הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מה התפקיד שלך בעולם?

הרב זמיר כהן

מדוע הקב"ה ברא את בני האדם שונים, ומה אכפת ליוצר אם כינור אחד חסר? הרב זמיר כהן במסר קצר ונפלא על תפקידו של כל אחד בבריאה

(אורך 4:18)

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,166 --> 00:00:05,205
קורה לעיתים שהאדם מקבל תחושה

2
00:00:05,434 --> 00:00:06,835
שהוא מיותר בעולם.

3
00:00:07,173 --> 00:00:08,213
"מה העולם צריך אותי?

4
00:00:08,290 --> 00:00:10,885
"יש עוד הרבה אנשים בעולם
פועלים, עושים".

5
00:00:11,137 --> 00:00:13,676
בפרט כאלה שמגיעים לגיל מסוים

6
00:00:13,711 --> 00:00:15,850
שכבר מרגישים שהילדים התחתנו,

7
00:00:15,993 --> 00:00:17,524
אין להם יותר מה לעשות כאן.

8
00:00:17,756 --> 00:00:19,650
יש מצבים שזה קורה בגיל צעיר

9
00:00:19,777 --> 00:00:22,686
שהאדם עצמו עדיין לא התחתן
או אפילו כן התחתן

10
00:00:22,700 --> 00:00:25,612
אבל תחושה כזו של חוסר מסוגלות

11
00:00:25,627 --> 00:00:27,532
שהוא לא תורם, הוא לא עושה שום דבר.

12
00:00:27,817 --> 00:00:30,343
מספרים מעשה אמיתי שהיה:

13
00:00:30,523 --> 00:00:33,966
היה אחד מגדולי המנצחים בעולם,
הוא היה איטלקי,

14
00:00:34,460 --> 00:00:37,545
חיבר יצירות מאוד מיוחדות של מוזיקה.

15
00:00:37,799 --> 00:00:40,883
בסוף ימיו הגיע לארצות הברית
כשהיה כבר זקן מופלג,

16
00:00:41,098 --> 00:00:44,606
והחליטו באיטליה לערוך קונצרט חגיגי

17
00:00:44,715 --> 00:00:45,970
במיוחד לכבודו.

18
00:00:46,081 --> 00:00:47,852
לקחו את האולם הכי גדול,

19
00:00:47,870 --> 00:00:51,026
הזמינו את האנשים הכי חשובים,
באו נציגי הממשלה,

20
00:00:51,622 --> 00:00:53,198
והזמינו אותו שיבוא גם הוא.

21
00:00:53,351 --> 00:00:54,463
הרי הכול לכבודו.

22
00:00:55,038 --> 00:00:56,118
אחרי שהכול היה מוכן

23
00:00:56,126 --> 00:01:00,075
אמר להם שבגיל שלו כבר קשה לו לטוס
מארצות הברית לאיטליה,

24
00:01:00,725 --> 00:01:04,370
אז הוא יהיה בבית ויצפה בשידור חי.

25
00:01:05,215 --> 00:01:08,373
ידיד טוב שלו, הוא עצמו
מוזיקאי גדול, מבין גדול,

26
00:01:08,554 --> 00:01:10,010
ביקש ממנו רשות, אמר לו:

27
00:01:10,019 --> 00:01:13,246
אני רוצה להיות איתך בחדר
כשאתה צופה בקונצרט.

28
00:01:13,393 --> 00:01:15,246
אמר לו: אבל אני צריך להתרכז.

29
00:01:15,598 --> 00:01:17,126
אני מתחייב לא לדבר מילה.

30
00:01:17,375 --> 00:01:20,326
הסכים. שניהם לבדם
 ישבו בחדר בזמן השידור.

31
00:01:20,457 --> 00:01:22,326
הוא צופה בשידור חי במה שקורה.

32
00:01:22,441 --> 00:01:25,488
המבקר מוזיקה הזה יושב לידו ומתפעל,

33
00:01:25,509 --> 00:01:29,937
משהו מדהים - תזמורות פילהרמוניות
והתאחדו ומנגנים.

34
00:01:29,958 --> 00:01:31,126
משהו מאוד מיוחד.

35
00:01:31,354 --> 00:01:33,733
אבל להפתעתו הוא מסתכל על המנצח הזה,

36
00:01:33,890 --> 00:01:37,848
הוא רואה אותו כל כמה דקות מחמיץ פנים
ועושה תנועת ביטול ביד.

37
00:01:37,966 --> 00:01:39,027
והוא לא מבין מה מפריע לו,

38
00:01:39,040 --> 00:01:39,966
הכול מושלם!

39
00:01:40,504 --> 00:01:45,200
לאחר שהערב הסתיים,
מחיאות כפיים סוערות של כולם,

40
00:01:45,419 --> 00:01:47,526
שאל אותו: למה לא היית מרוצה?

41
00:01:47,766 --> 00:01:51,214
אמר לו: כי היה חסר שם כינור אחד.

42
00:01:51,473 --> 00:01:52,725
הסתכל עליו בתדהמה:

43
00:01:52,761 --> 00:01:55,728
היו שם אולי 50 ומשהו נגני כינורות

44
00:01:55,796 --> 00:01:58,605
וכולם ניגנו ועשו את הביצוע כמו שצריך,

45
00:01:58,641 --> 00:01:59,965
אתה בטוח שאחד היה חסר?

46
00:01:59,998 --> 00:02:01,438
הרי גם אני מבין במוזיקה

47
00:02:01,452 --> 00:02:02,881
ואני אומר לך שהיה מושלם.

48
00:02:02,965 --> 00:02:06,132
אמר לו: אתה מבין במוזיקה,
אבל אתה לא היוצר.

49
00:02:06,156 --> 00:02:11,798
היוצר מרגיש שאפילו כלי אחד חסר,
זה הורס לו את כל הביצוע.

50
00:02:11,914 --> 00:02:14,629
כשאני שמעתי, כל הזמן הרגשתי ברקע

51
00:02:14,652 --> 00:02:16,166
שחסר אותו כינור.

52
00:02:16,194 --> 00:02:17,873
הרסו לי את היצירה שלי.

53
00:02:18,693 --> 00:02:20,110
מוסר השכל גדול:

54
00:02:20,455 --> 00:02:23,243
היוצר שברא את כל בני האדם בעולם

55
00:02:23,290 --> 00:02:26,926
הוא יודע בדיוק איך הוא רוצה
שהיצירה שלו תיראה.

56
00:02:27,269 --> 00:02:30,168
האדם לא יכול להגיד
"מה כבר אני עושה בעולם?

57
00:02:30,187 --> 00:02:30,968
"אני מיותר".

58
00:02:31,261 --> 00:02:35,046
בלעדיך היוצר מרגיש שהיצירה שלו חסרה

59
00:02:35,160 --> 00:02:39,325
כי התזמורת צריכה לנגן בשלמות כזו
של כל בני האדם בעולם,

60
00:02:39,358 --> 00:02:41,125
כל אחד עם התפקיד שלו,

61
00:02:41,165 --> 00:02:42,123
עם העשייה שלו.

62
00:02:42,149 --> 00:02:46,605
חכמי הקבלה אומרים שכל אדם
שמבצע מצווה כלשהי

63
00:02:46,640 --> 00:02:49,820
הוא מתקן בבריאה במסלול מיוחד

64
00:02:49,834 --> 00:02:51,129
ששייך רק לו.

65
00:02:51,568 --> 00:02:53,882
אם מישהו אחד יקיים את אותה מצווה,

66
00:02:53,920 --> 00:02:56,290
נכון שהוא עושה סוג של תיקון בבריאה,

67
00:02:56,634 --> 00:02:58,610
אבל התיקון שהוא עשה הוא במסלול אחר.

68
00:02:58,855 --> 00:03:00,055
לך יש את השביל שלך,

69
00:03:00,070 --> 00:03:03,022
אלוקים ברא אותך עם פרצוף אחר,
עם מראה אחר,

70
00:03:03,040 --> 00:03:05,375
אפילו אין שניים שטביעות האצבע
שלהם אותו דבר.

71
00:03:05,707 --> 00:03:09,954
והגמרא אומרת שאחת הסיבות
שהקב"ה ברא את בני האדם שונים

72
00:03:09,968 --> 00:03:12,053
כדי שכל אחד ידע להעריך את עצמו,

73
00:03:12,328 --> 00:03:14,618
לדעת כמה הוא חשוב,
כמה הוא יקר.

74
00:03:15,194 --> 00:03:17,754
כי באמת זה פלא: מכשיר שמייצר שקלים,

75
00:03:17,772 --> 00:03:19,241
כל השקלים נראים זהים.

76
00:03:19,361 --> 00:03:21,003
ובני אדם - אין שניים זהים.

77
00:03:21,043 --> 00:03:23,643
אפילו תאומים זהים,
האימא יודעת להבדיל ביניהם.

78
00:03:23,653 --> 00:03:24,862
קל וחומר בטביעות אצבע,

79
00:03:24,878 --> 00:03:27,405
זה פלא, הקווים,
הקשקושים האלה שיש באצבע,

80
00:03:27,434 --> 00:03:30,324
אין שניים, לא היה ולא יהיה
שניים שזה אותו דבר.

81
00:03:30,378 --> 00:03:32,273
על פי זה מכניסים אנשים לכלא

82
00:03:32,293 --> 00:03:35,544
מרוב שהדבר שברור שאם יש
את הטביעות אצבע זה אומר שהיית שם.

83
00:03:35,561 --> 00:03:36,410
אין לך תחליף.

84
00:03:37,015 --> 00:03:41,325
לכל אדם יש את התפקיד המיוחד
שהקב"ה נתן לו בעולם,

85
00:03:41,485 --> 00:03:44,555
וכשיש תחושה של רפיון, של ייאוש,

86
00:03:44,608 --> 00:03:46,230
של "מה אני כבר שווה",

87
00:03:46,551 --> 00:03:49,000
תמיד יזכור שכל תפילה שהוא מתפלל,

88
00:03:49,186 --> 00:03:50,443
כל ברכה שהוא מברך,

89
00:03:50,474 --> 00:03:51,760
כל שבת שהוא שומר,

90
00:03:51,855 --> 00:03:53,479
כל תפילין שהוא מניח,

91
00:03:53,596 --> 00:03:56,320
כל חיוך שהוא מחייך לחברו
ועושה לו טוב על הלב,

92
00:03:56,396 --> 00:03:57,883
כל שקל שנתן לצדקה -

93
00:03:57,986 --> 00:03:59,883
הוא יוצר תיקון בבריאה,

94
00:03:59,925 --> 00:04:02,288
מה שאין אדם בעולם שיכול לעשות במקומו.

95
00:04:02,372 --> 00:04:03,683
ואם הוא יהיה חסר,

96
00:04:03,709 --> 00:04:07,086
בשביל היוצר, כל הסימפוניה הזו התקלקלה.