הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - פרס ישראל

הרב הרצל חודר

מה קורה ביום שהכל תלוי בך? למי מתירים את הנדרים? מה עושה השטן שיוצא לחל"ת? מה הכוונה בוידוי? מי דומה למלאכי השרת ואיזה עוון יש במוצאי כיפור? הרב הרצל חודר בשיעור מיוחד ליום כיפור