הרב עופר שרביט

הרב עופר שרביט - ברכת השבת

הרב עופר שרביט

מהי הברכה שזוכים לה בשבת? הרב עופר שרביט מסביר בקצרה על מעלת היום השביעי

(אורך 2:08)