הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - המשמעות הרוחנית של ים המלח

הרב זמיר כהן

מהי המשמעות הרוחנית של ים המלח, ומה אנו לומדים מכך לחיינו? הרב זמיר כהן במסר קצר ולעניין

(אורך 0:51)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,223 --> 00:00:02,697
אומרים שים המלח נקרא ים המוות

2
00:00:03,474 --> 00:00:05,408
מצד שאין בו בעלי חיים,

3
00:00:06,220 --> 00:00:11,617
כי הוא מייצג את הים שמקבל ולא נותן.

4
00:00:12,019 --> 00:00:14,694
ים המלח הוא במקום הכי נמוך
בכל כדור הארץ.

5
00:00:15,700 --> 00:00:19,173
המים רק מגיעים אליו
אבל הוא לא נותן מים לאף אחד.

6
00:00:19,580 --> 00:00:22,171
מקבל ולא נותן זה בחינה של מוות.

7
00:00:22,647 --> 00:00:28,349
יש אנשים שהיצר כל כך תוקף אותם
עד שהוא מטבעו רוצה רק לקחת,

8
00:00:28,349 --> 00:00:29,165
רק לקבל,

9
00:00:29,450 --> 00:00:31,048
הוא לא מסוגל לתת לאחרים.

10
00:00:31,762 --> 00:00:35,522
אבל אם הוא יעבוד על עצמו,
יתקן את עצמו, יתאמן,

11
00:00:35,540 --> 00:00:40,176
יראה שהוא יכול להגיע למצב של שינוי
ואז הוא הופך להיות מאושר.

12
00:00:40,204 --> 00:00:43,447
אין אדם יותר שמח ומאושר

13
00:00:43,465 --> 00:00:45,651
מאדם שמסתכל על החיים בצורה כזו:

14
00:00:45,666 --> 00:00:47,331
אלוקים נתן לי - ואני נותן.