הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - למה להניח תפילין?

הרב עופר שרביט

במה זוכה אדם שמקפיד על תפילין וציצית בכל יום? הרב עופר שרביט מסביר

(אורך 1:56)