הרב מיכאל כהן

הרב מיכאל כהן - ספירת העומר: מהי מידת הנצח?

הרב מיכאל כהן

מהם הדברים שנשארים לנצח? שבע שבועות של ספירת העומר הם כנגד שבע מידות, והשבוע - מידת התפארת (אמת). הרב מיכאל כהן מסביר בקצרה 

 

(אורך 2:54)