הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - איך תיראה מלחמת גוג ומגוג?

הרב זמיר כהן

מדוע תפרוץ מלחמת גוג ומגוג, והאם עם ישראל יסבול מכך? הרב זמיר כהן במסר קצר ומרתק לקראת ימות המשיח

(אורך 5:26)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,026 --> 00:00:02,694
מלחמת גוג ומגוג תהיה מלחמה דתית

2
00:00:03,047 --> 00:00:04,730
בין הנוצרים לבין המוסלמים.

3
00:00:04,767 --> 00:00:07,089
העילה למלחמה תהיה ירושלים,

4
00:00:07,499 --> 00:00:10,740
הם יבואו נגד עם ישראל
וידרשו מאיתנו את ירושלים

5
00:00:11,088 --> 00:00:13,334
וכשיבואו נגד ישראל, פסוק מפורש:

6
00:00:17,104 --> 00:00:18,770
מה שיגרום למלחמת גוג ומגוג

7
00:00:18,780 --> 00:00:20,093
על פי הנבואות שבידינו

8
00:00:20,103 --> 00:00:21,218
זו ירושלים.

9
00:00:21,814 --> 00:00:24,488
גוש נוצרי וגוש מוסלמי יתאחדו נגד ישראל,

10
00:00:24,488 --> 00:00:25,573
"תנו את ירושלים".

11
00:00:25,739 --> 00:00:28,265
כשלא נרצה לתת, יאיימו במלחמה.

12
00:00:28,693 --> 00:00:31,330
כותב המלבי"ם: אבל כשיבואו נגדנו

13
00:00:31,771 --> 00:00:37,168
יפרוץ סכסוך ביניהם ויכו אלה באלה
מפני שאמונתם מפורדת.

14
00:00:37,598 --> 00:00:41,999
וזו הסיבה העיקרית של גוג ומגוג -
עושה שני גושים, מכים אחד בשני.

15
00:00:41,999 --> 00:00:47,930
אגב, מאוד מעניין, רומא זה נצרות,
ובבל זה עיראק, שהיא מדינה מוסלמית.

16
00:00:47,942 --> 00:00:49,930
אלה החריבו בית ראשון,
אלה בית שני.

17
00:00:50,343 --> 00:00:52,572
ויחזרו שני גושים, יכו אלה באלה.

18
00:00:53,940 --> 00:00:57,405
אז זו קודם כל המטרה המרכזית
של גוג ומגוג לפני ביאת המשיח,

19
00:00:57,420 --> 00:00:58,933
לשלם להם על כל הצרות שעשו.

20
00:00:59,545 --> 00:01:02,137
האם אנחנו נסבול או לא?
תלוי במעשיהם של ישראל.

21
00:01:02,207 --> 00:01:05,175
אם עם ישראל מתוקן, הולך בדרך השם
אז זה רק להם.

22
00:01:05,220 --> 00:01:10,488
אם לא אז הקב"ה משתמש בגוג ומגוג
להפעיל עלינו לחץ כדי שנתקן את מעשינו

23
00:01:10,502 --> 00:01:13,808
כי הגיע הזמן שהמשיח צריך לבוא,
זמן קבלת השכר,

24
00:01:13,819 --> 00:01:15,088
מלך יהודי על כל העולם.

25
00:01:15,943 --> 00:01:21,768
יש הרבה סיפורים על המלך בפראג
שהיה מאוד אוהב את רבי יהונתן אייבשיץ,

26
00:01:21,783 --> 00:01:23,774
היה מלומד גם ביהדות,

27
00:01:23,785 --> 00:01:26,691
והיה שואל אותו הרבה שאלות ביהדות,
את רבי יהונתן אייבשיץ.

28
00:01:26,709 --> 00:01:28,216
הוא תמיד היה מרשים אותו בתשובות.

29
00:01:28,863 --> 00:01:31,400
המלך קורא רק
שעם ישראל ישלוט על כל העולם,

30
00:01:31,462 --> 00:01:34,363
שואל את רבי יהונתן: איך יכול להיות
שאתם תשלטו על העולם?

31
00:01:34,757 --> 00:01:36,847
זה נשמע הגיוני בתור אדם רציונל?

32
00:01:38,115 --> 00:01:41,694
אמר לו: אדוני המלך,
אני עכשיו ממהר לשיעור שלי,

33
00:01:41,860 --> 00:01:43,412
מחכים לי התלמידים בישיבה,

34
00:01:43,859 --> 00:01:45,751
אני אחזור כדי לתת תשובה,

35
00:01:45,776 --> 00:01:53,328
בינתיים תן הוראה שיביאו לחדר בארמון שלך
שבעים תרנגולי קרב ואפרוח אחד.

36
00:01:54,500 --> 00:01:58,977
יש תרנגולים כאלה שאוהבים להתקוטט,
תביא שבעים כאלה ואפרוח אחד.

37
00:02:01,139 --> 00:02:03,596
המלך ידע שאם הרב מבקש, יש סיבה.

38
00:02:04,782 --> 00:02:10,288
אמר לו: אבל יש לי בקשה אחת,
עד שאני חוזר לא לתת להם בינתיים מזון.

39
00:02:10,299 --> 00:02:11,763
כשאני אחזור ניתן להם לאכול.

40
00:02:12,991 --> 00:02:14,840
הם הביאו אותם כשהם שבעים,

41
00:02:14,853 --> 00:02:16,773
אבל אחרי כמה שעות
הם מתחילים להיות רעבים.

42
00:02:17,428 --> 00:02:21,649
חזר הרב, אומר למלך: בוא תסתכל עכשיו
מהחלון מה קורה בפנים.

43
00:02:21,785 --> 00:02:26,462
הכניס להם צלחת קטנה של מזון
שתרנגולים אוהבים.

44
00:02:26,555 --> 00:02:28,502
אומר לו המלך: למה קטנה? יש פה שבעים.

45
00:02:28,521 --> 00:02:31,425
אמר לו: אחר כך ניתן להם הכול,
אבל עכשיו תכניס צלחת קטנה.

46
00:02:32,121 --> 00:02:34,773
הכניסו צלחת קטנה, מסתכלים
מהחלון מה קורה שם.

47
00:02:35,782 --> 00:02:41,726
התרנגולים רואים מזון, הראשון שבא לאכול,
השני מתנפל עליו, מנקר אותו,

48
00:02:42,062 --> 00:02:43,050
מה אתה אוכל לפניי?

49
00:02:43,060 --> 00:02:44,053
אני לפניך!

50
00:02:44,480 --> 00:02:46,051
זה מתנפל על זה וזה...

51
00:02:46,502 --> 00:02:50,045
מלחמת עולם נהיה שם,
קרקורים, כנפיים, עפים כולם באוויר.

52
00:02:50,891 --> 00:02:55,170
ושניהם מסתכלים מהחלון, איפה האפרוח
המסכן הזה שהוכנס לשם?

53
00:02:55,897 --> 00:03:00,173
ראו אותו עומד מתחת אחד הכיסאות,
רובץ בשקט.

54
00:03:00,853 --> 00:03:03,173
גם הוא רעב, אבל מה לו ולכל המהומה הזאת?

55
00:03:03,179 --> 00:03:05,062
יצא לשם - יתנפלו עליו.

56
00:03:05,868 --> 00:03:07,057
רבץ בשקט.

57
00:03:07,183 --> 00:03:10,451
אחרי כמה דקות של קרקורים,
צעקות, ריבים,

58
00:03:11,137 --> 00:03:15,470
כולם כבר היו עייפים, מתנשפים,
שכבו על הרצפה, מתנשפים.

59
00:03:16,234 --> 00:03:17,104
במנוחה.

60
00:03:17,790 --> 00:03:22,851
האפרוח הזה הוציא את המקור שלו מתחת הכיסא,

61
00:03:22,862 --> 00:03:26,648
הריח שברוך השם "ותשקוט הארץ",
אין יותר מלחמה,

62
00:03:26,865 --> 00:03:29,600
ניגש לצלחת, אף אחד לא הצליח לאכול
אפילו פירור.

63
00:03:29,860 --> 00:03:33,854
בירך בכוונה "בורא מיני מזונות"
ואכל את כל הצלחת.

64
00:03:35,573 --> 00:03:37,011
אמר לו הרב למלך:

65
00:03:37,586 --> 00:03:39,234
אדוני המלך, הבנת את התשובה?

66
00:03:39,247 --> 00:03:44,201
אמר לו: אתה שאלת איך שבעים אומות העולם,
עם ישראל ישתלט על כל העולם?

67
00:03:44,220 --> 00:03:45,507
זה נשמע לא הגיוני.

68
00:03:46,020 --> 00:03:46,939
אבל ראית מה קורה?

69
00:03:46,939 --> 00:03:49,988
כשהקב"ה רוצה, נותן להם שיריבו
אחד עם השני.

70
00:03:49,988 --> 00:03:52,440
אנחנו אפרוח תחת הכיסא, לא מתערבים,

71
00:03:52,740 --> 00:03:57,417
אבל כשהכול יסתיים, אתה תראה
שעם ישראל יוצא עם המלך היהודי,

72
00:03:57,417 --> 00:04:00,085
המלך המשיח,
 שהוא בן אחר בן עד דוד המלך,

73
00:04:00,102 --> 00:04:02,449
הוא עצמו יהיה המלך של עם ישראל.

74
00:04:03,100 --> 00:04:06,217
כשיתחיל לדבר, כל העולם יעריץ את חוכמתו.

75
00:04:06,902 --> 00:04:07,940
ואז מה קורה?

76
00:04:08,220 --> 00:04:12,712
מהפכות בצרפת - אנחנו רוצים
את המלך היהודי, דמוקרטיה.

77
00:04:13,220 --> 00:04:18,042
מהפכות בארה"ב, באנגליה,
במצרים, בלוב, באיראן,

78
00:04:18,220 --> 00:04:20,773
עד שהוא הופך להיות המלך
 של כל כדור הארץ.

79
00:04:21,426 --> 00:04:22,057
ואז:

80
00:04:25,805 --> 00:04:27,654
מה זה "וכיתתו חרבותם לאתים"?

81
00:04:27,672 --> 00:04:29,611
את - חופרים איתו באדמה,

82
00:04:29,920 --> 00:04:31,911
חרב היא כלי מלחמה, זה משל.

83
00:04:32,105 --> 00:04:36,690
כור אטומי, בנו אותו בשביל פצצות אטום,
יעבור הסבה להפקת חשמל.

84
00:04:37,705 --> 00:04:38,692
לצורכי שלום.

85
00:04:40,604 --> 00:04:41,696
ולא יתאמנו יותר.

86
00:04:41,696 --> 00:04:45,986
היום כל מדינה, אפילו כשיש שלום רוצה צבא
כי היא מפחדת מה יקרה אם תפרוץ מלחמה.

87
00:04:46,447 --> 00:04:48,351
אבל אז מישהו יפחד ממלחמה?

88
00:04:48,863 --> 00:04:52,367
יש מלך אחד על כל העולם,
אין מדינה שמפחדת מהמדינה השנייה

89
00:04:52,380 --> 00:04:54,225
כי המלך שלי הוא גם המלך שלו.

90
00:04:54,703 --> 00:04:57,762
ואז מגיעים באמת לשלום אחדותי

91
00:04:57,894 --> 00:05:01,238
שבו הנשמות חוזרות לגוף,

92
00:05:01,274 --> 00:05:04,363
גן עדן העליון חוזר ומתמזג עם העולם הזה

93
00:05:04,382 --> 00:05:08,362
וכל אדם חי בתוך גוף בעולם הזה
בתחיית המתים

94
00:05:08,380 --> 00:05:14,245
ומתענג על השם כמו בגן עדן העליון,
כל אחד לפני מעשיו ולפי מאמציו

95
00:05:14,265 --> 00:05:19,246
כשהוא נמצא בתקופה הזאת של זמן העבודה
עד אותו זמן שזה זמן קבלת השכר.