x
הרב אליהו רבי

הרב אליהו רבי - העוון החמור ביותר

הרב אליהו רבי

האם יום הכיפורים מכפר על כל העבירות, ללא יוצא מן הכלל? והאם יש דרך להימנע מייסורים? הרב אליהו רבי מפרט בקטע קצר וחשוב

(אורך 4:48)