x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - משמעות הריח במתן תורה (פרשת יתרו)

הרב אייל אונגר

מה מיוחד בחוש הריח, ואיזו עבודה יש לנו כיום כשאין בית המקדש? הרב אייל אונגר בהרצאה מיוחדת לפרשת יתרו

(אורך 43:40)