הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כיצד מבטלים גזרות?

הרב זמיר כהן

לכל אדם יש קשיים והתמודדויות, האם אפשר לעצור אותם? הרב זמיר כהן נותן עצה חשובה לביטול גזירות. שתפו.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 3:45)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,109 --> 00:00:03,999
בסיפור המגילה רואים ולומדים

2
00:00:04,008 --> 00:00:06,390
את ההנהגה של הקב"ה בעולם

3
00:00:06,552 --> 00:00:09,899
גם מהיבט לימוד דרכי ההנהגה של הקב"ה

4
00:00:09,899 --> 00:00:12,186
וגם מהיבט החיים הפרטיים שלנו.

5
00:00:12,186 --> 00:00:14,085
אדם שיש לו קשיים, התמודדויות,

6
00:00:14,109 --> 00:00:15,426
רוצה לבטל גזרות,

7
00:00:15,426 --> 00:00:17,647
רוצה לקבל כיוון יותר טוב בחיים,

8
00:00:17,647 --> 00:00:20,331
מרגיש שהמצב תקוע באיזה תחום מסוים.

9
00:00:20,348 --> 00:00:22,978
במגילה רואים, הייתה גזרה, חס ושלום:

10
00:00:25,631 --> 00:00:27,410
מתי נגזרה הגזרה הזו?

11
00:00:29,429 --> 00:00:30,678
כך כתוב במגילה,

12
00:00:30,780 --> 00:00:32,897
שבשנה השלישית למלכות אחשוורוש,

13
00:00:32,937 --> 00:00:37,247
עשה משתה לכל שריו ועבדיו,
חיל פרס ומדי, הפרתמים וכו',

14
00:00:37,265 --> 00:00:42,297
ואז עם ישראל באו והשתתפו בסעודה הזאת,
שהתחילה ב-ג' בתשרי

15
00:00:42,297 --> 00:00:43,893
והסתיימה ב-י' בתשרי.

16
00:00:44,029 --> 00:00:47,680
אבל זה נגזר למעלה,
הגזרה לא ירדה עדיין לעולם הזה.

17
00:00:47,680 --> 00:00:50,250
פה אף אחד לא ידע כלום,
חיו חיים רגילים של שגרה.

18
00:00:50,498 --> 00:00:53,121
כי הקב"ה יש לו הנהגה של ארך אפיים.

19
00:00:53,121 --> 00:00:54,762
מה זה ארך אפיים?
סבלנות.

20
00:00:54,762 --> 00:00:58,447
אולי האדם יתקן את מעשיו,
אולי המצב ישתנה.

21
00:00:58,469 --> 00:01:02,161
כמה שנים הייתה הגזרה למעלה
ולא ירדה לעולם שלנו?

22
00:01:02,161 --> 00:01:03,845
פה אף אחד לא ידע על הגזרה הזאת.

23
00:01:03,869 --> 00:01:04,986
כתוב במגילה:

24
00:01:07,995 --> 00:01:14,158
כמה שנים מהשנה השלישית שהיה המשתה
ואז נגזרה הגזרה למעלה, עד 12 שנה?

25
00:01:14,988 --> 00:01:15,891
תשע שנים.

26
00:01:15,906 --> 00:01:18,653
גם אדם חוטא, שלא יצפה לראות מיד עונש.

27
00:01:18,669 --> 00:01:20,653
יש מצבים מיוחדים שמיד,

28
00:01:20,788 --> 00:01:22,770
אבל בדרך כלל, ארך אפיים.

29
00:01:22,786 --> 00:01:25,863
הקב"ה מאריך אפו, ממתין
אולי האדם יתקן את מעשיו.

30
00:01:25,863 --> 00:01:27,771
 אין אבא שאוהב להכות את הילדים.

31
00:01:28,277 --> 00:01:30,733
אבל ראה תשע שנים הם רק צוחקים על מרדכי:

32
00:01:30,749 --> 00:01:33,232
"מה אמרת לנו לא ללכת למשתה,
זה יכעיס את אלוקים,

33
00:01:33,232 --> 00:01:34,725
"הנה, הלכנו, לא קרה כלום",

34
00:01:34,748 --> 00:01:39,088
אכלו נבלות וטרפות ביום הכיפורים
ובכל זאת לא קרה שום דבר.

35
00:01:39,706 --> 00:01:44,065
אבל לאחר תשע שנים, פתאום צמרמורות,
זעזוע בכל עם ישראל,

36
00:01:44,065 --> 00:01:47,247
יצאה גזרה מהמן להשמיד, להרוג
ולאבד את כל היהודים.

37
00:01:47,902 --> 00:01:50,960
מרדכי שמע את הגזרה, הלך לבקש מאסתר:

38
00:01:50,960 --> 00:01:52,339
תיכנסי לדבר עם המלך.

39
00:01:52,854 --> 00:01:54,248
אמרה לו: טוב, אבל יש לי בקשה.

40
00:02:00,637 --> 00:02:03,251
ביקשה שיעשו תשובה, יתפללו.

41
00:02:03,850 --> 00:02:06,334
שלושה ימים צום, גם בלילה גם ביום,
זה לא פשוט.

42
00:02:08,431 --> 00:02:13,235
מרדכי גזר צום, מי לא ישתתף בצום כזה
כשיודעים שעתידים להרוג את כולם?

43
00:02:13,280 --> 00:02:14,537
ואז גם אין איפה לברוח.

44
00:02:14,537 --> 00:02:17,391
אחשוורוש מלך על כל 127 מדינות.

45
00:02:17,592 --> 00:02:20,442
באמת עשו תשובה אמיתית
בשלושת הימים האלה.

46
00:02:20,592 --> 00:02:23,125
ביום השלישי: "ותלבש אסתר מלכות".

47
00:02:23,150 --> 00:02:25,266
במשתה שואל אותה המלך: מה רצית?

48
00:02:25,277 --> 00:02:27,131
"עד חצי המלכות ויינתן לך".

49
00:02:27,186 --> 00:02:33,171
ולמחרת היום, היא מספרת למלך:
"נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד".

50
00:02:33,271 --> 00:02:34,248
המלך שואל אותה:

51
00:02:37,146 --> 00:02:39,466
המן היה חבר טוב שלו, של אחשוורוש,

52
00:02:39,785 --> 00:02:44,973
אבל מהמשתה הגיע לעמוד התלייה,
נגד כל הסיכויים, נגד כל ההיגיון.

53
00:02:45,167 --> 00:02:47,734
תשע שנים הייתה גזרה ולא התבטלה.

54
00:02:47,746 --> 00:02:50,220
עם ישראל עשו חשבון נפש,

55
00:02:50,220 --> 00:02:51,897
עשו תשובה של שלושה ימים,

56
00:02:51,914 --> 00:02:53,393
כבר הגזרה התבטלה.

57
00:02:53,665 --> 00:02:56,650
מזה כל אדם צריך ללמוד לעצמו שני דברים:

58
00:02:57,091 --> 00:02:58,838
גם את דרכי ההנהגה של הקב"ה,

59
00:02:58,838 --> 00:02:59,777
כמה הוא אוהב אותנו,

60
00:02:59,777 --> 00:03:03,416
שגם כשאנחנו לא בסדר, לא מיד מעניש,
ממתין אולי נתקן.

61
00:03:04,248 --> 00:03:07,982
ומצד שני, גם כשיש, חס ושלום,
גזרה שבאה על האדם,

62
00:03:08,149 --> 00:03:10,972
יכול בזמן קצר לבטל אותה,

63
00:03:11,272 --> 00:03:13,404
ברגע שבאמת עושה חשבון נפש אמיתי.

64
00:03:16,771 --> 00:03:18,491
רואים גזרה שהייתה על עם שלם,

65
00:03:18,511 --> 00:03:21,853
תוך ימים ספורים תיקנו את מעשיהם -
הכול התבטל.

66
00:03:21,853 --> 00:03:27,509
כמו שכתוב בפסוק: "כי לא אחפוץ במות הרשע
כי אם בשובו מדרכו וחיה".

67
00:03:27,668 --> 00:03:31,966
אפילו אדם שהוא מוגדר, חס ושלום, רשע,
הקב"ה לא רוצה ברעתו.

68
00:03:32,025 --> 00:03:38,178
מחכה שיתקן את עצמו ואז מביא אותו
לחיים טובים, מאושרים ומסודרים.