x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - משמעות תורתו של רשב"י

הרב אייל אונגר

מהי מעלת לימוד הזוהר ותורת הנסתר? הרב אייל אונגר בהרצאה מרתקת על התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי

(אורך 13:24)