הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - המשפט בראש השנה

הרב ירון אשכנזי

איך אפשר לשמוח בראש השנה, והרי ביום הזה אנו עומדים למשפט וגוזרים עלינו את השנה הקרובה? הרב ירון אשכנזי בהרצאה מחזקת

(אורך 19:07)