הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת - פרשת נח

הרב יוסף בן פורת

הרב יוסף בן פורת בשיעור נפלא לפרשת נח