x
הרב אליהו רבי

הרב אליהו רבי - על מה אתה בוכה?

הרב אליהו רבי

מדוע בכה מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ומה ביקש מהשוטרים המופתעים? הרב אליהו רבי במסר קצר על המדד האמיתי למי שאנחנו באמת

(אורך 4:11)