x
הרב יונה מצגר

דבר תורה לפרשת וירא - הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר

מה הסיבה שהתורם הודה לעשיר שלא רצה לתרום לאחיו? הרב יונה מצגר בדבר תורה קצר לפרשת וירא

(אורך 5:42)