הרב אליהו נקש

הרב אליהו נקש - כח הדיבור (פרשת תולדות)

הרב אליהו נקש

כיצד הדיבור משקף את פנימיות האדם? הרב אליהו נקש בדבר תורה קצר לפרשת תולדות

(אורך 5:19)