הרב ברוך רוזנבלום

המכה האחרונה - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום בשיעור מרתק - המכה האחרונה