הרב ברוך רוזנבלום

סוד החלומות - הרב ברוך רוזבנלום

הרב ברוך רוזנבלום

כמה זמן חי פרעה? למה פרעה לא קיבל את פתרון החלומות של החרטומים שלו? ואיזו ישועה גדולה נמצאת רק היום?