00:05:04,550
מה שיצא לך מהפה זה מאת השם.

87
00:05:04,570 --> 00:05:06,240
וכאן בלחש הזה אנחנו מבקשים:

88
00:05:06,360 --> 00:05:07,170
תמעיט מערכו

89
00:05:07,180 --> 00:05:09,050
כדי שאני אוכל להוציא את מה שיש לי מהפה.

90
00:05:12,280 --> 00:05:18,000
נושא של משפט, זה מי שלא היה שם,
לא יודע על מה מדובר,

91
00:05:18,160 --> 00:05:25,770
הוא לא מבין עד כמה זה כואב,
קשה, ארוך, סבל שלא יתואר.

92
00:05:26,120 --> 00:05:28,970
אנשים מוכנים לוותר המון בחיים שלהם,

93
00:05:29,080 --> 00:05:30,430
רק לא להיכנס לזה.

94
00:05:30,810 --> 00:05:34,910
לא סתם בעצם הדיינים
כשהם באים למתדיינים,

95
00:05:35,060 --> 00:05:37,460
אומרים להם:
"שמעו, תצאו החוצה חמש דקות,

96
00:05:37,840 --> 00:05:40,740
"תנסו קצת להגיע לפשרה".

97
00:05:41,450 --> 00:05:46,420
זה לא בגלל שמשעמם לשופטים
והם רוצים עכשיו לזרז עניינים.

98
00:05:46,430 --> 00:05:51,020
הם אומרים: שמעו, הסבל שנגרם לאדם,
שווה לך להפסיד קצת כסף

99
00:05:51,790 --> 00:05:53,240
ולא להגיע למשפט.

100
00:05:54,970 --> 00:05:58,100
אם הייתם יודעים מה אנשים עושים
בשביל לנצח במשפט,

101
00:05:58,110 --> 00:05:59,990
כל מיני שיגעונות שיש להם.

102
00:06:00,500 --> 00:06:03,407
אני אספר לכם סיפור,
היה לי בן אדם,

103
00:06:04,100 --> 00:06:08,409
הייתה לו קרקע,
שהוא החליט בקרקע הזו, קרקעות גדולות,

104
00:06:08,500 --> 00:06:11,830
אמרו להם "יבנו, יבנו, לא יבנו",
בינתיים הוא אמר: "אני אגדל משהו".

105
00:06:12,340 --> 00:06:14,680
גידל עצים שמניבים פירות.

106
00:06:15,340 --> 00:06:18,600
אני לא רוצה להגיד את השמות של הפירות
כדי שלא ימצאו את הבן אדם.

107
00:06:21,100 --> 00:06:26,790
פירות שהיו כל חודש,
העמל שהיה צריך להשקיע הוא עצום,

108
00:06:26,800 --> 00:06:31,050
אבל פעמיים בשנה
הוא היה מניב הון של כסף.

109
00:06:32,310 --> 00:06:33,470
החליט להתגרש.

110
00:06:33,610 --> 00:06:35,440
יותר נכון, אשתו החליטה להתגרש ממנו.

111
00:06:35,840 --> 00:06:37,100
והיא חשבה שהיא תעשה קופה,

112
00:06:37,120 --> 00:06:41,910
הנה, יש לו שדות עם עצים
שמניבים פירות, עושה הרבה כסף.

113
00:06:42,760 --> 00:06:44,200
הוא השקיע בזה את החיים שלו.

114
00:06:45,800 --> 00:06:47,100
והגיעו לבית המשפט.

115
00:06:47,760 --> 00:06:51,330
הוא חשב שיגמור את העניין מהר,
"קבלי ככה סכום כזה",

116
00:06:51,350 --> 00:06:53,120
"אתה תקבל סכום כזה"
ונגמור את הסיפור.

117
00:06:55,010 --> 00:06:58,280
היא פתאום מוציאה מכתב:
"הנה, יש לו קרקעות, הוא עושה כספים,

118
00:06:58,310 --> 00:06:59,560
"הוא עושה פה, עושה שם".

119
00:07:00,250 --> 00:07:01,810
הוא אמר: "שמעי, אני לא יודע
על מה את מדברת.

120
00:07:02,060 --> 00:07:03,500
"בואו נבדוק ונראה".

121
00:07:03,730 --> 00:07:04,570
קבעו דיון.

122
00:07:04,960 --> 00:07:06,990
הדיון עוד ארבעה-חמישה חודשים.

123
00:07:07,350 --> 00:07:08,290
ככה זה, מה לעשות?

124
00:07:09,660 --> 00:07:12,210
ארבעה-חמישה חודשים הבן אדם אוכל את עצמו.

125
00:07:12,660 --> 00:07:14,850
היא גם כן מחכה:
איך יהיה? מה יהיה?

126
00:07:14,850 --> 00:07:17,170
היא שילמה הרבה כסף לעורך דין,
הוא שילם הרבה כסף.

127
00:07:17,570 --> 00:07:18,820
הלך ועשה מעשה.

128
00:07:19,150 --> 00:07:19,990
מה הוא עשה?

129
00:07:20,640 --> 00:07:24,280
הלך וניתק את כל מערכת ההשקיה.

130
00:07:25,000 --> 00:07:29,620
דונמים על גבי דונמים של עצים
שמניבים לו פרנסה לכל החיים

131
00:07:31,100 --> 00:07:32,270
פשוט הלכו ונבלו.

132
00:07:33,330 --> 00:07:35,400
אמרתי לו: "תגיד לי, אתה משוגע?
מה יש לך?"

133
00:07:36,310 --> 00:07:38,470
הוא אומר: אני אעשה הכול
העיקר לא להביא לשני.

134
00:07:38,920 --> 00:07:42,060
זה הסיפור הידוע על שני אנשים
שאמרו לאחד:

135
00:07:42,310 --> 00:07:44,930
"השני יקבל פי שניים ממה שאתה תבקש".

136
00:07:45,640 --> 00:07:46,640
אתם יודעים מה הוא ביקש?

137
00:07:46,720 --> 00:07:47,900
"תוציאו לי עין אחת".

138
00:07:48,080 --> 00:07:49,940
למה? שלשני יוציאו שתיים.

139
00:07:50,490 --> 00:07:53,100
עד כמה בן אדם במשפט
כשהוא במצב כזה,

140
00:07:53,280 --> 00:07:55,220
הוא לא מוכן להפסיד.

141
00:07:55,460 --> 00:07:58,140
והסגולות שהם עושים, אתם לא תאמינו.

142
00:07:58,640 --> 00:08:02,050
זה מחזיק ציפור מהסוג הזה,
זה מחזיק אבן מהסוג הזה,

143
00:08:02,060 --> 00:08:04,570
זה לוקח מזוזה ביד, זה עושה ככה...

144
00:08:06,020 --> 00:08:10,550
הולך ושופך איזה משהו בכניסה לבית המשפט.

145
00:08:10,910 --> 00:08:13,830
אומרים עשרה אנשים תהילים
מחוץ לבית המשפט,

146
00:08:13,840 --> 00:08:15,400
אומרים איזה לחשים שמה.

147
00:08:15,740 --> 00:08:19,070
הסגולה הכי הזויה שאני שמעתי
בנושאים של בית המשפט:

148
00:08:19,930 --> 00:08:24,990
הביאו עשרה אנשים שישבו מאחורי הנתבע

149
00:08:25,290 --> 00:08:27,990
ושמה הם אומרים לחש מסוים.

150
00:08:28,000 --> 00:08:30,020
אפילו לא תהילים, לחש מסוים.

151
00:08:30,890 --> 00:08:34,190
ובלחש הזה הם התחילו לזמזם.

152
00:08:34,920 --> 00:08:38,590
בא השופט: "תצאו מיד מפה!
תפסיקו עם השטויות האלה!"

153
00:08:38,960 --> 00:08:40,840
דרך אגב, יצא חוק על זה,

154
00:08:41,010 --> 00:08:44,360
שאם להגיד תהילים...
אפילו עד כדי כך,

155
00:08:44,370 --> 00:08:49,210
אם להגיד תהילים מפחיד
את אותו בן אדם שתובע,

156
00:08:49,220 --> 00:08:52,010
זאת אומרת הנתבע מביא אנשים
שיגידו תהילים וכו',

157
00:08:52,890 --> 00:08:54,440
מותר לשופט להוציא אותם החוצה,

158
00:08:55,210 --> 00:08:57,170
מסיבה מאוד פשוטה: זה מפחיד את השני.

159
00:08:57,580 --> 00:09:03,290
ובאמת, אתם יודעים, הרבה מאוד מהסגולות
החיצוניות האלה שהן לא קשורות אלינו,

160
00:09:03,950 --> 00:09:06,840
הן בעיקר בעיקר בעיקר
להפחיד את הצד השני,

161
00:09:06,850 --> 00:09:09,790
להראות לו, "הנה, תראה מה אני אעשה לך".
ההוא נכנס לפחד.

162
00:09:10,820 --> 00:09:13,330
ובגלל שהוא נכנס לפחד,
הוא מפסיק לדבר נכון

163
00:09:13,600 --> 00:09:17,500
והוא נרתע והוא מגמגם
והוא יוצא לא טוב בבית המשפט.

164
00:09:18,080 --> 00:09:19,160
אל תאמינו לשטויות האלה.

165
00:09:19,170 --> 00:09:24,190
בואו אנחנו נראה את זה אצלנו,
את הסגולות שלנו במקורות שלנו

166
00:09:24,410 --> 00:09:25,500
איך לנצח במשפט.

167
00:09:25,520 --> 00:09:27,070
"ניתי ספר ונחזי".

168
00:09:39,820 --> 00:09:41,180
"לזכות במשפט

169
00:09:41,200 --> 00:09:43,763
"יביט בפני השופט
 ויאמר בלחישה:

170
00:09:44,270 --> 00:09:45,700
"'ראשי ראש אריה',

171
00:09:45,720 --> 00:09:47,350
"ויהרהר בשם הקדוש הזה:

172
00:09:47,590 --> 00:09:49,090
"'וראשך ראש כלב מת',

173
00:09:49,100 --> 00:09:50,340
"כך יאמר שבע פעמים".

174
00:09:50,350 --> 00:09:54,810
בעצם להוריד את כוחו של השופט לפנינו.

175
00:09:55,480 --> 00:09:56,980
סגולה שנייה למשפט,

176
00:09:57,000 --> 00:09:58,490
סגולה לזכות במשפט:

177
00:09:58,520 --> 00:10:02,640
"כשיאחז המנעל של הדלת
של בית המשפט לפתוח",

178
00:10:02,660 --> 00:10:04,360
כלומר הידית, לפתוח את הדלת,

179
00:10:04,710 --> 00:10:05,680
"יאמר שבע פעמים:

180
00:10:05,690 --> 00:10:09,210
"'השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה'",

181
00:10:09,220 --> 00:10:11,330
בשם הרב הקדוש מקומרנא.

182
00:10:11,340 --> 00:10:15,790
בעצם הרעיון הוא פה
שהשופטים בזמנם שפטו משפט אמת

183
00:10:15,800 --> 00:10:19,130
וכך גם כאן יהיה משפט אמת.

184
00:10:22,400 --> 00:10:23,700
אז למעשה מה עושים?

185
00:10:24,880 --> 00:10:28,260
קודם כול, דבר מאוד פשוט,
כשבן אדם הולך למשפט

186
00:10:28,930 --> 00:10:34,060
הוא צריך להבין שהקב"ה
מעביר אותו מסכת חתחתים

187
00:10:34,600 --> 00:10:40,360
כדי שימצוץ ממנו עוד קצת רצון
לבוא לקב"ה ולהגיד לו:

188
00:10:40,380 --> 00:10:41,970
"אני מבין שהייתי משהו לא בסדר.

189
00:10:41,980 --> 00:10:45,140
"אני עובר סבל מסוים
ואני רוצה להימנע ממנו.

190
00:10:45,610 --> 00:10:49,680
"אני הבנתי שהנורה
שהדלקת לי עכשיו עם המשפט הזה

191
00:10:49,770 --> 00:10:53,110
"זה משהו שאני אשנה את המידות שלי,
שאני אשנה את המעשים שלי,

192
00:10:53,240 --> 00:10:54,520
"אני מוכן להשתנות".

193
00:10:54,750 --> 00:10:56,770
אז קודם כול נתחיל בפסוקים.

194
00:10:56,940 --> 00:11:01,040
יום לפני נשתדל להדליק נר נשמה,

195
00:11:02,320 --> 00:11:06,860
להתפלל, לבקש מרבי שמעון,
לבקש דרך רבי מאיר,

196
00:11:06,870 --> 00:11:12,640
לבקש מסבא שלו וסבתא שלו,
שאני מאמין שהיו אנשים טובים וישרים,

197
00:11:13,700 --> 00:11:15,810
שיתפללו עליו, שיבקשו בשבילו.

198
00:11:16,650 --> 00:11:19,390
דרך זה יוסיף גם משניות,
יוסיף תפילה

199
00:11:19,690 --> 00:11:22,040
ויתפלל בזמן הזה בשביל המשפט.

200
00:11:22,060 --> 00:11:24,970
להכין את עצמו רגשית, להגיד לקב"ה:

201
00:11:25,090 --> 00:11:27,990
"הבנתי. נורת האזהרה הזאת היא בשבילי

202
00:11:28,140 --> 00:11:30,090
"ואני כבר מעכשיו רוצה להשתנות".

203
00:11:32,210 --> 00:11:35,700
למחרת בבוקר, הבן אדם קם בבוקר,

204
00:11:36,230 --> 00:11:40,790
הוא נוטל ידיים, ברכות השחר,
תפילין, תפילה,

205
00:11:41,210 --> 00:11:46,090
כל זה לבקש מהקב"ה:
"חטאנו, עווינו, פשענו",

206
00:11:46,340 --> 00:11:49,990
"השיבה שופטינו כבראשונה
ויועצינו כבתחילה",

207
00:11:50,130 --> 00:11:55,990
להאמין בכל כוחו שהמשפטים האלה
שיוצאים לו עכשיו מהפה

208
00:11:56,180 --> 00:11:57,130
הם משפטי אמת,

209
00:11:57,140 --> 00:12:00,900
אנחנו רוצים שתחזיר אלינו
את השופטים האמיתיים,

210
00:12:01,040 --> 00:12:03,060
שהמשפט יהיה משפט של צדק.

211
00:12:03,190 --> 00:12:08,020
אנחנו מאמינים שבע"ה כשיבוא משיח,
אנחנו לא נזדקק למערכת המשפט הזאת,

212
00:12:08,160 --> 00:12:11,090
אלא יהיה משפט מאת השם,
משפט אמת.

213
00:12:11,230 --> 00:12:13,860
אז כשהוא מתחיל ואומר
"השיבה שופטינו כבראשונה

214
00:12:13,870 --> 00:12:17,620
"ויועצינו כבתחילה
והסר ממנו יגון ואנחה",

215
00:12:17,950 --> 00:12:20,210
יגון ואנחה,
למה יש יגון ואנחה?

216
00:12:20,580 --> 00:12:21,480
כי אין משפט אמת.

217
00:12:21,490 --> 00:12:24,200
ולמה הקב"ה מעביר אותנו
בדרך הזאת של משפט?

218
00:12:24,660 --> 00:12:26,950
לתת לנו יגון ואנחה,
כי היינו לא בסדר.

219
00:12:27,230 --> 00:12:28,422
אז לפני שהוא אומר

220
00:12:28,431 --> 00:12:31,396
"ברוך אתה ה' מלך אוהב צדקה ומשפט",

221
00:12:32,380 --> 00:12:33,350
הוא עוצר רגע

222
00:12:34,400 --> 00:12:36,260
והוא מפנים/מפנימה:

223
00:12:36,370 --> 00:12:39,030
למה אני סובלת? למה אני חווה את זה?

224
00:12:39,880 --> 00:12:42,010
כי נדלקת לי נורת אזהרה מהקב"ה.

225
00:12:42,020 --> 00:12:43,820
אוקיי, הבנתי את נורת האזהרה.

226
00:12:43,840 --> 00:12:49,470
תעביר אותי את המשפט הזה
שאני לא אסבול בו ויהיה משפט אמת,

227
00:12:49,910 --> 00:12:51,870
"ברוך אתה ה'
מלך אוהב צדקה ומשפט",

228
00:12:51,880 --> 00:12:55,080
כי אתה אוהב שיהיה צדק ומשפט,
וחס וחלילה שלא יהיה משפט עוול.

229
00:12:55,960 --> 00:12:56,950
ממשיכים הלאה.

230
00:12:57,700 --> 00:13:01,360
יש תפילה מאוד מעניינת,
תפילת רבי ישמעאל כהן גדול.

231
00:13:01,500 --> 00:13:04,620
תפילת רבי ישמעאל כהן גדול,
כתב אותה רבי ישמעאל ורבי עקיבא.

232
00:13:04,640 --> 00:13:06,370
הם היו חברותא, למדו ביחד תורה,

233
00:13:06,860 --> 00:13:09,020
והם כתבו תפילה מאוד עתיקה.

234
00:13:09,280 --> 00:13:12,460
בתפילה הזאת יש מילים קצת חריפות.

235
00:13:12,760 --> 00:13:14,460
אבל אומר רבי ישמעאל ורבי עקיבא,

236
00:13:14,480 --> 00:13:18,330
הרבי עקיבא שמדבר על "ואהבת לרעך כמוך":

237
00:13:19,200 --> 00:13:22,490
אם יש לי אויב, אני מבקש ממך, השם,
תשמיד אותו.

238
00:13:23,130 --> 00:13:25,830
חס וחלילה לא את הגוף שלו
ולא את הנשמה שלו,

239
00:13:26,010 --> 00:13:28,600
תשמיד לו את הכוח שיוצא נגדי,

240
00:13:28,620 --> 00:13:31,810
כי אני הבנתי שהמשפט הזה
הוא לתת לי נורת אזהרה.

241
00:13:32,460 --> 00:13:34,810
אז סיימנו עם התפילות בבית ובבית הכנסת,

242
00:13:34,830 --> 00:13:37,010
עכשיו הולכים לבית המשפט.

243
00:13:37,770 --> 00:13:40,130
לוקחים את המזוזה בכניסה לבית,

244
00:13:40,370 --> 00:13:43,070
בכוונה לא שהמזוזה תעזור לנו
בתור קמע,

245
00:13:43,380 --> 00:13:45,790
להגיד לקב"ה: "אני עכשיו מוציא
את המזוזה הזאת

246
00:13:45,820 --> 00:13:49,900
"ויהי רצון שאני אחזור
בחזרה אחרי המשפט כמנצח

247
00:13:49,910 --> 00:13:54,592
"ואני אגיד את הברכה 'לקבוע מזוזה'
ואני אקבע את המזוזה בחזרה בבית".

248
00:13:55,310 --> 00:13:56,410
וממשיכים הלאה.

249
00:13:56,660 --> 00:13:58,020
מגיעים לבית המשפט.

250
00:13:58,390 --> 00:14:00,140
יש סגולה מיוחדת, כמו שאמרנו.

251
00:14:00,330 --> 00:14:04,050
הוא מגיע לדלת של בית המשפט,
אם הדלת כבר פתוחה,

252
00:14:04,180 --> 00:14:07,450
אז בדלת שנכנסים לתוך אותו חדר של השופט,

253
00:14:07,640 --> 00:14:10,460
מחזיקים את הידית
ואנחנו חוזרים ואומרים:

254
00:14:10,460 --> 00:14:14,670
"השיבה שופטינו כבראשונה
ויועצינו כבתחילה",

255
00:14:15,080 --> 00:14:16,670
תחזיר לנו את משפט האמת,

256
00:14:16,710 --> 00:14:20,120
שבע פעמים כשתופסים את הידית
ופותחים את הדלת.

257
00:14:20,820 --> 00:14:24,600
כאילו המזל נפתח לנו מחדש,
הדרך שלנו פתוחה מחדש,

258
00:14:24,610 --> 00:14:25,690
פותחים את הדלת

259
00:14:26,920 --> 00:14:28,290
ואז מתחילים לדבר,

260
00:14:28,650 --> 00:14:32,070
השופט מדבר, הקטגור מדבר,
הסנגור מדבר,

261
00:14:32,200 --> 00:14:37,400
ואתה נמצא במצב
שאתה רוצה עכשיו לדבר בעצמך.

262
00:14:37,410 --> 00:14:40,080
אתה צריך להביע את עצמך,
אבל יש לך פחד ויראה

263
00:14:40,440 --> 00:14:45,680
שהצד השני יש להם כוח,
לשופט יש כוח.

264
00:14:46,610 --> 00:14:50,280
ויש פחד. כשיש לנו,
כשאנחנו נמצאים נגד מלכות,

265
00:14:50,990 --> 00:14:53,470
מיד מיד יורד לנו,
יש לנו פחד ויראה.

266
00:14:53,490 --> 00:14:55,060
וזה בסדר, ככה צריך להיות.

267
00:14:56,570 --> 00:14:59,420
אבל אנחנו רוצים להביע את עצמנו
כי יכול להיות שהוא משקר

268
00:14:59,430 --> 00:15:02,820
ויכול להיות שבגלל שהוא חזק כל כך
אני לא אביע את עצמי נכון,

269
00:15:03,350 --> 00:15:05,200
אז דיברנו, יש לחש:

270
00:15:05,480 --> 00:15:07,620
"ראשי ראש אריה".

271
00:15:07,650 --> 00:15:10,140
לאריה יש רעמה,
יש לו כוח, הוא מאיים.

272
00:15:10,680 --> 00:15:13,110
"וראשך כמו כלב מת",

273
00:15:13,500 --> 00:15:16,970
מתוך מה שכתוב,
"טוב הכלב החי מהאריה המת".

274
00:15:16,990 --> 00:15:20,560
אנחנו לא מתכוונים חס וחלילה שימות,

275
00:15:20,700 --> 00:15:22,960
אלא הכוונה היא, משהו שהוא הכי בזוי,

276
00:15:23,720 --> 00:15:26,715
הוא כלב מת, שכבר אין מה לעשות איתו.

277
00:15:26,800 --> 00:15:29,460
אין איתו שום דבר,
אין לו חיות, אין לו כוחות.

278
00:15:29,680 --> 00:15:32,150
אז הוא יהיה
בכוח הכי נמוך שלו,

279
00:15:32,260 --> 00:15:34,020
אני אהיה בכוח הכי גבוה שלי

280
00:15:34,300 --> 00:15:36,570
ואני אראה לו שאני לא מפחד.

281
00:15:36,830 --> 00:15:38,600
זה נותן ביטחון עצמי, זה מחזק.

282
00:15:38,630 --> 00:15:40,130
תודעתית זה מחזק.

283
00:15:40,150 --> 00:15:41,420
חוץ מהנושא של הלחש,

284
00:15:41,560 --> 00:15:44,070
אם השם הקדוש בפנים, זה מחזק.

285
00:15:44,330 --> 00:15:46,260
יש דרך אגב שם קדוש מאוד שראינו:

286
00:15:47,060 --> 00:15:48,560
טפטפיה

287
00:15:48,570 --> 00:15:50,970
זה שם קדוש של המלאך מט"ט.

288
00:15:51,420 --> 00:15:54,250
אנחנו פשוט מסתכלים על השופט
לתת לנו רחמים.

289
00:15:54,780 --> 00:15:55,772
אנחנו מדמיינים:

290
00:15:57,900 --> 00:15:59,460
מוארים באור של זהב

291
00:15:59,870 --> 00:16:02,950
וכביכול הוא עומד בינינו,
מחיצה בינינו לבין השופט,

292
00:16:03,250 --> 00:16:05,269
שחס וחלילה הדיבורים

293
00:16:05,278 --> 00:16:06,293
של אותו קטגור

294
00:16:06,302 --> 00:16:07,611
לא ישפיעו על השופט

295
00:16:07,620 --> 00:16:08,671
ויראה אותנו בחמלה

296
00:16:08,680 --> 00:16:10,407
 וייתן לנו משפט אמת.

297
00:16:10,416 --> 00:16:10,896
כתוביות: אורטל זגורי