הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - לזכור שהכל לטובה

הרב זמיר כהן

מה ההבדל בין אמונה לביטחון, וכיצד כרטיס אשראי שלא עובד, גרם לזכיה של 50 אלף דולר? הרב זמיר כהן בחיזוק נפלא בעבודת השם

(אורך 3:04)

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,231 --> 00:00:03,457
הגמרא בברכות אומרת

2
00:00:03,473 --> 00:00:05,486
שרבי עקיבא היה רגיל לומר:

3
00:00:07,657 --> 00:00:09,212
מה שהקב"ה עושה זה לטובה.

4
00:00:09,573 --> 00:00:12,518
לא תמיד האדם רואה מה הטוב שיש בדבר.

5
00:00:12,763 --> 00:00:14,902
בתחילה נראה שיש כאן צרה,

6
00:00:14,928 --> 00:00:15,850
יש כאן צער,

7
00:00:15,944 --> 00:00:18,846
אבל אדם שהוא חי באמונה וביטחון בקב"ה,

8
00:00:19,043 --> 00:00:21,524
אמונה זה לתת אמון בקב"ה.

9
00:00:22,066 --> 00:00:24,003
ביטחון זה התוצאה של אמונה.

10
00:00:24,050 --> 00:00:27,201
כשאדם נותן אמון בקב"ה הוא נהיה רגוע,

11
00:00:27,231 --> 00:00:28,525
הולך בטח, שלו.

12
00:00:28,737 --> 00:00:31,490
אדם כזה, גם אם עכשיו הוא לא רואה

13
00:00:31,520 --> 00:00:33,126
מה הטוב שיש בדבר,

14
00:00:33,353 --> 00:00:35,891
אבל הוא יודע: ודאי שיצא מזה טוב.

15
00:00:36,243 --> 00:00:38,413
מעשה אמיתי שהיה בארצות הברית,

16
00:00:38,613 --> 00:00:40,486
אדם אחד, מצב כלכלי לא הכי טוב,

17
00:00:40,646 --> 00:00:42,316
נאלץ לקחת הלוואה מגמ"ח.

18
00:00:42,335 --> 00:00:44,245
יש גמ"חים ללא ריבית, ללא הצמדה.

19
00:00:44,460 --> 00:00:48,055
גמ"ח של 50 אלף דולר
בפריסת תשלומים, עשרה תשלומים.

20
00:00:48,074 --> 00:00:50,120
כל חודש צריך להחזיר 5,000 דולר.

21
00:00:50,205 --> 00:00:51,708
הוא אמר לבעל הגמ"ח:

22
00:00:52,154 --> 00:00:54,846
לא תמיד יש לי כיסוי בחשבון.

23
00:00:55,005 --> 00:00:57,646
אני אתך לך את ה-10 צ'קים בתור פיקדון,

24
00:00:57,660 --> 00:00:59,274
אבל תבטיח לי שאתה לא מפקיד אותם.

25
00:00:59,300 --> 00:01:01,048
אני כל חודש אבוא, אתן לך מזומן.

26
00:01:01,733 --> 00:01:04,486
וכך היה, כל חודש בא,
נתן מזומן, הכול בסדר.

27
00:01:05,113 --> 00:01:09,563
בחודש השלישי בעל הגמ"ח שכח
שאת הצ'קים האלה צריך לשמור

28
00:01:09,720 --> 00:01:10,692
והוא הפקיד את הצ'ק.

29
00:01:10,704 --> 00:01:13,108
כמו שהוא מפקיד את הצ'קים
של האחרים, הפקיד גם את זה.

30
00:01:13,365 --> 00:01:17,445
אמצע הלילה, מחוץ לעיר שם בארצות הברית
לפעמים נתקעים במקום נידח,

31
00:01:17,556 --> 00:01:18,886
נגמר לו הדלק ברכב.

32
00:01:19,142 --> 00:01:21,050
בא לתדלק - לא מכבדים את האשראי.

33
00:01:21,320 --> 00:01:23,917
הוא מיד בדק בטלפון שלו
לראות מה קורה שם,

34
00:01:24,074 --> 00:01:27,406
ראה שהפקידו את הצ'ק והוא עכשיו במינוס.

35
00:01:27,853 --> 00:01:28,636
אמר לעצמו:

36
00:01:30,753 --> 00:01:32,071
אל תתייאש, אל תתעצבן,

37
00:01:32,093 --> 00:01:33,005
הכול לטובה.

38
00:01:33,246 --> 00:01:35,005
ואז במקום להיכנס לייאוש

39
00:01:35,045 --> 00:01:37,846
אמר לעצמו: תעשה את ההשתדלות שלך.

40
00:01:38,071 --> 00:01:39,629
חיפש ברכב, בתא כפפות,

41
00:01:39,629 --> 00:01:42,281
מצא כמה שטרות של דולר
זרוקים פה, זרוקים שם.

42
00:01:42,302 --> 00:01:44,370
אסף את הכול, הגיע ל-23 דולר.

43
00:01:44,808 --> 00:01:45,968
בא למוכר, אמר לו:

44
00:01:45,986 --> 00:01:47,837
בסכום הזה תכניס לי את הדלק.

45
00:01:47,864 --> 00:01:48,686
אמר לו: מה קרה?

46
00:01:48,747 --> 00:01:50,686
סיפר לו: לא מכבדים את הכרטיס אשראי

47
00:01:50,720 --> 00:01:51,685
ואני תקוע בלי.

48
00:01:51,914 --> 00:01:55,763
אמר לו המוכר: אבל אני רואה אותך
שעם כל הקושי הזה,

49
00:01:55,966 --> 00:01:57,179
אתה מלא שמחת חיים.

50
00:01:57,201 --> 00:01:58,107
מה הסוד שלך?

51
00:01:58,419 --> 00:01:59,375
אמר לו: זה אמונה,

52
00:01:59,391 --> 00:02:00,984
אמונה בהשם שהכול לטובה.

53
00:02:01,492 --> 00:02:04,521
אמר לו: אם אמונה,
הנה, אני מוכר פה כרטיסי הגרלה,

54
00:02:04,605 --> 00:02:07,528
תתדלק ב-20 דולר,
תקנה כרטיס גירוד ב-3 דולר.

55
00:02:08,053 --> 00:02:10,654
אמר לו: אין בעיה.
קנה ב-3 דולר,

56
00:02:10,716 --> 00:02:12,537
גירד - 50 אלף דולר!

57
00:02:13,360 --> 00:02:17,328
בדיוק הסכום שהוא לקח הלוואה,
זה הסכום שיצא לו באותו ערב.

58
00:02:18,097 --> 00:02:20,428
פתאום קלט, אם הכרטיס אשראי היה עובד

59
00:02:20,766 --> 00:02:22,371
הוא היה מתדלק וממשיך הלאה.

60
00:02:22,761 --> 00:02:24,342
אבל דווקא על ידי הקושי

61
00:02:24,366 --> 00:02:25,842
יצא לו מזה רק טוב.

62
00:02:26,230 --> 00:02:27,980
כשאדם בוטח בהשם, מאמין,

63
00:02:27,998 --> 00:02:30,368
גם אם הוא לא רואה באותה שעה מה התוצאה,

64
00:02:30,786 --> 00:02:32,123
סמוך על הקב"ה.

65
00:02:32,892 --> 00:02:35,640
הגמרא מספרת על אותו אדם
שנכנס לו מסמר לרגל

66
00:02:35,664 --> 00:02:37,554
והפסיד את ההפלגה באונייה,

67
00:02:37,866 --> 00:02:40,121
אחרי שבועיים התברר שהאונייה טבעה

68
00:02:40,140 --> 00:02:40,874
והוא ניצל.

69
00:02:40,899 --> 00:02:42,625
אז אחרי שבועיים נודע לו שהכול לטובה.

70
00:02:43,241 --> 00:02:44,893
יש אדם - אחרי 70 שנה,

71
00:02:45,120 --> 00:02:49,965
יש אדם אחרי 120 הגיע לעולם האמת,
פתאום רואה איך הכול היה לטובה.

72
00:02:50,302 --> 00:02:53,697
אבל השמחת חיים של האדם קשורה וכרוכה

73
00:02:53,725 --> 00:02:57,930
באמונה ובביטחון שהוא מחנך את עצמו
ואת ילדיו לאותם חיים טובים.