הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - פרשת משפטים

הרב יוסף בן פורת

מה הסיבה לכל הפורענויות בעולם? הרב יוסף בן פורת בשיעור מרתק לפרשת משפטים

(אורך 48:54)