הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מעלת מצות מתנות לאביונים

הרב זמיר כהן

מדוע עדיף להשקיע יותר במתנות לאביונים, ולמי כדאי להעביר את הכסף? הרב זמיר כהן עם פרטי ההלכות של המצוה החשובה, מתנות לאביונים.

'זכר למחצית השקל' - לפרטים ולתרומה און-ליין באופן מאובטח, היכנסו לכאן.

ממשיכים את המסורת, וגם השנה הרב זמיר כהן יהיה השליח של כולנו למצוות מתנות לאביונים. היכנסו לכאן.

(אורך 3:10)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,620 --> 00:00:08,170
הרמב"ם כותב: אדם שרוצה להשקיע כסף
במצווה הזו של משלוח מנות ומתנות לאביונים,

2
00:00:08,180 --> 00:00:10,170
במה עדיף להשקיע את רוב הכסף?

3
00:00:10,540 --> 00:00:12,020
במתנות לאביונים.

4
00:00:12,190 --> 00:00:16,690
כי משלוח מנות איש לרעהו אתה נותן לבן אדם
שגם בלעדיך הוא מסתדר בחיים,

5
00:00:16,700 --> 00:00:20,731
אבל מתנות לאביונים זה אדם
שאין לו מה לאכול, אדם שקשה לו בחיים.

6
00:00:21,070 --> 00:00:24,420
אדם שרוצה להדר ולתת יותר, תיתן לאביונים.

7
00:00:24,700 --> 00:00:27,690
לכתחילה צריך לתת
 את המתנות לאביונים בו ביום.

8
00:00:28,190 --> 00:00:30,890
אם נזכרת בפורים ואין לך אביון לתת,

9
00:00:30,900 --> 00:00:34,570
בדיעבד מספיק שתפריש את הכסף,
תגיד "זה מתנות לאביונים",

10
00:00:34,850 --> 00:00:37,840
שים אותו בצד,
אחרי פורים תחפש אביון לתת לו.

11
00:00:37,860 --> 00:00:41,130
אבל ההידור לתת לאביונים בו ביום.

12
00:00:41,710 --> 00:00:44,640
יש היום רבים שנוהגים לתת לארגוני חסד.

13
00:00:45,080 --> 00:00:49,570
בפורים עצמו, ביום פורים, קשה עכשיו
לאתר אביונים ולמצוא ארגוני חסד.

14
00:00:49,580 --> 00:00:50,560
מה הפתרון?

15
00:00:50,740 --> 00:00:53,260
אפשר לתת לפני פורים.

16
00:00:53,310 --> 00:00:58,370
שבוע, שבועיים, אפילו חודש לפני פורים
יכול להפקיד את הכסף הזה

17
00:00:58,370 --> 00:01:01,810
אצל אותם ארגוני צדקה
שעוזרים למשפחות נזקקות,

18
00:01:01,820 --> 00:01:05,800
ויאמר להם ש"הכסף הזה,
אל תיתנו אותו לצדקה,

19
00:01:05,860 --> 00:01:08,490
"אני רק מפקיד אותו בידיים שלכם.

20
00:01:08,500 --> 00:01:13,170
"ביום פורים ההוראה שלי לכם
לתת את הכסף שלי לאביונים".

21
00:01:13,180 --> 00:01:17,030
זאת אומרת, מתי יחול על הכסף הזה
שם של מתנות לאביונים?

22
00:01:17,030 --> 00:01:17,771
רק בפורים.

23
00:01:18,490 --> 00:01:21,120
יש אנשים שחושבים שהיום אין אביונים.

24
00:01:21,247 --> 00:01:27,582
אבל מי שמתעסק עם ציבור ושומע מקרים,
יש מקרים כל כך קשים, כל כך כואבים.

25
00:01:27,900 --> 00:01:31,330
המנהל של הידברות סיפר לי,
לפני שבוע פנה אליו מנהל בית ספר,

26
00:01:31,330 --> 00:01:34,920
אמר לו שחייבים לעזור למשפחה אחת
בצורה שלא ייפגעו,

27
00:01:34,940 --> 00:01:38,860
כי שני אחים כבר כמה ימים
הגיעו בלי אוכל לכיתה.

28
00:01:39,060 --> 00:01:42,050
אז המורים דאגו להם שיהיה להם מה לאכול,
אבל כל פעם תירוץ אחר,

29
00:01:42,060 --> 00:01:43,224
עד שזה היה נראה חשוד.

30
00:01:43,260 --> 00:01:46,450
שיתפו את המנהל,
המנהל ישב לשיחה עם האבא.

31
00:01:46,450 --> 00:01:49,180
הוא אומר, האבא אדם מפורסם
בעיר שלו, מכובד.

32
00:01:49,580 --> 00:01:52,130
אחרי 15 דקות של שיחה
הוא התפרץ בבכי.

33
00:01:52,140 --> 00:01:54,970
התברר שהוא קרס כלכלית,
הגיעו לפת לחם.

34
00:01:54,990 --> 00:01:55,970
ממש פת לחם.

35
00:01:56,300 --> 00:01:58,930
אפילו אין להם לתת לילדים פרוסה
שייקחו לבית ספר.

36
00:01:58,950 --> 00:02:01,390
מישהו יכול להאמין
שיש בדור הזה משפחות כאלה,

37
00:02:01,390 --> 00:02:02,920
שמגיעים למצבים כאלה?

38
00:02:03,100 --> 00:02:05,090
יש עדיין, לצערנו, אביונים.

39
00:02:05,460 --> 00:02:08,660
והארגונים שמתעסקים עם ציבור
מקבלים פניות.

40
00:02:08,830 --> 00:02:11,810
גם בארגון הידברות
יש לנו את המחלקה של החסד,

41
00:02:12,020 --> 00:02:15,740
ששם גם לפני פורים אוספים
את המתנות לאביונים.

42
00:02:15,740 --> 00:02:20,080
ביקשתי מכל הטלפניות שמי שמתקשר, אומר
"אני רוצה לתת מתנות לאביונים",

43
00:02:20,100 --> 00:02:24,030
יגידו לו: "אתה רק מפקיד את זה אצלנו.
ביום פורים מחלקים".

44
00:02:24,270 --> 00:02:28,310
וכבר עכשיו יש מאות טפסים
שהגיעו ממקומות שונים ברחבי הארץ.

45
00:02:28,310 --> 00:02:31,170
ויש ועדה שיושבת על כל טופס וטופס.

46
00:02:31,180 --> 00:02:34,250
עשו דירוג: מצבים קשים -
נותנים להם סכום יותר גבוה,

47
00:02:34,260 --> 00:02:36,250
מצב בינוני - סכום אמצעי,

48
00:02:36,270 --> 00:02:39,470
מצב יותר פשוט אבל נזקקים -
נותנים להם סכום יותר קטן.

49
00:02:39,470 --> 00:02:43,490
מקרים חריגים, זה מעבר
ל-3 דרגות האלה, נותנים להם יותר.

50
00:02:43,580 --> 00:02:46,770
אבל יושבים ועדה, בודקים בכובד ראש
שיש לו המלצה.

51
00:02:46,780 --> 00:02:48,280
גם על פי חוק העמותות,

52
00:02:48,310 --> 00:02:53,410
שנה שעברה למעלה מ-1,100 משפחות
נעזרו ביום חג הפורים.

53
00:02:53,620 --> 00:02:56,519
וזה דבר שכל אדם חשוב שיזכור,

54
00:02:56,528 --> 00:02:57,567
כמו שכותב הרמב"ם,

55
00:02:57,640 --> 00:03:00,690
שאדם שרוצה להשקיע
ישקיע במתנות לאביונים

56
00:03:00,690 --> 00:03:02,920
אפילו יותר ממשלוח מנות.

57
00:03:03,180 --> 00:03:04,360
התקשרו עכשיו

58
00:03:04,360 --> 00:03:07,481
וארגון הידברות יהיה שליח המצווה שלכם.