הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה לאכול כשר?

הרב זמיר כהן

למה זה משנה איזה אוכל אנחנו צורכים, ומה התועלת שאנו מרוויחים בהקפדה על כשרות? הרב זמיר כהן מסביר את הנושא מההיבט הרוחני והבריאותי

(אורך 4:47)

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,656 --> 00:00:03,570
יש שתמהים ולא מבינים

2
00:00:03,672 --> 00:00:06,331
מה ההבדל אם אני אוכל דבר כזה או דבר כזה,

3
00:00:06,336 --> 00:00:07,851
מה זה משנה האוכל שאתה אוכל?

4
00:00:08,470 --> 00:00:10,722
אם אתה עושה צדקה, עושה חסד לאנשים,

5
00:00:10,728 --> 00:00:12,013
עוזר לבני אדם,

6
00:00:12,071 --> 00:00:13,949
אז מה זה אוכל? זה סתם דלק.

7
00:00:13,961 --> 00:00:16,117
אז מה כל העניין הזה של הלכות כשרות?

8
00:00:16,511 --> 00:00:20,799
חכמי הקבלה מסבירים שכל דבר
שהקב"ה ברא בעולם

9
00:00:20,831 --> 00:00:23,678
יש לו את המעטפת החיצונית החומרית,

10
00:00:23,688 --> 00:00:27,051
ויש את הפנימיות הרוחנית
שהיא מחיה ומקיימת אותו.

11
00:00:27,383 --> 00:00:31,050
ויש דרגות דרגות בחומרים שקיימים בעולם.

12
00:00:31,435 --> 00:00:36,731
אומר האר"י ז"ל: כשהאדם אוכל משהו,
הגוף מקבל את החומר שבמזון,

13
00:00:37,023 --> 00:00:40,227
הנשמה מקבלת את הרוחניות שיש במזון.

14
00:00:40,590 --> 00:00:44,600
והקב"ה גילה לנו בתורה
את כל סודות הבריאה שברא,

15
00:00:44,607 --> 00:00:48,152
והוא מלמד אותנו: אם תאכל
דבר כזה, זה בסדר,

16
00:00:48,162 --> 00:00:51,176
יש בזה תוכן רוחני שהוא לא מזיק לנשמה.

17
00:00:51,721 --> 00:00:55,640
אם תאכל את הדבר הזה,
יש בו תוכן רוחני שמזיק לנשמה.

18
00:00:55,980 --> 00:01:00,891
הרמב"ן אומר: תדע לך
שכל דבר גשמי שקיים בעולם

19
00:01:01,105 --> 00:01:04,891
והקב"ה נתן הוראה רוחנית
שקשורה לאותו עניין,

20
00:01:05,416 --> 00:01:07,745
תדע שאם אתה הולך עם ההוראה הזו,

21
00:01:07,752 --> 00:01:10,405
אתה מרוויח גם עולם הזה,
לא רק עולם הבא.

22
00:01:10,466 --> 00:01:12,814
אף על פי שאם תשאל רופא
מה ההבדל בין לזה,

23
00:01:12,819 --> 00:01:16,128
יבדוק במיקרוסקופ,
יגיד לך שזה אותו דבר.

24
00:01:16,394 --> 00:01:19,280
אבל לאמיתו של דבר, יש הבדל בין זה לזה.

25
00:01:19,740 --> 00:01:23,527
ישנו סרטון שפורסם,
ראש כנסייה בארצות הברית,

26
00:01:23,791 --> 00:01:29,091
הוא אומר שהוא הפסיק לאכול חזיר
וכן את כל השרצים האלה שבים:

27
00:01:29,180 --> 00:01:30,565
חסילונים, שרימפסים וכדומה,

28
00:01:30,576 --> 00:01:32,090
הפסיק לאכול את הכול,

29
00:01:32,280 --> 00:01:35,530
והוא מסביר להם שמה שהביא אותו לזה,

30
00:01:35,675 --> 00:01:39,598
שהוא ניסה להבין למה אלוקים אסר
לפני אלפי שנים על היהודים

31
00:01:39,598 --> 00:01:40,728
לאכול את הדברים האלה.

32
00:01:40,773 --> 00:01:42,407
הם הבנים שלו, כנראה יש סיבה,

33
00:01:42,408 --> 00:01:44,171
הוא אוהב אותם, אמר להם לא לאכול.

34
00:01:44,188 --> 00:01:46,451
אז הוא הולך לחקור למה לא לאכול
את הדברים האלה.

35
00:01:46,528 --> 00:01:47,691
והוא גילה דבר מעניין,

36
00:01:47,770 --> 00:01:52,250
הוא גילה שהחזיר ניזון
מהטינופת הכי גדולה בעולם,

37
00:01:52,411 --> 00:01:53,290
אין לו הגבלה,

38
00:01:53,650 --> 00:01:58,291
ומה שהוא גילה בתחקיר שלו
שהחזיר מעכל את המזון מאוד מהר.

39
00:01:58,339 --> 00:02:02,030
תוך ארבע שעות מה שהוא אכל
הופך להיות חלק מגופו.

40
00:02:02,284 --> 00:02:05,054
לעומת זאת, הוא אומר:
תראו מה אלוקים אמר ליהודים,

41
00:02:05,952 --> 00:02:09,970
הוא התיר להם לאכול רק בעלי חיים
שניזונים מהצומח,

42
00:02:10,100 --> 00:02:12,427
לא כאלה שטורפים וניזונים מהחי.

43
00:02:12,600 --> 00:02:15,811
וגם אותם שניזונים מהצומח,
לא את כולם הוא התיר להם.

44
00:02:15,980 --> 00:02:19,325
חמור, זברה אסור לאכול
אף על פי שהם אוכלים מהצומח.

45
00:02:19,425 --> 00:02:22,087
אלא רק את אותם
שהם מעלי גירה ומפריסי פרסה.

46
00:02:22,111 --> 00:02:24,087
מעלי גירה, זה אומר שיש להם כמה קיבות,

47
00:02:24,512 --> 00:02:27,891
אוכלים את הצומח, נכנס לקיבה,
עולה שוב, טוחנים, יורדים...

48
00:02:28,010 --> 00:02:31,411
עד שזה מתעכל בגוף חולפות 24 שעות.

49
00:02:31,565 --> 00:02:33,411
ומה מתעכל מתוך הצומח?

50
00:02:33,429 --> 00:02:34,868
רק העידית שבעידית,

51
00:02:34,868 --> 00:02:39,914
האיכות שבאיכות שיש בצמחים,
זה מתעכל בגופם של אותם בעלי חיים.

52
00:02:40,300 --> 00:02:42,565
אז הוא אומר: מה פתאום לאכול
את הטינופת הזאת?

53
00:02:42,585 --> 00:02:47,173
זה אוכל זבל, תוך ארבע שעות כבר חלק מגופו
ואחרי זה שמים אותו בצלחת.

54
00:02:47,411 --> 00:02:50,996
אבל הם, בשרם נבנה רק מדברים איכותיים.

55
00:02:51,420 --> 00:02:54,608
כך גם הוא אומר לגבי כל השרצים האלה שבים,

56
00:02:54,634 --> 00:02:56,325
הם חיים בקרקעית הים.

57
00:02:56,469 --> 00:02:57,953
וממה הם ניזונים?

58
00:02:58,111 --> 00:03:00,767
מהפסולת של כל הדגים שלמעלה.

59
00:03:00,942 --> 00:03:03,671
במילים אחרות, כל החסילונים וכל אלה,

60
00:03:03,681 --> 00:03:06,848
התפקיד שלהם להיות
המשרד לאיכות הסביבה של אלוקים.

61
00:03:07,293 --> 00:03:10,325
הם אוכלים את כל הזבל המופרש
לנקות את קרקעית הים.

62
00:03:10,588 --> 00:03:14,382
סיימו לאכול, באה הרשת, אוספת אותם,
מחר שמים בצלחת.

63
00:03:14,389 --> 00:03:16,002
אז הוא אומר: זה מה שאני אוכל?

64
00:03:16,662 --> 00:03:18,918
על כל פנים, יהודי צריך להיות
גאה ביהדות שלו

65
00:03:18,918 --> 00:03:21,571
ולדעת שגם אם הוא לא יודע
את הסיבה, מה ואיך,

66
00:03:22,096 --> 00:03:24,413
אם הקב"ה אמר לך:
את זה תאכל ואת זה אל תאכל -

67
00:03:24,549 --> 00:03:27,410
זה כמו אבא שאוהב את הבן,
אומר לו: זה טוב, זה לא טוב.

68
00:03:28,164 --> 00:03:31,608
אותו גוי בא רק מההיבט
של הצד הבריאותי של התזונה,

69
00:03:32,288 --> 00:03:35,108
אבל חכמי הקבלה מציינים
שיש לזה פנימיות רוחנית.

70
00:03:35,617 --> 00:03:38,450
החזיר יש לו פנימיות רוחנית מאוד ירודה,

71
00:03:38,468 --> 00:03:43,566
לכן הם גם אוכלים את כל הטינופת הזו
כי זה נובע מתוך השורש הרוחני שלהם.

72
00:03:44,250 --> 00:03:46,945
וכשהקב"ה אומר לאדם: את זה תאכל,

73
00:03:46,960 --> 00:03:50,930
פירושו, אם תאכל לא יהיה נזק,
לא לגוף ולא לנפש.

74
00:03:51,154 --> 00:03:53,829
ואת זה אל תאכל כי ה"אל תאכל" הזה,

75
00:03:53,829 --> 00:03:58,211
יש בו דברים שהם מזיקים
גם מההיבט הבריאותי לגוף האדם,

76
00:03:58,302 --> 00:03:59,940
גם אם הוא לא רואה מיד את התוצאה.

77
00:03:59,948 --> 00:04:02,253
אדם שמעשן לא מיד ניזוק.

78
00:04:02,368 --> 00:04:06,373
גם משתנה מתבנית של אדם לאדם,
יש אדם שניזוק יותר, יש אדם ניזוק פחות,

79
00:04:06,385 --> 00:04:08,375
יש אחד רק באיכות החיים ניזוק,

80
00:04:08,505 --> 00:04:11,371
יש אחד שמתקצרים ימיו ממש.

81
00:04:11,702 --> 00:04:14,234
אבל כל דבר הקב"ה נתן לטובתך.

82
00:04:14,240 --> 00:04:16,451
אבל העיקר שבדבר זה החלק הרוחני

83
00:04:16,768 --> 00:04:22,700
שהגוף מקבל את החומר שבמזון,
והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון.

84
00:04:22,893 --> 00:04:25,125
אז אם הרוחניות הזו פגומה, היא מזיקה.

85
00:04:25,469 --> 00:04:29,601
ולכן אדם שהוא ירא שמיים
ואוכל שיהיה לו כוח לעבודת השם,

86
00:04:29,620 --> 00:04:30,792
לכבוד שבת קודש,

87
00:04:30,792 --> 00:04:32,767
או כל המטרה שלו לעבודת השם,

88
00:04:32,880 --> 00:04:36,765
הוא עוד משדרג את המעלה
של הדברים הנאכלים

89
00:04:36,788 --> 00:04:40,010
שהוא מרומם אותה מדרגה ירודה
למדרגה יותר גבוהה.