הרב גואל אלקריף

מי הסניגור של האדם? פרשת ויצא תשפ"א - הרב גואל אלקריף

הרב גואל אלקריף

איך ויתרה רחל על חייה עבור לאהכיצד קבלה קטנה שנתה את החיים אחרי 17 שנהואיזו הרצאה קצרה הצילה חיים? הרב גואל אלקריף בהרצאה מרתקת לפרשת ויצא

(אורך 36:51)