הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - זכותו של רבי מאיר בעל הנס

הרב עמנואל מזרחי

"אלהא דרבי מאיר ענני" - הרב עמנואל  מזרחי בהרצאה מרתקת אודות שבחו של התנא הגדול, רבי מאיר בעל הנס

(אורך 15:00)