הרב אליהו רבי

הרב אליהו רבי - סוגי כפרה על עבירות

הרב אליהו רבי

מה קורה עם העבירות שלנו לאחר שחזרנו בתשובה? תלוי. הרב אליהו רבי בקטע קצר שחייבים לשתף

(אורך 5:03)