הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - האם מותר לשרוף גופות?

הרב זמיר כהן

בעקבות התוכנית ששודרה לאחרונה ב"כאן", ובה עודדו שריפת גופות, הרב זמיר כהן מתייחס לחומרת העניין, ומבאר את העמדה ההלכתית היהודית בנושא -  מה קורה לגופה ששורפים אותה, ומדוע לא תזכה לתחיית המתים? צפו ושתפו הלאה

 

(אורך 6:13)

תמלול ההרצאה

1
00:00:24,579 --> 00:00:29,736
ניר מהידברות הראה לי את הסרטון
המזעזע הזה שיוצר על ידי ערוץ "כאן",

2
00:00:29,740 --> 00:00:32,134
זה ערוץ שיורד מדחי אל דחי,

3
00:00:32,143 --> 00:00:36,263
ואין ספק שיש שם כוונה זדונית של המנהלים

4
00:00:36,274 --> 00:00:38,349
להשחית ולקלקל את עם ישראל

5
00:00:38,349 --> 00:00:42,160
מכל הערכים היהודיים שעם ישראל
התחנך וגדל עליהם.

6
00:00:42,700 --> 00:00:45,019
לעצם השאלה, יש פסוק בתורה:

7
00:00:46,502 --> 00:00:50,050
יש מצווה מהתורה שאדם שנפטר
צריך לקבור אותו.

8
00:00:50,062 --> 00:00:51,851
האדם נברא בצלם אלוקים

9
00:00:51,862 --> 00:00:54,131
וכשלוקחים גופה ושורפים אותה

10
00:00:54,142 --> 00:00:58,053
הדבר דומה, חס ושלום,
לחילול כבודו של הקב"ה.

11
00:00:58,405 --> 00:01:00,146
אומנם האדם נברא "בצלם אלוקים",

12
00:01:00,146 --> 00:01:01,928
אין הכוונה לגוף החיצוני,

13
00:01:01,940 --> 00:01:03,968
הקב"ה אינו גוף ולא דמות הגוף,

14
00:01:03,982 --> 00:01:07,125
הכוונה שנברא האדם עם כוח בחירה,

15
00:01:07,140 --> 00:01:10,240
דומה לאלוקים - לא בגוף, אלא ביכולות.

16
00:01:10,502 --> 00:01:12,007
אבל חז"ל מספרים

17
00:01:12,028 --> 00:01:15,694
שראו תלמידיו את הלל הזקן
שלאחר השיעור מזדרז

18
00:01:15,696 --> 00:01:17,441
ושאלו אותו להיכן הוא יוצא,

19
00:01:17,459 --> 00:01:19,160
אמר להם: לקיים מצווה.

20
00:01:19,183 --> 00:01:21,330
שאלו אותו: איזו מצווה הרב הולך לקיים?

21
00:01:21,343 --> 00:01:22,811
אמר להם: להתרחץ.

22
00:01:22,823 --> 00:01:24,717
שאלו אותו: זו מצווה להתרחץ?

23
00:01:25,041 --> 00:01:27,811
אמר להם: כשיש אנדרטה של מלך,

24
00:01:27,822 --> 00:01:30,450
יש אנשים ממונים לרחוץ את האנדרטה הזו,

25
00:01:30,462 --> 00:01:31,687
כי זה כבוד מלכות.

26
00:01:31,700 --> 00:01:33,767
והאדם שנברא בצלם אלוקים,

27
00:01:33,782 --> 00:01:36,520
כבוד מלכות שיהיה נקי, שיהיה מסודר.

28
00:01:36,542 --> 00:01:38,733
אז אני הולך לקיים מצווה
לרחוץ את הגוף הזה.

29
00:01:39,247 --> 00:01:41,073
אם כך ברחיצת גוף,

30
00:01:41,499 --> 00:01:43,901
איך ההתייחסות צריכה להיות לשריפת גופה?

31
00:01:44,260 --> 00:01:46,170
מלבד זאת, כשאדם שורף גופה,

32
00:01:46,183 --> 00:01:47,991
כתוב בכמה ספרי הלכה

33
00:01:48,016 --> 00:01:51,745
שהוא כמכריז שהוא לא מאמין בתחיית המתים.

34
00:01:52,060 --> 00:01:56,394
האמונה בתחיית המתים היא אחד
משלושה עשר עיקרים שיש לנו ביהדות.

35
00:01:56,490 --> 00:01:59,210
וכתוב שאדם שלא האמין בתחיית המתים

36
00:01:59,219 --> 00:02:00,934
גם לא יקום בתחיית המתים

37
00:02:01,022 --> 00:02:02,038
כי הקב"ה אומר לו:

38
00:02:02,038 --> 00:02:03,357
לא האמנת שאני מסוגל?

39
00:02:03,357 --> 00:02:04,960
לא מגיע לך, תישאר שם.

40
00:02:05,282 --> 00:02:08,309
ועוד המציאו שם פסוק,
המרשעת הזאת שמדברת שם

41
00:02:08,309 --> 00:02:11,376
היא אומרת שנאמר
"כי אפר היית ואל עפר תשוב".

42
00:02:11,380 --> 00:02:13,022
כתוב בתורה "כי אפר אתה"?

43
00:02:13,040 --> 00:02:15,050
ממציאים פסוקים, מעוותים פסוקים.

44
00:02:15,060 --> 00:02:15,862
בתורה כתוב:

45
00:02:18,020 --> 00:02:19,800
גוף האדם נברא מהעפר,

46
00:02:19,810 --> 00:02:22,364
והעפר הזה, כשאדם נפטר חוזר לעפר

47
00:02:22,382 --> 00:02:26,597
ושוב קם בתחיית המתים
כשהוא נקי וטהור מהחטא של אדם הראשון,

48
00:02:26,601 --> 00:02:30,360
שזו כל התכלית של הפטירה ותחיית המתים.

49
00:02:30,764 --> 00:02:34,168
דבר נוסף, כדי להבין עד כמה
העניין הזה חמור,

50
00:02:34,262 --> 00:02:36,226
יש פסוק בספר עמוס,

51
00:02:36,254 --> 00:02:40,914
שם הקב"ה אומר ביד הנביא
על עמים שונים שעשו כמה פשעים,

52
00:02:41,059 --> 00:02:44,284
והוא אומר: על שלושה פשעים
אני מוכן ללכת לקראתם,

53
00:02:44,303 --> 00:02:46,058
אבל על הרביעי אני לא מוותר.

54
00:02:46,385 --> 00:02:48,043
ואז הוא עובר למואב:

55
00:02:57,102 --> 00:03:01,050
כשתפסו את מלך אדום ושרפו אותו,
הפכו אותו לסיד,

56
00:03:01,062 --> 00:03:03,008
בדיוק כמו שהם מראים שם בסרט שלהם,

57
00:03:03,008 --> 00:03:06,047
שרואים שקית עם שני קילו של סיד.

58
00:03:06,060 --> 00:03:07,437
ומה העונש שהוא ייתן להם?

59
00:03:07,437 --> 00:03:08,937
בואו נקרא בפסוקים הבאים:

60
00:03:22,820 --> 00:03:24,768
לא ניכנס כעת לכל הפרטים של הפסוק,

61
00:03:24,771 --> 00:03:29,600
אבל גם מי ששומע את המילים מלמעלה
מבין עד כמה העניין הזה חמור אצל הקב"ה.

62
00:03:29,980 --> 00:03:32,416
וכאן, לשווק בצורה כזו,

63
00:03:32,416 --> 00:03:34,365
לשכנע אנשים שזה דבר נחמד,

64
00:03:34,373 --> 00:03:38,236
דנים באיזה כד ישימו, בצבע אדום
או צבע אחר או יפזרו אותו,

65
00:03:38,262 --> 00:03:41,213
זו אכזריות נוראה כלפי אותם ניצולי שואה,

66
00:03:41,223 --> 00:03:46,157
הנכדים, הנינים לניצולי שואה
שיודעים שהסבא נשרף שם במשרפות

67
00:03:46,157 --> 00:03:49,281
וכאן מביאים את אותו כלי משחית,
הקרמטוריום הזה,

68
00:03:49,291 --> 00:03:52,058
ושורפים בו יהודים בארץ ישראל.

69
00:03:52,182 --> 00:03:54,733
והם מסכנים, אנשים שלא יודעים
בין ימינם לשמאלם,

70
00:03:54,740 --> 00:03:56,357
מתפתים, חושבים שזה בסדר,

71
00:03:56,357 --> 00:03:59,608
ועוד היא יכולה לומר שעל פי היהדות
זה בסדר גמור.

72
00:03:59,608 --> 00:04:01,018
יהדות שהיא המציאה.

73
00:04:01,340 --> 00:04:04,480
אסור לשתוק לערוץ הזה
שמקלקל את עם ישראל,

74
00:04:04,500 --> 00:04:08,933
משתמש בכספים שאנשים משלמים
בזמן חידוש רישיון הרכב

75
00:04:08,942 --> 00:04:12,883
כדי לייצר תכנים שפוגעים
בצאצאים של ניצולי שואה,

76
00:04:12,940 --> 00:04:14,281
בציבור חרדי.

77
00:04:14,302 --> 00:04:19,985
מראים שם שר חרדי שמוכן שימותו אנשים
בבית החולים בשביל חמץ בפסח.

78
00:04:20,063 --> 00:04:21,619
פיקוח נפש דוחה את כל התורה.

79
00:04:21,619 --> 00:04:23,654
למה לגרום לשנאת אחים ולסכסוך?

80
00:04:23,663 --> 00:04:27,731
יש הרי בורים מסכנים שלמדו בבתי ספר
לא דתיים והם לא יודעים הלכות

81
00:04:27,743 --> 00:04:31,508
ואם רואים שכך מראים להם בטלוויזיה,
ששר חרדי מסכים שהאדם הזה ימות,

82
00:04:31,508 --> 00:04:34,745
העיקר שלא יישאר חמץ בפסח בבית החולים,

83
00:04:34,862 --> 00:04:36,456
אז הם בטוחים שכך ההלכה

84
00:04:36,456 --> 00:04:37,925
ואז שונאים חרדים.

85
00:04:38,020 --> 00:04:39,497
מה המגמה?
מה המטרה בזה?

86
00:04:39,497 --> 00:04:41,865
לגרום רק לסכסוך בין יהודים לבין יהודים

87
00:04:41,868 --> 00:04:44,248
בשקרים, בדברים שהם בכלל לא נכונים?

88
00:04:44,260 --> 00:04:46,806
או הסרטים שהם עושים נגד ברית המילה,

89
00:04:46,822 --> 00:04:48,937
מבזים את כל גדולי האומה,

90
00:04:48,937 --> 00:04:51,208
ובצורה מאוד מתוחכמת.

91
00:04:58,226 --> 00:05:03,354
מראים לצופה מסרים עקיפים
כאילו מדובר בסוג של סאטירה כזו,

92
00:05:03,462 --> 00:05:06,675
אבל המסר העקיף שחס ושלום
כל התורה היא המצאה,

93
00:05:06,703 --> 00:05:08,330
שהכול לא היה ולא נברא.

94
00:05:08,423 --> 00:05:11,534
הכול רק לעקור את כל הזכר של האמונה,

95
00:05:11,562 --> 00:05:13,336
כל זיק של אמונה מנסים לעקור.

96
00:05:13,336 --> 00:05:14,201
הם לא יצליחו.

97
00:05:14,225 --> 00:05:17,703
רואים, כמה שמנסים להוציא
מעם ישראל את האמונה,

98
00:05:17,712 --> 00:05:19,531
אדרבה, יותר ויותר מתחזקים,

99
00:05:19,540 --> 00:05:21,198
יותר ויותר חוזרים בתשובה.

100
00:05:21,220 --> 00:05:25,587
צעירים ממלאים את השיעורים,
ממלאים את בתי הכנסת,

101
00:05:25,669 --> 00:05:26,451
והובטחנו:

102
00:05:31,182 --> 00:05:33,967
הרמב"ם כותב: "כל כלי יוצר עלייך",
הכוונה כלי נשק.

103
00:05:33,983 --> 00:05:36,685
"כל לשון תקום", כל אלה
שיבואו וידברו נגד היהדות,

104
00:05:36,699 --> 00:05:38,162
כולם בסוף יימחקו.

105
00:05:38,177 --> 00:05:40,327
אז הוא דיבר על כלי נשק,
היום יש עוד כלים,

106
00:05:40,342 --> 00:05:44,026
כמו הערוץ הזה "כאן" ושאר הערוצים
שיש בהם קלקולים ונזקים.

107
00:05:44,038 --> 00:05:45,039
הם לא יצליחו.

108
00:05:45,143 --> 00:05:50,133
אבל הם עושים הכול כדי לעקור את האמונה,
את השורשים היהודיים מעם ישראל.

109
00:05:51,143 --> 00:05:56,200
אבל כולנו תפילה שעם ישראל
יזכה לישועות גדולות בחסד ורחמים, אמן.