הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - האם אתה נאמן לבורא עולם?

הרב זמיר כהן

מה היה הדיון שהתקיים בבית דין של מעלה, ומה הכריע הקב"ה? הרב זמיר כהן במסר קצר ומחזק על אתגרי החיים

(אורך 4:02)

תמלול ההרצאה

1
00:00:06,200 --> 00:00:09,654
בשיר השירים, לקראת סוף פרק ח',

2
00:00:10,130 --> 00:00:12,876
יש פסוק שצריך להבין אותו מה הביאור בו.

3
00:00:13,133 --> 00:00:17,276
כידוע, כל שיר השירים זה משל ונמשל
בין הקב"ה לבין עם ישראל.

4
00:00:17,669 --> 00:00:18,725
ושם כתוב:

5
00:00:29,975 --> 00:00:30,770
המשך הפסוק:

6
00:00:35,370 --> 00:00:39,085
המדרש מסביר את הפסוק הזה
עם מוסר השכל לדורות עולם:

7
00:00:40,967 --> 00:00:45,749
אומרים חז"ל במדרש שאת המילים האלה
אמרו בית דין של מעלה

8
00:00:45,756 --> 00:00:50,086
בזמן שביקש נמרוד
לזרוק את אברהם לכבשן האש.

9
00:00:50,120 --> 00:00:54,059
תפס את אברהם, שמע שהוא שבר
את כל הפסילים של בית אביו,

10
00:00:54,196 --> 00:00:57,923
וזה נגד הדת הרשמית
במדינה שם, עובדי אלילים,

11
00:00:57,935 --> 00:01:03,086
אמר לו: "או שתשתחווה לפסל כמו כולם",
שגם זה ניסיון של לחץ חברתי,

12
00:01:03,217 --> 00:01:04,892
"או שאני משליך אותך לכבשן האש".

13
00:01:04,911 --> 00:01:06,085
והוא רואה את הכבשן בוער.

14
00:01:06,881 --> 00:01:08,615
היה דיון בבית דין של מעלה:

15
00:01:10,657 --> 00:01:12,187
עוד מעט הוא רוצה לזרוק אותו לאש,

16
00:01:12,205 --> 00:01:13,488
האם נעשה לו נס או לא?

17
00:01:13,546 --> 00:01:15,915
לכן גם כתוב ש"אחות לנו קטנה".

18
00:01:16,281 --> 00:01:17,156
למה קטנה?

19
00:01:17,173 --> 00:01:19,448
שלא הביאה עדיין סימנים של בגרות,

20
00:01:19,629 --> 00:01:23,930
כי אברהם אבינו במשך ימי חייו
התנסה בעשרה ניסיונות.

21
00:01:24,158 --> 00:01:26,443
אבל עכשיו "אחות לנו קטנה",

22
00:01:26,457 --> 00:01:29,222
הניסיון הראשון, להשליך אותו לכבשן האש,

23
00:01:29,241 --> 00:01:32,241
הוא לא הביא סימני בגרות,
עוד לא הוכיח נאמנות לאלוקים.

24
00:01:32,582 --> 00:01:34,876
אז "מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה"?

25
00:01:34,949 --> 00:01:36,686
זה היה דיון בבית דין של מעלה.

26
00:01:37,118 --> 00:01:40,846
לא ידעו להכריע, העבירו את השאלה
לקב"ה בכבודו ובעצמו.

27
00:01:41,544 --> 00:01:42,846
ענה להם הקב"ה:

28
00:01:46,351 --> 00:01:49,965
אם הוא יהיה איתן כמו חומה,
מוכן למות על קידוש השם,

29
00:01:50,252 --> 00:01:51,723
נבנה עליו טירת כסף.

30
00:01:52,022 --> 00:01:55,568
כסף, כשאתה משליך אותו לאש,
הוא לא נשרף, נשאר כסף.

31
00:01:57,441 --> 00:01:59,410
דלת מתנדנדת, לא יציבה כמו חומה.

32
00:01:59,433 --> 00:02:02,033
נפתח, נסגר, יהיה מבולבל - "כן, לא",

33
00:02:02,052 --> 00:02:05,093
אחד כזה שהוא לא נאמן לבורא עולם
לא עושים לו ניסים.

34
00:02:07,008 --> 00:02:08,628
עץ ארז נשרף באש.

35
00:02:08,753 --> 00:02:10,170
ענה אברהם ואמר:

36
00:02:11,556 --> 00:02:13,652
אני איתן כמו חומה, אין לי ספק.

37
00:02:13,744 --> 00:02:15,377
נמרוד אומר לו: אני אזרוק אותך לאש.

38
00:02:15,400 --> 00:02:18,377
הוא אומר: תזרוק אותי לאש.
מה, תשרוף לי את הגוף, לא את הנשמה.

39
00:02:18,393 --> 00:02:20,365
האדם האמיתי זו הנשמה,
אני לא מת אף פעם.

40
00:02:20,394 --> 00:02:22,882
אבל אני לא בוגד באלוקים, אני נאמן לו.

41
00:02:24,657 --> 00:02:27,330
אני מתחייב שגם הדורות הבאים שיצאו ממני

42
00:02:27,340 --> 00:02:28,906
יהיו כמו המגדל שעל החומה,

43
00:02:29,046 --> 00:02:31,076
נאמנים לבורא עולם באש ובמים.

44
00:02:33,377 --> 00:02:37,485
עשה הקב"ה שלום בין האש לבין הבשר
והאש לא שרפה את הבשר.

45
00:02:37,572 --> 00:02:39,953
הושלך לכבשן האש ויצא שלם.

46
00:02:40,373 --> 00:02:45,841
כאן רואים אדם שהוא נאמן לקב"ה
עד הסוף בלי משחקים, בלי פשרות,

47
00:02:45,874 --> 00:02:47,841
זו ההלכה, זו התורה, זו האמת,

48
00:02:47,975 --> 00:02:49,076
רואה אחר כך ישועות.

49
00:02:49,099 --> 00:02:52,487
גם אם בהתחלה הוא לא רואה מאיפה זה בא
ולמה אלוקים עשה לו את זה,

50
00:02:52,718 --> 00:02:56,019
אבל בסופו של דבר הוא רואה
שכל זה חישל אותו, בנה אותו,

51
00:02:56,033 --> 00:02:57,164
גידל אותו, רומם אותו,

52
00:02:57,817 --> 00:03:02,840
עד שאברהם אבינו הפך להיות מייסד העם
שמייצג את הקב"ה בעולם.

53
00:03:06,154 --> 00:03:08,565
וכשכל אדם לומד מזה מוסר השכל לחיים,

54
00:03:08,669 --> 00:03:11,066
פעמים שהוא לא מבין:
למה הקב"ה עושה לי את זה?

55
00:03:11,081 --> 00:03:12,960
והנה, שמעתי לו,
אז למה זה לא הסתדר?

56
00:03:13,059 --> 00:03:15,427
אבל אתה רואה תמונה מצומצמת,

57
00:03:15,434 --> 00:03:17,434
אתה לא רואה את כל התמונה
מהתחלה ועד הסוף,

58
00:03:17,452 --> 00:03:18,600
אתה לא רואה עתידות.

59
00:03:18,629 --> 00:03:20,538
הקב"ה יש לו את החשבונות שלו.

60
00:03:20,765 --> 00:03:23,644
ובסופו של דבר אין ספק
שאם אתה עושה טוב,

61
00:03:23,819 --> 00:03:26,948
בתמונה הכללית אתה תראה
שיצא לך מזה רק טוב,

62
00:03:27,040 --> 00:03:28,723
גם אם עכשיו בטווח הקרוב אתה לא רואה.

63
00:03:28,850 --> 00:03:31,728
זה כמו אדם שפותח עסק
שאמור להרוויח בו מיליארדים,

64
00:03:31,932 --> 00:03:35,728
בהתחלה הוא מרגיש שהוא מוציא הוצאות
וקונה פה ופה פתאום היה איזה הפסד,

65
00:03:36,005 --> 00:03:39,885
אבל כשבסוף השנה הוא רואה
שבשנה הזו לבד הרוויח מיליארדים,

66
00:03:39,914 --> 00:03:41,243
אז הוא בודק את המאזן הכללי,

67
00:03:41,267 --> 00:03:44,882
לא את השבוע הזה שפתאום
הוא הרגיש שיש לו יותר או פחות.

68
00:03:45,133 --> 00:03:46,827
כך גם במהלך החיים,

69
00:03:46,860 --> 00:03:49,808
התמונה הכללית היא התמונה
של כל החיים בכללותם.

70
00:03:49,928 --> 00:03:52,394
וכשאדם נאמן לבורא עולם עד הסוף,

71
00:03:52,415 --> 00:03:54,217
הוא רואה בסופו של דבר את הישועות

72
00:03:54,229 --> 00:03:56,223
גם ברוחניות, גם בגשמיות.