הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מה עושים כשההורים מתנגדים לחזרה בתשובה?

הרב זמיר כהן

מה עושים כשההורים מתנגדים לחזרה בתשובה - ממה הם נלחצים, וכיצד להתמודד מולם? הרב זמיר כהן בהדרכה קצרה וחשובה למתחזקים והוריהם

(אורך 3:23)

תמלול ההרצאה

1
00:00:18,790 --> 00:00:22,555
הורים שנלחצים מבן, בת שחוזרים בתשובה,

2
00:00:22,736 --> 00:00:25,278
בדרך כלל מה הלחץ של ההורים?
מאיפה זה נובע?

3
00:00:25,680 --> 00:00:27,573
הם התרגלו לראות בחדשות

4
00:00:27,884 --> 00:00:34,560
שחרדי זה אומר מיידה אבנים
על אוטובוסים ומפגין בכבישים,

5
00:00:34,878 --> 00:00:40,424
ולא יודעים שזה מיעוט שבמיעוט
ובטל לחלוטין בעולם התורה.

6
00:00:40,675 --> 00:00:42,801
ידוע שגדולי הדור, השיטה שלהם:

7
00:00:44,989 --> 00:00:46,176
כמו דרכה של התורה.

8
00:00:46,557 --> 00:00:52,008
רק בתקשורת לא יראו את כל, ברוך השם,
הציבור הגדול שהוא מאוזן

9
00:00:52,028 --> 00:00:53,457
וחי נכון וטוב,

10
00:00:53,457 --> 00:00:54,378
כי את מי זה מעניין?

11
00:00:54,816 --> 00:00:56,491
הם רוצים להראות את הרעש.

12
00:00:56,567 --> 00:01:00,964
יש כלל עיתונאי, שכלב שנשך אדם,
אין מה לדווח בחדשות.

13
00:01:01,091 --> 00:01:04,487
אדם שנשך כלב זה מעניין,
על זה צריך לדווח.

14
00:01:04,838 --> 00:01:07,168
אבל ההורים לא מודעים ליופי שבתורה.

15
00:01:07,411 --> 00:01:08,968
הם עצמם לא יודעים מה זה תורה.

16
00:01:09,068 --> 00:01:12,751
או שראו דוגמאות שליליות
של כפייה, של לחץ,

17
00:01:12,762 --> 00:01:14,500
הנהגה שהיא בכלל לא על פי התורה,

18
00:01:14,589 --> 00:01:15,925
וחשבו שזאת התורה.

19
00:01:16,284 --> 00:01:17,654
כשרואים את הבן מתחזק,

20
00:01:17,677 --> 00:01:21,130
מפחדים שהבן נסחף לשם
"ועוד מעט הוא ינתק איתנו את הקשר

21
00:01:21,143 --> 00:01:22,749
"ומי יודע לאיפה ייקחו אותו

22
00:01:23,077 --> 00:01:25,072
"ונראה אותו בעיתון מיידה אבן".

23
00:01:26,010 --> 00:01:28,731
צריך להרגיע את ההורים ולהסביר להם

24
00:01:28,838 --> 00:01:32,642
שכשאדם מתחזק, יאמר להם:
הנה, זה הרב שלי,

25
00:01:32,657 --> 00:01:33,731
אני הולך בשיטה הזו.

26
00:01:34,189 --> 00:01:36,617
תשמעו את השיעורים שלו,
תשמעו את ההנהגה,

27
00:01:36,820 --> 00:01:39,173
תראו אם פעם אחת הוא מכוון לאלימות,

28
00:01:39,188 --> 00:01:42,528
אם פעם אחת הוא מכוון
להתנהג בצורה לא נכונה.

29
00:01:42,660 --> 00:01:46,322
אנחנו הולכים על פי התורה האמיתית
של כיבוד הורים, של יחס,

30
00:01:46,348 --> 00:01:48,094
של קשר בריא עם כולם.

31
00:01:48,180 --> 00:01:49,898
רק תראו שהתורה עושה לי טוב.

32
00:01:50,219 --> 00:01:52,646
זה מצד ההסבר שהוא מסביר.

33
00:01:52,656 --> 00:01:55,448
אבל זה גם מאוד מחייב אותו, את המתחזק,

34
00:01:55,475 --> 00:02:00,731
או אותה, המתחזקת, לדעת
לכבד את ההורים הרבה יותר מאשר בעבר.

35
00:02:00,868 --> 00:02:04,685
להתחזק בתורה ומצוות
זה לא רק שמירת שבת ולהניח תפילין,

36
00:02:05,131 --> 00:02:08,167
זה גם כיבוד הורים, שאף פעם
לא להרים את הקול על ההורים.

37
00:02:08,312 --> 00:02:11,633
אם ההורים אומרים "בוא איתנו, תיסע בשבת",
פה אי אפשר לשמוע להם.

38
00:02:11,940 --> 00:02:12,761
כתוב בפסוק:

39
00:02:17,290 --> 00:02:19,422
מה הקשר בין שלושת חלקי הפסוק?

40
00:02:19,816 --> 00:02:23,322
אומר הקב"ה לאדם: תדע,
אתה צריך לכבד את ההורים.

41
00:02:24,548 --> 00:02:25,451
יראת כבוד.

42
00:02:25,522 --> 00:02:26,451
אבל בתנאי ש:

43
00:02:27,721 --> 00:02:30,070
אם אומרים לך לחלל שבת,
אל תשמע להם. למה?

44
00:02:31,321 --> 00:02:33,721
וההורים חייבים לשמוע בקולי.

45
00:02:33,934 --> 00:02:37,863
אז בדברים כאלה, אם ההורים אומרים לו
"לך תגנוב", "לך תעשה עבירה",

46
00:02:37,874 --> 00:02:38,693
פה לא ישמע להם.

47
00:02:38,838 --> 00:02:43,680
אבל בכל הדברים האחרים צריך להוכיח
שהוא מכבד יותר מבעבר.

48
00:02:43,828 --> 00:02:45,688
אם פעם היה מרים את הקול על ההורים,

49
00:02:45,828 --> 00:02:48,564
היום הוא יודע: אבא, אימא, אלוקים.

50
00:02:51,637 --> 00:02:54,062
זה אפילו בענייני הלכה
אסור להרים קול על ההורים,

51
00:02:54,072 --> 00:02:55,565
קל וחומר בדברים אחרים.

52
00:02:55,776 --> 00:02:58,095
לכבד אותם, להתנהג איתם כראוי,

53
00:02:58,105 --> 00:03:01,251
לשמש דוגמה אישית, לקדש שם שמיים,

54
00:03:01,392 --> 00:03:02,370
ואז גם ההורים יראו:

55
00:03:04,034 --> 00:03:08,531
יראו את היופי של היהדות,
גם הם יתחברו מתוך אהבה ושמחה.