x
הרב אליהו רבי

הרב אליהו רבי - תכנון הבריאה

הרב אליהו רבי

האם אצל הקב"ה יש מושג של רצון וחרטה? ומה ההתלהבות הגדולה מעולם התשובה? הרב אליהו רבי בקטע קצר ומרתק

(אורך 3:22)