הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - שגעון גדלות

הרב זמיר כהן

כיצד מבנה גוף האדם מונע מהאדם להתגאות? הרב זמיר כהן במסר מדהים על השגחת הבורא בעולם

(אורך 2:08)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,105 --> 00:00:03,535
פעמים האדם מגיע לאיזה תפקיד בכיר,

2
00:00:03,555 --> 00:00:05,309
נהיה מלך, נהיה ראש ממשלה,

3
00:00:05,309 --> 00:00:06,293
נשיא ארצות הברית,

4
00:00:06,557 --> 00:00:10,042
ורואה כולם מכבדים אותו
ויש לו עושר, נכסים, מטוסים

5
00:00:10,056 --> 00:00:11,552
ומה שהוא אומר כולם עושים,

6
00:00:11,560 --> 00:00:13,328
מרגיש שהוא עכשיו מלך העולם.

7
00:00:13,634 --> 00:00:16,164
זה יכול להביא אותו לתחושה של אלוהות.

8
00:00:16,325 --> 00:00:17,438
פרעה לא אמר על עצמו?

9
00:00:19,567 --> 00:00:21,800
כך פרעה אמר על עצמו שהוא אלוהות,

10
00:00:21,808 --> 00:00:24,015
והוא עשה את עצמו גם כן,
הוא ברא את עצמו.

11
00:00:24,168 --> 00:00:26,494
כמה שזה טיפשי,
אבל כך הכריז על עצמו.

12
00:00:26,917 --> 00:00:29,084
אם עשית את עצמך,
היית צריך להיות לפני שנהיית,

13
00:00:29,094 --> 00:00:30,370
אז איך עשית את עצמך?

14
00:00:30,777 --> 00:00:35,120
היה מלך בשם חירם שהרגיש את עצמו
שהוא אלוהות, עשה לעצמו כמו רקיעים

15
00:00:35,130 --> 00:00:36,337
וטיפס למעלה.

16
00:00:36,511 --> 00:00:38,968
אנשים עם הדמיונות שלהם
יכולים לצאת מדעתם.

17
00:00:38,982 --> 00:00:40,284
שיגעון גדלות קוראים לזה.

18
00:00:40,597 --> 00:00:42,027
מה עשה הקב"ה?

19
00:00:42,325 --> 00:00:45,125
ברא את האדם באופן שהוא יצטרך להתפנות.

20
00:00:45,614 --> 00:00:47,207
כמה שהוא חשוב וגדול,

21
00:00:47,324 --> 00:00:52,160
אבל פתאום הולך למקום שצריך להיות שם
בינו לבין עצמו, ורואה איזו פסולת יוצאת.

22
00:00:52,165 --> 00:00:53,436
פתאום קולט שהוא לא אלוהים,

23
00:00:53,604 --> 00:00:56,776
שהוא עדיין שייך לעולם החומרי,
נמצא במקום מאוד פשוט.

24
00:00:58,100 --> 00:01:02,728
רק נוסיף על דברי הרמב"ם שבתוך זה
גם אפשר לראות את חסד השם עם האדם.

25
00:01:03,087 --> 00:01:04,592
מי שמחפש לראות את יד השם,

26
00:01:04,604 --> 00:01:06,375
לראות את ההשגחה העליונה,

27
00:01:06,893 --> 00:01:08,648
תמיד מדברים על פלאי גוף האדם,

28
00:01:08,663 --> 00:01:11,770
איך הגוף מתפקד, על העיניים,
הראייה, החיסון וכו',

29
00:01:11,922 --> 00:01:17,250
אבל כשמתבוננים, רואים שהקב"ה
לא רק ברא את האדם וסיפק לו את כל צרכיו,

30
00:01:17,376 --> 00:01:22,248
אלא גם התחשב ברגשות של האדם
שלא להמאיס את עצמו בעיני עצמו.

31
00:01:22,499 --> 00:01:27,506
הפתחים של גוף האדם נמצאים מקדימה:
העיניים, נחיריים, פה.

32
00:01:27,628 --> 00:01:30,888
יש את האוזניים שהן מהצדדים,
אבל גם זה לכיוון קדימה.

33
00:01:31,343 --> 00:01:37,536
הפתח היחיד שהוא נמצא כלפי חוץ,
כלפי אחור, זה רק פתח הוצאת הפסולת.

34
00:01:37,930 --> 00:01:40,475
למה?
כדי שהאדם לא יימאס מעצמו.

35
00:01:40,777 --> 00:01:42,890
שלא ירגיש גועל כשיראה מה יוצא ממנו.

36
00:01:42,900 --> 00:01:46,168
אז הוא לא רואה, מוציא פסולת
בלי לראות בזמן היציאה מה יוצא ממנו.

37
00:01:46,170 --> 00:01:48,245
זה גם חסד השם שעשה עם האדם.

38
00:01:48,595 --> 00:01:52,608
אבל בכל זאת, אומר הרמב"ם:
עצם העניין הזה, שאדם לא יגיע לגאווה.

39
00:01:52,730 --> 00:01:56,294
שידע, גם אם מגיע לתפקידים גדולים,
גם אם יש לו נכסים וכסף,

40
00:01:56,303 --> 00:01:57,482
שיזכור את מקומו,

41
00:01:57,696 --> 00:01:58,565
שהוא עדיין: