הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - תמשיך לעשות גם אם לא מגיע לו

הרב מיכאל כהן

עד היכן מגיעה מידת החסד? הרב מיכאל כהן במסר מהרב שטיינמן זצ"ל 

(אורך 3:33)