הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - כל אחד זוכה

הרב הרצל חודר

איך הופכים את הגזרה מדין לרחמים? מה ביקשה רחל וזכתה, ובגלל זה זכתה לחיות? האם אפשר להתגייר על רגל אחת? איך זוכים לגדולה בעולם הזה? איזו הלוואה נותנים לקב"ה? הרב הרצל חודר בשיעור מיוחד לראש השנה