הרב זמיר כהן - למה לאכול כשר?

הרב זמיר כהן

למה זה משנה איזה אוכל אנחנו צורכים, ומה התועלת שאנו מרוויחים בהקפדה על כשרות? הרב זמיר כהן מסביר את הנושא מההיבט הרוחני והבריאותי

תמלול ההרצאה

1
00:00:01,656 --> 00:00:03,570
יש שתמהים ולא מבינים

2
00:00:03,672 --> 00:00:06,331
מה ההבדל אם אני אוכל דבר כזה או דבר כזה,

3
00:00:06,336 --> 00:00:07,851
מה זה משנה האוכל שאתה אוכל?

4
00:00:08,470 --> 00:00:10,722
אם אתה עושה צדקה, עושה חסד לאנשים,

5
00:00:10,728 --> 00:00:12,013
עוזר לבני אדם,

6
00:00:12,071 --> 00:00:13,949
אז מה זה אוכל? זה סתם דלק.

7
00:00:13,961 --> 00:00:16,117
אז מה כל העניין הזה של הלכות כשרות?

8
00:00:16,511 --> 00:00:20,799
חכמי הקבלה מסבירים שכל דבר
שהקב"ה ברא בעולם

9
00:00:20,831 --> 00:00:23,678
יש לו את המעטפת החיצונית החומרית,

10
00:00:23,688 --> 00:00:27,051
ויש את הפנימיות הרוחנית
שהיא מחיה ומקיימת אותו.

11
00:00:27,383 --> 00:00:31,050
ויש דרגות דרגות בחומרים שקיימים בעולם.

12
00:00:31,435 --> 00:00:36,731
אומר האר"י ז"ל: כשהאדם אוכל משהו,
הגוף מקבל את החומר שבמזון,

13
00:00:37,023 --> 00:00:40,227
הנשמה מקבלת את הרוחניות שיש במזון.

14
00:00:40,590 --> 00:00:44,600
והקב"ה גילה לנו בתורה
את כל סודות הבריאה שברא,

15
00:00:44,607 --> 00:00:48,152
והוא מלמד אותנו: אם תאכל
דבר כזה, זה בסדר,

16
00:00:48,162 --> 00:00:51,176
יש בזה תוכן רוחני שהוא לא מזיק לנשמה.

17
00:00:51,721 --> 00:00:55,640
אם תאכל את הדבר הזה,
יש בו תוכן רוחני שמזיק לנשמה.

18
00:00:55,980 --> 00:01:00,891
הרמב"ן אומר: תדע לך
שכל דבר גשמי שקיים בעולם

19
00:01:01,105 --> 00:01:04,891
והקב"ה נתן הוראה רוחנית
שקשורה לאותו עניין,

20
00:01:05,416 --> 00:01:07,745
תדע שאם אתה הולך עם ההוראה הזו,

21
00:01:07,752 --> 00:01:10,405
אתה מרוויח גם עולם הזה,
לא רק עולם הבא.

22
00:01:10,466 --> 00:01:12,814
אף על פי שאם תשאל רופא
מה ההבדל בין לזה,

23
00:01:12,819 --> 00:01:16,128
יבדוק במיקרוסקופ,
יגיד לך שזה אותו דבר.

24
00:01:16,394 --> 00:01:19,280
אבל לאמיתו של דבר, יש הבדל בין זה לזה.

25
00:01:19,740 --> 00:01:23,527
ישנו סרטון שפורסם,
ראש כנסייה בארצות הברית,

26
00:01:23,791 --> 00:01:29,091
הוא אומר שהוא הפסיק לאכול חזיר
וכן את כל השרצים האלה שבים:

27
00:01:29,180 --> 00:01:30,565
חסילונים, שרימפסים וכדומה,

28
00:01:30,576 --> 00:01:32,090
הפסיק לאכול את הכול,

29
00:01:32,280 --> 00:01:35,530
והוא מסביר להם שמה שהביא אותו לזה,

30
00:01:35,675 --> 00:01:39,598
שהוא ניסה להבין למה אלוקים אסר
לפני אלפי שנים על היהודים

31
00:01:39,598 --> 00:01:40,728
לאכול את הדברים האלה.

32
00:01:40,773 --> 00:01:42,407
הם הבנים שלו, כנראה יש סיבה,

33
00:01:42,408 --> 00:01:44,171
הוא אוהב אותם, אמר להם לא לאכול.

34
00:01:44,188 --> 00:01:46,451
אז הוא הולך לחקור למה לא לאכול
את הדברים האלה.

35
00:01:46,528 --> 00:01:47,691
והוא גילה דבר מעניין,

36
00:01:47,770 --> 00:01:52,250
הוא גילה שהחזיר ניזון
מהטינופת הכי גדולה בעולם,

37
00:01:52,411 --> 00:01:53,290
אין לו הגבלה,

38
00:01:53,650 --> 00:01:58,291
ומה שהוא גילה בתחקיר שלו
שהחזיר מעכל את המזון מאוד מהר.

39
00:01:58,339 --> 00:02:02,030
תוך ארבע שעות מה שהוא אכל
הופך להיות חלק מגופו.

40
00:02:02,284 --> 00:02:05,054
לעומת זאת, הוא אומר:
תראו מה אלוקים אמר ליהודים,

41
00:02:05,952 --> 00:02:09,970
הוא התיר להם לאכול רק בעלי חיים
שניזונים מהצומח,

42
00:02:10,100 --> 00:02:12,427
לא כאלה שטורפים וניזונים מהחי.

43
00:02:12,600 --> 00:02:15,811
וגם אותם שניזונים מהצומח,
לא את כולם הוא התיר להם.

44
00:02:15,980 --> 00:02:19,325
חמור, זברה אסור לאכול
אף על פי שהם אוכלים מהצומח.

45
00:02:19,425 --> 00:02:22,087
אלא רק את אותם
שהם מעלי גירה ומפריסי פרסה.

46
00:02:22,111 --> 00:02:24,087
מעלי גירה, זה אומר שיש להם כמה קיבות,

47
00:02:24,512 --> 00:02:27,891
אוכלים את הצומח, נכנס לקיבה,
עולה שוב, טוחנים, יורדים...

48
00:02:28,010 --> 00:02:31,411
עד שזה מתעכל בגוף חולפות 24 שעות.

49
00:02:31,565 --> 00:02:33,411
ומה מתעכל מתוך הצומח?

50
00:02:33,429 --> 00:02:34,868
רק העידית שבעידית,

51
00:02:34,868 --> 00:02:39,914
האיכות שבאיכות שיש בצמחים,
זה מתעכל בגופם של אותם בעלי חיים.

52
00:02:40,300 --> 00:02:42,565
אז הוא אומר: מה פתאום לאכול
את הטינופת הזאת?

53
00:02:42,585 --> 00:02:47,173
זה אוכל זבל, תוך ארבע שעות כבר חלק מגופו
ואחרי זה שמים אותו בצלחת.

54
00:02:47,411 --> 00:02:50,996
אבל הם, בשרם נבנה רק מדברים איכותיים.

55
00:02:51,420 --> 00:02:54,608
כך גם הוא אומר לגבי כל השרצים האלה שבים,

56
00:02:54,634 --> 00:02:56,325
הם חיים בקרקעית הים.

57
00:02:56,469 --> 00:02:57,953
וממה הם ניזונים?

58
00:02:58,111 --> 00:03:00,767
מהפסולת של כל הדגים שלמעלה.

59
00:03:00,942 --> 00:03:03,671
במילים אחרות, כל החסילונים וכל אלה,

60
00:03:03,681 --> 00:03:06,848
התפקיד שלהם להיות
המשרד לאיכות הסביבה של אלוקים.

61
00:03:07,293 --> 00:03:10,325
הם אוכלים את כל הזבל המופרש
לנקות את קרקעית הים.

62
00:03:10,588 --> 00:03:14,382
סיימו לאכול, באה הרשת, אוספת אותם,
מחר שמים בצלחת.

63
00:03:14,389 --> 00:03:16,002
אז הוא אומר: זה מה שאני אוכל?

64
00:03:16,662 --> 00:03:18,918
על כל פנים, יהודי צריך להיות
גאה ביהדות שלו

65
00:03:18,918 --> 00:03:21,571
ולדעת שגם אם הוא לא יודע
את הסיבה, מה ואיך,

66
00:03:22,096 --> 00:03:24,413
אם הקב"ה אמר לך:
את זה תאכל ואת זה אל תאכל -

67
00:03:24,549 --> 00:03:27,410
זה כמו אבא שאוהב את הבן,
אומר לו: זה טוב, זה לא טוב.

68
00:03:28,164 --> 00:03:31,608
אותו גוי בא רק מההיבט
של הצד הבריאותי של התזונה,

69
00:03:32,288 --> 00:03:35,108
אבל חכמי הקבלה מציינים
שיש לזה פנימיות רוחנית.

70
00:03:35,617 --> 00:03:38,450
החזיר יש לו פנימיות רוחנית מאוד ירודה,

71
00:03:38,468 --> 00:03:43,566
לכן הם גם אוכלים את כל הטינופת הזו
כי זה נובע מתוך השורש הרוחני שלהם.

72
00:03:44,250 --> 00:03:46,945
וכשהקב"ה אומר לאדם: את זה תאכל,

73
00:03:46,960 --> 00:03:50,930
פירושו, אם תאכל לא יהיה נזק,
לא לגוף ולא לנפש.

74
00:03:51,154 --> 00:03:53,829
ואת זה אל תאכל כי ה"אל תאכל" הזה,

75
00:03:53,829 --> 00:03:58,211
יש בו דברים שהם מזיקים
גם מההיבט הבריאותי לגוף האדם,

76
00:03:58,302 --> 00:03:59,940
גם אם הוא לא רואה מיד את התוצאה.

77
00:03:59,948 --> 00:04:02,253
אדם שמעשן לא מיד ניזוק.

78
00:04:02,368 --> 00:04:06,373
גם משתנה מתבנית של אדם לאדם,
יש אדם שניזוק יותר, יש אדם ניזוק פחות,

79
00:04:06,385 --> 00:04:08,375
יש אחד רק באיכות החיים ניזוק,

80
00:04:08,505 --> 00:04:11,371
יש אחד שמתקצרים ימיו ממש.

81
00:04:11,702 --> 00:04:14,234
אבל כל דבר הקב"ה נתן לטובתך.

82
00:04:14,240 --> 00:04:16,451
אבל העיקר שבדבר זה החלק הרוחני

83
00:04:16,768 --> 00:04:22,700
שהגוף מקבל את החומר שבמזון,
והנשמה מקבלת את הרוחניות שבמזון.

84
00:04:22,893 --> 00:04:25,125
אז אם הרוחניות הזו פגומה, היא מזיקה.

85
00:04:25,469 --> 00:04:29,601
ולכן אדם שהוא ירא שמיים
ואוכל שיהיה לו כוח לעבודת השם,

86
00:04:29,620 --> 00:04:30,792
לכבוד שבת קודש,

87
00:04:30,792 --> 00:04:32,767
או כל המטרה שלו לעבודת השם,

88
00:04:32,880 --> 00:04:36,765
הוא עוד משדרג את המעלה
של הדברים הנאכלים

89
00:04:36,788 --> 00:04:40,010
שהוא מרומם אותה מדרגה ירודה
למדרגה יותר גבוהה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה