הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - כיצד דנים את האדם בשמים?

הרב זמיר כהן

איך דנים את האדם בשמים, וכיצד כל אחד יכול לפסוק גזר דין לעצמו? הרב זמיר כהן במסר קצר ומחכים 

(אורך 3:30)

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,488 --> 00:00:03,406
כתוב בפסוק:

2
00:00:08,067 --> 00:00:11,925
כלומר, אדם שנזהר על הפה
חוסך הרבה צרות מעצמו.

3
00:00:12,120 --> 00:00:17,560
לפי פשט הדברים, הכוונה שאם הוא לא נכנס
לסכסוכים, לכעסים, לריבים עם אנשים,

4
00:00:17,573 --> 00:00:18,612
מדבר בנחת,

5
00:00:18,749 --> 00:00:22,448
גם אם מישהו אמר איזו מילה
שקצת פוגעת בו, הוא לא עשה מזה עניין,

6
00:00:22,575 --> 00:00:24,246
אלא הגיב ברוגע, בשלווה,

7
00:00:24,292 --> 00:00:27,125
אז הוא חוסך הרבה צרות בחיים
של בעיות בשלום בית,

8
00:00:27,274 --> 00:00:29,819
סכסוכים בין שכנים וכן על זה הדרך.

9
00:00:29,836 --> 00:00:30,966
זה בפשט הדברים.

10
00:00:31,050 --> 00:00:32,965
אבל יש בזה עומק הרבה יותר גדול.

11
00:00:33,590 --> 00:00:37,914
חכמי הסוד אומרים שהקב"ה דן את האדם ב:

12
00:00:39,624 --> 00:00:40,499
כמו שכתוב בפסוק:

13
00:00:43,149 --> 00:00:44,766
השם הוא כמו הצל שלך.

14
00:00:44,782 --> 00:00:47,712
צל, כשאתה סוגר את היד - גם הצל נסגר,

15
00:00:47,876 --> 00:00:49,638
פותח את היד - גם היד נפתחת.

16
00:00:49,680 --> 00:00:53,646
הקב"ה מתנהג איתך כמו צל,
איך שאתה מתנהג כך גם הוא מתנהג איתך.

17
00:00:54,372 --> 00:00:58,846
אדם שרגיל לשפוט את האחרים
לכף חובה, מדבר לשון הרע,

18
00:00:58,859 --> 00:01:00,766
עצם זה שהוא מדבר לשון הרע על אחרים,

19
00:01:00,913 --> 00:01:04,116
זאת אומרת שהוא רואה אותם כאנשים שליליים,

20
00:01:04,156 --> 00:01:05,526
הוא לא דן אותם לכף זכות.

21
00:01:05,994 --> 00:01:08,473
גם כשהוא עושה איזה מעשה מסוים,

22
00:01:08,744 --> 00:01:10,893
בשמיים דנים אותו גם כן לכף חובה.

23
00:01:10,909 --> 00:01:12,076
מידה כנגד מידה.

24
00:01:12,116 --> 00:01:15,801
הוא לא מחפש נקודות אור אצל אחרים
אז גם לא מחפשים אצלו.

25
00:01:16,024 --> 00:01:17,452
משל למה הדבר דומה,

26
00:01:17,483 --> 00:01:20,257
שני שופטים, האחד היה קפדן גדול,

27
00:01:20,274 --> 00:01:24,355
על כל דבר קטן נותן את העונש
הכי חמור שרק אפשר.

28
00:01:24,577 --> 00:01:26,235
השני, במידת הרחמים,

29
00:01:26,566 --> 00:01:28,587
הוא תמיד מנסה להבין מה הרקע שלהם,

30
00:01:28,600 --> 00:01:29,880
מה עבר עליו בחיים.

31
00:01:29,897 --> 00:01:33,695
אם היה רואה שיש מקום לדון לכף זכות,
האדם הזה עבר קשיים, התמודדויות,

32
00:01:33,714 --> 00:01:35,006
צריך לגלות יותר הבנה,

33
00:01:35,031 --> 00:01:38,610
אז היה מצמצם את הענישה
למינימום שנדרש על פי החוק

34
00:01:38,619 --> 00:01:39,923
רק כדי לא להזיק לחברה,

35
00:01:40,005 --> 00:01:42,923
אבל האדם עצמו, הולך איתו
במידת החסד, מידת הרחמים.

36
00:01:43,213 --> 00:01:47,005
והנה אחרי עשרות שנים התברר
שהייתה איזו מעילה גדולה,

37
00:01:47,029 --> 00:01:50,165
איזו עוולה גדולה שעשו
במערכת החוקית של המדינה,

38
00:01:50,344 --> 00:01:54,448
ושני השותפים לכל העניין הגדול הזה
היו שני השופטים האלה.

39
00:01:54,841 --> 00:01:59,366
כשהגיע הזמן לשפוט את שני השופטים האלה,
חברי הוועדה היו מאוד נבוכים:

40
00:01:59,406 --> 00:02:00,958
מה נעשה איתם? אנשים מכובדים.

41
00:02:00,970 --> 00:02:02,530
נכון, מעדו, הייתה להם מעידה,

42
00:02:02,554 --> 00:02:04,363
אבל מה להעניש אותם?

43
00:02:04,410 --> 00:02:08,118
בסוף החליטו ברוב קולות
שהם לא ישפטו את השופטים,

44
00:02:08,135 --> 00:02:10,038
אלא השופטים ישפטו את עצמם.

45
00:02:10,231 --> 00:02:13,048
פתחו את פסקי הדין של כל
עשרות השנים שהם שפטו

46
00:02:13,198 --> 00:02:19,043
ואמרו: נבדוק מתי בהיסטוריה בא לפניהם
מקרה דומה למקרה הזה של העוולה שהם עשו.

47
00:02:19,631 --> 00:02:22,846
ראו שהשופט הראשון כשהגיע לפניו מקרה כזה,

48
00:02:23,066 --> 00:02:26,526
הכניס אותו למאסר עולם
ועוד הוסיף לו כמה מלקויות.

49
00:02:26,653 --> 00:02:32,590
השני על מקרה דומה נתן
קנס כספי מסוים ועבודות שירות.

50
00:02:32,711 --> 00:02:34,846
אמרו: כל אחד, איך ששפט - זה מה שיקבל.

51
00:02:35,060 --> 00:02:37,841
זה קיבל מאסר עולם
על אותו פשע, על אותו חטא.

52
00:02:37,928 --> 00:02:41,354
השני קיבל איזה קנס כספי קטן
עם קצת עבודות שירות.

53
00:02:41,366 --> 00:02:42,572
למה? ככה אתה שפטת.

54
00:02:42,606 --> 00:02:45,882
זו הפסיקה שלך במצב כזה,
זה מה שיתנהגו איתך.

55
00:02:46,233 --> 00:02:48,640
אותו הדבר בשמיים מתנהגים עם האדם,

56
00:02:48,761 --> 00:02:51,391
אם הוא תמיד מסתכל על אנשים בעין חיובית,

57
00:02:51,410 --> 00:02:53,330
בעין טובה, דן לכף זכות,

58
00:02:53,347 --> 00:02:56,486
גם אם ראה שמישהו עשה מעשה לא טוב,
לא הולך מספר לכולם,

59
00:02:56,509 --> 00:02:57,690
אלא אם כן זה לתועלת.

60
00:02:57,716 --> 00:03:00,203
על פי ההלכה, אם אתה יודע
שמישהו עלול להינזק,

61
00:03:00,231 --> 00:03:01,600
צריך לספר לו שלא יינזק.

62
00:03:01,620 --> 00:03:05,191
אבל סתם לדבר רע על אחרים
אפילו שההוא היה לא בסדר,

63
00:03:05,215 --> 00:03:06,645
וכי אנחנו כן מושלמים?

64
00:03:06,680 --> 00:03:10,426
כל אדם יש לו את ההתמודדויות שלו,
את הניסיונות שלו, את הנפילות שלו,

65
00:03:10,448 --> 00:03:11,686
כל אחד לפי דרגתו.

66
00:03:11,711 --> 00:03:15,053
אבל ללכת ולדבר על אחרים ולהכפיש את שמם,

67
00:03:15,086 --> 00:03:17,260
גם בדברים נכונים יש הלכות לשון הרע.

68
00:03:17,283 --> 00:03:19,690
אז כשהוא שופט אחרים לכף זכות

69
00:03:19,937 --> 00:03:21,801
גם מבחינת איך דנים אותו בשמיים,

70
00:03:21,885 --> 00:03:24,614
אדם כזה שומר את עצמו מכל מיני צרות.