x
הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - רפואה בפורים

הרב עמנואל מזרחי

כיצד ייתכן להינצל מ-903 חולאים שייש בעולם, ואיך זוכים לרפואה שלמה כל השנה? ומהי התפילה שכדאי לומר לפני חיסון? הרב עמנואל מזרחי מסביר סגולה נפלאה

'זכר למחצית השקל' - לפרטים ולתרומה און-ליין באופן מאובטח, היכנסו לכאן.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 1:25)