הרב זמיר כהן - הדרך לחיים מאושרים

הרב זמיר כהן

מדוע החבר הטוב לא נתן לאסיר להתקשר בדקות המועטות שנקצבו לו? הרב זמיר כהן במסר חזק ומעצים לחיים

תמלול ההרצאה

1
00:00:02,019 --> 00:00:02,971
המשנה אומרת:

2
00:00:06,032 --> 00:00:10,685
והתחושה הטבעית שאם אתה מוצא הסבר מיידי

3
00:00:10,706 --> 00:00:11,688
לדון לכף זכות

4
00:00:11,717 --> 00:00:13,285
או שסך הכול התמונה הכללית

5
00:00:13,300 --> 00:00:15,887
מראה איזו כף זכות אז דנים לכף זכות.

6
00:00:16,072 --> 00:00:21,254
אבל במצב שהאדם רואה שכל הסימנים
מראים לכיוון שנראה דווקא לא טוב,

7
00:00:21,385 --> 00:00:25,939
יש דחף לאדם, אם הוא לא עובד על המידות,
דווקא לדון לכף חובה.

8
00:00:25,955 --> 00:00:28,807
וזה נובע בדרך כלל,
אם ניכנס לעומק נפש האדם,

9
00:00:28,822 --> 00:00:30,254
זה נובע מהגאווה שבו

10
00:00:30,410 --> 00:00:33,244
כי הוא רוצה להרגיש את עצמו
שהוא מתוקן והוא חשוב

11
00:00:33,269 --> 00:00:34,250
והוא מעל כולם,

12
00:00:34,518 --> 00:00:35,922
אז איך הוא ירגיש מעל כולם?

13
00:00:36,020 --> 00:00:38,254
כשהוא מרגיש שזה לא בסדר
וההוא לא בסדר,

14
00:00:38,281 --> 00:00:40,860
כשהוא מקטין את כולם,
מנמיך את כולם בעיניו,

15
00:00:40,890 --> 00:00:42,690
הוא נשאר החשוב והנכבד.

16
00:00:42,917 --> 00:00:44,488
זה נובע ממידות לא טובות.

17
00:00:44,588 --> 00:00:50,210
מספרים שבאחד מבתי הכלא ברוסיה
כל האסירים יכלו רק פעם בשבוע

18
00:00:50,231 --> 00:00:54,598
לעמוד בתור ליד טלפון ציבורי
ולהתקשר לבתים

19
00:00:54,602 --> 00:00:56,453
משעה מסוימת עד שעה מסוימת.

20
00:00:56,466 --> 00:00:59,560
עברה השעה, מי שהספיק - הספיק,
מי שלא הספיק, תחכה עוד שבוע.

21
00:00:59,610 --> 00:01:02,127
אחד האסירים שם כשהגיע למקום

22
00:01:02,188 --> 00:01:06,034
התברר שבאותו תא נמצא
אחד החברים הטובים שלו.

23
00:01:06,082 --> 00:01:10,764
ושניהם שמחו ששניהם חברים טובים
ועוזרים אחד לשני, מסורים אחד לשני.

24
00:01:10,789 --> 00:01:16,762
באחד הימים התברר לו שהיום
שמיועד לטלפונים שהוא יכול להתקשר

25
00:01:16,868 --> 00:01:18,762
זה בדיוק יום ההולדת של בתו.

26
00:01:18,832 --> 00:01:22,760
הוא מספר לחבר שלו כמה הוא מחכה כבר
שיגיע אותו היום והוא יתקשר אליה

27
00:01:22,794 --> 00:01:26,598
והוא מקווה שהוא יתפוס תור בזמן
כדי שיוכל לדבר.

28
00:01:26,814 --> 00:01:30,570
לרוע מזלו, באותו בוקר שלחו אותו
לכל מיני שליחויות,

29
00:01:30,585 --> 00:01:33,857
נשאר לו זמן קצר, רץ מהר לשם
כדי לראות אולי בכל זאת.

30
00:01:33,860 --> 00:01:35,157
ראה באמת אין תור,

31
00:01:35,183 --> 00:01:38,327
אבל מי שנמצא ליד הטלפון
זה החבר טוב שנמצא איתו בתא.

32
00:01:38,767 --> 00:01:40,125
ויש כמה דקות בסך הכול

33
00:01:40,171 --> 00:01:43,762
אז הוא רומז לו בהתלהבות שיסיים
כי יש לו עניין מאוד דחוף,

34
00:01:43,780 --> 00:01:45,884
הרי הוא סיפר לו שהוא רוצה היום להתקשר.

35
00:01:45,964 --> 00:01:50,891
עד שבסופו של דבר עבר הזמן
והוא הפסיד את היכולת לדבר עם בתו.

36
00:01:51,777 --> 00:01:56,618
חזר לתא עצוב ועצבני, מאוד מאוכזב,
חשבתי שזה חבר אמיתי.

37
00:01:56,705 --> 00:02:00,888
החבר במשך היום מנסה לדבר איתו,
הוא מחמיץ פנים, מפנה את הראש לכיוון אחר.

38
00:02:01,411 --> 00:02:01,882
כועס עליו.

39
00:02:02,391 --> 00:02:05,848
בשעת הערב נכנס סוהר
והזמין אותו שיבוא איתו.

40
00:02:06,111 --> 00:02:08,848
הלך אחריו, הכניס אותו לחדר הביקורים,

41
00:02:09,094 --> 00:02:11,578
והנה הוא רואה את בתו נמצאת שם.

42
00:02:11,860 --> 00:02:14,484
איזו התרגשות!
בירך אותה, ואיזו שמחה.

43
00:02:14,511 --> 00:02:16,045
שאל אותה: איך הצלחת להגיע?

44
00:02:16,186 --> 00:02:20,328
אמרה לו: החבר שלך התקשר אליי הבוקר,
דיבר עם הנהלת הכלא,

45
00:02:20,348 --> 00:02:21,560
דיבר עם אנשים מבחוץ,

46
00:02:21,568 --> 00:02:26,607
הפך את העולם כדי לסדר שאני אגיע לכאן
כדי שאני אוכל להיפגש איתך ביום ההולדת.

47
00:02:26,918 --> 00:02:28,327
פתאום הוא קלט שהחבר הזה,

48
00:02:28,349 --> 00:02:30,684
היה לו את הזמן שהיה צריך לדבר
עם המשפחה שלו,

49
00:02:30,841 --> 00:02:32,962
ויתר על המשפחה, ויתר על הכול,

50
00:02:32,970 --> 00:02:35,090
הפעיל קשרים, הפך את העולם

51
00:02:35,114 --> 00:02:37,844
רק כדי שהבת הזו תבוא
והוא יוכל לפגוש אותה.

52
00:02:38,125 --> 00:02:40,741
והוא כל היום לא רוצה לדבר איתו,
לא רוצה להסתכל עליו.

53
00:02:41,607 --> 00:02:47,407
כמה צריך לדון לכף זכות כשהאדם יודע מעצמו
כמה מצבים הוא עבר בחיים

54
00:02:47,522 --> 00:02:51,648
שמי שראה אותו מהצד בשעת מעשה
היה בטוח שהוא אדם שפל,

55
00:02:51,662 --> 00:02:53,250
שהוא לא בסדר, שהוא גרוע.

56
00:02:53,374 --> 00:02:55,982
אבל הוא שמכיר את כל התמונה
מתחילה ועד סוף

57
00:02:55,994 --> 00:02:57,404
יודע כמה הוא כן היה בסדר.

58
00:02:57,420 --> 00:02:59,920
ואם ההוא היה יודע את התמונה,
היה יודע שהוא כן היה בסדר.

59
00:02:59,962 --> 00:03:00,571
אומנם כתוב:

60
00:03:02,296 --> 00:03:03,965
אדם צריך להיזהר שלא יחשדו בו.

61
00:03:04,194 --> 00:03:09,650
מציאות של חיים שפעמים שלא כולם יודעים
מה בדיוק אתה בסדר באותו עניין.

62
00:03:09,841 --> 00:03:13,728
אדם שמחנך את עצמו לדון לכף זכות
מרוויח גם שלום בית.

63
00:03:13,837 --> 00:03:17,405
חוזר לבית ורואה למשל
שדבר שביקש מאשתו מאוד

64
00:03:17,414 --> 00:03:19,202
שיהיה מאורגן ומסודר לא הסתדר.

65
00:03:19,266 --> 00:03:23,548
או רואה ערימת כלים בכיור
וזה מציק לו, המצב רוח יורד.

66
00:03:23,548 --> 00:03:24,749
אבל אם הוא דן לכף זכות,

67
00:03:24,749 --> 00:03:26,742
אומר לעצמו: רגע,
על מה אני מאוכזב עכשיו?

68
00:03:26,757 --> 00:03:30,928
נכון שיש כאן ערימת כלים או ערימת כביסה
שלא גוהצה או שלא כובסה,

69
00:03:31,582 --> 00:03:35,130
אבל בסך הכול אשתי עובדת
וחזרה הביתה וטיפלה בילדים

70
00:03:35,148 --> 00:03:38,630
ובישלה והכינה איתם שיעורי בית
ועשתה כל מה שעשתה.

71
00:03:39,014 --> 00:03:41,930
אז זה עניין של סדר עדיפויות,
כמה זמן כבר יש לה?

72
00:03:42,017 --> 00:03:44,724
טוב שהיא משקיעה בילדים יותר מאשר בכלים,

73
00:03:44,882 --> 00:03:46,400
ואדרבה, אני אעזור לה.

74
00:03:46,425 --> 00:03:49,050
כשהוא דן לכף זכות,
גם הוא נעשה יותר רגוע.

75
00:03:49,315 --> 00:03:51,678
בזה אתה גם מקיים מצווה מהתורה:

76
00:03:53,622 --> 00:03:57,268
"עמיתך" זה החבר שלך,
אדם רגיל בחיי היום-יום,

77
00:03:57,280 --> 00:03:58,794
תשפוט אותו לצד הצדק.

78
00:03:58,819 --> 00:04:00,500
אל תדון אותו לכף חובה,

79
00:04:00,543 --> 00:04:01,877
אלא תדון אותו לכף זכות.

80
00:04:01,885 --> 00:04:03,528
אז גם מרוויח מצווה מהתורה,

81
00:04:03,900 --> 00:04:09,570
גם מרוויח שהחיים הפרטיים שלו
עולים קומה לחיי איכות מאושרים,

82
00:04:09,580 --> 00:04:11,008
רגועים ושמחים.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה