הרב זמיר כהן - המזון של הנשמה

הרב זמיר כהן

כיצד ייתכן שאדם שלא אוכל מזון, הנשמה יוצאת מגופו - וכי הנשמה צריכה אוכל גשמי? למה האדם מת כשהוא לא אוכל? הרב זמיר כהן בחיזוק קצר ומרתק

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,148 --> 00:00:03,468
איך יכול להיות שאדם שלא אוכל מזון

2
00:00:03,468 --> 00:00:04,773
הנשמה יוצא מגופו?

3
00:00:04,785 --> 00:00:06,976
וכי הנשמה צריכה אוכל גשמי?

4
00:00:07,269 --> 00:00:08,976
למה אדם מת כשהוא לא אוכל?

5
00:00:09,106 --> 00:00:11,053
אומר האר"י ז"ל על הפסוק:

6
00:00:15,709 --> 00:00:17,653
הקב"ה ברא את העולם בדיבור.

7
00:00:17,668 --> 00:00:20,570
ומה מקיים כל דבר
עד עצם היום הזה?

8
00:00:20,588 --> 00:00:23,284
הדיבור של הקב"ה מהדהד עד היום.

9
00:00:23,308 --> 00:00:25,011
אצלנו יש עבר, הווה, עתיד.

10
00:00:25,029 --> 00:00:28,641
אצל בורא עולם, כשאמר "יהי אור",
זה הרגע אמר "יהי אור".

11
00:00:28,641 --> 00:00:32,074
הדיבור הזה מהדהד כל הזמן
והוא מקיים את כל הבריאה.

12
00:00:32,074 --> 00:00:36,570
זאת אומרת, כל דבר חומרי
בעצם יש בו ניצוץ רוחני

13
00:00:36,570 --> 00:00:40,134
שזה בא מהדיבור של הקב"ה,
שבלי זה אין לו קיום.

14
00:00:40,706 --> 00:00:44,208
אומר האר"י: זה מה שכתוב,
שכל אדם צריך לדעת,

15
00:00:44,229 --> 00:00:47,488
ש"לא על הלחם",
כלומר על החומר שבלחם,

16
00:00:47,508 --> 00:00:50,942
"יחיה האדם",
האדם ב-ה' הידיעה זו הנשמה,

17
00:00:51,069 --> 00:00:53,808
כי הגוף הוא רק לבוש,
האדם האמיתי זו הנשמה.

18
00:00:53,834 --> 00:00:56,810
לכן לא כתוב שם
"כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם",

19
00:00:57,125 --> 00:01:00,131
אלא "לא על הלחם לבדו יחיה האדם", הנשמה,

20
00:01:00,149 --> 00:01:02,011
"כי על כל מוצא פי ה'",

21
00:01:02,011 --> 00:01:06,400
הדיבור שדיבר הקב"ה בזמן הבריאה,
על זה יחיה האדם.

22
00:01:06,400 --> 00:01:06,850
למה?

23
00:01:07,225 --> 00:01:11,205
כי כשהאדם אוכל, הגוף ניזון מהחומר שבמזון

24
00:01:11,349 --> 00:01:15,575
והנשמה מקבלת חיות מהרוחניות שיש במזון.

25
00:01:15,786 --> 00:01:17,773
אז הנשמה עצמה גם זקוקה לאוכל

26
00:01:18,226 --> 00:01:20,571
כי הרוחניות שבמזון נותנת קיום.

27
00:01:20,934 --> 00:01:24,610
לכן בעברית על כל דבר
אתה יכול לקרוא לו בשם "דבר".

28
00:01:24,628 --> 00:01:26,888
אתה מצביע על לחם,
אומר: "תן לי את הדבר הזה".

29
00:01:26,908 --> 00:01:28,894
מצביע על שולחן - "תן לי את הדבר הזה",

30
00:01:28,943 --> 00:01:30,734
כי המילה "דבר", מה זה "דבר"?

31
00:01:30,734 --> 00:01:31,768
מלשון דיבור.

32
00:01:31,786 --> 00:01:33,768
אין דבר בעולם שהוא לא דיבור.

33
00:01:34,010 --> 00:01:36,164
אז כשאתה אומר: "תן לי את..."
אתה אומר: תן לי את הדיבור הזה.

34
00:01:36,164 --> 00:01:38,413
כי מה זה?
 זה דיבור וזה דיבור וזה דיבור.

35
00:01:38,426 --> 00:01:41,891
כל דבר זה דיבור של הקב"ה
שהוא דיבר ומזה נוצר הכול.

36
00:01:42,345 --> 00:01:46,896
על פי זה נבין למה כשאדם אוכל
דבר לא כשר הוא מזיק לעצמו,

37
00:01:47,066 --> 00:01:50,047
כי הקב"ה שיודע כל דבר מה הוא ברא

38
00:01:50,063 --> 00:01:53,133
ובאיזה דיבור שהוא ברא בכל הבריאה כולה

39
00:01:53,149 --> 00:01:56,131
זהו דיבור שצריך לפעול לטובתו של האדם,

40
00:01:56,511 --> 00:01:59,533
ואיזה דיבור שיצר את אותם בעלי חיים

41
00:01:59,554 --> 00:02:02,752
שעל פי החוכמה האלוקית זה דבר
שהוא לא טוב לאדם.

42
00:02:03,042 --> 00:02:07,208
כמו שעשה היצר הרע בעולם
כדי להכניס אדם לניסיונות,

43
00:02:07,226 --> 00:02:09,582
ככה גם "זה לעומת זה עשה האלוקים",

44
00:02:09,582 --> 00:02:12,982
עשה בבריאה דברים ששייכים יותר
לצד של הקדושה,

45
00:02:12,982 --> 00:02:14,987
דברים ששייכים יותר לצד
של הסטרא אחרא.

46
00:02:15,411 --> 00:02:20,730
אנחנו בתור בני אדם לא יכולים לראות הבדל
בין בשר גמל לבין בשר פרה,

47
00:02:20,749 --> 00:02:22,893
אבל הקב"ה בחוכמתו לימד אותנו:

48
00:02:22,908 --> 00:02:25,608
זה טוב וזה לא טוב.
את זה תאכלו ואת זה אל תאכלו.

49
00:02:25,666 --> 00:02:29,230
כי זה, ברוחניות שבו
לא טוב לרוחניות שלכם.

50
00:02:29,346 --> 00:02:32,331
מה שאין כן הדבר האחר
לא יזיק לרוחניות שלכם.

51
00:02:32,345 --> 00:02:34,331
זה הכול על פי חוכמתו יתברך.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה