הרב זמיר כהן - מתי נגמור כבר עם הקורונה?

הרב זמיר כהן

לאור המקרים הכואבים וכמות הנפטרים על אף בשורת החיסונים - מה בידינו לעשות בתקופה קשה זו? הרב זמיר כהן בסרטון חיזוק חשוב. הפיצו ושתפו הלאה

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,230 --> 00:00:03,330
אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד לעם ישראל

2
00:00:03,840 --> 00:00:05,457
שרק בשבועות האחרונים

3
00:00:05,466 --> 00:00:07,466
,כל כך הרבה נפטרו מהעולם

4
00:00:07,750 --> 00:00:11,270
דבר שמעורר זעזוע
.אצל כל אדם בעל לב

5
00:00:11,490 --> 00:00:16,600
וכשהיו בטוחים ש"הנה, החיסונים מגיעים
,"ועוד מעט נהיה מאחורי הכול

6
00:00:16,620 --> 00:00:19,370
,לפתע רואים שאדרבה, המצב הידרדר יותר

7
00:00:19,390 --> 00:00:23,300
,המוטציות שמשתוללות
.הסברים שונים שנותנים מה גרם

8
00:00:23,420 --> 00:00:27,100
אבל אנחנו יודעים
.שלכל דבר יש שורש רוחני

9
00:00:27,300 --> 00:00:31,670
,וכאן באמת אני מבקש לפנות לכל אדם
,בין אם הוא דתי, בין אם הוא לא דתי

10
00:00:31,690 --> 00:00:35,670
אבל יש לו אמונה בבורא עולם
והוא יודע שיש השגחה פרטית

11
00:00:35,670 --> 00:00:40,040
ודברים באים לא במקרה, כל דבר שקורה
.יש לו שורש וסיבה רוחניים

12
00:00:40,050 --> 00:00:43,960
וכאן אנחנו צריכים לעורר את עצמנו
.לחשבון נפש מה בידינו לעשות

13
00:00:44,120 --> 00:00:47,570
אי אפשר רק להתעסק בדיבורים
אם כן להתחסן או לא להתחסן

14
00:00:47,590 --> 00:00:50,970
וזהירויות, שוודאי שצריך להיזהר
.מצד דרכי ההשתדלות בכול

15
00:00:50,990 --> 00:00:52,570
,אבל יש את השורש הרוחני

16
00:00:52,570 --> 00:00:56,390
אם נטפל בשורש, גם הענפים
.כולם יתבטלו מאליהם

17
00:00:56,920 --> 00:01:00,470
הרמב"ם בהלכות תעניות כותב
שיש מצוות עשה מהתורה

18
00:01:00,480 --> 00:01:04,170
,שכשיש צרות לעם ישראל
,יש סבל לעם ישראל

19
00:01:04,330 --> 00:01:08,300
,צריכים לזעוק לקב"ה
.לעשות תשובה, לפנות אליו

20
00:01:08,360 --> 00:01:10,410
ואחר כך הוא כותב
:את המילים הבאות

21
00:01:26,790 --> 00:01:32,180
כותב הרמב"ם שעצם הדבר
שאנחנו מתעוררים בתפילה

22
00:01:32,390 --> 00:01:36,570
והתפילה עצמה מעוררת את הלבבות
,לעשות חשבון נפש

23
00:01:36,570 --> 00:01:38,600
,המעשים שלנו הם שגרמו

24
00:01:38,920 --> 00:01:41,709
,עצם הדבר שאנחנו מתכנסים

25
00:01:41,740 --> 00:01:46,270
,אם אי אפשר ברבים בגלל המצב
,אז כל אחד עם עצמו עושה חשבון נפש

26
00:01:46,490 --> 00:01:49,310
- אם עד היום לא שמרנו שבת
,נתחיל לשמור שבת

27
00:01:49,700 --> 00:01:53,000
,תפילין, לברך על האוכל
,קדושת העיניים

28
00:01:53,030 --> 00:01:55,140
.חסד, צדקה, נתינה

29
00:01:55,320 --> 00:01:58,490
,"לב יודע מרת נפשו"
.כל אדם יודע מה הוא צריך לתקן

30
00:01:58,520 --> 00:02:03,560
,זה עצמו, אומר הרמב"ם
כשאנחנו מתעוררים ומחזקים את עצמנו

31
00:02:03,560 --> 00:02:06,670
,ומבינים שכל זה בא בגלל המעשים שלנו

32
00:02:06,690 --> 00:02:08,770
.זה עצמו כבר מבטל את הגזירות

33
00:02:09,000 --> 00:02:13,440
למה? מכיוון שהקב"ה הרי
.לא רוצה להציק לנו

34
00:02:13,440 --> 00:02:15,130
.כשאנחנו בצער, גם הוא בצער

35
00:02:16,106 --> 00:02:16,934
.כך הוא אומר

36
00:02:17,250 --> 00:02:18,870
?אז למה בכל זאת הוא מציק

37
00:02:18,880 --> 00:02:20,833
,כמו אבא שאוהב את הילד
,הוא לא רוצה להציק לו

38
00:02:20,842 --> 00:02:22,982
,אבל אם אין ברירה
,אם זה מה שיחזיר אותו למסלול

39
00:02:23,068 --> 00:02:25,480
.אז זה מה שהוא עושה כדי שהילד יתיישר

40
00:02:25,820 --> 00:02:29,200
וכשהילד אומר "אבא, הבנתי
,"את הרמז, אני משתנה

41
00:02:29,220 --> 00:02:31,870
.אז אין טעם להמשיך בצרות האלה

42
00:02:32,190 --> 00:02:35,860
וזה התפקיד של כולנו
בתקופה הזו לחזק את עצמנו

43
00:02:35,990 --> 00:02:40,000
,גם במצוות של בין אדם למקום
,גם במצוות של בין אדם לחברו

44
00:02:40,180 --> 00:02:41,620
,לחזק את האחדות

45
00:02:41,620 --> 00:02:46,010
לא להתפתות לכל דברי השקר וההבלים
,שמפיצים כל כך בתקשורת

46
00:02:46,010 --> 00:02:51,060
לגרום שנאה ופילוג וסכסוך
.ומפלים בין הציבור הזה לבין הציבור הזה

47
00:02:51,140 --> 00:02:55,650
,זה הזמן עכשיו, צריך יותר להתאחד
.יותר אהבת ישראל, יותר חיבורים

48
00:02:56,020 --> 00:02:59,370
הרמב"ם אחר כך ממשיך וכותב
:את המילים הבאות

49
00:03:07,760 --> 00:03:10,640
:אם האדם יאמר
.קורה שיש צרות בעולם"

50
00:03:10,660 --> 00:03:14,440
לא קורה שסיני יאכל עטלף"
?וידביק את כל העולם

51
00:03:14,440 --> 00:03:15,600
."זה דרך מקרה"

52
00:03:28,480 --> 00:03:31,550
כלומר, אם אנחנו נאמר
,"שמדובר במקרה, ב"קרי

53
00:03:31,550 --> 00:03:33,825
,"אומר הקב"ה "והלכתי עימכם בחמת קרי

54
00:03:33,834 --> 00:03:36,248
,לא תהיה לי ברירה
.אני אצטרך לתת רמז יותר עבה

55
00:03:39,859 --> 00:03:41,860
.כלומר, שעם ישראל ישוב בתשובה

56
00:03:43,499 --> 00:03:44,560
.שזה מקרה

57
00:03:46,960 --> 00:03:51,000
אותו מקרה פתאום תראו אותו
.מתקשה ונעשה הרבה יותר חמור

58
00:03:51,270 --> 00:03:53,970
,וכשעושים חשבון נפש
,זה ממש רואים אחד לאחד

59
00:03:54,510 --> 00:03:57,510
התחילה הקורונה בדיוק כשהתחילו
תחבורה ציבורית בשבת

60
00:03:57,520 --> 00:04:03,050
ופרצו כמה גדרות שהיו סגורים לפני כן
.בעם ישראל, הורידו את העם מבחינה רוחנית

61
00:04:03,120 --> 00:04:05,721
,אחר כך מיד הפסיקו
,אין קליינטים, אין נסיעות

62
00:04:05,730 --> 00:04:09,010
.באה הקורונה, הכול הושבת, הכול נרגע

63
00:04:09,420 --> 00:04:13,910
,נהייתה אווירה יותר טובה
שוב החזירו תחבורה ציבורית בשבת

64
00:04:13,920 --> 00:04:17,810
,ושוב חופים מעורבים ושוב מועדונים
.אז בא הגל השני

65
00:04:17,890 --> 00:04:20,910
,מי שהתחזק - התחזק
- מי שלא התחזק, אמר שזה מקרה

66
00:04:20,910 --> 00:04:22,600
.השפיע על כל עם ישראל

67
00:04:22,620 --> 00:04:24,790
,או מדברים מי הדביק ומי גרם

68
00:04:24,790 --> 00:04:27,840
שזה גם דבר שצריך לתת את הדעת
,מצד דרכי ההשתדלות הטבעית

69
00:04:27,860 --> 00:04:30,625
אבל מי שבאמת גרם לכל הנזקים האלה

70
00:04:30,649 --> 00:04:35,800
זה אותם אנשים שפרצו שוב את הגדרות
של התורה והמצוות בעם ישראל

71
00:04:35,820 --> 00:04:38,220
.ושוב החזירו את המצב לקלקולו

72
00:04:38,490 --> 00:04:41,960
,והקב"ה אומר: נתתי רמז, לא הבנתם
.אז קבלו רמז יותר עבה

73
00:04:41,960 --> 00:04:44,040
.הגל השני לא עזר, הגיע גל שלישי

74
00:04:44,050 --> 00:04:48,230
אז פה כולם התנחמו, יש חיסונים
.ועכשיו הכול יסתדר ומיד יוצאים

75
00:04:48,260 --> 00:04:51,570
פתאום הרוגים עם החיסונים
.יותר מאשר לפני כן

76
00:04:51,720 --> 00:04:54,420
אלה דברים שצריכים
.לעורר אותנו לחשבון נפש

77
00:04:54,710 --> 00:04:56,368
,אם אנחנו נהיה אדישים
:אומר הרמב"ם

78
00:04:57,640 --> 00:05:01,170
,זו אכזריות לומר דבר כזה
.זה אדם שמזיק לעם ישראל

79
00:05:01,360 --> 00:05:04,490
,אז מי שלא מאמין בבורא עולם
,לא מאמין בהשגחה פרטית

80
00:05:04,490 --> 00:05:06,265
.אז גם אין טעם שיצפה בסרטון הזה

81
00:05:06,480 --> 00:05:09,810
,אבל אדם שמאמין בבורא עולם
,גם אם הוא אדם עכשיו שהוא לא דתי

82
00:05:09,820 --> 00:05:13,100
אבל יאמר "אני חייב לשמור
,תורה ומצוות, אני חייב להתחזק

83
00:05:13,120 --> 00:05:16,420
,חייב לחזור לבורא עולם"
."זה מה שהקב"ה רוצה מאיתנו

84
00:05:16,720 --> 00:05:22,100
,ונסיים בברכה שכל אדם שיקבל על עצמו
,איש, אישה, נער, נערה

85
00:05:22,110 --> 00:05:24,700
,יקבלו על עצמם קבלה של התחזקות

86
00:05:24,720 --> 00:05:28,360
,שזכות ההתחזקות הזו
,כמו שכותב כאן הרמב"ם, שזה עצמו

87
00:05:28,360 --> 00:05:32,290
עצם זה שאדם אומר "ריבונו של עולם
,"הבנתי את הרמז, לא צריך רמז יותר עבה

88
00:05:32,300 --> 00:05:34,440
שזה עצמו שישמור ויגן

89
00:05:34,440 --> 00:05:37,720
גם על האדם עצמו באופן פרטי
.וגם על כלל ישראל

90
00:05:37,720 --> 00:05:40,380
,כל ישראל ערבים, יש ערבות בין כולנו

91
00:05:40,380 --> 00:05:43,990
,וכשאחד מתחזק - משפיע על כולם
.אחד יורד - משפיע על כולם

92
00:05:44,000 --> 00:05:47,450
ושההתחזקות של כולנו
,תשמור ותגן על כלל ישראל

93
00:05:47,450 --> 00:05:52,060
שהשם ישלח רפואה שלמה
,לכל החולים שנאנקים, מחפשים אוויר לנשום

94
00:05:52,070 --> 00:05:55,840
,שכל כך סובלים
שהשם ייתן להם בריאות איתנה

95
00:05:55,850 --> 00:05:59,970
,ושנזכה יחד לראות בגאולת ישראל
.אמן ואמן

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה